صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب آثار343 اثر به جشنواره مطبوعات زنجان ارسال شد

343 اثر به جشنواره مطبوعات زنجان ارسال شد


- - دبیر گفت: با مهلت ارسال به این جشنواره، تعداد بارگذاری شده در سامانه به 343 اثر رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : 26 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
قدیمی ترین کارخانه قند خاورمیانه

قدیمی ترین کارخانه قند خاورمیانه


ایرنا- -کارخانه قند قند که می . به‌ یکی از ملی به ثبت است . این از توابع شهرستان ری مربوط به دوره قاجار و در سال 1273 خورشیدی توسط مهندسان بلژیکی ساخته و با باسکولی که در خود دارد از کهن معماری صنعتی در به شمار می رود.*2*
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : صوت و تصویر
همه داستان‌های شاعر هراس در یک کتاب

همه داستان‌های شاعر هراس در یک کتاب


به ایران(ایبنا)، آلن پور در با های و تجدید چاپ شده است. این نویسنده، و قرن هم در به دارد. رمزآلود و اسرارآمیز های آلن پو هم از تازگی برخوردار است و این طور نیست که دوره خواندن آن ها به سر باشد. این نقد و و است. نشر با ای این مهم و در را یکجا و در یک و روانه است. این فرصت آشنایی و شناخت با ای است که در توجه است. ای به عنوان مترجم های آلن پو در بالماسکه ی مرگ سرخ می نویسد: در ژرف ادبیات، می از نام برد که شان وام دار آن ها ولی شک می پو را یکی از مهم و ها در این باب او در کرد ـ قرن ـ که با ـ و ـ بود و به هوش و ای که سبب شد ای را رو به بگشاید. بر تلخ خود او نیز ـ که های اش شده است ـ از و در این را به می کند. در ای است: پو هم بود و بین الی هم و از این رو، می او را در هم در که می های ـ که با قلم ای از مهم اش ـ مرگ ـ شده اند و به می او را نامید. ای در های آلن پو می نویسد: شرح بی در های پو، است از او که در های می کرد. این شرح در صحنه های چنان دست نیافتنی و دور از ذهن که را به این باور رسانده که پو خود قاتلی حرفه ای و جنون خود را در پیاده است. شخصیت های ـ بیشتر اوقات بی نام و یا ـ های او ظاهرا که مثل های امروز، درگیر پیچیده روانی شده اند و این آن ها را به دردناکی که گرفتارش شده اند و ما می بینیم سوق داده، و جالب تر از همه پاسخ تمام این ـ همچون تلخ خود ـ مرگ که با باز شدن درهایش رو به عاجز از است که این درد، رنج، ترس، و ارعاب پایان می پذیرد. در بخشی از درباب سبک آلن پو است: آلن پو در واژه سنگینی است. صرف نظر از راز آمیزی و ناشناختگی اش، جدا از سبک حیرت در خلق جملات یگانه، او را مبدع می دانند؛ های او، گونه ای از قصه های کهن است که در زمینه های وحشت، انتقام و حوادث مهیب و بازآفرینی شده و گسترش یافته. بر چون والت ویتمن، ویلیام فاکنر، هرمان ملویل، ری بردبری، و شارل بودلر، را نیز تحت این می دانند. مگر می شود تاریک و پرگناه اسکار وایلد، علمی تخیلی آلدوس هاکسلی، و مکافات انگیز که پر از احساس گناه است، های پر از هزارتوهای بورخس را خواند و یاد آلن پو نیفتاد؟ ای در می نویسد: بر این ها و هزاران مثال دیگری که می شود از از پو نام برد، وجه عالی ادبی اش مقام مرشیدی او در های به واقع هیچ کس مثل پو نمی معلم سر آرتور کانن دویل انگلیسی در خلق قهرمان شکست ناپذیر و نامیرایش، شرلوک هولمز و ماجراهای باشد. یا بالاترین از این، هیچ کس بهتر از پو نمی به آگاتا کریستی دنیاهای اسرار و پرهراس را دهد. روزگاری گفته بود: همه ما از شنل گوگول ایم ، ولی شک می گفت نمام های بعد از پو، از های او اند. بالمسکه ی مرگ سرخ، آلن پو با انتخاب و ای در 368 صفحه و تیراژ 500 نسخه به بهای 26هزار تومان از سوی نشر راهی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
من کارگری شاعرم یا شاعری کارگر

من کارگری شاعرم یا شاعری کارگر


به خبرگزاری ایران (ایبنا)، شعر من ام ، به از سوی نشر شده است. در این به ها و مشکلات است و این از که با آن می است. و طرح جلد که با رنگ قرمز منتشر شده است ویژه به است. این اثر بعد از از و طرح جلد اثر به ای که در آن شده است: به و که در اوج دست با می کنند... این از و شده است که اثر ترین شعر و 21 صفحه است. او در این اثر ضعف ها و نابرابری های داری صحبت می کند. در این اثر از زمانه خود گلایه می کند و را شغلی ارثی می که از پدر به پسر می رسد و به نوعی قصد تا به روز ای که می گوید: راه تن نیست/ نیز/ را به دست های من بخشید/ من هم را یک عضو جدا از عده ای از می و است که این آدم ها و را شان رقم نمی زند. این است که می گوید: شاعرم/ یا کارگر/ نمی کند/ هر کجا است او از است و این به هر جنگ می زند. او حتی را آدم می و به شکل به او می کند. که در دهه های به این شده است تا که می گوید: کنم یک بار را کند. اش آن را که در سال های پس از 32 در می به کند. سر آدم های بی را لب جوب می و من دو قدم تر و کنم که: آب را گل نکنید! این بود که یکی مان از پرت بودیم... آن بیش از حد فوق است... دست کم من فقط کافی نیست؛ چه کنم؟ اختلاف ما در کاربرد شعر است. گناه از من است که ترجیح می دهم شعر شیپور نه لالایی؛ بیدارکننده نه خواب آور. نیز در این می گوید: سهراب، زیادی دل اش خوش بود/ سر سوزن ذوقی داشت و / خرده نانی/ روزگارش را دروغ می گفت/ این که بد نیست/ و این بدها از کجا پیدایشان شده است؟ یکی از موضوعاتی که در این گرفتار آن شده است اطناب است. در از به قدری درگیر های ذهنش شده که کاملا از شعر فاصله گرفته و حتی نمی گفت که با متنی شاعرانه طرف است چراکه در مواقعی خواسته تعریف یک یا داستان است و به های توجهی است. معمولا در از می تواند را ترغیب کند تا شعر را تا انتها کند اما در این چندان اعتقادی به است و در از سطرها شاهد واج آرایی غیرمحسوسی هستیم. در تک تک تم را حفظ است؛ اما تلاشی تفکرات به شکل غیرمستقیم نکرده است و در تک تک از است و همین شود که از نیمه خسته شود. بهتر بود که در را حذف می کرد تا با خواندن های فکرش به آن سمت برود. در این دست به همذات پنداری نیز زده است و عراقی، سوری، و افغان را در خود راه داده است و می گوید: وقتی قدرت ندارد/ فتیله جنگ را در خاورمیانه بکشد؟ عراق/ سوری/ کوبانی/ و افغانی را یک جا در آغوش بگیرد/ و آن ها را هم به خانه یمان بیاورد در این را انسان بی تعلق به و مادیات می و از این رو می که برخلاف ثروت مندان، با خیال راحت را رها می و نگران های دنیوی خود نیستند. درست آنجایی که می گوید: هر کس به چیزی در دارد/ ما کارگران/ بعد از مرگ مان بی می شویم/ به زندگی/ به کارخانه.../ آن روز روز آزادی ماست از که کنیم در پشت جلد عبارت دفترهای شعر کارگری2 نظرها را به خود جلب می کند و قصد این نکته را به یادآور شود که این سابقه ای داشته است و به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت؛ البته جمع آوری ای اتفاق جدیدی و پیش از این سابیر هاکا به در یکی از هایش پرداخته است. به هر حال این است که در آن از پنجره های مختلف به درد است و از این منظر می گفت که با یک مند روبه رو است. شعر من ام ، در 162 صفحه، شمارگان 500 نسخه و به بهای 15 هزار تومان از سوی نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سیرالعباد سنایی و کمال‌نامه‌ خواجو

سیرالعباد سنایی و کمال‌نامه‌ خواجو


به خبرگزاری ایران(ایبنا) یکی از و است. در این اثر می که در آن آرزوهای او بر در و می و فرد و را می کند. دو قرن پس از او، در را می سراید. نیز در این اثر می و در آن را به و به می کشد. این دو اثر ادب در با و دارند که شناخت آن ها می تواند راهگشای مخاطبان امروزشان باشد. سی ودومین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره ی با عنوان و ی به بحث و بررسی شباهت ها و اختلافات این دو اثر اختصاص دارد که در روز چهارشنبه دوم مرداد ساعت 16:30 با سخنرانی دکتر فاطمه کهن، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مرکز فرهنگی شهر واقع در بهشتی، احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آثار برتر یازدهمین جشنواره کتاب سال رضوی معرفی شدند

آثار برتر یازدهمین جشنواره کتاب سال رضوی معرفی شدند


به (ایبنا)، بین سال پیش از ظهر امروز (یکشنبه 31 تیرماه) در های های قدس شد. در این از 318 اثر به دبیرخانه در 6 گروه تخصصی داوری ارزیابی شد و در نهایت در بخش چاپی، 21 اثر در شاخه های و سیره، و زیارت، حرم و نثر و و های در بخش دو در بخش از سه اثر به و شدند. در این از یک نیز به عمل آمد. تنها بخش که هیچ در آن دریافت جایزه نشده، است. برگزیدگان بین سال بخش اول: و شهر سوم رضوی: مولفه های ساز در مکتب سیاسی رضا(ع) رضا(علیه السلام) حجت و قدس و شهر سوم آفتاب: حجت و قدس آل عبا(علیهم السلام)، در رضا(علیه السلام) قدس بخش اول: شهر مجازی: ها علی قدس و رضا(ع) شهر رضوی: موسی(علیه السلام)- بخش اول: حرم و شهر دوم های قدس با و با کتابخانه ها، ها و مرکز اسناد قدس شاهکارهای در قدس رضوی: کتیبهrlm;های صحن آزادی صحرا گرد موسسه آفرینش های قدس تزئینات معماری بارگاه رضا(علیه السلام) میثم جلالی قدس بخش اول: زبانهای خارجی شهر /کشور اول الحیاه السیاسیه الرضا(ع) وتحلیل - جلد یازدهم السیدجعفر مرتضی العاملی المرکز الاسلامی للدراسات دوم الرضا(علیه السلام) تحلیلیه للسیره الاخلاقیه والعلمیه والسیاسیه الرضا(علیه السلام) الدکتور عبدالله احمد الیوسف سوم طب الرضا(علیه السلام) المعروف بالرساله الذهبیه شرح وتحقیق: محسن عقیل توضیحات اول موثق ترین احادیث میس رضا(علیه السلام) کی فضائل( به اردو ) مترجم: سید تحریرعلی نقوی مدیریت زائران غیر دوم سبک (منشور در منظر رضا السلام) به سواحیلی سالوم بندیرا Salum Bendera چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه تانزانیا بخش اول: شهر اول یک خوشه انگور سرخ سلیمانی ازندریانی نیستان دوم راز آن بوی شگفت - داستانی بر اساس رضا(ع) فریبا کلهر (نماینده) به نشر ضمانت آهو رضا دبیری نژاد (نماینده) به نشر بخش اول: شعر در این بخش طبق نظر هیچ نشد. بخش اول: و نوجوان شهر سوم توخودت گل هستی: شعر برای کودکان عبدالحمید قره داغی سوره مهر عملی اهل بیت(علیهم السلام)، جواد(علیه السلام) حجت و اسدالله محمدی نیا (نماینده) سبط اکبر قم بخش دوم: در این بخش طبق نظر هیچ نشد. بخش سوم: مقطع نگارنده اول رضا(ع) در مواجهه با تعارضات درون خاندانی ایزدشناس روح در تذهیب های مذهب کشمیر کارشناسی ارشد بایگی شهید بهشتی بخش چهارم: از شهر کریمه اهل بیت(علیهم السلام) دانیل محزون بخت کبوترت سفید(حوزه شعر) علی گردویی گم خانه (مجموعه های رضوی) اطمینان بخش پنجم: مدیرعامل رضا(ع) از شیخ محمد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
استفانو بنی دنباله‌رو ایتالو کالوینو است

استفانو بنی دنباله‌رو ایتالو کالوینو است


به ایران(ایبنا)، گفت: این دختری است که در خود و اش را می کند و در طول می شود و ما نیز به پای او پیش می رویم. افزود: در هست که ما ایرانی ها هم آشناست تا حدی که اگر در اثر نام ها را از نام های به را به یک خواند. وی نثر نیز گفت: بنی در به دست می زند و فعل ها و اسم های می که کار را در اثر می و هم شد این اثر دو سال ببرد. نیز این گفت: بنی را می پست دانست. به را رو و بنی را رو دانست. نشر خورشید با بیان این که شاهد تلاش انتخاب به متن بوده افزود: ما در هر چاپ اثر هم بازنگری دوباره ای داریم تا به بهترین و اثر را در اختیار مخاطب قرار بدهیم. بُربُر نیز در این نشست ضمن اشاره مختصری به تاریخ از دانته تا بنی گفت: به طور خلاصه می نثر ساده و روان، حضور پررنگ راوی، دغدغه های هستی شناسانه در کنار گویی مینیمالیستی، و طنز و شیطنت های زبانی را بخشی از های مشترک داستانی و همه این ها به نحوی در اثر بنی نیز به چشم می خورد. وی ضمن برشمردن نویسندگانی چون و اومبرتو اکو از منظر و آن گفت: بنی که در بیش از همه با کافه زیر دریا شناخته شده است نیز به فرم، در روایت، های تجربی و تاکید بر عمل می دهد و از این رو می تجلی های شاخص دانست. کتابنوش، یک برنامه کتابخوانی با هدف علاقه مند کردن مردم به است که شنبه ها با مدیریت شیرین هاشمی و در خانه فرهنگ و هنر مانا برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی


به گزارش خبرگزاری یکی از که همه به آن به است. این اصل است که در همه شده و آن این است که و صحت عمل به فرقی نمی کند که آن عمل به و و فعل فرد خاص و به یا به با یا آن عمل به و باشد. کسی که با را است. یا رجحاناً کسی که می درنتیجه کسی که را می دو وصف و است که او را ولی می گویند و نظامی که بر این به می است. *ولایت کهن فقه یکی از کهن و و است که در فقه و شده به ای که در همه و در همه ادوار فقه به یک اصل دار و مجتهدان و و در بحث است و همه آن را یک حکم و اند. یکی از کهن و است که در فقه و شده است با این حال بر این است که از است و به و حتی های به تا چه رسد به غیرشیعی. به که های غیر به به نباید به این باشند. و بنیان این این است که منطقی زمان(عج) به را از زمان(عج)می پندارند (ر.ک: 178)؛ چرا که به زمان(عج) در ندارد. مهدی(عج) در از همه به زمان(عج) به به مهدی(عج) در با آن و به آن مانع انکار به نیست، به از عقاید نیست. که از زمان(عج) آمدن است که از و فقهی- کلامیِ شود و به از نفی شود. با دانستن به به و نفی به آن از زمینه نقد و نفی به مهیا و فراهم می شود و با نفی به جمع می می شود بود و به نداشت؛ در یک و در در و گرفت. است که یک رأی در که در آن می حتی اگر ای قوی و به چشم و در و کم که به این شود: آیا به از آیا زمان(عج) و به اگر به از و زمان(عج) این به می شود؟ آیا بعد از ممکن به و ولی با زمان(عج) شده در عدم امکان بعد از ،شرعیت به احراز گردیده به پذیرفتن اسلامیت مقدس جمهوری از جهت با به و و رهبریت ولی تشکیل شده است و با می شود. با این شبهه ها و سؤالاتی که پیرامون به شود. ذکر و اعتنایی مشاهده است و این گامی کوچک است. *تاریخچه طرح ترکیبی و متشکل از دو و است. این در قرآن و روایات، اعم از و که در است. این با از است که از و روح آن را اند. و که این به شکل در آن به کار شده در قرن در قرن سال 505 از رفت. با علم و با در علم فقه است که فقه است و به و بر حکم به می کند و به ندارد. با که به علم فقه است: عن (غزالی، 1/29). در که می و در ای که می و و در آن است صرف نظر از یا که مهم این است که در که می و در ای که می و و در آن است. شده و عالمان آن است که آن را در قالب یک در به کار نه یک و نامأنوس؛ اگر اصطلاحی و نامأنوس بود، اهل علم و اهل فقه سؤال برانگیز می شد و آشنایان با و خوانندگان از او می خواستند و شدن را طلب می کردند. نحوه سخن که انتقادی دلالت که این نظر و آن است که از نخواسته اند و هم در واقع از وضعیت موجود و اند؛ نه از به و به فقه و با که از مغفول ماندن و افراطی به فقه است. ما در صدد نقد نیستیم، در صدد نمایاندن نبودن و به در آن در هستم که ادبیات کلام مبیّن آن است. *اناطه مشروعیت عمل به تفاوتی که یک نفر و مؤمن با غیرمسلمان به عمل یک نفر را می داند که به او اجازه آن عمل و کار را و نیز اگر را نمی صرف آن کار بودنش نمی از باب به تبعیت از نهی و اوامر و ایجابی از نهی به از نهی الهی، امتناع و خودداری تا عمل و رفتار او (ر.ک: 1373ش، 2/217). به یا به ترک عملی، اختیار و یک محسوب می شود. از آن که یک بر یا ترک در در به می شود. در مرغینانی و می خوانیم: وإذا حکّم رجلاً فحکم بینهما و رضیا بحکمه جاز؛ لأنّ لهما علی أنفسهما فصحّ تحکیمهما (مرغینانی، 5/370؛ 1/362). در این عبارت، و واضح تصریح شده است که بر نفس خویش به لذا اند که از جهت و بر بر است که را حکم و که موضوع اختلافی داوری و حکم نماید. بالغ و عاقل بر از و ضروریّات فقه اگر بر نباشند، نمی توانند قراردادی را بپذیرند که با آن به یا در را یا در یا وقف یا هبه و و آن در است و دارد. از نیست. بر این در نقض حکم است: نقض حکم إذا رفع اذا کان و و ذلک له علی من و لیس له علی (زیدان، 251؛ ر.ک: 1/362)؛ ای که از طرف به شده است و او را می اگر حکم را نظر به نزد او و او آن حکم را از نظر نظر خود و از حقّ است آن را نقض و بشکند. نقض حکم به این است که بر کسی که به و به شده در که و و بر غیر و ندارد. در هر را به می در است که آیا است یا این است که آیا را که نان خور او که در این هم است یا را که بر که در این بر شخص (ر.ک: ابن 2/325؛ 2/82؛ 3/105؛ بی تا، 2/129؛ ابن 1/362؛ 2/75؛ 1/180و181). یک است که در یا در که در شود و زنا دهد. دارد. اند: به در است که از و است و بر آن آن فرد است (ر.ک: 4/94؛ 2/310؛ ابن 6/37)؛ ولی اگر در زنا و از جهت بر است و حدّ و بر فرد می شود (ر.ک: همان). *ولایت در و و در فقه بر دو قسم است: شخص یا می در های نقل شده ذکر را و می یا مال خود را وقف می کند یا می دهد یا خود را می کند. این را در و می و و که به همه است و در می شود. این را در می نامند. جهت این به از فقه می شود: 1. که می گوید: اگر کسی را سر راه جهت و او را به یک می ولی او حقّ کند. که این نظر ذکر می کند این است که له و و و فان و له فی بیت (موصلی، 2/35؛ 4/334)؛ که رشد و پرورش او و او را به بسپارد؛ که او را به کسی دربیاورد؛ بر ازدواج، فروش و خریدن مال به و فراگیر است و شامل همه موارد می اگر که به در که بابت از بیت همسر او می شود. به خاص و عام در فقه از است. از در عبارتهای ذکرشده اشاره شده یا خود دارنده است یا به خاصی یا به فعل خاص و گردد و از عام تدبیر در همه اعم از که به همه است یا که به مشخّص و مرتبط باشد. هم از خاص و عام در فقه اند که طبق آن، از خاص معینی هستند که کار تعیین شده اند و از عام فرد نامعیّنی از است که در فقدان ولی به آن کار می کند (ر.ک: 2/564و565). گفتنی است که در این اوّل است. *ضرورت ولی امر در ولی امر که در فقه (ر.ک: 4/588) به کار است (ر.ک: 4/595)، در فقه با (ر.ک: ابن 2/240) و در فقه با (شربینی، بی تا، 4/362؛ 5/482) خوانده شده است. ولی امر و تعابیر به کار به آن وصف کسی است که به بیان عام بر را دارد. ابن عابدین از مقاصد تفتازانی نقل که در است: بأنّها ریاسه عامّه فی والدّنیا خلافه عن النّبی] و در است: و محقّقانه این است که چیزی جز از این جهت ولی امر و در و را با عام برترین حقّ است (ابن 2/240). که گیری و در و با عام به یک حقّ می در این حقّ، تکلیفی هم با عام عام فعلی از افعال است که در مکلّفی آن را به یک بر بگیرد و دهد تا آن ترک نشود. ترک و آن به ویژه تکلیفِ بر که از تکالیفی است که بر اگر ترک همه اهل و آن را فرض کفایه (شربینی، بی تا، 5/482؛ ر.ک: بی تا، 5؛ بی تا، 19)، است که در ترک شدن و نگرفتن این تکلیف، همه بود و معصیت می شوند. بر این در را می دانند. است: وهی فرض الکفایه کالقضاء، إذ لابدّ للأمّه من إمام یقیم و ینصر السّنه و ینصف المظلوم من الظالم و یستوفی الحقوق و یضعها مواضعها (شربینی، بی تا، 5/482)؛ بر امر و است که که دین را و سنت را یاری و نصرت کند. در مظلوم و ظالم جانب عدل و انصاف را و را استیفا و دریافت کند و آن را در دهد. ماوردی (ر.ک: بی تا، 5) و حنبلی (ر.ک: بی تا، 19) نصب در را می دانند؛ علاوه بر این از احمدبن حنبل نقل که است: الفتنه إذا لم یکن یقوم بأمر النّاس ؛ فتنه زمانی در رخ می دهد و می آید که در که به و به کار قیام نماید. از این متن جامع و فهمیده می این است که فقه که به شود تا هر کسی که خواست به آن عمل نماید. عمل به فقه موجب دستیابی به می در عمل به دستورها و به فضایل و کمالات نایل می و در عمل به فقه رستگار می گردند. ولی فقه ای و است. برقراری امنیت عمومی، اجتماعی و آرامش و آسایش در در گرو فقه در است. و که تأمین شدن همه شهروندان را بر و و و شایستگی مرهون فقه است. اگر فقه و و اجرا به هیچ در ستم و حقّی از کسی ضایع نمی شود و هیچ کس نخواهد بود و به جز متجاوزان و زیاده خواهان و حریصان، شایسته و هر شهروندی ادا می شود. همه اینها در است که به در نماید، دین را در و در که اگر دین و اخروی هم فقه و که انسانهای درستکار، دارندگان تعهّد و صاحبان فضیلت حتّی دور از چشم و در خلوت و پنهانی هم به آن ها ملتزم فقه این متعالی را داراست، عمل به در عین عمل به شریعت، به آن هم بود. فقه دستورهایی خشک و ریاکارانه که نمودهای و سطحی هم که الزام به قوانین آن باشد. فقه ای و و به رساندن و انسان لذا تظاهر به پایبندی به آن نمی کند. سرکوب هنجارشکنان و زورگیران و راهزنان و بی بندوبار هدف عالی فقه نیست. فقه در عین ایجاد نظم و امنیّت اجتماعی، راه رسیدن به قرب و متضمّن و رستگاری بشر در نزد حق تعالی بود. از این جهت که هم را کند و هم را به و برساند. اگر ولی امر و در فقه نه از خود تنزّل می بخشهای وسیعی از آن لغو و عبث لذا همه به در و اهمیّت و آن پرداخته اند. جهت اختصار می شود: در فقه به و ادلته تألیف دکتر غریانی جلد بغی و تعزیر، فقه المحلی ابن حزم اندلسی حدود، فقه زیدیه الأزهار ابن یحیی و شرح آن السیر، فقه سلفیه شوکانی فصل پنجم الجهاد و السیر مراجعه شود. *ضرورت ولی امر پس از حکم به وجوب و ولی امر راجع به و ولی امر بحث اند که در این مقاله در صدد بحث از همه شرایطی که شخص دارا تا به در امر را دار نیستیم. در کتب آن به شکل مستوفا بحث شده است. در این مقال بحث از شرط است. *نتیجه 1. به از که فقط در های اخیر به آن یافته از و داری است که از های اولیه و استنباط به های راه اند و آن را به و به آن اند. به دقیقاً به عمل یک گردد؛ به این معنا، عمل و است که با گیرد. کسی که می را بفروشد یا بخرد یا وقف یا هبه کند یا دهد یا یا کند یا طلاق دهد یا سیلی بزند یا حتی سخنی بر زبان آورد و کلمه ای را بگوید. ریز و درشت عمل هر مسلمان، در و می شود و است. که از روی نباشد و نیست. همین ممیزه و مشخصه فرد و یک و عمل او با خداوند متعال است. 2. در که مهم تر از که می با و و فقها با این رویکرد، را که متصدی و می ولی امر و او بر کارهای قائل شده اند. فقط این است که فرد و در از نظر از که در بیعت با او، ولایتش بر فعلیت می کند و بعض از را امر و در نمی دانند، ولی که اگر در فقیهی که از بقیه امر هم برخوردار او بر ترجیح و به دارد. 3. اگر و بر او لازم و است که حتماً براساس دین و از بهره ببرد و از هدایتها و ارشادات در استفاده و با استفتا از دینی را کرده، را بر دستورهای دین کند. بر این به قِدمَت و تاریخی به قدمت و فقه و یک اصل مذهبی نبوده و یک اصل است که همه به آن معتقدند. اگر هم در یا و است که این اختلاف، اصل به را نفی نمی کند و اشتراک این را از بین نمی برد؛ جزیری به را اتفاق است. 4. و عصمت یکدیگر نیستند که از همدیگر تفکیک نشوند؛ لذا به معصوم به از کلّیه الهیه با وساطت آن مستند به می نمایند؛ به در فقه از پیامبر] به واسطه و در مستقیم است و از غایب(ع) فقط تحقّق می و به با زمان(ع) نیست. اند که زمان(ع) از نایبان خود (ر.ک: 183)؛ ولی این هیچ مستندی در فقه ندارد. *منابع - ابن حزم، علی بن المحلی، بی تا. - ابن خلدون، بن دیوان المبتدأ و الخبر فی العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر، 1424ق. - ابن رجب، القواعد فی الاسلامی، بی تا. - ابنshy;رشد، بن احمدshy;shy;، المجتهد و نهایه المقتصد، و مقارنه با امامیه: عبدالأمیر وردی و جاسم تمیمی، مرکز الدّراسات 1431ق. - ابن شحنه، بن ابی الفضل، لسان فی بی تا. - ابن محمدامین بن عمر، رد علی با متن و شرح تمرتاشی و حصکفی، 1431ق. - همو، رد علی تحقیق: حسام بن محمدصالح فرفور، با عبدالرزاق حلبی و محمدسعید رمضان بوطی، دمشق، دارالثقافه و التراث، 1421ق. ابن بن الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، 1425ق. ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، السنن، بی تا. - بن حسین، و تعلیق: حامد الفقی، قم، بی تا. ترمذی، بن عیسی، سنن الترمذی، البابی الحلبی، 1395ق. - تنوخی، سحنون بن سعید، المسمّی و المختلطه فی فروع المالکیه، بیت 2009م. - جزیری، علی المذاهب الأربعه، 1406ق. - حلی، حسن بن یوسف، تحریر الشرعیه علی الإمامیه، تحقیق: ابراهیم نهاوندی، قم، صادق?، 1422ق. - سیدروح الله، انوار فی التعلیقه علی الکفایه، قم، تنظیم و نشر خمینیu، 1373ش. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه 1373ش. - عبدالکریم، القضاء فی الشریعه الاسلامیه، الرساله، 1419ق. - بن المبسوط، دارالمعرفه، 1409ق. - المتدفّق علی الأزهار، دارالحزم، 1434ق. - بن مغنی المحتاج الی معانی الفاظ المنهاج، تصحیح: علی عاشور، بی تا. - شوکانی، بن علی، شرح الدرر البهیه فی المسائل الفقهیه، تحقیق: صبحی و حسن حلّاق، صنعاء، الارشاد، 1432ق. - طرابلسی، علی بن خلیل، معین فیما یتردّد بین الخصمین من بی تا. - عبدالوهاب الفقیه، عبدالغنی، الإمامه بین الماوردی و الجوینی من خلال کتابی السلطانیه و غیاث الأمم دراسه مقارنه، قاهره، دارالکلمه، 1436ق. - و ادلته، بیروت الریان، 1426ق. - بن الدین، 1406ق. - راشد، آزادیهای در ترجمه حسین صابری، و فرهنگی، 1381ش. - علی بن قم، بی تا. - الصلابی، علی موسوعه السّیر فصل الخطاب فی سیره امیرالمؤمنین عمر بن خطاب شخصیّته و عصره، دمشق ـ دارابن کثیر، 1428ق. - علی بن ابی بکر، شرح المبتدی، کراچی، البشری، 1429ق. - مقدسی، بن مفلح، الفروع، بیت 2004م. - بن محمود، لتعلیل تحقیق: بشّار عرابی، سوریه، دارقباء، 2015م.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
چهره‌های علمی و فرهنگی تجلیل می‌شوند

چهره‌های علمی و فرهنگی تجلیل می‌شوند


به خبرگزاری (ایبنا) از سی و سال دوشنبه( یکم ما) در هنر و می شود. در این از 45 نفر از مولفان، مترجمان، مصححان و پژوهشگران رشته های و فنون، ادبی، و اجتماعی ـ و با و شد. به دبیرخانه سال، در 11 اصلی و 34 زیر از سوی بررسی شد. بخش دیگری از این به از دو توفیق از استادان معاصر زبان و ادبیات فارسی و از مولوی پژوهان رهبر؛ و پژوهشگر حوزه دارد. از های سال است. به و نیز در وی می شود. عضو سال و های است. وی در لندن تحصیل کرده و از اعضای است. همزمان با برگزاری این مراسم نکوداشت دو فقید دانشگاهی، نام، تقی خانی؛ بیوشیمی و حجت و سمت می شود. - تقی خانی سال ها به بین المللی امام خمینی، شاهد، دانشجویی عضو امنای الزهراء و انتقال خون و انستیتو پاستور و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی داشته است. - سید 24 خردادماه سال جاری در 63 سالگی، دار فانی را وداع گفت. وی از شناسان نام و بود. وی در جایگاه، عضو و مرکز تحقیقات سیاست کشور داشت. وی در های علامه طباطبایی، و الزهرا داشت. تالیف و ترجمه 28 در این می شود. - حجت و که از سال 1352 به عضو تهران درآمد. وی در و غرب و تطبیقی را در مقطع دکتری کرد. مرحوم از موسسان است. ریاست تدوین سمت از مهم ترین مسئولیت های حجت و است. از سی و سال ساعت 18 (یکم ماه) در هنر و می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نکوداشت چهره‌های علمی و فرهنگی از سوی خانه کتاب

نکوداشت چهره‌های علمی و فرهنگی از سوی خانه کتاب


به گزارش خبرگزاری (ایبنا) از سی و سال دوشنبه( یکم ما) در هنر و می شود. در این از 45 نفر از مولفان، مترجمان، مصححان و پژوهشگران رشته های و فنون، ادبی، و ـ و با و شد. ارسالی به دبیرخانه سال، در 11 اصلی و 34 زیر از سوی بررسی شد. بخش دیگری از این به از دو توفیق از استادان معاصر زبان و ادبیات فارسی و از مولوی پژوهان رهبر؛ و پژوهشگر حوزه دارد. از های سال است. به و نیز در وی می شود. عضو سال و های است. وی در لندن تحصیل کرده و از اعضای است. همزمان با برگزاری این مراسم نکوداشت دو فقید دانشگاهی، نام، تقی خانی؛ بیوشیمی و حجت و سمت می شود. - تقی خانی سال ها به بین المللی امام خمینی، شاهد، دانشجویی عضو امنای الزهراء و انتقال خون و انستیتو پاستور و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی داشته است. - سید 24 خردادماه سال جاری در 63 سالگی، دار فانی را وداع گفت. وی از شناسان نام و بود. وی در جایگاه، عضو و مرکز تحقیقات سیاست کشور داشت. وی در های علامه طباطبایی، و الزهرا داشت. تالیف و ترجمه 28 در این می شود. - حجت و که از سال 1352 به عضو تهران درآمد. وی در و غرب و تطبیقی را در مقطع دکتری کرد. مرحوم از موسسان است. ریاست تدوین سمت از مهم ترین مسئولیت های حجت و است. از سی و سال ساعت 18 (یکم ماه) در هنر و می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
«حقوق اساسی» آیت‌الله عمید زنجانی به کتابفروشی‌ها رسید

«حقوق اساسی» آیت‌الله عمید زنجانی به کتابفروشی‌ها رسید


به (ایبنا) با و و و آیت با و شد. در بخشی از این از زبان مصصح می خوانیم: یکی از سنت های در های و بر پیشکسوت و پیشگام است که این مساله ضمن زنده نگه داشتن یاد و نام آنان، سیر تحول و را به نمایش می گذارد. در های سترگ قریب به اتفاق کتب و تحقیقی بر اندیشه ها، قلمی و تراوشات فکری گذشتگان هستند که مع الاسف این سنت چندان در دانشگاه رعایت نمی شود و یاد و نام پیشکسوتان و بزرگان از طریق حذف از و زود به و در این و بی به نام می شود و سیر و نمی شود. به های که از هاش در های به می آید و در و از خود به جای می استاد (ره) به جای نقد و تخریب، همواره بر توضیح، تحلیل و استدلال بوده است و به مرور که با اشکالی غیر قابل توجیه برخورد می کرده اند، آن را ثبت و راه حل حقوقی آن را پی می گرفتند تا در فرصت مناسبی به صورت پیشنهاد تجدید نظر در استفاده گیرد که در سال 1368 چنین فرصتی در به دست آمده است. در سه دفتر، بر و (دفتر اول) و (دفتر دوم) و و (دفتر سوم) و ارائه شده است. موضوع اول این یک یا و است که مسائلی در زمینه مفهوم، و و ـ کشور است. براین این در پنج فصل شده است. در فصل اول تعریف و ویژگی های در فصل دوم، مفهوم و انواع آن، در فصل سوم در جهان و در بحث و می گیرند. در فصل از موضوعه و عرف های یا عرفی و در فصل از ـ کشور، جمعیت، سرمزین، حاکمیت و سخن شد. دوم بر یا و است که موضوعاتی و نهاد فقیه و رهبری، قوای عمومی ناشی از و حاکمیتی می شود. بر این این در 6 فصل شده است که در فصل اول و کلی و نظام در فصل دوم رهبری و فقیه، در فصل سوم قوه مجریه، در فصل قوه مقننه و در فصل قوه قضائیه بحث و می و در فصل ششم از خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای اسلامی، صدا و سیما، و... سخن شد. با و و و آیت با و با شمارگان 500 نسخه در 558 صفحه به بهای 45 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی روانه نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
آیینه روی دوست

آیینه روی دوست


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) شعر به خاص و همه گیر آن به رنگ، و محدود نمی شود و جزو شعرهایی است که بعد از از قرن هم است و خواستار دارد. آشنایی با ویژگی شعر و و با آن پس از قرن ها، با محمد خدادادی، استادیار زبان و دانشگاه یزد که های او در و است و شمس و هم های به گفت وگو نشستیم که شرح این گفت وگو را در می خوانیم: عده ای بر این اند که شمس هیچ گاه نمی به این که ما می شود و این هم و مصاحبت با شمس است. با به شما تحقیقات در و زندگی شمس و اید، آیا این مطلب را و در مجموع نظر شما در این باره چیست؟ من در های شمس در که قبلا چاپ ام، کاملا ام که های شمس در و او است. از که در و از که و او را شکل می از شمس است که در به است. حتی در این ام که حتی خود را از شمس و به نظم است. یا های و او را به چه شکل یا تفاسیر و تعلیل که شمس از قرآن را از او اخذ است. اگرچه خود و عارف والایی اما که را به آن مولانایی که ما و می و مثل دارد، شک دوستی و شمس آن هم نه تنها فقط درونی و باطنی آن علم ظاهری، سخنان، ها و گفتارهای شمس هم بر گذاشته است که این از دید محققان است؛ پژوهشگران به جنبه شمس تاکید می ولی من در آثارم در های شمس در ریز به ریز ام که گفتارها و شمس در و هایش است. شاهد رواج در ایرانیان، و حتی غیرفارسی و کشورهای غرب هستیم و در کشورها است. حتی برخی او به ترانه با موسیقی شده و خوانندگان پاپ کشورمان عرضه شده به نظر شما و انس با آن هم پس از چند قرن از آن ها چه بشر به و به و است. اگر و را از جز یک مشت و چیز از او نمی و ناب و محض که قیل و قال و خاص یا رنگ و و است و می را به خود که برساند. پس در است و در خود سعی این را به و در و در در ها و ها کند. بشر به و فکر که در شرق و غرب کم رنگ اما به شده است. و او از و و از رنگ و... چون از جهت ها و ها هم که فقط به یک خاص است و غیر را نمی پذیرد. ولی می این یک است که به همه است. یک دید نگر و به بین و ها است. بر این با خدا ای که از سر جبر یا ترس یک است و با عشق است و هم که به ای در هر که این سخن و پر از را به سمت آن گرایش می فرقی هم ندارد در یا در غرب. یکی از پر فروش های غرب و اعم از و او است. به استقبالی که در غرب از آن ها است. با این همه آنچنان که به نمی پردازند؟ آیا می کم توجهی به در را تقابلی که بین و و مذهبیون ما را ندارند، دانست؟ این هم می تواند اما به نظر من عدم به در به و چون مغز اگر بخواهیم تعریفی از باشیم، بگوییم که باطن و دین پس با در نیست، دین یک لایه عمیق تری از است. از ما در شیعه عاشق بودند، روی کار اند و بالین آن ها است. مثل جعفری جلد شرح بر اند، همایی، خود امام خمینی(ره) و از ما به و اند. به نظر من که باعث شده چیز کلی تری است. در ما کتاب، خوانی و است. سرانه در پایین است و جزو کمترین مقدار که در است و این یک قانون و جو کلی است که در شده است. برعکس اروپا و که یک در چاپ اول چند میلیون چاپ می در های ما با پانصد و نهایتا هزار به چاپ می رسد. این می دهد که ما از دور شده اند و که جو کلی می طبیعی است که همه نویسندگان می شود. به نظر من می به و جو عمومی وکلی است که در است و را از دست به شما به هر دیگری هم که اشاره کنید، می بینید که آثارش کم می شود. باز به و با این وضعیت رکود که در موجود رغبت به بیش از سایرین است. باز هم با به این جو، اقبال به نشست های خوانی، مولاناپژوهی و که می در ما به دیگر است. به تازگی کتابی با روی از شما شده که این چیست، در چه ای است در آن به چه موضوع و مطلبی را اید؟ روی با فرعی در و است. همان طور که آن هم گویاست، در است. یک خاص فلسفی- است که نخستین بار این به شکل طبقه بندی شده ابن شده اما قبل از ابن هم این در ما است و به فرهنگ و تمدن خود اسلام برمی گردد. در تمام نمای است. آن وجودی که مظهر و گاهی شده که و در وجودش به برسد، است. مباحث در زیاد است که در روی به مفصل ام که های قرآنی، روایی و ... دارد. ساختار به چه در این ابتدا این را از دیدگاه نظری، ابن و ابن و تبیین ایم که در به چه معناست. بعد از آن در چند فصل و چند بخش خصوصیات برجسته آن مثل جامع کامل، اولین علت هستی مظهریت و حق بحث تکوینی، قدرت تصرف در داشتن و قسمت های مختلف داد ه نظرات ابن و او را گفته بعد های این باور در قرآن، احادیث، و برهان را ایم و بعد از آن ایم که این در و عطار به چه شکل ورود در شمس و به چه یافته، در عارفان مکتب مثل شیخ محمود شبستری، شاه نعمت ولی، جامی، بیدل و ... به چه شکل است. بعد از آن به این پرداخته ایم که این در شیعی و مثل عمان سامانی، کبیر اصفهانی، همایی و نیر هم به چه شکل یافته است. هر فصل یک گستره ای از از تا به روزگار معاصر را در بر می گیرد که این شخصیت و را هم در و هم در بحث و می دهد. این روی از شما گرفت؟ روی چهار سال طول کشید و کارهای ویراستاری و چاپ آن هم یک سال و نیم به طول انجامید که می گفت از شروع این کار تا که شد، حداقل پنج سال از ما وقت و کار گرفت که خردادماه امسال اطلاعات به چاپ رسید. اگر کار در دست پژوهش، یا چاپ هم بفرمایید. کار که در دست اماده چاپ دارم با آفتاب در سایه است و در نو بر اول پادشاه و کنیزک است که یکی از مناقشه برانگیزترین و رازآمیزترین های هم هست که در این ایم که قتل زرگر چه و در به یک اثبات هم هست. سعی اند که این را با حل کنند. منتها ما بر این شارحان، سعی ایم که به این سوال پاسخ دهیم که چرا یک و یک مرد دست به عملی مثل قتل بزند که ظاهرا یک عمل خلاف شرع است. بنابراین در این نو از این ایم و چاپ است و ببینیم که با کدام می توانیم آن را کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
شاکله اصلی عرفان مولانا، ماخوذ از سخنان شمس است/عرفان ذاتا با مذهب در تقابل نیست

شاکله اصلی عرفان مولانا، ماخوذ از سخنان شمس است/عرفان ذاتا با مذهب در تقابل نیست


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) شعر به خاص و همه گیر آن به رنگ، و محدود نمی شود و جزو شعرهایی است که بعد از از قرن هم است و خواستار دارد. آشنایی با ویژگی شعر و و با آن پس از قرن ها، با محمد خدادادی، استادیار زبان و دانشگاه یزد که های او در و است و شمس و هم های به گفت وگو نشستیم که شرح این گفت وگو را در ادامه می خوانیم: عده ای بر این اند که شمس هیچ گاه نمی به این که ما می شود و این هم و با شمس است. با به شما تحقیقات در و زندگی شمس و اید، آیا این مطلب را و در مجموع نظر شما در این باره من در های شمس در که قبلا چاپ ام، کاملا ام که های شمس در و او است. از که در و از که و او را شکل می از شمس است که در به است. حتی در این ام که حتی خود را از شمس و به نظم است. یا های و او را به چه شکل یا و تعلیل که شمس از قرآن را از او اخذ است. اگرچه خود و عارف والایی اما که را به آن مولانایی که ما و می و مثل دارد، شک دوستی و شمس آن هم نه تنها فقط درونی و باطنی آن علم ظاهری، سخنان، ها و گفتارهای شمس هم بر گذاشته است که این از دید محققان است؛ پژوهشگران به جنبه شمس تاکید می ولی من در آثارم در های شمس در ریز به ریز ام که گفتارها و شمس در و هایش است. شاهد رواج در ایرانیان، و حتی غیرفارسی و کشورهای غرب هستیم و در کشورها است. حتی برخی او به ترانه با موسیقی شده و خوانندگان پاپ کشورمان عرضه شده به نظر شما و انس با آن هم پس از چند قرن از آن ها چه بشر به و به و است. اگر و را از جز یک مشت و چیز از او نمی و ناب و محض که قیل و قال و خاص یا رنگ و و است و می را به خود که برساند. پس در است و در خود سعی این را به و در و در در ها و ها کند. بشر به و فکر که در شرق و غرب کم رنگ اما به شده است. و او از و و از رنگ و... چون از جهت ها و ها هم که فقط به یک خاص است و غیر را نمی پذیرد. ولی می این یک است که به همه است. یک دید نگر و به بین و ها است. بر این با خدا ای که از سر جبر یا ترس یک است و با عشق است و هم که به ای در هر که این سخن و پر از را به سمت آن گرایش می فرقی هم ندارد در یا در غرب. یکی از پر فروش های غرب و اعم از و او است. به استقبالی که در غرب از آن ها است. به نظر شما در از غرب گرفته، آیا می کم توجهی به در را تقابلی که بین و و مذهبیون ما را ندارند، دانست؟ این هم می تواند اما به نظر من عدم به در به و چون مغز اگر بخواهیم تعریفی از باشیم، بگوییم که باطن و دین پس با در نیست، دین یک لایه عمیق تری از است. از ما در شیعه عاشق بودند، روی کار اند و بالین آن ها است. مثل جعفری جلد شرح بر اند، همایی، خود امام خمینی(ره) و از ما به و اند. به نظر من که باعث شده چیز کلی تری است. در ما کتاب، خوانی و است. سرانه در پایین است و جزو کمترین مقدار که در است و این یک قانون و جو کلی است که در شده است. برعکس اروپا و که یک در چاپ اول چند میلیون چاپ می در های ما با پانصد و نهایتا هزار به چاپ می رسد. این می دهد که مردم ما از دور شده اند و که جو کلی می طبیعی است که همه نویسندگان می شود. به نظر من می به و جو عمومی وکلی است که در است و را از دست به شما به هر دیگری هم که اشاره کنید، می بینید که آثارش کم می شود. باز به و با این وضعیت رکود که در موجود رغبت به بیش از سایرین است. باز هم با به این جو، اقبال به نشست های خوانی، مولاناپژوهی و که می در ما به دیگر است. به تازگی کتابی با روی از شما شده که این چیست، در چه ای است در آن به چه موضوع و مطلبی را اید؟ روی با فرعی در و است. همان طور که آن هم گویاست، در است. یک خاص فلسفی- است که نخستین بار این به شکل طبقه بندی شده ابن شده اما قبل از ابن هم این در ما است و به فرهنگ و تمدن خود اسلام برمی گردد. در تمام نمای است. آن وجودی که مظهر و گاهی شده که و در وجودش به برسد، است. مباحث در زیاد است که در روی به مفصل ام که های قرآنی، روایی و ... دارد. ساختار به چه در این ابتدا این را از دیدگاه نظری، ابن و ابن و تبیین ایم که در به چه معناست. بعد از آن در چند فصل و چند بخش خصوصیات برجسته آن مثل جامع کامل، اولین علت هستی مظهریت و حق بحث تکوینی، قدرت تصرف در داشتن و قسمت های مختلف داد ه نظرات ابن و او را گفته بعد های این باور در قرآن، احادیث، و برهان را ایم و بعد از آن ایم که این در و عطار به چه شکل ورود در شمس و به چه یافته، در عارفان مکتب مثل شیخ محمود شبستری، شاه نعمت ولی، جامی، بیدل و ... به چه شکل است. بعد از آن به این پرداخته ایم که این در شیعی و مثل عمان سامانی، کبیر اصفهانی، همایی و نیر هم به چه شکل یافته است. هر فصل یک گستره ای از از تا به روزگار معاصر را در بر می گیرد که این شخصیت و را هم در و هم در بحث و می دهد. این روی از شما گرفت؟ روی چهار سال طول کشید و کارهای ویراستاری و چاپ آن هم یک سال و نیم به طول انجامید که می گفت از شروع این کار تا که شد، حداقل پنج سال از ما وقت و کار گرفت که خردادماه امسال اطلاعات به چاپ رسید. اگر کار در دست پژوهش، یا چاپ هم بفرمایید. کار که در دست اماده چاپ دارم با آفتاب در سایه است و در نو بر اول پادشاه و کنیزک است که یکی از مناقشه برانگیزترین و رازآمیزترین های هم هست که در این ایم که قتل زرگر چه و در به یک اثبات هم هست. سعی اند که این را با حل کنند. منتها ما بر این شارحان، سعی ایم که به این سوال پاسخ دهیم که چرا یک و یک مرد دست به عملی مثل قتل بزند که ظاهرا یک عمل خلاف شرع است. بنابراین در این نو از این ایم و چاپ است و ببینیم که با کدام می توانیم آن را کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آشنایی با 45 اثر شایسته تقدیر دوره سی‌و‌چهارم کتاب سال

آشنایی با 45 اثر شایسته تقدیر دوره سی‌و‌چهارم کتاب سال


به گزارش (ایبنا) سی و چهارمین سال 18 بهمت سال 1396 برگزار شد. در های و و ـ و طی مراسم اختتامیه با حضور حجت والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس و در تالار وحدت شدند. در 11 و 34 زیر از سوی شد. با های یکم ماه از این در هنر و شود. در 45 اثر این آمده است: الف) نسخ خطی فهرستگان نسخه های خطی (فنخا) حجت درایتی اسناد و ملی ب) در و روانشناسی غرب سرویراستاران فرهنگنامه مفاهیم (جلد 3) یوآخیم ریتر، کارلفرید گروندر و گتفرید گابریل دکترمحمدرضا و و ـ و حجت علی و ج) در دین و أو فی علی مولف/ ترجمه/ قم، و آیت الخواص/تالیف حسن ای/ تصحیح/ و شرح (محدث ارموی)، به رضا و و فی ابن شرح سید و و ه) و هویت: و در شرح و نی بخش با چند و) در و کیث و روح و ایران: زبانshy; های با نظارت دانشنامۀ کارا (انگلیسی ـ فارسی) بهاءالدین خرمشاهی معین، نگاه و شباهنگ ز) در خالص زیستshy;شناسی روشshy;شناسی در بیوسیستماتیک جانوری: اصول مطالعات و آزمایشگاهی جنودهshy;شناسی جمشید درویش مشهد پزشکی . درسنامه پرتوشناسی بالینی بهمن محتشمی و میرماه دارونامه دونالد س. پلام سیداحمد فاطمی برق سیستمshy;ها و کنترل کنندهshy;های مرتبه کسری محمدصالح تواضعی و مهسان توکلیshy;کاخکی خواجه نصیرالدین طوسی مکانیک رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی پرویز قدیمی، عباس دشتیshy;منش امیرکبیر عمران مبانی پایداری سازهshy;ها کریم و بهزاد شکستهshy;بند سهند کشاورزی ارگونومی در جنگداری و صنایع چوب: باریس مجنونیان، احسان عبدی، محبوبه فسحت جنگلکاری در مناطق خشک، هاشم کِنشلو تحقیقات جنگلshy;ها و مراتع کشور ترسیب کربن در بوم سازگانshy;های زمینی قوامshy;الدین زاهدیshy;امیری، نصرتshy;اله ضرغام ح) در هنر هنرهای نمایشی دگرخوانی اصلانی نشر رونق، گسترش و تجربی مدرنیته در سعید حقیر و حامد کاملshy;نیا موسیقی مولف/مترجم یوری نیکلایویچ خولوپوف، آ.س. سوکولفّ، ت. س. کورگیان، و. س. سِنُوا و ... ابراهیمی همshy;آواز ح) در و نقد ادبی مولف/مترجم مقدمهshy;ای بر استعاره، زولتن کوُچش/شیرینshy; پورابراهیم مطالعه و کتب دانشگاهshy;ها (سمت)، و متون قدیم و پژوهش جنگ رباعی: بازیابی و رباعیات کهن پارسی میرافضلی سخن زبانshy;های مولف/مترجم دیگری آرتور شنیتسلر/علیshy;اصغر حداد نشر شعر معاصر شاعر کلید دسته اکرم کشایی و دو تا سیب شیرین خاتون حسنی و ط) در و فارسیان در برابر مغولان عبدالرسول خیراندیش، آباد بوم. التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) رشیدالدین فضلshy;اله همدانی؛ و تحشیه محمد روشن و موسوی میراث مکتوب مستندنگاری پیغام ها گلعلی بابایی نشر بیست و هفت، نشر صاعقه ر مریم برادرانshy;حقیر آرما جغرافیای طبیعی سیستان: بر اساس نوشتهshy;های و بررسیshy;های با 25 شکل، 71 نقشه و 10 جدول حسن احمدی کرویق مازیار ی) در و دین خدایا اجازه! غلامرضا حیدریshy;ابهری نشر جمال وقتی گنجشکی جیک جیک یاد میshy;گیرد یوسفی و کلاه حصیری خرامان نشر افق چراهای ایران: از عصر باستان تا پیروزی انقلاب جوادیان و و فنون آ مثل آهو و ف مثل فیل علی خدایی و بخش بیاید شعر مهدی کیایی نشر بیایید انسیه موسویان نشر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
افتتاح نمایشگاه آثار کودک و نوجوان رضوی در سمنان

افتتاح نمایشگاه آثار کودک و نوجوان رضوی در سمنان


با دهه و با گنبد» در کانون پرورش فکری و استان سمنان افتتاح شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
ورود کتاب‌های فلسفی به فهرست پرفروش‌ها/«انسان خداگونه» چاپ سومی شد

ورود کتاب‌های فلسفی به فهرست پرفروش‌ها/«انسان خداگونه» چاپ سومی شد


به (ایبنا)، در ششمین از های سری به کل های در ها که در این نیز های ادبیات بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. در کلی این با رمان شدن به ، اثر نوح و ملت عشق ، اثر در صدر و های سرد اثر و جزء از کل ، اثر و به نام اوه ، اثر فردریک در های بعدی دارند. برخلاف گذشته که مرعشی، جوان کشورمان با دو کتابش هرس و فصل آخر سال است جدی شدن ، این نوح با دو و جدی است و اگر را در نظر نوح دو است. در بخش داستان بعد از شدن ، اثر آبادی، با سرد ، جدی دنبال اوست و بعد از این دو رمان، های آن که ، اثر گلستان، گم شده ام ، اثر سالار، ، اثر معروفی، یک ، ابراهیمی، ، ، دارند. های نام اثر 1 شدن 2 سرد 3 آن که 3 گم شده ام 3 3 یک 3 3 در بخش های نیز دو ، اثر نوح با و ملت عشق اثر با در نخست و بعد از آن دو جزء از کل ، اثر با و به نام اوه ، اثر با سکوی دوم را از آن خود کرده اند. همچنین ، اثر نوح در سوم ایستاده است. های نام اثر 1 نوح نشر نو 1 ملت عشق 2 جزء از کل 2 به نام اوه نون 3 نوح نیک نشر نو می کند های این می دهد که به می و اگر از ای و شان به او نیز می روند. و از به نوح در نشر باشیم. در های در 10 مهم است: اهواز: نام نام نام نام نام شدن ملت عشق ی ی ژان کرم و عسل پور به نام اوه نون بعد از ابر نوح نشر نو خرد قزوین: نام نام نام نام نام شدن جزء از کل چپ در به نام اوه نون زال نوح نیک نشر نو سرد نوح نشر نو آن که ملت عشق دهکده اراک: نام نام نام نام نام سرد نوح نشر نو دال دوست داشتن وحدانی ویدا جنگجوی عشق گلنن دویل ملتن سمانه پرهیزکاری حاج آخوند سید عطاءالله مهاجرانی ایرانیان رادیو سکوت آلیس آزمن ثمین نبی پور نون خاطرات سفیر شادمهری سوره مهر دختران استالین رزماری سالیوان ناتمامی عبدی ملت عشق اکباتان: نام نام نام نام نام مرهم منیر مهریزی مقدم به نام اوه نون سرد ملت عشق مرا عهدی ست مهناز صیدی و کسی نماند جز ما کالین هوور ساناز کریمی گم شده ام های آلن شاخه نبات آزیتا خیری آریتا دختری که رهایش کردم جو جو کتایون اسماعیلی همیشه: نام نام نام نام نام هرس مرعشی جزء از کل پرنده ی من فریبا وفی ملت عشق شدن بعد از عشق کتابسرای نیک یک نوح نیک نشر نو سرد و گرم روزگار زیدآبادی نی های آلن ترنجستان سروش: نام نام نام نام نام سرد درک یک پایان جولین بارنز حسن نشر نو یادت باشد حمید سیاهکالی مرادی انتشارات کاظمی زمانه مایکل کی جی.ام.کوتسیا مینو مشیری و نشر نو کف خیابان حدادپور جهرمی مصلی یک بل شریف لنکرانی علمی و یک چگونه عادی نباشیم کریس گیلبو اعظم بهادرپور هنوز قصه دلبری فتح نوح نشر نو پردیس مشهد: نام نام نام نام نام شدن ملت عشق سرد هنر خوب کردن رولف عادل فردوسی پور جزء از کل به نام اوه نون نظریه ای در باب دین و شادی محدثی نقد فرهنگ نوح نشر نو ثالث: نام نام نام نام نام آن که پیش بینی های سیاسی بروس بوئنودممکیتا عسکری جهقی شدن نوح نشر نو تاریخ تلخ به شاملو قراگوزلو پوست کورتوزیو مالاپارته قلی خیاط بیار سیلویا بیچ و نسل سرگشته نوئل رایلی فیچ فرزانه طاهری راه طولانی بود از عشق حرف رسول یونان سال رویاهای خطرناک اسلاوی ژیژک صالح نجفی هرمس شهرکتاب ساری: نام نام نام نام نام نوح نشر نو جای خالی سلوچ نوح نیک نشر نو شدن ملت عشق گم شده ام جزء از کل جنگ و هیچ اوریانا فالاچی امیرکبیر قم: نام نام نام نام نام شدن سیر عشق آلن باختری چترنگ یک بل اسماعیل زاده قلب نارنجی فرشته مرتضی برزگر کوری ژوزه ساراماگو مهدی غبرایی سیگار شکلاتی هما پوراصفهانی سخن پیش از تو مفتاحی سلام بر - جلد دو گروه سوفی یوستین گردر حسن این از 10 پرمخاطب در سطح تهیه شده است که اسامی این ها در های آینده تغییر خواهد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
6 گفتار از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحلیل سیرۀ مبارزاتی حسنین(ع) منتشر شد

6 گفتار از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحلیل سیرۀ مبارزاتی حسنین(ع) منتشر شد


کتاب «دو یکی از از سوی است که شش گفتار از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحلیل سیرۀ مبارزاتی حسنین علیهما‌السلام است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
ژاپن، جدال با سیل و گرما

ژاپن، جدال با سیل و گرما


پکن - - در که و سیل که 218 نفر را به کام مرگ در های است این بار شدید و افزایش درجه حرارت مشکلات جدی تری را برای ساکنان این کشور ایجاد کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
محمدصادق دهنادی:مهمترین شرط موفقیت آثار دینی وفاداری آنها به تاریخ است / سینمای دینی جای تجربه اندوزی نیست

محمدصادق دهنادی:مهمترین شرط موفقیت آثار دینی وفاداری آنها به تاریخ است / سینمای دینی جای تجربه اندوزی نیست


گروه هنر ــ یک گفت: در نام و خواهد شد که روایتی که از تاریخ ارائه می‌دهند، متکی به واقعیت باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
ردپای گمشده تفکر ایرانشهری و اندیشیدنی برای بازگشت به هویت ایرانی

ردپای گمشده تفکر ایرانشهری و اندیشیدنی برای بازگشت به هویت ایرانی


(ایبنا) در شناخته شده است. او و و بخشی از عمر خود را در و خاورمیانه سپری کرد. به و و متعالیه به اروپاییان است. وی در است و است و با مرگ ابن رشد و که در شرق به و با از و امتزاج با و عرفان نظری به اوج رسیده است. از پایه گذاران تطبیقی است که به نقادی مدرن غرب بر سنت می پردازد. علیرضا ساعتی از مولفان و مترجمان جوان است که به تازگی با با کربن: ردپای گمشده به است. به با وی گفت ایم که آن را می خوانید: این اثر در چه این اثر را می از دو حیث کرد. جهت حیث کلی است که به به جزء جزء باز می و نظر به و که با ای خاص خود و از نظر کار است. اما جهت از نظر و است که به و آن در و هم در با در غرب می پردازد. جهت که است و کار اما این جهت دوم است که در با آن اگر به خود کنیم و (منظورم ابزاری نیست) دنیا را به می دانست و و را کرد، در می یابیم که تا چه حد به می ما شایان باشد. این همان احیایی است که خود نیز در وهله نخست دارد. در چقدر جدی کار تا که به ما و امروزش با می شود اما، به نکات کرد که اگر را از حیث آسیب شناسانه در نظر گیریم خواهیم دید که تا چه حد جدی کار است و امر دلایل مجددا به او را می آورد. در ما که از ارسطو تا از توسی تا کانت و از آموزش و پرورش تا کارگاه و از این دست بی کار می نظر می و حتی اعم از در و یا و های فنی را به به خود راه می و بر همه این و بی نام می گذارند. یا حتی می که دست به و ای می که هیچ متن در با آن و باز همه سوء ها زیر نام پر می که تا یک فکر را از خود کند دهه ها و یک است. در بین که متن را و به کسی که خود را وقف و سنت آن را یا یا می تا ضعف خود را با این کنند. من به در یک که اش ـ یک را دیدم. اما اگر یک وجه را کنم با بر روی خود گفت که وی جزو است که را از صرف آن به را در داد و با به با به در ـ پرداخت. که ـ و که ما از های در او ndash; که بی حرف آن را به تحت آن ndash; از است که به را می آورد. کسی است که چند دهه از متن خود جدا شده را رصد و در صدد است. در و های او که به کشف چه شده سخن در است که به تن به نمی دهد. های و این امر است. اما چند است که به نظر من با به می و که ما ها به او به جمع رسید. یک است که سوی می آید و را وطن خود می داند. به به این شکل در سال که را نه نزد و نه قشر نمی شود! های در وسیع اما موشکافانه ای می دهد که او در جزئی سنن عقلانی وارد شده و با خاص از عهده بر است: زیاد به عالم خیال، سنن رمزی، تأویل، احیاء، عدم صرف در و که بعضا در زمان متأخر، مثلا را در معاد و حرکت جوهری صرفا بر و می فهمند که گفت رهیافت به درست در مقابل این است. مولفه ای در چیست؟ از یکسو به محتوای فکر او در باز می که این بخش به زمانی برمی که در غرب می خواند و فلسفه، به مرز آلمان می رود تا با ملاقات کند و کلا به با سنن آشنا است. بخش اما به آشنایی او با و سایر الهی باز می که به قول خودش از این پس او را حاجتی بر آن سوی مرز در غرب نیست! مؤلفه های در این زمین است که رقم می خورد و او به جد درگیر سنن باطنی فکر می گردد. که نهایت آن به و تشیع در کامل معنای آن ختم می شود. تا که به مکتوبات هم می شود، نیم بیشتری از به تصحیح و و نگارش و آثاری می شود که آن باز است: که با رویکرد مزدائیان تبدیل به خاص ـ از نزد اعراب و مسلمانان شد و در ساحت فکر شیعی ماند. این جریان در را تشکیل می دهند: ابن سینا و ابن و و شیخیه. در خود را و می داند، اما این در زندگی او می دهد که ما نه با یک و نه حتی با یک روبه روییم. وقتی خود را در دامن و چشمه خروشان آن می اندازد مادامی که تا عمر درون آن است ـ بی قضاوتی جنجالی بکنم، معتقدم که این دوام از یک را می دهد. به سهرودی به کجا بر می گردد؟ پیگیری ریشه های به و پژوهی از بسزایی برخوردار است و از مجاری گوناگون می به آن داد. مجرا به این خود است. او در ای که بر المشاعر به و توسط جناب دکتر مجتهدی به فارسی شده است می گوید در سپتامبر 1945 که بار به آمد، چند سالی که در ترکیه تهیه قسمتی از های است. کسی است که به قول دست او را و به است. از که و همسو، اما دو طرفه به به کجا باز می می به هر دو سوی فوق باز گردد. در مسیحیت به نوری که بتواند ثقل او گیرد. تحصل گرایی غربی، اصالت و گوشتمندی خدا در مسیح و شکل بر این مبنا به نظر می رسد در آن را با موانعی مواجه می است. شرق چون می بایست در فکر او و اگر در کسی است که نزد او قبل از و بعد از یکجا به یکدیگر گره می خورند و این بهم رسیدن دمیدن به و فکر است. این و شاخصه می یکی از سائقه های به سراغ باشد. در بین و شده بین و بر محمل استوار گشته و فرشته باستان، و نور محوری در ـ اوستایی نقطه ایستایی این را است. در به خاک شده است که از جنس است که خورشید بر آن شعاع افشانیده و این تشعشع آن قدر قوی است که به قول تصویری از ارض را می دهد که در نفس است و نفوذ آن در معرفت، نفس ای را برساخته که ایرانی، حکما و متصوفه نیز تحت آن بوده، شکل و در زروانی بروز است. منابعی که در با از اوستا تا شاهنامه فردوسی از این حمایت می چرا که خود این هستند. سنت مغان زرتشتی، معرفت طلبی ایرانیان، زندیک و ایشان در این باب مطلبی که بر آن چشم بست. فهم این معنی فقط کافی است در قول پوپر در جامعه باز و دشمنان آن در بخش ها که هم مرزی در ایونیا با موجبات انتقال فکر به را و یا ابراهیمی معنویت خود را مدیون پارسیان هستند! شما سعی کردید در کتابتان به سوالی دهید که ذهن را آیا دارد؟ چگونه؟ به در کمی سهل و است و حتی شاید به به آن ابتداً داد که تا فکر می کند و اگر این در بستر این نیز ممکن است. اما به نظر من ذات این در شرایط فعلی در دارد. افلاطونی منعکس در جمهور مبنی بر ـ نشستن روح خوب با بدان، ای جز بد شدن خوب ـ دیر هنگامی است که در صدر است. نپرداختن به اصلی، عدم به گذشتگان، کلفت خانه سنت، فاصله گرفتن از عقل گریزی و آوردن شانس خشونت، و امکانات یک را نه به حداقل می رساند، فرسایش آن را موجب می شود! با ریزبینی ای مثال زدنی انگشت روی عناصری از فکر گذارده که یکایک می و گشودن راه اندیشیدن باشد. اندیشیدنی که بازگشت به هویت و خاصش هست. در این اخیر مسلما پویا و به سیر خود ادامه می دهد، کما اینگونه است. مشعلی که فارابی به دست روشن حتی تا امروز. در هر در می چنین گفت. مسائل که بین اندیشمندان آن رد و بدل می شود (خواجه نصیر و ابن و غرالی و فخر رازی و فقه و و ...) حاکی از این است. که روش خود را اند و از بین و را عاقلانه برگزیدند، چرا که می دانستند با برگزیدن اسکات منطق را لازم می آید، مطلع اند که در اینجاست که به می که پرداختن به آن حتی بود! دم دستی این کشی است و هنوز کشورهایی که در با دادن به عدم اعتلای ـ شان از بین رفت. در می دهد که غنای - ایرانیان راه را بر سوء تفسیر عقل و عقلانیت بسته است و با خلق عوالمی که با تیغ عقل تراشیده شده اند را بخشیده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اعضای جدید هیأت انتخاب و خرید کتاب منصوب شدند

اعضای جدید هیأت انتخاب و خرید کتاب منصوب شدند


به (ایبنا) به نقل از و محسن جوادی، و را ای یک ساله منصوب کرد. در متن احکام هر یک از این آمده است: امید است با برگزیدن عناوین باکیفیت و با معیارهای و خلاقیت در و جهت نشر و و آن و نیز و های که موجبات ارتقای سطح جامعه را بر اساس و و و مصوبات انقلاب و می کند موفق باشید. در به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: ١- جعفر ابراهیمی (عضو و نوجوان): / یک از و کشور/ در و کودکان و شعر فکری/ کسب سال و سال در های ٢-رضا اکبری (مدیر و و عمومی) : و از تهران/ عضو و الهیات، و امام صادق (ع)، مدعو در مقطع دکترا در های تربیت طباطبایی، و عضو های (منطق، ملاصدرا، دین تاریخ فلسفه) و در ٣- (عضو هنر و ادبیات): شاعر/ فارسی/ شعر و صدا و سیما/ عضو دعبل/ عضو و شعر و ایرانیان/ و ٤-علی (عضو و و عمومی) : و فلسفی/ فلسفه/ و ماه و سال و نقد ٥-مهرزاد (رییس هیات): چاپ و نشر و اسلامی/ و سیاسی/ سینما/ سال سینمایی (خانه سینما) و کمیته هنرمندان، و ٦ ـ سیدمحمدعلی رفیعی (عضو و نوجوان): الهیات/ بخش دین در نشریه هفته و (ایبنا) / پیشینه سال جمهوری سال ولایت، مطبوعات، سال و و نوجوان، قصه های قرآنی و گام اول ٧ ـ مجید سامی (معاون و هیات): آموزشی و چاپ و نشر/ چاپ و نشر/ هنرهای سنتی ٨- محمد سلگی (عضو و و عمومی): عضو تهران/ و هنر و ارتباطات/ روان شناسی/ سرپرستی و و کل و و جهاددانشگاهی ٩ - بلقیس سلیمانی (عضو هنر و ادبیات): فلسفه/ داستان نویس و منتقد و ادبی/ یک از و ١٠- سیدمحمدکاظم شمس (عضو دین): حوزه/ عضو بررسی ناشران/ عضو تخلفات ناشران/ و استان قم و بوستان و ١١- حسن طارمی (عضو دین): در و حدیث/ آموخته مکانیک فنی تهران/ عضو و (دانشنامه جهان اسلام) ١٢- سیدعلی کاشفی خوانساری (مدیر و نوجوان): و و نوجوان/ های مختلف/ سال، پروین اعتصامی، سال دفاع مقدس، نقد و.../ و و کشور/ دو از و کشور/ سردبیر فصلنامه نقد و ١٣- علی گلشن (عضو و نوجوان): دامی/ و و عکاس/ موزه عروسک و ایران/ همکاری با و نشریات طبیعت و محیط زیست و فرهنگنامه و ١٤- علی اصغر محمدخانی (مدیر هنر و ادبیات): شهر کتاب/عضو و فارسی/ مشاور و ایران/ و و مرکز و و ١٥- محمدمهدی معراجی (عضو دین): عضو و عضو مجلس/ و اطلاع رسانی پردیس و قم/ سال ١٦- محمدرضا موحدی (عضو هنر و ادبیات): و از طباطبایی/ و و عرفان/ عضو قم و و مطالعات فرهنگی/ عضو قلم وابسته به علمیه قم ١٧- محمدعلی مهدوی راد (مدیر دین): حوزوی (اجتهاد)/ پژوه/ رئیس تخصصی قم/ آئینه / یار دانشگاه/ سال این نزدیک به دو دهه مستمر در راستای قانونی در زمینه کمک به از و نیز از های سراسر و در از انتخاب، و اهدای های در فرآیند بازار نشر تلاش داشته تارونق توامان در نشر و آورد. این به استناد بند (١٢) ٢ و و و ٣ آیین نحوه در نشر و سال ١٣٨٨ دولت با هدف از های و به منظور در و حمایت از انتشار های بر مبنای آیبن و ٣/١١/١٣٩٤ انجام می پذیرد. بعد از این به چاپ و نشر وزارتخانه در پاییز سال ١٣٩٦، ای با این تنظیم و به امضا و ابلاغ رسید که طبق آن، چاپ و نشر، این را به عهده دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
فرید قدمی: بازار کتاب ایران امپراتوری ناشرهاست

فرید قدمی: بازار کتاب ایران امپراتوری ناشرهاست


ایران(ایبنا)-هادی حسینی نژاد: است که در نشر که بین مولف/مترجم با می بین 10 تا 15 از پشت جلد کتاب(مجوع ها) به یا می شود اما کار است. های چند را قسطی این مشخص می در را می و با بد از و می که در بگیرند. این آنچنانکه در سال های شاهد عقد تری هم ایم؛ تا که جایگاه و یا با هم عوض شده و به جای اینکه به اثر پول از او پول هم می کند!! آن هم با . این در نیز اما در سال های به شکل ای که اخذ نشر از سوی به در کسب و کار با در پول شده است. در این کسی هست حال و روز و این را آیا 10 از جلد که ماه ها وقت و را آن هم با زیر و در که در ها از سوی پیش این قشر از این در گام پای های و و سال های تا به دهد. یا در ، یا اون زنه رو که می می ، زن ها در من یا دلف و ادبیات: از به شمار می آید و تا کنون بیش از 25 اثر را از شاعران و انگلیسی، آمریکایی، عرب و فرانسوی به فارسی از جمله، آثاری از جیمز جویس، هنری میلر، جک کروآک، باتلر ییتس، آلن گینزبرگ، آنائیس نین، ریچارد براتیگان، اس. باروز، آنتونن آرتو و محمود درویش. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید: این تفکر که 10 (گاه تا 15) از رقم پشت جلد که به شکل متعارف به حق العمل یا ملاک عقد می گیرد، رقم عادلانه ای در مقابل سود دست اندرکاران نشر (از تا و که سهم از و دارند) نیست. نظر شما در این آیا و عرق جسم و روح در امر و سهم را نمی اول که که این یک شد. یکی از جدی ها و های ما حق هاست. یک کلی در که و شغل یک کار و فقط می از و نشر باشد. به این چند دهه کنید. من می از اسم که با را و هم و اما از چاپ و نشر حرف می که آدم دلش می به کند. می آید عقد چاپ با در حق من از چاپ اول را صفر و از چاپ های ده ذکر شده بود. به از چاپ و نشر که من را کرد که می کند که چاپ می کند. را سمت کیف ام تا آن سی چهل را که توی بود به اما که که درش گفت وگو با و به خود است چند دارد. حق ها که این تا حدی به و هم و بین صفر تا اما ده است. ها در اما این فقط به کم ها به های چاپ شده هم می شود. در از 90 که چاپ می چاپ اما به یک روی اند: زیاد. چاپ هم به این کمک کرده. به جای چاپ ده خوب و با ده می دهد تا با صدتایی. ای که می روی وسط گم می و نمی شود و از و اش کم می به هم و به حق در می که در عمل نمی وقت کار اش فرق نمی کند یا درصد. حق یک از 200 ای که شش ماه وقت و هم با (300 تا 500 نسخه) با ده می شود بین تا یک تومن. با حق این می شود دو تومن. با فرض این که روی و زیر می و ای اش می شود از تومن. اما سود نمی کند. می که که روی و ها می حق به من بین 15 تا 25 است. اما که حق را هم به نمی با چند ماه تأخیر. در کل، بهترین دشمنان کار است. آیا اساس این تیپ معروف که به آن اشاره شد (و به تبع آن تقسیم سهم بین حلقه های نشر) نیاز به تجدید نظر آیا الگوی مناسب تری به ذهن تان می آید؟ فکر می کنم گذاری ها و حق در هر جداگانه بررسی شود. صد ای می ده سیصد ای از وقت بگیرد، اما در و به صفحات است. است که های ما می روند سمت کارهای راحت. نشر هم عوض شود. های با کمک نقادی نباید مجال چاپ بیابند تا راستین برود بالا. قضیه برعکس است. همه و همه دست به دست هم اند تا روشن فلج شود. معمولا بندها در ناشران، مثل و مقاطع حق التالیف/ترجمه. جمع این را قسط بندی می کند و در فواصل مختلف آن را می پردازد و اصلا مقید به زمان و شرط به رفتن است. حق و چه نظری دارید؟ بگویم: در امپراتوری ناشرهاست. هر دلشان بخواهد می دست آدم هم به هیچ جا بند نیست. پول زور هم حمایت می کند. به جز پول هم فکر نمی کنند. هم در حال اند. ناشرانی هم هستند که خوب و درست کار می اما من دارم از کلی حرف می زنم، به عبارتی از برآیند نشر. در ادوار مختلف، خصوصا در سال های که کلان در مشهود بوده، بحث و در است. امر بگویید فی نفسه نظرتان مشارکتی ساده بگویم: کلاشی. شاید هم تبه کاری. نمی دانم واژه های تری هم براش هست یا نه. شاعرها و های جوانی را می که هم افتضاح قابل چاپ در دو هم اما می آید کلی به به و چه چه می می گوید اگر کار چاپ شود سال بعد طرف می جلوی تلویزیون منتظر بنشیند تا اسمش را به برنده اعلام اما دست و بال چاپ و پخش را خود مؤلف بدهد. این موضوع سه پیامد دارد: اول، پر از های و گم شدن خوب؛ دوم، ایجاد توهم در تازه کارها و بنابراین منع آن ها از رشد فکری؛ سوم، فربه شدن از این بیمار و رها کار نشر. اوضاع مان تر از هر است که فکرش را بکنیم. آدم سرش سوت می کشد. علی رغم این که در ظاهر همه چیز آشفته تر که می کنی می بینی همه مان را یک کنترل می کند: ابتذال. را می از همه هم طلب کارند، هم در حال ناله. که آدم دلش کباب می شود. ها و ها چه؟ آن که رسالتی در حس می در سخت را پیش می برند، روزها کار معیشت می و شب ها می خوانند و می نویسند و می با حداقلی از معاش، با دلی که به زیبایی و حقیقت اند، این ها اند که اوسیپ ماندلشتام، شاعر محبوب روس من، رازنوچینتس می خواند، غیراشرافی. را می که اگر نام ها او را می شناسند، سی تایی درخشان کرده، خودم هم کلی از لذت برده ام و یاد ام همیشه، از دو دهه هم هست که شبانه روز کار می اما چند وقت پیش از دوستی مشترک شنیدم که درمان مادرش هم پول نداشته، ته حسابش سه چهار هم نبوده. خب، چه؟ که از کار ها پول و پله ای به هم زده، را تغییر داده، می دهد با صد دربیاورد، به جای این که ده با ده هزارتا. توی کتابفروشی ها که می روی قرص های ضد تهوع قوی با خودت ببری، از آن که بیماران سرطانی بعد از شیمی درمانی می خورند. در فعلی، پر است از دو دسته از چیزنویس ها: ثروتمندانی که تفنن و کسب نیمچه اعتباری می نویسند، که است صدتا کار چاپ در رؤیای جایزه که به تازگی از آخرین کلاس نویسی به خانه برگشته اند. از هم می سهم یا را با تعدادی از (مثلا 50 یا 100 نسخه) بپردازند. این مساله با مقوله خرید از سوی به مشارکت، خلط نشود! بله، این هم از آن های ای است که خوب یاد اند. در این دست از اجازه بدهید نقل قولی از سلین بیاورم، از قصر به قصر با سحابی: چه؟... ترسناک تر! ذهنیتِ کسبه، اما هیولا!... به اضافه همه انواع انحراف! که همه چیزت هم به آن هاست!... بندبازهای فنّ کلاهبرداری! کلّاشی هاشان وحشتناک حساب شده موبه مو! کامل پیچ و واپیچ و سردرگم که اگر سعی بکنی که سری دربیاری توی تیمارستانی، زنجیری به تخت! همه چیز دست به دست هم تا و این زیر فشار فلج و پر شود از چیزنوشته ها و مهملات، از های پنج کلمه ای تا شعرهایی که دیالوگ های تقطیع شده سریال های تلویزیونی و ماهواره ای تا که سراسرش پاساژگردی، عشق های شکست خورده آبکی و روشنفکرمآبی دیازپامی و های خرده بورژوایی با میکسی از اقسام هویت گرایی هاست، ادبیاتی که دستانی لطیف که نمی توانند فکر کنند. اما این را هم بگویم: این ماجراهای و بوده. به ناچار همکاری ای بین این دو اتفاق بیفتد، در این وسط به دنبال سود اما در پی تحقق رسالتش در مقام روشنفکر. به نظر شما چقدر جای خالی کارشناسی شده و ملزم شدن به استفاده از آن ها در حوزه نشر به نظر شما چه فرد یا افرادی پیگیر محقق شدن این امر باشند؛ دولتیان یا خود در قالب ها و ها؟ چه نهاد یا قدرتی این اجبار را به تحمیل دولت؟ اصولاً ورود به مباحثی خطرناک چون در علی رغم هر ظاهری که محال است به سود و روشنفکران شود. بهتر است در اموری دخالت نکند، چون قطعاً نتایج منفی داشت. که را نمی آیند که عمل کنند. راستش یک لحظه یاد نمایندگان مجلس افتادم که مصونیت رأی دادند! در اروپا انجمن های اروپایی هست با نام CEATL که مخفف Le Conseil europeacute;en des associations de traducteurs litteacute;raires است و از حقوق ها در نهادهای دفاع می یا پن ـفاکنر در امریکا. در هم خوب اما هنوز فاصله داریم تا تشکیل شان. در هر صورت، به گمانم مهم چیز نقد نقد تند و و صریح، نه از آن نقدهای بی خاصیتی که می گویند نقد سازنده! با تیغ تند نقادی، از هر ای که می توانیم، به جنگ با غول برویم که همانا است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
رد پای فاکنر در اغلب آثار نویسندگان مرد ایرانی

رد پای فاکنر در اغلب آثار نویسندگان مرد ایرانی


ایران(ایبنا)_رسول آبادیان:هلن نیا به سبب های بی وقفه در امر نقد و انتشار های و و تمرکز بر و این در های ای شده است. نیا در این گفت وگو علاوه بر توضیح های اش، از به در ها است که نیست. او پس از از هم درمراکز به است. بار با از وی با شما که گل کرد و در جلسات آن می گرفت. شما در این بر از تان را به بودید که در چاپ با نقد حال ما کرد. من هم منتظر در فرم هستم. قصد در این کار با از این عرض کنم قبل از از وی چون می کند که با اخذ از با نقد حال ما به چاپ با در نقد به چاپ رساندم که آن نیز در دست چاپ است. آن هم، با توزیع بد، و به که از آن ها را در خود و می از آن کردند. من پیش از آن باز و به نشر به چاپ که ها و ها در هم بود. آن نیز در از های و های می شد. از آن به در نقد شد. ولی این به بود و ٣٠ که و ١١ هم از شده می شد. در این نمی توانستم ها را هم بگنجانم به حجم قیمت بالای آن و از همه مهم تر عدم کسب از نویسندگان. بنابراین، به ها پرداختم ولی در این از معروف ترین های که در منتخب ها و های یافت می و با اینترنت، به است. در چاپ آن که به های به است. از های را به آن ام و تری بود. به آن به با ام که به بحث در می پردازد. های از و به در هر بخش شده است که آن هم در و است. علت از این بود که و که در این باشند، به و دوم، که هدف یادگیری در این به فراموشی سپرده نشود. با متن به در تقویت شود. منظور از این این بود که بدانید در تلاشی بیش از که ذکر فرمودید، ام. در نقد حال ما یا با خوش شانس که یکی از دوستان لطف و از تک تک آن ها شفاهی گرفتند. با به در و آگاهی از نا و نسل از (در که با هستند)، می خواستم قدمی در جهت خوب که در آن نسل بردارم. شما به و هم با های حشر و نشر و هم به در می کنید. که می با است. از حال و ها و معاصر. از بخش آخر کنم. این می داد که ما خود را با از (البته چون شان این بود). از می که آیا در های می در های نیز یا آیا ما هم چون به یمن در این که و را می یک یا بودند. در که به یا و در می خود را در است. ولی از چند اند ولی از که و های را به ارث و از بی خبر و هم هستند. در می که چون ما است از در می ولی و مشترک بین همه است که با اِشراف بر این عناصر، می به درک و و تعبیر نیز بپردازند. نکنید که از علاقه مند در مدت کوتاهی شمّ و را یاد و با شاهکار های که در برنامه های می گنجاندیم، می و تشویق می که را یا به یا را بخوانند. در در های شان وادارشان می به بحث و که هم شان لذت بخش بود. می دانستند که می از در می آموزند، در درک نیز ببرند. هدف من بیدار این انگیزه در نسل بود؛ نسل ما بدانند ما داریم که در با غرب شانه می زنند. در حشر و نشر من با از که چندان ارتباطی نداشتم. من معروفم به سرم در کار خودم است و فقط به عشق می و نفس می کشم. ارتباطم با فقط زمانی بود که در جشنواره های که در اصفهان، و شهرستان ها برگزار می شد، می شدم تا به سخنرانی و بپردازم یا به مصاحبه مثل حالا که در خدمت شما هستم. اما با تحصیلاتم در از ویسکانسین- مادیسون و در این رشته، تصمیم گرفتم که از های خود در داستان، شعر و کنم چون در با نظامی سختگیر و به از معرفت و دانش که در آن اوج خود را می گذراند و با جریانات نقد که بیش از نیم قرن از قرن را به خود اختصاص داد، و در سیستم تربیت شده که در ها و ها ما را سو می کرد. من در و در لیسانس افتخار شاگردی شاد سعید شیرانی را داشتم که نقد را در آن به ما آموخت. هنگام گرفتن پذیرش، داشتند که بورسیه و ممتاز را، با شناختی که از های امریکا داشتند، به بفرستند که را فولاد آبدیده کند. آن موقع از قصد وی نبودیم. به رفتم، فهمیدم وی بر چه است. با در نظامی، بابت که تحصیلم را در آن خود را قدر دان آن یاد می که من کرد و پس از نیز از مو به مو به های شان عمل مرا می دادند. با های خاص از طرف که با خاص به می و هر کسی را به درک و با که شان نمی سعی از عقب نمانم. روز را در و آن می گذراندم. در نیز هم در و هم در خود سعی از که کسب در جهت این بجویم. یکی از که شما به اید است. ای است که بر نسل سوم ما داشت. از که این هم چرا در کرد و هم است! و از غرب و ما را تحت است. وی از در خشم و هم بود و هم مبتکرانه. این ست که نام او را به در رقم می زند. در گور به گور لذت ای را، با و وی با به می دهد. که از لای خود را می دهد. اثر این را در های و پس از آن در و وی می بینیم. از های شده در از و های تا به و نیز که خود یا در ما می شوند. من خود های و او و در آن ها در آن ام ولی بیش از همه مرا بود که را و و در سه (که پس از چاپ آن از را که این به چاپ یا روی دست شان ماند! لطف که پس از چاپ هم از نمی و به های وی نیز نمی نهند!) به هر ما با چون سبب و رشد های شد، به که می شود در های رد پای را ندید. طور که عرض است باشد. سخت و بر خود بر و ای است که به های اثر بها می دهد. به یک که هم می و هم و در از نقد هم مان که حال و روز ما در چه است و چرا با ای به نام افت نقد در من نیز به این ام و که می فقط از و و سر می گیرد. در ما مثل هر که به شکل در می نقد هم به شده است. ما اگر نان ولی دست . ما نقد را چه در از و چه در و های خود ایم. در نقد در هر و چه و چه کوتاه، رعایت می شد و ها گویا، روشن، مستدل و می بود که شما با دادن عناوین و زیر های زورکی لازم به بفهمانید که چه می گویید. موشکافانه به یک اثر می پرداخت و گهگاه از این و آن هم می آورد که را متقاعد و راضی می کرد که نگارنده بر و اثر بحث اشراف دارد. در مقابل، در در ها به که در های و در است و نیز در شده و بر و محفوظات پیش می رفت. تا تب و چاپ آن در ها شد. خود ما در این بود که در ناگهان به اوج و پژوهشی، و فرمی که تقلیدی از های شد و به ها و ها شد. با بازگشایی در ادبیات، و به های و پس از آن نیز شد و به قول عوام، بر نیز ماسید . این و با در تز ها و های در های مناطق دنیا سنخیتی ندارد. و یک و خود بخواند و ببوید و معنا را در که به تبعِ تجربی، هم پر شد از های جداول و آمار و ارقام و در اند. این ارثیه ای بود که معلوم نشد از کجا بر های ظالمانه شد. درآن هم هر چه فریاد زدیم که این آن که در سنت کسی به حرف مان ننهاد، چون این قوالب به طور و همه گیری اپیدمی شد و ما خود بر و تخصص تن دادیم! چون پس از در راه شد، ناچار به تبعیت از اسلوبی بودیم که با بیگانه بود. یک را می خواندید، که یک در پایه را می کردید. که در شد، و های نقد بود. این و ها موضوعاتی و غامض که در پس آن دنیایی فلسفه و و روانشناسی و و غیره نهفته است و با گذشت تعداد و بی شمار شده و چون حلقه زنجیر به یکدیگر متصلند. ما با آن ضعف عمومی و ضعف و بی حوصلگی در متون و غامض، با ما در فهماندن ای به آنها، از درک این به غیر از موارد استثنایی و برجسته، عاجز و قدرت درک این را ندارند. ولی ما موظف به که اگر در درک درستی از باشیم، می توانیم به هم در حد درک او بیاموزیم. بنا بر کلی در گرایش زبان، به شده خود را به یکی از های نقد و کارش را مشخص کند. حتی اگر به اصطلاحات آدامز مراجعه کنید، می گوید نقد فقط به معنای انتقاد از اثر نیست؛ نقد می تواند تعریف، و نکته های انتقادی نیز باشد. حتی تصریح می کند که ناقدی است در خود خاصی را اما الزامی اشاره چون ماهیت بحث و تحلیل، خود آن خاص بود. اما سعی می کند بر روال و روتین عمل کند ولی با درک ناقصی که از الگو، یا نقد قانع اش، تکه و قطعاتی گاه نامرتبط از ده ها و را در هم می گذارد و تقریبا دو سوم از یا را از در آن اند پُر می کند (این آن است که در در هستیم) . نوبت به اثر و نقد آن می رسد، می بینید باز از این سو و آن سو شواهدی را در اثر می دهد که نیز متعلق به است و گاه می شوید که او خود را که بناست