صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب انتقالسامانه انتقال آب بابلک با حضور وزیر نیرو بهره برداری شد

سامانه انتقال آب بابلک با حضور وزیر نیرو بهره برداری شد


-ایرنا- آب در روز طی با رضا وزیر نیرو، مدیران ارشد این وزارتخانه و مسئولان استانی به بهره برداری رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آغاز محاکمه پنهانی روحانیون بازداشتی در عربستان/ انتقال ناگهانی «سلمان العوده» به زندان ریاض

آغاز محاکمه پنهانی روحانیون بازداشتی در عربستان/ انتقال ناگهانی «سلمان العوده» به زندان ریاض


به گزارش تقریب، به نقل از الجزیره، کرد یکی از کارکنان مذکور به وی خبر که هدف از پدرش به زندانی در برگزاری سری است. در حال (زندانیان بیان) از سری از افرادی که اخیرا از سوی آل شده اند خبر و است که نام نیز بین این می شود. در نوشت: از در جده به در شده و از وی به این ندارم. وی است که وی و سری وی از دادستانی سؤال هیچ پاسخی در این زمینه دریافت نکرده اند. در نوشت: پس از 11 ماه از بدون اتهام شیخ العوده، مقامات در حال سری وی هستند. پنهانی روحانیون شده این با اشاره به های سری علیه از شدگانی که به شده در ادامه نوشت: سرکوب در حق شیخ به اوج خود رسیده است. این در حالی است که در ماه از شیخ در آل خبر و عنوان بود که وضعیت وی به بی تفاوتی نسبت به سلامتی وی رو به نهاده است. شیخ سرشناس سپتامبر به همراه بیست شخصیت دیگر که بیشترشان بودند، شد. برخی می گویند این به ویژه به میان و قطر است. گفتنی است این به شیوه های مختلف خواستار حل و فصل با قطر شده بودند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
پست برق 230 کیلوولت آمل با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

پست برق 230 کیلوولت آمل با حضور وزیر نیرو افتتاح شد


ساری- ایرنا- پست 63/230 و خط دو آمل عصر با وزیر نیرو، استاندار مازندران و مسئولان محلی به بهره برداری رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
9 درصد بیماران تالاسمی کشور به کرمان تعلق دارد

9 درصد بیماران تالاسمی کشور به کرمان تعلق دارد


- - خون گفت: 9 دراین ساکن هستند و مصرف ماهانه خون آنان حدود یک تا 2 واحد است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
انتقال مفاهیم دفاع مقدس باید به شکل هنرمندانه انجام شود

انتقال مفاهیم دفاع مقدس باید به شکل هنرمندانه انجام شود


تبریز- ایرنا- بر از هنر در به نسل جوان و نوجوان تأکید کرد و گفت: با گذشت زمان و شکاف بین نسل‌ها، به فرهنگ و نیاز داریم و این کار باید به شکل هنرمندانه انجام شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دلایل رشد علم در برهه‌ای از تاریخ تمدن و فرهنگ ایران

دلایل رشد علم در برهه‌ای از تاریخ تمدن و فرهنگ ایران


به گزارش خبرگزاری (ایبنا)، و با از رشد و علم در سوم تا زنده یاد راد از سوی و شده است. این اثر پیش از این با رشد و علم در (دوره اسلامی) شده در این به و علمی، که در چاپ در مشخصات درج شده بود، به شده است. اما است. می و سنت و روش تکیه گاه اثر را با وضوح بیشتری بازنمایی کند. از سوی افزودن می را قبل از درگیر شدن در کل اثر، با مهمترین مفروضات و و های آشنا سازد و بدین درک متن را کند. در این طرح در و رشد در (دوره اسلامی) می شود و های در می شود. بر اساسی این و تشکیل های عوامل و رشد در این را شکل دادند. این در می شود، ولی مند روایت تر آن را در متن جست وجو کند. های می دهند که طی قرن های سوم، چهارم و هجری، های در بین پیدا می کند و پس از آن رو به کاهش می گذارد و در این نیز آماری از دانشوران صاحب اثر از قرن اول تا قرن سیزدهم هجری ارائه شده است که تراکم های در نظر سارتون را می دهد. از نظر نیز کارهای این از و و این را به است. از رشد در یا در بین به طور کلی سخن می اما این اثر به طور خاص و با به و به و علم در می پردازد. در این می شود که رشد علم در آن و های که با روش های را که را به می ساخت. می رشد را در و این در به و فهم علل و رشد علم در ای از و در و آتی آن پس از و در های می پردازد. این اثر های در و را در ـ به کار می تا و در آن و آن بر سرنوشت را کاوش دهد. رشد علم در این امری تصادفی یا حدوثی است و می توانست رخ ندهد. این با روش به دنبال این است که بداند در چه خاص با عاملیت کدام کنشگران روش در قلمرو های دانشی رخ داد. راد در ادامه مقدمه مفصلی که بر این به و اشاعه و افکار های اشاره می کند. او معتقد است: البته آنچه که در علم و داد و ستد است و خود و مبادلات جنبه ثانوی دارد. بنابراین یکی از سوالاتی که در به آن پرداخته می شود این است که و کسب ها و اطلاعات از منابع ـ تمدنی متعدد و از و ملل مختلف را در این به جای روان ها، از ها استفاده می شود. بر فرضیه این مجموعه ای از های در بین هم جریان های و ها را تسهیل کرد و هم بار خاصی از را داد. اما یکی از های این اثر پرداختن به خاص علم و نه علم و در کلی آن هر چند پاسخگویی به این ناگزیر در طبقه بندی، توصیف و خواهند شد. این اثر به جای بر مدل یگانه ای از عقلانیت و می کوشد با به خود بپردازد. بر این وقتی و در وجدان جمعی یک قوم به پیشواز می روند و را بر می سازند، تحول سر بر می آورد. این می دهد که رشد یکی از به برخورد (تازه غیر عرب و ایرانی) و اعراب در است. با غیر عرب در در حاشیه نشینی قومی یا تبعیض های زبانی، و زندگی می و در برابر این نیز به شیوه های واکنش یا مقاومت می دادند. این اثر تفاوت الگوها و آن را با و درک کند. میان و رشد تا حدی از جنس همان ای است که وبر می نامد. در آن و در کنش دو فضای ملت و دین به پیشرفت نگاه و رساند. ایرانیان، به یک قوم، به وجوه خاص خود را با بازآفرینی و برساخت دعاوی عام در هم آمیختند و پویا، زاینده، و گشوده به روی دستاوردهای مردمان شکل دادند. این اثر با چگونگی ها و ها در دگرگونی می دهد که هر چند ضرورتی علی بین یک نظام ـ مثل دریافتی خاص از ـ و رشد علم وجود ندارد ولی در در ای به گونه ای اقتضایی تعیین کردند. در یک کلیت های مساعدی را رشد علم ساخت. این اثر هر چند بر خاص از های و نیز شکل های در آن دارد، ولی با ذات زدایی از ها و ها می دهد که هیچ یکی از آن ها را به تنهایی نمی تاثیرگذار محسوب کرد. های دینی و فکری بندی های خاص با سایر ها و علایق/ و رخدادهای خاص، در فاقد ضروری با پیادمدهای خود هستند و ها به خودی خود تغییری ایجاد نمی کنند ولی در خاص پیوند آن ها با و زمانه به پیدایش روندهای نهادی می رساند. این اثر در با توجه به ابعاد و و با رویکردی و تحلیل گرفته و در عین حال از سنت وبری پذیرفته است. بنابراین، ارزیابی نتایج این تحقیق در نظر گرفتن های روش مطالعات و که از طریق ساختن نوع آرمانی می گیرد، مقدور نخواهد بود و محدودیت ها و توانایی های این روش را مطمح نظر دهد. و با از رشد و علم در سوم تا راد با شمارگان نسخه در 705 به بهای 30 تومان از سوی و شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آب روستاهای خسارت دیده از طرح قمرود تامین می شود

آب روستاهای خسارت دیده از طرح قمرود تامین می شود


خرم - - آب گفت: با آب دره ، از آب نیاز کشاورزان خسارت دیده از اجرای طرح قمرود در شهرستان الیگودرز تامین می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
انتقال بخش صنعتی چاپ به وزارت صمت با نگاه تقویت این صنعت بود

انتقال بخش صنعتی چاپ به وزارت صمت با نگاه تقویت این صنعت بود


و با بر یکی از طرح چاپ به کمک و این گفت:دلیل این با نگاه و هدف کاهش مسئولیت های و نبوده و تلاش کردیم با این اقدام توجه صنعتی این حوزه شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : فرهنگی
داستان های دوزبانه، ابزاری برای انتقال فرهنگ

داستان های دوزبانه، ابزاری برای انتقال فرهنگ


شاهرود- ایرنا- غنی این به و در این میان، کتاب های دوزبانه با ارائه هم زمان یک متن در 2 زبان مبدأ و مقصد، می توانند در بهتر مفاهیم، نقش داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
جلسه هیئت انگلیسی زبانان «امت»

جلسه هیئت انگلیسی زبانان «امت»


جلسات در سال از به یافته تا مراسم های اندیشه‌ای، فرهنگی و دینی این جمع، هرچه بیشتر به صورت مردمی اداره شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تحکیم باورها و ارزش های جامعه کارکرد رسانه است

تحکیم باورها و ارزش های جامعه کارکرد رسانه است


و گفت: ها و ساخت فرهنگ و تحکیم باورها و ارزش های جامعه در عصر کنونی هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
سم پاشی دام ها، راه مقابله با بیماری ویروسی بلوتانگ

سم پاشی دام ها، راه مقابله با بیماری ویروسی بلوتانگ


- - با هوا و پشه در بخش از لازم است سم پاشی جایگاه دام و دام ها مورد توجه جدی قرار گرفته و شهروندان نیز حتما از گوشت ذبح شده در کشتارگاه های مجاز استفاده کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فصل جدید فعالیت‌های هیئت انگلیسی «امت» در تهران

فصل جدید فعالیت‌های هیئت انگلیسی «امت» در تهران


جلسات در سال از به یافته تا مراسم های اندیشه‌ای، فرهنگی و دینی این جمع، هرچه بیشتر به صورت مردمی اداره شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
طرح انتقال آب شهرک صنعتی دلیجان 80 درصد پیشرفت دارد

طرح انتقال آب شهرک صنعتی دلیجان 80 درصد پیشرفت دارد


- ایرنا- های گفت: طرح خط آب به میزان 30 لیتر برثانیه، بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی به بهره برداری می رسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​دشمنی آشکار با

​دشمنی آشکار با "حجامت" این بار با ادعاهای غیرعلمی رئیس سازمان انتقال خون


به خبرگزاری تقریب؛ تا به در و و است و در و بر طیف ای از به رسیده است. در نیز تا به از سوی و طب به روی از سوی در به از طبی به فرد طب ــ از از ویژه ای در بسیاری از برخوردار بوده است و بخش قابل توجهی از ذخایر و داشته های جهان در و طب است. با در و با هر از و های بی و و از سوی از امر در و هستیم! در علی الله، مدیرعامل خون اخیراً طی مصاحبه ای خون شکل است!". این حتی پا را فراتر گذاشته و در اظهاراتی سند و مطالعه مدعی شده های عفونی همچون B و C از طریق روش خون که همان باشد، محتمل با توجه به پیدایش پاتوژن ها و های نوظهور، یکی از تئوری های در این ها، است!". تر این در خون در توصیه ای گفته: "کسانی که به هر دلیلی به دارند و خون را که نوع این است!". بی از این به و دو و طب و است اما جهت و و با در به در رد می پردازیم: 1. آبل (JOHANN ABELE) و در خود با شده که در سال 1997 چاپ در می گوید: که نه امر را در ای است که در بدن که با نمی آن را کرد... ما می دهد که در می 75 را با های از کرد . وی در خود از نام می برد که با یک بار است و می افزاید: جان می را به به و از آن صرف نظر در که می در و و وقت گیر در یک شود . این و ضمن با می شود: که با و و در در با هر نوع تردید، در اندیشه است و بعد درمانهای زیرا در شرایط امروزی و با تعدد مراجعات، عملاً ثابت شده که و آسان و سریع روش است . 2. از فردی که مسئولیت خون را به عهده حداقل توقع این بود پیش از اظهارنظر ناسنجیده و مبنای لااقل نیم نگاهی به اسناد منتشره از سوی های تخصصی ذیل می داشت؛ جهت اطلاع این محترم در خون می که دکتر نفیسه حسینی یکتا به طب و مرجع رسمی فعال در زیرمجموعه نیز ادعاهای اخیر الله امکان جایگزینی خون به جای را رد است! طب اعلام است: "به استناد بیش از 8هزار مقاله در پایگاه های از بوته آزمایش و نیز سربلند بیرون آمده اند؛ شده پیرامون بیانگر اثر مثبت به روی و علائم گوناگونی مانند زونا، سرفه، کمردرد، زخم، آرتریت، درماتیت، ماستیت، نوریت و... است که به تنهایی یا همراه با داروهای استفاده شده است". 3. بین به یک روش و اهداء خون ، قیاسی غیرمنطقی چرا که در با "بادکش" روی جریان خون تغییراتی می و سپس خراشهای ظریف که زده می فرایندهایی در بدن تحریک می شود که اصطلاحاً آن را "فراخوان گلبولی" می گوییم. مدل خون در عمل سطحی است اما در خون دادن یک شوک منفی است که به وسیله یک سوزن، خون در گردش بدن را می کند؛ در خون از بدن می شود اما در خون دادن، خون و بدن می شود. خون هیچ اثر یا هیچ نقش کننده خون ندارد؛تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خون ، نقش یا گوارشی یا کبدی یا قلبی ــ عروقی یا هر داشته، نداشته است اما نقش فرد و شما با خودتان را نجات می دهید اما با خون دیگران را . 5. در بیماریهایی از قبیل آلرژی ، آسم و نفس تنگی ، کبد چرب ، سردردهای میگرنی ، غلظت خون ، دیسکوپاتی و سیاتالژی ، جوش و بدن ، پسوریازیس ، آفت دهان ، حتی و ... آزموده شده است. آنچه از می شود جز سموم بدن و اخلاط فاسد و اما در خون ، بیشترین که می شود مواد غذایی ، الکترولیتهای بدن و ویتامین ها است. در خون با خون همین بس که حتی حیوانات نیز از خون و بوی تعفن آن گریزانند اما از خون خوردن استقبال می . است بدانید که پیغمبر اکرم(ص)، حضرت علی(ع) و امام صادق(ع) این موضوع را شده اند که "سم از هر کجا، وارد بدن از محل می شود" یا "از جز سم دفع نمی شود". 6. طبق ، خون 9 تا 11 از خون است کاهش مفیدتر است همچنین سم در خون 23 سم خون است. که خون می در غالب سیگار و دخانیات مصرف می خون این افراد نه خون می مضر هم باشد؛ در اصل این گونه که که قصد خون آن هم با نیت کمک به بیماران نیازمند به خون دارند، قبل از خون حتماً تا از این طریق، خونی که می خون و اما در حال حاضر از خون توسط که اند، ممانعت می شود!! 7. در حتی مشاهده می شود که خون بعد از پکسل خون ، دچار از زخم معده یا کبد چرب ، عصبانیت و پرخاشگری ، افسردگی و ... می شوند در حالی که قبلاً به این مبتلا نبوده اند و در واقع از کنندگان خون اند. میان که در جنگ تحمیلی در معرض های قرار اند ، که در حین جنگ، اند باقی مانده اند و مابقی طی این سالها ، مشکلات های را تاکنون به دوش کشیده اند. نهایتاً این نکته را می که یکی از بزرگترین شاخصه های طب زنده ماندن و داشتن خود را ملتزم به آن بدانیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
هشدار انگلیس به بازیکنان در مورد بیماری های ویروسی

هشدار انگلیس به بازیکنان در مورد بیماری های ویروسی


تهران- ایرنا- های مغز با به آنسفالیت (التهاب حاد بافت مغزی) در اطراف کمپ تیم ملی انگلیس در روسیه، به بازیکنان و هواداران در مورد عواقب ویرانگر و جدی ابتلا به این هشدار داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
رسانه‌ ها باید در برابر فتنه نا امید سازی مردم ایستادگی کنند

رسانه‌ ها باید در برابر فتنه نا امید سازی مردم ایستادگی کنند


شبستان:تولیت قدس با به و در به جامعه و آگاهی صحیح به را از وظایف خطیر معرفی،گفت: باید در برابر فتنه ناامیدسازی بایستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
خطای رییس جمهور آمریکا در انتقال سفارت به قدس مسلمانان را در موضوع فلسطین متحدتر کرد

خطای رییس جمهور آمریکا در انتقال سفارت به قدس مسلمانان را در موضوع فلسطین متحدتر کرد


رئیس گفت: در سفارت این کشور به قدس شریف، مسلمانان را در موضوع قدس و فلسطین متحدتر کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
انتقال سفارت به شهر قدس یک طرح شکست خورده است

انتقال سفارت به شهر قدس یک طرح شکست خورده است


فرمانده فجر گفت: به شهر قدس یک طرح از خورده است که افکار عمومی جهان و ملت‌های مسلمان هرگز این طرح را نمی‌پذیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
ناپولی، دلوفئو را قرضی می‌خواهد

ناپولی، دلوفئو را قرضی می‌خواهد


شبکه رای شده که در نقل و ژانویه برای جذب قرضی جرارد دلوفئو، مهاجم بارسلونا دست به کار می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله