صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب ارائهارائه بسته تشویقی به کارفرمایان و بنگاه‌ها در ازای اشتغال مددجویان

ارائه بسته تشویقی به کارفرمایان و بنگاه‌ها در ازای اشتغال مددجویان


گروه اجتماعی- از و بسته‌های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی در صورت به‌کارگیری واستخدام مددجویان خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نقد کتاب کودک به حاشیه رانده شده است/ نقد آکادمیک پاسخگوی خلاء موجود نیست

نقد کتاب کودک به حاشیه رانده شده است/ نقد آکادمیک پاسخگوی خلاء موجود نیست


(ایبنا)- ملیسا معمار: بی شک نقد می در رفع عیب ها و نواقص اثر و بر بیافزاید. اما از معتقدند این مهم در های و است و جامع و در این و اگر هم می ای است. که نقد و از است که اگر شود های نازل و بی بازاری خواهیم بود و به تدریج بر باکیفیت، و فاخر و افزوده می شود. بر این اساس در صبح یکی از روزهای پاییزی در میزبان دکتر عضو و و در در و نقد این با او گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید. و به چه پیشینه ای به بخش در عمری 8 سال و آغازگر آان که در گرایشی در زیرمجموعه زبان و فارسی ایجاد است تحت و نوجوان. بعد از در سال 1395 بهشتی هم این گرایش را راه کرد. اما به طورکلی به دنیا 25 تا 30 سال فاصله داریم. در راه و سن را و 40 سال است که را در سه و می دهد. اما در فقط شده است. در ها و به و و شده و پژوهش. ها قصد دهند. کسی و را و در شود اما قصد این نیست. اما با این حال بی تردید این ادعا را که در پژوهشگر عرصه و است. از این پژوهشگران در نقد شده در واحدهای شده 4 نقد که دو آن عمومی و دو تخصصی است. اما با 16 جلسه کلاس نتوان واقعی کرد. بین نقد و چه اما اگر به در و که تعدادشان هم محدود می آن ها را به دو کنیم. عده ای که به تجربی و نقد می و عده ای که از بخش می آیند به نقد می که این هم به دو می شوند. عده ای که از با و اند و قبل از شدن در به می اند و نویسنده، شاعر یا اند بعد از شدن در با روش ها و اصول این آشنا شده اند و عده ای که قبل از شدن در هیچ شناختی به ندارند. در این که نوجامه اند و به موضوعات مهم در ندارند، کارهایشان تک پله است که روی زمین می و روی هم ساخته نمی شود. ولی آن که از قبل پیوندی با این اند بهتری اند. چون اگر و در موارد را به نمی نقد خوب و دهیم. را می به نقد در می کنم از که به و با بر که در با و و به در این می خوشحالم. این یا اند یا روی و با سال ها را اند و را نقد می دارند. فقط که می به کرد این است که از روش نقد نمی برند. که اگر از روش های در راه نقد تلف نمی شود. از روش اما نیست. با این از این و در هر دو و روش کار است و در نقد هم روش دارد. در نقد این است که نقد می فقط روی اثر می به طیف و که روی ها داشته، کنند. آیا نقد و در طول سال های توانسته در رشد این اگر را یک بگیریم این خالی است و نقد به رانده شده است. مباحثی که در نقد می قبل از بگیرند، اول کجای را پر می کنند. که امروزه در ما در می شود ها و ها می کنند؛ مبحثی که اش شود چون ما سر ها و ها در اما نقد به ها می پردازد چیزی که را پر می کرد. اما تا ها و ها که پر نشود بحث سر و ها در می گیرد. به نظر من کار مفیدی که به سراغ ها برویم. آفت امروز این است که نظریه ای از می و می خواهند به زور آن را در ظرف جای دهند. من که نقد و با به سمت شدن رفته ما کماکان ها و ها را از می کنیم. فقط امیدوارم نقد به سمت روش مند شدن پیش رود. شما علاوه بر تدریس در هم هستید، به نظر شما عقیده و و ناشران به که هایشان می اگر از به این کنم، معتقدم متعهد و مند به کار، از نقد می کنند. نقد این که بگوید کار پرعیب است و کنا شود. نقد این است که قوت شود تا شود و ضعف شود تا در برطرف شود. نقدپذیری در ما حرفه ای است در ظاهر را به نقد بی اما درواقع به این کار دارند. و به نسبت، صاحب نام پذیرای نقد کتابشان تا تازه کارها و همین هم سبب موفقیت شان شده است. به یاد دارم زمانی که مشغول تعدادی از و بودیم، به ای برخوردیم که کاملا از یک انگلیسی الگوبرداری بود و ما این را مطرح کردیم گله مند شد و می گفت به شما چه ربطی که این را کنید! ما فرهنگسازی کنیم. اگر بگوییم از نقد گرچه نقد تلخ می و خوب از را به شنیدن اختصاص می دهد که اگر چنین روحیه ای هم نداشته باشند، کم کم به این کار روی خوش می دهند. باتوجه به که روی های دارید، به نظر شما از نقد برده اند و در بهبود از آن ها به طور دقیق ام. به نظرمن که است در ابتدا پذیرش نقد قدری سخت اما تاثیرگذار است چون در مواردی که ام، ام که شده در کار تاثیرش را است. اقتباس و بازآفرینی می که بی نظیر است و قابل مقایسه با از این دست که قبلا می شد نیست. جهش عجیبی از دهه 80 به بعد در ایم که دهنده مثبت نقد در این است. نقد با نقد چه آیا می هم به نظر من نقد های با و هر منتقدی نمی و را نقد کند. با و متونی که در این می شود و ژانرشناس باشد. و یک جهانی دارد. ما در ترتیب های اجتماعی، سیاسی و قتصادی را در اما در و نقد روی و مصرف کننده اثر شود و است که کار را پیش می برد اما در است نظام برجامعه بر کار یا تفکر بر اثر و در نهایت می بپذیرد یا نپذیرد. اما با شروع می شود و قبل از اقدام به کند کند که است چه گروه سنی می نویسد. بنابراین مهم در نقد کودک، به مخاطبی که از ذهنش است. مهم دایره است. در نقد نقبی هم به بزنیم و این نقب زدن سبب می شود که خودمان مان را کنیم. اشکال بخش این است که نقد عمل می کند مثلا موردی فلان و روی می شود. و که در نقد و لحاظ شود در نقد نمی اما این در نقد دارد. پل ارتباطی شان را با به حفظ اند و روحشان با و شده است. که به فعالیت در نقد دارند، کسب دانش و در نقد در را ارزیابی می کنید؟ نقد یک ابزار است منهای اختصاصی آن کودکان. ما منبع در این نداریم و کسی هم همت نمی کند که به این سو گام و با در این مواجه ایم. از انگشتان یک دست است روش نقد محمدهادی محمدی که هم نقد و هم نقد در آن گرفته شده است. به نظر شما نقد در ما با چه روبه رو ای یکی از است که در ما دارد. البته به نظر من نقد خیلی مهجور و و که نقد این کار را درک اند و اند به این حوزه. که این است که هرکسی می گام در این درحالیکه هرکس که نقد می داند نمی این شود. در روش نقد یکی از است که سبب این شده است. را بیاموزیم و اگر داشت امر بر مشتبه نمی شد که می این شود. با به دسترسی بچه ها به و درست، که روی های و اید، این در بخش های مختلف به و اند و اطلاعاتشان و است و صرفا تجربیات و دانسته های شخصی شان نیست؟ سوال است و تلخ که بگویم را می می برخی از روی دست هم می و بر اثر است هیچ تغییری و هیچ انگیزش هنری در نمی شود و این می دهد که مطالعه، است و خاستگاه آن و است اما معدود نویسندگانی هم که قبل از به هر مبحث تمام جوانب آن را می کند. حتی می که در همزمان موازی می آید که می دهد کوچکترین و پژوهشی نشده است. که و تولید می شود چه تاثیراتی روی می گذارد؟ خانه را از پای بست آباد کنیم، پای بست یک و هستند. فی النفسه است و به عضوی از از حقوقش برخوردار شود. اگر تغذیه ناسالم نباید انتظار باشیم که در آینده رشد ونمو سالمی باشند و روی این کنند. قطعا طلاعات و در و اهمیت دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
شهسواری: مرگ ادبیات‌مان از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است/قیصری: جاده ارتباط ادبی ما با جهان در حال دوطرفه‌شدن است

شهسواری: مرگ ادبیات‌مان از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است/قیصری: جاده ارتباط ادبی ما با جهان در حال دوطرفه‌شدن است


به (ایبنا)، نویسی از سال 1357 تا 1397 به مناسبت چهلمین در اهل قلم با قیصری، و و شد. در این به پس از و همچنین پرداخته شد که آن است. در از چرا در این از و این به عمل کرد و این بحث را و دانست که از تحقیقات برمی آید نه نویسان که هر یک سویه مخصوص به خود را و طبعا در جهت گیری هایشان سوء می گذارد. این در های خود گفت: متاسفانه ما هنوز پس از چهل سال به نام و این به و می شوند. از آفت که نیز آن می شود است که از و من رضا در نمی چون به ختم در که و طیف های مختلف است. اما این طرز می شود که از ها و از این دایره حذف چون با آن قرائت رسمی مطابقت ندارند. وی افزود: اگر پژوهشگری از تولیدشده طی این سال ها بر مبنای فراوانی تکرار مضامین، سیر تحول آن ها، مضامینی که بعدها و ... می داد می شد که به ارزیابی دقیقی از این چهل سال برسیم. جشن فقدان چنین پژوهش را پل ارتباطی بین و از قبیل نشریات تخصصی کرد. در و فیلمنامه های خود را در سه بخش؛ های بیرونی که به می شود، این چهل سال و های درونی که مربوط به و است کرد و گفت: مهم که از به می است. در به نقص عضو عمل می کند. بحث من این که اگر حال شش و ما شده بود اما در نیست. در از تا گرا به لبه های تا اثر خلق شود و به طور دست روی می و از های دهه 60 روز به روز شد. تا در سه و و به نحو بود و بعد از آن از شکل و ای که در ما که قبل از چاپ دارند- و است- است. آن این است که اگر ای و بیم او های او هم یا لغو می شوند. من اگر من از 10000 تا این امر در من هم شد و های آن و است. این های به ما زده است. به زعم من که با این می و کم هستند. در دهه دو ndash; و براهنی- از ما و این بود که ما نشود. در های داد: بحث را از هم می شود کرد. در سال 1357 3000 است و است که چاپ است و در سال 1397 با بالای 80 میلیون این به 1000 رسیده است. اولین تاثیری که سانسور بر گذاشته، میزان است و از دلایل بی میلی به متون معاصر مثله شدن متن قبل از چاپ است و این با برداشتن از حل نمی شود و لازم است تا ذهن را اصلاح کنیم. در بحث مثالی زد و گفت: به طور آواز کشتگان از بعد از سال ها از سوی نشر چاپ شده یک کلمه حذف اما باز هم ترجیح می دهد آن را از خیابان بخرد چون اعتمادش از میان رفته است. سپس این به های این چهل سال و گفت: از این ها جبر زمانه است و هم مختص این است. تا اواسط دهه 60 که مصادف با جنگ آشوب و استقرار که چیز خاصی هم شکل نمی گیرد و ای که سال 70 شاهد آن هستیم را رقم می زند یعنی انقطاع نسل ها. نوینسدگان هر نسل به مهاجرت نسل قبل که های آن مندنی پور و پور هستند، دسترسی به آن ها و افراد به معروفی که صاحب مجله اند در شان نیستند. در حالی که این در نمی و مستقیم یا غیرمستقیم تجربه منتقل می شود. افرادی بیضایی در کارها اند و این به راحتی پیدا کرده است. حرکت فرهنگی در هر ای با می افتد. وی افزود: مهم ای که در ما شکل گرفت به دو نفر بود که نرفتند؛ و براهنی. در به دو شکل از خود را در فرم هنر می دانند عنصر که نماینده آن در دهه 60 و 70 بود. هم روایت را خود می دانستند که آن است اما این شکل به هنر در همه جای در است چون آن آموزش دید. شکل از که در است این است که به ذات هنر وفادارند و صاحبان اصلی افرادند. اما اساس ما نعل وارونه بود و آن شکلی از که در همه جای در است اینجا در واقع شد و تعریف هنر در این شد که تو فرم خود را بدهی. وی داد: و هنر را از خدمت به نجات دادند اما که این به دنبال داشت سیر آوانگاردشدن بود که را به سمت بازی و را به چیز مجهولی از پست مدرن رساند. در میانه بحث خود گفت: مثبتی که در آن نقش داشت، به ویژه زن است. تا قبل از بیشتر معطوف به روشنفکری است و به ادبیاتی متحجرانه اطلاق می شود و بعد از است که این نوع فرصت تنفس می یابد. وی افزود: ای ما می شود که هر حاکمیتی با استفاده از یکی از این نوع ها به کار خود بدهد. ها هیچ گاه با هم در اما در دوره پهلوی های بر داشتند و در بعد از این رویه برعکس می شود و درنهایت منجر به بروز تخاصم می شود. جوزف کمبل می گوید: کسی دارای بهداشت سالمی است که بتواند با های بیاید. در بعد از به تحقیر های در تقویت آن ها شد. در توضیحات افزود: در دهه مهر بر شعر زده می شود و بر شعر است و های موفق هم من چراغ ها را خاموش می کنم و غایب و کل دهه هشتاد را تحت خود داد. که خاص این است و امتیاز در بعد از است جنگ است. نکته ورود است. این درواقع را به داخل خانواده های دین دار بردند و این کار اش شد دینی. قبل از در حالت آن لاییکی است و ذات را دین در می بینند در که ذات با در است نه با دین. و آن هم تولستوی و داستایفسکی اند که در عین دینداری با کلیسا مشکل اند. در نهایت شد که این باشند. در بحث خود گفت: جنگ جنگ را هم کرد و طور که سرباز به جنگ رفت- و خودم هم یکی از آن ها هستم-این واقعه هم من شد. ما تا قبل از دهه 80 ای از سمت نداشتیم اما با برنامه ریزی های مدرسه هنرهای قم، تعدادی از داریم که به شخصه به آن ها خیلی امیدوارم. ما از زندگی روحانیت اطلاعی و این به نظرم از است که در و ذکر شود. جشن در پایان بحث خود گفت: در اینها مدیریت به دست متولیان بیفتد. در کرد: به رغم این خیزش ها دینداری، پایداری و و جنگ، ما هر لحظه است بمیرد. مرگ مان از رگ گردن به ما نزدیک تر است. روسیه با آن غول های مرد و این ای که غیرممکن باشد. در مقابل با قاطعیت می گویم که ما می تواند شود چون سینمای ما که ریشه دار شده و اگر چه ما در زندان محصور است و کار سختی در رساندن آن به در پیش است اما به هر حال این امکان دارد. سنگ اندازی در نسبت به است. در به ذکر یکی از اقدامات بعد از و گفت: طرح گرنت که از ترجمه به های حمایت می کند از اتفاقات خوب است و جاده یک طرفه ارتباط ما با جهان در حال دوطرفه شدن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مقاومت
هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه وجود ندارد/ ایران باید استثنا‌هایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد

هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه وجود ندارد/ ایران باید استثنا‌هایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد


به تقریب، همزمان با 6 این در در مصاحبه با بی بی سی کرد که با های هیچ از این ندارد. در به بی بی سی که از او آیا که با های FATF از آن گفت: هیچ در کار اما این می شرایطی را این فراهم کند تا وارد داد و ستد با چرا که می دهد که این محل های هستند! بی بی سی سپس به FATF گفت: ها هم است. می هیچ که اگر ما های FATF را کنیم، آمریکا مانع از ما از نشود. نظر شما در این باره چیست؟ وئیس داد: ما نمی هیچ را وادار به داد و ستد با دیگری بکنیم اما می یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن که می دهد آیا این محل و کسب و کار است یا نه. که ما در نظر می فنی که این است که آیا آن را از های در نظر است یا نه. بی بی سی با FATF را در زیر بخوانید. مجری: چه را شما می لوئیس: ما ها نمی گیریم. این است که ملل آن می کند. حرف ما این است که ملل یک را می کند همه این را در با کنند. مجری: اما ها که را می و نه. چه لوئیس: ما از می که را کنند. در هم که ما آن و دهد، غیرقانونی کردن است و استثناهایی که های مشخصی در نظر است را بردارد! مجری: ها را نمی داند ولی دیگر از را می دانند. با این حساب، اگر آن به FATF فشار بیاورند، آیا شما هم را مجبور خواهید کرد که از این ها حمایت نکند؟ لوئیس: ما این ها با ها حرفی نخواهیم زد. کاری که می این است که مطمئن شویم ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده است که به اجازه نخواهد داد ها را مستثنی کنند. مجری: چطور پیروی را از این چارچوب می سنجید؟ لوئیس: کشورهای عضو FATF روال این است که سالانه نظارت کنیم. 37 عضو ما هستند. ما را سه به آن می تا سازوکارهای آن را کنند. ما 9 نهاد ای هم که عضو FATF که وظیفه های زیر نظر خود را برعهده دارند. با این نهادهای ای، 204 قضایی به طور و غیرمستقیم زیر نظر ما و تنها نقاط انگشت شماری در جهان از این نظارت، فعالیت می کنند. ما در سال 2016 خود را با کردیم. تعهد اند که با توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. اکنون سه بار در سال با رو در رو داریم. این ها در رُم بوده است. مدارکشان را قدم که می شفاف برداشته اند، کردند و ما هم به دقت را کردیم. وقتی از صحت و دقت ادله راضی شویم، آن وقت به سفر می و را به تهران می فرستیم. مجری: چقدر امیدوار هستید که در های این دوره (اشاره به FATF در پاریس) از شود؟ لوئیس: این یک سوال کلیدی است. از ژوئن 2016 با قول در سطح بالا کار خود را با ما و به همراه ضرب جبران کاستی های خود کرد. به هیچ یک از ضرب ها نرسید. همه ضرب ها 10 ماه پیش به رسیدند و نتوانست خیلی از های تدوین شده را کند. این به این معنا که نتوانسته پیشرفتی در این ارتباط باشد؛ چراکه توانستند اعضای FATF را قانع که پیشرفت اند و در حال آماده ها و قوانین هستند. به دلیل ما مهلت های جدیدی به دادیم. در نشست این در مشخص شد که آیا به اندازه کافی اقدامات را در راستای همراهی با FATF است یا خیر. انتهای پیام/
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
ارائه 9 میلیون وعده غذایی در هر روز همزمان با فرارسیدن اربعین/پیش بینی اسکان برای یک میلیون و 600 هزار نفر

ارائه 9 میلیون وعده غذایی در هر روز همزمان با فرارسیدن اربعین/پیش بینی اسکان برای یک میلیون و 600 هزار نفر


و از 9 غذایی توسط موکب داران در هر روز همزمان با فرارسیدن خبر داد و گفت: یک و 600 هزار نفر ظرفیت تدارک دیده شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
انتشار کتابی از «پدر حقوق حیوانات»

انتشار کتابی از «پدر حقوق حیوانات»


به خبرگزاری (ایبنا) نشر حق تام را با کرد. از این پیش از این آزادی پیتر سینگر به وسیله نشر ققنوس شده بود. تام به عنوان و پدر می شود. وی در حق می با نقد ها و و شده ای و خود را در به از و با نقد های او، کند. که حیواناتِ خود را در آن می کند. ترین وی در این زمینه The Case For Animal Rights [دفاع از حیوانات] است که برای نخستین بار در سال 1983 شد و های بعدیِ وی پس از مذکور، در واقع شرح و بسط های او در آن به شمار می روند. این از حیث اینکه به شرح و های مختلف پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها را به خصوص در نظرشان ها در درجه اول، و سپس می دهد درآمدی کلی و روان بر نیز محسوب می شود. فهرست کلی از این است: 1. از بی تفاوتی تا حمایت 2. بهره کشی از 3 ماهیت و اهمیت 4. های به غیرمستقیم 5. های به مستقیم 6. ها 7. 8. اعتراضات و پاسخ ها 9. و تغییر حق را نشر در 236 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه با قیمت 30 هزار تومان کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
​ارائه استانداردهای کتابخانه‌ای به سایر کشورها

​ارائه استانداردهای کتابخانه‌ای به سایر کشورها


به خبرگزاری تقریب، طرح های به طرح از های شنبه 21 مهر ماه با و ایران؛ عضو مشهد؛ های های زین عضو رضا عضو و فناوری(ایرانداک)؛ ابوالفضل هاشمی، های و ناصری، در سالن کنفرانس های شد. در این امین متولیان، و اطلاعات؛ و بین اصغر گودرزی، توسعه ها و ها؛ سید منابع؛ آشتیانی، و فرهنگی؛ ریزی؛ و پازوکی، اداره نیز به از های داشتند. در ابتدای این مراسم، پازوکی به ضمن خیر مقدم به طی گفت: که در به روز گام از های را با های می کنیم. این یکی از است که به همت دفتر های و صمیمانه و و مرتبط شکل است. رویکردی در های در این با به رویکردهای به های کرد: ما یک و قالب در های داریم که با عث می شود به دو عنصر خانه به و تجهیزات آن و که از آن به رسان مقدس از آن یاد می ای شود. این نگاه شده که در های اولیه از یک متراژ و فیزیک و از سوی به یکی از رسانه های بخش، 90درصد حجم یک را به خود دهد. وی با به های در افزود: اما که در 30 سال در رخ ها و در ها است که با و های های در نیز شد. هر های خود از این می کند که گیر من چه و در ها و خود را حول این گیر سامان می دهد. به طوری که منابع، گزینش کتابدار، طرح ها و های نیاز، همگی بر این و پیش بینی می شوند. داد: بر این بنا شد که که در به آن بپردازیم، های که این جدیدی را در می کند؛ در هر صحبت از می کردیم، فکرها به سمت و در می رفت، اما با این استانداردنویسی در این کرد. ارتباط موثر و در ها در این مراسم و نیز با به این و های طی گفت: به تبریک می گویم که فارغ از رابطه، و سوء استفاده، به یک غیر و شد و آن سعی کرد با از توان و در از در بندی، اجرا، و شکل دهی ها و کارتیمی، یک مثبت را بیافریند. وی با از متعهدانه دست اندرکار در این گفت: صادقانه دست اندر کار، از های تا های شهرداری، های های است. در این شاید ای که به آن فکر نمی کردند، بحث هزینه بود و تمرکز خود را به و عمل به وعده و کار در مقرر معطوف بودند. این تمرین های بود که اگر مردم را جلب کنند، می های و ببندند. و با به و در طی سال های کرد: در ای که می شود و بر این نوع می این نوع ها می شود را از ها به تا علم و خود را با دهند. از این این ها می در شکل های و باشد. بر کرد: در این ما شکل یک کار که ما از و این را از و و به که این امر جای دارد. در که کار در آن و و نمی این می های باشد. و و ملی ضمن بر بر بر این کرد: ما در و خوب کار می اما در هستیم. با به های و ما بر عمل تکیه از خواهش می کنم که ای به بر این باشند؛ اگر بتوان تدبیری در و این اندیشید، می یکی از کاستی که در است را ترمیم کنیم. افزود: من به از و از همه عزیزان به lrm;های تشکر می کنم که با اعتماد به این موضوع مهم را به ما سپردند و از ها، های های فکری و در این داشتند، سپاسگذارم و که این نوع های جمعی تداوم و سرآغاز تحول در و شود. های در این های با ابراز خرسندی از گفت: سال در 22 مهرماه آیین افتتاح طرح را و که در آستانه روز این طرح بزرگ را با های می کنیم. در شرایطی که به دلیل تنگناها از طرح ها در به تعویق می افتند و یا به ثمر نمی نشینند، به فال نیک که به همت در های می شود. وی در به این پرداخت و گفت: فراخوان این طرح از تابستان سال 96 توسط های شد که با معیارهای در و تبدیل به یک قرارداد شد. این طرح پژوهشی پس از و سازماندهی، 4 مقدماتی را گذراندیم که مهم مطالعاتی بود که ما در بستر این که با از و کارشناسان این گرفت. های های با های از یک در این خبر داد و گفت: بار در یک ای که در آن ملاحظات و ملی رعایت شد؛ به عبارت تلاش شده را با و ISO دهیم. تعیین و ها، کمیسیون فنی مدیره ذینفعان، های تخصصی، دبیران، مشاوران و هسته اصلی مدیریتی از بخش بود که مسعودی در های به کرد. گسترده در های های های نیز طی گفت: این یکی از هفت گانه ای بود که آن هفت ماه برد. در هر یک از این هفت سه گام کلی شامل ، و برداشته شد که ما در بخش این را برعهده داشتیم؛ هفت نفره که متشکل از دانش آموختگان این و یا یکی از با سابقه این که نظر این دست به دست شده و است. در به در های کرد و گفت: ابتدایی و مهم قسمت ما مطالعه هدفمند و با دقت بود که در هفت گرفت؛ دستی قوانین کشوری، های جهانی، ای ای و استانی یا ایالتی در محور ما در این است. وی استخراج و شواهد، انتقال و شواهد به شناسنامه ها، های پیشنهادی، چرخه و ها در و گام ها تکمیلی از بخش بود که در های به کرد. ها بر عضو با از دست های گفت: 25 سال پیش که در درس می خواندم و از ها به های بازدید می کردم، غبطه می خوردم از هیچ یک از تشکیلات و که در داشت، اعم از به بخش کودک ها و های انواع ها و ها، در ما نداشت. اما همه آن آرزوهای من شده یا در مسیر تحقق ایم. وی با به از های و این استانداردها، گفت: و در درجه اول را با یک منظم می کند. من در های به کل و حتی ادارات کل در استان ها توصیه می کردم که ای های خود کنید، چرا که بدون پیش رفت؛ به وقتی رخ می دهد، اما متاسفانه نشد. من سال ها است که در حال با هستم، این افتاده و و اصلاح این پا پیش است. افزود: این ها و از این جهت مهم هستند که می یک الگو باشند و حتی با و مسئولان و مدیران در ها، نفرات در دست بود و این می این ها را پیش ببرند. ما باید این را بر دسته بندی و امکانات در ها که در پیشنهاداتم به این به مفصل ام. ای به این عضو این را مندی کرد و گفت: این می کشورهایی که به باشد. همجوار یا دورتر که هنور می از این شوند. حتی این پیشنهاد را ام که می این را به زبان انگلیسی ترجمه و تا در سطح باشد. وی با به مزایای ای کرد: یک این این است که می اعلام نیاز های به و را کند. اگر هدف ما این است که این ها پیاده و کافی آن درنظر شود؛ از این جهت این می کننده ای و بیشتر باشد. با به کاربرد این در گفت: این می به ابزار های و به های تا دانشجویان این ها بدانند محتوای کار از سازی چیست و های عینی خود را درک کنند. ما در متون کلاسیک و بحث را داریم، اما ای که توافق همه باشد، تا به حال ایم. وی کرد: های از های های ها و نیز می از این شوند. همه این در این و می توانم بگویم که این می به پیشرفت کار ها کمک کند و مایه افتخار عزیزمان باشد. های به سوی استانداردسازی زین عضو بهشتی و کارکنان های نیز در این طی گفت: در طول دوره که در فضای و تنفس ایم، همیشه قصد که با های که همه این به پراکند و جسته گریخته می گرفت. اما طبیعت در که تقریبا به حالت رسیده و از بحران دور شده، این است که در ها حتما ای و مشخص باشد. وی افزود: این های وانجمن و یک رخداد خوب و اما ما کتابداران تر بود. چرا که این کار شد، اما اثرات و آن سال های سال داشت و در سطح های باقی ماند و همه ها را دربر گرفت. به مثال از که های متولی مشخصی ندارد، ما در این هنوز بومی شده روزآمدی نداریم و کسی به دنبال های نیست؛ ما این امر را قدر بدانیم تا همه های در سطح شود. این با سخنان رضا عضو و فناوری(ایرانداک) همراه بود که وی با از دست این گفت: در در ها نیز شده و امیدواریم که های ای را کند که ها به سمت های دانشگاهی، تخصصی و بروند. به اعتقاد من از این جهت جایگاه خود را بیش از پیش چراکه وظیفه این بر عهده ها است و که خشت اول این بنا با های شد و خشت های نیز به درستی شود. مهم در در این های را در از در های مهم دانست و گفت: از که در بالادستی، اسنادی که ناظر بر های باشند، این یک دستاورد مهم می شود. که بخشی از ادبیات به این در حال شدن و است و به همین ترتیب سبد و بخش کاربران است که در حال است. وی افزود: بر این این در این تا حدی می جایگزین و حتی تا همان حد مهم شود و با تعاملی که با آن ndash; که در شد- پیدا می هم غنی تر شود و هم در عرصه به کار شود. سید نیز در این طی کوتاه کرد: در چنین روزهایی که مناسبات در با تنگناهایی روبه رو های از خود پا و توجهی به تئوری حرفه ای داشته، ارزشمند و قبال است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
پادکست مهم ترین اخبار ابنا فارسی ــ 22 مهر 1397

پادکست مهم ترین اخبار ابنا فارسی ــ 22 مهر 1397


خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ـ با مهم به خود این را می دهد که در از مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست امروز یکشنبه 22 مهر 1397 را به مدت 6 دقیقه و 50 ثانیه بشنوید:
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
عملکرد گزینشی، معضل اصلی در فراگیری تئاتر مذهبی/حلقه کارگردانان تئاتر دینی هر روز تنگ‌تر می‌شود

عملکرد گزینشی، معضل اصلی در فراگیری تئاتر مذهبی/حلقه کارگردانان تئاتر دینی هر روز تنگ‌تر می‌شود


به خبرگزاری تقریب، حاج و در گفت و گو با گفت: در به متعهد و در یک کلام گفت که ما راه را در این گم ایم و های غلط که از ضعف در است شده است که بر کمی حجم به شکل با در این و نیز شویم. وی داد: از که آن ها از و در های و است در به این که و نیز از آن عمل می و به جای با شناسایی و مستعدی که ممکن است نگرشی متفاوت در به این باشند، ملاک انتخاب آن ها وضعیت ظاهر و یا انتساب آن ها به خاصی است که تأیید خودشان است و به ای و شدن کمی آن ها را نیز در پی داشت. این و کرد: و که های نیز بخش از آن را به خود می دهد و در این شده در این به شدت است با شده است که و دست مند که حتی به شکل در به و جنب و جوش و تنگ تر شده و هر در خاص با و شده ای در این که از را که این امر بی در از این می شود. حاج افزود: این امر آن است که های از به کار نیز به به آن ها می شود و هیچ بر آن ها نمی که فرایندی، نازلی است که هر سال هم به جای پیشرفت در بعد کیفی، پسرفت آن ها را هستیم. دفاع مقدسی خوب، بد، زشت در گفت: به نظر من حتی با تداوم این یعنی واگذاری امر و به کارگردانانی به امتحان پس و نام آشنا سیستم نیز شود تا مثلاً از تلویزیونی که ناظر در یک سریال می گیرد، او نیز بر ابعاد یک اثر در این نظارت کافی را تا خروجی آن باشد. بزرگراه تأکید کرد: با و در شرایط کنونی از حضور مؤثر نمایشگران و حرفه ای تئاتر، تهی است و به جهت همان نگاه بسته و که از سوی و می و به آن شد، آن ها گرایش به سمت ژانرهای پیدا اند. به طور مثال یکی از سردمدار این که همگی در روزگار نه دور او را با و کارگردانی و می شناختیم، امروزه روز تغییر موضع و ترجیحش بر این است که به اثر موزیکال با حال و هوایی کاملاً غربی، آن هم با صرف هزینه هنگفت، پرداخته که با به مختصات کار به طور قطع مخاطبان آن، و تماشاگران عادی نیستند. وی گفت: موضوع در و که رونق آن ها شده و اقبال عمومی از آن را نیز به داشت، تنوعی است که در محتوای گیرد. به نسبت با زندگی و مناسبات جاری در آن است، با استنباطی پس صرف دین و اسلام نمی تواند در وهله نخست برای او جذابیت و هم در نگارش نمایشنامه و هم در شیوه های اجرایی با این مضامین و با استفاده از گریزهای به مصادیق و مابه ازاهای امروزی آن هم بود. برف سرخ در پایان افزود: همه آنچه که به آن شد و بسیاری از مسائلی که به عنوان اشکالات موجود در و و از آن صحبت به آمد نیازمند هدفمند و دارد تا به این واسطه هر سال هم در تمام ایام سال و هم به شکل مؤثر، پویا و سازی را در این باشیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
​«دلدادگان» فرصتی از دست رفته برای کارگردان/ بی‌کیفیتی، شاخص عمده سریال‌های سیما

​«دلدادگان» فرصتی از دست رفته برای کارگردان/ بی‌کیفیتی، شاخص عمده سریال‌های سیما


به گزارش این به شدت پر کار در این میان سینما، و شبکه نمایش خانگی و در هر ای می کند این که را به می شناسد در تجربه جدیدش را کار است تا بتواند این بار میلیونی را ای که در به آن، تا است. اثر این است که در سه فصل و هم فصل آن پخش می شود. در می از این اثر باشیم. پر بازیگر است. داستان در دو حال و گذشته رخ می دهد. این ملودرامی است که در فصل دوم آن به و اتفاقات آن پرداخته ویژگی کیفی گفت در بحث ساختار، فصل دوم را بخش خوب این در مقایسه با دو فصل کرد که در آن شکل است. این را در دو جست وجو کرد. این که قصه در این بخش به که به های ها در کار می شود را با خود می کند. که شده قصه های خوب آن در است. به در این نقش از خود که است در در فصل اول و سوم آ است که و نقش ها ای و به نیا به حدی است که های او را زیر می برد. هم به ای کرد که از سوی دور از است. در این اثر آرش نقش را در می کند. وی که با که نقش کهن را می کند به هیچ وجه نیست. این به آ و هم رخ است. در ها از فضا و فصل و به یکی از ضعف یاد کرد. که این در های می شود، اما کسی به آن توجه رواج های در کارهای است و دقیقاً راهی که های ترکیه ای پیش اند را به شکل پیش رو داریم، زمانیکه ما می های ای را نقد این که نقد فنی از یا ساختار به این که معنای کار را نمی پسندیم به طور کامل آن را رد می کنیم. اصلی ترین ایراد ما هم های است که در این اما تفاوت ای با چون چیست؟ آیا به ظاهر هر نوع مضمونی را می بیان کرد؟ البته به یاد داشت بی توجهی به این نکات فلسفه نقد ای را هم زیر سوال می برد و جامعه نقد های پیرامون های ای را نمی پذیرند. بحث بعدی به این نسبت به مربوط می شود. این اثر همانند تمام کارهایی که می خواهند به آن بپردازند، تکراری را پیش است. آدم های خوب در ظلم به پا می خیزند تا عده ای را از ظلمت نجات دهند. این نیز هیچ انگیزه منطقی می گیرد، همچنین در این نوع نگرش عادی عموماً عوام هستند که به هدایت یک فرد اثر گذار دارند. این معضل در سینمای دفاع مقدس هم اما افسوس که هیچ مدیری در گوشش به این حرف ها بدهکار نیست، چون ای که آن ها اهمیت گذران دوران مدیریت دردسرهای احتمالی است. ذکر یک نمونه فاخر می به هزار دستان کرد که این اثر ماندگار در ایران است که همواره از آن به نیکی یاد شد. در این کار هیچگاه ها از پیش قضاوت نمی شوند، حتی مفتش شش انگشتی هم خود، کنش های سیاه و سفید پس دور از که این با اقبال مواجه شود. تدوین و روند روایی هم نقدهای بسیاری جدی دارد. ریتم به شدت کند به نحوی که هر سه چهار یک تعیین در رخ می دهد. این روش، نشان می دهد که ای که می توانست نهایت در 20 روایت شود پر کردن آنتن در سه فصل و پخش شده است. بحث فنی که است به آن شود های اغراق شده در فصل دوم است. در فصل اول و سوم هم ها و طراحی صحنه در خدمت های رایج در صدا و است. در بخش به استقبال از این باشیم. موفقیت خیره عاشقانه دلیلی بود تا مخاطب با اشتیاق بکشد تا یک اثر از کند، اما این کار به محدودیت که در به هیچ وجه آن چیزی نشد که انتظارش می رفت، ولی به هرحال تماشاگری که فصل اول را دنبال است آگاهی از پایان تا انتهای آن را پیگیری کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
چه چیزی تمام اوقات دانشجویان را پر کرده است؟

چه چیزی تمام اوقات دانشجویان را پر کرده است؟


به خبرگزاری تقریب؛ امروزه و های به از شده تا جاییکه حوادث ناگوار در طی این سال ها بر اثر سرگرم بودن افراد در رخ است. در جامعه کنونی، صاحب اصلی وقت آزاد نوجوانان و جوانان در طول روز به خود را چک می در حالی که منتظر هیچ پیامی نیستند. های شده از های اخیر از آن بود، هر فرد به طور تقریبی دست کم صد مرتبه در طول روز خود را چک می کند که محرک و های است. ها باور دارند، به منابع و های های بین از راه به های و از شده است که این بیش از در تصور می رفت، شود. اما تصورات را نقض می کند و می جز تعدادی معدود، از در می کنند. در زیر به از می پردازیم و اینکه از تا چه مطالعه می کنند: 10 اختصاصی که وسط شده هر دانشجوی استرالیایی به طور 10 و 24 از وقت خود را از هدر می دهد. می از روش های مختلفی وارد می شوند؛ دستگاهی که اتصال به نت از آن می کنند، است. تبلت و لپ تاپ نیز در رده های نت دارند. چک همراه؛ های به دست از یک که آن است که چک ست که به محض شدن از می دهند. های اول طی و با و خود به شدت و می در باشند. 10 گیگ که its.uq.edu.au شده های به هر 10 گیگ می تا صرف و شود. بخوانید:نسخه های فوق العاده مبارزه با اختلالات ها 4 گیگ از تعیین شده را و خود می و صرف در می شود. دو برابری از دو برابر از پسر در همچنین بیش از پسران از و بهره می برند. انگلیس های نتایج به دست از یک که موسسه pew های بیش از هر گروه دیگری هستند. می گویند: در همه چیز، یک چیز روشن های در تمام اشکال آن قطعا به بخش از و حتی نسل جوان تر شده اند . بیش از 90 که modolabs شده بیش از 90 انگلیسی به شکل از می کنند. 78 درصدی از و شده از سوی پایگاه های آن از از سال 2005 تا پایان سال 2017 با بیش از 78 رشد مواجه بوده است. در سال 2005، 12 از از می و این در حال حاضر به بیش از 90 است. توییتر؛ اطلاعات به دست از یک نظرسنجی، اول است و بسیاری از از که از رواج به اکانت فیس بوک خود سر نزده اند. 257 که در هدر می رود پژوهشگران آکسفورد طی خود 257 از خود را در به هدر می دهند. تأکید اند، این جدا از است که به دنبال در نت هستند. ها با که تلگراف می که می تواند خلاقیت، های و توسعه را دهد به شرطی که از درست شود. مغز با بی اندازه در نت چینی در های خود بیش از حد از منجر به مغز می شود؛ این وضعیت سندرم روی صفحه نمایش الکترونیکی نامیده می شود. از در درس دیلی میل نوشته بیشت از یک یک و نیم را پای هدر می هند. 9 از هر 10 دانشجو، در یک که چت را می گیرد و حواس پرتی در درس است. های هر دردسر دانشجویی گرفته روزنامه نگاری و جمعی در نبراسکا-لینکلن و شده در مجله های آن فعالیت مانند ارسال پیامک، ایمیل، چک های و گشت و گذار در های مانع از تمرکز در درس می شود. 6 صرف شده در که در شده 6 از خود را در و های می گذرانند. در خود که در سال 2018 شد، را در صدر کاربران اینستاگرامی کرد. برهمین اساس، از در ایالات متحده بیش از کشورهای طرفدار دارد؛ در است. 4 الی 5 های شده در آن است که به طور میانگین 4 الی 5 از وقت خود را در می دهند. 92 کاربر های گفته اند: بیش از 92 در های نظیر فیسبوک، و عضو هستند. 45 وقتی که صرف و می شود شده از سوی از آن به طور 45 در روز را به جست و در مرورگرها می دهند؛ با احتساب این 45 دقیقه، از نت به 7 در روز می رسد. 7 سهم هر از به نقل از ، این به طور 7 در قسمت عمده این به چت در های می گذرد. تر از هر ای های می اول ایتالیایی از های در رتبه دارد. یک زنی مختص جست شده از سوی وبسایت blogs.ucl.ac.u از آن یک و 15 از خود در نت را به و و می دهند. خواب؛ سهم از مؤسسه طی یک کرد: بیش از 65 این به دلیل از در رختخواب، دچار که روان را تحت تأثیر خود می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
آزاد ارمکی: استادان حق‌التحریری در فضای دانشگاهی بازی می‌کنند و فرودست نیستند!

آزاد ارمکی: استادان حق‌التحریری در فضای دانشگاهی بازی می‌کنند و فرودست نیستند!


به گزارش (ایبنا) نقد و دانشگاه: از تا بان نوشته شنبه 21 مهرماه با تقی و به ناقد در و وزارت علوم، و شد. در این را اثر کرد و گفت: این است که در این کار از نوشتارها هم منتشر است از های درسی و نامه ها. به هر حال این نوشتار در راستای انتشار سلسله تاملات صاحب است. وی داد: از و می کند و به می شود که به آن و آن و است. در می شود که می کند و صرف و به نحو با می خورد. این مدرس با به از بریده است و دل نمی سوزاند افزود: چون نگرانی های را ارتقا، رشته ها، و ... و به می شود. از سوی نیز بیش از حد شده و همه می در شده و بر از جا می و به که هر کسی اما آن چیز نیست! وی در هم که در شده داد: نروند به می رفتند و در واقع آنجا تبدیل به محلی مناسک گذار اما اکنون در شده و از منظر است که همه می خواهند چون همه به ای یا یا توهم دارند! به کاظمی، این ای است که نقش یک بان را ایفا می کند. با گفت وگو گفت من در افسرده شده بودم! چالش به آمدم. پس فصل اول این به توده وار شدن از زوایه و می پردازد. اما در بخش دوم نیز با سنت را کردم. ما پنج درصدی را که نشستند و بقیه تصمیم می و که را تصویب و می کنند. از سوی در خارج از تحت فشار است پس از سوی ساختارهای درون و آن زیر حمله است. وی با به گفت: ای است که در می شود. چه در می شوند. از سوی که و... از است. بخش سوم هم به می که آن هم از دل ما از است و آن ما با امر است. این داد: من که این مهم بود چون که در با و از سوی خاص و به آن عشق می و ما به این است که به برسیم. به در است. کرد: من سعی در این فصل دهم با شدیم. بخش آخر هم به می و به من و است. های خاص اما اگر در با های سفر کند و حرف را با می شود. با جدا از زده به است که و حرف را می زند. اگر است حرف زدن را یا خود از این بزند! نیز در این با به در این چند حسن گفت: یک حسن آن این است که به ختم می شود و است از این حرف بزند! این چون ما همه علم در علم شده هستیم. این ها کمک می ما که و چه می کنند. از سوی به ها و است. روش فهم نظر و به از آن هم می کند و به و بر می گردد. وی داد: در این است که یک و اگر در آغاز طرح نمی کند می بسازد و این اعتناست. بر اساس و توانایی های یک دانش و میزان بازیگری تا دستور و شود ها شود! هم می به برسد و در فرایند در می آید و این همان است. از یک همه می شود و در این آن سخن شده است. این نیز داد: به یک پاراگراف دارد! و اگرچه در آن این حس اما به روشنی به این است. از سوی است اما به شده در که بین این دو است. قصه در از دارد. ما این ها را معلوم نکردیم. شامل آزاد، حوزه و... است. آیا اینها یا روحانی نیست! ما بین این مسایل بگذاریم. این درجه و تمیز دادن وظیفه که کجا هست یا نیست. وی با تغییر است نه توسعه! کرد: ما در به کاربردن از مفاهیم مختار اما در هم تکلیفمان را مشخص می خواهیم در تغییری داشته باشیم یا رویکرد انتقادی! تمرکز بیش از این بر به غیر از تامل است. دانشجوی شورای ما می گوید من نمی کنم و این ها شو است! توجه باشد. این بی اعتناترین به عرصه است. از اعضای سابق می گویند گاهی در این دو ساعت هم سخن نمی شود! در بخش از نکات شده در اظهار کرد: در شده می در که این و شاید منابع را دهند اما سیاست گذاری کلان نمی کنند. فصل مک دونالدی شدن در نابه جا است چون از عقلانیتی حرف میزند که منطقش متفاوت است با که این منطق را ندارد! وی خطاب به گفت: شما از گرایی و سازی سخن گفتید! کاش این رویش کار می شد. ما شده های متعدد از روحانی، و ... بیگانه! در بسیاری که انتهایش به مدرک ختم می شود. در فصل دوم هم که تحت های در صحبت بگویم ما های و از اندیشه های مغلوب هم داریم. ماجرای و مهم شدن آن بر روش در اینجا، است اما ما جریان های و که در آن بحث نسل ها می شود. این افزود: ها با راهی که پی گرفتند از این و از حذف و نجات است. شما به بحث فرودستان کردید. ما را چریک و مهمتر از دیروز است. پس طرح مرگ دانشگاه، انسانی و ... بحث های است. این را نمی برد چون سرنوشتش با جمهوری اسلامی خورده است! نمی این را با عوض آیین نامه، مکان و... عوض کرد و این است. دانشگاهیان این را انتخاب و استحاله روحانیت در افتاده است. این است از این که از بین رفته است. وی با به وضعیت حق التدریس در ها هم کرد: همه حق التحریری ما در ها کف می زنند، این ها تحت سلطه و در می کنند! این ها برخلاف آنچه شما فرودست نیستند، شما ترجمه ها و درس ها را کنید می بینید که این ها نیستند. آقای عبدی در چه کار که حرف اصلی را می زند؟! او درس می دهد و می کند. پس این ها و حق التدریس، پژوهشگرها و دانشجویان و... را عوض می کنند. در گفت: اما مرتبط به است. این مهم است و چه دانشی را آورده است. ما با چند چیز در رو به رو از در هم ریختگی کلیت شارلاتانیسم مقاومت، گنگ های و استادی و فقدان علم در در و این ها موضوعاتی است که می تواند در نقد و شود! هم در بخش از این با علم در نیفتاد تا چه شده است گفت: من در خودها می گردم و می تا دانشگاه! آیا هایش معتبرند یا پس من اجزای نمی بلکه بودم! شما را می کنید، کجای این است و از مشروعیت می کند و را در کجا تعریف می کند! شما نگفتید که وارد شدید! وی داد: داعیه های شما در من جذاب است. به و آمار و ارقام در را دادید خودتان را به بدانم چون با آن به گزاره های می رسیم. و می بایست از آن بروند چون از جای خود زیربودگی داشتند یکی از مباحث مهم و است. اما با این بان و کجاست و از چه می کند؟ وی افزود: می شود علم مدرن علم است اما این بدان معناست که سوژه را نقد می کند و خود پرسنده را در پرسش می دهد. علم اساسا است و همواره با است. حالا این اثر به این معنی چقدر در یک علم است؟ کیست که این جهان را فهم می کند و با کوشش و فروتنی این فهم را در میان می گذارد؟ چون در این غایب است. و نزدگی هر هویت است. در سفر ها که دو فصل به آن شده و از بخش های آن است لازم بود که شما بگویید سفر می کند، نیازمند است یک مسافرخانه بگردد یا است اهل یک سرزمین شود؟ گفت: بیست ساله شما از و توصیه تان چیست؟ آیا نیاز است ای های فراهم یا از بخواهیم هموطن ما بشوند یا آن ها راه سفرشان کنیم. شما اگر هر فصل یک صفحه بنویسید و مقدمه مفصلی هم اثر دهید این اثر به یک اثر جدی تالیفی ارتقا می یابد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
لزوم خدمت رسانی درست به معلولان در سامانه های اتوبوس تندرو و مترو

لزوم خدمت رسانی درست به معلولان در سامانه های اتوبوس تندرو و مترو


به در به در حمل و نقل شهر به های و گفت: عدم شهر شده است تا این از از حق در شهر به نشوند، در این شرایط هرچه میزان معلولیت جسمی و رفت و و و شهر است. افزود: در و نقل رتق و فتق و این است که از و این از حمل و نقل کنند. و با به بی های شده کرد: این با بی نه از و را حل به بهانه پیمانکاران فرصت یک کار ناقص و صدور وضعیت را پیدا کرده اند، البته این روند در بسیار تاسف بار تر است به نحوی که ما در سال 1389 مرگ یک خانم نابینا در ایستگاه خزانه بودیم ، با صحیح ، افزایش ایمنی و شهر در دیگر این حوادث تلخ نباشیم. وی اضافه کرد: اینجانب به عنوان نماینده مردم در بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره به عزیز در حمل و نقل شهر به های و دومین بار به می دهم، یکسال پیش درباره به مسائل نابینایان و شهر از مصوبات شورا در روز عصای سفید به دادم. عضو شورای شهر تاکید کرد: انتظار دارم بیش از پیش به مساله شهر و به نماید تا حق این به شهر مطلوب تر و بهتر از گذشته ادا شود. گفت: کسب مقام سوم جهانی در مسابقات بین المللی پاراالمپیک نشان داد که هر کجا حداقل امکانات شود افتخار آفریده اند؛ از این رو با اقدام به موقع، موثر و اهتمام محمد علی افشانی ،شهردار بیش از پیش به پذیرنمودن همه به باشیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
آمار تکان دهنده از مرگ کارگران در ورزشگاههای جام جهانی قطر

آمار تکان دهنده از مرگ کارگران در ورزشگاههای جام جهانی قطر


- - هم با سیل از مرگ و میر در با مدعی شده است که یک دقیقه سکوت برای مرگ هر کارگر بدین معنا است که 44 بازی نخست جام جهانی 2022 می بایست در «سکوت محض» برگزار شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​با تمام کپی‌کاران نباید یکسان برخورد شود / فرامرزی: دادگستری باید عهده‌دار قضاوت پرونده کپی‌کاران باشد

​با تمام کپی‌کاران نباید یکسان برخورد شود / فرامرزی: دادگستری باید عهده‌دار قضاوت پرونده کپی‌کاران باشد


به گزارش بحث کپی با رشد های که اطلاع رسانی را فراهم کردند های داغ است. اگر 10 سال را به صحت این پی برد. در کپی از در و یا ها داشته است. که گاه به رسانه ها راه پیدا و گاه در گفت وگوهای خصوصی مطرح شده اما بسیاری از این صحبت ها در حد یک ادعا باقی ماندند چراکه هیچ گاه مرجع این است. علی تن در گفت وگو با کپی گفت: این چند وجه و ای و همه یک رأی کرد. کسی که و کپی می کند یا کسی که که کپی و کسی که های به طور با شود. تن با و داد: کم در این از ضعف این است. که ای که از حقوقشان دفاع می کند. تشکیل کارگروهی تشخیص و نظرات این لازم اما قضاوت و تعیین خسارت به دادگستری باشد. وی داد: تعریف دقیق کپی و به کارشناسانی که تأیید هستند و به این پرونده ها نیز آنها شود. همچنین علی نقاش در این باره به گفت: کپی کردن اگر به قصد تجربه اندوزی و استفاده از دانش دیگران نه اشکالی ندارد بلکه امری مثبت ومتداول دردنیاست. حتی اگر و هم فروشنده و هردو که اثر کپی همچنان که خرید و کپی اصل در دنیا متداول اما کپی اگر به نیت شود و به اثر اصل و یا حتی معرفی شود به منزله و سوءاستفاده وقابل است. ساز و کار با متقلبین گفت: پس از در و اثبات آن کارشناسان قرار گیرد و اگرمعامله ای صورت گرفته و اثر کپی شده به اصل و یا معاوضه شده پس از ورود کنند. وی خاطرنشان کرد: مرحله افراد خبره و هنرمندانِ با صلاحیت شود تا اصل یا کپی اثر مشخص شود. البته تشابهات ناگزیر در هنر دارد؛ اما اگر برداری به شکلی که فرم عرضه و مفهوم دارای مشابهت غیرقابل آن اثر کپی محسوب می شود و با خالق آن جدی شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
آغاز فروش بلیت قطارهای اربعین از فردا با قیمت 70 تا 150 هزار تومانی

آغاز فروش بلیت قطارهای اربعین از فردا با قیمت 70 تا 150 هزار تومانی


به حمل و نقل رجا گفت: این از 10 صبح با 70 تا 150 تومانی می شود. کرد: از تاریخ 27 مهرماه تا 13 آبان، 134 رام فوق ـ در نظر شده است. وی در های این به گفت: از 2 ماه پیش و دو زیرمجموعه اش یعنی رجا و و با پشتیبانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ای را به اند. وی شد: شده است با به فوق تا راه آهن و از راه آهن تا مرز های و گشت هر دو در یک از به نجف و از تا مرز به در قرار گیرد. رجا با اشاره به تنوع فوق در نظر شده سفر به و افزود: سازمان فوق ایام چهارتخته، شش تخته و صندلی است. گفت: از تا بر اساس نوع و به تک مسیره از 700 تا حدودیک و 500 متغیر بوده که هزینه پذیرایی (نسبت به حرکت) نیز در آن محاسبه شده است. نیز در نرخ از تا مرز و گفت: این به رفت و به یک و 500 است. با به تناوب نرخ ارز و به منظور جلوگیری از تفاوت نرخ ها در پرداختی از سوی سهولت در امر زیارت، گشت آمادگی ادامه ترکیبی، از مرز به نجف اشرف و از به مرز را با نرخ 5 و 600 را دارد. علاوه بر عرضه و های یاد شده در دفتر مرکزی حمل و نقل رجا در تهران، تعدادی از نمایندگی های منتخب نیز در این شهر اقدام به رجا می کنند که نام این دفاتر در سایت رجا رسانی می شود. سفر باشند که و در طول مدارک شناسایی معتبر و گذرنامه را همراه و بعد از بلافاصله مندرجات آن را کنترل و در هر گونه مغایرت، غیر همنام یا مخدوش بودن موضوع را به اپراتور برسانند. انتهای پیام/
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
سعدی یک اندرزنامه‌نویس مردمی است/ سیاست‌نامه‌نویسی مایه فخر ایرانیان است

سعدی یک اندرزنامه‌نویس مردمی است/ سیاست‌نامه‌نویسی مایه فخر ایرانیان است


خبرگزاری ایران(ایبنا)- احمد ابوالفتحی: ، است. مولف جوان این کتاب، روح که عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد است و پیش از این نظیر مندی ، در و رهایی یا انقیاد؛ تکنولوژی اطلاعات را تالیف کرده، در خود بر پایه را در ای و که راهنمایی تدبیر است است. از او در در است. او می در آینده نیز را های داد و برنامه اش بر و از قبیل ابن ابن و... بود. را نشر در سال 1397 است. چه شد که به و شما از کجا من در است و ما در این که بر سنت هستند. های این به طور بر فارابی، سهروردی، و ملاصدرا های است. من همیشه می که یکی از سنت های ارزشمند به در فضای فکر در است که کمتر هم می گیرد. در سنت ای و ادبی ها در است و آن از طریق در ادوار حیات است. یکی از مهمترین نمایندگان این و کسی که نمودهای و ادب به در شده است. به یک و کسی که یکی از های نثر را به ما می دهد است و است که او از بگیرد. من به گام در به سنت ای بود و در این من را کردم. چه که می شود او را در آن سنت ای که به آن را می که می شود اثر او را در سنت که یکی از های است کرد. کار این این است که توصیه می روندهای چه الزاماتی را بپذیرند. فرق با غالب نویسی، سیرالملوک طوسی، در این است که این و نهادهای را می دهد ولی را در آدم ها و در اجتماعیات جستجو می کند. شما از در ، چندان رایجی نیست. شما از به امر و دور است. برداشتی که از در این اید کمی بدهید. شما در این از و ریشه های این به کجا گردد؟ در های کلاسیک، علم اداره به وسیله است. اما جدیدی به از دهه های 80 و 90 قرن در رایج شده است که را در های رسمی و در نظر نمی گیرند. بر این تعاریف حتی یک خیابانی هم در امر قابل است. مد و لباس هم ای محسوب می شود. همه نمودهایی که در آدم ها متجلی می و ذهن را می که چه درست است و چه غلط است و دستگاه های سامان بخشیدن به عمل می شوند، در امر می گنجد. از و مد تا موسیقی و که و آدم ها با هستند. این جدی از امر است که در های و دلوز و های پست می اما من با هم که به و و می دهد که به است. در من یک از های و که در هر از این ها چه می گوید. کمی این بدهید. این های و ما ها در با این ها شکل می گیرد. این ها جهت دهی به ها و هر فرد در اش و این ها را دارد. این از این هستند: اول که است بر و و که یک بر یک می کند. دوم که ای از های و که ها به فکر می و می با آن وضع را ببخشند. سوم لذت یا که میل به کسب هر چه لذت و را گیرد. ذهن ها این است که می خود را به و این از است. هم است. یکی از های و است که ذهن ها را با و خود با خود می دارد. من در سعی به هر از این ها را کنم و فصل هم بر ها شده است. این که چه از هر از این ها می ها و قوت هر از این ها و چه دارد. روح یکی از در شما است. از و از چپ تا از این می برند. شما در چه و ای از می ای که من از می به روش است. که می شود از آن در و... برد. از هم، از مثل و ام تا که در ما ها که و به هم رام نمی شوند. ما در سنت های و... به این ها و از به نمی ولی در روش این ها را به می شناسد و را می دهد. یکی از اصطلاحاتی که از خطوط اول ما را با خود می سازد، ایرانشهر است. این هم در سنت ای و هم امروز، از های سیدجواد طباطبایی، رجوعی به آن است. های شما چه نسبتی با های و سنت قدیم تر دارد؟ من در مقدمه هم ذکر ام که در و های محمدعلی فروغی و جواد شده است. اعتقاد این است که ها ای قدرتمندی اند که این در طول تاریخ تا حاضر است. ابن و سهروردی در نقش اند و من و او را هم در سنت می دهم. در و احیای سنت های فراوانی است تا و های را حفظ و احیا کند و این کار را در داده است. در این که پیش فرض ها، و روش را می شناسند آشناست چون دقیقاً در شده است. از سنت در یاد کردید. این ها و جایگاهشان کمی بدهید. ها ای از اند که شاهان، وزیران، دبیران و اهالی می شده اند. در این را می در خدای نامه، شاهنامه یا ردیابی کنیم. پس از و به در اواخر بنی امیه و اوایل بنی عباس، این سنت تجربی گرای ابن مقفع به جهان می شود و بعدها با همت نصیر طوسی و این سنت می کند. اصلی و این است که این که برگرفته از سبک در هستند. این سنت، پس از را هم شکل می دهد. حتی خلافت در شکل تشریفات و مالیات، خزانه و مرتبط با متاثر از هاست. در ما بر این است که بتوانیم این سنت را که از آن در ها به جا مانده کنیم. این امر اهمیتی استراتژیک و علاوه بر آن، این سنت قابلیت عرضه به دنیا را هم دارد. اگر هر کشوری در و به افتخار کند، ما می را به یک سنت بومی و مایه فخر خود بدانیم. عمده ای که بین این سنت و کتابی دارد، در است که از دارند. ها رو به شاهان و حلقه و با آنان سخن می گویند، در حالی که مخاطب عامه هستند. بر این می شود گفت حتی اگر بپذیریم که می شود می را با در بگنجانیم، با یا از این دست، اشتراک لفظی در واژه بود. بر این می را هم در این سنت بگنجانیم؟ ها به چه کسی را با هم هستند. به را یک موبد زرتشتی است. یا عهد اردشیر را اردشیر، بنیانگذار ساسانیان است. این دو با هم کاملی دارند. با این سنت هم از این دست است. با رساله ای نصیحت الملوک که اثری از خود است است. این است که از طرف خاندان سعد ابن زنگی بورس می شود تا در نظامیه درس بخواند و بازگردد و قاضی، یا یک عامل بشود. اما گردد به علت هوشیاری اش متوجه می شود نزدیک شدن به خطرناک است. او می به آتشی شبیه است که اگر یک لحظه حواست جمع نباشد گریبانت را گرفت. بنابراین از دوری می کند و به جای آنکه به سمت شغل های برود سعی می کند آموزش بدهد و بنویسد و در نقشی خود قائل می شود. به خاطر است که او در جای جای به دفاع از و درویش می پردازد. در ما می بگوییم یک نویس مردمی است و بر مبناست که من ام او به می پردازد. حتی در از بوستان و به این می کند که جمع شدن باعث می شود و در به از این می که در رعایت احوال بکوشید. از این با کسی دارد. او از جایگاه به امر می پردازد. ولی در نهایت هر دو به امر می پردازند. روشنفکران ما گاهی به موضعی به شدت انتقادی اند و او را اخلاقیات ناپسند دانسته اند. به یکی از که می شد این بود که دورویی و فرصت طلبی است و به به آن به از استناد می کردند. شما به این بخش از در عصر است و این انتقادها را است؟ یکی از مشکلات ما این است که با روش های چپ و لیبرالیستی و پست و بدون به به سنت های ای به و و حافظ می رویم و می خواهیم این روش ها را بر منطبق کنیم، با این که این ضد و ضد و ضد عقل هستند، یا در خدمت اند، اغلبشان را نابود می و از باقی نمی گذاریم. اما اگر بر منطق خود او شویم می که نه تناقضی و در جریانی را هدایت می این به درد ما هم می خورند. در اگر به متن خود مراجعه می که او دو یک را ما می کند که هر کدامشان جملات فردی را که به ناسزا بود به شکلی او نقل می کنند. یکی شان می که راستگویی اش قتل آن فرد بود و به می که او در حال مدح است. این آن است که از یک قتل جلوگیری شود. کسی که به از را در این به می آورد خود است که رویکرد دوم را پسندیده است. که می در مصداق که حیاتی جان یک نفر در باشد، وگرنه در جای جای در مذمت گویی بیان است. در در این عرصه را به نفع تغییر می دهد. از خصوصیات و کل این است که حکم کلی نمی و بر این است را هم نمی حکمی کلی تصور کرد. نویسان های نمایشی ای را شکل می و در آن ها را به می آورند و شان این است که اگر در آن یا چنان شود بهتر است. من در این از به را جایگاهی نامیده ام. به بر خرد، اخلاقی اتخاذ شود. یکی از که می شود به به مربوط به روزگاران از داشت، این است که این از در معرض پریشی است و ممکن است امروزین را بر بار کند. به از که لزوم تجمع شکل گفتید، می این را که معتقد به سالاری و است. از به گمان شما ما تا چه میزان می های اخیر را بر کسی که متعلق به است بار کنیم؟ ما در با کلاسیک این مشکل را داریم. اگر بخواهیم کاملاً در فرو برویم و به در نکنیم، سخن گذشتگان در دردی از دردهای ما را دوا نخواهد کرد. است که ارتباطی با ما کنند. من در به شدت از بار کردن های به خودداری ام ولی از به نقد او ام. در فصل های انتهایی شما می توانید کنید که تقدیرگرایانه، ضد عقل، ضد و از این دست در شده و نقد شده است. وجوهی از که به درد ما نمی خورند. اما هم در او هست که است دادن به پرسش که ما با هستیم. من ام در این ها را هم برجسته کنم. به در جایی از او می خواهند کسی ابرازنظر کند. او این است که بر ظاهرش عیب نمی بینم و بر باطنش غیب نمی دانم. خب این ما هم است و به آن کرد. اگر به و آن را الگوی عمل دهیم نمی از احکامی که دیگران می را کنیم. از به دلیل کارآمدی است که و که او می هنوز در جاری است. های او را در های هم نقل می اما ساختار ای اش را نمی دانند. من در این ام دهم چیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مرگ 1200 کارگر در قطر به خاطر جام جهانی

مرگ 1200 کارگر در قطر به خاطر جام جهانی


به خبرگزاری در و از که کار به قطر می شکی نیست. نفر با کار در و در بد و خروج نمی توانند خاک قطر را ترک کنند. قطر از انتشار اخبار به این ماجرا نگران است و یک ماه پیش گروهی از BBC که در حال تهیه ی گزارشی ی این در قطر شدند. ی پیش در ی پست شد که می داد شده در و های ای که از پکن تا جام به شده در قطر بوده. بر این تا 1200 نفر در قطر جان خود را جام 2022 از دست اند. در این در سال 2013 بین های شد. این با به شده از های و هند شده دو که از از می آیند. این دو که در هر سال 400 نفر از در قطر جان شان را از دست می دهند. می شود با استادیوم مخصوص جام از سال گذشته در قطر شده ولی از چند سال پیش، چندین خط مترو، یک شهر در حال ساخت، یک فرودگاه، زیادی جاده، یک سیستم فاضلاب در مرکز دوحه و 20 آسمانخراش جام 2022 در این شده است. تیم بین های در این باره گفت:" نباید فراموش کنیم که ی و ساز زیرساختها و عمران قطر که با های عمرانی عادی در این تفاوت دارد با هدف هر چه بهتر از جام 2022 در این شده است". با اینحال عده ای از هواداران قطر می گویند بگوییم اگر جام در قطر نمی شد در این هیچ و سازی صورت نمی گرفت اشتباه است. اقتصاد قطر در فاصله ی سالهای 2005 تا 2009 سه برابر شده و حتی پیش از آنکه جام 2022 به این واگذار شود، صنعت و ساز در این یک دوره ی رشد و رونق را پشت سر می گذاشته. پس مسئول دانستن فوتبال به همه ی مرگ و میرهای ساختمانی در این کشور، از واقعیت به دور است. تیم اما از 1200 مرگ و میر که متبوعش شده دفاع می کند. او این ادعا که های و رسانه های غربی این را صرفاً خبرسازی و فشار به قطر اند را به شدت رد می کند و حتی می گوید واقعی ممکن است به مراتب بیشتر از این باشد. در تازه ترین تحولات به این موضوع، های نروژ در بیانیه ای به انتقاد شدید از سیاست های قطر و اعطای جام به این پرداخته. این نروژی ی اطلاعیه ی این گفت:" اگر قرار بود به ازای مرگ هر یک کارگر مهاجری که به و سازهای نیاز جام 2022 قطر جان باخته یک دقیقه کنیم، 44 بازی اول جام باید در می شد".
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
آقای رئیسیان! مگر وقتی مستند ما را ساختید، اجازه گرفتید؟

آقای رئیسیان! مگر وقتی مستند ما را ساختید، اجازه گرفتید؟


به گزارش خبرگزاری چند است که خبر ساخت 23 نفر به از سوی ای اوج شده است. که با شد و این خود را کرد. اوج در به این را کرد. حال و آن و سه نفر یعنی احمد در واکنش به صحبت های یادداشتی را است. وی متن خود را با بیت پیراهنی که آید از او بوی یوسفم/ قبا و است: که به آن و سه و را به در جمع خود و او هم مثل بود و ما از که آن و سه نفر را و او فکر نمی بعد از 30 سال که از می و به جای ها، دست و فقط که ما را چه کسی می بسازد! با به آن و سه نفر کرد: تا دو پیش مثل ها فکر می آدم و وصی نمی آن روز اما با شدم که نه در آدم هم وصی می خواهد! وی است: من ولی هست که پخش هیچ آدم ای نمی در آدم مگر چرب و و حق و حقوقی هم بابتش که ما تاکنون را نه دیده ایم و نه می شناسیم و نه اصولاً واگذاری حق ایم. در سال 85 مستندی تلویزیون ساخته اند و بی اجازه ما پخش اند و پولش را هم به تنهایی از صدا و سیما اند و خورده اند. نوش جانشان! کتاب آن وسه نفر در بخش از یادداشت خود است: و اما بعد از آن که کارگردانش بود، ارتباط دوستانه ما با این فیلمساز با اخلاق بر قرار ماند و آنچنان دوستی مان ریشه دواند که او را یار وچهارم نامیدیم. در مراسم غم و شادی مان بود و بارها دیدنمان به کرمان آمد و در سفر دسته جمعی مان به مشهد هم از او و آن و سه نفر را بسازد. این خواسته مکتوب از سوی پذیرفته شد و موسسه اوج به تهیه کنندگی برادر بزرگوار مجتبی فرآورده پا پیش گذاشتند تا قبل با حضور فرمانده آن و سه نفر - سردار سلیمانی- فیلمبرداری این پروژه کلید بخورد. وی یادآور شده است: در یکی از ها از خواندم با زبانی که زهرش از تازیانه سرباز سوزناک تر بود. به شدت آمیز! به قهرمانان وطن که هیچ گناهی جز خلق یک حماسه بزرگ اند و مستحق نیش و کنایه های دور از انصاف این آدم نیستند. ما آن و این ذره ای چشمداشت مادی ایم و نداریم. لااقل اولی شاهدند! در پایان است: دوست نادیده جناب رئیسیان! از راه دورکرمان صورت ماه تان را می بوسم و استدعا دارم ما را وارد دعواهای صنفی خودتان که یحتمل بر سر پول است نکنید، به ما تهمت فروشی نزنید و به قول رضا مثقالی قیمت هم رویمان نگذارید که با این مقولات بیگانه ایم .اصلاً بیخیال این نمد و کلاه احتمالی آن بشوید. خیر ببینید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
​فخرزاده: ادبیات انقلاب متولی ندارد/ وزارت ارشاد این حوزه را کاملاً رها کرده است

​فخرزاده: ادبیات انقلاب متولی ندارد/ وزارت ارشاد این حوزه را کاملاً رها کرده است


به حجت در گفت وگو با ایکنا، با به کرد: در این گرفته و این کوشش ها تا اندازه ای واقع شده است اما نکته اصلی که آیا این در هم است یا این امر را هم کرد. وی داد: در بین و به به گوش که این امر به های های است و همین امر موجب شده تا به گوش برسد. مردم می دانند که در هشت سال جنگ تحمیلی دشمن ایستادگی کرده است و امروز هم در منطقه در تروریست ها و داعش مقاومت می کند. اما در نتوانسته ایم آنگونه که شایسته است را در دنیا گسترش دهیم. من در سفری که به لبنان داشتم، که از لبنانی ها در و از من می تا به آن ها دهم. در دهه در بین شده اما نیست. در به این که آیا با های که شده این یا گفت: با این بر های صرف شده است مخالفم. در جنگ ثبت جنگ را در داشتم. این امر تا این کار کنیم. در به این که چه می من که به ما یک بدهند. همه و به این اما در به آن ها یک پنج است آن را به ما تا در این کنیم. ما در که در بخش های می ایم. های شده در این و است. وی کرد: ما یک در ای 60 می کنیم. ای که پنج وقت تا از اثرش را خلق کند این دستمزدها بسیار است. اگر ای به غیر از نوشتن، در جایی ثابت مشغول به کار نباشد، گذران زندگی با مشکل روبرو شد؛ بنابراین با این وضع نباید معجزه داشت. حجت کرد: در نداریم؛ همه به کار می اما و هدایتی بر کارشان نیست. مثال هیئت های مردمی که در مراسم می هیچ و مسئولی ندارند که بر کار آن ها کند. شاید عده ای که است اما این محقق نشد و تا کنون کارهای را می دهد و نیروهای را هدایت می کند. وی کرد: در هر کس کارهایی را می دهد که گاهاً این ها تکراری است. و دامنه ها مشخص و کسی از آن ها پشتیبانی نمی کند، به خصوص شهرستانی در این با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. در به این که آیا به محدود شده است؟ گفت: در به هیچ عنوان نداریم. اگر منظور از این باشد که یک مطلبی را به دیکته کند در این همکاری نمی اما گاهی اوقات ها رسیدن به اهدافشان ها، برنامه ها و اهدافی را دنبال می که گروهی را تحقق این امر در نظر می گیرند که در این نمی توان معنای را اطلاق کرد. ها به همراه مشاورانشان را جمع آوری می و براساس آن پیش می روند که ما در چنین اقدامی را می و نامش را نمی گذاریم. وی کرد: در پیرامون های می گیرد چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، با انبوهی از اطلاعات مواجه خواهیم شد که ما را از مسیر دور کرد. معتقدم یعنی نهاد یا دهنده در امور مربوطه دخالت و امر و نهی که من در این امر را ام. حجت با به تأثیر های و در دولت های در یا ضعف گفت: در و از سوی و کار نگرفته و بهتر است که بگویم که نقشی نداشته است. و در این واقعاً فعالیتی است و می کنم اولویت های دیگری در این دارد. وی در به این که آیا می تواند ایدئولوژیک باشد، گفت: ما در هر آن چه رخ است را می و در چارچوب که بر مبنای آن حرکت کنیم. تجزیه و تحلیل را مخاطب می گذاریم. ما در تفسیر نمی بلکه کارمان است؛ واقعیت که در دوره ای از رخ است. حجت کرد: در حال حاضر کار جدیدی انتشار ندارم و آخرین اثرم مربوط به علی جنتی است که از سوی مؤسسه فرهنگی و انتشارات مرکز اسناد شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
جشنواره 37 فیلم فجر فراخوان داد/ بهترین مستند هم سیمرغ می‌گیرد

جشنواره 37 فیلم فجر فراخوان داد/ بهترین مستند هم سیمرغ می‌گیرد


به گزارش به نقل از روابط سی و هفتمین این که ثبت نام در از اول آبان ماه فراهم بود، به شرح ذیل شد: با از سی فجر با هدف و از یک سال و اعتلای تولیدات ملی و حمایت از برتردر ماه همزمان با جشن های چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزارمی شود. بخش های اصلی: -سودای (مسابقه ایران) -نگاه نو (ویژه اول کارگردانان) -مسابقه 1-سودای (مسابقه ایران) که تا ماه 1397 در به اند می در این بخش باشند. که در های قبل شده باشند، نمی در این باشند. که می شود از 22 را که از کیفیت برتری برخوردار و کرد. بخش از 5 را می و یک را به کرد. از های تهران و جشن مستقل های خانه سینما که به در نیامده و در های قبل نبوده اند (حداکثر 5 که مدت هر از 15 باشد) یک را به کرد. از و از این زیر را نمود. با ملی نقش اول زن نقش اول مرد زن مرد متن صدا و به هنر و این از به به ترین تعلق گرفت. 2-نگاه نو(ویژه اول کارگردانان) از 10 فیلمسازان اول را می و این بخش اول را به اهدا کرد. 3-مسابقه این بخش با هدف تشویق، تقویت و بکارگیری روش های خلاقانه و مؤثر در عرصه بازاریابی و پخش و جذب حداکثری مخاطبین برگزار می شود. آئین نامه، و شرایط در این بخش که به داده شده اختصاص دارد جداگانه اطلاع رسانی شد. و می هر تعداد فیلمی را که مایل به و ضروری است با به مراحل ثبت نام خود را و اطلاعات را به عکس در پرتال ثبت کنند. bull;تاریخ های بخش های قبل از سال 1396 باشد. های کننده در بخش تا قبل از اکران و یا در هیچ یک از شبکه های خانگی یا سیما پخش شده باشند. های با مدت از 75 و های از 70 نمی شوند. و می بایست فرم درخواست در را کرده، تا روز 30 آبانماه 1397 به به صورتDCP یاDVD ، عکس های و عکس بر روی CD و تیزر و سه از استفاده تبلیغاتی به دهند. این امر به منزله قبول کامل و سایر و در از سوی صاحبان قانونی ها است. bull;آخرین راه یافته به روز 19دی 1397 است و استاندارد فنی جهت بصورت DCP به بخش فنی شود و همچنین پوستر رویCD گردد و در صورت نکردن کپی تا مقرر، به احترام مخاطبان و خانواده سینما، را از (داوری و عمومی) می کند. bull;تعیین و ها به است. bull;پس از به دبیرخانه، کردن آن از وجود ندارد. bull;هیات حداقل24 ساعت قبل از مراسم پایانی، را کرد. ای در بخش به طور هم ارزش دو یا چند اثر تقسیم نمی شود. bull;همه های شده در بخش های گواهی کرد. یک از دست اندرکاران های بخش های نمی دار مسئولیت و یا های آن بخش باشند. bull;یک نماینده از طرف جهت جلسات بدون حق رای داشت. bull;نمایش ها در مطابق با و سازمان بود. bull;داشتن پروانه ساخت یا الزامیست. bull;تفسیر و رفع ابهام از و اخذ تصمیم درباره موضوعات پیش بینی نشده به است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
واکنش عربستان و ایران به کاهش تولید نفت

واکنش عربستان و ایران به کاهش تولید نفت


به چهل و بین (IPCC) با هدف 1.5 ای کره به SPM در کره جنوبی برگزار شد. پیش 1.5 ای پیش از این با عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا شده بود و طی پنج روز ابتدایی اکتبر، این سند طی جلسات شبانه روزی و آماده شد. ابراهیم یکی از در بین است: سند 1.5 ای کره ساز و در حد یک و نیم و های لازم برای حفظ دما در محدوده یک و نیم قرن (تا سال 2100) است که بعد از در گروه های علمی، فنی و سیاسی به تصویب رسید. وی با به در سند 1.5 ای به محور پرداخته شده گفت: اول درک درست ازگرمایش 1.5 و شفاف علمی این و جوانب آن است. بحث دوم نیز شامل ریسک های و این 1.5 ای دما می شود. ای به گاز دی و با 1.5 ای، سوم و های به کسب در 1.5 ای دما و سوء آن های بین به است. هم در این و در این در ملی IPCC با های از ها، است: در ملی بین (IPCC) است در و و امیدواریم با که با های می شود این ها به بهترین شکل شود تا هم از در ارتباط با این دفاع و هم جایگاه خوبی در سطح بین الملل کسب کنیم. وی بین را تنها مرجع رسمی و وثوق ملل و در سطح و با پنج ارزیابی به شکل دوره ای از سوی این از سال 1988 ابراز است: در پنجمین IPCC کره تایید گرفته و شده است که حدود یک یافته است. با بیان بر اساس های شده مطرح شده گفت: خوشبینانه ترین این است که همه به تعهد COP21 باشند. نبودن به تعهدات توافق نامه را بدترین در زمینه کره و و ای با کنونی و گفته است: در شرایط خروج آمریکا از توافقنامه و عدم پایبندی به تعهداتش در دی بنابراین خروجی مدل ها نشان می دهد اگر دی با پیدا کند، پنج تا شش گرمتر شد و قطعا این دما در بیشتر بود و بیشترین آسیب ناشی از به می رسد البته هم طور بوده است و در حال دو ای کشورمان هستیم. همنوایی در با بین و تاکید آنان بر همراهی ای در حالی دارد که در همان واکنش متفاوتی را در جهت ملی خود و پیشنهاد بین نفت اند. سایت Climate Home News عربستان در چهل و بین (IPCC) به نتایج حاصل از شدیدی اند. این معتقدند هرچند (IPCC) به ای و کره است اما 25 درصدی نفت تا دو دهه آینده به ضرر کننده نفت تمام می شود. این گزارش، ممتد موجب ایجاد اختلال در شده اما حتی پس از بازگشت از این و ها هم کلمه ای درخصوص درخواست نفت سخن نگفته اند. به نظر می رسد عدم شناخت کافی از اقتصادی تصمیمات (IPCC) بر نفت و نبود آشنایی با مباحث مربوط به انرژی دلیل این بی تفاوتی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​رسانه‌‌ملی در قبال کودکان چه وظیفه‌ای دارد؟

​رسانه‌‌ملی در قبال کودکان چه وظیفه‌ای دارد؟


به گزارش خبرگزاری تقریب، یکی از معضلات اجتماعی که و را با شکل جدی و عدم که بر ها و و همه این ذهن های خام و شدن را در دست و یک تغذیه در اختیارشان می دهد. این همان جنگ نرمی است که بزرگسالان به شبیخون های تبدیل شده بود و دشمن به دنبال تسخیر ها و است. ها از گستردگی و تنوع های شده اند و به و و در گفتگویی با به در از ها، و حتی انتقاد کرد. او گفت: اگر نتوانیم که چه فیلم ها و چه رده های سنی مناسب است دچار های بدی می شود که آن در شد. در این و دست امر که چه نوع ها، ها و شود و این ها را چه رده های سنی می ببینند. حتی به این در هر سنی یک نوع مراقبتی و در ها هم شود که قبل از 8 شب این ها روی آنتن و این همه به ها آسان باشد. علی رغم و دست های در و هم و شان یک نوع مرزبندی یا عدم از ها کنند. مشروح گپ و گفت با و و را در می خوانید: و بیش از و مقصرند *به بحث چرا ها در و شان در از و رها و عمل می چرا که ها با شان در این آیا این به نوع و یا به و دست در ای که با عرصه از سایبر می شود اما فقط و مقصر نیستند و و دست های و به تقصیر دارند، چون از این اند. هیچ نظارتی بر این ها در و های ای و ابزار نمی شود، چون اولاً ها بیش از گذشته امورات و و ثانیاً به هم ذهن شان و و نیست. در از پدر و است توصیه ما همواره این بوده که های ای و به تابع یک رویکرد متعادل و این را بدانید در از پدر و است و اگر و نتواند خودش را با او کند قطعاً کار از کار می گذرد و هرچه و او را و ای است. به و است و که سعی می کند در به روز و به این دارند. چرا که و ها هم می دهد مند که شان در و و آن ها که در این کنند. هیچ کس نمی به خود پدر و به کمک کند در ما که حسّ و میل به در آن موج می زند. اما از این حسّ که می و شان شکل می ها و را می آورد. از از و حتی با و و و بعد نوع و دست به سمت بسط و این و رویکردهاست. که این اصل مهم را اند که هیچ کس نمی به خود پدر و به کمک کند. می خط و مشی کند *اینکه به ها و ها در ملی به اسلامی ایران با به به مجازی، ها، داستان ها و چه رویکردی را در دستور کار خود دهد؟ ما در رابطه با به دو باشیم، یکی خود و دیگری اش. در علی رغم و پرورشی به و هم به روز و و فنی هستند. در این خطیر و مهمی برعهده که با به رشد در سنین مختلف، یک تا این و شوند. این و های مختلفی را دربرمی که از جمله آن می به تحصیلی، اجتماعی، و اخلاقی کرد. به همین خاطر ضرورت تنگاتنگی با این ها و ها برقرار کند و های وزین بسازد. که در چطوری به فرزندشان در حیطه های بپردازند. ، و ای دیگر خود و که از ها و این ها و فضاهای ای محتوایی که از جنبه های آموزشی، یادگیری و تربیتی که همه این ها در های متفاوت، می و این محتوا به سمت و سوی ها و ها برود. ساز می با های داستانی، و حتی میزگردها با زبان و سبک کودکانه، تولید کند. در را با و ای داد. های به های و ضروری است که های به های شوند. این بسته می در سرودها، نمایشنامه ها و های هنری و از آن ببرند. و دست ما می پایشان را فراتر بگذارد و حتی مجله های تصویری طراحی و این نکات را در آن ها بدهند. و کم می *مقوله ای که در های دیده می شود به معرفتی، اخلاقی، خداشناسی و است. در واکنش به این انتقادها می گویند اصلاً ملی به این ظرافت ها و و چنین آموزه را بدهند. ضمن پاسخ به این پرسش چه های ای با چه باشند؟ معمولاً زود بخوابند و پخش قبل از 20 باشد. اما این کاملاً به را چه ساعتی پخش کند. خوشبختانه چندی است این تا حدود رعایت می شود؛ در طول تابستان یک و بعد از تعطیلات تابستانی یک کنداکتور متناسبی بر های و حاکم می شود. اما در این با قدری کم و بی توجهی و هستیم. به کم است در است و های شود و زمانی پخش اختصاص دهند که و هر دو فرصت دیدن این ها را باشند. چرا که را در طول روز می ولی و و از این مفید بی هستند. شب ها که هم می از های خبری نیست. به نظرمن اگر این ها را عصر و شب بگذارند که به خصوص که الان به با اقتصادی و معیشتی حضورشان کمرنگ است و با این اوصاف به کم است. به و کار را با رشد جلو شما یک ای که به و کارکردهای معرفتی گردد. این ها است که توسط رده بالا شود. هر تهیه ای و کارگردانی بخواهد به این بپردازد، معلوم این ها را به بیاورد و یا بر روی این درستی باشد؛ در این آن که با ها تنگاتنگ و از این ها شود. که در این تخصص آن ها و ارزشمند را در فهم و کار را با رشد جلو ببرند. وقتی این متخصصان و ورزان به این این رشد با توأم با تعقل و نگری می شود. رفتار غیرعلمی جبران ناپذیر است *گاهی می بینیم در یک کار ترکیبی کلاه قرمزی یک می شود که از ذهن و مقام بالاتر است و از مسائلی که در آن می شود و ابهام می آورد. ای پیش می آید که کنجکاوانه به های بدی می رسد. نظر شما در این باره چیست؟ اگر نشود این چیزها پیش می آید ولی کسی جوابگو نیست. اگر این با این ها مشورت و دست ساز سعه صدر و شتاب زده عمل نکنند، این پیش نمی آید. های عدم با کارشناسان و است *چه نقشه راهی پیشنهاد می کنید که در باشد؟ که های رشد، تحول و روانشناسی را در های درسی که دانشجویان می گذرانند، فرا بگیرند و بعد به سراغ ساخت ها بروند. واقعاً های عدم از این است که هیچ گونه و ارتباطی با و پژوهشگران و محققین های روانشناختی، شناسی و مذهبی و ندارند. با و می از را به شان بیاموزند *در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. در حال حاضر به و های و دیجیتال{بازی های ای} در کشور و این به موادمخدر است و نتایجی چون نسل تندخو، بی حوصله، کم طاقت، پرخاشگر، ضعف در معاشرت و ارتباطات به دارد. یکی از نتایج از و تحویل یک نسل سست عنصر، کم طاقت و پرخاشگر است که این نسل نمی را به سمت ترقی پیش و حتی امکان افت و سقوط انسانیت در دارد. روش های مبتنی بر کنیم، در غیر این نمی را داد، سن و جنسیت، را از آغاز کنیم. راهکارهای پیش برویم، چون تغییرپذیر است اما هنوز روش های تغییرپذیری را نکرده است. حداقل که می جلوگیری از اشاعه انحرافات و و از داد این است که به با های بکارگیری از را به آن ها یاد بدهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​ سردار سلیمانی که نجاتمان داد، زندگی‌‌مان را وقف امام حسین(ع) کردیم

​ سردار سلیمانی که نجاتمان داد، زندگی‌‌مان را وقف امام حسین(ع) کردیم


به گزارش خبرگزاری چند سالی است که روی سیدالشهدا(ع)، از مناسک مرتبط با این روز را تحت خود است و این زیبا به واسطه جمعیت خود و از در به یکی از مهم سال و حتی جهان اسلام شده است. این رخداد مهم به شدت مورد توجه کشورمان است و همه ساله مستندهای متعددی ثبت عظمت این تجمع و این می شود. قاب این حرف های زده است اما به نظر می رسد که دل این هنرمندان نیز پر از ناگفته از احوال این ها به و آن است. یکی از است که در و را است. با او این سفر و از آن گفت وگو کردیم. گفت: یکی از که سال من رخ داد این بود که با رو که در اربیل می اما سرمایه کل شان را آورده و یک بین نجف و (مسیر روی زائران) بودند. به سراغ حرفشان این بود که می گفتند "ما یکی دو ماه از مان وقف است."، واقعاً هم گفت که در این دو ماه شان وقف بود چرا که هیچ درآمدی کسب نمی و علاوه بر آن خرج نیز می کردند. وی افزود: از یکی از پرسیدم که "این شور و چگونه در شما شد؟" در به من حرف عجیبی را زد. او می گفت که پیروان و به ویژه ها شد که ما به این شور و برسیم . دقت ما در نفس خود کارهایی می که بر و شور و نیز در می شود. این داد: هست که در بی صدا یکی از شدیم. در این با کسی که با خود به می داد. به سمت شان تا با آن باشم. یکی از که من در به من به در این را کرد. او می گفت که ما در این می و به می دهند". با یک نام رو شدم و آن هم بود. ای که کرد به قبل می شد. می گفت که ما و هیچ آب و نداشتیم. به که می زد هیچ یا هلی جرئت نمی کرد که سمت ما و ناامید چرا که اصلاً به گونه ای نبود که کمک رسانی صورت بگیرد، با این حال دیدیم که یک هلی شجاعانه نشست. از داخل آن ای بیرون آمد و برایمان آذوقه آورد. کمی بعد که نام آن حاج است. او به ما قول داد که این می شکند و به ما گفت که به مقاومت بدهید . او با ما و هیچ وقت کاری که ما داد از ذهنمان پاک نمی شود و بر ما داشت. این به قدری است که یک به ما می آید داریم که به هر نحوی به او بدهیم. آن در ذهن ما مانده است". تصریح کرد: است که در روی شور و وجود اما قبل از آن که به فکر دورهم جمع شدن ما باشد، به فکر است. نیست که در جمع و بگوییم که فلان میلیون آدم دور هم جمع شدند بلکه است در آن جا جمع و یاد و بر افراد دیگر بگذاریم. حتماً خوب ما به به نیز این را یاد می دهد. در این سال ها شدم که تنها که به دنبالش است و ما آن را گم باشیم، و منش حسینی است. دقت که خوب شده است که به یعنی به علاقه بشود. او می گوید که چه با ما پس ما هم این کار را بدهیم. به که از روی یاد است. بیان داشت: به زمانی که بین و صدام جنگ شروع شد، اوضاع فرق است. به بیش طیفی که بین و شکل است. هر دو طرف همدیگر را دارند، ما هستیم به درستی کنیم، به احترام بگزاریم. اگر غذایشان را نداریم رفتاری بکنیم که این مشخص شود. جوری حرف بزنیم که فکر کنند ما به شان توهین می کنیم. در حقیقت ما به هوشمندانه را رعایت تا به ما دچار خدشه نشود. می شود که این مودت و برادری تمدید و به قبل بیش تر به هم نزدیک بشویم. در سفرهایی که به داشتم، لحن خوب آن را به دیدم، مثال کسی را در نجف که علی رغم این که همسرش پابه ماه اش را خالی بود و در اختیار بود. بود که فرزندش چند روز بعد به اما آن بچه در برادرش به آمد. که چقدر و برایشان ارزشمند است که حاضر هستند این سختی را بشکند تا چنین خدماتی را بدهند. حقیقتاً بگویم که را در ها به ها بیش تر دیدم. می خالص را بهتر ببینیم. احساس می کنم ما که داعیه دار این جریان هستیم، در کمتر از می در حالی که شور و بیش تر است. وی در پایان گفت: ما با و در و حتی در مراسم روی زنده نگهداشتن یاد و جذب زیاد مخاطب جدید و دلداده ارباب می شویم. ویترین عیار از خوب انسانی و فداکاری است؛ جاییست که تمرین می به غیر از خودمان به هم فکر و رسیدگی کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط :