صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب اخیراظهارات خواندنی نماینده مردم گناباد دراویش داعشی

اظهارات خواندنی نماینده مردم گناباد دراویش داعشی


نماینده و عدم ارتباط میان اغتشاشگران با ساکنان اصیل توضیحاتی را ارائه داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 11 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : سایر موضوعات
فن آوری های نوین و تحول موضوعات تفتیش

فن آوری های نوین و تحول موضوعات تفتیش


3. فن های و تحول تفتیش؛ در یک از سوی که در محفظه‎های مات از اما آیا ذخیره‎ساز دیجیتالی هم طور هستند؟ این را در نظر که یک هارددرایو، است کوچک ولی که جهانی از در آن شده (Kerr, 2005: 569). & با دادگاه‎ها اند که ساز را می های اما که آیا به هر یک از فایل‎های شده بر روی رایانه‎ نیز به ی دو ی ی نگریسته شود یا به نتایج رسیده‎اند& (Kerr, 2001: 35). در ها، & کری& [33]، بر این بود که بر و با ی فولدرهای در یک های ی جداگانه و در & رانیان& [34]، یا & متحده& & اسلانینا& [35]، کل منصرف از محتوایش، به ی یک در نظر شد (Kerr, 2001: 4) و مثلاً در ی & رانیان& ، که در که یک شخص ( به غیراز ضابطین)، را بر روی یک هیچ ای در با های روی خود (Ziff, 2005: 852). نگاه اخیر، به سال 1979 در & بوش& [36] گشت که در آن شده بود که یک دفترکل، محتوی ریز ها و پرداخت ها، است که به آن یک اخذ می است مأمورین، جامع تری به آن دفتر و تفتیشی از صفحات (Kerr, 2001: 4). در در ی & والسر& [37]، کرد که & ها، حجم از و آن را و به می ای از که با درهم آمیخته (Kerr, 2001: 5) و لذا که در جست وجو در ی مزبور است به تجاوز نماید& [38]. این در & گست& & لیس& (Guest v. Leis, 2001) نیز شد و های در به مستقل در نظر شد(Kerr, 2001: 5). کرد که حتی با محدودیت ها، باز هم به نظر می رسد در این دیدگاه، با از شخص مقتدر و در سرکشی به و در به اما به یک نقطه عطف جدی، به رأی و & استومایر& در & جونز& ، عمارت نفوذناپذیر شخص دچار فرسایش و سستی شد. که ها و آن ها به سخت های شخص و بودند(American Civil Union v. Clapper, 2013 (vacated, 785 F.3d 810, 824– 25 (2d Cir. 2015)). In re US for Cell Site Data, 2013) ، در های & جونز& را در کار خود و یک در به و و در & Cell-Site& ها[39] بودند[40]. و در یک رأی توجه، در & ریلای& & کالیفرنیا& ( Riley v. California, 2014)، از این که بخواهد دایره و گستره مشروعِ اخذ متهمی که و آن در به یک استثنای های به شده به گوشی متهم، او دهد، نمود(Issacharoff Wirsha, 2016: 993). رأی صادره در این با به رأیی که به چهار دهه پیش در & متحده& & رابینسون& (United States v. Robinson, 1973) شده آن را متعادل نمود. در آن بود که در منجر به در های شده در قانون، ای شخص شده و تحت او در (Gillespie, 1999: 11–12). ماجرای & رابینسون& به سال 1965 گردد. در آن سال، یک یک کادیلاک را که & رابینسون& آن بود را بر یک ظن بر این که گواهینامه منقضی شده متوقف کرد. سه سرنشین آن و را کرد. این بر شده به به نظر می رسید. بلافاصله بعد از & رابینسون& به او و به کوچکی برخورد که محتویاتش ابتدا نامشخص بود. او را بیرون آورد. یک مچاله شده بود. درب آن را باز کرد و آن را نیز کرد و تفتیش، 14 عدد کپسول کشف نمود؛ کشف شده را در آن واحوال؛ به کسب شده در یک در که شخص شده و آن را دانست(Aaronson Wallace, 1975: 67–98). حتی با این رأی نیز به در این ها نشد و با به این در & ریلای& کرد که است به کیف کیف و که در & رابینسون& شده بود (Lamparello MacLean, 2014: 2488) و لذا در یک و می & رابینسون& را به ای نیز داد (Ibid :2484)؛ اما به خود که بود. با کرد که & بر زین اسب و به شدن و به ماه و هر دو، یک نوع شدن و اما این است که و با این این بود که جیب با اسب با با به ماه است! که های آن از به یا شخص را در خود اند که با که است در یک یا یک کیف یا جیب تعرض گیرد.& (Ibid: 2488–2489). می گفت که: & حافظه های مدرن یا ابزارهایی که را های هوشمند، یک ابزار مقصود اصلی اختراعشان، به و فن آورانه نیستند. به که این ها می در خود و همه ی که این ها می از مردم، آن ها در & زندگی شان& هستند؛ و این که فن در حال می دهد یک شخص حجمی از را با خود حمل نمی شود که ارزش این از آن که بنیان گذاران از در نظر و آن چندین دهه جنگیده اند کمتر قلمداد شود& ( Wirsha, 2016: 994). به در یک تر با شخص فن های و همیشه در حال تکامل، نمودن را با را سخت و در غیرممکن است. در شخص در کامن لا، ها در ابتدای پیدایش تا چند دهه به عقلی می کردند که در شخص دوستان دروغین و فرضی می شد بر متزلزل شود و (Stern, 2013: 379). این از شخص تا این میزان، های را شد؛ مشتریانِ از قدرت از آن که اش، می و یا مجاز بود که مشتری را و لذا آن ها و موظف می که از خود را در دهند؛ که است که است این آن ها مورداستفاده (Henderson, 2004: 520). بااین حال تا اخیراً نیز انتقاداتِ ی مطروحه، هیچ مناسبِ دارایِ جایگزینِ تری در های شخص نکرده است. در در مقاله ای که در سال 2009 منتشر شد، & اورین کر& [41] از این کرد که بین و تمایز قائل می شود و بر این را خطاکاران از بین می برد تا بتوانند های خود را که در معرض است با از فرصت به بکشانند و خود مصونیت نمایند. او می از این که پشت و سپر که از بانکی، ایمیل یا هر نوع می ممانعت می کند؛ که این توانایی ها پس از ظهور فن های شده است و به جای این که عملکرد و درنتیجه ردپای مستقیمی بر جای بگذارند از که می دهد راحت تر عمل می و آن ای که از آن ها در عموم، از بین برده و پشت می کاری که میان و رسمی در تعقیب و عدالت را از بین می برد(Kerr, 2009: 564). طرفداران این می گویند & یک ذاتاً با یک وصف و این نه به به شدن، به ماهیت و ذات آن ها و این خود است که در های می ماندند. لذا اگر حتی اگر از شخص را که از خود می به کمک یک فن و لذا اگر به هر شکل به هیچ حقی رد به ی آن ها چون آن در اصل و در است.& (Stern, 2013: 390) لذا بر این که شده که یا از و به خود به که اگر آن و یا آن و در می حکم کرد که به شده پست و که را می نیز به خود را به بر این می گفت که یک در که این که یک به هیچ وجه باشد. رد این دارد. یکی از مهم در این این است که شخص به نمی شود که اگر نمی شد تا آن را و به آن و می ماند. به شخص بر به های یک به و مدت شده را هم می داند. که اگر به جای آن که می بود که این که در چه مدت و در چه به این باشد. که در و سبب و به می رود و این در که در پشت درب های با ماند. این است که حتی اگر در یک و به یک هم بر به آن که با خود به جای می و از را می که هیچ این را که این و در است. شک اگر ثبت شده در را با که در یک باز رها شده است را به هم و ذیل یک حکم حکم خود در نظر ایم. این این خود که & هر که در می شود و یک در آن پس از شود& ، هیچ نمی کند. این است که این که ما را که در حال در پشت درب های و به دوراز می به این که اگر در می شد به در منظر می گردید و پنهان نبود، کنیم به نظر نمی رسد. در به نظر می رسد که در این نگاه، در اصل، به این که بین مجرمانه و به هم خورده ما به روشی هستیم؛ که راهکاری، یک روش بر استانداردهای احترام به نمی شود و ما در این شیوه، به نرخ کشف و یک ی را امعان نظر به علم به یک هدف تلقّی ایم و به دلیل، که از عالیه گردیم. حتی است این تصور که با فن ها، در پشت فن ها شده اند و ردپاهای از خود به جا می نیز نادرست و & در این در به باشد& (Stern, 2013: 389). 4. در کارآیی شخص در عصر فن های نوین: در سال 2012، پنج در جونز(US v. Jones, 2012) ، که شخص نمی به و با اخیرش حفظ این پنج نتوانستند یک راهکار کنترلی نیز پیشنهاد نمایند(Kerr, 2012: 1,3–4). تئوریک شخص با حکم در ی & ریلای& & کالیفرنیا& احساس شد. در این در ارزیابی یک که وی به اتفاق آرا کرد که سریع فن و اجتماعی، از کاربردهای و قدیمی شخص در فاصله است و آن کاربردها را بیهوده و کم اثر است (Issacharoff Wirsha, 2016: 988). در این راستا، پردازان، انتقادات تندوتیز مفصلی به شخص اند[42]. این بر هر دو مطروحه در این می شود: الف- نخست: آیا یا در حال در با قضاوت می دهد؟ ب- دوم: آیا این که شاخص مذکور در بند پیشین، شود نیز در مواجهه با فن های به منتج به می شود؟ در به سؤال اول، بسیاری، بحث وجدل بر سر این نمودند که فنّاوری، یا در شخص را است. آن ها می گفتند است که بر این، این حرف می شد که یک شخص به شخص می از عدم حفظ باشد؛ اما در حال هستند. در به شکل معمول از به مکاتبه و و که به به آن ها می نگرند، می (Mulligan, 2004: 1551,1571). رشد از پدیده ی & Cloud Computing& یا & Cloud storage& [43] که از آن در متون فارسی، با & ابری& نیز یاد شده است تا حد چالش را در یا عدم یک در که از این در شخص می گیرد، است (Suo, Liu, Wan Zhou, 2013: 655–659)؛ در هنگام از این فن آوری‏(برای در این خصوص، ر.ک: & ها - ابری& ، تاریخ)، به طور که آن ها شود. در یکی از و کم دردسرترین های است. در با این های خود را روی فضایی متشکل از های که به هم پیوسته هستند، می دهیم و در می به آن ها دست یابیم. هرروز میلیون ها کاربر حجم از در دنیا را تولید می کنند. فیلم، عکس و های متنی از این است که بی شک در جایی شوند. در هارددیسکِ رایانه، پاسخگوی این تراکنش ها اما این رفته و به راه های این حجم بود. از های بزرگ دیجیتال، در را بر تکنیک و فن به خود در می کنند. & مایکروسافت& با & وان درایو& [44]، & گوگل& با & درایو& [45]، & اپل& با & آی کلاود& [46] و & آمازون& با & کلاوددرایو& [47] و & دراپ باکس& [48] و از کنندگان این نوع در این زمینه، حضوری رقابتی دارند. همه این ها حجم را بر روی سرورهای خود به یا درازای مبلغ ناچیزی می دهند. به در & آی کلود& ، کمپانی & اپل& ، های اپل شما را در خود می کند و به طور بیسیم و از آن را به هایتان می فرستد و همه چیز به خودکار می شود. ادعای آن ها این است که این روش آسان روش مدیریت، و بازیابی ها روی های است. آن ها تماس، موسیقی ها، تصاویر، برنامه ها، تقویم ها و و را می و شما از های به آن ها خواهید داشت(Gold, 2014: 2321,2323). ترتیب، حتی ما با یک یا یک هارددیسک هم نیستیم. در حال این خطر که با قرائت از شخص در تحت چشمان گر گیرند و که دست کم & محافظت شده نیستند& ( Robison, 2010: 1195,1223) و این در حالی است که می که تردید، شایستگی به یک کیف دارا می (Couillard, 2009: 2219–2220). این که و در شخص است یا یک میدانی و آماری می دهد که از به می کند که آن ها را کم تر و تر از می دانند که این و این است که یا آنالیز متادیتاهای ایمیل، هجمه و تاخت وتازهای وحشتناک تری به در با های وسایط نقلیه یا بازرسی های می دهد (Slobogin, 2008, p. 183)؛ که در و دغدغه به آن ها است. که محل تأمل می این است که از شناسایی این و که می اطلاعاتشان را با و به نحو شده ای نزد و حق که این نزد شخص به جهانیان نشود، طفره می رود و می اما هیچ دلیلی که باشیم نزد مخاطبین محدود، اخلاقاً و منطقاً با نزد برابر (Colb, 2002: 119,122). این بر این که & یک شخص است و می بپذیرد که از از پس از به شدن با صرف نظر باشد& ( Ibid: 119,122)، تر از تحمیلِ یک چشم پوشیِ اجباری به آن از خود در با آن بود و درواقع، یک دقیق تر و ظریف تر از می خوشایند و که به گذاشتن حساس، آن ها در محفوظ بماند؛ والا است ما با عصر & زهد اطلاعاتی& [49] شویم که در آن از این که در مشارکت کراهت (Solove, 2004: 217). امری که غفلت بگیرد این است که این راه حل یک راهبرد بهتر به سرنوشت هنجارهایی است و شخص به و یا اجرا شود که یا غایی و هر حقوقی مخدوش شود. اما که شد، وارده به بخش این نمی شود. فن های نیز شده است که که هم اکنون به شده به عینی شوند. منتقدین شخص می که این که افراد، توقع که آن ها در محترم شمرده آن ها مستحق از حفظ شوند. تبادل حساس از به روش های بسیار، یک نیست. عالی، & مارشال& در مخالفتش با دیدگاه های شده در & اسمیت& ، نگرانی را است. او می & ضمنی یا التزام در مفهومِ خطر، که شخص در در دادن خود به این خطر را است که است را است که شخص در واگذاری خود به مخیر و حق یا رها این را است {و لذا آن و آن عواقب احتمالی را است}& ، وی در ادامه می که این یک و در & ناچار& به نظر می رسند و در نمی و که این شود ولی چاره ندارند. او می & این بی به نظر می رسد که سخن از & ریسک& نماییم، که در انتخاب، هیچ جانشین آنچه پیش روی خود نمی بینند& (Smith v. Maryland, 1979: 479–750). به نظر می رسد مارشال، که بیش از هشتاد درصد روزانه بر متکی شده جایگاه ویژه ای است (Tokson, 2010: 588). که به آنلاین می به که در شده و این نحوه ی می (West, n.d.: 2-3)، درخواست کاریابی و یا حتی مکاتبه، همگی از به نحو فزاینده ای دشوارتر شده است (Issacharoff Wirsha, 2016: 996). این قطعاً، انکار است که به چرخش انداختن از عادی و ضروری، به آشکار، ناپذیر شده است. بر این ناپذیری، پروفسور & ریچارد اپستین& [50] با این که & از واسطه ای به نام شخص از این در به به می شود& ، به شدت می کند و از آن، که این از از حتی نمی شود که به و می فرض نماییم که است که است یک (Epstein, 2009: 1205). عده ای می که ها به شهروندانشان هشدار که حضور در این فضا به معنای مشروعیت این کفایت می کند. این است که قاعدتاً از ها می خودشان قوانینی را وضع که را و نماید. به آن ها می به نقض فاخری از مواد بپوشانند ولی این کار، این است که بگویند ما به شما شما پرده های خود را بکشید؛ اما به این که ما از قبل به قانونی، از قبل به شما ایم، پس می شما را نیز زیر نظر بگیریم! ( Ibid: 1205) و نیازی به که و یا عادلانه آن و آن نمی شود. از طرف در یک و ی جالب، حق به از بشر، حق به اطلاعات، حق بیان، حق شغل و آن ها است(Lim Sexton, 2011: 295,315). لذا است که این حق یا مصداق از ترکیبِ چند حقِ از قبل حکمی را که یعنی است که با و ها به برسد و راهکارِ به رساندن، با تعطیلی و یا نقض حق است. کما این که فرانسه، استونی، فنلاند، یونان، اسپانیا و شورای بشر به را ازجمله بشر اند (Wiebe, 2012: 219). برآمد؛ در شخص سخت از یا خطرِ به است. می شود که & یک با به تجاری اش این خطر را که آن فرد به شود را می پذیرد& (United States v. Miller, 1976). بر رهیافت، از این که & شخص از این را می است که شود& ، شده است که بپذیریم & [یا از ثالث]، با اند& (Kerr, 2009: 588–590) ، اما به و در تقابل با این قویاً در انتقاد از این شده اند که & اطلاع از خطر اطلاعات& ، از تحلیلی و فلسفی و حتی در امر، معادل با & رضایتمندانه ی و بر اطلاعات& بود و نمی از با شخص ببندند و که ما در این به کمک و به ی قانونِ حقوقِ اعتباری در مقابل طبیعی است که & حکومت خطر افشا& را بر تحمیل نه این که آن ها خود باشند؛ لذا رضایت، مفروض بود (Epstein, 2009: 1206). مدافعان شخص است این که یک فرد، که به نگه داشتن می به راحتی، قید & بستن& با طرف های را بزند؛ ولی حتی خود کسانی که این را می اعتراف می که ای هیچ گاه نمی (Georgiav. Randolph, 2006) و قطعاً در حتی یک نوع محروم از اولیه ی و بر نسل های اول و دوم می شود (US v. Jones, 2012) و از این را که & فراگیر، که از طرف های تحت هستند& را غریب و ناسازگار معرفی می کنند. که مأخوذه از کاتز (Katz v.UnitedStates, 1967) ، در سال 1967، به سه دهه شکل تأسی که هیچ متعارفی خود در که با چون های های دهنده همگانی، ها یا حتی یک حسابدار به می (Stern, 2013: 378) ، اما به تدریج این قوت که در قضیه شخص یک و این کاهش، و انواعِ مختلفِ نیز اعمال بود. این است که این است که در ی که برداری از را با حال گفت که مقدار و از که در آن موقع در حال اما این فقط یک است و معلوم که چگونه می این را این حکم داد که & در های شخص کم شده یا ندارد& و لذا این این که بین و و تنوع های پلیسی را در آن که به آن می گوییم، در حال نیز حفظ است که در شخص ها و یا و و یا شده لذا مناسبات جدیدی نیز به (Kerr, 2011: 482). به عبارت ابتدایی و حتی جاری شخص که اطلاعاتِ نزدِ را از های می دهد به نظر نمی رسد و شایسته است که اولاً این ها، به و آسیبی که به می به سخت به آسان، در های تشریفاتی ذیل گیرد: الف- به اخذ قضایی. ب- به سبب محتمل. ج- به ظن در شرا یط تفتیش. حال است که اصل و گردد. می ترتیبات کلی تقاضانامه متصدی (شخص ثالث) با به ای فوق این ها نمود. که یا اقدامات به از سوی نیازمند ملاحظات و احتیاط به که یک می این دشوار است که به شود تا را تا بفهمد که یک از این بر و یک هستند! (Stern, 2013: 394–395) و در نظر نگارنده، سپردن در این به و حتی در های ایران که از ضعف علمی و تعداد ها رنج می برد، به شدت نگران است. به تدریج، این که & یک فرد هیچ ای در که به طرف های می دهد ندارد& ( Smith v. Maryland, 1979)، صریحاً محکوم شده است. ولی حتی که یک فرد فاقد یک در زمینه نباشد، این شد که وی در با به هیچ اندازه ای نیافته است. ای، نه هیچ برخلاف رویکرد در های & میلر& (United States v. Miller, 1976) و & مری لند( Smith v. Maryland, 1979) ، در یا کاربری در نزد رویکردی است که می به مبانی، اصول و بشر و به طورکلی علم شود. که در و در & ریلی کالیفرنیا& (Riley v. California, 2014) در سال 2014 شد، & این که یک فرد دستگیرشده، منافع دارد، که بی شود& و این است که وی احتمالاً (Riley v. California, 2014) لذا تا حدود شده است که نمی توانند، یا نباید، ماندن که شخص ثالثی شده است را باشند. در & ریلِی& ، الیتو[51]، هم با در & جونز& (US v. Jones, 2012) ، که & حتی که از ناشی از اثرات های استقبال نکنند، ولی که خود را با این پیشرفت ها تطبیق دهند& (US v. Jones, 2012)، اما رهیافتی اسقاط حق به طور شود و لذا است که به و مصالح تشریفات در نزد ترسیم و شود. است که در قالب مشخصی با مجریان همکاری ولی این بی حدوحصر و طور که در بند 4 ماده 19 کنوانسیون آمده‏(جلالی فراهانی (مترجم)، 1389: 80)، است & بودن& آن گردد[52] و در بودن، و از قبیل های و محتوایی یا واحوال و خطرناکی جرم و یا ی آن گرفت. پی نوشت: [33]. US v. Carey, 1999 [34]. US v. Runyan, 2001 [35]. US v. Slanina, 2002 [36]. United States v. Beusch, 1979 [37]. US v. Walser, 2001 [38]. US v. Walser, 2001 [39] . پایگاه مجموعه آنتن ها و تجهیزات و رادیویی بین های و راهگزینی در سیسم سلولی. [40] . مطالعه ی که در آنها آرائی موافق با این شده است به های ذیل رجوع نماید: - United States v. Graham, 796 F.3d 332, 344–61 (4th Cir. 2015). - United States v. Davis, 754 F.3d 1205, 1215 (11th Cir. 2014). - Klayman v. Obama, 957 F. Supp. 2d 1, 33 (D.D.C. 2013), vacated, 800 F.3d 559 (D.C. Cir. 2015). [41]. Orin S. Kerr. [42]. این به تفصیل در (Tokson, 2010, p. 581) است. [43]. مدل Cloud که از آن در متنون به نیز شده مدلی بر پایه شبکه های ای است که الگویی تازه عرضه، مصرف و تحویل (شامل زیرساخت، نرم افزار، و منابع رایانشی)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
ادامه تجاوز عربستان به یمن با کشتن پنج غیرنظامی در تعز

ادامه تجاوز عربستان به یمن با کشتن پنج غیرنظامی در تعز


به تقریب(تنا)، های سعودی-آمریکایی یک دستگاه و غیر را در به در تغز هدف که به شدن پنج غیر انجامید. بر این ، در روز های به غیر در های تعز و ده ها و است. عربستان همراه با چند دیگر از روز ششم فروردین سال 94 اقدام به به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این با هدف بازگرداندن #39;عبدربه منصور هادی#39; رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد. این هیچ دستاوری برای ریاض و متحدانش نداشته و تنها سبب ویرانی فقیر یمن و کشتار و آوارگی مردم این شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
وضعیت کدهای دستوری همچنان مبهم

وضعیت کدهای دستوری همچنان مبهم


تهران-ایرنا- به حذف از کد های در صورت گرفته است که بسیاری از کارشناسان بخش ارتباطات کشور آن را در جهت رونق کسب و کارها ندانسته و بر امن بودن این کد ها تاکید دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
این باران جای امید ندارد ** مینا افشاری

این باران جای امید ندارد ** مینا افشاری


– ایرنا – های از را به این که خطر از بیخ گوش و استان و می توانند با خیال آسوده روند قبلی مصرف منابع آبی را دنبال کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نگاهی به بخشی از تلاش دولت برای اشتغالزایی در خراسان رضوی

نگاهی به بخشی از تلاش دولت برای اشتغالزایی در خراسان رضوی


- - روز و است که طی چند سال در به این مهم و سیاست های اقتصاد مقاومتی، تدبیر و امید بطور جدی و مستمر پیگیر کاهش بیکاری و به ویژه اشتغالزایی برای جوانان بوده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
بیکاری؛ مهم‌ترین چالش جوانان درگزی

بیکاری؛ مهم‌ترین چالش جوانان درگزی


طی یکی از و است. رسمی همواره از تلاش مقابله و کاهش در سخن گفته‌اند؛ اما در واقعیت شاهد دستاورد چشمگیری نبوده‌ایم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
دوری از مردم؛ آفتی بر انقلابی گری

دوری از مردم؛ آفتی بر انقلابی گری


تهران- ایرنا- شناسانه به های معاصر و هشداری در زمینه اصلی ترین تهدیدات پیش روی انقلابی گری در کشور ما است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
سد سلیمان‌شاه به‌عنوان نخستین سد کشور سرریز شد

سد سلیمان‌شاه به‌عنوان نخستین سد کشور سرریز شد


سد در پی سد در سطح استان کرمانشاه و کشور در سال زراعی اخیر سرریز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
کمیته ناشران داخلی در حال بررسی شرایط مصلا

کمیته ناشران داخلی در حال بررسی شرایط مصلا


حسن پور در گفت وگو با (ایبنا) ، با به ها و های عنوان کرد: به ها، خود را به تر می تا بتوانیم به ثبت نام نزدیک شویم. وی با سال سوم ماه روز ثبت نام از افزود: با به و و در و را پشت سر ثبت نام از به آینده موکول می شود. حسن پور ادامه داد: در حال رایزنی با بین المللی هستیم تا با سریع تر؛ اصلاحات کوچکی که در زودتر به نتیجه گیری نهایی برسیم. وی با سال 25 روز جلوتر از ثبت نام خود را کرده بودیم، تاکید کرد: جای نگرانی برای و اهالی نشر وجود ندارد و مهم این است که طبق روال و با نظم جلو برود که خوشبختانه در حال انجام است و فقط در ثبت نام است که خللی در کار ایجاد نمی کند. به گفته حسن پور، در حال و پیگیری شرایط مصلای امام خمینی (ره) است و با همه جانبه و ها تلاش نمایشگاهی مناسب و در خور شان برگزار کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سیمینه رود بوکان طغیان کرد

سیمینه رود بوکان طغیان کرد


مهاباد- ایرنا- های و ها سیمینه رود در بوکان شده ولی این امر تحت کنترل بوده و خسارت های بسیار جزئی داشته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مشارکت گسترده عملی ایران با دانشگاه‌های خارجی

مشارکت گسترده عملی ایران با دانشگاه‌های خارجی


سالار گفت: طی سطح مشارکت‌های علمی با دانشگاه‌های خارجی هستیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : علمی
در حال ورود به همکاری‌های گسترده‌ علمی مشترک بین‌المللی هستیم

در حال ورود به همکاری‌های گسترده‌ علمی مشترک بین‌المللی هستیم


سالار گفت: طی سطح مشارکت‌های علمی با دانشگاه‌های خارجی هستیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : علمی
تاکید لاریجانی بر اهتمام سه قوه برای تحقق بیانات رهبری در برقراری عدالت اجتماعی

تاکید لاریجانی بر اهتمام سه قوه برای تحقق بیانات رهبری در برقراری عدالت اجتماعی


تهران-ایرنا- گفت: در برقراری عدالت اجتماعی باید جلسات دقیق تری در ، دولت و قوه قضاییه برگزار و راهکارهای فرمایشات ایشان را پیگیری کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
برگزاری همایش

برگزاری همایش "آذری‌های مسلمان" توسط بسیج اساتید آذربایجان شرقی


مسوول گفت: در با در بحث در بحث منطقه‎ای نیز همایش " آذری‎های مسلمان " را پیرامون تعاملات بین ایران و جمهوری آذربایجان برگزار کردیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
دولت چگونه باید تولید ملی و کالای ایرانی را حمایت کند؟

دولت چگونه باید تولید ملی و کالای ایرانی را حمایت کند؟


سیاست‌های در یکی دو در از کم است. پس چرا این نوع و است؟ پاسخ اجمالی به این سؤال این است که آنچه در از در کشور ما صورت گرفته، عمدتاً توزیع «رانت» بوده است
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی سانحه اخیر هوایی را تسلیت گفتند

آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی سانحه اخیر هوایی را تسلیت گفتند


حوزه/ در هوایی و وفات جمعی از هموطنان را تسلیت گفتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
عواملی که بزرگترین چالش زندگی نیمار ایرانی را رقم زد

عواملی که بزرگترین چالش زندگی نیمار ایرانی را رقم زد


مهدی در نه تنها دوست صمیمی اش، بلکه بازی‌های دور رفت لیگ قهرمانان را نیز از دست داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : ورزشی
توضیحات دادستان در خصوص تصاویر خودکشی ها در زندان و دستگیری 27 دلال ارز

توضیحات دادستان در خصوص تصاویر خودکشی ها در زندان و دستگیری 27 دلال ارز


دادستان از 27 ارز طی خبر داد و چنین اقداماتی از سوی دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز دانست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : اجتماعی
خبرهای کوتاه روز یکشنبه افغانستان

خبرهای کوتاه روز یکشنبه افغانستان


کابل - - به ، 20 در چین در ؛ ادعای وزیر کشور در شناسایی منابع فساد، سفر مشاور امنیت ملی به عربستان و عدم پذیرش عزل از سوی استاندار«سمنگان» از رویدادهای خبری روز یکشنبه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
باران غبار زاگرس را شست

باران غبار زاگرس را شست


- - این که از چند روز را در برگرفته تن غبارآلود عروس زاگرس را شسته و مرهمی بر زخم های خشک و بی سبزینه ان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
طغیان رودخانه در «کمالوند» + فیلم

طغیان رودخانه در «کمالوند» + فیلم


بارندگی‌های چند روز در نهاوند باعث طغیان رودخانه این منطقه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
بهره‌برداری کامل از صحن حضرت زهرا (س) در تیر97/ کمک‌های خاص ایرانیان خارج از کشور به بازسازی عتبات

بهره‌برداری کامل از صحن حضرت زهرا (س) در تیر97/ کمک‌های خاص ایرانیان خارج از کشور به بازسازی عتبات


گروه فارس: در طول یک قرن نه تنها نیافتند بلکه بر اثر های سوء در حال بودند. با و و مشتاقان زیارت اهل بیت السلام، به همت جمعی از دوستداران اهل بیت السلام و و و با از و در سال 1382 شد. نوع و غیرانتفاعی است و آن بین المللی و مدت فعالیت، از تاریخ تأسیس نامحدود است. مرکز اصلی آن درتهران می باشد. و اماکن مذهبی و کشورها و خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و های انسان دوستانه می باشد. منابع و دارایی های از قبول کمک های از سازمان های و غیر و سایر اشخاص خیّر و حرم های مطهر تأمین می شود. ها و های به این رفتیم. وی در صبح یک روز با به داد. در گفت وگو با مهم و و های گفت: با به و شورای گذاری ریاست به راهکارها و بسترهای مناسب و شیعه و حداکثری آحاد خداجو و غیرتمند عزیزمان در امر مقدس و و که مسئولیت آن بر عهده اینجانب است اقداماتی را در کار خود ایم. وی در این افزود: های این در راستای تقویت و بر و یکی از این است. ضمن بروزرسانی توسعه، و روش های جذب بر اعتماد و ستادهای خصوصا و گردش خزانه و بخش دیگری از ها و و های است. وظیفه کرد بر ها و های کرد: هدف این آن است که در در تحویل شود و این موظف است و کند. وی داشت: در اول سال یک را به جذب های و می این کند این در است که می سخت و است. با بر و های در جمع و آن رو به است کرد: هر رشد رو به و می دهد که که خود را به به جا از کنم. 75 پیش های شده وی گفت: هر 3 در های را و این در طول سال 3 بار و در سال جمع می کنیم. تا 75 شده است. این افزود: سال و های در بود اما در سال در که این سال از تا سال از تا اسفند و سپس هر 3 ماه یکبار عملکردها را می کنیم. وی کرد: از نظر کالایی و و شده به تا 75 پیش ها در 9 ماه سالجاری است ضمن پیش های در 12 60 است. های در 12 60 در نام این ها داشت: های تهران، لرستان، گلستان، مرکزی، کرمانشاه، و مازندران، قم و که بالاتر از آن درصدی که در های جذب می داشتند عمل و در حقیقت در رده های برتر در این هستند. وی کرد: پیش های در 8 هم 50 است و مابقی ها زیر 50 است رتبه بقیه ها به دلایل مختلف نظیر کمبود و تغییرات مدیران و تکمیل زیرساخت هایشان کمتر از ذکر شده است. اما در این در است که ها محروم تر در اعطا به ها تر و دارای ویژه تری با به برخوردار 71 پیش جنوبی تا شده است. و های در گفت: برخی ها در تر که و بلوچستان امسال مقادیر سنگ تبرعی به سامرا و بلد اعزام و در این توانسته 80 پیش را در سال کند. تبیین بین جماعات ها و ادارات وی در به این که در های به چگونه است داشت: با به از نظر و در بین ها حرف اول را می زند ها و لرستان و های خوب در های هستند. این در است که است و کمتری به سمت اما ما بر اعتمادسازی و است و این مهم را به مستمر می کنیم. در کارمندان، و به گفت: این کمک ها و صرفا از کارمندان وزارتخانه، و می شود و به هیچ وجه از اعتبارات در این نمی شود و این و بر خود اظهاری است به که بعد از اعلام از کم و می یابد. و کرد: در جذب های آن است که فقط از های گرفته، توزیع بروشورها و اظهارات سخنرانان بین جماعت گیرد. به شرط رضایت کارمند می یک روز خود را به این مهم دهند. کمک 8 میلیاردی کرمانشاهی ها از 400 وی در ارتباط به و پایگاه های بسیج در افزود: رئیس جالبی را در از ظرفیت و پتانسیل این است به که ریزی لازم را در 400 این که به از رفته و در توضیحاتی را ارائه است و تلاش با به موقعیت جغرافیایی زمانی و بومی از است. این کرد: با مذاکرات با هیات امنای این به هر 2 در نظر شده که است به قسطی و سالیانه لذا در می توان گفت که 800 در امر خواهند داشت. وی کرد: مذاکره به با در مهم و تاثیر گذار است. کمک به از قبوض & آخرت& در در امر خداپسندانه گفت: تفاهم ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده که بر قبوضی با عنوان& آخرت& به شده و در در در امر سهیم می شوند. وی داشت: با راه اندازی و از کد USSD با کمک اپراتورهای تلفن شده است اما این در است که این USSD با ایران شده است. در به این که به نظر می رسد با به شدن این کدها اپلیکیشن یا نرم افزارهای موبایلی جذب های از سوی طراحی شود گفت: 2 هفته پیش با ارسال ای به از درخواست تا استثناء شود چرا که در جذب های دچار اختلال شده ایم به فضای جدیدی را کرد که الحمدالله این مشکل رفع شده و ناذرین می از USSD کمک های خود را به به که هموطنان علاقه مند به فیض در و اعتاب می کمک های خود را از شماره کد #110*780*(ستاره هفت هشتاد صدوده مربع) اهداء کنند. بازگشت 80 شده ها به و مشار کت های با بیان حرم های اهل بیت (ع) در توسط و مهندسان ها با جدیت در حال است داشت: 80 از پولی که ها نذر به باز می گردد چرا که در ها مصالح ساختمانی و تجهیزات کرد که از و به فرستاده می شود ضمن مقدار کمی هم بابت و دستمزد می شود. وی کرد: 4 کارگر و مهندس در پروژه های دارند. این افزود: اکثر کارخانه های سنگ یا نیمه ولی به خاطر طرح های در مجدد از سر شد ضمن میلگرد، سیمان و لوازم بهداشتی از کارخانجات داخلی خریداری می شود از در فرش بافی به که 10 متر قالی در کرمان و کهکیلویه و بویراحمد صحن (س) بافت می شود که این در بحث اشتغال زایی مهم است. تیر سال 97 برداری کامل از صحن (س) گفت: انشاالله تا 2 یا 3 ما
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
افزایش قیمت دلار علت گران شدن قیمت عتبات است

افزایش قیمت دلار علت گران شدن قیمت عتبات است


زارع گفت: نرخ ارز در علت شدن به عتبات است و گذاری ها بر اساس نوسانات ارز متغیر خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : علمی
افزایش قیمت دلار و گران شدن قیمت عتبات دانشگاهیان

افزایش قیمت دلار و گران شدن قیمت عتبات دانشگاهیان


اخیرا به دلیل در هم به بیشتری را بپردازند. البته دانشجویانی که قبلا هزینه سفر را کرده‌اند نیاز نیست دیگری کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
تبدیل میز ایران در سازمان CIA به مرکز نشان دهنده عمق خصومت آمریکا با ملت ایران است

تبدیل میز ایران در سازمان CIA به مرکز نشان دهنده عمق خصومت آمریکا با ملت ایران است


وزیر گفت: CIA که میز را در این به که این نشان دهنده عمق، حجم و گستردگی خصومت این کشور با نظام و ملت اسلامی است که هوشیاری و آمادگی ملت را بیش از پیش می طلبد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
مجلس درباره نرخ ارز به بانک مرکزی تذکر داده بود/ افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی

مجلس درباره نرخ ارز به بانک مرکزی تذکر داده بود/ افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی


رئیس با به نرخ ارز در چند روز گفت: اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
تلقی شدن هزینه های فاقد اعتبار جزو دیون

تلقی شدن هزینه های فاقد اعتبار جزو دیون


عضو شهر گفت: طی و به شهرداری هزینه‌های فاقد اعتبار خود را جزو دیون تلقی کرده و پیگیر تسویه آن از محل مذکور هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
موضوعات مشترک نویسندگان را باید در مراکز علمی سامان بدهیم

موضوعات مشترک نویسندگان را باید در مراکز علمی سامان بدهیم


ایران(ایبنا)- رحیم و مدیر حلقه مطالعاتی دانشکده است و چند است که به نقد و در را در قالب همایش و می کند. با وی نقد در گفت ایم که آن را در می خوانید: نقد در در و به کلی دو نوع کلی نقد نقد که است و در است که معمولاً از خواسته می شود، نقد از اثر ارایه کند اما چون بنیاد نقد در روشنفکری، نقد است هم نمی نقد از را داشت. چون کسی که نقد می کند نمی نقد کند. نوع دوم نقد است که و فنی است و در و روی یک اثر می گیرد. نقد بر می شود و خود بر دو نوع نقد و نقد است. نقد از نقد است که به آن نقد می شود و به اثر کمک می کند تا و و از آن بتواند خود را بشناسد و کند. اما در نقد و در داخل یک فکر می کند و حرف می زند. به طور اگر کتابی از به سال 1357 بپردازد هم از به نقد اثر می پردازد. در نقد و در پوزیسیون و هستند، تضادگر است و هم تضادگرایانه اثر را و نقص ها، ها و معایب آن را می کند. همچنین اگر از و نظم اثر را نیز از به نقد آن می پس در و در یک با هم می و از می کند که از آن است. ولی از آن راه است را که آن را به یاد می و ها و نقص ها را می شود اما نقص و نیز از نقد است که در آن و در دو و عمل می کند. اگر در شده و به نیز از نظم به نقد اثر می و از و از به آن می کند و و آن را می کند. اگر یا ای از به از آنارشیستی به نقد آن اثر می و در اینجاست که دو کار می کند خاص آن اثر را می کند و آنکه آن را نمایان می کند پس نقد در بر مسایلی که کردم می شود. ارزیابی تان از وضعیت نقد در به لحاظ کمی و کیفی چگونه است؟ شدن به این مبحث، به بحث و که در در می شود و نیز و نقدهایی که به این ها شده بپردازند. از که در به در شناسی، تاریخ ایران، سیاست، اقتصاد و ... شده و و چندانی و یک نقد و خوب روی یک اثر خوب نمی افتد اثر و نقد یک رابطه مستقیم با هم و اگر اثر مهم و با می یک نقد مهم و باارزش را به دنبال بخشی از نقد در به خود ها مربوط می شود چون ها قابل خواندن اگر چه آن را باشند. من اکنون از را در ذهن که شدن و یا آن هاست. از سوی از با مهم است و هم را اند اما و به طور ما های در را می که ای ذیل آن به و ترو خشک به یک آتش و یک کم به در بین و است و که نمی گیرد. مهم و به شود و شان شود و بی پس زده شود و به شود و این تا بی از حذف شود و مهم و با و نقد شود. پس این در و که از شده و نیست. آیا به شما است که از از اما نقد پس ما روی و بحث است به اما در آن بحث یا یا آفریده و نقد را باشد. پس من مایلم در و حرف بزنم نه بودن آن. در بحث نقد هم ما به این باشیم که و در بحث تا نقد آن اثر را باشد. چه کرد تا نقد در به بیاید؟ اگر منظور این است که نقد به به نظر من نیست. چون این روشنفکری است و شامل و خوانان مند می شود و بیشتر این ها کمک می کند عمل و کنش تصریح و شود و نقد های و به اگر هم آمد اشکالی جایگاه نقد این ها در است. ها به شأن و که به طبیعی به می آیند و هم به های می زنند و به میزان که یک است و و شود در کنار آن می توسط افکار عمومی، و با بازی های خاص شود. به هرحال ما هرکتابی در به ضرورتی ندارد. یکی از این شکل نگرفتن گفت و گوی نخبگانی در و عدم مطالعه علت هر دو مشکلی که شما بیان کردید درست است. که ها و دانشگاهیان با هم گفت وگو می و سخن هم را می شنوند ماست. این به فرهنگ ما نیز برمی گردد که یکی از علت های آن این است که ها با هم گفت وگو نمی چراکه معتقدند ها از دید مهم و هم اگر مهم در آن و فضا ای ندارند به این که یک مقدار خوب رویت و موضوعاتی که در آن می شود و در یک زمانی که می توانند با گفت وگو کنند. اگر یک یک بنویسد اما و هم های آن در آن آن اثر با بی مهری می شود پس ما در ها و به موضوعات موردعلاقه در پارادایم های و گفت وگوهای سامان بدهیم و از آن ها جدیدی بیافرینیم. گفت وگو شکل می که ها و هم ها را بخوانند در سال های این به طی یک دهه شده و که گشایش های بیشتری هم بگیرد. در نقد و شکافی میان و از آن در موسساتی مانند پرسش احساس می شود گویی از پررونق تر چرا؟ با این قضاوت موافقم ما در این چند داریم. در نقد، گفت وگو و نقد افتاده است چون که ورود به از به اخراج شده اند و یا تفاوت با اند نشدند در که ها بسیار شایسته ای و های خوبی هم داشتند. اما این سوال می شود که چرا این را به خود راه نمی دهد گفت که خود را به است در که بر و نقد شکل و های و پژوهشی، و کنشگری در این فضا باشد. این را که از که و در و درعوض که کمتری در یک مسابقه آزاد نمی به آمدند و های درسی را نوشتند که سطح را پایین آورده و به آن زده اند. در نیز دو سعی می کند از وزارتخانه های خود را به کند چون اعتبارات و ها با است و به کارمند شده هایش را به است. آیین از دو بخش تشکیل شده که مواد ایدئولوژیست که دانشجو و و دوم های است که یک آن را دارا این از هر دو بعد فاجعه است و به نابودی و به رشد کمکی و هرچه زودتر آن را بهتر است ما با که های اما فرم های را پر اند در که از این سو که می خواهند از کارمندی بگیرند حقوق و مزایا شهرت و منزلت و از این با مقالات و های کم این راه را طی می و در مقابل که بالایی هایشان را به این نمی سپارند عده ای هم که و اصلا جذب نشده اند در پاراآکادمی گرد هم اند. های شود چون به ویرانی علم و و اگر به یک موفق وفادار و شعارهای بلندی هم بدهد این فرد امکانات و تسهیلات و ... می شود و این نشان از شدن است و در این شرایط گفت وگوی آزاد، و رشد نمی گیرد. از سوی طور که شد که در پاراآکادمیک گرد هم اند این مراکز را به ترجیح می دهند چون شدن و بوروکراسی ها را ندارد. شما برگزارکننده های نقد و هستید. در این ها که در می شود اغلب دیده می شود که و ثابت گویا ها اشباع شده است. علت من نمی گویم که این کارگروه ها و نقدهای بدون ایراد است اما در عین حال فواید و نکته های مثبت در اتفاقا از من مثبتی است چرا که در این تعدادی از مند به این جمع می اما ما در این دیگری که کار اند. اما توقع که نقد می شود فقط از و شود در که نقد که نقدی و است و را برنمی تابد. همیشه این فشار از بر ما است ما در حد سعی کردیم که در شورای را انتخاب که نقد را باشد. فشارهایی است که از سوی خبرنگاران و به این می شود. ها در جریانات نقد طالب مطالبی که نقد باشد. در که این نقد است و و به درد می خورد که به در این کار می کنند. در این باره بخوانید: 23 1396 11:05 فضای به سمت حرف های بی خطر رفته است/ فرهنگمان سخنرانی است تا گفت وگو 21 1396 10:35 رویکرد انتقادی به پیش از افزایش است 8 1396 09:00 نقادان بی محابا می نویسند!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : گوناگون
بهارلو: «علویه‌خانم» و «توپ مرواری» دو روایت نو و فولکلوریک‌اند

بهارلو: «علویه‌خانم» و «توپ مرواری» دو روایت نو و فولکلوریک‌اند


ایران-مائده مرتضوی: امروز 28 در سال 1281 است. با این که را می اما رمزهای او دارد. به دو و توپ با وگو ایم. و منتقدی است که تحقیقات جامعی و های را است. بر این است که از این های که چاپ شده های و در و و که در آن ها راه است درستی و این دو متن را دچار شکستگی و اشکال می کند. آقای شما بر چه شواهدی می که های چاپ شده و توپ ، که در طول چند دهه چاپ شده و این به نظر اما دارد. توپ تا قبل از متن آن چاپ بود و آن بود. ای هم که در سال از سوی 333 ، شد، و با آی. بی.ام و به زده و ای شده غلط های فراوان داشت، و بعدها در چاپ های گوناگون، و باز براساس نسخه، و های دیگری نیز به آن غلط ها اضافه شد، و کار را تر کرد. با این شما می که هیچ و اعتمادی از توپ تا منظورمان از و چه باشد. ابتدا که موضوع فقط به ممیزی و محدودیت نظیر آن خلاصه نمی شود. در چاپ های گوناگونی هم که از این در خارج از کشور شده کماکان به چشم می خورد. به رغم این که از این چاپ ها سروشکلی آراسته دارند از سهل های و بی ها و های در اند. تا آن جا که من ام ای که می به آن کرد و از و های 333 را و ای از های را هم است با و از سوی آرش در شده است. این این را که می آن را و اما که خود هم در است دست به چاپ توپ بود که دست شود. پس این را هم که نمی یا نه. اما است به از خطی دست خط خود و بود که پس از آن این کند و به ختم به خیر شود. چی؟ آیا این هم توپ را نه، تری است و های توپ را به که در خود چاپ شده است. چاپ این هم از نیست. را در سال های 1312 تا 1314 اما به چاپ اول آن، 1322 و علت این و چاپ آن نیست. هیچ در این دارد.در دو که به یان چک، و است به و حتی ای از آن را ریپکا فرستاده است. این ها 1315 که در هند بوده. در دنبالۀ به می نویسد که وسیله و چاپ و هایش و این، به احتمال قوی، ای است به تعهدی که در سال 1313به وزارت معارف و اداره شهربانی مبنی بر این که کتابی در نکند. در صفحه ابتدای خطی بوف کور ، که در سال در هند به محدود چاپ کرده، نوشته: طبع و فروش در است . تفصیل این قضیه طولانی و از بحث ما بیرون است. پس به سبب چنین محذوراتی را یک دهه آن چاپ و کرده؟ بله. او این را در سال 1322با هزینۀ شخصی در چند صد می کند، و که حسن قائمیان، که پس از مرگ بر چاپ از های او نظارت داشته، است: در های معدود با تراشیدن به 1312 شده است. برمن معلوم که این عمل بنا به مصلحتی و از آن مطلع یا نه. ای هم که من از چاپ اول در دارم این تراشیدگی به چشم می و 1322 به 1312 شده است. آیا چاپ اول تفاوتی هم با چاپ های که ، توپ ، دشوارترین از حیث دریافت و مثل ها و کنایات فارسی به که تقریبا تمام به سیاق و به شکسته و با مردم تهران در قاجار و پهلوی شده است. این احتمالا باعث شده که در موقع و سهوهایی پیش بیاید و چون در آن در مراکز نگاری و چاپ های مقدورات کلمات است کار را تر است. در ای که من در دارم، و ظاهرا به بوده، او با قلم در حاشیۀ از صفحات اصلاحاتی است و بتوان گفت که در آن تجدیدنظر است. در های که مرگ از سوی ناشران مختلف شده، در همه جا آن و ها و ها دارد، و پیداست که هیچ کدام آن شده را در و حال بر اثر بدخوانی و سهل غلط های تازه ای هم به چاپ های جدید راه است. مهم ترین نقدی که به وارد خود به معرکۀ است. آیابه نظر شما او را تحت تأثیر نمی دهد و نقطه ضعف محسوب نمی شود؟ داستانی است به سنت رئالیستی، و به پیشامدرن، و که شما به آن می کنید در همۀ های قرن نوزدهم و قرن بیستم و رئالیست های بزرگ اروپایی می شود. را اثری به و ژانر کرد. که می دانید بر گفت وگو شده و این نخستین بار که یک نه با ادبی، یا لفظ قلم ، بلکه به شده با لفظ و لحن و های محلی و جنسی و طبقاتی، و رو ادبا و فضلای ریش وسبیل دار آن را مبتذل و ناتراشیده و مستهجن دانسته و پس از گذشت هشتاد سال از ها آن را به خود راه نداده و در چند دهه هم هرگز مجوز نشر نگرفته است. نظر شما این است که را گفت پیش می برند نه نویسنده؟ بله، تا حد زیادی. این داستان، که حال بلندترین کوتاه با های در این است که جز راوی، که در لحظاتی شنیده می شود و به قراردادهای یا نویسندگی آدم ها به هیچ قراردادی نیستند و اغلب را که می کنند بر می آورند. رو می کند که گفت وگوی آدم ها واقعی و انگار در گوشه ای از صحنه و مکالمه آن ها را اتفاقا می شنود. حال آن که، که می دانیم، اتفاقی و این گفت برگزیده و شده اثر دست و به نظر من نقش در است. این گفت دقیقاً چه کیفیتی و اگر ممکن است بیشتری امتیازهای آن بدهید. امتیاز این آن با سبک های مسلط در دهه اول قرن شمسی حاضر است. بافت کلی با معیارها و نمونه های نثر رایج در آن زمان، که به نوعی سنت ادبیِ سفت وسخت و منحط آشکاری دارد. این هم در راوی و هم در آدم ها، به حفظ تمایز در زن و مرد، کاملا به چشم می و دریافتن معنای این گفت که سرشار از و کنایه ها و تلمیحات مانند توپ ، از آن ها می و رو شان، اغلب، نیاز به هست، و گاه از به و گاه از به می رسیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : گوناگون

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف متن آهنگ billie eilish ازsix feet دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma متن اهنگ ذاک من ذاک متن اهنگ ذاک من ذاک متن نمایش درباره ی کفاش باشی اهنگهای ترکمنی مغین مخطلط معنی اهنگ six feet under متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam جواب بازی جدولانه(2)312 ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود متن اهنگ sevdiyim adam @guturnews @guturnews www.0net.ir متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ های عثمان نوروزف آهنگ آودون از عثمان نوروزوف ترجمه اهنگbillie eilish_six feet under اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف متن اهنگ kisses back دانلود اهنگ ترکمنی اودون اودون کانال عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن اهنگ kisses back عتمان نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma آوودون آوودون ترانه دانلود اهنگ ترکمنی آوودون آوودون دانلود آهنگهای عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف شمشاد جان اهنگ عثمان نوروز شمشاد جان اهنگ مایه مایه عثمان نوروزف ترجمه آهنگ kisses back معنی اهنگ Six feet under billiie eilish دانلود اهنگ های عثمان‌ نوروزوف دانلود آلبوم جدید عثمان نوروزوف متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ از دروغاتم خوشم میاد وقتی میگی دوسم داری متن ترجمه اهنگ six feet undsr www.0net.ir ترجمه آهنگ six feet under عثمان نوروزف لینک مستقیم عثمان نوروزف متن آهنگ sevdiyim adam جهش ضمیری دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف اهنگ مهری جان عثمان نوروزف دانلود اهنگ عثمان نورزوف عثمان نورزف دانلود ریمیکس بازار سری8 برطبل جنون میزد اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف مجید علیپور همش دعوا چالچاله مجید علیپور همش دعوا معنی اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف اودن لیلام دانلود آلبومblah blahاز کیوهیون آهنگ اللر چارپ از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ayna از adilge دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی اودان اهنگ مسعودجلیلیان امشوبوباره بیداری www.0net.ir دانلود اهنگ آیدا از عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله