صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب آیاتصالحی با چند تن از مراجع تقلید در نجف دیدار کرد/ بازدید از بیت حضرت امام خمینی (ره) در نجف

صالحی با چند تن از مراجع تقلید در نجف دیدار کرد/ بازدید از بیت حضرت امام خمینی (ره) در نجف


شبستان: و در سفر خود به در نجف با اسحاق فیاض، سید سعید حکیم و بشیر نجفی از مراجع تقلید دیدار و گفت و گو کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
گروه ها و جریان های سلفی در یمن

گروه ها و جریان های سلفی در یمن


در این یمن بحث می شود. این تحولاتی را نشان می دهد که در در رخ و تجربه ی و در یمن رخ می دهد و این از می باشد. از سال 2001 تاکنون با ای به نام های شد که یکی از آن، در اروپایی است. عکس العمل انسداد، گرایان دموکرات بود که این در مصر، سوریه، عراق، لیبی و یمن دارد. در های بود اما های ی شدن را و نظامی و خارجی آن شده اند. در نتیجه، به سمت سوق کردند. ی خشونت ساخته ی روندهایی است که دائما باز تولید می شوند. این در یمن نیز دارد. مسائلی که در در رخ اکنون در یمن جاری است. على عبدالله ورود اخوانی ها به سیستم شده و اخوان، است که در همه ی سعی تا وارد ی اما از که ها به کردند. تیپ در مصر با یمن است و ی است. ی و بشر ، است که در سه شرط فکر های و است. های در از ی اند اما در به است تا با وام و کمک به دست و به هستند. ی در اسلام، فاسد و وابسته به پول های می باشد. در ترکیه نیز پیش از به رسیدن اک پارتی، این که با وام های دولتی شرکت تأسیس می کردند. با زودرس در بهار عربی شد که این فاقد ابزارهای لازم و موجی مخرب شد. همین موضوع سبب شد به جنگ داخلی شود و که به از آن و به پناه برند. قوی در ی یمنی است. هر که ی به کار می رود، های مد نظر هستند. به مشکل می کند. در این کتاب، فصلی با فصل مقدماتی که در آن به های یمن و پرداخته شده است. ها و های در یمن در های می که پس از رشد کردند. اوج های در سال های 1979 تا 1989 است. گروه، های است که از سال های 1990 شروع به کردند. سوم، تصوف است. های و این نیز اند. است که ها ی قوی آن می باشند. پس، از و یک یا یک سوم آن به های است و آن از اهل سنت می باشند. نیز می که از است. های از ها شده اند اما در از دل به آمدند. های دارند. های الف: های های است که دو از آن دارد. از ی می که بار اما آن را می کنند. به که وضع را دهد و به وضع اما نظم شکن و نظم را نیز آن نمی کند. است که ملی باز به و کل است. حسن نیز را می که را (سیاسی) باز می کند. هدف از را می دانند. پس همه ی های از سال 1979 در پی از هستند. در در که های قبل از به ی و و می دادند. همه ی های سه ی یا و را می که در ی سوم دارد. است از و غیر تا همه ی و شوند. در شود. ی اجتماعی و است که در سلول های انجام می و های آن مخفی و با یکدیگر در ارتباط نیستند. ی حرکت: هنگامی که یک نوع خاص با یک نوع خاص برجسته شده و آغاز می شود. نیز تشکلات می که شعارهای سمت و سوی اجرایی به خود می گیرد و مجموعه ی شعارها به قانون و تصمیمات اجرا می شوند. (شورش های مسلحانه می باشد.) على (ع) می فرماید که انسانها به آن که از آن منع می شوند، حریص می شوند. جماعتهای سه ی را طی و ایدئولوژی شان نیز و بازگرداندن دین به حوزه ی می باشد. حال به بزرگ در یمن خواهیم پرداخت و به تاریخچه ی می کنیم. شعار نه می باشد. به پیروی از هست می باشد، هر چیز نیز و حرام می باشد. اولویت با نص یا احادیث و یا ی چهل ساله ی صدر است. نیز به گوش به فتوای مجتهد است اما آن را قبول و هر فرد را مهم می دانند. به اعتقاد مذموم اما است. نیز به به دین می باشد. پس در رایج، به معانی نوآوری است اما بدعت، به دین است. پس در بین و خلط شده، از کت و شلوار گرفته تا پارلمان و انتخابات از نظر دانسته می شوند. سرچشمه های یمن این در یمن از سه ریشه ی عربستان سعودی، خلیج فارس و می باشد. از سال 1979 این ها با جریانها تفاوت با شده و از مهدویت می شوند. طبق مکتب زیدیه، حاکمی که و علیه کند، دفاع از او است. به در ی حسی که با یمن نیز مرتبط نیست. ساکن هند که به کردند، اربعین حسینی را به منتقل کردند. این عزا به شد که تقاضای ثبت بین المللی آن را داشت. این جشنواره، به کارناوالی شده که جذب توریسم است. در سال 1979 چندین به یمن سرازیر شد و شیخ مقبل نیز هم با ایران در مکه کرد و اعلام که مهدی کرده. او پس از مدتی به یمن کرد و ضد حاکم و به بزرگی شد. این ها در سال 1990 شهرها صنعا را و جریانی به نام حکمت و را به آوردند که های است. بر تأثیر گذاشته و با های شدند. بین شیعه و اهل سنت دارند. بنیادهای در یمن این ها تناقضاتی که مهم است. تناقض، این است که از در پی و از طرف خود را از عمل تبرئه می کنند. هر مداخله در را موضع می و مدعی که نیستند. اما از واژگان مذهبی، به عمل می و در ی این مسئله، یمن می شود. سلفیون از مشارکت در علم استنکاف می اما نظر می که حکومت و آن شرط قائل می شوند. ائتلاف ها با سیاسیون، ائتلافی به دست آوردن توسط نبوده طرح ندارد. در می اما به مثال، کاندیدایی معرفی نمی و در عین حال که هستند، یک فرد را ندارند. در این است که با طرح به نص و سنت داشته و و تسامح لازمه ی آن می اما از که فرقه ی صحیح می و را ناصحیح می دانند. نیز و خود را حق و درست می داند. نیز، عدم توازن در عمل است. چه کسی شخص و غیر را مشخص خود را معیار و قاضی می دانند. را به و غیر تقسیم می و خود را مفسر تشخیص این میدانند. ها در جرح و تعدیل به شدت نامتوازن و در مفهوم عدالت، بی ندارند. ندارند. چهارمین نیز در است در که در حال زیست می کنند. از امروزه را پذیرفته و مدرن می اما به اصولی و آزادی نیستند. وسایل جدید را می و بدین از را می کنند. بحث مرجعیت است که آن را به می و همه ی را در نظر نمی گیرند. در آن را در جست وجو می که به نفع است. به بخشی از وحی و می دهند. به به استناد می کنند. همه چیز را به نص و می اما هیچگاه درس نمی و عمل را کافی میدانند. گاهی اوقات حتى را نیز به اشتباه می خوانند. نیز عدم بین و فرعی است. کشتن و ظاهرگرایی را می دانند. نیز شدت و سنگدل است. دشمن خود را برادران خود که متهم به می دانند. قتل اهل نیز است. سلفیان سنتی و این پتانسیل که مرزشان با سایرین شود. در دگرگونی در دنیانی رخ است. در در روشن فکر بود و سلفیت وحدت و به و بود، های امروزی اسم هستند. پس تشابه اسمی نباید گمراهی ما شود. جریانهای در گذشته، شناخته می که نیز بودند. کثرت جدل، است. و بیشتر به دنبال رسانه ای می باشند. ضعف جانب تربیتی است. از آنجایی که مذهب، سطحی می شود مرجعی نخواهد داشت. در مسلح به مرجع می و ابومصعب به الگوی و جوانان یمن شده اند. در های که غایب است، عمیق شدن در دشوار و پرهیز از مراجعه به کتب، نامه ها و تحقیقات می باشد. حال انسان گرا می تواند ی خود برنامه ریزی در که در و همه چیز در دارد. پس رشد محال می شود. در آرزوهای ها می شود و اهمیتش را از دست می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​مسلمانان در برابر رژیم غاصب اسرائیل جبهه واحد داشته باشند

​مسلمانان در برابر رژیم غاصب اسرائیل جبهه واحد داشته باشند


زاده در گفتگو با خبرنگار در داشت: در در غزه نقض بشر و از جنگی آن است. وی افزود: اسراییل است که فقط با است که می این را خشکاند. با بر از و بی تک تک داد: اگر به خمینی(ره) و یک سطل آب به میrlm;ریختند او را سیل میrlm;برد ولی و از از شده است هم به کار خود دهند. وی با بر بیش از هر به و همدلی نیاز دارد، گفت: و همبستگی می تواند صهیونیستی را از صحنه روزگار محو کند. مدرس مدارس دینی اهل سنت با بیان در بسیاری صفات و ویژگی های یهودیان را یادآور شده اضافه کرد: در قرآنی آمده است یهود و نصارا از ما راضی نمی شوند مادامی که ما از کنیم و قطعا از گمراهی می شود لذا باید فرموده را سرلوحه و نسبت به بی تفاوت نباشند. غزه به مناسبت روز زمین، موج تازه ای از ضد اسراییلی را آغاز کرده و اشغالگر قدس با استفاده از شلیک مستقیم و بکارگیری یکصد تک تیرانداز، تظاهرکنندگان فلسطینی را هدف دادند که منجر به شهادت 15 تظاهر کننده و زخمی شدن دهها تن دیگر شد؛ در روزهای دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ابعاد سیاسی،اجتماعی و فرهنگی انقلاب پژوهش و بررسی شود/ جمهوری اسلامی امروز الگوی مسلمانان و آزادی‌خواهان عالم شده است

ابعاد سیاسی،اجتماعی و فرهنگی انقلاب پژوهش و بررسی شود/ جمهوری اسلامی امروز الگوی مسلمانان و آزادی‌خواهان عالم شده است


حوزه/ حجت‌الاسلام والمسلمین گفت: به و شود و امروز الگوی مسلمانان و آزادی‌خواهان عالم شده است و دشمنان اسلام از این نگران هستند؛ اگر استکبارستیزی را کسی از آن وحشت نداشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
واکاوی مسئلۀ نفوذ فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری با تکیه بر آیات قرآن

واکاوی مسئلۀ نفوذ فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری با تکیه بر آیات قرآن


محققان در این به در و مصادیق به‌روز در عصر حاضر بودند؛ تا با در مراکز علمی، باعث روشنگری اذهان عمومی شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
جدیدترین تلاوت «محمدپورعاشوری» از سوره احزاب + دانلود

جدیدترین تلاوت «محمدپورعاشوری» از سوره احزاب + دانلود


گروه قرآنی: از از احزاب در آیین افتتاحیه ترم هفدهم مدرسه تخصصی پیامبر اعظم(ص) ارائه می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
کرامت یا قدرت؛ غایت بعثت انبیاء چیست/ بازخوانی معنای روایت تتمیم مکارم

کرامت یا قدرت؛ غایت بعثت انبیاء چیست/ بازخوانی معنای روایت تتمیم مکارم


گروه ــ در و و اکرم(ص) شده است که در حکم یا ذیل دیگر هستند؛ حال سؤال اینجاست که آیا با تشکیل حکومت و قدرت غرض نهایی حاصل می‌شود یا اینکه مقدمات کار تربیت و کرامت انسان آماده شده است؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
قیصری: حضور چشمگیر نویسندگان زن در سومین دوره جشنواره خاتم/ رحماندوست: به برخی آثار حسادت کردم

قیصری: حضور چشمگیر نویسندگان زن در سومین دوره جشنواره خاتم/ رحماندوست: به برخی آثار حسادت کردم


به خبرنگار و اختتامیه عصر 27 ماه در فرهنگی شهر برگزار شد. * سنگری: و در عصر بر این در این گفت: در نسبت به اکرم(ص) دارد، 17 28 صفر و 27 رجب های به آن و پس از آن با این نداریم. و زود هم به می شود. وی افزود: یا یک رخ دهد که به آن را & شیطانی& و یا به اکرم(ص) در که سبب شد. سوم در که چه یا در غرب رخ می است انتقادی باشد. ادامه داد: دیگر که به & خاتم& نز هست، و در عصر اینکه را در سال 1440 و این زمان، ایشان را به عنوان کنیم؛ همانگونه که خداوند می فرماید؛ از مردم، و با است و زیستی، همانند زمان خود دارد. وی با اشاره به ارسالی گفت: از مجموع 345 اثر به فارسی و 10 اثری که به عربی خواندم، ارزیابی من این است که در 75 داستان، آغاز با روایتی از که در برخی از آنها این گره خوردگی ضعیف در نیز موضوع مشابه را در عصر یافتند. 32 روح تداعی سیره و سلوک آن را قرار دادند، آن که انتظار ما روایت تصنعی نیست. در 18 اثر نیز کاملاً و بازآفرینی کرده اند و 30 اثر نیز بسیار بی ربط بودند و هم از نظر عناصر زمانی نداشتند. عضو هیئت داوران گفت: نکته مهم این است که امسال چند پله از سال قبل بالاتر بودیم و از این نظر می توان 50 را قابل چاپ دانست که رقم مناسبی است. * قیصری: حضور چشمگیر نویسندگان زن در از در بخش دیگری از این مراسم، مجید قیصری، دبیر & خاتم& به روند برگزاری این در سه پرداخت و گفت:
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
فراخوان دومین «دوسالانه آیات مصوّر» در همدان منتشر شد

فراخوان دومین «دوسالانه آیات مصوّر» در همدان منتشر شد


گروه فعالیت‌های قرآنی- در جهت به همت کل و استان همدان و با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت و برگزار می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
محبت به خدا نزدیکرین راه سیر الی الله است

محبت به خدا نزدیکرین راه سیر الی الله است


خبرگزاری شبستان: شهر گفت: راه که در و سیر الی سفارش شده است به خدا و اولیای خداست، اگر به معنای حقیقی کلمه ایجاد شود تمام کارها با آرامش و راحتی انجام می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
تفسیر مدیریتی آیات قرآن کریم

تفسیر مدیریتی آیات قرآن کریم


تفسیر با حجه قوامی عصر امروز 26 فروردین ماه سال 1397 در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
جشن رمضان در 19 استان کشور برگزار می‌شود

جشن رمضان در 19 استان کشور برگزار می‌شود


به ایران (ایبنا)، به نقل از و و و و های و و گفت: در ماه رمضان، همزمان با بین المللی کریم در مصلای بزرگ (ره) در جشن 19 پیش شده است. وی افزود: جشن به که و می دهد از ای جشن است. کرد: پس از در جشن در ها و و و در که اند، برگزار شد. های مرکزی و و بلوچستان و و یا علاوه بر جشن اند که تفاهم نامه مربوطه پس از جشن انعقاد و اقدامات صورت خواهد گرفت. و و های و عترت، ادامه داد: ١٩ جشن پیش شده که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، و بلوچستان، فارس، کرمان، کرمان جنوب، کهکلویه و بویراحمد، لرستان، منطقه آزاد قشم، سمنان و یزد. دیگر ها نیز جشن اند. وی گفت: درباره نیز هماهنگی های با ١٠ شده و به همین تعداد شاهد در سال ٩٧ در کشور خواهیم بود. برپایی کتاب، محافل قرآنی و های متنوع فرهنگی و هنری از جمله مهم ترین محورهای جشن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کم آبی بی‎ارتباط با ازدیاد گناه در جامعه نیست

کم آبی بی‎ارتباط با ازدیاد گناه در جامعه نیست


گروه اجتماعی- یک و گفت: به که وقتی گناه باشد و برگشت به سمت خدا و توبه و استغفار نباشد، باعث سلب نعمت‌ها از انسان می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
بعثت پیامبر مصادف با بیستمین سال حاکمیت خسروپرویز در ایران بود/ آغاز رسالت آشکار پیامبر با نزول نخستین آیات سوره علق

بعثت پیامبر مصادف با بیستمین سال حاکمیت خسروپرویز در ایران بود/ آغاز رسالت آشکار پیامبر با نزول نخستین آیات سوره علق


کارشناس با به وحی در و خدا (ص) شد، گفت: با سوره علق، بعثت عظمی پیامبر اعظم (ص) آغاز شده و ایشان مبعوث به رسالت آشکار شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
مبعث؛ روز اعلام کمال انسانیت

مبعث؛ روز اعلام کمال انسانیت


به از روز روز در ای بود که غرق در خرافه گرایی، بت پرستی و جهل و نادانی بود و بود که حق و بر شد. این در روز 27 رجب سال عام روی داد. به (ص) با این مِنْ عَلَقٍ، وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ، بِالْقَلَمِ، مَا لَمْ یَعْلَمْ مأمور شد را به سوی پروردگار خویش بخواند، پروردگاری که جهان و را آفرید و آنچه را نمی دانست، به او آموخت. در سوره آل می شود که یکی از های (ص)، و بر است. شد تا و را بر کند و فیض از سوی بر تا حجت را بر از این روی را و هم کسی را که را بر کند تا را از راه باز دارد. اهل سنت دژ در با می گوید: با به در طول دست از ها و دین و را با ها و ها به هم می کرد را تا را و را کرد تا ها از این کنند. می افزاید: شد راه بر روی ها شود و به سمت و شوند. وی را روز و می کند: اسلام(ص) واقعه ای بشر است و (ص) درست زمانی شدند که در جهالت می زیستند. اهل سنت تکاب نیز در با در ارومیه می گوید: عید و عید بشریت است. جلال می دارد: اسرا به سیر و حرکت شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصی، به صعود به کرات و به معنای برانگیخته شدن بوده و در اصطلاح به مفهوم فرستاده شدن از سوی دیگران است. وی با در شب های زیادی را دریافت کرد که مهم آن نماز می افزاید: پیامبراکرم در سخت شرایط اجتماعی جاهلی عرب را متحول کردند، از بت پرستان های یکتاپرست ساخت، از های وحشی افراد رئوف و مهربان ساخت و از افرادی که اهل معرفت نبود فردی دانشمند تربیت کرد. به اختلاف شیعه و سنی در رخداد مکرم اسلامی نیز اشاره و می کند: این مسئله جز جزیی است و تلاش کنیم ها را کنار بگذاریم و با وحدت و همدلی یاد و خاطره خاتم (ص) و مهم آن را پاس بداریم. نیز می گوید: و از پیروزی دین است. ملا سید مصطفی خاتمی تسلی به فشارهای روحی، عظمت بخشیدن به از جانب خدا و تقویت روحیه یاران را از کرد. وی با یکی از افتخارات و سند عزت و بزرگی (ص) است که از سوی به آن اعطا شده خاطرنشان می کند: یکی از دوران است که با خدا و دستور خدا انجام شد، بدخواهان آن زمان می گفتند چگونه ممکن است فاصله مابین مکه تا بیت المقدس و تا آسمان هفتم که هزاران هزار فرسخ است در یک شب طی شده که در جواب گفت از ادراک ها خارج است و هیچگاه قادر نیست در برابر نظر کند . اضافه می کند: با شدن خود، رفع بشر، مقابله با ستمگران، تذکر و یادآوری به بندگان، دعوت بشر به سوی و زندگی و طاعت و بندگی را کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تاکید آیات قرآن بر رعایت حجاب

تاکید آیات قرآن بر رعایت حجاب


گروه سیاسی: گفت: در بر اهمیت رعایت حجاب اشاره داشته و حتی فطری بودن این مساله را بیان می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
چاپ کتاب جشنواره ملی شعر آیات

چاپ کتاب جشنواره ملی شعر آیات


دبیر ملی شعر در کرد: و و چاپ آن، از برترین‌های استان در حوزه‌های مختلف، مانند و خبرنگاری، استفاده می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی