صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب اساستعهد کاهش 4 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای برگردن ایران ماند/کسب وجهه جهانی هدف از قبول معاهده پاریس/ابهامات هنوز رفع نشده است

تعهد کاهش 4 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای برگردن ایران ماند/کسب وجهه جهانی هدف از قبول معاهده پاریس/ابهامات هنوز رفع نشده است


به نقل از فارس: به عدم متن سند در این پس از 4 سال است. با ایراداتی که از سوی به و عدم شفاف کار شد، این با رسیدگی در دستور کار گرفت.به عدم از سوی این به شد و در تا به است. ها و ستانده های با مجتبی عضو هیأت دانشگاه امام صادق (ع) وکارشناس و محمدصادق طرح ملی آب و هوا این در شد. *ابهامات سند INDC که در این بین است که در آن بحث شد. امامی: به نام سند INDC شده اما و نسخه هم مانند INDC با اشکالات فراوانی روبرو بود. احدی: سند INDC قبل از ارسال شده مقدم بر آن مسئولیت بر عهده ریاست است و متن ای که ما (دفتر طرح ملی آب و هوا) با متن متفاوت و تخصصی تر و در جاهایی با آن مغایرت هم دارد. امامی: مواجهه با بین است. می آید در وقت در گفت و از وی شد اما در این چه را و چه داد ماند. دوم این است که های شده فوق دار است در در INDC مدل های ای شده بود و شان را تا 20 سال کردنده اند. سومین نکته به رفت با خوشبینی برخورد کردند و سخت بر روی آن نگرفت. این را می در انتخاب های که در نظر شد به درک کرد. و های فرعی قضایی چه کمکی به این می توانستند بکنند؟ در صورتی که INDC اش بار است که به دوش می اما های به این موضوع ورود اند. حتی مرکز های هیچ اطلاعی از ندارند. * از های بین را احدی: تمامی ها در به دبیرخانه ای اداره می شود و این یک اشکال است. چرا که یک بار اضافه بر دوش کارمند می و از به آن کاسته می شود. ما در های مختلفی عضو می سازوکار آن را کنیم. الحاق نمی گوییم این بار جدید در از از که بالقوه زیادی ما دارند را از دست می دهیم. ما در از و جذب منابع بین الملل به هستیم. *پژوهش که به احدی: ایم! ما مدل ایم که بر رشد 8 در 6 در و شده است.در این در سال 1404 به 29 نفر می کند. امامی: آیا به شما از سوی شده احدی: ما بر های خام مثل برق شد، که این ها سال 1409 به 123 شده است و می از این از های ای، های و 6 و آن از های می شود. سه ملی به ملل ایم که فصل اول این به کلی فصل دوم ای را است و در فصل سوم می بر پیش های ای در به کجا می رود و چه بر های می که ای را دهیم. در ملل به حجم در در حال در طول 18 سال و اعلام از سوی فوق تصمیم به این است. امامی: چرا دفتری که این ها را کند با کمک ملل می ثمره آن چه می ما های نوشته ایم اما در دنیا که دو بعد ای و مدیریت منطق با به اذعان طرح ملی آب و هوایی نشده است و ما هیچ گونه نداریم. احدی: هدف از از سوی ملل تاریخی است و ترین آن و های ای منطبق با اقلیم است و به در سال 2000 10 سال که از 400 تن به 900 تن می و در سال 2010 این رقم به 850 تن رسید، پیش ایم به رقم 1.8 تن تا سال 2030 رسید. این ها اعداد اما نیازمند یک مفسر خوب هم هست. متولی رسیدن به این عدد چه تبعاتی داشت.ما ای در کشورمان مدل ساخته ایم که مؤلفه ها در آن شده است. امامی: چرا شما این را اید؟ احدی: چون از روی بیرون می آید. ما در سند INDC می و اجرایی عملی تدوین می کند. ما با ها بر و 26.5 نسبت به سناریوی وضع موجود داریم. می شود ما ایم اما هیچ در حال ای در ندارد، بحث بر سر مشارکت در متن بندی که در حال الزام آوری دارد. در سند INDC می اگر با توانش به جلو برود به 1800 می رسد و اگر از کنیم، 26 نرخ ما بود که با کمک های و فنی بین این به 32 می یابد. مگر متوسط ما چه زمانی بالاتر از 5 در INDC کسی جلوی ما را نمی گیرد ما های را بر 5 گرفتیم و نرخ 26 بر این منطقی است که با 70 فلر که 43 می شود ما با 25 تنی ای مواجه می که در یک افق 15 ممکن شد. همچنین تلفات شبکه برق از 18 در سال 2012 به 13 در سال 2030 می که 4 ای شد. علاوه بر این تبدیل ساده به و بازتوانی که از نظر و محیطی مفید بود 25 تنی ای می شود. اگر ما آهسته هم قدم بزنیم چون ای در ما شده به عدد 4 مورد نظرمان رسید. چرا با های ما بین در این شده ایم هم این کار بین ما و از این می کمک های هم دریافت در که ما 4 از مشارکتی است که طی INDC تحت دادیم. امامی: گاز ای در سال 2030 می کنیم؟ تحلیل روند های قبلی با در نظر گرفتن این که ما همیشه رشد مان را تخمین زده ایم. با این امکان از این های کمک ایم. مثلا شدت چند سال از سال 89 توانسته ای دهیم؟!پس عدد 26 حاصل جمع های است نه بینانه! احدی: آرزوهایمان 85 بود که اگر اصلاح الگوی را می در انتهای پنجم به نصف آن می رسیدیم. امامی: نمی به عددهای های که قاعده اکتفا می کردیم. عددی که فکر می می مبتنی بر آرزوها بود و می دهد رو به است. احدی: دو مطلق و نسبی ای را با هم خلط نکنیم. از 850 تن به 1.8 تن می رسد، یعنی تا 15 سال ای در دو می شود. بحث ما این است که را کنیم. امامی: هنوز در از بخش ها به خصوص بخش در CO2 داریم. *سهم ناچیز بخش در ای احدی: اگر سهم بخش های مختلف ای را متوجه می 78 درصد، صنعت 6 و 6 سهم را دارد. در این ضایعات 5درصد سهم دارد. ضرورت بار را بر دوش بیندازیم. *حضور در بین مان امامی: نوعی حکمرانی در های بین فعال شده اند می دانند که دوران و مسائل را منع کند، است. ها به این رسیدند که ابزارها و مکانیسم که بسیار از عمل می کنند. به به مذاکره کننده از افراد با جدیدتر کند. مثال در ما گفتیم بین کسب می کنیم. در هم شد. کسب از قواعد عمل می کند. در حقوقدانان در از 100 تجربیات و بین شان نخستین بار در سود بردند. این طور جا افتاد که این بار و شبیه یک گلریزان است ای در متحد اما نکردیم در الزامات می شود. احدی: اگر قرارداد ترکمانچای هم آنرا با و بدانیم چه نفع و زیانی دارد. بدترین سناریو این است که در عرصه و سیاسی به زمین بخوریم اما یادآور شوم رژیم در ملل بر است. امامی: اگر است چرا ما هول شدیم؟ ما در بین هولیم. هیچ به بین و در هیچ گاه قانونگذاری در این بحث نمی شود. در هم و ها شروع شود تعیین می کند که باشیم. ما سیاست به داریم. بحث اطلاع در ای را پلت فرم کاملی را در اختیار باشیم. احدی: ما هر لحظه که بخواهیم می از شویم. امامی: ما داشتیم به برق تعهدنامه را تصویب می حتی به هم فشار آوردیم مثل روسیه پس از واکنش را متوقف کرد. احدی: است 4 با به شرط و 8 مشروط به کمک های بین باشیم. این 4 در سال 2030 چه آسیبی بر رشد کلان ما داشت؟ در که 1.1درصد از ناخالص ملی را می دهد (28هزار و 128 ریال) هر تن ای 500 متر مکعب بود که گاز طبیعی می شود که 35 صرفه جویی در خرید می کند. به ازای هر تن 2.32 صدم ما سود به همراه داشت. امامی: سال مرجع ما در اوج ها گذاشته شد. آیا 4درصد بر ها لغو می شود، خیر. چرا که های ملل از بین رفته و از شده و به لحاظ قوانین و بین لغو شده است. احدی: اگر کمک های و فنی نباشد ما زیر بار 8درصدی نمی رویم. امامی: بر طبق سند ایم که 25 براورد خسارت شده 17.5 4 و 52.5 8 پول که 70 می شود. برخلاف این که برخی کشورها شان را بر مبنای کامل این کمک ها دانسته اند اما به محکم در این باره مذاکرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
​یورش بیش از 400 شهرک‌نشین صهیونیست به مسجدالاقصی

​یورش بیش از 400 شهرک‌نشین صهیونیست به مسجدالاقصی


به رژیم به صحن های بردند. بر این 420 در ضمن به صحن های اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند. در خود به از حمایت نظامیان برخوردار بودند. این درحالی است که در سال جاری میلادی اقدامات علیه تشدید شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
درمان 22 نفر از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز ادامه دارد

درمان 22 نفر از حادثه دیدگان حمله تروریستی اهواز ادامه دارد


گفت: بر 22 نفر از 68 حادثه تروریستی روز شنبه ، همچنان در بیمارستان های بستری بوده و روند آنها ادامه دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
گلستان: چاپ «زندگی در پیش رو» را مدیون مدیر اداره کتاب هستم

گلستان: چاپ «زندگی در پیش رو» را مدیون مدیر اداره کتاب هستم


به گزارش ایران(ایبنا) بر خبر این داد: در پیش رو بار پیش از در سال 53 یا 54 به چاپ رسید. اما بعد از 10 سال بود. سپس از خارج شد و به چاپ های متعددی رسید. اما در دوره ریاست جمهوری محمود مهر خورد. با داد: قبل ای با ای و در پیش رو به می شود و هیچ کسی نیست. با من و طی گفت که با هم کمک شود و چاپ آن را هستم. علت این کتاب، اظهار کرد: در این پسربچه کوچکی در محیط بدی بزرگ شده و قاعدتا با ادب و جز این یاد نگرفته است. از من خواسته شد در این بچه را تربیت کنم! اما من موافقت نکردم این کار را انجام دهم. بچه بی ادب باقی ماند تا این که مجوز چند ساله و شد. الان بچه این با ادب اما کمتر از آنچه که فکر می تعدیل و به چاپ رسید. در پیش رو را ترین کتابی که در عمر خود خوانده و گفت: این اثر بسیار محبوب است و علاقه مند و در این دورانی که بود درمی آمد و آن هم داشت. پیام در پیش رو را دوستی و محبت و بودن آدم ها و افزود: با چاپ این بعد از 13 سال، گویی عزیزی از زندان آزاد شده و حالا من به ملاقاتش رفتم. لازم به است در پیش رو نوشته رومن گاری با توسط نشر ثالث شده و به می رسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
هشدار رئیس مرکز همسود نسبت به ارتباط مبلّغان داعش با نمایندگان سازمان‌های افراطی در آسیای مرکزی

هشدار رئیس مرکز همسود نسبت به ارتباط مبلّغان داعش با نمایندگان سازمان‌های افراطی در آسیای مرکزی


رئیس گفت: بر برای ایجاد ارتباط با نمایندگان سازمان‌های افراطی مقیم در کشورهای آسیای مرکزی انجام می‌دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
همایش روز جهانی صلح برگزار شد/ محمدی عراقی: تفاوت صلح در دیدگاه اسلامی و دیدگاه رایج در جهان در مفهوم عدالت است

همایش روز جهانی صلح برگزار شد/ محمدی عراقی: تفاوت صلح در دیدگاه اسلامی و دیدگاه رایج در جهان در مفهوم عدالت است


به آیت سید عضو نظام، در این همایش ضمن قدردانی از فعالیتهای 12 نقد سه و و بر در با بر و های کرد و گفت: ما در که خود را در های ما می که با در صلح در است. وی افزود: در صلح به این است که جنگ در که به ما این سخن درستی از صلح نیست، زیرا به نقش در آن اشاره ای ندارد. اضافه کرد: تجربه جنگ های تلخ جهانی، امروزی را به ساختارهای معیوب کنونی حفظ صلح رسانده است؛ هایی که که حاصل فعالیت آنها خروجی مثبتی ندارد،هر چند نمی از نقش این سازمانها غافل شد، اما باید توجه داشت که تحقق صلح نمی به این ها امید بست. وی تصریح کرد: جنگ و صلح از منظر قرآن موضوع دقیق و حساسی است، مستشرقان غربی دین را دین جنگ و مسیحیت را دین صلح معرفی کرده اند و در این کار خود تا حدودی هم موفق بوده اند و توانسته اند با تشکیل گروه های تکفیری بسیاری از مردم را به بدبین کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
«زندگی از نو» هفته آینده روی آنتن شبکه پنج می‌رود

«زندگی از نو» هفته آینده روی آنتن شبکه پنج می‌رود


به گزارش خبرگزاری از نو گفت: بر شده پخش این از هر شب 23 بود. داد: این در استان گیلان (شهر تالش) شده است. رضا کیانیان، خمسه، آرش آل علی رضا و.. که در این به نقش اند. این در 26 42 ای به علی و پنج شده است. از نو زوج است که به شمال می روند و کمپ گردشگری ایجاد می کنند. این به مولفه هایی چون محیط زیست، منابع طبیعی، اقتصاد و ... می پردازد. عوامل اصلی این عبارت است از: نویسنده: مریم امینی بر فیلمنامه ای از آزیتا رصافی، لیلا نادری و مرضیه خدیوی، تولید: آندرانیک خچومیان، دستیار اول کارگردان و ریز: یزدانی، گریم: خورشید، و لباس: هومن معصومی، منشی صحنه: آرزو ابراهیمی و فاطمه رحمانی، تصویربرداری: رسولی، صدابردار: حسین بشاش و دادگری، تدوین: علی اصغر صائبی و... همچنین؛ " روز های خوش" به کنندگی مهران مهام و پنج در گرفت. این 26 قسمتی که طنزی اجتماعی است، پخش در پنج به نویسندگی امید سهرابی نوشته می شود. "روز های خوش " در 26 40 ای و پنج در دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
3 کتاب در حوزه مقاومت نقد می‌شود

3 کتاب در حوزه مقاومت نقد می‌شود


به با و سالروز شکست حصر 3 می شود . بر این در که از ساعت 16 روز 4 مهرماه برگزار می شود از های 351 روز ، گنجشک های بابا و حسن اثر پور شد . بر این این سه اثر که با و و از حرم به طبع در است در پی های وطن و است. در این بر رضا رسولی و عضو هیات مدیره انجمن قلم ایران به بحث و اجمالی این می پردازد. گفتنی است پور این که خود از همسران شهدای هفت سال است. تاکنون یاد ، و زندگی های زیادی از شهدا ، جانبازان و ایثارگران به تحریر در آورده و آثاری که در این بحث و قرار می گیرد، در و حرم حسن تدوین و هر سه این در سال 1397 به زیور طبع آراسته شده است . علاقمندان شرکت در این می توانند به فرهنگ سرای معرفت واقع در میدان شهرزیبا، بلوارشهران، بعداز زیرگذر همت مراجعه کنند و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 44319304تماس بگیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
تأثیر فردگرایی بر گفتمان عدم حجاب اجباری

تأثیر فردگرایی بر گفتمان عدم حجاب اجباری


به تقریب، از یک سو بر ـ به نصوص و ظهور از 30 و 31 نور و 31، 32 و 59 ـ و مسلم است. در فقه یکی از احکام پنجگانه حکم است و یکی از ویژگی های مهم حکم آن به ها و در آن با از و آن را و را بر آن است. در کتاب ارزشمند عروه الوثقی ها را بر دو قسم و عمومی تقسیم می نمایند و درباره امکان ساقط این می فرمایند که به شخص و فرد است قابل اما که به و است است. لذا با به و می که و حق تا بر عدم آن در حقی است به و از این رو حق است و به آن در می باشند. از سوی بر جرم در 638 امر به و نهی از دفع و به و به و از حق در این امر را دارند. اما یا در شده است که حق در به ندارد. یکی از مهم این و ای در است که این است که کار خود را دهد. بر های می شود را در کرد. 1. در بدن: طرز این است که و را می به بدن و خود در باشند. می حق من است و کسی حق ندارد. بر این که دهید مردم و در امور نکنید. چه بسا به آمر به و از تعریض و تعرض که چرا در مورد او دخالت می کنید. متأسفانه در ایران، آمر به و از سرکوب می شود. 2. تقدم فردی به اجتماعی: بر این فردگرا، های اجتماعی، یا به اعتبار اهمیت دارد؛ نه های دینی یا خانوادگی؛ لذا بدحجابی یا بی حجابی به خاطر پز نه بی مبالاتی جنسی. 3. حاکمیت لذت گرایی یا کیف در زمان حال: در این شاخص، به این تعریف می شود که همه چیز به لذت فرد منتهی شود. در اکثر های به خوشی و راحتی در لحظه حاضر فکر کردید نمی در و گفت به حال فکر نکن؛ به و نسل فکر کن. کل مناسبات زندگی، مثل به سمت دیگری می رود و ما به تنهایی نمی توانیم برخلاف این در بحث و حرکت کنیم. شناسان معتقدند در جوامع امر به و نهی از مخلّ نظم و امنیت تلقی می لذا در عصر به گسترده اش، امر به و نهی از مخل نظم زیرا به این نخواهد بود که چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضو ها را نماند قرار/ تو کز محنت بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی ؛ و پذیرش تکثرات فردی، خود، ساز تحقق می به این که بپذیریم کار خود را دهد. امر به و نهی از در این سیستم، به اختلال در سیستم لذا احتمال تأثیر امر به و نهی از عملاً منتفی است. نمی امر به و نهی از کرد؛ نه تنها جواب نمی دهد، عکس خواهد داد. به همین دلیل ـ همان طور که در ابتدای مطلب گفته شد ـ در طول این سال ها بدون تشخیص درد دست به درمان زده ایم. پیامبر اکرم(ص) آخر الزمان را شناسی می کند می فرماید: و کَثُرَ الشُرَط ؛ شرطه در زبان عربی یعنی پلیس. اگر مریض در زیاد می شود تا این ها را کاهش دهد. به نظر می رسد نهادینه سازی فرهنگ و زیرساخت های ذهنی و فکری افراد در ریشه کنی در بستر فراهم شود و نهادهای فرهنگی، و رسانه ای کشور با تمام جوانب در این پیشتاز باشند. اباذر افشار
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​مهلت ارسال اثر به سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال تمدید شد

​مهلت ارسال اثر به سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال تمدید شد


به به نقل از موسسه سی سال ایران در بهمن ماه و همزمان با دهه مبارکه فجر می سال از و با ثبت نام در ، یا های خود را به سال کنند. به سی و سال بار در سال 1396 شده و جزو های کمک و نباشند. بر باشد. های و و نقد (تالیف)، مستندنگاری، شعر بزرگسال و کودک و نوجوان، به دلیل همپوشانی با جلال آل احمد و شعر فجر در سال و نمی شود. تنها آثاری در این و می شوند که پدیدآورنده یا ناشر کاربرگ ثبت نام را در تکمیل و به همراه دو نسخه از کند. همچنین لوح فشرده متن اصلی ترجمه شده الزامی است و دریافت شده بازگردانده نخواهند شد. گفتنی است، مهلت تا 20 مهرماه 1397تمدید و و صاحبان های خود را به آدرس تهران، انقلاب اسلامی، برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، 2، طبقه دوم، سال ایران، کدپستی***** و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 66966219- 66966138 تماس بگیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​ویژه برنامه های دفاع مقدسی سیما و چالش «تکراری بودن»

​ویژه برنامه های دفاع مقدسی سیما و چالش «تکراری بودن»


به های طبق رسم های را در روی می برند. از های تا های گفت و گو و و سریال. در های های را به تفکیک خواهید دید. یک *** بچه های به شلیلیان در 10 45 ای شده است هر شب بجز ها 15 : 22 پخش شود. در خلاصه قصه این آمده است: بچه های نام است که آن را نوجوانان می دهندکه همگی و هستند. است که این را به و به به خط است... *** اس بی اس به و بهرامی، کلاه سبزهای دریا دل جمهوری را هر شب بعد از خبر 19 روی می برد. این - مسابقه، در اول اس بی اس، 150 تکاور با هم می که پس از 9 نفر به راه کرد. پس از طی از بین این 9 6 نفر بود که در سه تیم دو را تا روز در های و از های می دهند. اس بی اس کار از یک و است که هر شب بعد از خبر 19 و آن 30 روز بعد روی می رود. ******************************************** دو *** دو این ای از های را پخش در نظر است. می ، ارغوان ، ، مهر بی ، تپش قلب ، تا آمدن ، همه یکی و ... به از تا 23:30 به در می آید. *** از آسمان در نظر شده این است که با زیارت جانبازان و از معلی به ای پخش می شود. این است از فرهنگی به فرد که سه و 19، 18:30 و 17:30 شد. *** از به در گفت و گو با و و و بر به و عرض به سید و در این به هشت سال نیز می پردازد. این از تا 21 می شود. *** است های از عصر ، باد ، از ، و ... با و پخش شد. ******************************************** سه *** تک در 68 به سبک می پردازد. این از تا بعد از بر و این و به شده است. عطف این در از و با که و رفیقشش در این می شود این به و کارگرانی سید موسوی و سعید خان بخش، از و سه سیماست که است عصر حوالی 17 راهی شود. تدوینگر این علی خطیبی نیا است و برداری آن را تقی امینی و بخشی برعهده داشته اند. *** به میرکیوان خلیل پور در 8 30 ای در و سه شده است. فرم و این به پرتره و پردازی است. در هر از این با یکی از همراه می شویم و بر با این جنگ از نگاه و منظر او به وقایع اتفاق افتاده در طول می پردازیم. پخش از 31 15:30 می شود و در طول می یابد. ******************************************** *** چهل و هشت است که از 31 شهریورماه، هر شب 23 از پخش می شود. ده نمکی کارگران سینما و که سال های زیادی به محقق و پژوهشگر فعال و اکنون نیز در حال و تالیف دایره المعارف جنگ می باشد، به کارشناس ـ مجری چهل و هشت رو در روی و مسئولین می گیرد. پرمخاطب های دهه هشتاد، این بار در ای جدید با ای که در است هشت سال جنگ و را در سال کند به می آید. (افسر در فتح و بیت رکن سوم ارتش)، (مسئول از بدو پاسداران) ، (فرمانده پاسداران) ، (مسئول در بدو در 4 و 5، حسین) از این هستند. و طلب به چهل و هشت و این شده در است که از 31 23 به روی رفت. *** آن سوی ای در با و است که به و از با به روی می رود. این با و ها و علی در هر که در با با نقش از به شد. شاه و ... بخش های آن سوی را بر دارند. در بخش از این نیز در بخش از را می کنند. آن سوی در 5 از تا سه و 19 پخش می شود. *** در مدت 15 از هر روز 18:45 از پخش می شود. به طنز و های می و که به این در آن می نیز از جنس و جنگ و در خود را از هشت سال می کنند. و نقی به دو که در این و و نیز و نیز به ذکر خود می پردازند. هر از دو که یکی یک و در باز و در می کند. *** 5 خاک پاک به از 20:30 پخش می شود. در 27 سال 1358 به خمینی(ره) شد . این که ای پس از جنگ نقش و در زمینه فعالیت های فنی و در های ایفا کرد بی دریغ جهادگران جهادسازندگی در خط جنگ و رزم آن ها سبب شد تا به بی شوند. متاسفانه این آن ها نمود چندانی در های یا های بعد از جنگ نداشته است. این در حالی است که از تجارب بی بدیل جنگ های معاصر است و قابلیت انتقال به نسل های آینده دارد. و انتخاب واژه بی بیانگر عمق فداکاری و اخلاق جوانان بود که زیر باران گلوله و دید دشمن، به احداث خاکریز، پل، و استحکامات می پرداختند. عبور از رودخانه های مرزی اروند و غافل گیری صدام در والفجر هشت که از شاخص محسوب می شود. دو سه نفر مفقودالاثر، هشتصد و شش نفر آزاده، سه و یکصد و پنجاه نفر و و نهصد و چهل نفر جانباز در سال های جنگ بر کارنامه ثبت شده است. لذا از رو و با یک پنج با خاک پاک پخش رد و کرده است. سیدمجتبی به و تابان به گوینده با این همکاری می کنند. *** که جا به فارغی، از کتابی با عنوان، به قلم سید ناصر پوراست. وی اسارتش با جمعی از هشت سال را نگاشته است. که جا از تا 12:45 و روز 22:45 پخش می شود. *** به خدا تعظیم می کنم که روایتگر نظر نژاد یکی از عالی رتبه، مؤثر و شده است. این ای از سازی و و مصاحبه با تعدادی از و ... است. ایده اصلی این از "بابانظر" است . این بر و این تدوین و شده است. این از تا 11:30 پخش می شود. ******************************************** پنج *** به و سلمان وکیلی با هر روز 14 از پنج پخش می شود. به طنز و های می و که به این در آن می کنند، نیز از جنس و جنگ و در خود را از هشت سال می کنند. و نقی به دو که در این و و نیز و نیز به ذکر خود می پردازند. هر از دو که یکی یک و در باز و در می کند. *** خشت خصم از سیاسی از یکشنبه اول مهرماه 22:30 روی می رود. این نگاهی به نقش ستون پنجم و سازمان مجاهدین خلق در مقابل در هشت سال جنگ دارد. خشت خصم به مصطفی مژدهی فر و موغاری می شود. ******************************************** و *** های بهتر و عطر با از مرتبط و با این همه به از های 9 و 10:15 به روی رفت. *** رصد با از مربوطه به اطلاع های می که این هر شب در 21 پخش می شود. *** نمای هشت می که سکانس های های را به می کشد که این همه روز از 13:45 علاقه مندان به های شد. *** روایتی از نقش ملی و های دیده شده تصویربرداران، خبرنگاران، عوامل فنی و ... در طول هشت سال هر روز 8:30 در بی و در هر روز 13:30 به روی این می رود. *** این می که و نقش در هشت سال را از و جنگ می کند که این همه 14:30 پخش شد. *** های شده در در میان های کوتاه با عناوین اشاره و شیرازه در های به می شود. *** سیره های ، ها و پلاتو های مربوط به جنگ در نوگالان با کودک و نوجوان و مداحی و نوحه سرایی در از های این در گرامیداشت می باشد. ******************************************** *** با یاد و سازان هشت سال در بخش صحنه گران (مرورآثار)، به پور ساز فقید عرصه می پردازد. بلمی به سوی ساحل ، افق ، یافتگان ، سفر به چزابه ، مزرعه پدری ، مجنون و در شب از آثار مطرحی که به پور به از 31 تا 6 مهر 21 از پخش می شوند. ******************************************** *** تحسین شده آبی کمرنگ آرش لاهوتی، آب به و جابر مطهری زاده، نام و به و جعفری که تا 15 روی می روند. *** این سه 3 مهر 15 هم پخش رزم آهنگ قصه بابا بازنمایی سرود ماندگار دهه 60 به نام و بهنام سی سال بعد به شامحمدی را در نظر است. *** مستندهای قاطر ریزه مجتبی خیام الحسینی شرح مجاهدت های خاموش لشکر 14 (ع) در های غرب و پیراهنی یوسف شریف با انتظار 3 کرمانشاهی دیدار با مقام معظم رهبری هم به 4 و 5 مهر 15 از پخش شد. *** عرفان به ناهید دل آگاه و رضا عاطفی هم به (31 شهریور) 20 در جدول پخش قرارگرفته است. این به و های سرتیپ حاج کسائی انصار پشتیبانی و جنگ آذربایجان شرقی است. *** روز سه 3 مهر 19:30 به پاسداشت یاد و حرم روی می رود. این گذری بر بابایی، از حرم و از بی نظیرترین کارهای شده در حرم چراکه در حیات آن شده است. این 80 ای به و به استانی آفتاب در روی می رود و می کوشد لحظات نابی از را به بگذارد. *** آخرین قیصری هم 6 مهر 19:30 از پخش می شود؛ این با سرلشگر محمدرضا شده و در سه بخش به عملیاتی که منجر به دستگیری و 10 سال او شد، سال های وزندگی خانوادگی می پردازد. *** بازسازی تخریب چیان آسمانی که به و حسن شده است و به برادران علوی می پردازد، 4 مهر 20 پخش در نظر شده است. ******************************************** افق *** گرا با و مسائل جنگ از این پخش شد. این در هفت یک ساعته شده و های گوناگونی است. چرا شد؟ یکی از این هاست که در هر با یک کارشناس، به این می شود. این برنامه، از جنگ است که در هر با شده است. دو هم در گرا که موسیقی جنگ و عکاسی جنگ است. گرا طی هر روز 20:30 از افق پخش می شود و آن هم های 2، 8 و 13:30 روز بعد روی می رود. *** چوب خط نیز که سه شب ها به و با موضوعات اقتصادی از افق پخش می شود، این به اقتصاد جنگ می پردازد. *** پسران گمبوعه نام مستندی است از اهالی خوزستان، افرادی که به طور با جنگ درگیر اند و حالا برخی از را این نقل می کنند. این هر شب 20 و آن های 7:30 و 13:00 روز بعد روی می رود. *** نیز با از افق پخش می شود. این به ابوالقاسم طالبی در سال 1376-1375 شده و آن درباره سخت در خاک و شان به میهن است. داوود رشیدی، سیاوش طهمورث، کتایون ریاحی، تانیا جوهری، روح انگیز مهتدی، توکلی، فرهاد محبت، بهروز شعیبی، شاهین پرویزی و عنایت الله شفیعی از هستند. این در 20 شده و از این پس تا 23:30 روی افق می رود، آن هم های 6:00، 9:30 و 14:30 روز بعد پخش شد. *** چندین تک هم با جنگ و پخش از افق طی در نظر شده ما ، ایستاده بر موج ، جام در آفساید ، راوی رنگ ها ، آخر ، چریک پیر و آن مرد است ؛ پخش این های 18 و 22 بود. ******************************************** *** 7 به علی صائبی از تا 19روی می رود. این تصویرگر های خالصانه جامعه در است. در هندی و پاکستانی مسئولیت حفظ سلامتی و جان و را بر داشتند. اما به دلیل خطرات فراوان تصمیم گرفتند به های و یا حتی خودشان مهاجرت نمایند. در این شرایط بسیار سخت و پیچیده و و درمان در مراکز اقدام شایسته مسوولین و نظامی بود. در شما می بینید که چگونه متخصصان بهداشت و جان خود را به خطر می اندازند تا و شهرهای جنگ زده را دهند. *** طلایه داران نیز در هفت هر شب 20:30 به پخش می رسد. این های عمومی و متخصص بسیجی را به می کشد. با اعزام این به نقاط دوردست و روستاهای محروم، شاهد ارائه خدمات رایگانی چون: پرستاری، بینایی شنوایی بیماری های عمومی، تخصصی و ... به خواهیم بود. *** با هر روز در نوبت صبحگاهی 9:30، ظهرگاهی 11:30، عصرانه 18:30 و شبانگاهی20 را از زاویه و و تبیین می کند. به شبستان، اگرچه های از و یا های گفت و گو در های روی می رود اما هنوز ماجرای ناامید های و های قدیمی در هائی چون ماه های و رمضان، نوروز ، بسیاری از ملی را آزار می دهد؛ چنانچه در دهه امسال باز هم به مختار نامه و روز پناه برد. با معتقدند تقریبا اغلب این همچنان از خالی بودن دست های در های گلایه دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
خلیج فارس تا روز سه شنبه مواج است

خلیج فارس تا روز سه شنبه مواج است


بوشهر-ایرنا-کارشناس کل گفت: نقشه های خلیج فارس تا روز سه شنبه هفته جاری مواج و متلاطم است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
خـانـه تروریست‌ها کجاست؟

خـانـه تروریست‌ها کجاست؟


به خبرگزاری روز شنبه به رژه نیرو های مسلح در اهواز، و در را به احضار کرد. قاسمی، با این خبر کرد که به های در این ها شدیدا که پیش از این نیز بود و بار ها و این ها شده بود. بر این ها تلویزیونی در به و جزئیات جنایت نیز در غیاب سفیر، کاردار را به کشاند. در است که مرز نمی با این حال خوب و بد و که سبز ها، های و های خرد و کلان می دهد که به رغم نقاب های بشردوستانه، نه تن ها امن ها شده که مهد پرور هم می تواند لقب گیرد. بخوانید: ناگفته های یک شاهد عینی از حادثه اهواز/هدف ترور چه کسانی بودند؟ از های آن هم با ادعای با و متعاقب آن کمک های و چند ده به خلق و و در چون و بر کمک های چند صد این به و و های از و نرم و ها و و گرو ه های در های از و... و های این ها از از طرف بر فرش است. بر ها از کمک های بی به این تا پیش رفت که با ای از و به کرد! پیش نیز افشاگری یک منبع عرب شد که بر از های القاعده، و النصره، ماهانه 82 دلار از کمک می کند. بر این ها گفت: که این روز ها در های شده و تاکنون تکذیب هم نشده، از های ماه های در مرز های و استان های مرزی توسط های شده؛ که خود را به وضوح از و به واسطه بانک های و خیریه های تبار در این ها کسب اند. فرهیختگان به مناسبت از های و غیرعلنی از های را کرد. هلند؛ مأمن ها و ها اگر را نامی عام های طلب بدانیم، گفت: معروف این ها عبارتند از: لتحریرالاحواز ، جبهه العربیه و حزب النهضه . از این میان، اما بزرگ و خشن ترینِ آن ها یعنی بیش از همه حائز اهمیت است و عمدتا از این تحت یاد می شود. این های محی آل نام که به یک سال است به به می پردازد. از اش است و از های تحت خود را می دهد. محل این و آن که از دو و در این و را نیز اند. پیش از این به را به که ماه سال در در شهر به ضرب سه شده است. که او را بخش می از سال 2005 را ترک و به بود و 10 سال در این داشت. شدن ای شد تا ها را به سوی و با پی در را به در این وادارند. در و (AIVD) این قتل را در ای در کار ای که به نام علی که دو سال قبل در شهر در شده بود. در در در شهر لی نیز در بود و با های به عمل آمد که علی حزب است. و شکل از ها بر 30 به او همان. در از و و این شدند. این از و های نگه و را نیز به داشت. بعد و (AIVD) در پیش با طرح این که و بر دست در قتل علی و دو را از خاک کرد. به تر، در دو در یک به جلو بر قتل به از به دو که بیش از 80 نفر از و ده ها تن از را به کرد. مهد های بین و چون برلین، کلن و از سال های پذیرای ضدانقلاب و عناصر های اند؛ که فصل مشترک آن ها مبارزه با است. در آنها، اما های در غرب و مرز های با و ترکیه از دیگران به چشم می آیند. پژاک یکی از این هاست. حاج احمدی سال کلن است و با های مکرر استرداد وی، او همچنان در این زندگی و می کند. علی لاریجانی در سال 88 از بازگرداندن این خبر داد، ولی در عین حال هیچ گاه با همکاری نکرد. حزب منحله که تازگی ها درگیری را هم با اند، از های هستند. های این در به سال های دهه 60 و 70 گردد و به عبارتی می گفت: از روز های انقلاب که با آن ها در خاک شد، حلقه سازمان، خود را به رساند و تجدید قوا کرد. قاسملو، این حزب و همراهان وی در اوایل دهه 60 های ای را بر در چکسلواکی و دهی و دقیقا در سال 60 به ملی پیوستند و رسما با سلطنت طلبان، و های همدست شدند. صادق شرفکندی، بعدی این حزب که نامش با واقعه رستوران میکونوس در برلین شناخته می پس از قاسملو از حزب را به دفاتری در کلن و انتقال داد و خود را وارد فاز جدیدی کرد. بر این، گفت: مصطفی هجری، این حزب هم مسیر گذشتگان خود را طی می کند. او سال بر در حیات خود را در داده است. سخنرانی در در های متعدد با از حزب مسیحی این چگونگی افزایش ها بر از مهم است که این سال ها در ها بار شده است. کرد که هم اکنون هم این حزب در گستره زیادی و بر مراسم های از کنگره محکومیت در مساله حقوق بشر، راهپیمایی را هم در کار اند. فرانسه؛ 40 سال با از حزب و نخست وزیری داشت. این خبر بعد از خبر رسیدن بنی صدر و به شاید که رابطه و می از اخبار ها بیرون کشید؛ که به انتشار سخنان مسعود و بعث گردد، زمانی که می گوید: که دارید، من در سال های 1981 تا 1986 در بودم. در آن سال ها به این نبود و به ما نمی گفتند؛ هرچند که کاخ سفید و کاخ می دانستند؛ با کاخ هم داشتیم. می که چه کسی حزب را در منفجر کرد و چه کسی و چرا و الوزرای [ایران]انجام داد. آن ها می و خوب هم می دانستند، ولی صفت هم به ما نزدند. پس از این خبر ها و توافقات با بعث از طارق عزیز و بعد از آن های و در بودند که یکی پس از دیگری می و از چتر حمایتی حکایت داشتند. حالا به 40 سال از در و این از آن ها و های می گذرد؛ که از آن ها تحت ملی هستند. (شورای ملی یک که نقش ای در آن و در سال های سازماندهی دوباره ای با است.) فصل جدید پس از آن که در سال 2007 دادگاه استراسبورگ به بالاترین مرجع قضایی را از های کرد و در سال 2009 27 در بروکسل، را از های کردند. بعد از این اقدام بود که های خود را گسترش دادند و در آشکار متحد و شدند. تحت ملی های بزرگی را در برگزار اند و در حاشیه آن ها هم های ای را با و اند. ترکی فیصل، و از شاهزادگان سعودی، جان بولتون نماینده وقت در ملل و از نزدیکان رودی جولیانی شهردار نیویورک و وکیل دونالد ترامپ و نیز نیوت گینگریچ مجلس در و چند مقام کانادا و های غربی از میهمانان مهم های چندساله در اند. گفت که همه با فراخواندن سفیر به این ها و های در است، اما هربار با جویی از قبول در این زمینه طفره رفته است. نرم ها اختلاف بینداز و حکومت کن ؛ سال به استراتژی در کار پیر و بر این اساس که استادی تمام عیار در سازی و چنددستگی در اقوام و مذاهب محسوب می همواره های فرش پهن و مامنی مقر های برنامه ریزی این ها و شان شده است. ارتباطات وهابیت، بابیت و بهائیت با ها و نقش مستقیم اطلاعاتی این در پرورش این فرق ضاله بر کسی پوشیده نیست. بر جلسات در و های این با این یک دهه پیش بر نام از های و ممنوعه نیز، پیر با را اظهر من الشمس کرد. و و های های به که با هدف قومیتی و در شده نیز سندی بر با این هاست؛ که سال 1359 با خلق عرب و الشهید، با استفاده از انگلیس، به مدت 6 روز در را و های ایرانی را گروگان گرفتند. از سال 1375 و بعد از به محاق رفتن خلق عرب، بقایای آن شبه نظامی را، با هدف با و به بنا کردند. را می در امتداد طلب شیخ خزعل (1315-1242) دانست که شوالیه امپراتوری را بود! هفت سال بعد حزب تضامن الدیمقراطی به سرکردگی منصور سیلاوی که ارتباطی تنگاتنگ با اتباع داشت، در موجودیت کرد؛ حزبی که گفته می شد است خلق عرب مقیم و در مرام نامه خود خیلج همیشه فارس را عربی می خوانند و و این تا و تصرف خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جزایر سه گانه خواهد داشت. های جک استراو، وزیر وقت و پژوهشگران مطالعاتی و سیاستگذاری بخش خاورمیانه با این در دهه 80 و همزمانی این ها با این در جنوب از سررشته این پرده برداشت. انجمن دوستی عرب های و از تشکل های است که در تحت مدیریت برت (برد)، شهروند حزب کارگر این اداره می شود؛ تشکیلاتی که بر کنسولگری از از و موسسات امنیتی این برخوردار است و تمرکز خود را بر تحریک قومیت عرب در گذاشته است. از برت به مسئول و راهنمای ای و مشاور تبلیغاتی های هم نام می برند. کانون ضد و عرب ستیزی نیز در سال 1386 با هدف افراطی و جدایی طلبی قومی در شد. دامن زدن به اختلافات مذهبی مسلمانان از طریق چند ده ماهواره ای متعلق به یاسر الحبیب (تبعه انگلستان) و شیرازی ها و به انگلیسی، از های پیر در تعریف می شود. های به منحصر به تنش آفرینی های ای و اقداماتی در راستای وهن اسلام با مجوز نیست. در می به به در لندن، اسفندماه و همزمان با ولیعهد در که از طرف این ها با و شد. این ها نمونه از های و افکن در که از ها و های از بی بی سی و اینترنشنال نیز و می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مردم را نترسانید، کمبود کالا نداریم!

مردم را نترسانید، کمبود کالا نداریم!


به گزارش کمبود را نترسانید!نائب گفت: برای مثال مسئله شد و همه را که حتی به این را نیز کرد. اما این کار و جو نگه شود تا از نظر باشند. وی در با بر این که از نظر در ها کرد: هیچ بر این که به فروشگاه برود و کالای مورد نیازش را پیدا نکند، وجود نداشته است؛ بنابراین با توجه به این که فعلا در و در عرضه نباید جو ایجاد و را به خرید بیش از نیازشان تحریک کنیم. نایب با اشاره به این که اتفاقات مریوان شد دولت و ملت هوشیار شوند و ندهند هر محصولی از کشور خارج شود، گفت: را متوقف و ندهیم مان را مفت ببرند. هاشمی افزود: گرانی ارز شده در بنادر آزاد و مرزها به نفع همسایگان شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات معاف شد

​کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات معاف شد


به روز در کرد که از 1397.5.17 از علی شد. در این چاپ و و نیز می چاپ و از علی شدند. در است: حسب پس از های و وقت و به کل گمرک مقرر گردید از تاریخ 17 مرداد و ضروری از علی کالا به میزان 4 درصد ارزش گمرکی گردند. این کالاها عبارتند از گندم، برنج، جو، ذرت، کنجاله سویا، حبوبات، روغن خام، گوشت قرمز، دام زنده ، تخم مرغ، دانه های روغنی، کره، کاغذ چاپ و روزنامه، لاستیک و داروهای انسانی و حیوانی . باید دید این معافیت تغییری در قیمت وارداتی ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کمبود کالا نداریم، مردم را نترسانید

کمبود کالا نداریم، مردم را نترسانید


نائب ضمن این که و گفت: با را به بیش از نیاز کالاها دعوت کنیم. متاسفانه در مدت اخیر برخی رسانه­‌ها با تمرکز روی بازار یک کالا عامل ایجاد وحشت از قحطی شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
​امنیت‌ملی هر کشور خط قرمز برای انتشار اخبار حوادث تروریستی است/ انتشار تصاویر از نیرو‌های امنیتی مضروب، نشان دهنده عملکرد غیرحرفه‌ای اس?

​امنیت‌ملی هر کشور خط قرمز برای انتشار اخبار حوادث تروریستی است/ انتشار تصاویر از نیرو‌های امنیتی مضروب، نشان دهنده عملکرد غیرحرفه‌ای اس?


در ها در و زخمیان و به های گفت: و های غربی به ناشی از دوگانه دولت های آن ها به مسئله است. هر آن ها می شود، اما اگر در هزاران نفر شوند، ولی آن ها زیر سوال نرود آن را نمی دانند. با این طرز تفکر باعث شد که از به ، یادآورشد: از این ها این این یک بود در حالی که این غیرنظامی بود و حتی به ظاهر در این مراسم نیز به حضور در رژه مسلح نبود. وی با انتقاد از از های داخلی فزود: از های ما در داخل نیز این خبر را به گونه های مختلف دادند؛ که بخشی از این نوع به علایق ای وبخشی به خاطر این است که در تدوین شده ای به این چنینی ندارد. **خط قرمز در جهان ملی هر است این با به های بین از در گفت: به طور کلی در رخ می آن را در حدی که آن و ای به های در و در کار را در ها می اما در ندارد. داد: به در جنگ عراق هیچ گاه تصاویری از سربازان شده در طول این جنگ به نشد، چون احساس می کردند با این ملی آن ها تحقیر خواهد شد. وی در تشریح این نوع تفکرنیز گفت: به طور کلی تصور همه از آن است که این افراد، افرادی قوی هستند، اما زمانی که و و یا در حال جان دادن به می شوند این پیام را به مخاطب القا می کند که نیز دستخوش این گرفته و عمل را از دست داده است و این ها که بر امور مسلط هستند. ** در تروریستها یک قدم جلوترند/ چون این تاکید کرد: ها موظف دور کردن از این را پخش نکنند بطور کلی در این حملات، چون ها حملات یک قدم از های و ما و را ویا دهیم چهره مقتدر های را مخدوش ایم. **انتشار تصاویراز مضروب، دهنده غیرحرفه ای است با همه در اینچنینی اتفاقا ای نمی شود گفت: ما اگر بخواهیم ملی تامین کنیم تضعیف های کار ای نمی شود. **انعکاس افسارگسیخته به از ضعف و بی در خبر است وی در با به منتشرکنندگاه به حساب شده و از روی غرض ورزی این را اند گفت: این در اخبارو عجله اند و لازم در خبر را اند و البته بخش این اتفاق نیز به بی و بی قانونی در است. **نیروهای و را بحرانی این ای در گریزی به های در این زد وگفت: بخش از این عزیزان این که و را که اگر طوری است که نباید تمام عکس های به یک منتشر شودبه این است که با ملی منافات دارد. **در کشورهای و مسئول خبر تصریح کرد: به در های از فرانسه و آلمان خود و خبر را می دهند، چون پروتکلی نانوشته مشمئزکننده به در های ناامیدی، و اضطراب را به منتقل می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
«تولید علم»؛ راهکار اساسی اسلامی سازی علوم انسانی/ چهاردیدگاه درباره علوم انسانی

«تولید علم»؛ راهکار اساسی اسلامی سازی علوم انسانی/ چهاردیدگاه درباره علوم انسانی


(ع) قم گفت: راهکار علم است و ما علم بدانیم چه می گویند. بررسی کنیم که آیا انسانی در کشورهایشان مورد تأیید هست یا خودشان نیز نقد می کنند؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
آغاز سال جدید تحصیلی در مدرسه عالی شهید مطهری

آغاز سال جدید تحصیلی در مدرسه عالی شهید مطهری


مدرسه یا یا از و با معماری سنتی ایرانی که در سال 1296قمری توسط خان بر وقف شد و در سال پذیرفت. این با هدف از در شد و خود را در سال 1313 و با 50 به همت کرد. در سال با پذیرش دانشجو در رشتۀ دینی، دورۀ منسجم و مدوّن علمی خود را کرد و چندی بعد رشته‌های فقه و حقوق و فلسفه و حکمت در دو سطح و ارشد جایگزین رشته های مذکور شد. پس از پیروزی آیت الله محمد امامی کاشانی با حکم امام خمینی به تولیت منصوب گردید. همچنین این از سپهسالار» به تغییر نام داد و در نهایت با تصویب شورای فرهنگی در 24 فروردین 1389 «دانشگاه نامیده شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
توزیع سرانه مدارس در مناطق دارای ضریب محرومیت 9، 8 و 7/ درخواست تخصیص اعتبار برای مرحله چهارم سرانه

توزیع سرانه مدارس در مناطق دارای ضریب محرومیت 9، 8 و 7/ درخواست تخصیص اعتبار برای مرحله چهارم سرانه


علی و و خبرگزاری وضعیت مدارس، اظهار کرد: ای که در حال و تقریبا حدود 40 عدد واقعی ای است که باید به ابلاغ و به همین دلیل مجبوریم کنیم. وی داد: سال و را و با به های در قالب وزارت کشور است. توضیح داد: مدارسی که در 9 دارند در اول و پس از آن هم در واقع در 8 و 7 شد. وی داد: بر این 9، 8 و 7 در تابستان بر سه ماهه دوم گرفتند. و و تصریح کرد: درخواست جدیدی از سازمان برنامه بودجه که در سایر را نیز داشته باشیم به عبارت 35 پول را و و تقاضای 15 تا تعادل را در تمام ایجاد کنیم. وی اضافه کرد: رایزنی هایی در حال انجام است و پیگیر هستیم؛ تاکنون سه بخش را و جدیدمان، چهارمین مرحله را شامل می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
توصیه دولت برای عدم ارائه طرح ساماندهی بازار ارز/قرار بود 7 وزیر استیضاح شوند

توصیه دولت برای عدم ارائه طرح ساماندهی بازار ارز/قرار بود 7 وزیر استیضاح شوند


خبرگزاری تقریب به نقل از فارس، در اش بر های در می کند و آن را یکی از و می داند. یکی در میان به طرح می پردازد و آن را راهگشای از های می داند. او بحث داغ این روزهای را هم پیش می کشد که گریبان گیر هم شده است. او هم به های هم می زند و بر این است که ما را کنیم. از ها شد و یا از بین هم رفتند. علی رغم ما در ششم هم این را در نظر که همه که به می بخش شود.. . که به یک اقتصاددان در دهم می در اش به هم می کند و معتقد است که اگر و هیچ آن را این به می آید. به سیف بر این که را اید بر و که به می کند. اما هیچ که این را در خود کل که به . بخش زیر مشروح با سیدحسن شاهرود و عضو رئیسه است که از می گذرد: فارس: با به به در دو جلساتی را پرداختن به موضوعات است از ابتدای گفت وگو هم به می پردازیم. مذاکرات و شده در این به کجا شاهرودی: در ما طرح را به برسانیم. این طرح که از دو سال و پیش آن شد، در متعدد و آیتم های تخصصی شد و به این شد که هم خود را لذا ما هم و هم طرح خود را با آن ادغام و به شکل یک طرح را کنیم. خوشبختانه در این ایام تابستانه مجلس،کمیسیون فعال بود و با شد، رسمی و حتی از ساعات اداری این را داد و در هم 66 از این را که است را کند. بخش اول و دوم آن مرکزی، اهداف، و که تاکنون به تفصیل به پرداخته و شد. این طرح 199 است که 66 که در بحث بود را به رساندیم. فارس: در یکی از این طرح است که بر و ها می این غیر از است که در مستقر * بر می شود شاهرودی: در تقویت شده و به یک ولی وابسته به می شود که مستقل، شرح و های که در بازوی و است که در می گیرد. فارس: از جزئیات به این بفرمایید. شاهرودی: این طرح تا که شده چند مهم دارد. که یکی از این است که یک که بر آن، و به ای شود که گیری را از و قوا به همه قوا و بخش در این بین سهیم هستند. *تشکیل فارس: این متشکل از چه هستند؟ شاهرودی: ما را از های سه گانه تعاون، صمت و بازرگانی ناظری از در این و هم از سوی و ای در های و و ها می شود که به رأی می و می شوند. این به و در نظر خود را در مورد این می دهد. فارس: این تشکیلات و این را نداشت؟ شاهرودی: چرا داشت؛ در تحت عامل و پول و اعتبار بود، قاطع منصوب و به می گفت زیر بود و به می شد. *استقلال زیر بود فارس: در این طرح سازوکار که به اصل شاهرودی: یکی از شاخصه های این طرح، و است که آن است و به منظور بر و مقرراتی که در های و حفظ و سلامت پول می شود و در عرصه می که در بود و معاونین بر عهده بود که به نداشتن و اقتدار شده بود. این هم است و هم عضو است و امور خود را می دهد در زیرنظر کل کار خود را پیش می برد. های در این که به کار و ها و و حقوقی تحت را و رصد می کند و می به تعلیق، تعطیلی، انحلال و پایش کلیه که در و می کند. *بانک به می شد فارس: با به توضیحات ذکر شده در خصوص و شده در این که شما به آن کردید، چند شب پیش اژه ای و بار به شده از سوی سیف و کرد که از مظلومین به سیف رسیدیم. به شد. یکی از دلایل این می عدم چرا که هیچ نهاد، و جدی بر و نحوه است. شاهرودی: ما روی بحث نمی و ما این است که به بود که و این هم متأثر از توانستند خود را دهند. در عین حال از سیف در اطلاع اما که شده مغایر حتی شخص سیف است و این نشان می دهد که هم فشارهای جانبی که خلاف و به در شده است. * در فارس: علت آن را شما در چه می بینید؟ شاهرودی: این از فعل و بیانگر این است که ما در هستیم. در در مذکور و و در چه کسی در این امر و از چه کند بود. در این ما دو های و و و در نظر که این دو و ها و بر حسن را می دهد. می شود تا که های می شود و و و های را بر که ها و که به اعتبار، ارز و سکه و شد که ما قبلاً این را نداشتیم. *افزایش در طرح به منزله فارس: که بر این طرح می شود یا می کند؟ شاهرودی: خیر، او را می دهد. فارس: این نمی شود که با و یا ای سازوکارها کند... شاهرودی: این طرح را می کند اما نه که برخاسته از به نام است. در آن دولت، قوه مقننه، قوه و بخش همه به و اجماعی شود تا کل را کند. فارس: خب به هر حال که سیف نوسانات شد. شاهرودی: بله طور اگر و هیچ آن را این به می آید. به سیف بر این که را اید بر و که به می کند. اما هیچ که این را در خود کل که به بگیرد. *دیگر کل نمی به بر این طرح اقتصادی، شخص کل به نمی و که مصوب می کند و این به شدت را می اما و آن وسیع تر شد. هم در گذاری، و هم بر می شود. این در هم اما نمی کند به مثال اگر غیرمجازی 480 در افتتاح می کند حتی یک در را و به مراجعه و حکم بگیرد، اما در این به آن می شود که را با واحدهای و مؤسساتی که به اند بودند، کند. *بانک حتی یک از 480 موسسه را نداشت فارس: از آنجایی که دادگاه محاکمه به علنی شد، بر این که در با این خرد با ها و مسببان و مفسدین در آن هم شود؛ در این نقد که چه به سکه فروختند پس با هم به و ارز شود. شاهرودی: بله طور که ما علت در ابتدائاً چه کسی است و این با چه کسی شده آیا جنسی در -آن هم مرجع قانونی- می شود و هیچ حد و حصری آن نمی شود متقاضی می هیچ محدودیتی بخرد، چه کسی این عدم محدودیت را و این حجم از باز را باشند. *چه کسی این حجم از باز را سکه هم از قوه این است که اگر های را بازداشت است -که هم بجا است- با که رفع نیازشان این کار را اند و دلالی و سودجویی و می در و به هم ریختن هم شود. در جرمشان فراتر از آن به جهت بازجویی و اگر مفسد فی الارض -که اتهامشان است- فسادشان فسادی بود که و را به هم ریخته نه دادن یک کار اقتصادی. این جرم را دارند. *قوه با های مخل کند اما هم که مقدمتاً که این جرایم پیش هم شود و که آیا مبانی و داشتند؟ یا مجوزهای و یا به کردند؛ اما یکی از در این این است که ما خلأ و و کاملی نیست. متعلق به قبل از است که این نبود و هم به سال 62 است که 35 سال از آن است و جنگ شده بود. ما جنگ و سازندگی را پشت سر ایم و 35 سال از آن به روز با روز و نو و که ما در کشورهای پیشرفته می سال به سال قوانین، عوض می شود و از به روز می کنند. *جرم ها و مفسدان است نه ما از به روزی که در های ما جاری و ساری است هیچ ردی در و نمی هر مروری که در بحث های ارز دیجیتال، یا آی دی محور و یا الکترونیکی بیفتد؛ در ها آن موضوعی گنجانده است که قاضی بر آن حکم صادر کند. این همه آن را در بر می گیرد. فارس: به هر حال زحمت هم تنظیم، و این طرح کشیده شده است و هم دو سال مرتباً این طرح را پیگیری می اما آیا طرح پاسخگوست؟ با به طرح در پاسخگوست حال با به جنگ که به راه است در می که حل مشکلاتشان برداشته شود. عوض شد اما دیدیم که از 9 به 14 کرد. در این برهه از چه دارد؟ شاهرودی: که در ما در است از است. که در ما در و ما هم است. در ما هم که می ما و یک طرح کنیم. این طرح ها است. اما که ما روی آن کار که در سال 62 در شده و 5 سال در طرح است و این طرح بعد از 5 سال این است و نمی به ان کرد اما ما از می کنیم. *قانون 5 ای است که شده که ما حرف از یک و یا طرح می آن در آن می شود و اما این از سال 1367 به بعد است و اما به می شود هر شد ها عوض و و که ما دهم و همه قول که این موقت را به اما هیچ از این ها این کار را نکردند. لذا مجبور شد خود طرح را کند اگر ما 10 سال پیش و یا سال 65 را عوض و 5 سال به 5 سال آن را تجدید می این در ما نبود، پس ما غافل که این ما اولویت این از اوجب واجبات است ما این را باشیم. فارس: فرمایش شما است ما روی این هم کار اما چه، آن چه شاهرودی: ما این(طرح) را اگر طرح در آن رفع و به و نه و کنیم. به این کار می چرا که و هم است که شده و در و را حل کرد و و را در به می آورد. این طرح و متقن است و همه زوایا و ها و تفکیک شده است و همه و آن قوی دیده شده است. *درصورت طرح دو از می فارس: به هر حال در این که می بینند سر سفره هایشان است لذا چیز ملموسی تا حس و درک باشد. شاهرودی: طور است این به طرح های کوتاه مدت و مقطعی گردد. ما می یک طرح به کنیم؛ طرح که در ارز و سکه بود که آن و شاکله با و و همه فعالان بود. با فعالانی اعم از ها، صرافی ها و و تا ارز خود را به که شفاف و رقابت است و هم به روز است تا بر آن، و را به آورد. این شد که در آن بند هم قید شده بود. فارس: آن چه بود؟ شاهرودی: تحت طرح ارز و سکه فارس: خب به کجا رسید؟ شاهرودی: بند حساب های در ها با تضمین که ارز را در به و اگر جا کنند؛ که بر آن ارز خود را له ها به شکل و هرگاه هم آن را جا کنند. در آن بحث های هم قید که شد با هماهنگ چرا که در این خاص ما را وضع می که است به آن عمل نکند؛ بنابراین های با و وقت شد. *دولت کرد طرح دو ارز و سکه را در هم شد و هم شد در سطوح این طرح را با که شب آن ما شدیم ارز 4200 تومانی ابلاغ شد و بازارها و هرگونه ارز جدا از این شد. ها مصر بر این و چند ماه هم طول کشید که به شد و طرح ما شد. روی این طرح شد که به ثانویه شد؛ براساس آن ارز خود را در این آورده و به می رسانند و تحت ضوابطی ارز خود را با از این می کنند. *سامانه خود را به دست فارس: پس مگر نیست؟ شاهرودی: هم تحت است خود را به دست با های اسمی و دستوری روی 8 و 9 نوسان اما باب تبادل ارز را بین تولیدکنندگان ارز و آن به و را بخواباند. هم دسترسی به ارز به آزاد را و سومی هم گران، سفته بازان و که قبل در می آفرینند. *بانک به به که باز هم ما مصر بر این که از و بورس کند تا هم به برسد. فارس: ای این در نظر شاهرودی: خیر از آن را به بخش عمل به طرح دو مان را پس آن هم با و مجلس. چرا که خودش بگیرد. فارس: این به سیف است چطور؟ شاهرودی: مناسب تر شده و از آن را می کند و با نظر شده ضمن در اثنا به شد (شورای سران) که در را می و ما در های را به می در آن که شود منتسب با مطابقت باشد. دو عضو و یکی از در های دارند. *طرح دو ارز و سکه را به و لاریجانی پس فارس: با همه این تفاسیر با به بحث در فراگیر شده است و 1600 میلیارد عدد طی ای هم که با که با حدود 600 تا 700 ناتمام در زمینه را به مهیا تا سمت این ها بروند. و سیستم می بسته ای از این ها آماده کند تا به این سمت رو و خود را در صرف که ملی است و تسهیلات خوبی حتی بهتر از ارز و سکه باشند؟ به هر حال که ما های می و های هم می شود های خرد هم به سمت آن ها می رود. آیا به این هست که ما بتوانیم و که در دست است را طرف این ها بیاوریم و این ها را کنیم؟ شاهرودی: به هر حال که به های و می هنگام شناسی به علل و این اتفاقات رجوع می همه اقتصاددانان به می رشد یکی از رشد که یکی از آن که هم تصمیمات، و دقیقی که همه های و بخش را در ببیند و هم از یک برخوردار که حتی را مجاب کند. ورودش در بحث های جاری، سنواتی، تزریق پول به و یا در ها و عمل کند. در نرخ ها و شبه که در شد به و ها شد؛ اگر را در کرد این مثبتی بود چرا که بود نه خلق پول. خلق پول در ها و و که در ارز و سکه شد. *افزایش نرخ ها و شبه پول شده در به و ها شد به هر حال یک که را و در سنوات به 5 سال که حجم به سه و ما به خوابیده بود. فارس: این ها نگه دارد. شاهرودی: طور است ما را کنیم. از ها شد و یا از بین هم رفتند. علی رغم ما در ششم هم این را در نظر که همه که به می بخش شود. مالکیت آن هم حتی شود و های کلانی در راه، ریلی، معدن، هوایی، پتروشیمی، نفت و گاز به جای منتظر گذاران و سال ها معطل که از ما و بعداً شود و بخواهند ارز را از ما از منابع مان و این حجم را به سمت مگافروشی ها و ابرماشین های ها این کار می هم تأثیرات و این حجم را هضم کند. اشتغال و را رونق بخشد و بر این خلق به جای خلق پول باشد. *مشکل این است که را این نیفتاد و هم راه این است که ما به سمت ها در و را کنیم. فارس: فکر می راه حل از و مواردی که ذکر شاهرودی: راه حل که را به آن سمت ببریم. به هر حال سیال به هر سمت و سویی که احساس شود سود بیشتری است به سمت رفت، یک به سمت ها و و می رود و یک هم ارز، سکه و و یا مسکن؛ هم است به سمت و صرف های نفت و پتروشیمی شود. ما می دانیم که این ها و ضریب سود دارد. *برخی را فارس: سود بود. شاهرودی: بله طور است اگر سهل و آسان به شان شود و بستر امنی این نوبت ها به مشتاقند که پول خود را صرف این کنند. فارس: و نگاهی که این را حل کند و به بیاورد. شاهرودی: به هر حال در را می این خود یک است و تکلیف می اما در این همه ها به تکلیفشان عمل و همه هم اظهار می که بیش از 35 درصد است. *تنها راه ها است هم که را هم که فقط می است . ما هم سؤال، و و است که در این دو از این اقدامات است اگر جهادی نباشد این امر را به نتواند دهد و اگر خواسته از تند خود کند باز مملکت ایجاب نمی کند و است های و یا در شود. فارس: به هر حال همه بر این اذعان که یک در تیم بیفتد اما با های پی در پی که به آن - که است به جا هم باشد- به نظر می رسد در حال حاضر بار و ترمیم تیم خود را روی دوش می اندازد. هر چند و که ناکارآمد کند اما چرا این را روی دوش می اندازد. شما به این *تعامل با به این که ما شاهرودی: هم و های از گیرد. است که به کمک و از یک سو این می شود که ما از تند خود اما در عین حال با به این که ما باشیم. *دولت در که در رأس آن که نمادی از ملت است و باشد. که در یک تعاملی و مشارکتی شده و در و های سنواتی اخذ شد از این در بالادستی اخذ می شود و الان این را با جدی های می کنیم. این است که از کند و در هم که کارد به استخوان می رسد داریم که از آن ابزارها و این کار را هم خواهیم کرد. در هم احساسی در می شود که چه کردید. هم از می کنند. *دولت از کند که در می هستند. نمی قشر که در ما چرا که در خود کند و در شهر و و محافل و مجالس و بحث روز ما است که به از ما می خواهند. فارس: حتی آسفالت جاده فلان هم از مطالبه می شود. شاهرودی: این ها خوب است ریزترین و ها را از می خواهند، لذا و در غیر اینصورت این را از امر می آن هم در قالب و یا و و استیضاح. ما را کم نداشتیم. * سعه صدر که از خود در را است در بنا بود 7 نفر از شده و در شود به هر حال و و فضایی که در مبنی بر جو را آرام نگه و را کرد، شد و این به دو رسید. هر چند هم در نیامدند. *قرار بود 7 نفر از فارس: و شریعتمداری راه و معدن و تجارت هم است در دستورکار گیرد. شاهرودی: در نیامده ولی در خورده است ولی با این حال باز هم سعه صدر که از این خود را است. امیدواریم شیوه هم پیش و به بپذیرد و خود را با کند و خود به باشد؛ از جنس تفکر، از کلاسیک به یک جهادی، اگر در که ما اسم آن را شبه می گذاریم و جدی به شد. فارس: که در تیم خود در بود شما فکر می بود و این می در کمک شاهرودی: به هر حال بود اما ما در یک سراشیبی که این از ریل خود شده بود و نگه داشتن این نمی گفت یک شخص آن را کاملاً توقف دهد و این را از این شیب تند به سمت بیاورید و عکس جهت با یک شیب ملایم آن را به طبیعی و بازگردانیم نه ای که غیرواقعی بود. ما را هم اما قطعا به نخواهد شد ما به سمت از های لذا های های کشاورزی، نیرو و نفت این مسئله را رقم بزنند. *دولت خود به و ای که می کند و رشد را به می واگذاری های در است. هم که های و مشاوران و معاونان می دقیق است لذا در های گمرکات و و واردات و امر نقش دارد. *تغییر به در امر تولید، اشتغال، و واردات، و کاهش و ارز می های و همه به یک را که از این یک شود تا همه های موظف به این اما هم ما این را مشاهده نمی کنیم. فارس: به بحث های و نیمه کردید؛ در بحث های از جمله شما به کردید. طی یک ای که با عمران است که به من و عملاً قولی بود که مرتبط با این حرفی بزند پس به چه کسی ربط و چه شاهرودی: در این بخش مشخصی همه اما ندارد، بازارهایی اما پذیر نیستند. جهادکشاورزی و های بحث توزیع، کنترل، نظارت، تعزیرات، و دارد، از و های پس چه می پس وظیفه چه کسی پس است که می شب عید را اما نمی توانند؟ ب ه هر حال یک دلیلی و بگویند چیست. فارس: از طرفی از سوی کشاورزی می نگران نباشند غذایی به هیچ تهدید نمی شود از سوی در می و می بنیم در کالاهای شان هم پس چه کسی و یا در هم طور چه کسی این اجاره بهای و ای را چه کسی می کند و پاسخگوی کیست است که بعد از دو بار از راه باز هم شاهد نابسامانی حال را می به این سمت که است از مربوطه شود و باشند. می حال که است پس باشد. *حجم تذکرات، سوالات و در طول بی است شاهرودی: این همیشه هم بوده، به هر حال شما حجم تذکرات و سوالاتی که در این دو سال است های شده از در های بی حال که از ها به نرسید اما حجم استیضاح، سوال، و و به خود در طول است. این را حتی در بحث مجاز هم که می گفت ما دادیم. در را دانستیم و آن را از به صحن فرستادیم و رأی طبق 236 آئین نامه تخلف به رفت و بیش از یکسال است که در است. *مجلس را موسسات و دانست هیچ اختیاری تنبیه و یا بخواهد متخلف را فقط در صدر آن می را عزل کند بیش از آن نمی دهد، نمی روند را دهد. فارس: عزل که به آن می چرا وزیری که اغلب به آن راه و شهرسازی دوبار در می شود اما هم که بر او نقد هم استیضاحش رأی نمی و نتایج می شود. شاهرودی: به هر حال است که به یک رأی بدهد یا خیر؛ از سوی 290 نمی توانم یک رأی و را می کنم هم طور. فارس: می توانید تحلیل تان را علت خروجی بفرمایید. یک با این همه وارد می شود آن هم دو بار اما هر دو بار رأی نمی علت شاهرودی: یکی از علت های آن است که قائل بر این که بر این و پشت ای که دارند. *ماجرای پشت و جنس نمایندگان! فارس: جنس ها هم است! شاهرودی: جنس که از جانب می و بر این آراء را پس می در به های می شود با این نیازها یک نماینده، امضای خود را پس آن هم به خاطر منافع مردمش این کار را می کند همه و همه دست به دست هم می تا یک رأی نمی آورد. فارس: و یا راه وشهرسازی، تصور شما این است که این ها مفید است یا خیر؟ چرا که حتی طلب و یا از هر حیث هم در صمت و هم راه بازنگری عجیب نوع آن این بود که در یکی از ها کرد که نشیت به من عملا را از دوش خود برداشت آیا شما صلاح می دانید این دو در این باشند. * نوع و یا نیازهای انتخابیه، را از امضا پشیمان می کند شاهرودی: ضمن نقدی که به از از در حد و یا است و یا حتی در حدی است که می کند آن شخص حتی صلاحیت ماندن در آن پست را ندارد. این را اما مطلب کلی این که است که یک در شود که تیم را کند. نمی گوییم دهد شود. آن که در کرد به جنگ با ما می ما صلح است جنگ و شبانه روز و همه یکصدا حتی اگر مخالف باشد. *یک در است/ تیم را کند فارس: فکر می از به جنگ دارند؟ شاهرودی: ما اگر 5 را انتخاب و آن جنگ هیچ فایده ای چه تضمینی که با رفتن یک قوی تر و تری روی کار بیاید؟ اگر بنا به این بود که را می و قوی تر و تری را می آورد. فارس: می این را به دوش بیندازد. شاهرودی: است این را روی دوش است چرا که با این روی دوش ما می افتد. ما را تر شد شد و یا از را شد. اگر هم به نوع زیر می با است ولی آن جمعی در به که را تا که ندهد و انسجام و یک فرمانده و همه را همه بپذیرند و کند ما با و نمی مطلوب مان را بگیریم. فارس: خُب به هر حال صبر شما تا چه ادامه داشت؟ چرا که مدتی و ما می اختلاف در تیم نه کمتر است. شاهرودی: صبر ما که دیدی به از و در طول این افتاد. فارس: خُب از به بعد تا چه به می دهید؟ شاهرودی: که شما دموکراسی را می پذیرید و را دارید می گویید به هر حال یکسری از اصول را ایم. * صلح جنگ فارس: اخیراً طی یک تلویزیونی بودید که خانم شما به یک میهمانی بود و از پس خریدن برنیامده بود. این در شبکه های پیچید. جریان شاهرودی: همینطور است ما یک بود که همسرم یک شب سه پلاستیک حاوی یک شلیل ریز، یک خیار و یک گلابی خریده بود اتفاقا در آن شب میهمان از کرد این ها چند؟ من در گفتم همه این ها 15 که دیدم 50 شده بود. فارس: واکنش های جالبی به این رابطه که مگر می شود یک این را باشد. *دولت را بر دوش است شاهرودی: آخر باورشان نمی شود که ما است خود را هم که روی می گذارم به های دفترم باز هم کم می آورم و از راه های کنم. این خودم من با هم می چرخد زیرا که من روان و ساده است و آدم پرهزینه ای نیستم، اما های نمایندگی است اما های من و خانواده ام نیست. فارس: در این روزها است. شاهرودی: که ما های انتخابی مان و های اما 10 میلیون این کار نگذاریم نمی شود. هر چه هم که را به امداد و مراکز ارجاع باز هم نمی شود. فارس: از شما و خوبتان تشکر می کنیم. شاهرودی: من هم از شما سپاسگزارم؛ لحظات مغتنمی را در جمع اصحاب رسانه فاخر و ارزشی گذراندم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​همسایه نوپا آماده جذب جمعیت سرریز پایتخت

​همسایه نوپا آماده جذب جمعیت سرریز پایتخت


به تقریب، شهر در اوایل دهه 90 با هدف جذب و در بخش های و در غرب شد. به بیش از 70 از و های در شهر شده و از قشرهای در این یافته اند که این امر می به میزان در این از را جبران کند. آمار، بیش از 25 از 2 و 10 در شهر است که به با و این می و به طبع آن و کسب و کار در این برداشت. شهر در شهر قدیم و در شمالی - مشهد واقع شده که با بیش از 50 نفر در 45 کیلومتری در حال است. این شهر بیش از 13 نفر که با در این همخوانی ندارد اما می با شهر و ماندگاری و رفع در این از برداشت. به در چند سال چهار در این از تاسیس شد که این شهر می با جذب دانشجو به های اقامتی در به بخش صنعت از این تحصیل کنندگان را در بعد از دانش آموختگی، در مشغول بکار کند. شهر بیش از 50 نفر است که به و دیگر در شهر را ندارند و با راه ای - در 2 سال با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بخش از های تردد برطرف شده است. طرح شهر با 30 از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال است که می با به های در و کسب و کار در این از گام های مثبتی برداشت. ** است فرماندار در گفت و گو با داشت: شهر به همدلی مسوول در این طرح است و با راهبردی این طرح مهم ملی تا حداکثر 2 سال به برسد. داریوش افزود: بیش از 30 در شهر در حال است که با تخصیص به این در ای به برسد. وی با این که بیش از 85 این در سال های 90 و 91 شد گفت: در این طرح با که با شده و می این را دهیم. کرد: جذب در بخش های و در است و با طرح های ارتباطی پر سرعت ای - گرمسار، شاهد در این خواهیم بود. ** شهر زدایی نماینده های و نیز در گفت و گو با داشت: شهر ارزشمندی در است که امر کنند. غلامرضا کرد: از بیش از 50 و و به جذب کار و در است. وی کرد: ارزیابی های شده شهر جذب تا بیش از 100 نفر را که در این و کردن امکانات ریلی و ای جابجایی می کسب و کار در این از باشد. داد: جذب طرح های راه سازی، منابع آبی، برق و لوله کشی آب آشامیدنی و فاضلاب در کاری امر که با هماهنگ اجرایی، این طرح مهم ملی در ای به برسد. ** شهر در کار مدرس های آزاد اسلامی و علمی کاربردی نیز در گفت و گو با داشت: شهر به های این از جذب و در کار مربوط گیرد. سیاوش کرد: یکی از های در است و این از با 2 و 10 و اما کمتر 750 نفر دارد. وی داد: امر جذب در این از به از های و و شهر از های رفع در است. کرد: پیش از این بود همایشی با عنوان های شهر در خرداد ماه امسال شود اما تاکنون این نشده و و امر در به مسایل در امر تبلیغات این ها به تلاش کنند. وی گفت: از روز افزون در رنج می برد و شهر این سر ریز به است. این استاد داد: بازنشستگی کار فعال در و در ای به یک مهم تبدیل خواهد شد که شهر رفع این بحران است. ** از در استقبال می کند یکی از نیز در گفت و گو با داشت: این روزها از مشکلات و به بی رنج می و در شهرها از دستاوردهای مهم تدبیر و امید است. عزت الله داد: و از جوان از های گذاران در یک است. وی کرد: با راه ویژه در و عملیاتی شدن تفاهم نامه های که در چند سال با در منعقد شد می رود و در این از در ای شود. وی کرد: ایوانکی، جذب به هاست و امر با این توانمندی ها، و کسب و کار در این از گام های اصولی بردارند. کرد: شهر علاوه بر این که به می شود در ای به و کسب در می انجامد. ** به کمک می کند یک شهروند گرمساری نیز در گفت و گو با اظهار داشت: شهر که اندکی این طرح است در ای به می شود. محمد خلیلی کرد: و امر در چند سال در های دادند که و جذب در در به در است. وی کرد: از شهروندانی که در این داده شدند از شرایط در رضایت دارند و با این می رود در ای هزاران نفر در کنند. وی با اینکه در نگران کننده است گفت: از بستگانم در می و از هوای آلوده و ترافیک شهری رنج می و شهر فرصتی و سر ریز به است. به ایرنا، به و مسئولان امر و کسب در است و با بیش از 30 در چند سال می دستکم 50 نفر به 702 نفری کرد. می گویند که های تخصصی به شهر به و در گیرد. غربی ترین است و پنج و 182 کیلومتر مربع وسعت و بیش از 70 تن دارد، این از به دماوند، از غرب به ورامین، از شرق به و از جنوب به کویر مرکزی محدود می شود. به با و از صنایع و آموزش عالی، میزبان از است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تا کنون60 عالم و مبلغ دینی در عربستان بازداشت شده اند

تا کنون60 عالم و مبلغ دینی در عربستان بازداشت شده اند


به در کرد: بر بیش از 50 25 20 و 10 شده اند. این بود که در به 2613 تن است. به از این رقم بعد از 2017 است. این در نوشت: به دست از در به شوک و آویزان کردن، قرار گرفته اند. محمد بن سلمان، ولیعهد از اوایل 2017 کمپینی را با صدها تن از دانشگاهیان، اقتصاددانان، نویسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران به راه انداخت؛ این افراد سرنوشتشان معلوم نیست و به صورت علنی نیز متهم نشده اند. این بازداشتlrm;ها با دستگیری شیخ سلمان العوده و عوض القرنی، از مبلغان وهابی آغاز شد و پس از آن، با شدت گرفتن ها، افرادی چون عبدالعزیز فوزان، مؤسسه عالی دادگستری و صالح آل طالب، امام جماعت حرم مکی و همچنین چند تن از فعالان زن نیز دستگیر شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
پایه توافق آنکارا و مسکو درتهران بود/توطئه آمریکا در ادلب خنثی شد

پایه توافق آنکارا و مسکو درتهران بود/توطئه آمریکا در ادلب خنثی شد


به خبرگزاری تقریب، سید هادی در و در تعیین خلع و احتمال در آن از خاک اظهارداشت: با به گیری های و غیر و اظهارات اخیر می گفت که شده و در راه حل بجای توافقاتی و از جنگ در شده است. وی در در و هم گفت: ببینید این و رفت از به در شده و از که و به هم است و های شده بر راه حل در است. که پس از سه در تهران، بار در سوچی می کرد و دیگری می شد، لذا این به واگذار شد. کرد: نیاز به زمان تا با های مسلح کرده و بتواند طرحی جدید مبتنی بر راهکار را جنگ در کند و آن را با کند. که بعد از پنج آن دو، شد و را ولی به طور را که این به چه شد؛ است که تا عمق 15 است ولی به هر حال که به منع شود. این کرد: که می در و از است و نه امن و یا اما در کل دید در تا چه حد این که شده اند می روی هم شود و های در عمل و روی شد یا نه؟ وی با این بود و کرد راه حل از سوی و آن در کار ادامه داد: بر این مطلب، بار این طرح بیشتر متوجه است و این را می به نوعی پیروزی نسبی هم آن به حساب آورد که توانسته از جنگ در آن کند چرا که در بروز هر گونه در آن قطعا پیروز میدان بود. افزود: در این دو مهم را لحاظ یکی از که بازنده آن بود دوم مانع 30 هزار تروریست غیر بومی خاک شد. لذا به تنهایی نمی این اقدامات را به سرانجام برساند، گفت به شدت این آور بود و در خودشان آن بودند. این کرد: این هم آور چرا که اگر و آن می خواستند راه حل را انتخاب کنند، متحمل های آن هم می شدند. شما می که آمریکا مترصد این مساله بود که با اتهام به استفاده از های سناریوی تکراری خود را در آن بار کند، تمام اطلاعات و داده های میدانی هم این را تایید می کند که کلاه سفیدها در مناطق خاصی آماده و تصاویر ضبط شده ای را هم در اختیار دارند تا در لزوم همان سناریو که چندی پیش هم در بار کنند. وی گفت: منابع اطلاعاتی و نفوذی و و ماهواره ها همگی به ریز بر عملکرد اشراف امنیتی داشتند و با ارائه به ملل و منع گسترش های اخطار که آمریکایی ها قصد چنین کاری را داشتند، اگر حرکت در آن می های بالایی را در پی داشت. افزود: با این و قاطع که را در این نخواهیم داشت، خطرات و ریسک جنگ و کرد و فرش از زیر پای آمریکا، صهیونیستی، فرانسه و انگلیس بیرون کشیده شد. این کرد: یکی از این آن بود که ما توانستیم را به سمت روسی، ایرانی و بکشانیم، چراکه در و ملاحظات خاص را داشت؛ در داد و گرفت. پذیرفت راه حل است و به سمت خلع های تروریستی برود بود که و از طرف مقابل آنچه بدست آوردند این بود که جلوی آوارگان به شد و مرز را هم با امن کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: آخری که بهتر است به آن اشاره داشته باشم اینکه، امروز در ادبیات سیاسی، ما یک با تروریسم که روسیه، حزب الله لبنان و و مقاومتی که در آن ندارد و بحث آن با صهیونیستی و حمایت از فلسطینی ها این دو را از هم تفکیک شده ببینیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
نگاه جزیره‌ای ایران به موافقت‌نامه پاریس/موضع تامل‌برانگیز کشورها

نگاه جزیره‌ای ایران به موافقت‌نامه پاریس/موضع تامل‌برانگیز کشورها


به خبرگزاری تقریب، در سال 2015 در شهر و در و (COP21) ملل متحد(UNFCCC) شکل گرفت. از این معتقدند با به و در این است تا نیز با جامعه بین الملل در این پیدا کند. حاشیه خلیج فارس که در ملل در گروه درحال می در به ای اند. این با علم به (INDC)در سعی در با این اند تا زدن آن بر دوش قرار گیرد. در ارتباط ساعد سرمدی، ارشد حوزه در گفتگو با مهر گفت: با به وابستگی به از نفت و گاز و ریزی های گرفته در های کلان حرکت به سمت بهره مندی از این در رشد این یا در خود کردند. وی داد: به بر که در نفت دوم را در INDC خود داشته: و های شده در این سند به به از به 130 تن تا سال 2030 به است که از و دهی می . در INDC می این خود را در هیچ یک از های و از آزادی در این نهایت استفاده را برده است. ها دم به تله ندادند در توضیح بیشتر گفت: است 130 تنی ای در سال، نخواهد بود چون ممکن است به این مدعی شود که در نظر دو یا چند نیروگاه یا پالایشگاه کند که به دلیل شده به UNFCCC از آن صرف نظر و لذا خود را انجام است، حال اینکه امکان دخالت ارگان های نظارتی در صحت این موضوع در هاله ای از ابهام است؛ توان بازرسی های را ندارند و بر شده، آن را می سنجند. جالب است را نیز به شکل و در این رابطه در INDC خود آورده: این بلند پروازانه به رشد روزافزون و سهم نفت در اقتصاد ملی است . قطر و این داد: قطر نیز که سوم در گاز طبیعی را در در مشارکت ملی مدنظر خود (INDC) از هرگونه عدد ای خود شانه خالی و به ذکر کیفی اصلاح اکتفا است. در INDC قطر از راندمان (Energy Efficiency)، سهم های تجدید پذیر (Clean Energy and Renewables)، تحقیق و در های پایدار (Research and Development)، سطح کیفیت آموزش زیست (Education) و سهم توریسم از (Tourism) انتشارگازهای ای سخن به میان آمده اما هیچ یک از این فعالیت ها به کمی نشده و نیست. و پاریس/ایران عجولتر از همسایگان گفت: نیز که جزو دارنده عظیم نفت و گاز است و بر پنجم در نفت را INDC خود را به زبان عربی منتشر است تا تفسیرهای از آن نپذیرد. این در INDC خود 1 درصد ای را که نشان از احتیاط بالا در بین المللی این است. وی تصریح کرد: علاوه بر این، روسیه و نیز که جزو بزرگ تولیدکننده نفت و گاز هستند، اولی به نپیوسته و دومی هم از آن خارج شده است. در این که در مجموع نفت و گاز نخست را در خود خبر از 12 نسبت به BAU (سناریو مرجع) است که بر زیست، موجب 7 ارزش خواهد شد. به مهر، در این ضروری است که مجلس شورای و دولت رفتار ای در مواجهه با باشند تا حداکثر ملی حفظ شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​فاصله جذاب بازار آزاد و ثانویه در نرخ ارز

​فاصله جذاب بازار آزاد و ثانویه در نرخ ارز


به تقریب، سناریوی ارز ها در آنقدر تکراری شده است که شاید از آن شده اند. حتی و خیانتکار خواندن آن دسته از صادرکنندگانی که از ارز از خود به های طراحی شده از سوی خودداری می کنند نیز و بود که نام و شبه که از این کار می به قضا اما این در ارز از است. ارز به است و امر هم سبب شده که باید، نرخ ارز در به نرخ واقعی نزدیک اما آنچه که مهمتر از تغییر نرخ ارز در است که میان و آزادی وجود دارد که به دولتمردان، سه از سهم کل را می شود. به 3 از از شده و که بخش ای از ارز است و سهم 97 در از و می شود که آن هم به و حتی در نیز به و تا به ای را کمی از سوی و به این نرخ و ارز از نشان داده می شود و به دلیل به تقاضا پیشی گرفته است. این در است که به اعتقاد صاحب نظران و فعالان اقتصادی، سه که در با نرخ بالایی می سایه سنگینی بر تمامی و های در است و به دلیل، هر چه زودتر تلاش کند که و را دهد تا ضرر و زیان آن متوجه و مصرف کنندگان در چراکه خود را با نرخ ارز کرده و به تبع آن، نرخ های نیز بر مبنای نرخ انجام می شود. که کارشناسان می گویند، نرخ ارز با کمتر از 5 و البته نیز می گویند که این تا 2 کنترل شود تا زمینه های فساد در این رابطه از بین برود. محمد لاهوتی، عضو کمیته اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که چنانچه هم نتواند شرایط را به طوری تنظیم کند که با حدود دو بپذیریم که کننده ها نرخ بود و در آینده سبد خانوارها را تحت تاثیر قرارخواهد داد. وی معتقد بیشتر از دو ارز را در شبکه با اختلالاتی مواجه کرد؛ چرا که نهایی شده بر می شود و صادرکننده نمی تواند ارز از صادراتش را با نرخ شده در واگذار کند. اینها در است که ارز از و فولاد به و با واقعیت کشور، همخوانی ندارد؛ گویا جذابیت نرخ با اجازه گسترده را نمی دهد. در نتیجه ارز و ارز از را تا روز 31 ماه کرد و بر این ارز از shy;از 16 ماه shy;تا 31 در به دو و 45 رسیده است. همچنین ارز از 16 تا 31 ماه در به یک و 680 رسید.shy; در حال شده در این مشخص می کند که میانگین نرخ در روز 31 ماه به 9هزار و 129 و نرخ سنا که برایند نرخ نقدی در صرافی ها و است در این روز به ازای هر 12 هزار و 350 درج شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10