صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب الهیماجرای تجاوز قطب فرقه نعمت الهی به دختر بی گناه/ نخستین فیلم از لاشه هواپیمای تهران – یاسوج/ مراسم عجیب و رعب آور دراویش در جلسات خصوصی + فیلم

ماجرای تجاوز قطب فرقه نعمت الهی به دختر بی گناه/ نخستین فیلم از لاشه هواپیمای تهران – یاسوج/ مراسم عجیب و رعب آور دراویش در جلسات خصوصی + فیلم


ماجرای قطب به بی گناه/ از لاشه هواپیمای تهران – یاسوج/ مراسم عجیب و رعب آور دراویش در جلسات خصوصی + فیلم
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
حضرت زهرا(س) حجت خدا بر حجج خداست

حضرت زهرا(س) حجت خدا بر حجج خداست


شبستان: حجت فاطمه(س) را حجت خدا بر حجج دانست و گفت: لقب حضرت زهرا(س) ام الائمه و حجتی برای اهل بیت(ع) است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
اعمال حقوق بشر در حقوق قراردادها

اعمال حقوق بشر در حقوق قراردادها


چکیده بشر در یا به شدن از نسبتاً در است که حاضر را تشکیل می دهد. بشر در به و و دارد. عکس العمل یکسانی در قبال این ندارند. و عدم این واکنش هاست. بشر در را دارد. اگر چه ها از این نمی اما می در راه و اصل از بشر و نمود. می از در و از حق های غیر و را از مصادیق مسلم با نظم به آورد. دراین ها و های بشر در است. ها نظم بشر در یا به & شدن خصوصی& [1] از است که در شده و است. بشر در یک باشکوه و تحسین است[2]. با این به نظر می رسد این با اقبال خلوص روبرو شد.آنان که از بیرون به را جایز نمی دانند و تصور می که اگر را در خدمت اهداف به درک ویژگی های منحصر به فرد آن نخواهیم شد. را با درونی نگریست[3]. این نگرش به با های بیرونی به است و را روابطی & دوسویه& [4] می پندارد[5]. است از در هم از است که آن فرد و است.آزادی ها و که در تحت فرد یا ملت از آن ها یاد می شود. در بشر در دو مهم طرح در یک از های می از بشر سخن دوم از و بشر در در به اول می گفت در و از ها از بشر سخن می شود چرا که در این ها از بیشتری برخوردارند. های نظیر خانواده و احوال شخصیه به لحاظ عمیقی که ارزشهای بر این ها و نظم تابع ملی است[6]. راجع به دوم و در های تأثیرگذاری شده است که از بشر متأثر از چند عامل است: 1.زمینه ای که بشر در آن می گردد؛ یا 2.مقام کننده؛ یا 3.شیوه استدلال(استدلال بر حسن نیت، یا نظم عمومی)[7] بشر به دو در توجه می گیرد؛ در رابطه و فرد به ای عمودی عمل می کند و در به نحو افقی. با بشر است از اصطلاحات در نشود.گرچه بشر در فضا و بستر در تقابل با و ها توسعه است اما قلمرو و نیز شده است[8]. در این در بخش اول به های بشر در پرداخت و در بخش دوم های بشر در را در (عمل دوجانبه) و حق (عمل یکجانبه) داد. بخش اول: های بشر در در در بشر در چه موضعی اتخاذ اند به طور کلی چهار است: 1. مستقیم: بر این چتر بشر نه تنها فرد را در در نیز می دهد . این به زبانی که یک در حق ها بکار می برد[9]. اگر بگویند هیچ کس حق فلان کند تسری به نیز میباشد لکن اگر مستقیماً را از تعرض منع کند می رسد باشد. در اصل می & هیچ کس نمی حق را ی به غیر و به دهد & ؛ در اصل چهل و ششم نیز می & هر کس کسب و کار است کس نمی به کسب و کار کسب و کار را از سلب کند& ؛ در اصل و ششم است که & نمی حق بر را از سلب کند& . دقت در این و به کار در آن ها می دهد که به کار در به ای است که در به ی است . در و نیز است. به ای از ها می که در و شوند. (ماده 6:162) نیز این را به است[10]. در از این می گفت که که بشر را می کند نمی از ها هم می این باشند. یک به می خطر شود ولی یک نمی خطر ساز می رسد بشر در که این راه به هدف از حق . اگر و را در ندانیم که ها در بخش فعالیت می چه شود؟ است شود که شخص عمل می کند است و که در بخش فعال است مشمول بخش خواهد بود اما این قانع مستلزم این امر است که با ماهیت واحد به امری می و خیر[11]. 2. بر این شیوه، بشر از های می این که این روش از ایراد های بر در امان است . چون شخصیت ، دارایی، و از در بشمار می روند . هم چون حسن نیت ، معقولیت و تقصیر، منعکس تعادل در علاوه بر اینها نظم در ضرورتاً مندرج در را در بر می . در نظم کانالی است که از آن های مربوط به به سمت جریان می یابند[12]. در از بشر در می گفت که بر این ما نیاز به ابداع در نداریم با همان ها و معیارهای می توانیم به هدف دست کنیم. در آنچه که متحول می شود محتواست نه قالب. به تعبیر بهتر با بازنگری در & مفاهیم& می به آن ها رنگ و بوی بخشید. در از این هم شده که در با یکدیگر، به بشر اولی ترند و اجازه داد که این را از صحنه محو کند[13] .بر این بشر یک فرعی و دست دوم است و تا که بتوان بر دست اول حکم قضیه ای را سراغ منابع ثانوی رفت. ایتالیا، اسپانیا، و آفریقای جنوبی از کشورهایی هستند که بر مبنای عمل می کنند. 3. کاملاً از دو قبل متمایز است. در قضایی، پیش فرض این است که بشر است از فرد در دولت. بر این بشر نه به طور و نه در نیست. به مثال اگر& الف& در & ب& متعهد شود که محصولات خود را بر ملاحظات نژادی یا به & پ& نفروشد، این بود تعهدی با نقض حق که همه مکلف به آن ملازمه و شخص الف بود ب را به یا خسارت ناشی از عدم مطالبه نماید. در این دیدگاه،آنچه که ملاک عمل می به یک شهروند است و از خصوصی-مستقیم یا غیرمستقیم- توجیه نمی شود[14]. در به سخن می گوید و به عمل می به یک است. چنانچه دستور یک ظالمانه یا غیر منصفانه را چون یک است در این است که خود بر و تضمین را نقض بنابراین از باب می را کند.[15] ایالات متحده این را است. در دعوای شلی کرامر دو طرف یک توافق بودند که خود را به آمریکایی های نفروشند که این امر اعتراض گرفت. کرد که اگر چه متمم چهاردهم آمریکا(حق شهروندان) در بین اما از آنجا که از طرف عمل می کند نمی شرطی را که است کند. 4. عدم دیوان عالی کانادا عقیده که بشر ای است که در و است و نمی در بدان نمود.[16]در پرونده هیل کلیسای ساینتولوژی استلال که در دعاوی & کاملا خصوصی& [17]منشور، حتی به و نیست.[18] بخش دوم: های بشر در بشر در در و به بشر می گردد. در این در حد گنجایش این نوشتار و آن از بشر را می دهیم. اصل قراردادی[19] یکی از پر آوازه در & اصل قراردادی& است. از این اصل نتایجی توسط حقوقدانان استنباط شده است که آن ها است از: 1- در داد فرد نقش مهمی و در طرف محتوا و آزادند[20]. به دیگر، می به دلخواه و را نمایند[21]. 2- به مفاد حق به بهانه و انصاف شرایط عقد را کند یا یک طرف را از معاف کند[22] به سخن مقامات حق تغییر و تعهدات را ندارند[23] این برخاسته از اصل قراردادهاست که در جایگاه ویژه و رفیعی دارد[24]. اصل آن درخششی را که در ندارد. در مانند گذشته & قداست قراردادها& [25] رایج نیست[26]. با این کمتر کسی تردید که در و مطلق و افسار گسیخته موانعی در راه وجوددارد که آن را متوقف می کنند. در این را تحت قانون، نظم و اند[27] اند اصل،آزادی است مگر ما این & خوبی& [28] باشیم[29]، حال این است که آیا می های مبنایی که بشر بر آن ها استوار شده است را به خوب در داد یا خیر؟ آیا می را به مغایرت با بشر به شده در یا از ها کرد؟ زیر(به تنهایی یا توأمان) به جدی بر سر راه در می شوند: الف-شروط یا هدف به ثالث،آسیب برساند. ب-شروط یا هدف با نباشد. پ-قرارداد یک طرف یا را دچار مخاطره کند[30]. البته اخیر بر تفکر لیبرالیستی یا فردگرایی بود دامنه اصل را چه است ارتقاء و و که به یک فاعل دست به می زند وی محترم شمرده شود. از فردگرایان اگر ما را تحت کنترل در به خود سامانی ایم. ما در بر اداره زندگی بر قضاوت شخص ایم. اگر ضعیفی و از این به خود آسیب بزنند، ما با نیت هرچند خیرخواهانه شویم ما به انکار فاعلیت آنهاست.[31] بر این از & خوبی& یا بود. با مبادرت به اند. اما های نگرشی به ندارند. در آنگلو امریکن نه شرط کافی است نه شرط لازم؛کافی از آن جهت که در فقدان عوض و عدم با تشریفات فاقد اثر است و لازم از آن جهت که معنایی که به واژه ها و رفتارهای می شود یک متعارف است نه نظر متعاقدین[32]. و مربوط، را می کنند؛ در 975 می دارد: & محکمه نمی خارجی و یا را که بر خلاف بوده و یا به واسطه جریحه دار احساسات جامعه یا بعلت با نظم می شود به موقع گذارد اجراء مزبور اصولاً باشد& . غیرمنصفانه[33] در مصوب 1977 نیز از این دست به می رود. سؤالی که در این جا طرح است این است که آیا به می یا در و ها و در بشر نیز و ترتیب اثرند؟ در ها این در حال قوت گرفتن است که های بر & بشر& در زمره خوب و موجه خلق می گیرند. به ای تفسیر که با بشر مطابق و باشند[34] از این می این نتیجه که قراردادهایی که تاب انطباق
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
ابراز ارادت جامی به علی بن ابیطالب

ابراز ارادت جامی به علی بن ابیطالب


و ، آن گاه که از های پاک دین می گیرد ، محصول باطروات و همسان با روح انسان می شود که گویی هست که در کام جان می و را می پروراند. که در طول ، را رنگ و بوی و اند ، پیامبراسلام(ص)،خلفای و اهل بیت است که ، نتیجۀ دلدادگی و است که در آثارشان هویدا می شود . مولاناعبدالرحمان یکی از اهل سنت است که در کنار نعت وستایش اکرم(ص)ومدح با شعر در علی بن ابی و و خود را است . این است از را در او دهد . کلیدواژگان: نعت پیامبر(ص)؛ اهل شرح حال و قرن نهم در سال 817ق در جام چشم به جان گشود. در اصل از ی دشت که از آن جا به و در گزیدند. در را تا آموختن صرف و نحو فراگرفت. صفی علی در رشحات عین الحیات گوید: روزی سخن از و معلمان وی به آمده بود و او می گفت: & ما به حقیقت، شاگرد پدر خودیم که از وی آموختیم.& بنابراین معلوم شده است که وی، صرف و نحو را پیش والد خود گذرانیده است (صفا، 1364ش، ص350). پس از روزگار، در نزد پدرش به همراه خانواده اش به که در آن زمان، یکی از شهرهای مهم به می مهاجرت کرد و پس از ورود به این شهر، تحصیلاتش را نزد آن زمان همچون و داد. وی از به ای که را زده می کرد. در که به یکی از ی در همه ی ی وی است: & تا است به طبع و قوت این کسی از آب به گذر است.& (جامی، ص21) این و خطه آن در سخن و که به وی، لقب شعر را اند. بر شعر و در و هم و است. وی پس از به که از ی به روی و سپس به شرح های ابن به & شیخ اکبر& همت گماشت. وی بنا به ی به همه ی و می وی را دانست. وی یکی از و است که از در بین به که می گفت در شعر و هیچ کس وی، از این همه عزت و است. شیخ در بود و بایقرا(متوفی 911ق) و وی، شیرنوایی(متوفی 906ق) از ی و وی به می رفتند. این در به سال 898 روی در خاک کشید. از وی، به جای که از آن می به هفت و شرح ابن کرد. وی پنج سال پیش از در ی ای به ی و شرح حال خود را می کند: به سال و ز که زد ز مکه به ز اوج قله گاه عزّ و قدم سست ام پر و بال که در آن می بود که اهل سنت در خود از اطهار(رض) یاد و را به می دادند. می از میرخواند(متوفی 903 ق) در یاد کرد. به و را و می دانستند. نیز از این از بود. وی در و در بود و از اهل بیت(رض) به می رفت (داداش ص 54) اسلام(ص)، در در و پس از های نغز و که در و حمد بود و به آن صدر خود را و می به و ذکر اسلام(ص) می پرداختند. این نوع ها و ها از سنت بود که در و می شود. نیز که و نه از سنت ی از سر در و محمد(ص) است. آن از نظر از چند زیر است: 1. نور محمد(ص)، است که خلق شده است. ای که در سخن در نعت پیامبر(ص) در همه ی های خود می کند: ای تخت تخم (جامی، ج2، ص 229) در جای را به ای و است که حق پیامبر(ص) را که از نور بود از نور وی صدها دریای روشنایی و ی مهر آفرید. لاجرم نور آن حضرت(ص)، بود که در نهان غیب به آمد: جز پی آن شمع هدایت پناه ماه نشد قبه این بارگاه تا نه فروغ از رخش اندوختند مهر نیفروختند 2. هدف اصلی آفرینش، اکرم(ص) است. به تعبیر متعال جهان را پیامبر(ص) خلق کرد. جمال اصفهانی، قرن ششم نیز بند در عظیم الشان اسلام(ص) و به این است. این بیت نیز تلمیح به قدسی که ی پیامبرفرمود: & لما خلقت الافلاک& و اصفهانی نیز در بند دوم بند مشهورش ی پیامبر، است: ای مسند تو، ورای صدر تو و خاک توده، حاشاک در راه تو زخم، محض مرهم بر یاد تو، زهر عین تریاک طغرای تو لعمرک منشور ولایت تو (دامادی، 1368ش، ص57) نیز در های به این توجه خاصی داشته است. چند نمونه در می آید: سلام علیک ای ز فطرت طفیل تو ایجاد عالم (جامی، ج1، ص 53) رفعت ازو منبر را رونق ازو خطبه را جز پی آن شاه رسالت مآب چرخ نزد خیمۀ زرین طناب (همان، 477) علاقه و دوستی به اهل بیت پیامبر(ص) است که امت پیامبر(ص)، در امم از و برخوردارند: امت از امم از افضل و اولیاى پیرو شرع و سنّت رهبران ره هُدا بهتر از غیر انبیا خاصه آل پیمبر و اصحاب کز همه بهترند در هر باب وی در چند ی خود به و به اهل بیت(رض) افتخار ورزیده است و از صمیم دل است که هر کسی به آنها بپردازد، در خود را مدح است. مادح اهل بیت در مدحت خویشتن کند مومنم، موقنم خدای شناس وز خدایم بود و هراس از کجی ها در اعتقادم پاک از طعن کج، نهادم باک دوستدار و آل ویم دشمن خصم بدخصال ویم جوهر من ز کان است رخت من از دکان است در ی سروده، خود را به تشبیه می کند و هم به سخن اسلام(ص) که در حق فرمودند: & السلمان منا اهل البیت& همچو شدم ز اهل گشت روشن چراغ من زان زیت اَنا مَولی لهم و مولی القوم کان منهم و لا اخافُ اللوم مست عشقند، عاشقان دایم لایخافون لومه اللایم چون بود عشق صادقان درسم کی ز کید منافقان ترسم در مثنوی، به امام که او را به سبب مدح و اهل بیت(رض) می گفتند: این نه رفض است محض ایمان است رسم معروف اهل است رفض اگر هست حبّ آل نبی رفض، فرض است بر ذکی و غبی (همان، ص210) شعر را که به شده، به ترجمه و ذکر است: لو کان رفضا حُبّ آل فلیشهد الثقلان انی آن که سنت ز اجتهاد قویم اوست قوی به فصیح و لفظ متین گفت در طی شعر سحر آیین گر بود رفض حب ّ آل یا تولا به بتول گو گواه باش و پری که شدم من ز غیر رفض بری کیش من رفض و دین من رفض است رفع من رفض و مابقی خفض است (همان، 211) در ابیات زیر به آیه ی & لیذهب عنکم الرجس اهل و یطهرکم تطهیرا& (احزاب، 33) دارد. آن بود پیش که خدا را ز لوث رجس و فساد هست اهل مراد پوشیده بر اولوالافهام که بود بدترین آثام چون بود زلت و عصیان آن به جز غفران سپس مخاطب شعر احتجاج می کند که اهل بیت پیامبر(ص) چون از رجس و لوث مطهر و پاکند، در نزد مغفور و بخشنده و در روز قیامت از هر مجازات، در امان هستند. پس همه ی اهل بیت مغفورند وز عقوبات آخرت دورند اهل بیت طهارتند این ها نور چشم بصارتند این ها اختر برج شرع و ایمانند گوهر دُرج صدق و احسانند (همان، ص 212) الف: به علی بن ابیطالب(رض) 1. ی (شعری که یک آن و آن به غیرفارسی باشد): هنگام مسافرت به نجف اشرف، ی زیر را است که مطلع آن، بیت زیر است: اَصبحتُ زایراً لکَ یا النّجف بهر نثار مرقد تو نقد جان به کف قصیده، بیست و یک بیت دارد. در نخست، به نظر می رسد که النجف را از غزل به وام گرفته است که در آن غزل، است: اگر قدم زنی در ره عشق بدرقه رهت شود همت نجف (مهدوی 32) در ادامه، آرامگاه علی(رض) را ی دعا و نیایش همه ی نیازمندان می داند که به اجابت، روی به آنجا آورده اند. ی دعا به جای فریادخواهی و دعا کردن است و پیش از اوحدی مراغه ای سده های هفتم و هشتم هجری آن را به کار برده است. سرها به این بساط، مگر کعبه ی دل است رخ ها برآستانه، مگر ی دعاست (عفیفی، 1376ش، ج 3، ص 1943) ماسلف، کوتاهی روزگار گذشته، ظاهراً به آیه ی & عفاالله عماسلف& (مائده، 95) یا به آیه ی & قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِین& (انفال، 38) دارد. از این می این نتیجه گرفت که شاید پیش از این تشرف به نجف در انجام وظیفه ی خود به رعایت حُرمت علوی، را مقصر دانسته است و به موضوع تر است. (مهدوی ص 33) تو دعایى و اهل نیاز را روى سوى تو ز هر طرف مى بوسم آستانه قصر و تو در دیده، اشک عذر ز ماسلف گر پرده هاى چشم مرصّع به گوهرم فرش حریم قبر تو گردد زهى شرف خوشحالم از خدّام ات کنم عمرى که شد تلف رو ام ز اکناف سوى تو تا گیریم ز حادثه دهر در کنف دارم توقّع این که مثال رجاى من یابد ز کلک فضل تو توقیع لاتخف منظور از لاتخف، است به آیه ی زیر است: & وَأَنْ أَلْقِ عَصَاکَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ کَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ& (قصص، 31) یعنی، عصاى خود را بیفکن. پس چون دید آن مثل مارى مى جنبد، پشت کرد و برنگشت. اى موسى! پیش آى و مترس که تو در امانى. در به دو : نخست؛
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
نمایشنامه‌خوانی «بانوی بی‌نشان»

نمایشنامه‌خوانی «بانوی بی‌نشان»


مراسم از و با های قدس شب گذشته در تالار قدس حرم مطهر برگزار شد. نمایشنامه‌خوانی «بانوی بی‌نشان»، به مدت سه روز اجرا می‌شود که از یکشنبه 29 بهمن‌‎ماه، آغاز شده و تا اول اسفندماه، ادامه خواهد داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نزول رحمت الهی، دخل و خرج آب را یکی کرد/ باز باران با گوهرهای فراوان

نزول رحمت الهی، دخل و خرج آب را یکی کرد/ باز باران با گوهرهای فراوان


شبستان: یکی از های است که آن و در بین می شود. سنندج این روزها شاهد بی دریغ بود که در بعشی از شهرهای استان ان تا 100 میلی لیتر گزارش شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
مرثیه غم بر شهادت شاخه طوبی

مرثیه غم بر شهادت شاخه طوبی


تهران- ایرنا- فاطمه(س) بی که به و از نبی لقب و این جایگاه بی‌بدیل را می توان در آیه های نورانی قرآن کریم یافت. ایشان با دفاع از حریم نبوت و امامت، الگویی شایسته را از بانوی مسلمان ترسیم کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ساحت پیامبر اعظم (ص) از نگاه شرق‌شناسان بررسی می‌شود

ساحت پیامبر اعظم (ص) از نگاه شرق‌شناسان بررسی می‌شود


به (ایبنا)، (ص) از شرق به همت (فارس) و و بخش امروز 30 در می شود. در این حجت و با (ص)، ما و ، گروه ارزیابی و نقد تطبیقی شیوه سیره نگاری خاورشناسان ومورخین مسلمان ، یاسمن یاری با تاثیر ایستارهای مسیونری بر گفتمان های تولید شده توسط غربی ها پیرامون (ص) و راضیه سیروسی با بررسی دیدگاه ویلیام مونتگمری وات (ص) به سخنرانی می پردازند. برای شرکت کنندگان در این گواهی معتبر صادر می شود. (ص) از شرق از ساعت 14 تا 17 30 ماه در تالار علامه جعفری خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی
باران غبار زاگرس را شست

باران غبار زاگرس را شست


- - این که از چند روز را در برگرفته تن غبارآلود عروس زاگرس را شسته و مرهمی بر زخم های خشک و بی سبزینه ان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
جامعه بدون عقلانیت و اخلاق، الهی نیست/ عدم توجیه‌پذیربودن جرم و اختلاس

جامعه بدون عقلانیت و اخلاق، الهی نیست/ عدم توجیه‌پذیربودن جرم و اختلاس


گروه ــ عضو با در طول و هست؛ بنابراین بدی و جرم، توجیه‌پذیر نیست، گفت: انبیاء آمده‌اند تا فطرت، اخلاق و عقل را بیدار کنند؛ لذا جامعه بدون عقلانیت و اخلاق، نیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) برگزار شد

مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) برگزار شد


به تقریب(تنا) به نقل از اطلاع رسانی در این حجت و با به ام الائمه(س)، را و گفت: بنده کامل خدا و در اوج بود و با خطبه ها و گریه های هدایت گرانه خود، چهره زشت نفاق را رسوا کرد. همچنین در این مراسم آقای ارضی بر مصائب صدیقه کبری به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
 بقای انقلاب به تربیت طلاب باسواد و انقلابی است

بقای انقلاب به تربیت طلاب باسواد و انقلابی است


حوزه/ حجت فتح با به نقش و در شکل و انقلاب، تصریح کرد: بقای انقلاب به تربیت طلاب باسواد و انقلابی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
باور و عمل به قرآن، آرامش اجتماعی را تضمین می‌کند

باور و عمل به قرآن، آرامش اجتماعی را تضمین می‌کند


گروه ــ یک است که اگر از و تبعیت کنند انسان‌هایی صادق، سالم و آرام خواهیم داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
حضرت زهرا(س) جان فدای ولایت بود/ انسانیت بر اثر منیت و غرور از بین می رود

حضرت زهرا(س) جان فدای ولایت بود/ انسانیت بر اثر منیت و غرور از بین می رود


شبستان: گفت: زهرا(س) با آن شان و خود را جان ولایت کرد چرا برخی جوانان با دو کلاس سواد در اثر غرور و منیت همه قرآن را خط می‌زنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
ملت ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی و دشمن شکن داشتند

ملت ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی و دشمن شکن داشتند


قصرشیرین- ایرنا- گفت: ملت و در یوم الله 22 بهمن امسال حماسی و دشمن شکن تر از سال های قبل بود که یاس و ناامیدی بدخواهان نظام را به دنبال داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
علیزاده در آثارش اشرافیت فسیل شده را نقد می‌کرد

علیزاده در آثارش اشرافیت فسیل شده را نقد می‌کرد


ایران-مائده مرتضوی: 27 بهمن ماه زادروز یکی از سبک است. زنی که در نوع از به و را پیش چشم است. و های های در عین تخیلی بودن به نحو موثری در آن ها هستند. از چون های شب های ، ملک ، دو منظره و ها و های بعد از تابستان ، سفر ناگذشتنی و به یادگار است. ها سه سال پس از مرگ اش سال شد. سبک و نوع با گفت ایم که در آن را می خوانید. از برگ های در و قوت در که با ای گراست. های های آب و نان و ندارند. در ای گفته: ما نسلی خواه بودیم و به رستگاری اعتقاد داشتیم. وابستگی به مادیات و معیشت هیچ گاه های او نبوده اند و آزادی، وطن، عدالت، فرهنگ و زیبایی او مقدس اند. در های با های رو که می خواهند باشند و شوند اما همیشه با سایه ای از شان می کنند. ای که بار را به طور و روی دوش آن ها می گذارد. این است که ای و به در ای است. را و خود می کند. این است که از دهه 50 و او را در شب های به می که چقد خوب و دهه 50 را است. به یک از این فضا و از قوت او با است. این با در است و بار را به دوش می کشد. ما در های با و رو و این می شود. به نظر شما قوت خود را چه است و از چه تحت و به است و در از یاد می کند. شب های به نام از به نام است. های آیا وجه های او یکی از که در های عشق ای است که های به آن هستند. اما نمی خود را از رها و آدم های های او در شان و می و جلو نمی روند. چه نکاتی در وجوددارد که می جذاب و خواندنی باشد؟ در های این حتا در و جنگ هم نشانه های بارزی از و دوران جنگ در او نمی بینیم. ای است که در از سمبل ها استفاده می کند و در اشرافیت فسیل شده را به نقد می کشد و فساد بورژوازی را می دهد. آن چیزی که شایدبرای امروز آسان نباشد، ارباب رعیتی، فئودالی، و آلیسم است که در دامان آرمانگرایی آن روزها به واخوردگی می رسد. از خارجی که تحت آن ها داشت، نام بردید. با مراوده و به نحوی می گفت که تحت آن ها بود؟ با و شاعران در بود سپانلو و از طریق همسرش با نخبه های در تماس بوده است. بنظر می رسد نه تنها به طور مستقیم از نگرفته بلکه از زیر بار تاثیرات آن ها خارج شده (از جمله عرفان در های الهی)و به سمت که در های اولیه خود داشته، رفته است. به یک از جای تامل بیشتری به نظر من یکی از بهترین های معاصر ، شب های است. شب های در شرایطی چاپ شد که متاسفانه به و آن طوری که شایسته اش بود، نشد. ای است که کاملا و جا که به جنبه که در او هست اعم از، سازی، بین ها و نوع نگاهش و به او شود. در های خوب عمل کرده است. نمونه بارز آن در و به کشیدن این و قهر و آشتی های نوجوانی است که معلم سرخانه دارند. این دخترها در 40 سالگی به خامی تفکرات و تصوراتشان پی می برند و در می یابند که دوستانه شان را به عشق های خیالی که در سر داشتند و تصور آرمانی از عشق که هیچوقت جوابی به آن نمی شود، از دست اند. و جوانی که در شب های و بیشتر های او می دید؛ که در نهایت پی به انگیزه های آن ها کارشان نمی برد. نشدن به چیست و چه عاملی باعث این عدم شدن شده یکی از دلایلش می این که با زیادی بعد از آن ها چاپ شده اند. ملک که اخیرا به چاپ و است که متعلق به سال ها قبل است. حتا شب های و ها هم سال ها بعد از به چاپ اند و با یک زمانی این ها را خوانده است. سرعت تغییر و تحول وقایع در زیاد است و به ای که ایجاد شده به اند. های زن های شباهت غریبی به هم دارند. از این گونه ها در کمتر می شود؛ زنانی که منفعل نیستند و پرداختی جسورانه دارند. از های های زن در های و این های منحصر به فرد در این ها چیست؟ همه این ها به گردد. های زن گرا و همانطوری که قبلا هم گفتم نان و آب ندارند، ولی به رهایی نرسیده اند. از بُعد عاطفی آسیب اند و به و سرکشی در اعمال آن ها می شود. در ترک خانواده، نوع لباس پوشیدن و نوع روابطشان شاخص اند. آن ها به این که هویت خودشان را نمی شناسند. زن در های در جستجوی خود است و این را در بیرون جستجو می کند. چون خانواده این را به او نمی دهد و با هم قادر به برقراری نیست. این ها در هم پاسخ خود را نمی گیرند. این عصیانی در درون خود که از سوی مردسالار و حتا پذیرش نیست. با در دوره ای شده که سخت اما درنهایت می گفت که او تاریخ مصرف ندارند. این امر از کجاست؟ در کارهای با یک روبرو هستیم. در ها این عشق است. حتا در شب های هم کلیشه ای که در های هست را به نکشیده و را و آدم های دهه پنجاه را هنرمندانه در آن چیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مدیر بخش عکس، پوستر و تیزر بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی منصوب شد

مدیر بخش عکس، پوستر و تیزر بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی منصوب شد


- - با حکم و بین دانشگاهی ایران، مهدی آشنا با عنوان مدیر بخش عکس، پوستر و تیزر معرفی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
استقبال استاندار کرمان از فعالیت دستگاه های نظارتی در استان

استقبال استاندار کرمان از فعالیت دستگاه های نظارتی در استان


- ایرنا - استاندار با بر های و از این امر استقبال می کنیم گفت: و امتحان یک سنت است و انسانها همواره در معرض های هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
بیش از 50 درصد ابلاغ‎های قضایی الکترونیکی است/ راه اندازی 17 دفتر خدمات الکترونیک قضایی جدید تا پایان امسال

بیش از 50 درصد ابلاغ‎های قضایی الکترونیکی است/ راه اندازی 17 دفتر خدمات الکترونیک قضایی جدید تا پایان امسال


الهیان با به 55 از به به مردم، از از راه اندازی 17 دفتر خدمات جدید تا پایان امسال در سراسر این استان خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : کل اخبار
اصول محوری حقوق و تکالیف انسان

اصول محوری حقوق و تکالیف انسان


چکیده در در همه و از ـ مبتنی بر درک درست از مؤلفه‎های از و و اثبات‎کننده یا منع‎کننده و می‎باشد. در و این کتاب‎ها و ولی از و اصول، کمتر است. یافته‎های این آن است که با به هستی‎شناختی، انسان‎شناختی و تعیین‎کننده و در زن و مرد نیست، اما تسری این به ـ به خاص و نمی‎توان و پذیرفته‎شده، محدودیت را در رعایت همه در نظر گرفت. هستی‎شناسی، انسان‎شناسی، و زن با به خاص و است. با به بی در های و که خود از به از های و و می‎باشد، این از بایسته‎هایی است که به آن داد. و در ـ به بحث پرداخته‎اند، اما بسیاری از پژوهش‎های صورت‎گرفته متمرکز بر و و دلایلی است که به لحاظ یا استناد می‎گیرند. به آیاتی نظیر: & الرِّجَالُ قَوَّامُونَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ& (نساء(4): 34)؛ مردان، سرپرست زنانند، به خدا از ایشان را بر برتری و [نیز] به از اموالشان خرج می‎کنند. یا روایاتی که گفته شده نهی از ولایت و حکومت و یا برداشته‎شدن از از (حر عاملی، ج14، ص141) و یا هشدار به رهبری (حرانی، 1402ق، ص36) و نظایر به دفعات و تحلیل شده‎اند. از به رغم نقد و و و در یا سند هر یک از در یک حکم به و و کرده‎اند که هر با این و چاره‎ای جز حکم به مگر در و و در (آصفی، 1384، ش42، ص70). این با خود را بر و تعیین‎کننده یا عدم زن و مرد که از ـ است. هستی‎شناختی 1. عادلانه‎بودن هستی(عدالت تکوینی) در جهان‎بینی این که دست در هر را در جای و به شکل آن است. از آن جا که هر در به به شده است. بر این پای می که همه انسان‎ها در از برخوردارند. همه حق از در بهره‎مند و از این جهت هیچ کس بر انسان‎ها به گونه‎ای است که یکی رئیس‏ و یکی و یکی و و یکی و یکی خلق شده باشند. از سوی با انسان‎ها در بهره‎مندی از را نیز می دهد و قطع نظر از و هر که به از آن نه انسان‎ها را می‎پذیرد، عدم آن را ظلم بر می‎کند. این به اکتسابى‎اند؛ حوزه‎ای که با به تفاوت‎هایشان در و علم و ذوق و همت و و و قبض و بسط می کند و در از و از می‎شوند. تفاوت‎های در و است و آن، و چرخ اجتماع به در آمد. نابرابری مذموم و تبعیض‎آمیز، است که افرادی که در شرایط و مشابه در شود و به دیگران باشد. 2. در نظم بر از یک سو و دارابودن و توانایی‎ها بالندگی و به‎فعلیت‎رسیدن امور از سوی دلیلی روشن بر است. همچنین رابطه‎ای تنگاتنگ با ماهیت به سوی اویی دارد. هر موجودی به سمت خود کند. به سوی در غیر به غریزی است و این که: قطره‎ای کز جویباری می‎رود، در پی انجام کاری می‎رود. جهان، در ارتباط با توجیه‎کننده دو اصل نبوت و امامت در جهان‎بینی از رهگذر این دو اصل است که شریعت و دین در بشر می‎گیرد تا را در نیل به و غایاتش یاری رساند. فراوانی که در به حیوانات دارد، به در و به تبع آن، در این دو است. به & حق حیات& اختصاص به و نه حیوان؛ غرض از آن است که از آن بهره‎برداری و تغدیه کند و اعتبار حقی نقض غرض بود. به اگر یا حیوان یا هر چیز علت غایى آن در شود، بحث از بی بود و & حق& و & ذی‎حق& داشت. در & حق& هر با علت غایی آن پیوند خورده است. به مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند (بقره(2): 233) و در کودک به شیر & حق‎دار& است. این مبتنى بر آفرینشى که نوزاد به غذاى خاص و بین کارخانه تولید شیر در سینه به صورتى شگفت‎انگیز برقرار است. این اصل مى‎تواند در همه مواردى که چیزى با هدف تأمین نیازمندى چیز جارى باشد. اگر هدف و غایت از (الف) قرارگرفتن آن در خدمت (ب) باشد، هدفمندى براى (ب) حق‎آفرین است. در مباحث اشاره، آن است که نمی‎توان انسان‎ها را جدای از فطرى و در نظر گرفت. بازتاب‎هایی از را می‎توان در و متقابل زن و مرد در سراغ که به خواهیم کرد. انسان‎شناختی 1. لغت‎شناسان معانی مختلفی واژه کرده‎اند. & کَرَم& یا به مفهوم نفسانی و یا به است و کریم از اسمای است که به بخشاینده گناهان بندگان می‎باشد (ابن فارس، 1404ق، ص923). کرم را کرده‎اند (فراهیدی، ج5، ص368). کرم در مقام توصیف به خوی و کردار ستوده است که بالفعل از او ظاهر گردد و جز بر محاسن و نیکی‎های نمی‎شود (راغب اصفهانی، ص429-428). متضاد لئیم، اسمی است یا کسی که همه اوصاف ستودنی را درخود جمع داشته و این صفت در اصل، برانسان‎ها می‎شود (ابن منظور،1414ق، ج12، ص77-75) و به و شرافت، بخشندگی و سخاوت، ارزشمندبودن و عزیزبودن و مانند آن می‎باشد (قرشی، ج6، ص103) و یا به دقیق‎تر، از و است (جوادی آملی، 1366، ص22-21). برداشتی از می‎تواند به مبنای مهمی در شناسایی و حد و مرزهای آن گیرد. در سایه و بزرگ‎منشی از یک سو و موقعیت او از هر و از سوی است که می‎توان را بازخوانی کرد و را مبنایی محک‎زدن حق‎های راستین و تشخیص سره از ناسره دانست. 2. قوت و ضعف در انسان‎شناسی همان‎گونه که شده است. رویکردهای افراطی و تفریطی در این فرهنگ، به جایی ندارد، اگر تعریف و تمجید از و جایگاه او ضعف او نیز گوشزد شده است تا در دام غرور گرفتار نشود. 1. قوت هدفداربودن و ایجاب می‏کند تا خالق در وی لازم دستیابی به را دهد و اوست که از این و ابزارهای خدادادی به‎درستی استفاده کند. افزون بر خصیصه & کرامت& که به فرموده قرآن، تاج را بر سر نهاده است،(1) آفرینشی دارد: & لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ& (تین(95): 4) که ترکیبی از مادی و معنوی از وجدان بهره‎مند است و به حکم الهامى فطرى، زشت و زیبا را درک مى‏کند: & فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا& (شمس(91): 7-8)، کمال‎گراست؛ به‎گونه‎ای که جز با یاد خدا آرام نمى‏گیرد،(2) استقلال و آزادی خداداد و با انتخاب خود یکى از دو راه سعادت و شقاوت را می‎کند(3) و قادر به تسخیر در آسمان‎ها و است را مسخّر او داده(4) و او حق بهره‏گیرى مشروع از همه را دارد. 2. ضعف امتیاز انسان‎شناسی در این است که در به ضعف او نیز کاملاً شده است تا او همان‎گونه که نمایانده شود. همزمان که را از و و حتی از فرشتگان می‎کند، از انسان‎ها را از چهارپایان پست‏تر می‎شمارد. در ضعف می‎توان به زیر کرد: ضعف و ناتوانی (و ضعیف شده است)،(5) اندک از دانایی،(6) ستمگر،(7) طغیانگر،(8) عجول و شتابگر،(9) مجادله‎گر،(10) فراموشکار،(11) ناسپاس(12) و کم ظرفیت.(13) در با در حوزه‎های هستی‎شناختی و انسان‎شناختی، به نظر می‎رسد در را بدون درنظرگرفتن جنسیت، است. که از عادلانه‎بودن یا در و یا از بهره‎مندی از یا برخورداری از انسانی سخن می‎گوییم و یا آنگاه که قوت و ضعف را در رصد می‎کنیم، در تمامی این بحثی از زن و مرد و نگاهی به & انسان& نظر است و از این جهت، اگر بخواهیم در و سخن بگوییم، قاعدتاً نباید تفاوتی زن و مرد قائل شویم. آری، باقی می‎ماند، در توانمندی‎های زن و مرد و قابلیت‎ها و ظرفیت‎های جسمی و روحی و شرعی است. در این در زیر است: 1. آیا تفاوت‎های غیر زن و مرد و ایفای نقش در پاره‎ای از در بردوش‎کشیدن و نیز اثر گذاشته و و انعکاس می‎یابد؟ 2. با فر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
نمایش مستند «پیرمرد و دریا» و «لیلا»

نمایش مستند «پیرمرد و دریا» و «لیلا»


در گفت وگو با (ایبنا) از دو و و خبر داد و گفت: این ها روز شنبه 28 بهمن ماه در موزه سینما نمایش می شوند. هدف من از و این که را مند کنم که را کنند. این و داد: این است بر در از قدیم تا به حال به تنی چند از نامدار ایرانی. با مرور خاطرات و اثر ها بر زندگی ام از تا به حال، راهی به باز ام. وی افزود: و من بود سرک به ترجمه. یکی از های به و است که است به آن به طور ندانید. با تا قبل از این با ، گفت: با و از به آن می بعد و شدم که مرا در خود فرو برد و از آن سخت بود. را در ها و در های به خواندم. در حتی تر شد از حی ابن تا نیو و و از بود که از و به آمد. این داد: ها سخت تر شد بین آن همه از تا و تا و های و و تمایلشان گفت وگو هر کدام من را مجبور می کرد مدام از رسیدن به دیگر صرف نظر کنم. که در هست نمود است که در نیست . به گفته وی، فراز و فرود های ترجمه، اهمیت و تاثیر ها بر رویداهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در مختلف وگفت وگوهای پیرامون مفاهیم در معاصر از جمله دیدگاه های مطرح شده در این است و آذرتاش آذرنوش، منوچهر انور،صفدر تقی زاده، عبدالرحیم محمدرضا نجف دریابندری، مژده دقیقی، سیار، محمد شریفی، علی صلح جو، فرزانه طاهری، کامران فانی، مراد فرهادپور، مدیا کاشیگر، صالح نجفی و فاطمه ولیانی گران این 63 دقیقه ای هستند. دیگرش به نام نیز داد: این الهی، نویسنده و موسیقیدان است. او در فعالیت می کند و مدرس کلاس های تنبک است. از او آلبومی با عنوان ازین تا اون شده است که شامل تصنیف های سنتی است که وجهه آموزشی داردو تعدادی مانند آموزش ریتم به نوشته و است. وی خلاصه نیز گفت: در این ساز می زند، معلم و مادر دو فرزند است. اما مسئولیت های خانوادگی و خردسالش نمی توانند او را از عشق اش جدا کنند. این مستندساز گفت: در سال شد که های در فضاهای غیرشهری می شد و یا اشخاص خیلی مهم سوژه های بودند. با کلانتری و صفی یزدانیان تصمیم گرفتیم به زنان شهری بسازیم که با وجودی که متفاوت اما شناخته شده نیستند .لیلا از دوستان نزدیک من بود و تلاش او حفظ علایق اش کاراکتر او را می کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جذب استاد تاریخ اجتماعی و فرهنگی اسلام در دانشگاه لوزان

جذب استاد تاریخ اجتماعی و فرهنگی اسلام در دانشگاه لوزان


گروه بین ـ و (Université de Lausanne) یک استاد متخصص در زمینه «تاریخ اجتماعی و فرهنگی اسلام و جهان‌‌های اسلامی» استخدام می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تقدیر ازلی و الهی وجود ندارد/ تقریر صحیح از تقدیر و فوائد چندگانه آن

تقدیر ازلی و الهی وجود ندارد/ تقریر صحیح از تقدیر و فوائد چندگانه آن


گروه ــ عضو با کرد: به اسم و به این که همه چیز از قبل همه شده است وجود ندارد و تعریف دقیق به معنای نحوه خاصی از بودن و زیستن است که ناشی از تعامل و اندرکنش چهار عامل اصلی محیط، اقلیم، تاریخ و ژنتیک است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
بررسی رد طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در جلسه امروز کمیسیون شوراها/ احتمال ارجاع مستقیم موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسی رد طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در جلسه امروز کمیسیون شوراها/ احتمال ارجاع مستقیم موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام


عضو شوراها و از رد طرح به در این خبر داد و گفت: با به نگهبان به این مصوبه، به احتمال زیاد بر نظر خود کرده و با نمایندگان بر رای قبلی طرح مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا
موضوع : کل اخبار
شلیک به حوزه در دانشگاه

شلیک به حوزه در دانشگاه


(ایبنا)- علی کردی، مدیر بخش تحقیقات پیش از تالیف کتابی ، کار های این است. به او در این زمینه، و طور که طی یکی از عملیات های این شد، با او گفت ایم که در پی می آید: ـ در کمی های یکی از های است. وی بر علمیه بود در دپارتمان تهران، دروسی چون متون عربی، حکمت اشراق، ملاصدرا و علم بود و دروس فلسفی را در مقطع دکتری و فوق لیسانس می کرد. به در خمینی(ره) و آیت پس از از عمر و و این بود. بر از های یک به بود. وی و در بود. در عین حال به 10 در خمینی(ره) وی یک و بود. در از و اول (ره) بود که همواره در ردیف افرادی چون بهشتی، نقش در و در دوران دوری از وطن داشت. در که این بزرگان، پیشگامان و تبلیغ فرهنگ و بودند، پاسخگویی به نیازهای در اولویت بود. آثاری چون اصول اعتقادی قرآن، و های زعامت و رهبری، اخلاقی و تربیتی صادق(ع) از کتب و مجموعه مقالات است. وی مقدمه بر ده ها نوشته و مقالاتی نیز در مجلات از و تشیع به چاپ رسانده است. دغدغه این و بود. چون او خود در این قلمرو فرهنگی و رمز در جهان را و و می دانست. به هر دو بود و از هر دو و می که این دو و بود. و را از های می که به سمت در پیش می رفت. ـ نقش در بفرمایید. از که به طور و در جهت در و بین نسل بود. گر های بود و با در ای در شهر از در هفت در و قبا در جنب نقش فوق ای در و و در داشت. و که در 1357 در قبا می شد که با و بود و هم در این اما بود که در و نقش داشت. اما عید فطر در 13 1357 در تپه های به از نمی رود. که در در بود پس از این و به شد. بار و که در بود شد. شده و در عین حال از سوی مردم. آیا این در بود. پیش از آن ها به می شد. این بود که از پل تا پیچ نفر در آن بودند. در و در از در و در های نقش ای داشت. وی پس از با در رأس یکی از را می کرد. او به یک و اهل سیاست بر تبعید، و زندانی شدن یک فعال واقعی بود که پیشاپیش مبارزان و مجاهدان راه خدا می کرد. در حقیقت روشنفکری چون موجب میلیون ها در شد که این خود والاترین نقش در بود. ـ و مکان که پس از مطهری و رفسنجانی، چندین بار را تهدید به کرد که یک بار هم با وی این خنثی شد. اما در روز 27 آذر سال 58 در که قصد ورود به را و از قبل را بررسی و مراقبت بود به سرتیمی کمال یاسینی به و وی شد. تیم جواد بهمنی و اصغر همتی ، محافظ او، را به و سپس با در راهروی دانشکده، را به که گلوله به پای وی اصابت می کند، از پله ها بالا می رود و دانشجوها وحشت زده می و می گریزند. یکی از ها بالای سر می رود و به سرش شلیک می کند. همانطور که علاقه مندان به تاریخ دارند در این مقطع، از از سطح کیفی و کمی پایینی بود. ها خیلی زیاد و کم بودند. سپاه در اردیبهشت 58 شکل بود. ارتش نداشت، حفاظتی و امنیتی شاه از بین رفته بودند. نقش در های چه در چنین شرایطی به های کرد تا آقای نقاشیان از در قم به که از ها را از قبل از می شناختند و به ماموریت داد تا ها و آن ها را کند که تا اواخر سال 58 این به طور شد. اما به طورکلی ضریب امنیت و حفظ جان مسئولان و ساده و فارغ از پیچیدگی بود. چرا که کم گی در این فرایند حاکم بود. از سوی متحد با آگاهی و هم ها را بود و هم از برنامه ریزی از بردن بهره می جست. نمونه که کم سن و سال و می از تشکیلاتی پنهان با سابقه مجاهدین خلق (منافقین) هم بود. اما در ناکام و ماند که این در نبود و های تیمی آن ها را تسخیر و آن ها را دستگیر کردند. اما سالیان بعد هنگامی که سطح در مقابل ارتقا یافت، از طریق نفوذی ها، نوع و وحشتناک تری از را به نمایش گذاشت. انفجار حزب جمهوری در سرچشمه و وزیری در پاستور و توأمان رئیس جمهور و وزیر، و رجایی، از این قبیل اعمال بود لذا شبهه های ضدانقلابی مبنی براینکه نظام خود می امثال شود از القائات شوم دشمنان است. ـ کمی و این گروهی التقاطی و با قرائت نادرستی از های معتقد بود که مثلث زر، زور و در حال شکل و در صدد به انحراف کشاندن است. از این رو بدون و با استفاده از که در به ها به دست مومن و مبارزترین را از گرفتند. این در بود که عادی را که در به ها به دست در ماشین با چراغ روشن به برده و تحویل دادند. اما های این ها را روز مبادا نگهداشتند. در چون و قاضی طباطبایی(امام جمعه تبریز) و دیگرانی که موفق به نشدند نماد به حساب می آمدند که می بایست از سر راه برداشته تا محفوظ بماند. در نشریات خود می ما و را نجات این کارها را می و با حربه، کم سن و سال را می از این جهت ضد روحانیت به منظور بی آینده از متفکرین و تئوریسین های بر پیکر وارد کردند. هدف از چه این جنایات خود را پوشش می داد و ناآگاه و بی را به نام دین می داد. هم فرموده هدف از که آن ها می دهند سست نهضت است. زدن به عقبه و فکری در می شد که در این کار پیشگام بود. سپس در سطح وسیع تری آن را ادامه دادند. در بی و محیط آرام پس از را که با آرای بیش از 98 درصد رقم مقداری ناامن کرد و های امکان برخوردهای رادیکال را فراهم کرد. تشدید مسایل قوم گرایانه در مناطق قومی به بهانه خودمختاری و تجزیه طلبی، مسلحانه و گاه جنگ ای در از شهرها از دستاوردهای بود که همگی این ها در لانه جاسوسی آمریکا طراحی و ساماندهی می شد. در عین حال بسیج از در و سریع به رسید و اکبر گودرزی رهبر کینه توز و تنی چند از عناصر آنها اعدام و بقیه پشیمان و نادم به بازگشتند و حتی عده ای از آن ها در های جنگ تحمیلی به رسیدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
عمل به فتوای مرجعیت عراق، عامل شکست داعش بوده است

عمل به فتوای مرجعیت عراق، عامل شکست داعش بوده است


به تقریب(تنا)، سید حسن کل حزب به شب دهه در جمع در مجتمع سیدالشهدا (ع) در کرد. سید حسن به در کرد و گفت: اگر به عمل نمی و و چون و را می کرد. بنا به کل حزب به در ها کرد و گفت که این بر و است و به نفع امت بوده و طرح "اسرائیل بزرگ" در منطقه را باطل کرد. وی ادامه داد: اگر مردان حزب نبود، دشمن اسرائیلی الآن شهرک های را در ایجاد می کرد. سید حسن از برخی عربی در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرد و گفت که این به سلاح هسته ای رژیم ای نکردند. وی گفت: اگر در سوریه، و مانع رفتن فرزندانشان به جبهه های علیه می شدند، همه ذبح می شدند و نوامیس مورد هتک حرمت قرار می گرفت. دبیرکل حزب خاطرنشان کرد: به فضل این فداکاری ها و از جان گذشتگی ها بود که اسلام، اماکن و زیارتگاه های مذهبی و تنوع فرهنگی در جامعه باقی مانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف متن آهنگ billie eilish ازsix feet دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma متن اهنگ ذاک من ذاک متن اهنگ ذاک من ذاک متن نمایش درباره ی کفاش باشی اهنگهای ترکمنی مغین مخطلط معنی اهنگ six feet under متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam جواب بازی جدولانه(2)312 ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود متن اهنگ sevdiyim adam @guturnews @guturnews www.0net.ir متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ های عثمان نوروزف آهنگ آودون از عثمان نوروزوف ترجمه اهنگbillie eilish_six feet under اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف متن اهنگ kisses back دانلود اهنگ ترکمنی اودون اودون کانال عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن اهنگ kisses back عتمان نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma آوودون آوودون ترانه دانلود اهنگ ترکمنی آوودون آوودون دانلود آهنگهای عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف شمشاد جان اهنگ عثمان نوروز شمشاد جان اهنگ مایه مایه عثمان نوروزف ترجمه آهنگ kisses back معنی اهنگ Six feet under billiie eilish دانلود اهنگ های عثمان‌ نوروزوف دانلود آلبوم جدید عثمان نوروزوف متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ از دروغاتم خوشم میاد وقتی میگی دوسم داری متن ترجمه اهنگ six feet undsr www.0net.ir ترجمه آهنگ six feet under عثمان نوروزف لینک مستقیم عثمان نوروزف متن آهنگ sevdiyim adam جهش ضمیری دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف اهنگ مهری جان عثمان نوروزف دانلود اهنگ عثمان نورزوف عثمان نورزف دانلود ریمیکس بازار سری8 برطبل جنون میزد اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف مجید علیپور همش دعوا چالچاله مجید علیپور همش دعوا معنی اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف اودن لیلام دانلود آلبومblah blahاز کیوهیون آهنگ اللر چارپ از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ayna از adilge دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی اودان اهنگ مسعودجلیلیان امشوبوباره بیداری www.0net.ir دانلود اهنگ آیدا از عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله