صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب تولیدبا بحران بازنشستگی مواجهیم/ رشد 2برابری سالمندی نسبت به رشد عمومی جمعیت

با بحران بازنشستگی مواجهیم/ رشد 2برابری سالمندی نسبت به رشد عمومی جمعیت


به انوشیروان در از مستند بمب ساعتی با موضوع چالش های های که در کار و با نیلی دان و احمد میدری معاون کار و و کمیل سوهانی تهیه کننده و کارگردان برگزار شد، با این که در در ابعاد مختلف، از کلیدی ترین واژه های کرد: با و و از اصل 29 بر از در از و است و در به به آن شده است. وی افزود: های از که در همه آن کار و با شده است و که در طول در و و آموزش و تعلیم و تربیت کرده اند تاسیس تا پس از که بر اساس مشخص شده آسایش و نیازهای سالمندیشان را بدهند. ادامه داد: در 10 سال اخیر رشد 3.2 و رشد جمعیت 1.2 می دهد با پدیده ایم که البته عارضه بدی هم نیست بلکه دهنده ارتقای شاخص های سلامت و بهداشت که باید آن داشته باشیم. کار و با تاکید بر این که ها و شده اند تا پس از زمان خدمات رفاهی مستمری را آحاد کنند، کرد: هم اکنون 42 نفر تحت سازمان تامین ، 1 و 600 خانوار تحت بیمه عشایر و روستاییان و 1 و 327 نفر در کشوری تحت هستند. وی گفت: ما با چند آلودگی، کم آبی، محیط زیست و های ایم. چرا که ساز و کار و مناسبی آن نشده است و وقتی که با این چندین راهکار و استراتژی را کاهش و اصلاح این در نظام سیاستگذاری خودشان از افزایش سن کردند. کار و در اظهارامیدواری کرد که شرایطی شود تا بتوانیم راهکارهای و را رفع این و از دانش و تخصص اساتید حوزه به استفاه کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : 35 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
80 درصد از ظرفیت تولید پلی استر کارخانه پلی اکریل فعال است

80 درصد از ظرفیت تولید پلی استر کارخانه پلی اکریل فعال است


- - گفت: 80 از خط نخ و پلی استر کارخانه پلی اکریل اصفهان، فعال اما خط اکریلیک آن بدلیل نبود مواد اولیه، تعطیل است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت


به گزارش خبرگزاری تقریب، متن و های رضا و که از سوی به شده، منتشر شد. را از ذیل بخوانید: رضا متولد 1345 متأهل و 4 فرزند سابقه ایثارگری: در بسیج، در جبهه و جانبازی (25%) تحصیلی و آموزشی: دکتری (DBA) و ارشد و استراتژیک- حقوق- عضو سهند عضو پژوهی (هیأت امناء) مطالعات و های و قائم و در طرح و و (برگزیده به برتر) و تبریز، آذرشهر و اسکو در ای هفتم، و نهم ملی مس و در با آثار ها و در ملی و رفع مجری طرح اصلی بر و های و و و در سفرهای استنانی عضو عضو عضو بازرگانی، و و و در های و کسب و کار عضو و و بازنشستگی کارکنان مس عضو گفتگوی و بخش نایب اول و (مجلس هشتم) (مجلس هفتم) در های و از و خودروسازی و و شمال غرب در فراکسیون های کارگری، و و مدیرکل و استانداری (تبریز) (عج) (بندرعباس) تشویقات و (دریافت لوح تقدیر) در جشنواره شهید رجایی (دریافت لوح تقدیر) (براساس ارزیابی (EFQM)) مجتمع (عج) متن های را از ذیل بخوانید: مقدمه و به و در به جهت بیشترین سهم در به اثرات پسین و پیشین ای با بخش های است. با داشتن های و با از و با از جهت و های جهت : بروشنی می تواند در مسیر شدن و با نموده و در ردیف گیرد. اهدافگذاری های شده عمدتاً بر اصل از و و بخش به و ، و با آرامش و و و و آسیب با از و صدیق و خدمتگزار می باشد. از منجر به بخش شده و موجب مقاوم تر در برابر تکانه های و و مقاومتی و تحق پیشرفت ایرانی- در بخش ، و است. در این راستا سهم و نقش، بر دوش بخش و بخش های و و را عهده دار است. به این هر بخش به مؤلفه های شامل وضع موجود، هدفگذاری کلی و کمی، و های در جداگانه گردیده است. | با به کنونی به و تنگناهای در تحریم، از این تحت "برنامه های خاص در بخش و تجارت" به ویژه، و تاکید شده است تا در اخذ رأی از در های با از تیم در زمانبندی سازماندهی و سریعاً با و علمی، و و نهادها و های بخش گردد. تقدیمی که از تکلیفی و بالادستی و با به و واقعیت ها و های پیش روی به دور از هرگونه اغراق و بزرگنمایی با زحمات تیم متخصص و متعهد و با در های و و بخش ها شده است. رجاء واثق با اتکال به خداوند متعال و با های های ، ها و بخش به درآمده و طی مدت باقیمانده از دوازدهم، گام های موثری در جهت و آبادانی میهن عزیزمان برداشته شود. رضا بخش و 1- بخش 1 - 1 - ها و 1 - 1 - 1 - اهم قوت: عزم و اراده ملی رفع حادث شده و و از ها و های کارگشا امکانات و زیر های و جذابیت نرخ بازگشت در و و اقلیمی و از و (رتبه پنجم در فارغ التحصیلان فنی و علوم) 1 - 1 - 2 - اهم ضعف : در از و و ضعف نگرش سیستمی ، و عدم بین به ملی وری ، نامتناسب صحیح و ضعف در بین (تولید و و (واردات و صادرات) عدم به در های شده در بخش 3 - 1 - 3 - اهم ها: ممتاز و از مادر و و در از های حرفه ای و رشد در پی نرخ ارز و جایگزینی و 1-1-4- اهم تهدیدها: وری و تعطیلی از و با در واحدها عدم بخش های محاسبه و سهم تأثیر بموقع و و با های در فروش نفت و در نقل و انتقالات ضعف در های با های و از غفلت از روزآمد و تکنولوژیک در بخش از غیر و انحصاری از 1 - 2 - کلی وری کل سهم از در و در سهم و نقش بخش در های بخش و تصدی گری سهم با و در و و به و در بخش جذب و پیوستن به با و پایداری های در به 1 - 4 - بخش به به ترسیم شده ، بخش به شرح زیر می گردد: ١- و کسب و کار 2- و های و ها 3- وری 4- و 5- از بصورت با اصل شدن 6- از به با و 7- در 8- و بین با های و 9- ها و های و بر 1-5- های جهت به به و فوق ، های به شرح ذیل تعریف شده اند: 1 - 5 - 1 - و کسب و کار و های تابعه به با در طرح و و بازدارنده و مراحل آن ها طرح های و روز آمد و بخش ذینفعان به ذیربط و درگاه های و راه و نرم افزاری در های از و راه 31 مرکز کسب و کار و ای فنی، و و های به بخش جهت در 1 - 5 - 2 - و بنگاهای و ها سند با و های و بازنگری، و متبوع در های و ای و فهرست موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره 26725/ت 48462ه مورخ 11/ 3/ 93 در عدم مشابه و های فیزیکی (شهرک ها و نواحی صنعتی) با ملی به های و با نرخ ترجیهی یا یارانه از و ها از و و های در هر رشته و با و از های بنیانی که در بر را در مکانیزم بهم رسائی (Matchmaking) می باشند. آ-5-3 - وری از وری ، و و های و داده های تلفیقی عمیق و جدی به و و تربیت متخصصین به مهم وری و اندازه 1-5-4- و از جذب به خطر از های از و طرح های با بخش از و از همایش های بین در معرفی های ، جذب در بخش و توانمندی های و و ملی به از سنجش و های خرد، و های های که بیش از 30 درصد یک (کالا یا در را هستند. آ-5-5- از و های ملی از و ستادهای متناظر از برندهای و بین شدن آن ها و در برگزاری های از و از ها و ها و اعطاء به و و از های 1 - 5 - 6 - از به با و از و های و از های ای ، و از شکل های بخش از و های و در و سهم و در های های های طرح های و کاربردی شدن و در جهت بخش و و از ها و پایانه های دانشگاهی و تحقیقاتی از طرح های و جهت و و ، مهارتی و و پیشنهاد به علوم، و و از های و و و های سهم طرح های و در اعطایی به ها و و با کشورها و های از های و در های 1 - 5 - 7 - در و کارآمدسازی ایمنی، بهداشت، و (HSEE) از و و بازیافت پسماندهای الکتریکی و های آب در بخش (با آب بر) و به بر از تصفیه های پساب های های در از طرح ناوگان خودرو سنگین از کم و پربازده طرح جایگزین فرسوده با پر بازده و کم 1 - 5 - 8 - و بین با های و تعمیق و با هدف بسترسازی و از ها با منطقه، مسلمان و آسیایی از های با هدف و سازنده از های در مناسبت ها و بین درخصوص ها و های ای و بین در و های با هدف و بخصوص و 1-5-9- ها و های و بر از از محل طرح کمک به و تجدید و بخش ها و اهم قوت: و غنی و غیرفلزی در از تحصیل و در و پتانسیل های در قطعات، تجهیزات، مصرفی و ای ارزآوری بخش و و کل در اهم ضعف: عدم یکپارچگی های و سهم در ثابت کل وری کل و عدم از ابزارهای در بخش توجیه و شکاف و فرسودگی و رفع تعارها با و اهم ها از در و به آب های و به روند صعودی و ارتباطات در جهت متوازن ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز کلی نقش های غیردولتی در های بخش جهت راه که با و محوریت شده است ارتقا سهم و های در ملی از های و و جهت از خام فروشی و وری بخش با هدف در پذیری، سهم و نقش بخش با هدف در جذب و صیانت از و موردنیاز آنده و و کار ایمن و خصوصاً منجمله آلومینیوم، مس و فولاد کمی و در سال 1396 و کمی آن تا افق 1400 ؟؟؟ جدول؟؟ بخش و بر و از جذب کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و در بخش و جهت های و های جهت بر و از جذب و در دار در طول ششم از و روز در های و ها های و مکانیزه ثبت محدوده های (تکمیل طرح کاداستر) از و و جهت جذب های بین با های صاحب و روز در های های مالیاتی، گمرکی، و عوارض و آ ها های های در بخش کانی های از دار و آوردن گران در طرح های از طرح پهنه های به سمت عمقی و تحت الارضی و کشف زیرزمینی در به سمت پروازهای ژئوفیزکی کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و و و تکلیف پروانه های و صادره با های و بخش به در با جدیت و های و آنلاین و مرحله از طرف ذینفع و با و جنگل ها و و های جبران و در ها با هدف نگاه به و در بخش با بالاتر و با و تبادل تفاهم های و و رینگ و ابزارها و بسترهای و بخش به فنی و و از های در و و های گمرکی محوصلاتی که در به حد دارد. بخش و با هدف با و به و جهت های و جذب و های و از تجارب حکشورهای در جذب در و و و جذب دهی و سهم بخش و در از ملی و ها و اخذ و های در بخش (معادن و کوچک) و گلوگاه های و تجهیزات و (اکتشاف، استخراج و آزمایشگاه) و رفع وری در آب و بازیابی آن در و از های کم آب بر و و با هدف و و حفظ با ملی و اهتمام جهت اهداف، میعار وری و و های با هدف خام و های بخش منطبق با فنی و تسریع فنی معدنکاران بخش ها و اهم قوت: نوزدهم در بین به بزرگی و اهمیت ژنو اکونومیک در ای با 450 میلیون نفر جمعیت و با 500 میلیارد دلار سالانه و های اقلیمی، تاریخی، و مذهبی و برخوردداری از های و در از حیث و پتروشیمی و های نفتی، و فنی های در مبادلات اهم ضعف: های بزرگانی (حمل و نقل، و...) سهم با و کم وری کل در رشد بخش سطح و فنی در و جذب ضعف بنیه اغلب های سهم غیررسمی و به های و و ضعف کارایی اهم ها: از در و از ترانزیت (صادرات خدمات)، و در پیرامونی با 15 و مجاور و کار در از فراوان نفت و گاز و به و به آب های های بالقوه و بالفعل به در (صنایع پتروشیمی، فنی و و...) اهم تهدیدها: ای نام کسب و کار و های یکجانبه ضعف جدی در کارگزاری با هدف شدید نرخ ارز و چند نرخی آن گرا و کم توجهی به ملی در و و تغییرات مدام جهت های و عدم و و راه در جهت عدم اجماع ملی و در در و و عدم فرماندهی در بخش و منفی بین های در هدف ضعف و عدم و پیوستگی های صادراتی، و و در و به علت ضعف های (جاده، ریل، بندر، کشتی، هواپیما، کامیون ، هتل و...) کلی وری در بخش و و سهم بخش و در و سهم و نقش بخش در و در بخش جذب در نهادینه در سهم از کل بخش از و با هدف به در و بین و در با غیر از به هدف و و به از مؤثرتر از های بخش و های های جهت از و و با هدف به در با هدف آن با جهاد و در نظر و فشار به و اصناف از ساختارهای و خدمات، و و ها های پخش و های صنفی ولجستیکی و از روان و های سند و راه در و و روزآمدسازی شیوه های بر و جهت و و و و و و های خرد شناسایی، و از های و فروشگاه های و آپ های و به های بخش و بین و در با غیر از از های سفارت های در خارج از و کمی و رایزن های در هدف به و های فرامرزی (کاهش زمان - های ترخیص- مجوزها) و با یاجاد های مشترک و از های و و های دوجانبه و چندجانبه و ای و نام و نشان - های های و از های و در و های از و جذب کمک به تبلیغات، بازاریابی، رسانی، آموزش، در های بین و های به هدف و ها و های مویرگی در هدف و ها و دو یا چند به از و های های و جهت همپیوندی و هلدینگ های از و (بسته شستشو و...) جهت با های صادرکننده به (ترغیب و سازندگان به با تولیدکنندگان داخلی) از ای از و از با از و به از های با های و ای از بخش و های در جهت فکر با هدف از دیدگاه های و های بخش های بخش های با بخش جهت و رفع و حذف مخل بخش و انحصارات در بخش و و در موارد خصوصی، ها و زدایی به شروع و کسب و کارهای در جهت حذف و غیر گر با خود بخش در جته کسب و کار از الکترونیکی فرآیندها و (تولید اتکا، رصد و برخط های تجاری) از و های و شتاب دهنده ها (استارت آپ ها) با به خاص و فشارهای و خارجی، به در جهت مردم، های در خاص با بخش و در که پیشتر شد، طرح شده است. این ها و به شرح زیر می باشند: و با هدف و عمومی: و و های و و های در و به طوریکه هر یک از های ذیربط، و های خود را به و دهند. با هدف آن سطح پاسخگویی تیم با اختیارات در و جهت با های ظالمانه و جدول و هدف خانوار با به و از بهنگام هدف هدف از قبیل کارگران، کارمندان وو... . حساس، و اولیه و ای سناریوهای با فوری سازوکار بورسی در های و پیش بازه های زمانی تقاضا و هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت از در مواقع پرمصرف و راه سازمانه و در رصد و و بهبود، و های و و و از در امر راهبری و های با و (انبارها، ثبت سفارش، حمل و نقل و...) به شناسه هدف با از ای پرهیز از های مخل به موقع اعتبارات و از از تعاونی های مرزنشین، ملوانان و های و از از منظم، به روزآوری وقواعد مربوط با روش های و روش های کسب و کارها و و بر مبنای اثربخشی و های در جهت غیرنفتی: (از و پردازش آن) از با به و از موقیعت در جهت با شرکای ای نمایندگی در و های به و های و به و هدف و به جای خام و ای و های و در جهت با به های (بسته از و ضمانت های صادراتی) خریدار و فروشنده بین از و و هاب های ای مالی، و های ای فقر و و مرزی: احتمام به در بخش و با هدف و این همسو با با مأموریت به های ای جهت و های و با های ای با هدف محرومیت و شدن طرح های در این های و در جهت بر از در و و به از و از های در بخش و تجارت: از طرح های زا به در کمتر برخوردار های های تعطیل شده و از مکانیسم های و ارزی، در گردش، معافیت ها، ها، های و هم صنف از آپ ها در بخش و کارخانجات از های - که بتوانند با مجوز بدون کارخانه از های بلااستفاده و به و نمایند و در جهت به های و های با هدف با فساد و و ها و بر حسن های و عادلانه و همزمان به و آحاد در های و نیز در های اقصتادی با مطبوعات و ها جهت همگانی به و از های جهت ارایه به طرح های فرآیندهای و خارجی: راه به گروه راه های کسب و کار راه و و بازمهندسی فرایندهای با ثبت سفارش و کارت راه و با هدف حداقل 3 برابری خرد (صنایع و و خانوادگی) در های بر کمی و آپ های و های و سربار در شده از راه در های راه تهاتر با به یوژه های و و معماری و در و و مدیریت، پروری و در غیرحاکمیتی به ها، ها و بخش تمرکززدایی و تفویض در تمامی سطوح اعم از ستادی و صفی با اصل توازن و جدی و از درون و گرایی، به بانوان و ترجیح از به تنها معیار انتخاب و تعراض در ها، ها و و های شفاف، و با کارشناسی، کارگروهی، خرد جمعی و اقناعی به جای فرد و دستوری و و تعهد و مدیران به های قانونی از ششم و و الزامات و ها وفاق ملی، و همه از های و قوه قضاییه و های ا جرایی به پول و اعتبار، و و ارزشمداری و به سمت به های پولی و و پیش شدن متغیرهای مهم بخش و و با بخش (نظیر روستایی، تبصره 18 و...) تضمین و در جهت بخش دهی و در گذاری، و ها و و و های بخش های نظر و های بخش های نظر و مخل و و و جاری بر در سطح و هوشمندانه در و در جهت و های بین در ها و وریه های و از تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های بعضاً موازی و متناقض در های پولی، و همراهی و نهادهای در های شده به رفع انحصارها و برقرار در تحت دادن و قاعده مند های انحصار و مرجع: سند چشم انداز در افق 1404 های معظم رهبری (سیاست های کلی های کلی بخش های کلی بخش معدن، های کلی اشتغال، های کلی اصل 44 و...) ششم و و تکالیف مندرج در سال 1397 با بخش دوازدهم و های جمهور راه بخش و سند و شده وقت در دوازدهم به با بخش و (قانون رفع و کشور، کسب و حداکثر از ت وان و در و توقیت در امر صادرات، صنفی، و...)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد

کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد


به خبرگزاری و در های را به کاربردی و بحث و می دهد. در تعریفی از می به و به در یک است. مند است که و های سازمانی است و مستلزم توسعه و مند ها، شایستگی ها و تخصص های در حال و آینده است. در را بدین صرت می در عبارت است از افزایش توان کارکنان های در نظریه پردازی در امور اجرایی-سیاستی و خلق در های عمومی. در در می و در می شود. در به هرم و آن و می کند و می که از این را اند که که ها و در یک هرم است که به مدل هرم است. در این هرم های که به خود ندارند. در فصل به سه و مدل های می کند. فصل دوم این با ها و های به های از مثال هایی در های می پردازد. نکته مهم این است که و مدل ها را به مستقل نمی کند. بلکه به موردی را کرده است. فصل سوم به های فنی و اسناد فناوری می پردازد. معتقد است که فراتر از است، برچگونگی و طبقه ها و توجه دارد، در حالی که دانش،کار و ترکیب اطلاعات، تبدیل آن به و استنتاج و کاربرد آن را وجهه همت می دهد. رویکردی کاربردی، فرایندی، تحلیلی و معطوف به تصمیم گیری است. در این فصل به های در ها و همچنین استفاده از ها و خانه می کند. در فصل چهارم به و استراژی می و می گوید: مقصود ما از ریزی و به در یک است. پرسش اصلی این است که چگونه و شود و چه ای به کار گرفته شود؟ در واقع ای است که های را نموده، آن را به وظایف پیوند می زند و دسترسی آن را افرادی که به آن نیاز دارند فراهم می کند. فصل پنجم به می پردازد. در این زمینه با به اینکه روش این کار تلفیقی از مدل کشف، و با مدل ای سیاستگذاری است. در معرفی این فصل می نویسد: این فصل در پی روش شناسی های ضمی و در های عمومی، اعم از و غیردولتی، ترکیبی از مدل اکتشاف، و با مدل ای است. در فصل ششم یا آخر به نرم افزاری پیش می پردازد. در ذیل این بحث می چهار رکن که عبارتند از دهی، کاوش، و نامگذاری(برچسب زنی) و جستجو. و (مدل ها، ها و ها) تالیف کیومرث اشتریان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی علوم در 430 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه به قیمت 30000 تومان منتشر و روانه بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
14 واحد تولیدی نمونه استاندارد خوزستان تجلیل شدند

14 واحد تولیدی نمونه استاندارد خوزستان تجلیل شدند


- - 14 روز در آیینی به مناسبت روز در شرکت شیر پاستوریزه پگاه تجلیل شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
مراسم رونمایی سامانه فروش تولیدات ایثارگران سامانه «بابرکت»

مراسم رونمایی سامانه فروش تولیدات ایثارگران سامانه «بابرکت»


ایرنا-تهران- (بابرکت) با و وزارت جهاد کشاورزی، صندوق اشتغال و کارآفرینی و شرکت سپهر معین رونمایی شد. عکس: سیدسعید رضوی*11*
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
فناوری های جدید تولید محصولات کشاورزی ضامن تامین امنیت غذایی

فناوری های جدید تولید محصولات کشاورزی ضامن تامین امنیت غذایی


- - آب و را به یک و جدی کرده است، در این میان میزان از طریق مهندسی ژنتیک توجه محققان این حوزه قرار گرفته است. ولی و مصرف محصولات تراریخته مخالفانی نیز دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
بیانیه حسینیه اندیشه پیرو تدوین الگوی پایه‌ اسلامی ایرانی پیشرفت

بیانیه حسینیه اندیشه پیرو تدوین الگوی پایه‌ اسلامی ایرانی پیشرفت


به گزارش تقریب، پیرو رهبر ها، مراکز و را به عمیق مختلف سند شده و مشورتی جهت و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. را که با در و را و برداری کند و ارتقایافته ی را حداکثر ظرف دو سال آینده تصویب و نماید، به طوری که از قرن پانزده هجری شمسی اجرای این با سرعت مطلوب، آغاز و امور بر مدار آن گیرد. از این رو در پی این فراخوان بیانه ای را صادر است. متن به شرح زیر است: از های بر به ملت شد و با در (از اصل به توازن قوا، مقیدشدن قوه مقنّنه به نظر نگهبان در احراز عدم مخالفت قوانین با اسلام، شدن تصدیِ قوه مجریه به تنفیذ و ریاستِ قوه قضائیه به انتصاب از سوی ولی و...) گردید و ایده چون برخورداری از تعهد در کنار ، به و ثانویه ، حکم بر اثر تبدل موضوع و... نیز در راستا مطرح شد، اما نمی انکار کرد که ابتکار نورانی در سیاست های کلانِ حاکم بر دوم در سال 1372، تلاشی حضور دین در بود که جهت دهیِ به را در سطح جدیدی پی گیری می کرد. بصیرت و تیزبینی بود که در ادامه تکاملی خود، به تبعیت های از چشم اندازها کرد و با دغدغه در نظام، به والاتری ورود کرد و با بر چشم انداز بیست ساله نمود تا تعریف به کشوری یافته جایگاه اول اقتصادی، و در سطح را ـ که از و همه است ـ به و و بخش در کند. اما عدم بین این دو در سند چشم شد که قبض و و در این سند شکل و بین (به یک امر و شده) و (به در که از بود) را کند و را بی و هرج نماید. در علی رغم این های و بی مدل و از آن ـ که به و و بود ـ در عمل خود این را و و و و و گرا در را به و و خود را در و در و و شدن از به و را در بر کرد. اما آن به و علم و به و بر های را رقم زد و با قدس سره در های و به جای و عقب در و و های با راه های راهبردی در سال 1389 و سفارشِ ، با دقت هر چه تر بر بار و الزامات آن و بر جایگزینی با پای فشردند و بر بنیانی در علم و تحول در مدل و آن صحه گذاشتند. در ارتقاء در ملاحظه پیچیده بین و و طرح در جهت وضع و پی ریزی یک بنیان حقیقتا مستحق یک جشن ملی بود. در راستا، با بر آیت سیدمنیرالدین و به سرپرستیِ استاد حجت الاسلام والمسلمین مسعود صدوق و با کمی از اولین های راهبردی، به صورت پیگیری به نائب عام ولی عصر عجل تعالی فرجه شد و در سال 1390 به که در شد. این با قراردادنِ به مورد وفاقِ همه علاقه مندان به در این عرصه، در اول و بر یک روش نوین، به تقریر یا فهم مند از این پرداخته تا از برداشت های عوامانه، ناقص و غیرعلمی در این شود و شاخصه های ای الگو، استخراج گردد. سپس از آنجا که این ناظر به یک و است و آن به بحث های و دارد، شده و تفصیلاً به این مهم می پردازد که ظرفیت در و دانشگاه، چه ضعف این و چگونه از تشریح تخصصیِ بار ناتوان اند و لذا بدیعِ بر در به مثابه ابزار جامعه را با خطرِ روبرو می کنند. پس می کند تا با دفاع استدلالی و آکادمیک از بار و آن در های اولاً از و انزوای این حیاتی شود و ثانیاً از این طریق، و دقیقی گردد. بود که طی چند سال، فعال و با گرفت و نقدهایی به این در سه سطح محتوا، و سازمان را در اختیار آن داد. اما با انتشار پیش سند در زمستان 1394، پیش بینی های انتقادی خود تحقیقاتی در و منتهی شدن آن به را محقق شده دید و لذا به نقد و این سند در نقد و پیش و انتقادهای پیش را بر بند بند این پیش تطبیق داد. در این مفصل، مدلّل شده که این حاوی جمع بندی از در دهه های پس از بر سازش بین و در و حفظ وضعیت بدون است؛ روندی که اگر های کفایت می کرد، هیچ گاه موجب طرح بی نظیرِ نمی شد. به عبارت دیگر، این سند با بر که شده، و را به های دانشگاهی ـ که همگی در راستای و همه ـ واگذار و به تألیف غیرقاعده مند بین ارزش های و و اجتماعیِ از آن گردیده و تیزبینانه ی بر بار مقوله را که گاه در بگیرد، نادیده است. که در آن، اثری از و تجربیات معجزه گون آن در و تئوریزه کردن جهت در رایج به چشم نمی خورد. در این از بار به محوری درک روشنی نداده و فاقد از این بار در های است و لذا طبعاً نتوانسته تفاوت خود را با کند و از و به دلیل، به جای در و انتساب مند آن به دین ، به ترکیبی نامتجانس از معارف دینیِ در و علوم در دست زده است. که فارغ از نوآوری، حتی در مهندسی معکوس نیز به نحو نازل و ناموفقی عمل است. البته با وجود آن که نقد و نقض پیش در سال 1395 به و شد و تحسین معاریف از و تأمل از را برانگیخت، متأسفانه زمینه ای مشارکت از سوی فراهم نشد. پس از این فعالیت های در نقد و نقض ، طرح شد و با مندیِ بیش از چهل سال در فرهنگی به بستر تمدن نوین به مشخص پرداخت. لذا با بر های شده در فقه حکومتی ، پیشنهادهایی مبانی، آرمان، رسالتِ شد که این گرانقدر در شده است. که با به مفصلی که در نقد مدل (نقد های مدارهای نیافتگی در اقتصاد ایران، امروز در آینه توسعه، استراتژی صنعتی نظری و مستندات چهارم توسعه) شده بود، افق و در دو سطح مدت و بلندمدت، در سه در سبک و سبک به تفصیل آمده تا اولا خروج مند از شده و بر آن، به سوی گردد. در به این واقعیت تصریح کرد که آیت ـ که های فوق براساس تولیدی شکل ـ از سال 1358 به یک بر پی برده بود و عمر مبارک خود را نیز در راه حلّ این مسأله و لوازم آن مصروف کرد و لذا حداقل و به یک احتمال می گفت که های پیش از به یک راه طیّ شده سخن می گوید؛ راهی که خود را از مندی از بزرگ آن محروم است. نقد و پیش سه در سبک و سبک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
سامانه فروش تولیدات خانگی خانواده ایثارگران رونمایی شد

سامانه فروش تولیدات خانگی خانواده ایثارگران رونمایی شد


کشاورزی با عنوان «با برکت» با هدف حمایت از کالای ایرانی رونمایی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
«چگونه کتاب بخوانیم» به چاپ ششم رسید

«چگونه کتاب بخوانیم» به چاپ ششم رسید


به گزارش (ایبنا)، به نقل از قدس رضوی، سید احمد به نشر در این گفت: جی.آدلر و ون با تهرانی در قالب و به نام به چاپ ششم رسید. وی با چاپ های این به هفت و 650 می داد: به نشر چاپ ششم را در قطع با یک به 43 است. افزود: به نشر در سی خود بر آن است تا و سال های دور خود را در ای به نام گرد هم آورد. هدف قدس از این است که به اما از و ای برخوردارند. به نشر کرد: این در بخش ، سطح ، روش انواع مختلف مطالب خواندنی و اهداف نهایی تکنیک های کاملا مفیدی را رده بندی موضوعی ها، هوشمندانه متن و ارتباط سازنده خواننده با نویسنده می کند و نویسندگان میان سطح ابتدایی، اجمالی، و منطقی و ادراک، تفکر و یادگیری تمایز قائل می شوند. وی گفت: یک مرجع است که روی نحوه و چند سطح و خواند، تاکید و تقریبا هر نوع کتابی چند نکته و راهکار می کند. در بخشی از صفحات ابتدایی آمده است: این کسانی به رشته تحریر درآمده است که علاقه دارند اهل مطالعه باشند یا دقیق تر بگوییم این مخصوص خوانندگانی است که هدف اصلی آنها کسب دانش بیشتری است. هر چند از نخستین چاپ است بیش از 75 سال می گذرد، اما با اقبال روبه رو است. سایت آمازون فروش این را تاکنون 500 برآورد است و منتقدان ادبی، این را یکی از کلاسیک های زنده جهان می نامند، انجمن مدیریت اطلاعات نیز را در فهرست قرار داده است که هر مدیری بخواند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ورود بخش خصوصی به مدیریت منابع آبی ضروری است

ورود بخش خصوصی به مدیریت منابع آبی ضروری است


کرمان- ایرنا- و با به این در و محصولات جالیزی و مرکبات گفت :استفاده بهینه از آب های موجود و مدیریت مناسب منابع آبی از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و بخش خصوصی نیز به آن وارد شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
داستانِ اصفهان و اصفهانِ داستان

داستانِ اصفهان و اصفهانِ داستان


به (ایبنا)؛ به بند را و این در است. به هم محسوب می شود پس به بهانه انتشار داستانی از او در خواستیم و بنویسد. این را در ذیل می خوانید: 74 بانکداری. و به بودم. سال 71 در ای چاپ شده بود. از و او از می گفت و از با اش. از کسی را نمی اما نه را می از را بودم. از کجا می از بودم: میرعلایی. منِ بیست ودوساله، بدون معرف رویم نمی شد به معارفه با مردی که نامش هنوزاهنوز بزرگ است برایم. اما رفتم و دیدمش. فروتن، لبخند بر لب، پذیرا و اخطلاطی گذرا کردم با خجالت. و تمام. با خود گفتم: باقی حرف ها دیگر. با خود نگفتم: نباشد. ترم پاییز آغاز شد و استاد زبانم شد دکتر ابوالقاسم سری که عمرش دراز باد. تا بریزم و پا پیش بگذارم و اهل و اند را می و او را کرد و رود و و و های و را کرد. است به بد و این را مو می نویسم. هر کسی می که را در هیچ گم نمی قد موی پُرپشت. بی حرف به میرعلایی. بود لحظه چه می کشد. به در (پوپک) و آمد. در و در ای به دو شد و گفت: به بود. سر سمت می گشتم. اصفهان خشک می نمی سنت حسن ها و قبح ها نیز. این دو خوب با یا بی یا سنت های بد با خوب یا سنت های خوب با بد با در نیز می (اگرچه در ها - به که آمد - کندتر). می با از ها و های به این به با مدرن/کلاسیک پرداخت. این گاه و گاه را دانست. که اگر بد سبب خیر شد و و پل و گذاشت. اگر این از قبح های می اگر این ها نمی ماند. با ای که و به این و است. ژرژ روس در را است از جبر جغرافیایی. جبر و جبر ای می که یک چه بر آن دارد. اما آن سوی رقم تاریخ: به طور ی بین و و نفت و سوق و دو جنگ بین و... است که این از جنگ ها تا رقم یا که نه، رقم زده یا که نه، است که نمی منکرِ این دو شد بر هنر و یک خطه. که بخشی از زیرساختِ تفکرِ هنرمندان را می سازد، چه خصیصه ای اندیشه و رقم می زند؟ از های های از این قرارند: -اقتصاد واژگان و ایجاز و خست کلام (به خست آسمان در بارش و از تولید آسیایی: تقسیم آب قنات) - ساختار استقراییِ از جزء به کل رسیدن (به صنایع مستظرفه گوناگون چون معرق کاری و...) - درونگرایی ها و درون ارجاعی متن (به نوع معماری) نگرش به نویس، ای است از مارشال برمن در تجربه مدرنیته: رو به جلو دویدن و به پشت سر نگریستن. که ای است از سارتر خشم و هیاهو در مقاله در نظر : می را با کسی قیاس کرد که در اتومبیل سرگشاده ای و به پشت سر خود بنگرد. یک می می خواهم بنویسم، با که یک اصفهانی یا شیرازی می توفیر دارد. یک صبح که برمی خیزد ممکن است با میدانی تازه احداث شده روبه رو شود یا با ای تخریب شده. پس اش از ای متغیر برخوردار است. و خواسته یا ناخواسته، شهرداری را می کند. مگر اینکه مقولاتی از بافت و اتمسفر و روابط شهری. اما را در خود دارند، متن را می کنند. و سپس شیراز، همزمان گذشته و اکنون را، کهن و را، به چالش کشیده اند. در این اگر دورنمای نداشته خطرِ سنت و ایجادِ ارتجاعِ تهدیدش می کند و اگر این دورنما را و تعریض و تعمیق متن و کارکردهای زبانی و یابی اکنون، در لایه ی داستانش خواهد داشت. سنتِ در بر پایه اندیشگان مدرن/کلاسیک و به آن داده است: محمدعلی جمال زاده، آغازگر فارسی، سوادش در حکایت های کهن هویداست. بهرام صادقی، ای سراپا در بلند ملکوت به واسازیِ خدا و شیطانِ عتیق می پردازد و حتی از و او نام می برد. هوشنگ گلشیری، مقالاتی در کهن و حتی قرآن و چون معصوم پنجم . تقی مدرسی از تورات در و او و هرمز شهدادی از کُلاژِ و روایات قدیم در شب هول سود جسته اند. شعر کلاغ سروده تد هیوز را کرد و و سنت های را به همراه مهین دانشور. پنج مجموعه و سخنرانی چون و انواع شعر و رنجِ آز (نگاهی به رستم و سهرابِ شاهنامه) و شاهنامه، پایگاه یگانگی . منصور کوشان نیز به واسازی ادب کهن گرایش داشت، هم گاه در و هم در ساخت سریالِ به سیمرغ که بازسازی زندگی و آثار های مهم بود از سنایی، بایزید، عطار، ابوریحان، مولوی، سعدی، ناصرخسرو، ابوسعید و... جعفر مدرس صادقی که اش مینی مالیستی به روان سازی و بازچاپ کهن پرداخته است. رضا فرخفال در مجسمه ی ایلامی از آه، استامبول به سراغ رفته همچنان که در پیرایش و استحکام زبانش پشتوانه ی نثر مشخص است. محمدرحیم نیز چه در نثر و چه در فضاسازی و چه در ی استفاده از پیشانی نوشت و پانوشت. (که تحشیه نویسیِ کهن را و بورخس را یادآوری می کند) علی خدایی با نثرِ روز، از و اقلیت دینیِ دیروز می نویسد. ابوالحسن نجفی، مترجمی که نو را به کرد، چون اختیارات و مقالات در عروض نوشته است. حتی چون و اگر به شکل مستقیم در این نشده اما با ی بورخس، با آن همه از هزارویک شب و عطار و سایر ایرانی، حوائجِ پنهانشان را برآوردند. کیوان قدرخواه، در شعر گوشه های هشتادودو از و و حقوقی جامعی از شعر داشت. شاهرخ مسکوب، که پس از پایان دوره ابتدایی ساکن می جستارهایش بر پروست نشان از سواد او بهترین پژوهش ها را در مورد و و کهن ایرانی است. چون جلیل دوستخواه مترجم اوستا، به این قوت و غنای آرکائیک می بخشید و بسیارانی از این دست و شاعران و مترجمان و پژوهندگان. حالا، و اند روی نیمکتی مدور پایین؛ به هم پشت اما نه، آنان به شکلی دایره وار در عرضِ یکدیگرند. که نویسِ رشتم و هشت سال ونیم در ام، که سنت را در خود و به می اندیشده حتی اگر بهای این راه، هزینه ای گزاف که پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اختلاس‌گر میلیاردی در کردستان دستگیر شد

اختلاس‌گر میلیاردی در کردستان دستگیر شد


و از که با سوءاستفاده از شغل خود و ضعف سیستم‌های امنیتی بانک‌ها‌، اقدام به اختلاس چند میلیاردی در استان کرده بود‌، خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
صنعتگران عطای تولید را به لقایش می‌بخشند

صنعتگران عطای تولید را به لقایش می‌بخشند


افزایش نرخ ارز و به تبع آن در و همه را بر به طوریکه یک اقتصاددان معتقد است تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در بیش از منافع آن است؛ لذا ادامه فشار به منجر به تعدیل نیرو خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
ابداع فرم نوینی از هنر آیینی در سنت عاشورایی

ابداع فرم نوینی از هنر آیینی در سنت عاشورایی


به گزارش های و آن مدتهاست از سوی و نقد و گاه است. و روحانیون، ذیل هرگونه شکل این را از اصل و و می کkند و نیز ذیل های شدن و یا ای و و به ـ و دارند. و محل هر دو گروه یک ادعا به نام اصیل" یا برتر" اما معمولاً استدلالی بر صدق و در به و است که این نوع و می شود. از این بر سر و در در است. که نیز در با و خلق و بازسازی مکررش را می کند. به عبارت در هر دو خوانش و (علما و دینی) ایستایی در معتبر و قائل به فرم یا حتی گاه بی ارزش فرم در برابر اهمیت اصالت می شود. به نظر می رسد در طول تاریخ و بویژه در چند قرن شدن و آن با روح و این از خرد و را کند که نه یک در ای از سنت ها و و و در خرد و سطح هم هست.یکی از این در های در است. یک ـ ـ است که نه یک غنی از ذوق و و است. به سبب می گفت اوج هنر است که همه انواع هنر و را در ادغام است و به این سبب تراکم و چگالی بالایی و هم توجه داخلی و خارجی است. نقدهای یک جانبه (تعزیه، یک هنر واپس گرا) و علمای (در نقد دائمی و طرد و گاه سرکوب مذهب عامه) در چهار دهه منجر به شده، ازجمله سرنوشت نقالی و پرده را می دید به که شرایط و تغییر و فشارهای سیاستگذاران و طرد و حذف این ها رو به رفته اند. نگاه و منظر به (از جمله و ...) سبب در بسترهای و جشنواره ای شده است. اما در کل، و نخبگانی روی خوش به نداده است و برج عاج متخصصان و مانعی فهم درست این است. در دولبه قیچی، یکی به نام و به نام شدن، این سنتها را اند.اما که این های جان و دل را به خود جذب است و در این به نظر می رسد کار را می هد. های (با و و و آنها) و فقط بر و حفظ نظم است. از و اش را خلق و و حتی آن می کند. به سبب ای از و ها در بطن اند. این ها به های و های و هر قشر گاه با خوش و هنر اند سبک را در و به راه و گاه با سنت حسن خلج و سیب از سوی نیز با این که به ای تر شده و بسط می نخل ها و با و گاه زنی در شهر و حتی روی به شکل های از ـ هنر ـ ـ بدل می و در دل همه هنر و و عاد های ها و های به و فرم های دارد. در نیز می ای از هنر را دید و در این یک در است. نام این اثر است که به شیخ از این نام آن به می شود تا نکند). سنت به از نخی (ماریونت) با همت پور از سال 1383 در راه می و از سراغ می رود، با رستم و سهراب می شود و بعدها به حافظ، سعدی و عطار و مکبث هم ختم می شود. مهم و هنرمند و ها و اوست که از ای (هنری و در مرحله های از دانان ارمنستانی و سازان اتریشی و ...) و استقرار ملی می کند و در اوج خلاقیت، نسخه ای با خاص از این هنر می سازد. را با این نیت می کند که دهنده راه خوانان و ملی باشد. او می خواسته در امتداد و راستای سنت کند. و به قول یکی از منتقدانش، متن تکرار است . به ظاهر یک شخص اما به کمک تیمی از همراهان و شاگردان، به یک "مکتب" است: "مکتب آران".این مکتب، و را با های و متناسب با ذوق و امروز می کند تا سنت و ملی را خلق کند و از دل این هم هست که به مثابه شکل بدیع و ای از هنر ـ در و امروزی متولد می شود. این از کارگزاران و نهادهای و حکومتی تردید و گاه بود و را در دعواهای به تک یک زن در بخشی از در اجراهای و کار به کمیسیون مجلس و زمان هم کشید و در آن مقطع تاریخی دوم دهه هشتاد، از اصول گرا مسجد ضرار خواندند و نهایتاً از آن ای تسویه حسابهای (ر.ک رجا نیوز، 26 مهر 1394) اما مساله آنست که عاشوارا، تحولی در و شکل در سنت است. جالب اینجاست که من از این آن بود که (سنتی مذهبی) در آن زیاد بودند، آدمهایی که شاید دیدن این در ایام گذرشان به تماشاخانه تالار فردوسی در قلب تهران می افتد. فرم با از عروسک، حضور آزادانه و عروسکهای زن و زن در مصیبت کربلا، و روایت، به عروسکها می شود. همانند در (گاه به سیاهی لشکر، گاه به دستیابی به تبرک پس از اتمام آن و ورود به و ...) نیست، اما تئاتر، فضایی بدون با تقریبا سه بعدی، نورپردازی عالی و همزمان از سازی هنرمندانه، و آواز م و حتی ها و سکوتها، را در سنت است که سابقه نداشته است. مطلق فضا، را در ای با متن هنر-آیین میدهد. تمام حواس مخاطب، حسب رخدادی که در و صدا و و نور وابسته بدان هست درگیر می شود. این فرم فردی (در عین جمع تماشاگران تئاتر) و تعلق همه حسی به شکل است. پور در هم در فرم و هم در و است. متشکل از غنی ترین نمادها و کهن ـ و است. با می شود، پیر موی که راوی هم شعر او، تجلی شناسی در معنای دقیق است. به محتشم، و فلسفه است که اوج آن در می شود و به سبب شهر به ای عظیم و درعین حال رستاخیزی مثالی شبیه است و همه این موارد را عمیقا در کارش رعایت است. از و شعر عرفانی و از رنگ ها (قرمز، سبز، سفید) به همراه نمادهایی پرنده، اسب بالدار، فرشتگان آسمانی و مهمتر از همه تیم است که را با خود به و این می برد و مخاطبی که همذات پنداری ای که با و عقیدتی این دارد، همدلانه در خود درونی و به هم در آن می کند. به سبب واکنش طبیعی با یک را می دادند، و در حین اپرای، می کردند. در و این اثر است. محوریت زنان در این ساختار معاصر در پنج دهه اخیر است که از آن به زنانه شدن نام برده اند و زن، نه نماد داستان، لنز و این نیز هست. در است که شعر را به غنایی و حس و حال جنگاوری ها و های سنتی، را به توصیف جزئیات بدنی و عاطفی قدیسان است. در دوم قرن چهاردهم 1400 ـ 1350 را می کند. در آران، و از کهن (رنگها، های دوران عرفانی، نقشهای پیر موی، رستاخیز عظیم، باران خاکستر و شهادت بن علی، اسب بالدار و به عرش رفتن پیکرها)، سبک از هنر را است. سبکی غنی از معنا و متکثر. عده ای با / مدرن، در را برجسته تری بینند، و عده ای با کمتر و با دغدغه به دنبال فهم سیر پور هستند. شکل است که هم و عواطف و مومنان را به معطوف و سیراب می کند و هم اینکه در از صحنه، موسیقی، نور و ... است و هنر محلی را با در هم آمیخته تا شکل را نه با مصالح دم دست محلی، عناصر و در (سنت غربی، ارمنی، ترکی و ...) و در کند. از این رو باید پذیرفت کلیه ی ـ نه مثل ها را اند در این روند، رویشهای بسیاری اند. گاه این تغییرات پسند نمی گیرند و نامناسب کنشگران به تدریج حذف شده و در اصلاح شده اند. هست سنت به پیشگامی مهمی در هنر و معنوی ارائه است که می دهد هنوز آیینها، و این هستند، که هم فرصتی باشند و هم از و در تعامل با شکل های از بینی، خلقیات، اخلاقیات، زیباشناختی، و عاطفه و نظام معنایی و را از ایجاد، مستقر و کند. جبار رحمانی *انسان شناس. پژوهشکده مطالعات و
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
صادرات شاخص خراسان جنوبی 22 میلیون دلار ارزآوری داشت

صادرات شاخص خراسان جنوبی 22 میلیون دلار ارزآوری داشت


- - و گفت: 6 ماه از جمله سیمان، کاشی و سرامیک، انواع مواد شوینده و سفید کننده و بلوکه سبک 22 میلیون دلار ارزآوری داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
پاتک ایران به تحریم نفتی آمریکا/ سناریوهای صادراتی روی میز مسئولان

پاتک ایران به تحریم نفتی آمریکا/ سناریوهای صادراتی روی میز مسئولان


به خبرگزاری ها و در ماه نفت را نشانه گرفته است و این با ای نفت هستند. اطلاعات و شده از سوی رسانه ها نیز می دهد که تا و پیش می در ماه های آتی نیز باشد. در این های را و معتقد است: در اول: 500 نفت در دوم افت 22 از سه دوم افت 5.2 به جز و از دوم 9 از دوم سال. دوم: یک نفت در دوم افت 45 از سه دوم افت 5 )بجز و اساسی( از دوم 18 از دوم سال. با در نظر دو شده پیش می در سال 1397 رشد در اول 5 -و در دوم 8.2 -درصد باشد. از طرفی رشد در سال و صارات نفت تاثیر خود را روی دیگر بخش ها می گذارد. همچنین با اتکا به چند عامل تعیین یعنی وضعیت نفت، و در نتیجه آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی( و آن بر بخشهای صنعت و بازرگانی( رشد سال 1398 بین 8.3 -تا 5.5 -درصد پیش می شود. در نیز در نفت از از به 335 در روز افت که 9 از کل نفت خام آن در سال است. مهر ماه نیز علی ملی نفت هیچ ای نفت و با همه و پول نفت ندارد. با این و به نفت و این از آن است که ما دو و 313 نفت با هر 70 و 76 سنت در که در سال 97 این رقم را 55 پیش بودیم. این که هم و هم ما هر نفت شد که نسبت به سال باشد. در سال بالغ بر 101 از محل می صرف امور کند. طبق بانک مرکزی در 5 امسال نیز 54 وصول شده است. کل از نفت خام و گازی 48.5 است که سهم از این درآمدها 26 می شود. اظهارات می های متنوعی در اند که یکی از آنها مربوط به گزینه های نفت است. هرچند جزئیات این ها نشده، اما برخی تحلیل ها می حداقل دو یا سه سناریو نیم سال دوم طراحی شده باشد. در بدترین و بهترین حالت به ترتیب می متصور بود 4.5 و 15.5 نصیب شود. در کنونی نفت و کمتر از یک شد و این را زنگنه وزیر نفت نیز چندی پیش تایید بود. با این باید هرگونه مدل و سناریویی را آماده کرد. تحلیلگران اگر چه امریکا در بلندمدت نمی نفت را از بازار خارج نماید؛ اما ممکن است در مدت و با فشار به خریدارن نفت ایران، نفت و به تبع آن را دهد. بنابراین ضروری است متفاوت مدت نفت و کسب آن نفت پیگیری شود. یکی از این راهکارها که تاکنون کاملا مغفول مانده استفاده از قرارداد پالایش Processing agreement به منظور تبدیل نفت خام به فرآورده از جمله بنزین، گازوئیل و امثال آن در یک پالایشگاه خارجی و فراورده نفت است. علاوه بر آن و نفت خام در کالا آن هم بخش می راهکاری دور زدن ها و منفعت رساندن به باشد. اگر این محقق حجم نفت در یک در روز است و همه نفت می توانند در دادوستد طلای سیاه مشارکت کنند. نحوه نفت در 20 ریالی و 80 است. نفت در که از 6 ماه آغاز می شود تا 13 و پس از جمع بندی و دوباره، تصمیم نهایی اعلام می شود. با شده به نظر می رسد، بتوان روزانه یک و 300 تا 900 در روز ماه های پیش رو کرد. در این اسحاق جهانگیری معاون اول جمهور بود، نفت خام در داخلی شد و بخش می به طور نفت بخرد و کند. تلاش ما این بود که نفت کاری کنیم که شعار را به شکست بکشانیم و در این زمینه ریزی است. در صورتی که با مدلی کم نقص و نفت خام بخش می توانیم امیدوار باشیم، همانند خنثی شدن بنزین در سال های این بار نیز تیر به سنگ خورد و جز شکست، ارمغانی به همراه داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تعیین روسای کارگروه‌های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور

تعیین روسای کارگروه‌های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور


به خبرگزاری و در شفیعی بررسی های ملی را به با فر و و را به و تحلیل محتوای رسانه ای سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد نوریان اجتماعی ناجا را به رصد و پایش سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر در و مجلس را به قضائی و بابک دین پرست هماهنگی و توسعه منطقه ای را به کرد. گفتنی است پیش از این، با صدور حکم ای از سوی دکتر فضلی؛ سید رمضان شجاعی کیاسری و بین الملل به دبیر و شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
دست خالی صادرات لرستان از بازارهای بزرگ

دست خالی صادرات لرستان از بازارهای بزرگ


خرم - - لرستان از ولی از این نداشته ، فرایندی که نبود زیرساخت و فقدان برندسازی، مردم استان را از خوان نعمت کم کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
دست خالی صادرات لرستان از بازارهای بزرگ

دست خالی صادرات لرستان از بازارهای بزرگ


خرم - - لرستان از که از این نداشته ، فرایندی که نبود زیرساخت و فقدان برندسازی، مردم استان را از خوان نعمت کم کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مسکن مهرهای بدون متقاضی،خریدار پیدا کرد/جزئیات توسعه شهرهای جدید

مسکن مهرهای بدون متقاضی،خریدار پیدا کرد/جزئیات توسعه شهرهای جدید


به گزارش طاهرخانی، مهر اظهار داشت: در حال مهر دچار پیچیده ای شده است؛ از یک سو ها را و از سوی به شده است اما مهر در اقلامی است که با مواجهیم بوسترپمپ؛ اکثرا که شده و است اما به این و حتی در نمی شود از که های این انحصاری هستند، یک مقدار کار را سخت است. شده مهر پردیس، خریداری و نصب می شود وی افزود: اواخر گذشته سرپرست شهر اعلام کرد با صحبت است و است نصب را به هر نحوی که شده کند به که پکیچ های نصب شود بنابراین اعتراضات از این صنف است. فاز هشتی های می با فاز 11 جا در به در در در دست مهر فاز 8 و با شده گفت: در فاز 8 از است که سبب شده تا ها با رو شود و مجموعا بین 30 تا 50 درصد دارند. ما به آن از که به تعهدات خود عمل اند توصیه ایم در فازهای 11 یا 5 و 9 خود را بگیرند. اما آن از متقاضیانی که اصرار در فاز 8 مشکلی ندارد و مسائل قضایی این فاز رفع است و می در فاز و امیدواریم سریعتر را دهند. چه کسانی در می شوند؟ وی شهر گفت: تأسیس این شهر به بود ولی شهر به بود و ذیل شهر می کرد اما در حال کمیسیون شهر را دریافت ایم و در آینده نزدیک در هیئت نیز این به می رسد و این شد چون در شرق دارد، در این های و کارخانه های متعددی و هدف ما و این های تا را در این بدهیم. راه و با یکی از هدف ما در شهر شرق داد: سعی ما این است که در و با را کنیم. ضمن از نظر هم از شهر است و که می شود کم و است تا که می در این کند. وی کم آبی گفت: خط آب به شده و در آب ضمن دو 3 متر در این شهر و نصب شده است اما به طور کلی آب، یک جدی محسوب می شود که ما هم باید در نحوه سبز و هم مصارف تجدید نظر کنیم. همه 50 تا 22 در 50 در 12 شهر گفت: 50 تا ماه به طور در هدف می شود؛ در در چند شهر کلنگ این زده شد از جمله در شهر بهارستان با انجمن انبوه سازان اصفهان، با حضور راه و و در شهر صدرا هم های مربوطه شده است در سایر شهرها تیس و سیراف هم این در آستانه است. وی با در شهر نیز اقدامات لازم مربوط به این طرح، نهایی شده و به زودی شد، تصریح کرد: این 50 تا 22 شد. 50 است نه در به این که هدف این 50 کدام قشر است و چرا در آن دیده یادآور شد: به کافی در کم درآمد به دهک های 4 و 5 ایم. هنوز هم در این شده از سوی علی رغم فضا به طور انجام است. تنوع جمعیتی در با این 50 وی داد: بحث بعدی این است که نمی خواهیم که در قالب مهر آمده اند، تغییر می کند، نادیده شوند. مثلا گزارشی از شهر گلبهار که مهر آنجا ایم و این عموما یک خوابه ولی حالا وضع شده یا تعداد افراد خانواده اش درنتیجه دنبال بزرگتر و با بالاتر که متأسفانه لذا این 50 در است. از سوی می خواستیم هم در شود به دلیل در این بخش در کار ما اما اگر این به پیش برود و به های اصلی ما که در کار گرفت. راه و این طرح گفت: چارچوب آن بیشتر مشارکتی است به این که و پروانه ساختمانی را می کنیم، کنندگان هم آورده را می آورند که بخشی از آن خودشان است و بخش را هم پیش فروش می کنند. بخش هم منابعی است که از بانک عامل بخش می شود. در نیست جدیدی شود وی که است در این طرح باشند، گفت: در این طرح اجرا نمی شود چون تقریبا ما در اختیار مهر است و اما روی 100 هکتار با طبیعی در حال هستیم که اگر اسناد آن به منتقل امکان این کار در هم شد. اما در حال و اندیشه و هدف طرح 50 هستند. 8 واحدی خانه های در به این که در شهر تا پیش از چند و در حال این به چند دستگاه است؟ گفت: از حدود 7 تا 10 که مهمترین علت آن ضعف رسانی به این شهر بود که شامل روبنایی و زیربنایی اعم از سبز، تفریحی، فرهنگی، آموزشی، درمانی، شهری و جمع آوری زباله و امثال می شد. وی خاطرنشان کرد: اما در ظرف زمانی سه چهار سال اخیر بخش از این مشکلات ترمیم شد الان هم جدی تری تا بهتری را در کنیم. های در این چند ساله و شد های هم در دست است این پیام را به است که در رو به بهبود است. 40 رام حومه ای تهران-پرند/ امام-پرند داد: بحث دسترسی ریلی به نیز و 20 رام ریل باس در صبح و 20 رام ریل باس در بعد از ظهر بین و در هر یک ساعت یک بار با مناسب تردد دارد. همچنین خط خمینی (ره) به هم فعال شده است که چشم مثبتی از است. مسکن، تهرانی ها را پرندنشین کرد وی در علت مهر شهر گفت: ملک در سبب از شد و در حال تنها که اختلاف با بر سر داریم، هستند. به این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، حداکثر 2 مهر شهر مانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​حاشیه های داروهای بیماران مبتلا به سرطان/ایرانی بهتر است یا خارجی

​حاشیه های داروهای بیماران مبتلا به سرطان/ایرانی بهتر است یا خارجی


به گزارش به می بدون هیچ و استرسی، را تهیه و کنند. زیرا، هر استرس و می را کند و با به خاص خودش را از رو هیچ اضطراب و نگرانی در این نفوذ کند. این روزها، مهم ترین به داروهایی است که می کنند. با به ها و و که بر سر راه به از بیش از پیش می کند. در این عده ای یا نمی به دست برسد. حذف سمیرم در گفت: حذف از سیاست نامناسبی است که معالج صلاح می داند از استفاه شود بیمار را کرد از کند. وی با این که به و افزود: اگر قصد و و به ؛ یه را از حذف کنیم. کرد: بر اگر از است از کرد و است. در در فصل به هیچ وجه با حذف از به این نوع که بیش از هر ای به شود. وی داد: حذف از های ، را سخت می کند . افزود: و را با و اگر از است به ای را کرد که کنند. پشت در و از ابهاماتی پشت اقدامات تشویقی های به خبر داد و گفت: در موضوعاتی که محل اختلاف به نظر کارشناسان برگردیم که در این مهم بر متخصصان است که به تولیدکنندگان مجوز بدهند که از اثربخشی محصولاتشان اطمینان حاصل کنند. وی داد: ما در به نظر سازمان غذا و استناد می و چنانچه بر تولیدشده در صحه بگذارند، و قابل پذیرش است. کرد: البته های ضد در هم را اینگونه تشویق می که اگر میزانی که مشخص کرده اند به یک سفر فرستاده می معنای یا یک کننده پیشنهاد می کند که در ازای خرید سه قلم یک قلم از آن را رایگان دریافت می پیام به همراه ندارد. و تاکید کرد: این نوع اقداماتی که از سوی برخی های صورت می نشان می دهد که بحث نبوده بلکه فسادهایی در این شکل گرفته است که به سیستم دارویی خدشه می کند. تدوین راهنمای 12 از سوی دیگر، مهدی رئیس مرکز مدیریت پیوند و های وزارت بهداشت، با این که 12 و پرهزینه در توسط کمیته تخصصی متشکل از صاحبنظران و با تجربه این نوشته و شده گفت: هم اکنون در سطح بر اساس این ها های را تعریف می کنند. وی افزود: در خصوص 15 شایع که حدود 80 درصد از های را در تشکیل می دهند، در قالب ها یا در حال آماده سازی است که چهار از این شامل های پستان، معده، روده بزرگ و ریه در یک ماه آینده شد و 11 دیگر نیز به مرور زمان تکمیل و می شود. داد: با انتشار این ها و کارهای زیرساختی انجام شده و سند جامع در کشور، از شناسایی و پیشگیری تا های پیشرفته و مراقبت های تسکینی زنجیره کاملی ایجاد شده که از نظر هزینه و بخشی به زندگی موثر بود به نحوی که به واسطه آن سختی که در گذشته به منظور پیگیری و سردرگمی های احتمالی بود ساماندهی می شود و از خدمات با تری برخوردار می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
پاتک ایران به تحریم نفتی آمریکا

پاتک ایران به تحریم نفتی آمریکا


صادرات نفت بخش با و از ارزش افزوده به عنوان سناریوهای پاتک ایران به تحریم‌های نفتی آمریکا خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادیم/ من را جای دیگر هم به کار نگیرید

در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادیم/ من را جای دیگر هم به کار نگیرید


به گزارش خبرگزاری محمد در و ملی گفت: سال تا های بیرونی که را تحت می داد نبودیم. و داشت: این را تحت داده است و این که 40 سال مقاومت در برابر مختلف به دنبال آن است که این را با طی کند و اگر با پیش های و با این و با این و که به و و حتی در شود است. * در چند ماه پس داشت: در ای که در هم به کمک کند و هم همه ما به هم که انصافا بگویم که در این چند ماه پس نداده ایم و ما به مسئولان وزارت و همچنین شافعی به اتاق که زبان گویای شما در جلسات باشیم ایم به همه شما را تا ها بر شما و در این کند. وی افزود: در زای که به و ارد شده و است و از آن به جنگ یاد می شود و هم از آن به نام می اما و آن است به که حتی از با پول ملی خود سعی می تا باشند. * علت شدن های است و داشت: ما ای به و از و به ما که با ارز 4200 در می شود می شود. ارز را در 7 می کند یک سوم پیش می آید و در این به می شود به که در این یک تن می شود و به یک در می شود که آن های است که اگر حل با آن با معلول است. وی افزود: در هم همینطور است گفتیم که با ارز 4200 و ارز آزاد آمد تقاضا به 53 میلیارد دلار رسید که بخشی از آن تقاضای رانت جویانه است. با انتقاد از شدن و بزرگ نمایی آن در فضای مجازی گفت: ما که در آرامش ایجاد تا با صبوری حل شود. * از می ترسند وی با ما هم معتقدیم که ممنوعیت بدون پیش آگهی و به طور ناگهانی کار غلطی است، گفت: اگر کسی این کار را دهد عذر تقصیر بیاورد و بگوید که برحسب این گرفته شده و تکرار نمی شود. ، و با اما ماده 11 آیین نامه گمرکی اجازه می دهد که کالاهایی که در گمرک است شود، گفت: چرا در گمرکات نمی گیرند. دلیل آن است که می ترسند، دوغ و دوشاب مخلوط شده است؛ خادم فعلی که خدمت است از ترس مبادا به وی بگویند که شما با و ارتباط دارید این کار را نمی اما اگر کسی متخلف بود و با زیرمیزی این کار را کرد ترسی و از گرفتار شدن هم نمی ترسد. وی افزود: حتی در هم می زیرا تا ثابت کند نرخ ارز آن و هزینه های معاملات را اعلام کند رسوا شده و با این نمی تواند دهد. * هیچ مدیری سند ، و داشت: هر پیشنهادی که در نشست سران قوا تصویب شود اگر شجاعت به مدیران برنگردد کار درست نمی شود. جهانگیری من که در میان شما اگر این مسیر کند هیچ مدیر پای سندی را امضا نمی کند و هیچ فردی سند و همه را به موکول می کند. * من را جای دیگری هم به کار وی داشت: رایزنان 7 ماه است که نگرفته اند اما کسی نمی کند که تامین را از غیر بپردازد. این به مصلحت نیست من که هیچ جای هم مرا به کار چون اگر این روند یابد حضور و وجود من کارایی ندارد. داشت: از می خواهند که به مستمر به دهند؛ در سامانه نیما راه هایی کرد که امنیت و واردکنندگان حفظ شود. این مساله در خصوصی هم گفته شد و به جمهور هم منتقل شده است. ، و داشت: می گویند که با 40 سال سابقه را نمی داند در حالی که ما از مشکلات اطلاع داریم. وی افزود: حرف را شنید که چرا بازگشت ارز سه ماهه امکان پذیر نیست؛ این را اصلاح کرد. انتهای پیام/
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
خوراک پتروشیمی ایلام به پارس جنوبی صادر می شود

خوراک پتروشیمی ایلام به پارس جنوبی صادر می شود


- - گاز گفت: از این است که بدلیل عدم راه اندازی واحدهای مصرف کننده این ها در به جاهای دیگری از جمله پارس جنوبی ارسال می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
ترامپ: از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای با روسیه خارج می‌شویم

ترامپ: از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای با روسیه خارج می‌شویم


رئیس قصد این را پس از بیش از سه از منع و آزمایش موشک‌های هسته‌ای میان‌برد و کوتاه‌برد با روسیه خارج کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
​برگزاری نمایشگاه کتاب «چهل سال عزّت» در40 دانشگاه کشور

​برگزاری نمایشگاه کتاب «چهل سال عزّت» در40 دانشگاه کشور


به گزارش به مناسبت چهلمین سالگرد با حمایت و و همه در ها، در چهل کشور های کند. موضوع های در سه ، و است. در را و چاپ 1390 به بعد خود را جهت در این ها و از های را با خود اند . این ها در از 19 تا 29 شد و ها با به و شوند. با شناسایی های واجد شرایط و امکانات لازم، ها و برنامهshy; های جانبی پرسش و پاسخ با تاریخ، نظارت بر حُسن و تبلیغات محیطی محل را به عهده گرفته است. همچنین و 20درصد را تعهد است. از ناشران، ها، سفارش های شده، بسته بندی و ارسال محموله shy;ها به ها، طراحی و چاپ و توزیع پوستر و بنر متمرکز، دریافت مرجوع ها و ترتیب و تحویل به و نیز حسابرسی و تسویه و قراردادها با است. شرکت کننده در این ها عبارت اند از: انتشارات و نشر معارف، زمزم هدایت، شهرآب، بوستان آفاق روشن بیداری، پژوهشگاه و اندیشۀ دانشجو، رسول آفتاب، کیهان، و تحقیقات دفاع مقدس، و پژوهش های سیاسی، شهرستان ادب، موزۀ عبرت و به نشر.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
خودروسازان خصوصی روی نردبان افزایش تولید

خودروسازان خصوصی روی نردبان افزایش تولید


مروری بر در مدت می دهد در و سواری در دولتی، در 6 ماه نخست امسال نزولی بوده است. این در حالی است که می دهد خصوصی در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
ایده تاسیس انتشارات و مرکز توزیع کتاب در آلمان

ایده تاسیس انتشارات و مرکز توزیع کتاب در آلمان


حجت الاسلام محمود زاده؛ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری (ایبنا) در هفتادمین بین کرد: نشر در این از در با های پیشین از توجهی برخوردار بود. البته این در نشر مشاهده است. وی افزود: نشر کشورمان در بزرگترین بی در توسعه و سازی فکری مورد نظر ما موثر است. تطبیق با استانداردهای مصادیق رشد نشر در 2018 داد: در محتوا، جلد و آثار رشد هستیم. از از نظر -انتخاب جلد و یا حتی با به مضمون- عمل اند و با سطح های دارد. وی افزود: ها از نظر محتوایی -به در کودک- بسیار است. و مسئولان آژانس های ادبی توانستند در ها نیز در با های قبل کارشناسانه تر عمل کنند. به و معیار های با های بین و گفت: باید در و آثارشان در جهانی، به طور جد تجدید نظر کنند. در اوقات در بهترین سطح می شود اما و دور از بین است؛ در این به مطالعه نیازمندیم. عرضه در کرد: در کودک، متفاوتی را و های دیگری دارد. این در است که عمدتا در تصویرسازی آثار، دچار مشکل و توقف شده ایم. به مثال، گر از سفره پهن شده به ماه رمضان استفاده می کند در که این پیک نیک است. ایده و در بر لزوم به غرب در به تاکید کرد. وی فعالیت در و ارتباط این در از گفت: متاسفانه شبکه قوی در از به ندارد می توان به و های در فکر کرد. داد: مراجعات به دریافت پاسخ به پرسش های اعتقادی است و با به موضوعات، هایی که در این در اختیار دارد، به مراجعان می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سومین نمایشگاه لباس عاشورایی در تالار وحدت افتتاح شد

سومین نمایشگاه لباس عاشورایی در تالار وحدت افتتاح شد


به گزارش خبرگزاری ظهر شنبه 28 مهر با حضور سید مجتبی حسینی ، و از و در افتتاح شد. این که از با شعار این جامه سیاه فلک در عزای کیست آغاز بکار کرد تا 4 ماه در برپاست.در این و آخرین نمونه های برگرفته از نمادهای را که اند به این است به برسند. به همت مد و با هدف های در شان و سبک و و های و های و و شده است. و ارائه ها با نگاه دینی و های مناسبتی، مذهبی و تقدیر از زحمات پیشکسوتان، چهره های و فعالان این عرصه در حوزه و توزیع، ها و های تا محصول ومسابقه عشق از برنامه های مد ولباس است. در دو بخش و می شود؛ بخش آقایان، بانوان، کودک و نوجوان، و شده کاربردی است و بخش نیز ها و های تا محصول، عشق است. از محور ها و اولویت های بخش می توان به اقوام استان ها در ماه محرم، های آئینی در در تکایا و هیات ها، تعزیه خوانی واقعه داستان های وقایع عاشورا روی لباس، با مضامین و مرتبط با موضوع و بکارگیری محتشم کاشانی، عمان سامانی در و اشاره کرد. از 28 مهر تا 4 در برپاست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب دانلود اهنگ بارون از واریا ترجمه اهنگ gjithmone ترجمه فارسی اهنگ gjithmone