صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب دارایاجرای طرح«روستای بدون بیکار» در بیش از 100 روستای کشور

اجرای طرح«روستای بدون بیکار» در بیش از 100 روستای کشور


به با به وضعیت طرح در گفت: از یک مدل در تحت هر یک و هر یک شد به این که در هر به یک خاص رقابتی ویژه، و سیاستگذاری می شد و کسب و مربوط به زنجیره ارزش این نوع خاص از تا تولید، بسته بندی، توزیع و شبکه فروش و می شد. وی داد: اما با به به این دست که با این نوع مدل کسب و کار از به که بر یک از های یا های به است یک کسب و کار باشد، به همین یک مدل جدید تحت طراحی شد. گفت: در قالب طرح مطالعات لازم نظر گرفت تا در نهایت های کسب و کار در یک خاص و موارد پذیر که در این طرح، های کسب و کار در یک و صرفا منحصر به یک خاص در یک نبود. زاده، با بیان طرح از خراسان جنوبی با محمدآباد پسکوه آغاز شد، گفت: با هماهنگی یک موسسه خیریه طرح ها و های کسب و کار در این و به بهره برداری رسید. همزمان این طرح در گیلان در اسطلخ جان و حلیمه جان شد. همچنین در مازندران ورازان بیش از 50 طرح کسب و کار گرفتند و در این تقریبا فردی که طرح کسب و کار آن نگرفته باشد مگر افرادی که تمایلی به راه اندازی کسب و کار مستقل نداشتند. وی با به در حال حاضر طرح در های به یک سیاست در حال دارد، داد: تاکنون بیش از 100 طرح شده است به طوریکه در هر یک شده که تا پایان سال امیدواریم در هر یک طرح کرده باشیم. کار آفرینی امید، و سپس طرح را دو فاز فراگیر کردن طرح کرد و گفت: به منابع طرح نیز بسیار مهم است بیشتر آن ندارد اما تلاش می کنیم در ها این طرح شود. وی گفت: کسب و بیش از 100 شده، به اتمام رسیده و نیز در و طرح دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 13 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
عبرت‌های سیاست‌گذاری

عبرت‌های سیاست‌گذاری


تهران- ایرنا- یک سال از ارز و می‌گذرد. شده اما اینکه سیاست‌گذار چه سیاست‌های تدافعی را به‌منظور فرار از بحران پی‌ریزی کرده کمتر به میان آمده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
چهار هزار میلیارد ریال در زنجان مالیات دریافت شد

چهار هزار میلیارد ریال در زنجان مالیات دریافت شد


و گفت: طی پنج ماهه اول سال 97، چهار هزار و 99 میلیارد ریال مالیات در این دریافت شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
هشدار رژیم صهیونیستی به ساکنین روستای خان احمر

هشدار رژیم صهیونیستی به ساکنین روستای خان احمرتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
آخرین آرزویم ایجاد خانه ایران در پایتخت اروپاست

آخرین آرزویم ایجاد خانه ایران در پایتخت اروپاستتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی,سرگرمی,فیلم و سریال
اعتراض علمای بزرگ شیعه به تحریف‌های آشکاری که وارد تاریخ نگاری نهضت کربلا شد

اعتراض علمای بزرگ شیعه به تحریف‌های آشکاری که وارد تاریخ نگاری نهضت کربلا شد


به گزارش تقریب، به بخش از اسلامی است. به که بخش از که راجع به محرم سال 61 در دست داریم، حاصل در این است. هر چند که این نوع سیر و و فرودهایی اما با ورود ها، ها و وهن که نه نشر غلط در شأن و منزلت و یاران آن را نیز تهدید است. تسنیم این نوع با حجت است. در این با به ها و که در انجام داده، اظهار عقیده می کند که: بعد از به اهل بیت و شدت از بنی شد در طول به شاخ و برگ های شود تا بیش از پیش و و بی بنی باشد. گفت وگو خوب است از و آن در بدانیم. چرا شده آیا و یا حتی شخصیت های شده و یا به ماجرای اختصاص در با سیره شد و با کتب مغازی، مقاتل، فتوح، مسالک و ممالک، خراج، حدیث، رجال، و... تکامل کرد. در این موارد شاخه های کمکی علم هستند. بر تمایل عقیدتی ـ خود را و و و قتل یا آن ها را گرد کردند. در و شد که نام آن ها ـ و نام تا ای را می کند. که تحت علی(ع)، حجر بن و... شده از این هستند. در هر چه قتل و یا فرد پر و بر آن روزگار گذاشته، در به آن اند و باعث های متفاوتی در آن شده است. و سبط رسول خدا صلی و آله، بلاد را در وسیعی و تا مدت طولانی ـ تا عصر حاضرـ متأثر به طوری که تا به حال های را به خود و صدها و در موردش اند. شاخ و برگ های به مرور جزء شد با مروری در که شده تعدد این هستیم. در که تا ای تفاوت های روایی در آن ها دارد. چرا عده ای و حتی از شیعیان، به شاخ و برگ اند؟ این اقدام بر محبت که شده بعد از به اهل بیت و شدت از بنی شد در طول به شاخ و برگ های شود تا بیش از پیش و و بی بنی باشد. این و عواطف کم کم به داستان در قساوت شد و هر ساله بر تأثر افزود تا جایی که بعد از گذشت چند قرن، به تکرار شد که هم به نقل آن پرداختند. نقل های خرافی و به اصطلاح ها را در که در شده نیز می کنیم. طور است. این شاخ و برگ های سپس جزء شد و به درون کتب و راه کرد و سره از ناسره در طف را کرد. مرثیه ها و نه از این های و تا حدی و این ها و شد. این نوع و چه به اصل از را بزنید. های که با نیت در روز جان در طبق و به و با به این پر زرق و برق پشت در از های و در از و به که از با ذلت و ای آب می کردند. و ستم در حق این روا و که وهن کربلاست. و را و با این جهت های را و به زعم و و کسب کنند. لذا هر روز بر افزودند. را پنج نفر و های را و هشت نفر ذکر می کند. این در ابی شده که من آن را ام. این را با که عمر بن سعد را در یک و نفر و را که فقط به دست نفر ذکر می کند! عده ای در این آن قدر پیش که تا حد از کشت که خون را بعد این سخن نا به جا که را و به کرد که من تو را که نسل را براندازی! و که راه را به خطا لذا کرد: رضا و.. این و به این اند و نمی که به است و حتی می شود. طور که عده ای این را بغض به چه ای به اصل می کنند. در این شور را بر ترجیح و برتر دانسته اند. و در و را می تبیین کرد تا آموزه های این قیام، در بخش های زندگی ما باشد؟ اگرچه سوزناک، را برمی انگیزد ولی است که و و درست و بی غرضانه در همه اعصار و در نزد همه بهتر مقبول می افتد. به واضح تر اینکه، پاسخ به ندای هل من ناصر ینصرنی با و به آن که سبب خشنودی می منافات دارد. در ثانی امروزه روشن شده است که نقل به تقلید از گذشتگان، و در آن، دردی را دوا نمی کند و سطحی که از واقعیات به دست می آید، فقط می لحظه ای انسان را دل کند، در که واقعی و عمیق رویدادهای به آدمی عبرت می دهد که با مشکلات در آمیزد و تجربه گذشتگان را به خدمت بگیرد. پا به جای نیکان گذارد و از و ذلتی که سرانجام ستمگران دوری گزیند. این توصیه امیرالمومنین علی آویزه گوش همه که فرمودند: اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایه لا عقل روایه، فان رواه العلم کثیر و رعاته قلیل . چون خبری را شنیدید آن را از روی و در آن در یابید نه از روی نقل لفظ آن، زیرا نقل علم بسیارند و در آن، اندک. که تا قرن مستند نویسندگان، شاعران، سخنرانان، پژوهشگران و از علاقه به دارند. درک درستی از باشیم، را می کنید؟ به محتوایی را می به سه تقسیم اول که تا قرن شده است. این به نزدیکی با کمترین اشکال هستند. به ندرت و بی پایه و عقل در آن ها دارد. از نسل اول می ذیل حوادث سال های 60 و 61 را نام برد، را از ابومِخْنَف و عمار الدهنی نقل می کند. این در نمی آن را دانست. شاید عیب این حذف اسناد آن باشد، چراکه مولف فقط به این بسنده که را از کلبی و مدائنی و دیگران نقل می کند و گاهی از اشخاص مثل حمید بن مسلم، فرزدق، علی بن حسین، ضحاک بن عبدالله ، فاطمه دختر و دو نفر از قبیله بنی اسد که در طول راه نام می برد. در این چه این نقل سه گانه عمر بن سعد از زبان است که شیخ مفید نقد و آن را پذیرفته است. بعد از این دوران، ها و روایت از شده که به در آن شده و با عجین شده است. بله. دوم که تا تیموریان شده اند که میکروب در آن ها به رسوخ است. تحریف، جابجائی، کاستی، فزونی ها و دگرگونی متون به جا مانده را شامل می شود. در این اند بهترین ها را خود و بدترین ها را بنویسند. معجزات و کرامات غیرواقعی به اند و عقل و عرف در آن ها فراوان است. زیاد نمودن های جهت رشادت و جنگاوری امام، نوحه سرایی جنیان بر السلام، سخن از نامه ای که سال قبل از در یکی از کلیساهای روم خبر بود که: آیا آن امت که را کشتند، امید به شفاعت جدش در روز قیامت دارند؟ یا پس از هر سنگی که از روی زمین بیت المقدس برداشته می شد در زیر آن خون تازه داشت. نسل سوم با بر شور شد نسل سوم با می شود و در دوران صفویه و به اوج خود می رسد. در این به کلی واژگونه شده اند و گرفته تا صرفا بر مصائب گریه کنند. این ها و چقدر می به آن اعتماد که در این با که نویسان متفاوت است. در این به برجسته شدن منفی الحاقی به و مهم و به عبارتی پیام و به دست فراموشی سپرده شده است. در عوض حاشیه ای که اغلب از را هم در بر دارد، به شکلی محوری همه چیز را تحت خود است. از نسل سوم می واعظ را نام برد. در این رجوع به و مرجان تألیف میرزا نوری. طوفان البکاء محمد بن ابراهیم مروی در این است که بخش منظوم این بیش از قسمت های منثور آن است که به قصیده، غزل، مثنوی و قطعه شده است. این به منبعی مداحان استفاده می گرفت. بله. این و بیش از پیش را تحت می دهد. به وعاظ و اهل منبر به ویژه به این اند. این بعد از کاشفی، یکی از و مآخذ است. در حکم وهن به است و به سند ضعیف است. در را که در کرد و های بر بست، با نغز خود کردو با به تاثیر بر الناس، از این در بین جاودانه شد. از ها و ها در این ها را نام ببرید. به در این بر بی آبی در می شود و و نادرستی در این می گردد. در است که و یارانش در صبح خیمه مخصوص بر پا که در آنجا به نوره کشی می پرداختند. ما متأسفانه به این ندارند که در فقه تأکید شده مادامی که حتی حیوانی مثل سگ ممکن است از خطر بی آبی تلف با آب نمی وضو و آب را صرف حیات آن حیوان نمود. به طور و آن بر این واقف اند و با علم به کم آبی، صبح غسل کردند. گران به این اند که شعار هیهات منا الذله بود، لذا ما هم عزت را پاس و نشر بدهیم. به های که شد در مقابل این ها و ظلم های که به مقام امامت و ولایت شد، رویکرد عالمان چه بود؟ نسل سوم که با شد، چند بدعت و آشکار کرد که البته با روبرو شد، صاحب مستدرک و و مرجان، شیخ قمی در نفس و از آثارش، علامه محسن امین در و از جمله معروف عزاداری های نامشروع که زنده یاد جلال آل احمد و چاپ شده شهید مطهری در و از که ذکر اسامی آن ها اطاله می شود. در که نفس شیخ قمی است. شما از این و چه جایگاهی در مربوط به نفس یک بار کمره ای و بار شعرانی شده است. ای که نفس را در کتب ممتاز یکی تبحر و مهارت و اشراف شیخ قمی بر های پیشینیان و و روحیه نقادانه او که هر را مخالف و عقل می دهد، به صراحت نقد و یا رد می کند و در این جزئیات می شود. شیخ در این 30 مرتبه موضوعات را نقد است. مهم نفس این است که با و دقیق این می با مهمترین که از قرن دوم تا پایان شده آشنا شود و آرای هر از این را در یک مشخص ببیند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
نمازی برای حاجت و توصیه‌های کلیددار قدیمی حرم حضرت عباس (ع) به پدر و مادر‌ها و جوانان

نمازی برای حاجت و توصیه‌های کلیددار قدیمی حرم حضرت عباس (ع) به پدر و مادر‌ها و جوانان


به گزارش تقریب، بعد از سال ها شد تا به اباعبدالله الحسین (ع)، مشرف شوم؛ در از این سفر شد تا به حاج شیخ علی آل شیخ، و حرم قمربنی هاشم (ع) و این و را از کردم. که چند قرن پیش، از به مهاجرت و بعد از آن 12 نسل از اش حرم (ع) و اکثرشان هم در روز عاشورا به حق شتافته حالا پس از گذشت 48 سال که و این حرم بوده به دلیل کهولت سن بازنشسته شده و در به سر می برد. سال 2 بخش از گفت شیخ شد و این بخش از وی است که در میlrm;خوانید. دار حرم (ع)، در بار ها به (ع) و و می گفت: (ع) که و می در یک نفر (س) می شدند. شما هم هرگاه در گره و مشکلی برایتان ایجاد شد و به در بسته ای خوردید به (ع) پناه ببرید. شیخ در به کیفیت نمازی از (ع) کرد و گفت: در هر موقع از روز و یا شب شد 2 رکعت نمازبخوانید؛ بعد و یا قبل از صبح پس از تسبیحات (س) را بگویید و صد بار صلوات بفرستید و آن را به (ع) و (س) هدیه کنید. را با صدا بزنید و او را به عصمت و آبروی (س) قسم و شک نکنید که آقا شما را دست برنمی گرداند. وی از سال های زیادی است که (ع) و (ع) را به نمیlrm;دهند کرد و گفت: بیش از 10 سال است که و این را در سطح سال که از با خبر نمی و این بدی است. از (ع) و (ع) هم و به که از آن ها کنند. همه و من در شیخ غرق در های او شده و با به گوش می دادیم. نقل (ع)، از این که خود آن را به او می تا را بیش از پیش که از آن را درک کنید. شیخ بعد از از که یک از شما و زن و از کل 31 ما 3 نفر را بردند. جمع ما بود و شیخ بعد از این در هم رفت و با به جمع ما گفت: به که خدا است و اگر به این راه می که خدا در این راه به شما کمک می کند. وی از و در گفت و افزود: کسی که کند مال و خدا او را می کند و هم از و به آن ها می بخشد. در قر آن هم می گوید: وَ الْأَیامیrlm; وَ وَ وَ (آیه 32 نور) اى به و بى که از (همکیشان) شما و به آن و که را دهید. اگر را از فضل خود که گسترده است و به حال کسى که صلاح او در گشایش است داناست حرم (ع)، تصریح کرد: در این آیات به افرادی که با فقرا می وعده که آن ها را از فضل بی می کند. پس ای ازدوج فقط به دنبال ثروتمند نباشید، فقیر و را انتخاب که شما را از فظل بی می کند. وی گفت: در یکی از کار هایی که (عج) , را است و نوشتن های زیاد است. شیخ اینجا کمی صدایش را کرد و گفت: ای ها چه خبر مگر داد گا ها را نمی بینید؟ بعد آز آن شد و گفت: دار تشیع، تشیع و ایمان پس چرا این ها را در آن ببینیم؟ این عیب و آسیب است. شیخ همه ما را به و کوبیدن درب (ع)، کرد و گفت: هر حاجتی که می خواهید از این بزرگوار بگیرید و مطمئن باشید که شما را دست از درب اش رد نمی کند؛ من خودم 14 که بود و در سن 20 سالگی 4 اولاد و همینطور تا هشتمم هم به آمد و در آن به خدا و اهل بیت (ع) توجه و می کردم. وی تاکید کرد: این کار های ها که را به عقب میlrm;اندازند و یا یک میlrm;آورند عیب چرا جامعه از تولید نسل و ازدیاد نسل می ترسند، با و به آن ها همت و سلامتی عطا از آن ها می پرسم چرا فقط یک یا دو بچه داری می بیش از این سخت پس من به این ها می گویم که این سختی شما نیست، مگر شما بچه هایتان را می با آن عظمت به ملت مسلمان و درخواست می کند تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم غدا فی القیامه کنید، زیرا من به زیادتی شما نسبت به امت های در قیامت مباهات می کنم. ها به چی اند؟ شیخ داد: ها می گویند ای سخنت درست نیست هرچقدر بچه کمتر بهتر! ها از شوید. خدای نکرده اگر یک اتفاقی رخ دهد، به قسم و غیر حسرت می شود و از بین می روند. حرم (ع) با بیان امید ملت و به گفت: ای مسلمانان از غفلت به پاخیزد؛ به 80 نفر جمعیت دارد، اما 150 نفر باشد و این ها به دست خودشان 75 نفر کشته اند. از کجا معلوم این کودکانی که سقط شده اند و یا به های مختلف به نیامدند از آن 313 یار نبوده چه جوابی به (عج)، می آیا این جواب (ص)، علی (ع) و درجایی که نهی مطلق آیه 151 انعام و 31 اسراء، در باره از ترس فقر می فرماید: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیراً و خود را از ترس فقر و تنگ دستی نکشید، ماییم که آن ها و شما را می دهیم؛ زیرا، آن ها گناهی است . پس ای و و صاحب شوید. فقیر، و شهید بگیرید، دختران آن ها با سازش و همسرانشان را می دارند. شیخ داد: حدود سه سال پیش که بیمار شدم به اصفهان پیش دکترم رفتم. در آن ای پیش من آمدند و گفتند که شیخ می به برویم و از تو می که ما را همراهی کنی. اما پزشکان اجازه ندادند که من با آن ها برونم. فصل سرما بود و آن ها احتمال عود بیماری را می دادند. فردا بازگشتند و به هر صورتی که شد من با آن ها رفتم؛ گویا پسر چند سالی بود که با رفت آمد و به او علاقه شدیدی هم داشت. در مراسم بعد از صرف چای پدر آمد و به ما گفت: به این راضی شده، ولی چند شرط دارد که حتما عملی شود. دار حرم عباس، افزود: یکی از شروط این بود که، چون نمی غذا بپزد، آن ها تا یک سال از رستوران غذا بیاورد؛ شرط دوم ندارد بدون جایی برود او یک هم بخرد. ئشرط سوم، دخترم نمی با پدر و کند و و کند و می خواهد. چهارم به سن برایش سکه مهر کنید؛ همان جا آقا جان خدا حافظ دختراتان خودتان و پسر ما هم خدا است. وقتی هم که می رفتیم، در گوشه ای پدر و را صدا زدم و شما با این برخوردتان ترشی دخترتان را می اندازید. اوکه گویی با این حرف ها خودشم هم شده با چشمانی پر غصه ما را به به (ع) و ائمه معصومین (ع) تشویق کرد و گفت: شما را به (ع) قسم می دهم آیا واقعا مادرمان (س)، آیا (ص) و سبک مولایمان علی (ع) اینگونه
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عزاداری ها در بصره رنگ و بوی اعتراض اجتماعی گرفت

عزاداری ها در بصره رنگ و بوی اعتراض اجتماعی گرفت


- - های ماه در شهر در که در آب و اعتراضات خشونت بار بوده است، در برخی موارد رنگ و بوی اعتراض اجتماعی گرفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
​صبحانه‌های خوشمزه برای بچه مدرسه ای‌ها+ دستور تهیه

​صبحانه‌های خوشمزه برای بچه مدرسه ای‌ها+ دستور تهیه


به خبرگزاری تقریب: یک و که را به بدن ما کاری است که در جهت مثبت پیش رفتن یک روز انجام داد. اهمیت به چه خاطر است؟ این ای است که روز شما را در می کند. های بچه ای ها+ وقتی فرد از بیدار می شود مغز و بدن او به سوخت تا بتواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. اما کدام این هستند؟ که شامل و باشند. که شکر نیستند. این های شده سطح قند خون می شود و سپس به میابد. این می شود که شما یا کند. اما های به بدن جذب می و قند خون کرد. این ها به و مدت شما را سیر نگه می دارد. در با چند ای ها می شویم. تخم مرغ با نان تست های گرم را می پسندند. این تخم مرغ 2 دقیقه شما را نمی گیرد. از طریق این می به کمک تا روز خوبی را داشته باشد. تخم مرغ با این به دارید. اکثر آن را دوست دارند. این ها به تخم مرغ تر هم خواهند بود. می روی آن هر کنید. یکی از مورد که می روی تخم مرغتان است. عاشق آن خواهد شد. شبیه نان همبرگر کوچک است. جو دو سر جو دو سر یک عالی است که به صورت ها می آن را سرو کنید. یکی از راه که جدیدا سرو آن پیدا کردیم این است که آن را در فر دهید. کمی جو دو سر را به 2 لیوان آب یک کاسه بریزید و آن را مایکروفر تا بپزد. بعد از اینکه آن را خارج کردید می کمی کره و مغز های و گردو به آن کنید. حتی می آن را به میوه های سرو کنید. کاپ کیک کاپ کیک ها را هر زمانی که بخواهید می کنید. هنگامی که وقت کافی ندارید می یک کاپ کیک را به چایی یا قهوه که کافئین خود آماده کنید. تست با کمک نان تست می بی نهایت متنوع و از خوردن آن لذت ببرد. تستان را می به و گردو، کره زمینی و سیب، مربا و کره، موز و شکلات صبحانه، تخم مرغ و بیکن، تخم مرغ پخته شده با گوجه و هزاران نوع دیگر و سرو کنید. حتی از تست های می به میان و به تغذیه با خود به ببرد. نان تست همیشه یکی از ها یک ای ها است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عزادارای روز عاشورا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

عزادارای روز عاشورا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)


روز با های در حرم (ع) شد، در حاشیه این مراسم پرچم آستان مقدس سیدالشهدا (ع)، بر فراز گنبد حرم (ع) به اهتزار درآمد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
توزنده‌جانی:رمانی با هویت ایرانی و فراتر از گونه‌ها

توزنده‌جانی:رمانی با هویت ایرانی و فراتر از گونه‌ها


خبرگزاری (ایبنا)- ملیسا معمار: سه ای ست که شاه آن را در و به از سوی نشر افق شده است. در جلد این با ها در می و طی آن جزئیاتی از و آدم های آن خوانندگان می شود. به این در میزگردی با حضور جانی، مرزوقی، و در به نقد و جلد از سه پرداختیم. در این نشست، در دو بخش شد؛ اثر و نظرات آن و سپس نقد و از سوی و کارشناسان که در می خوانید. شاه چه شد که را در به و به مدت های ذهن من مشغول بود و در یا بنویسم. دو یا سه سال پیش بود که می مقاله ای وضعیت در و به دنبال کسب در آن بودم. که نظمیه در ناصری بود. در این می که هرهفته، بچه ای در حوضی در خفه می شود که دلایل داشت. رفته این من شکل کرد و زیر این حوض ها که از آن جا بچه ها می شوند. در هم ای که این شویم. پرانتزی است که در باز می شود و از ای در واقعی، این را باز می کند. به نظر من این حوض بود به فانتزی. ها من قصه طرح ندارم. اولیه من این این بود که بچه در حوض غرق می و در از به هم می رسند. اما به چیز از آب درآمد و این کتابی شد که می بینید. در داشتید را در بنویسید یا به این که شدن در بود فقط یک باشد. اما جلد اول شد که های آن های قهوه قنبر شدن و می توانند در به شکل و به دو جلد هم و کار به سه شود. در حال هم جلد دوم شده و درحال فکر به جلد سوم هستم. در دو موازی می شوند؛ از در و و در 150 سال قبل. این دو به هم می کنند؟ وابستگی به این قصه ها این است که را از دست و می خواهد به با او برقرار کند و را ببیند. در ای که با عکس می کند و می اگر یکبار برگردی، به این مساله می شود. شما در هم به این را اید و رنج در طول از تا و در از ها و آن ها و شدن در های سخت ها را به به نظر می رسد این دو های به هم و به آن های و این است. این دو با هم من از یک است. در فضا می شد. اما این فراواقعیت در بود و قهرمان نمی تشخیص دهد که می افتد، است یا در ابهام. به هجوم و واقع گرایی در آن کار زیاد بود و کار تلخ شده بود. در جدیدم به این رسیدم که ما عین را بنویسیم ما این را که را به خیال و ترجمه و من در این 240 ای در 180 توهم بچه ها را می فروشند در ذهن می کنم اما در صفحات آخر، را به سوی پایانی خوش می برم و در عین حالی که را با این می کنم که بچه ها را می فروخته سعی می کنم تلخی را از آن ها بگیرم و در به آن بپردازم. در این به مرگ اید، موضوعی که به خاطر حساسیت که اش کودک با احتیاط آن می شوند. به نظر شما مرگ و خفه شدن بچه ها به چه و شود تا و مخربی در آن ها نداشته باشد؟ من مرگ در این ای به و مراتب آگاهی. به به ماورای یک چیز، ورای که می بینیم، زیر یک حوض، ای بود که به بپردازم. ماجرای مرگ و به آن در ترین های بشر است از اساطیر آشور و کمدی الهی دانته تا ارداویراف و خلسه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، جلد سوم سیاحت ابراهیم بیک را و مرگ بشر و به شده و با کهن الگوهایی که در ذهن بشر شکل اند مستقیم و با قصه ها این نوع نگرش ما شده و بشر هم می به این بپردازد و اش است. هروقت این می جاذبه ای و به ناخودآگاهی که در ذهن می کند و نمی در باشد. نظر شما در خلق رمانی در قبل از برگزاری این نشست می یادداشتی را در اینستاگرامم این کنم که به شد آن را در این کنم. به نظر من و و چه خوب است که آدم و چه خوب است که بخواند. این ها را دارد. از می مهم است. و های که در های اند اما این را در به که از آید. هر سه کلی خلق که می از که ما را با به کشف ها سوق می دهد. است. در مهم است. از لفظ می مهم چه می مهم این است که می و این و طراحی. سوم است. های می که و رنگ و بوی ندارند. به نظر من این سه را و ما با یک که را و است. در و طرح عمل جانی: این پسر به نام است که از روی دست که با خود به با و می شود. و با دو یکی در عصر و یکی 150 سال پیش رو می شویم. در این دست های را می و به سفر می کند و دست را می کند که در حال و از بین است. و به که ما آن را کنیم. از نظر طرح می را می دهد. از انجام شود و مقدمه را از روز اولی که رضا را به قالیبافخانه می با یک دل پیچه می کند و فراهم می شود تا کل جلو رود و به خان می رسد. هم، جهانی را می سازد که از روستای سلطان آباد می شود و که رضا دزدیده می شود و به قالیباف می موردنظر شده است. ها، ها و حوادث هم تا هم اش را باشد، هم و هم باشد. های ندارند. نظر شما این بین این اثر و سایر شاه چه ها و می بینید؟ من که در و به سوی می رویم. بچه ها عاشق ترس و و به این های آور و ماجراجویانه دارند. خوب است که به چیزهایی را کرد که بچه ها در حالت معمولش حوصله آن ها را بخش گم شده ای در که برمی گردد به بچه که در مظفرالدین شاه گم شده اند. به این و خان است و می را به ارائه دهد. این به ناگواری که بچه ها مرا به یاد الیور توئیست انداخت. اگر ما سال های قبل صدسال پیش، بچه می نوشتند که گم شده اند یا در این حقوق در جدی تر می شد. من حدود پنج از شاه ام و به تشابه بین این ها دارد. در کافه خیابان گوته هم دو راوی و یکسری های مشخص به که در شاه می شود و سعی می کند را و کند. شاه در این به از اسطوره ها و الگوهای استفاده کند. شاه و به نظر شما آیا به و کشش را در کند؟ یکی از های مهم هر و است و این هم و هم قانع ای. در پاراگراف اول این به ای است که خودم را یک می است. از می می کنم ریتم است و به می شود و به جزئیات به است. غیراز در آغاز به معمولا هم به فصل ها و فصل ها می شود و را نمی کشد. اما چون است انتظار حوض و و حیطه ترس و می شدیم. به نظر شما در این تا چه ها و های ترس و به نظر من به هیچ وجه این را در داد. حتی ناشر هم در انتخاب طرح روی جلد اشتباه و از دو زامبی به همراه خون است. اما رضا و داخل حوض می روند شان را کشف می و آن جا و فقط مرگ به می دهد و می مرگ هم سفر است و آن ها را به می رساند و آور و وحشتناکی ندارد. در این قسمت رضا اش به می رسد و نگرانی را می یا می بچه مادری است که نمی به او شیر دهد و اش کسب می کند. این است و اگر در اثر شده است. به هیچ وجه اعتقاد که این در ترس و می گنجد. اکثر آثاری که ما در این اند های است که بچه ها می دانند آخرش فقط می خواهند یک لحظه بترسند. اما می کند که واقعا ترس و را کند و به چشم یک بازی به آن نمی کند. پس این را در چه ای می کنید؟ جانی: به نظر من یک و از هاست و به یابد. حتی در هم نمی آن را کنیم. مرزوقی: می کنم با مشکل چون می من این را از می دانم. درحالی که ادبیات، غالبا با جلو است. این اثر در می یا نه، به نظر من یک است که با های بومی دارد. به نظر من در این زندگان به بدی که این بچه ها تر از است. به هرحال مردگان، جن و پری همه در می گنجند اما ما هنوز یادنگرفته ایم که به آن بپردازیم. غربی ها خون را ساختند اما ما با قصه های در جنوب کشورمان که می توانستند رشد نتوانستیم خون ها خلق کنیم. جانی: من با مشکلی اما معتقدم را اند. ادگار آلن پو، کسی بود که عناصر را کرد. او های و دیگران را و گفت که این ها دارند. این هم همینطور. در مصاحبه با مارکز از او بودند اثری که در رئالیسم جادویی دهد و او پاسخ بود که من نمی شما چه می گویید. من فقط را که اتفاق افتاده، ام و سپس که برایش افتاده و عینا در نوشته، است. را بوجود آوردند. من با مخالف نیستم اما به نظر من این در نمی و که روی جلد این کشیده شده با همخوانی ندارد. شاه آبادی: لطف که می این فراژانر است. اما داشت، جنبشی در آمریکا در شکل که حاصلش را به می شناسیم. به بود و تا قبل از آن های منحصر به های آگاتا کریستی و های آن بود که در فضاهای سربسته اشرافی می گذشت و رفته معماها تر می شد و آن ها را کشف می کرد و سرگرم بود که هیچ نوع محتوایی نداشت. اما این قاعده را شکست و های متن شد و در طرح پلیسی، را می کرد و محتوای ویژه ای را عرضه می کرد. کرد که های ترسناک ا ند. من هم های خارجی و ام که عمدتا را اند. تلاشی که من در این ام این بود که در دل دهم که می توان رفت و مضامین عمیق تری را کرد و مباحث شد. و جانی: می گویم از می توانم مثال ای بزنم. کارهای داستایوفسکی. او پاورقی که در فرانسه در نشریات معتبر تحت با هدف تیراژ روزنامه ها بالا چاپ می شد را جمع آوری کرد و آن ها را ارتقا داد و الان نمی های او را درگونه دهیم. و او به ای رفت که باختین بحث را از دل های کشید. در بخش از می که به غیرمستقیم هم به می شود؛ چندین و چندباره های حس را در می کند و او را به نویسندگی می یا در به در گرم و صمیمی شدن می یا در نوید به سپری شدن روزگار سخت و امیدوار می شود. آیا این بخش ها با هدف پیام های آموزشی در دل شده شاه آبادی: این کار، و دستیابی به مراتبی از بود. سعی می به های را به این جلب کنم. من ای را دادم که نیازمند است و برون رفت از آن ببیند، به خان به نمادی از می شود. به نیز در راستاست. اینچنین مضامینی به مخاطبان، در مدنظرم بود. جانی: بطورکلی ما در برخورد با دو داریم. عده ای که فقط را می خوانند و می کنند. و عده ای هم معتقدند که چراغ راه آینده ماست و فقط به کسب بسنده نمی کنند. کار شاه از نوع دوم است. اولین ای که رضا و با خان رشیدیه ملاقات می جالب است. آن ها پول پلویی کم می و می تو می دادی نه پنج به آن ها و می دهد. یا در ای که حسن خان را با قد و طمئنینه توصیف می کند تا به این کند. در کدام می به این شخصیت، اندیشه ها و ذهنیت حسن خان به کسی که و پرورش نوین در است را دهیم. اگر شاه مطالعه می آن را و به ماندگار می کند و تحلیلی پیش روی می دهد که به او می بخشد. مرزوقی: من هم پیش از این را در حد میدان و مجسمه ای می شناختم که در آن داشت. ولی با این متفاوتی از در ذهنم شکل و به او کردم. شاه آبادی: سعی در این را به بچه ها دهم به اینقدر در به قد او ام تا حس مورد به منتقل شود. او بزرگی داشت. مرزوقی: شاه کم نمی گذارد. ما فکر می چون ما است درک از را ما اما بچه ها در جاها از ما جلوترند و خوب است که شاه کم نمی و در دیلماج همان به می دهد که در این به می دهد. از دید به ما قدرت تجزیه و می دهد و دو دید در در به ما کمک می کند که دو به یک باشیم. نظرتان و نثر چیست؟ جانی: نثر کلمه مناسب در جایگاه مناسب، که نثر سخت و است نثر هوشنگ گلشیری و روان نثر از معاصر. این از نظر نثر است. اما از نظر ها به شدت شبیه هم شده اند و کلمات بکار می برند و تکیه کلام ندارند. در کمتر می شود. بهتر بود در این دو داشتیم و رضا و با هم داشت. از طرفی به نظر من است برعکس که دخترانه است. فضا به شدت است و در دخترها نیست. شاه آبادی: در حین کار می که کار شده و هرچه فکر می یک کار نشد. ولی که این چاپ شد و در زمان کوتاهی که از چاپش می بازخوردهای از آن گرفتم. مهم در کار این است که از کار روی کاغذ خلق می شود و در ذهن و تا زمانی که بازخوردی از ذهن به نرسد نمی داند است. یک اثر کمک به شدن یک اثر است و من از شما و همه دوستان تشکر می کنم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی,گردشگری,فیلم و سریال,پزشکی و سلامت
حمایت از نظام، انقلاب و رهبری هدف تمام جامعه است

حمایت از نظام، انقلاب و رهبری هدف تمام جامعه است


گروه اجتماعی- با به ما با افق کرد: از و رهبری هدف تمام است و اگر به افق های که امام(ره) برای ترسیم کرده توجه داشته باشیم، بسیاری از مسائل برطرف می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
حرکت دسته‌های عزاداری به سمت 2351 امامزاده کشور/ اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا

حرکت دسته‌های عزاداری به سمت 2351 امامزاده کشور/ اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا


به حجت و و خیریه درباره های و در و کشور گفت: روز و های در و و ظهر و عصر بود. وی گفت: در این روز های عرض به اهل بیت (ع) از به سمت 2 و 351 می و در ها می گیرد. و کرد: ظهر روز های و از جمله مهم ترین های این روز ها است که با همکاری هیئات مذهبی و هیئت امنای جماعتی باشکوه برپا می شود. حجت تقویت باورهای دینی و قیام در بین عموم مردم، جایگاه حکومت اسلامی و نقش ولایت فقیه در جامعه اسلامی، ایجاد با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری و امام راحل و بیان صحیح وقایع نهضت و روشنگری نسبت به خرافات و انحرافات را از اهداف طرح سوگواره عنوان کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
بزرگ‌ترین تفریح پوئرتولاس شوخی با فرانسوا اولاند است

بزرگ‌ترین تفریح پوئرتولاس شوخی با فرانسوا اولاند است


(ایبنا): از قطب های به می رود و صاحب سبک است. این چون است که در دنیا نیز طرفداران خاص خود را دارند. برخی از که از به به می به این امر و هستند. یکی از این ابوالفضل الله دادی است که به تازگی که به برج را بود از است. این هم از به و این در است. با او سبک و این در و گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید: با به هم از اید این و تان با وی دهید. من دو هم از این ام. که از این مرتاضی.... بود و دوم به جنگ می رود نام دارد. به جز که بحث هم از او ام به نام همه . این است که تا به حال از این شده که هر تا را با حق کپی در ایم. من با این به از که بود به سفر که در گیر بود که این در رابطه با به اروپاست. من این را خواندم و با وارد مذاکره شدم و سه بعدی او هم با هم توافق کردیم. من هر این را به ام. در دختری که به برج بود روی و نگاهی که یک به یک سومی این تا چه حد در این شده اند و آیا می گفت که مضامین مشترک های را تشکیل می بله طور که یک سری ها هست که در به و نخ می شود. یکی از این است و دوم هاست. در هم به این و ما می که های یک عرب و حتا هم یک زن است. در از این ها دارد. و ها و که در این است و در این ها به که این آدم ها در و به آن ها در و شان از می پردازد. به نظر می رسد به هم و لئو هر در مد نظر هستند. بله است. اوج این در به جنگ می رود است. در این هم های از و دارد. به در های او است و هر که او خلق می کند از و در است. بحث هم در این بسیار پررنگ است. در در نقش زهرا می شود. و نجات دهنده ای که همیشه در پایان می شود و نقش مهمی در رستگاری باقی کاراکترها مفهومی است که به کرات در فیلم های هالیوودی و از امریکا می شود. به نظر می رسد از آمریکایی نیز تاثیر پذیرفته است. یکی از های این با سیاسی اوباماست که در که به برج بود می شود. ممکن است این حرف شما تا حدی درست باشد. اوج این ها در به جنگ می رود دارد. که در آن ها با سارکوزی و مقامات فرانسوا است. که بزرگ ترین تفریح با است. ورود اوباما به که به برج بود در راستای سیاست همیشگی این است. اما بودن و هم این صادق است و با به این رگه ها می گفت که به مفهوم نیز داشته است. در که به برج بود فراوانی به ادب و هنر و تاریخ و خوریم. آوردن نام از ژاک برل، اسماعیل کاداره و این مدل که تاریخی ندارند، نشان می دهد این حال است و به رویدادهای ای دارد. یکی از این که او را هم شامل می شود است. اوج این هم در اخری است که از او ام. حال است. که او خلا از حال و مشکلاتی را درک و به حال ای دارد. های با به که گاه یک ایرانی غیرمانوس به نظر می رسد بگویید و دقیق این از چه منابعی کمک گرفتید؟ گاهی اوقات این به مرتاض کلماتی را به کار می برد که من مانوس نیست. با به من با وزبان از دیروز تا در تماس نزدیک و خودم هم فارغ التحصیل این رشته ام تا حدی به این آشنا هستم. در کنار این ها دوستان از جمله استاد دانشگاهم نیز به کمکم می آیند. با خود آقای هم در ارتباط هستیم و از نظرات ایشان هم بهره مند شده ام. در چه جایگاهی دارد؟ مطرحی از پرفروش محسوب می شود. که را کرد؛ است که از کار می کند که قبلا کاری نداشته اند و آنا گاوالدا از نمونه های است که می به آن کرد. سفر انگیزمرتاضی که در گیر بود شد آن منتقدان از او به پدیده یاد کردند و فیلمی بر اساس سفر ... نیز ساخته شد که به استقبال به سه گانه تبدیل شد. هم از اثری به خیر این در من و توانسته ایم با حمایت هر اثر او را به با رعایت حقوق اش و کنیم. به تا چه حد مطالعه تازه ای که آثارشان تلفیقی از چند است و می سیاست، طنز و را آنگونه که هست در آن ها دید، می دانید؟ یکی از ضعف که ما داریم این است که به روز در مان نمی پردازیم. اگر در یک دهه بعد به نمی توانیم بفهمیم چه است. اما پنج سال بعد به می می که به طور در سال 2015 و بحران و است. حتا اقلیمی هم در های این بحث قرار می گیرد. منظورم این که توانایی اش را ندارد. اما این ها می تواند تلنگری پرداختن به حال باشد. به نظیر می توانند یک اتفاق باشند و صرفا از یک مفرح عامه پسند فاصله می گیرند به معتقدم این ها است. این آنقدر شما جذاب هست که از این به بعد باز هم از او کنید؟ فعلا تصمیم گرفته ام که سراغ نروم. نه جذابیت اش کم شده باشد. اما احساس می کنم 4 از این کافیست و می خواهم وقتم را معرفی و از که کمتر شناخته شده اند صرف کنم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
شش گوشه، روایتی از کرامت سیدالشهدا(ع)

شش گوشه، روایتی از کرامت سیدالشهدا(ع)


به پس از های انتقال (ع) از قم به که و و تأیید و تقریظ مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، "شش گوشه" به نصب پرداخته است. این را "حامد حجتی" نوشته و "حمیدرضا آزادگان" آن را بازنویسی کرده است. حامد این بیش از روز در و از در نصب آن رخ داد ها است و خود را از اصل و این کار به در که در این است. در پشت جلد است: کاش یک چشم میrlm; دید که به هر این rlm;ای دل است. حاج میrlm; گفت: بودیم. آمد و گفت: میrlm; کمک کنم. به rlm;اش از کفش rlm;هایش را درآورد. در و را می rlm;بوسید و میrlm; کرد. آمد وسط دو خواند. بعد چهلrlm; وسه rlm;rlm;هزار و گفت: این پس rlm;انداز یکrlm; سالهrlm; من به ... گفت: من میrlm; و هر کمی میrlm;گیرم. همه داراییrlm; ام اربابم. اگر این پارهrlm; های دل پس این رفتار عاشقانه را کجا باید پیدا کنیم؟. همچنین در بخشی از این است: در این چند به وضوح به من ثابت شده است که شب های جمعه در اتفاقات جدیدی رقم می خورد. بار ها آشکارا ام که حال آدم ها فرق می کند. بار ها ام که مثل لحظات قبل از همه اهالی خانه، پشت سر هم کار می تا همه چیز شب مهیا باشد. فکر می کنم آنقدر که در این چند پنج شنبه کار می شود، در طول کاری نمی شود. برق کار ها اند و شده اند. داکت کشی و تنظیم برق در نورپردازی بسیار زیبای محوطه از مهم ترین کار های آنهاست. جای ها هم شده و جاگذاری های آن در محل شده بالای سقف، چوبی مناسبی تهیه شده است که با هدایت مصطفی ها به ها پیچ می شوند تا در موقعیت مناسب، ها را هم روی سقف کنند. در طول این مدت می فهمم لباس ای به این سادگی ها نمی خواهد آماده شود. الان 10 روز است که رضا به صورت کار هاست تا آن ها را به بهترین شکل کند. همچنان که کار پیش می رود می فهمیم که لایه های پنهان کار جدی تر از اصل کارند. ظرافت در همسان سازی قوس ها، برش هم همخوانی وهارمونی قطعات، همه و همه مطالبی است که لازم ها پای حرف استادان فن بنشینیم و بشنویم. از امروز کار در محدوده سقف اتفاق می افتد. بعد از نصب سینه کفتری ها و روایت های مربوط به زیارت اباعبدالله علیه السلام و شعر سید رضی، نوبت گل و بوته های طلایی زیبایی است که از دیگر سقف به چشم می آیند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
افراد تک فرزند شادتر نخواهند بود

افراد تک فرزند شادتر نخواهند بود


به گزارش خبرگزاری حوزه در با تک و آن گفت: در کشور با موجی از تمایل زوج ها به تک هستیم که این موج ناشی از در است. وی داد: از تک در ها شده است. و اقتصادی ها باعث کوچک شدن ها شده است. با ها تصور می با یک میتوانند ای شاد و داشته کرد: این غلط است، با یک نه و و شد و نه بود. این کرد: از سوی در ای با های نیز شد. یکی از چند را و با و کرد: در های چند و با بیش تر و را کسب می کنند. وی داد: در های چند از برداری کرده و درنتیجه موجب رشد و تربیت می شود. این با در های پرجمعیت های را بیش تر کسب می کنند، عنوان کرد: در این از ها قهر، آشتی، حل نزاع ها، شروع و پایان دادن به اختلافات و به طور کلی های را و کامل تر کسب می کنند. کرد: به طور کلی های چند و روانی مطلوب تری را ایجاد می کنند. وی با در های گسترده تر از امتیازهایی همچون بیش تر، و الگوهای رفتاری برخورد دارند، کرد: و در سنین بالاتر وضعیت بهتری نیز بود در این سن از و خود بهره مند شد. این داد: این از با عقده ها و حسرت هایی از جمله مهربانی و به غیر از والدین بزرگ شد. با یا در نیز روحیه و امید به بیش تری داشت، کرد: دلیل این امر اطمینان خاطر از یک یا حامی در این در می توانند در رفع نیازهای و هم موثر باشند. وی با در های چند خلاهای عاطفی و کم تری دارد، کرد: امروزه بیش تر به ویژه تک در مهد یا توسط پرستار نگهداری می شوند، این امر رشد، حرکت، سازگاری با محیط و تجربه شکست و موفقیت را از گرفت. این با که تک اند در آینده فردی و خود به مشکل خورد کرد: این از در با همسر خود و پروری نیز با مشکلاتی مدیریت خود شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
انصاف همچنان در بساط برخی اصناف/ اینجا سود کسبه رضایت مردم است

انصاف همچنان در بساط برخی اصناف/ اینجا سود کسبه رضایت مردم است


خبرگزاری تقریب: این ها به ، پرمخاطب و تلخ شده است. کالا، اختلاس، هرج در و اما تلخ. می که وضع تر می می بینیم که هرکس هر را به هر که می می فروشد، حس می که عده ای به خاطر منافع شخصی و زودگذر را به باد می دهند. می می های آن قدر به هم شده اند که به یک پل می و کسی که می را وسط پل بگیرد و هم آن طرف قضیه را ببیند و هم این طرف. با تمامی این اوصاف اما یک می آید که مردمان آن در نیمه خالی لیوان غرق شده باشند. است که به مردم، به و به کم اعتمادتر شده اند و این نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی اما این را هم فراموش کرد که مخالفین نظام، با بازوان رسانه ای خود سعی ریشه این بی ها را کنند. در ما که حال هم از کار و و و در کار از کار موج می زند. اما به این و از به سبک خود نان می دهند. در این به های می که و از آن ها هم در فهرست میراث جهانی و ثبت شده است و متدین و مداری دارد. مان را در و و در نظر حاج رضا امیدی ای نقلی در یکی از راسته های تاریخی تبریز دارد. او خواروبار می فروشد. وارد اش که می شویم شیرینی بر چهره اش آویزان است. این این در کمیاب شده است. بیش تر دارها بعد از سلام می روند. بی آنکه احوال شان را بپرسی از حال بدشان می گویند. اما این ها دلیل نمی شوند همه چیز را زیر پا بگذاریم . حاج رضا به مهر توضیح می دهد: کار مهم این است که وقت و مان را هم در نظر بگیریم. از جوانان که در می به این فکر نمی که سود فکر و ذکرشان این است که بیش تر سود و می شود روز وضع اقتصادمان بدتر شود. او می گوید: من در ام خودم قانون دارم. با دستمال گردوخاک میز را می گیرد: اگر لوبیا را بخرم 10هزار تومان، 11هزار تومان می فروشم. و فردا اگر 15هزار بخرم، 16هزار می فروشم. این را به مثال گفتم و منظورم این است که سودهایمان چارچوب قائل بشویم. از حاج رضا، صدای شنیده می شوند، نمی گذرد که هم از جلوی می گذرند: یاالله... آقا رو باز کن. آن ها سال کار را می با که سال می گیرند. یکی از که عرق را که نفس اما تند تند می کشد می گوید: همه چیز اما ما با کار می که سال هاست. آقا و می که را آن ها به دوش می اما را می ، اما مثل از تاکسی. که از تا می تا شان و پر و به بروند. با شدن ربا در پر کمی تر به و در که از سال 48 در شهر با سال ها شکل خود را حفظ است. بوی که با بوی دل چسب و رقم می زند. که با یکی از به ای به و با خاص های می گوید: از که ربا به تن کرد و شد در است. وی با به می افزاید: می شود که طرف می و از طرف را نمی و ها با می دهند. با کسب های به در کسب نه دور و می افزاید: در نه دور همه چیز در جای خود بود و همه هم را و که یک تک می شد یا آن می شد تا پول نشود. ربا از یک طرف و از طرف روز به روز می شود و در کسب شود و در نرخ های روز به روز باشد. به از ها این است که می و به هر را پر کنند. و و آن را در نظر بگیرند. وی با در نبود در ها روز می می دهد: ربا طرف و از طرف روز می شود و در کسب شود و در نرخ های روز باشد. وی با در جنگ هشت ساله نیز همه چیز سر جای بود و های افسارگسیخته متذکر می شود: در جنگ و عراق، حواسشان به هم بود و ها نیز معیشتی همکاری می و پشتیبانی جبهه ها کمک می و در داخل شهرها نیز ها را نمی دادند. کسب به در می شود یکی از و شناخته شده اراک که به خود بیش از 40سال است در صنف پارچه فروشی و در میان هم صنفی هایش به و معروف در گفت وگو با مهر داشت: کسانی که به کسب مال و می روند، از این مسئله غافل که فایده کسب از هر سود که بابت به می رسد، بالاتر است. کرد: ممکن است که کسب مال و و به دست آوردن فراوان از این کار در ابتدا فرد خوشایند اما در گفت که این با زیر پا گذاشتن و دین دچار ضرر و خسارت شده اند و این به در شان شد. این اخلاقمدار و خاطرنشان کرد: در دین ما شده که باشد؛ داشتن، سود پایدار وی را به و مشتریان را در بلندمدت به جذب می کند. وی کرد: از طرف بر اساس و دین، از خاص یا هر عامل سوءاستفاده کند و به کسب مال بپردازد. کرد: بدانیم که و در کسب و تجارت به هم است و آن کس که بی به دین و قرآن، به کسب در آتش گناه سوخت و و اموالش هم به فریاد او نخواهد رسید. در مدیرکل اسلامی مرکزی در تکمیل سخنان این به مهر می گوید: یکی از مهم اثرات پیروی از در کسب و به حلال، صالح و شایسته است. قربانپور می دهد: ورود کسب شده به خانواده و به اصطلاح خوردن لقمه حرام، نه در زایل شدن برکات و می بلکه در نیز بروز مشکل شد. تا آخر که به می هم ازاین دست خوش نام کم ندارد؛ یکی از این بازاری که بیش از نیم قرن است در می کند حاج سیف حائری است که در حداد عادل بنکدار و عمده حاج سیف هم هست و همه به خوش نامی می شناسندش. او می ما سعی می که داریم را با حداقل سود به دست برسانیم؛ حتی در مواقع خاص همچون را سود به می کنیم. این به اخیر در می کند و می گوید: از خیران موردنیاز زده ها مراجعه و ما برخلاف بعضی از که حتی تر از حالت معمول به آن ها پیشنهاد بودند، را اخذ سود در اختیارشان گذاشتیم. وی که پیش تر کارخانه تولیدی هم با بی دقت می که خدمتی به شهر نه به فکر کسب سود خودمان باشیم، می کند: 50 سال است در داریم؛ ها می آیند و برمی خورند و کسی توانسته مثل ما این مدت با آبرو و حیثیت کارش را دهد. فرد به روح و فکر و جسم ضرر می زند ؛ است که فرد سود می اما ضرر می خود را با پول نمی کند او می دهد سعی می به خداوند ما قناعت و ما کافی است. در نامناسب که خرج کارگرها و سایر هزینه هایمان را بدهیم کفایت می کند و طمعی نداریم. وی با انتقاد از در می این در 50 سال سابقه نداشته یک تریلی جنس را که می فروشیم با دو نیسان از جنس را دوباره می بخریم از با این نتوانستند و تعطیل کردند، ما هم تا آخر که جنسی و به می کنیم. این کرمانشاهی را کار اشتباهی می داند و با این که تا که آن ها را می افزاید: فرد به روح و فکر و جسم ضرر می زند ؛ است که فرد سود می اما ضرر می خود را با پول نمی کند. به خود در همسایگی این یک نامدار کردستانی که صاحب فروشگاه است و پدرش نیز در این حوزه داشته، به مهر گفت: از کودکی در پدرم به مشغول بودم و مختلفی را تاکنون تجربه ام. فاضل با به در عمر کاری خود سه مرتبه شاهد در ، کرد: جنگ تحمیلی و عراق هم چنین به آمد و برابر شد. وی کرد: در دوره دوم دولت احمدی نژاد هم با ارز و نابسامانی که در به آمد و تغییر هرروزه ها، در تأمین و محصولات مشکلاتی پیش آمد، ولی بعد از مدتی به ثبات رسید. داد: را با نرخ به هیچ وجه نمی و حتی در طول یک هفته جنس چند بار و این بی شده است. وی داشت: می توانید از و ما هم سؤال بپرسید ما کالاهایی که از قبل خریداری با نرخ آن و حتی خود در این راستا هم ضرر ولی به خود بزنیم. سینا نامداری از در سنندج هم با به خارجی هستند، به مهر گفت: امسال به سال 250 تا 300 درصد است. وی کرد: را با نرخ جدید به ما می و حتی سهمیه بندی و بسیار از ما می دهیم به ما تحویل می شود. صداقت با کسب جهانبخش از ایلامی هم با 56 سال سن دراین ارتباط به مهر گفت: در یکی از مهم کارهایی که کسب می شد این بود که به به فقیر کمک می کردند. داشت: اگر کیفیت حتماً توسط به می شد، این کارها می شد. افزود: تحت هیچ در کار نبود، هوای را و احساس امنیت می ولی در امروز حرف اکثر را قبول ندارند. وی با واقعاً دست خداست، گفت: دست خداست در یک اصل مهم اهالی بود. با به صبر از اصلی گفت: در پول ولی این پول برکت داشت. آستانه تحمل بالا با تا حد راه می آمدند، اگر از جنس منصرف می شد آن را پس می گرفتند. وی کرد: خمس و از در بین نداشت به موقع خمس و خود را پرداخت نکند. افزود: در با آرامش به دست می آید، حرص و طمع پول را از بین می پول کم و بهتر از پول هنگفت و غیر مشروع است. منصفی که کالاهای خود را با نرخ به می و چشم حرص و طمع را بر سود و خود بستند، آن هم در این نابسامان بازار، جای امیدواری که که به هیچ به کسب نیستند و و اعتماد خود بین را به هیچ از دست نمی دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
راوی‌های این رمان روایتگر دردناک‌ترین مسائل احساسی زنان هستند

راوی‌های این رمان روایتگر دردناک‌ترین مسائل احساسی زنان هستند


خبرگزاری ایران(ایبنا)-سارا علیخانی: (که نشر آن را کرده) به اول این هیچ وقت پای زن ها به نمی رسد تر و تری است و ها تر شکل اند و از فضای یکدست ها که فضایی از احساسات، دغدغه ها و مشکلات زنانه است، یکی از این است. ها در شده (البته به تو) است و امر که را با که یک و در یک شده اند و بعد از شدن یک به در نمی کند در و ... این قوت کار است. می گفت آدم ها و اس بده به نظر از های که می با و را به با خود کند. های در هر دو با و دارند. و این امر به نوع به پس که همیشه اوست. از سوی ها را ساده و و به راحتی با آن خو می گیرد و ارتباط برقرار می کند که گویی واگویه خود را می خواند یا دستکم می با آن همذات پنداری کند که در پس قصه ها، به را ببیند. این بودن ها خوب است و موجب همراهی بیش از پیش با اثر می شود به شرط آنکه را به ورطه نویسی نیندازد. این و انتخاب سوژه که بسیاری از جامعه امروز ما، با آن درگیر کمک به اینکه ها جان باشند. و بتوانند را تا انتهای با خود کنند. هر چند به نظر می رسد وقت آن رسیده که به جهان خارج از خود سفر کند و به تدریج تجربه دیگران را مشاهده و کند. شاید خیلی زود این ادعا که این نوشتن می در آینده را صاحب سبک کند و بشود امضاءاش را پای آثارش دید. راوی های سبزعلیان، هرچند در کمال خونسردی جزئی و گاه دردناک احساسی و را با بی طرفی بیان می و به هیچ وجه جانبداری مستقیمی به مردها یا زن ها در هایش دیده نمی شود اما نباید نادیده گرفت که او با زیرکی هرچه تر در لایه ای پنهان را می کشاند به جایی که به دلسوزتر شود و رفتار مسالمت آمیزتری باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اولین کسی که به امام حسین (ع) خیانت کرد، چه کسی بود؟

اولین کسی که به امام حسین (ع) خیانت کرد، چه کسی بود؟


به گزارش رجبی دوانی کارشناس و با و (ع)، به زندگی شبث بن یکی از و خائنین به اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: در بروز فاجعه شخصیت بودند که از نخبگان و خواص به شمار می آمدند، اما نامی و ای پست از خود در به جای گذاشتند. شبث بن یکی از آن است که از خود بود و با به به نام خود با و با می شد. نام و او اهل ای ولی در در می شد. شبث بن در پیش از (ع) بود. او پس از (ص) شده اما با روی کار اول و او با به رنگ عوض کرد و به بازگشت. با این خود هم شد. که علی (ع) به شبث بن با کرد و جزو به جنگ صفین اما در خلال جنگ مشاهده قرآن ها به نیزه زده شده، از بود که به (ع) فشار آورد که جنگ را متوقف کند. او به محض اینکه حکمیت (ع) پذیرفته شد، به مخالفت با علی (ع) برخاست و در جنگ نهروان نظام خوارج را گرفت. اما پس از بلوای این جنگ ناگهان ناپدید شد و به و موضع منفی علیه (ع) اتخاذ نکرد. پس از با شبث ، علی (ع) نماز خواندن را در شبث نهی می کنند. شبث بن بعد از شنیدن خبر (ع) آخرین نامه به (ع) را امضا کرد. اما بن به می آید، او از است که به (ع) خیانت می کند و به سوی می رود و در جنگی که نیرو های با بن عقیل (ع) دارند، با را می گیرد. با آغاز جنگ و رویارویی یزید بن معاویه با اهل بیت (ع)، شبث که می دانست جنگ با رسول خدا (ص) چه عقوبتی دارد، از به اجتناب کرد و خود را به بیماری زد؛ اما بن او را مجبور به کرد. او به پیادگان لشکر عمر بن سعد را در عاشورا داشت. پس از واقعه به شکرانه (ع) و اهل بیت (ع) خود را تجدید بنا کرد و هنگام شبانه از گریخت و به بصره رفت و در مقابل ایستاد. پس از با زبیریان همراه شد و بعد از آن به بنی امیه پیوست و در نهایت در به درک واصل شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
معاون وزیر ورزش وجوانان:منابع مستندسازی دارایی های ورزش وجوانان تامین شد

معاون وزیر ورزش وجوانان:منابع مستندسازی دارایی های ورزش وجوانان تامین شد


تهران - - و و روز ها را مهم این خانه برشمرد و گفت:اکنون تامین فراهم شده است و از رئیسان حقوق و املاک ادارات کل وجوانان این را خواستار شدیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : 7 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آمریکا ناتوان در عملی کردن اهدافش

آمریکا ناتوان در عملی کردن اهدافش


از خورده با به برجام می دهد که یک است. طبیعی است این سر منشا رفتارهای بازیگران باشد. ها حتی زمانی که با می به به ساختارهای فرهنگی، بودند. در است فهم دقیق & نفوذ& به که با چند است به مصادیق و های این دقت می شود. و از این نوع نیست. در با ژاپن، فلسطین، کره و فهرستی بالای از کرده، که در ببینیم تا چه حد به ملی این منتج شده، به چند آن کرد. می که هر یک از این برطرف شدن مشکلی ملی در کره با هدف رفع و به آن نیز که به آن هدف نیز کرد. فی امری مذموم نمی شود، در یک روش نیل به اهداف می شود. اما آیا این اند؟ در این قسمت دارین به & نفوذ& که شده استف کنیم. لذا به این میکنیم که ها به با در سطح فردی، داخلی، ای و بین ثانیا به در با می و نهایتا به & نفوذ& که نخبگان شده می کنیم. الف. با رفع نتیجه: بعد از جنگ دوم که جزو جنگ و به این که های از این جنگ باز رفع خود به شد. اما آن جز در این در های نیست. بی به این و که در جنگ و و ها به ها به ملی آن ها شد و به & ها& یکی از های در است. ب. با مصر مواردی وسعت جمعیت، کانال سوئز، همسایگی با و در نقطه اتصال آسیا و آفریقا، سبب شده که مصر جایگاه ژئوپولوتیکی شده و لذا در نیم قرن اخیر است. این در سال 1979 کمپ دیوید را و از آن تحت های گرفت. انور سادات و پس از او وظیفه حفاظت از رژیم را بر عهده گرفتند. بر این سالانه، 1.3 بیلیون کمک بلاعوض به مصر پرداخت و تجهیز مسلح مصر را نیز داشت.1 با همه متواضعانه دیکتاتور مصر با (و یا است بگوییم خوش خدمتی به این کشور) اما در و با شدت در مصر همه های از وی یافت. به خوبی درک بود که قطعی است و لذا با گذاشتن یکی از مهم متحدین خود را در و را نماید. از سوی با کمک های به مصر اما این هیچ گاه از آن نبردند. در سال های آخر این بیش از پیش رو به نهاد. به که به 20 و در سال 2010 هر به 2950 که این به از قشر و به قشر بود که از آن می به در و های کرد. مصر به آن شد که & هویدی& ی با به های که در به دست می گوید: & و مصر در سال 1978م. هم اما به فضا می کند و مصر هم در 32 سال قبل در جا می زند.& پس از و وی نیز به در کاسته نشدن از کمک های این به مصر و ارتش آن بود تا به های در این تداوم یابد. آن شد که ها به یار خود در نیز پشت و با ، رییس منتخب به زندان و بار نظامیان بر مسلط . ج. با های و و امحای ای معمر در اول 1969 در در به رسید. وی در در پیش و در سال 1980 با و در سال 1984 با اش را قطع کرد. در دهه 60 و 70 به یکباره به نماد از و با صهیونیزم شد. سبب فاحش در رویکردهای فذافی شد. این تا پیش رفت که چندین بار از جانب تمجید شد. اما قذافی: در 2003 بعد از یکسری کرد اتمی اش را امحا است. در سیف پسر وی در ای با ی & الاوسط& کرد که به دست از های ای، و به این است. سبب شد که در سال 2006 بین و با نام & صلح و امنیت& شود. با این دو چه شد؟ در سال 2011 و بعد از موج بیداری اسلامی، به و با این دو را فقط مشخص کرد. از ابتدای روی کار آمدنش و های ضد و ضد درپیش و در بحبوحه رقابت غرب و شرق، خود را به شرق نماید. در سال 1980م. در پی تند دو به طور رسمی قطع شد و سال بعد نیز و خود را قطع کردند. اما از اوایل دهه ی هشتاد (سال1986) جهان، به شد که مهم از یک سو و شکل تفکر اصیل در از سوی بود. لازم به ذکر است یکی از عمده از و طرح ضدصهیونیستی وی، مقبولیت این نوع در آن برهه از در ملل مسلمان و عرب بود . لذا وقوع این به و با غرب شد به ای که پس از 16 سال پنهانی، به ها و های شد. این تغییرات به حدی بود که از به تقدیر کرد. در نوزدهم سال 2003، در یک ی مهم، که با استقبال دو و شد، کرد که کلیه تاسیسات ای خود را نابود است. این به چرخش از شبه و سوسیالیستی به غرب گرایانه بود. بعد از های غرب قذافی، سیف پسر وی در ای با ی کرد که به دست از های ای، و به این است. از سوی نیز در سال 2006 ای با با نام & صلح و امنیت& کرد تا در صورتی که گیرد، ملزم به از این باشد. تعهداتی که در سال 2011 و در پی خیزش های در خاورمیانه، نقض شد و این شدند؛ تا گذر و غرب به را دهد. د. با کره رفع نتیجه: و عدم به کره نیز با است که در زیر به طور کلی به از دو طرف می کنیم. در سال 1994 به کره با به کند. در 12 اوت 1994 ای تحت & شده (agreed statement)& بین کره و و در 21 سال در ژنو با & شده& شد. در این شد که به سمت & شدن& و خود با کره کند. اما این شد که با روی کار در سال 2001 و سخت خود به این را کرد. در 19 2005 با در گفت و شش که با طرف پیش شد، تحت & (joint of principles)& شد که در سبب شد در یک به جلو کند که کره هیچ ای کند.& [1](action plan)& که در این شد به کره کمک و حذف از را و های بخش را کند.[2]– کره غیر از این نشد. اما این نیز به و که با هدف شده بود از بین برود. 6 عضو در دور خود در 8 تا 13 2007 & عملی& تحت & ه. با در موج سوم مدل را که با های به جنگ سرد به از و یا می کند.2 هر چند فقر بر و و های و ملی را می از اما بی شک طرح و به عمل کرد. پس از روی کار دو مهم و (بازسازی و اقتصادی) و (اصلاحات در بیان) وی شد. دو که از های از آن تحت یاد می کنند. گفت این و حزب را در های و و او بر افزود. در که های به است و در طرح آن ها در شود و همه به و و اما هیچ یک از این ها را بود. در به شکل و با های ها می شدند. این سبب شد که به شدت شود و او به کمک های شد و را در قرارداد. کمک های خود را به و کمک دادند. آن ها با این کار را به خود کشاندند.4 از سوی نیز نقش را می کرد و را هر چه در نماید. که در سال 1991 و در پی در –و نه همه شوروی- که بار بعد از 73 سال می شد، به شد. لذا از این که وی به نفر دوم می شود تا (به مدت هفت ماه) و با ها، عمل این به دست او بیفتد. سه روز بعد از این بوش کرد که سه - و لیتوانی- به و این سه را رها کند و را به بشناسد در غیر این کمکهایی که قول قطع شد. لذا بعد کرد که ما های سه را به می شناسیم. دو ماه بعد، در 19 اوت 1991کودتای و مشکوک اتفاق افتاد. که پس از سه روز شد، با کودتاچیان اما در جریان آن دستگیر شد. این کودتا و کوتاه جابه (و نه اسمی) نفر اول و دوم بود؛ به ای که تابع شده بود. در و با استعفای در اواخر 1991 که 1917 کرد و های آن و این بود که کمیته خطر جاری با توام شد. پس از چند سال از بود که آثار قوانین تجارت آزاد و کاپیتالیستی و هجوم غرب به ایالت ها و وابسته به آشکار شد. فقر همه جا را در بر و تا امروز هم همچنان این از اروپا که به است از سطح و از پیشرفته عقب است. و. با حل امنیتی؛ نتیجه: از غیرمشروع 13 سال پیش به بهانه مبارزه با تروریسم، بعد از سالها حضور سال 2014 تثبیت و حل این تقاضا کرد طی یک بین و شود. ای که به & استراتژیک کابل – واشنگتن& یا سپنتا – کراکر شد. این منتقدان در به ای که از آن به نقض ملی این یاد کردند. بود این را حل اما و در این شد. در بند & ج& از بخش سوم & تحکیم درازمدت& ، است کمک به ملی شود که با معیارهای سازگاری و اصل & قابلیت پذیری با ناتو& را تقویت کند. [3] که این به اصل است. در اول از بخش هشتم & احکام نهایی& اشعار شده است که & این تا سال 2024 (سال 1404 هجری شمسی) اعتبار است.& [4] که این نیز به از بین اصل حاکمیت ملی است.، حال این دو چه شد؟ آیا این از چند هفته پیش طالبان به شهر قندوز، و حفظ پاسداری یا توجیهی تخریب پزشکان مرز در را ز. حاشیه ای است ژئوپولوتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک. سبب حضـور پررنگ شـرکت های آمریکایـی شده است که از یک سو، سود کلانی را نصیب و از سوی موجب در این شده است. از طرف دیگـر، دشمن تراشی و توهم در از (ایران هراسی) و به شدن به برتر باعث شده که قسـمت اعظـم کـه عایـد کشـورهای عربـی می شـود؛ صـرف تسـلیحاتی و خریـد ادوات نظامـی از غـرب شود؛ به که در سال 2011، به 57 (یعنی 60درصد تسلیحات شده) تجهیزات به شش پادشاهی عرب است و این چند سر سود از ارتباط با عربی. 5 اما در این میان، سهم این از ارتباطات تنگاتنگی جز فقر و نیست. چنانکه پیش "علی الیامی" مدیر دموکراسی و بشر (به وسیع، تاثیرگذار و قدرتمند در مقایسه با عربی) که به داعیه از را می در آن در گفت وگو با العالم داشت: درآمدها در تأمین نیازهای از مواد غذایی کافی نیست.6 رسمی، سرانه در از 20 در سال 1980 به 10 کاهش و تورم به شدت افزایش است. "الیامی" بین 40 از را زیر خط فقر خواند و این در است که حق اعتراضی هم در این ندارد، چنانچه هرکس از بگوید به برهم زدن می شود و او را مزدور بیگانه می نامند. بر موجود، دو سوم زیر 30 سال سن و حدود سه چهارم بیکاران نیز زیر 20 سال هستند. طبق سالانه بیش از 300 درحالیکه شمار ساکنان اصلی این بین 12 تا 14میلیون نفر است.7 3. با با چه قصدی، برآورد چه ای؟ اما ها با به چه هدفی گرفت؟ در به از اظهارات مقامات و های این می شود. & جدید& در 10 اگوست 2015 در مطلبی تحت & می توانیم از را به سه روش و می کند. & پیتر هارل& عضو ارشد این ونویسنده این & به یک و در دارد. در این که قبل از انقضای ای، در یک منفعت و دارد. با سرمایه روی ای به ترویج در کمک کند تا موسسات غیردولتی و بین و نهادهای در تسهیل شود و نیز (واشنگتن) به باقی ماندن در فعالانی در که به در دهد.& [5] استفان والت تئوریسین بین در یادداشتی در فارین پالیسی از در دنیای پساتوافق با انتقاد از تلاشهای خواهان از بین را با این می کند که & تنبیه یک دهه یا بیشتر، فقط - به جوانان- که علاقمند به با به کلی و به طور خاص را ناامید می کند.& [6] وی در ای می & هدف یا دست کم باشد. می خواهند مطمئن که بر کل خاورمیانه غلبه نمی کند.بنابراین من امیدوارم-این امید من است و نمیتوانم را کنم- که ای در را به روی بر سر موضوعات نیز باز کند.& [7] در ای بعد از با وبگاه میک (MIC) داشت: & ام که یک فوق العاده است. باستانی و دارد. افرادی به شدت باهوش و و من این افراد آرزوهای خوب دارم. در هر چند تدریجی گیرد که طی آن این درک شود که مرگ بر یا انکار هولوکاست این یا اسراییل به ویرانی، سلاح به حزب الله که در گروههای تروریستی این را از بخش بزرگی از به یک منفور می کند. من می توانم به شما این را بدهم که لحظه ای که این لفاظی ها و این رفتارها را به لطف وسعت، استعداد و فورا نفود و خود از بود. و این است که من شود. این در و این یک ذهنیت از این نظر است که با بقیه و با کشورهایی نظیر و شاید این نسل که بتوانند این را کند.& [8] حال با این تفاسیر، خوره و از با نفوذ، قابل فهم تر و عینی تر است. چرا ها از خوردند؟ ملی اثرگذار دارند. رویه به تناسب نمی کند. ماهاتما گاندی، نلسون و ... رهبرانی که هر یک منش خاص و لا متغیر داشتند. گاندی وقتی از وحدت صحبت می چند روز روزه از بین اختلافات در ملت خود را به جان می خرید، و نیز از بین نژادپرستی. پاسدار خود هستند. اخلاقی و گفتمانشان ملی است. رهبر در گفتمان خویش، با را از زاویه ملی اند. به این دقت کنید: & در تبلیغات خودشان شایع که قطع و به ضرر ملت است! نه آقا، صددرصد به نفع ملت است. این یک حربه از اثر است که بخواهند در ملتها این طور وانمود که اگر ملتی با از و مادّی، همه مشکلاتش بر طرف میشود؛ نه، یک روزی بعضی از ساده لوح این میکردند. در ما هم در اوّلِ انقلاب، عدّه ای که قدرتی و در رأس این میکردند؛ لیکن ها در نقاط مختلف دنیا عکس این را ثابت کرد.& این سخنرانی 12 آبان 1377 شده است. به این نیز دقت کنید: & شما در ی ما، در در سوریه یا در ی ما، در در پاکستان چه میکنند؟ هیچ ابائی ندارند، جان برایشان ارزشی ندارد. ادّعا بشر و و شهروندی و از این ادّعاها و قالبهای پوچ و بی محتوا، همه خلاف واقع شاهدش است که میکنید؛ به میکنند، ده ها نفر بیمار را با بمباران به قتل میرسانند، بعد میگویند اشتباه شد! گاهی را هم نمیگویند. در غزّه، در یمن، در بحرین، در سوریه، در در مناطق فجایعی اتّفاق می افتد که انسان حیرت میکند از بی رحمی و سنگدلی آن کسانی که این فجایع را میدهند؛ میتوانند؟ ... ی با ممنوع است به ضررهای بی شماری که و که اصلاً ندارد.& این نیز 17 سال بعد از ذکر شده است. در این ضمن به های در & نفوذ& را داد. به در با می و به نتایجی که این آن ها به ارمغان آورده می کنیم. غرب به از در ها را که & ایران& یکی از مهمترین این ها این موضوعی است که از ریگان تا بر روی آن اجماع نظر دارند. نیکلاس برنز، که در فاصله ی سال های 2005 تا 2008 در جرج معاون ی وقت بود و هدایت ای با را داشت، در 7 مرداد (29 جولای 2015) این می کند: & باراک و او و یا حتی بعد از را در کنند... ما دیپلماتیک، و خود را انسداد در و این در در سال های به کار بریم... مؤثرتر و هوشمندانه تر، به آن ها از است.& [9] در به سه خط و مشی های های می شود. 1. یکی از پازل های سه & مهار& غرب به در سال های تأثیرگذاری بر در و بر فرآیند در اعم از ها در یک اقدام سازماندهی شده سه را زد تا هم آنچه خود در پیگیری می­کرد & ایران& change of behavior را کند و هم ناتمام 2009 قائله بعد از به & نافرمانی مدنی& را به اتمام رساند، هم از این رو طی برنامه­ریزی مدت چند ساله کرد را با سه مکانیسم & تحریم­ها به هسته­ای شدن ایران& ، & از تروریسم& و & نقض بشر& به پیش برد، تا را تحت دهد. این گزاره ای است که به صراحت از آن پرده برداشت، وی پیش در خود با روزنامه در بخشی از سخنانش گفت: & حتی در به ای با به های به موشک های بالستیک و بشر این داد.& آخرین سال های ها & بشر& است. یکی از چالش­های مهم در در طول حیات بشر است. از این­که بشر ادعایی فلسفی – آن و امپراطوری رسانه­ای تحت تملک غرب چیست و مطالبات، نیازها و اولویت­های غیر در هنگام وضع آن نادیده شده آن­چه به­عنوان و می­گیرد، ادعای & نقض بشر& است. هم از این­رو، این با (illegal appointment) – و پی در پی گزارشگر ملل (به اصطلاح) بشر در زده شد. احمد شهید (وزیر مالدیو) و سپس خانم عاصمه جهانگیر در سناریوهای سه غرب در برابر شد. که سفر به و در آن­چه که خود & بشر در ایران& نامیده شده است. های پی در پی گزارشگران ملل در بشر در که سازوکارهای خاص تدوین و شده یکی از ابزارهایی است که در این دستگاه رسانه­ای غرب است. همانطور که پیشین و اند، بشر ای است که از آن تحت این شد، این از چند حیث حایز اهمیت یکی از جنبه، پتانسیلی که بسیج ناآرامی های در دیگری از جنبه بر های بین در الگوسازی اسلام (که در شدن به ناقض & شرم سار& نمایش شود تا الگو)، و ... . 2. ای که غرب به ای بود که به نامشروع و از بین ای به شد. این از به بود چون، هیچ گاه در های خود از & ماهیت ی ای ایران& سخن نگفته از ناتوانی کشف ابعاد احتمالی ای سخن و همیشه در های خود می که از صلح آمیز به سمت منحرف نشده است. به و 6 & تنبیهی& ذیل فصل هفتم (فصل به اقدامات قهری) صادر شد. مروری بر و تصویب های نیز مبین عملکرد غیر این ملل است. این در رسیدگی نه به و فنی، بلکه با سویه بین وضع ها را نقض کرد. به هر این به شد و هم از این رو تحت شدیدترین های ملل گرفت، تا ای خود را رها اما و در این استقامت و مطابق با تعریف مسیر ای خود را طی کردند. 3. سد در & تروریسم& در چند سال گذشته، با
تاریخ باز نشر :
زمان : 9 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 31

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
عراق خرید سلاح و تجهیزات نظامی از چین را به تصویب رساند

عراق خرید سلاح و تجهیزات نظامی از چین را به تصویب رساند


شورای روز سه به این داد سلاح و تجهیزات نظامی مورد نیاز نیروهای مسلح این با چین وارد مذاکره شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : 9 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : بین الملل
کرباسیان: افزایش نرخ ارز به رشد صادرات منجر نمی شود

کرباسیان: افزایش نرخ ارز به رشد صادرات منجر نمی شود


تهران- ایرنا- و در به رشد در افزایش نرخ ارز گفت: تجربه گذشته نشان داد پس از بالا رفت قیمت ارز، رشدی نکرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 9 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
این دانه خوشمزه اراده شما را تقویت می‌کند!

این دانه خوشمزه اراده شما را تقویت می‌کند!


یکی از است و با در دهی مغز سبب تفاوت در نحوه تصمیم گیری افراد و تقویت اراده آن‌ها می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار
قرائتی: نظام آموزشی باید از ریشه تغییر کند

قرائتی: نظام آموزشی باید از ریشه تغییر کند


حجت روز پنجشنبه در در افزود: از که در به می شود فقط است و در ندارد.وی داد: در لذا خاک و و عوض شود. ما چند بی تحصیلی است لذا به صورت اساسی در جهت تغییر کند.حجت گفت: همه دولتها روی مسائل بیکاری، مسکن و ازدواج کار کرده اند ولی تا در لحاظ نشود این معضلات حل نخواهند شد.رئیس نیز در این نشست گفت: به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توجه شود.مهدی چمران افزود: هم اکنون در تهران هشت مغازه فروش لوازم آرایشی ولی تعداد کتاب فروشیها این کلانشهر تنها و 200 باب است.شورای 75 عضو دارد. آخرین جلسه این شورا در برگزار شد. خبرنگار: ندا جواهرفر **انتشار: حسین کریم زاده7505/1858
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
اشتغالزایی برای 12 هزار نفر در مشهد از سوی شرکت سپاد

اشتغالزایی برای 12 هزار نفر در مشهد از سوی شرکت سپاد


روز در گفت وگو با افزود: به یک و در شرق طی سه دهه ، در کاهش نرخ بیکاری باشد.وی خاطر نشان کرد: بین باغ آب بار ای و از های و در است.به وی، های در به 500 متر شده است.وی کرد: که از سال 1366 خود را در هم 10 سهامدار رزمنده، ایثارگر و جانبار است.حصاری اظهار کرد: به الگوی سالم، بر اشتغالزایی با تاکنون خدمات شایانی را در زمینه پیشگیری از نشینی در است.مدیر عامل رضوی پایان گفت: این با درخت کاری در فضایی به 140 متر مربع، توانسته است بر زیباسازی از گسترش سکونت گاههای ای در شمال و غرب جلوگیری کند.شرکت در سال 1366 با پشتوانه مادی و معنوی رزمندگان و ایثارگران تاسیس شد. شهید نورعلی شوشتری، محسن رفیق دوست، دکتر قالیباف،صابری فر، آذرنیوا و ابراهیم زاده از بنیانگذاران اصلی هستند.این حدود 600 زمین در شمالی و غربی را با توسعه پایدار و مشارکت اجتماعی خریداری نموده است که 200 از این اراضی با نام معروف است.خبرنگار: مریم انجیدنی 3027
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
توزیع تریاک دولتی طنز یا واقعیت؟

توزیع تریاک دولتی طنز یا واقعیت؟


آزاد و یا می شود» و « صف » نمونه ای از این هاست.**طرح ، چه است؟به حسن و با به نهایی با هدف انقطاع و از موافقت مراجع تصمیم‌گیرنده با این خبر داد.وی کرد که طرح ، است که پیش از می‌ شد.به ، طرح پیش از چه است می شود که 40 سال پیش، کارت است.حال که خبر منتشر شده است ، این است که این به چه شیوه ای می شود ، این را اند که آیا را می ؟ در مثل به می ؟ اگر هست ، چنین چیزی رخ می دهد؟ مثلا را می کنند؟در راستا سعید با روز در گفت و گو با قبل از هر چیز به ای کرد و گفت: این (تریاک دولتی) که در شده حرف ، سال که در تحت می شود و هدف آن نیز قطع با است.وی کرد: می شود به چه هایی می شود و آیا در یا اینها اتفاق نخواهد افتاد و با ، مراکزی راه اندازی شود تا مثل این هم به شود.وی در عین حال به این هم کرد که در و در مجموع نمی خواهیم این کسانی باشد که می خواهند این را خریداری .صفاتیان داد: با یک ریزی درست و ، با شرایط خاص شوند تا این را در و به در چند شهر شود تا نقص آن شود.صفاتیان در کرد: طرح شدن که از سوی شده است یاد شده در صحن و هم شود ، بعد آیا می شود یا نه؟** می ، ، حرف و سال که در تحت می شود ؛ ضمن هدف آن نیز قطع با است ، این از قول این به سال 82 باز می گردد.صفاتیان در این کرد: علی ، وقت با از سال 1382 تحت کرد با می قطع بین و به پس از این بحث بود که با و با با قطع (بین و قاچاقچی)، با را کردند.به هفت مرکز در که 500 تن تحت این طرح دارند.وی داد: همچنین در سال 84 نیز بحث شد که خود از تهیه می شود و تاکنون درمانی خوبی است و این دو قطع بین و و در بود.صفاتیان اضافه کرد: در سال 85 یک تئوری داشتیم که در صحن هم رفت و بود به 50 سال شود که در صحن شد اما نهم و دهم این را پیگیری نکرد.وی کرد: سال هم که های کلی ششم توسعه شد دوباره با ، بحث را کرد که در این 25 به یکی از راه های آن شد ؛ در های کلی با نیز که سال 85 ، رهبر معظم ، آن را ابلاغ کردند، اعلام شد ، از تبدیل شدن کم خطر به پرخطر شود.رئیس با داد: 15 با که این هم تقویت الان بحث این است که است ای از سوی دادگستری با با شود تا بتوانیم بهتر به در کشورهای اروپای مرکزی و شمالی این همچون اتاق امن تزریق در حال است که های ارزیابی و رفع نقص شود تا بعد، کنیم.‌به 15 با موادمخدر، جرم است. ولی به اجازه می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف بهداشت، مشخص‌ می‌ شود مراجعه و نسبت به و خود که این ‌سه است .براساس 1 15 یاد شده در طول مدت و از تعقیب کیفری جرم معاف ؛ بر اساس تشخیص، درمان، دارو و شخص معتاد تعرفه‌های به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و‌ به بی‌ بضاعت هرساله شد . در ‌تبصره 3 این نیز آمده است: مکلف است احیاء و ایجاد اردوگاه‌های به لازم را بعمل آورد.صفاتیان در این گفت: اما اینجا سوالی پیش می آید که مسئولیت اجرای به با کدام دستگاه است ؟ با متولی اصلی کار است و سیستم بهداشتی، نظامی وقضایی در این دخیل هستند.رئیس با گفت: 17‌ از 15 سال در به نوعی تمایل به و روانگردان ها و از این 17 5/5 و در (تریاک ) که از سوی شده این 12 درصدی که میل به و بالطبع به سمت می روند، ما هیچ کاری نداده ایم و اگر پیگیر نباشیم حتما این به سمت قاچاق می روند.**به هیچ وجه در نمی گیردالهیار ملکشاهی، و در گفت و گویی با یکی از رسانه ها ، ضمن تکذیب شایعات غیر در مورد این طرح گفت: کلیات این طرح در روز و در روز سه شنبه و رفع ایراد شد.وی داد: به احتمال زیاد جزئیات این طرح که یک واحده سه بند و پنج است در اولین پس از تعطیلات شد، در پنج آن شده است به منظور و و از آسیب های ناشی از مجازات مخدر، موظف شده است از طریق و نیاز به نحو با را ظرف 2 سال قطع کند. و با به هدف این طرح و قطع و است کرد: به هیچ وجه در این طرح ذکر نشده است که در گیرد.براساس آمار با دو میلیون و 808 در که بالاترین با بیش از 66 به است.اجتمام ** 7268 ** 1776 گزارشگر: مهناز بیرانوند ** انتشار : لیلا خطیب زاده *آگاهی از آخرین اخبار و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام ایرنا:@irnaej
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی