صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب درصدمرز سومار به فیبر نوری نیاز دارد

مرز سومار به فیبر نوری نیاز دارد


شبستان: گفت: مرز است، مرز سومار به فیبر نوری نیاز دارد و رفع نقاط کور از انتظارات ماست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
جامعه نیازمند ارتقاء سواد بهداشت و سلامت است

جامعه نیازمند ارتقاء سواد بهداشت و سلامت است


خبرگزاری شبستان: با 74 علت مرگ و در را بیماری های غیرواگیر تشکیل داده است،گفت: نیازمند ارتقاء سطح سواد بهداشت و سلامت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
بیش از 50 درصد مدارس شهرستانهای استان تهران 2 شیفته است

بیش از 50 درصد مدارس شهرستانهای استان تهران 2 شیفته است


- - ‌و در سطح 20 از 2 می باشند گفت: در تهران، 2 بالای 50 است و تراکم بیش از حد دانش آموزی در کلاس درس مشکلاتی از جمله آسیب های اجتماعی را به ‌وجود می‌آورد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
مردم واحدهای نمونه را به انجمن حمایت از مصرف کننده معرفی کنند

مردم واحدهای نمونه را به انجمن حمایت از مصرف کننده معرفی کنند


مشهد- ایرنا- ملی از گفت: این است تا واحدهای نمونه را معرفی کنند و نشانه 'حامی نماد' به منتخبان تعلق گیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
تنها 6 درصد از گردشگران در ایام تعطیل درهتل ها اسکان یافتند

تنها 6 درصد از گردشگران در ایام تعطیل درهتل ها اسکان یافتند


خبرگزاری شبستان: گفت: در تنها 6 در هتل ها یافته و 75 نیز در مدارس یافتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
فرماندار: سرما به60 درصد تاکستان های ملکان خسارت زد

فرماندار: سرما به60 درصد تاکستان های ملکان خسارت زد


تبریز - - گفت: دو روز در این منطقه به 60 باغات انگور خساراتی تا 90 وارد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
80 درصد آثار فرهیختگان حوزوی خارج از محدوده علوم سنتی حوزه است

80 درصد آثار فرهیختگان حوزوی خارج از محدوده علوم سنتی حوزه است


(ایبنا)- حقانی: حجت سال و رئیس پژوهشکده دانشنامه و حجت مهدی نیکبخت، سال و و یادگار سال عصر 27 ماه در از با و انتشار در بخش های این مجموعه آشنا شدند. در حاشیه این با در اتاق گفت وگوی ایبنا، ضمن و سال و بیان تاریخچه ای در ، از نشر و از ضعف سخن گفت. سال در چه می شود و آیا این به دین و های یکی از این این است که صاحبان باشند. طرحی در معاونت نوشته شده که سال دین را کند که شامل های دین شوند. این به های و با دین از این رو در سال 16 داریم. در ذهن در دین جای نگیرد و دین را محدودتر تصور ولی در سال فعالیتی که در این چند دهه به های پرداخته شده است. پس از انقلاب، و نهادهای مختلفی در گوناگون کرد و ده ها که می را در آن بگذرانند. حتی در سال های در عرصه فقه فقه تربیت و فقه هنر است. 80 تولیدی در این و 20 در های فقه و و می شوند. 80 هم که به سال می و به های با دین است. از این ها در سطح در شهر قم شده و در این ها دارد. حتی در ای آیت و در همه ها از را به و کانادا، آمریکا فرستادند. قم در یکی دو دهه از های است. حتی روحانیونی به به پزشکی در این اند. در سال چگونه در و هر طرح در یک جمع کارشناسی پنج شود. ها پیش از نگارش را طی و در یک و بعد به چاپ می رسند. در مراکزی آموزشی امام خمینی (ره)، و دانشگاه، و دفتر تبلیغات مدرسین قم و المصطفی، تا یک را هفت نفر نکنند، نمی شود. اگر اثری از این شود دغدغه ای از جهت و اعتبار ندارد. سال های فعال و را تحت می دهد. بعد از ها در و شد، دوباره در سال این را طی می کنند. سه اِجمالی، دو تفصیلی و یک سه و در چهارم یک هفت ها را و می کنند. هر را حداقل 12 نفر و بررسی می دهند. که در سال این را طی کند از یک حلقه دوم عبور است. در مجموع در های در هر دوره، 50 اثر در رده های می شوند. می این را کرد، چراکه در هر اثر در یک خاص جذاب باشد. در قم که در های ذکر شده تخصص و می به داور در سال کنند. در هر از را می کنند. ها به و می شود. در 16 از هر داریم. - نیز با سال در سال 1396 شد. از بین یک ای که در ها شد، 130 به دوم و در 10 به شدند. در این سال ها 20 به طرح جذب و قلم است. در چون به است و این یکی از ضعف لذا نوع قلم و با است. تر و شدن این چه ای سال به می شود. با به و نیز ماه سال بود. یکی از ضعف های ما این است که با ها و نداریم. در یکی از ما از بود. بخش بین در شده و هم از آن گرفت. در بین به پنج از و به طور داشتیم. اما ما در از ضعیف است. از کشورهای که تمایل است تا کشورها. به که گرفت، ولی به نداشتیم و در بیستم بناست این کار شود. در ای که داشتیم، بنا شد سال در جهانی سال هم بگیرد و تدابیری بیاندیشیم که سال به های شود. همچنین مقرر شد ای با لوگوی سال در شود تا مندان از این طریق آخرین و و آرشیو های را مشاهده کنند. دارید که در یک سال چه و با آن در به چاپ می رسد؟ در حال حاضر نداریم. در ای که با نیکنام حسینی پور، این را ارائه که در کتاب، در بخش فیپا، و جدیدی هم با باز شود که می از که در این در می شود در ما دهد. علاوه بر که ذکر ده ها ناشر و کوچک نیز در بخش خصوصی فعالیت می لذا از های مطلع نیستیم. سالیانه بین تا و 200 فقط از حوزویان به می رسد، ولی گمان می کنم یا پنچ که سال می در های با می شود. مطمئنا در سطح خیلی بیش از این هاست. چون و می دانند در سال معمولا های در سطح می لذا خاص و را می کنند. اگر یادشده در سال 100 20 را و در سال می کنند. هم یک یا دوبار و آثارشان نشد لذا نمی به این از شده در ندارد. مالی در چه حد های سال از مادی چندان بالایی ندارند. حداکثر زیر 10 میلیون تومان اما چون در سال از تقلید و داریم، سطح بالاست. این در نمی گیرد و تشویق نویسندگان و دلگرمی و حمایت از برگزارکنندگان این می شود. ولی در هر دو تن از و پیشکسوتان که در قید حیات یا به دیار باقی شتافته به ای که سال ها تلاش می شوند. در این راستا در از سید حائری و مرحوم سید مجتبی موسوی لاری به عمل آمد. این ها از بین و یا های و و می شوند. در هر نیز اهدای و سخنرانی با یکی از است. حتی به برگزیدگان عراقی که در خودتان در مراسمی را اهدا ولی اصرار داشتند که اینجا و در این خود را کنند. حتی بدون هماهنگی، پنج و شبکه از را دادند. در نیز آیت آقا سید حائری، از نجف اشرف از مهمانان ما و ایشان در نسبت به مقلدان دارد. ملاک های ویژه، است نه ایرانی بودن. در سال چه نظری در سنت قدیمی سابقه دیرینه ندارند، ولی به این است. پیش از این ار خانواده های روحانیون درس می خواندند و اهل فضل و علم می ولی جایی عرضه این علم نداشتند، اما پس از انقلاب های شکل گرفت. اکنون در سراسر های 600 مدرسه دارند. در سال های در سطحی معادل و نهایتا فوق ولی به تقاضای در سطوح عالی، موجب شد و که مقطع را به رسانده فوق شد. هنوز در همه گرایش های نشده، ولی 13 از در های مهدویت، خانواده، و دایر است. در سال گذشته، فراخانواده را در سطح و یا در فقه چند شد. لذا با به سخت سال که پس از 20 سال بخواهند دست به قلم و که در گیرد، کمی می برد. در در سال رعایت عدالت، پنج نمره می شود. آقایان اگر بالای 80 کسب در یک و دو می گیرند و با 75 به این می رسند. هرچه می گذرد که عالیه کسب می و دست به قلم می افزایش می کنند. الزهرا، دنبال سال است که در ای مستقل و در رقابتی باشند. ضعف یکی از چالش های مهم های به است. اوضاع در های مولفان به چه این در سال هم در ها می شود. در های و از در ها یا اقتصاد هیچ ای نداشت. در که 30 اثر شده دو ولی که بیشترین میزان ارسالی را داشت، و رتبه ای را از آن خود نکرد. در سال های قبل به انباشت و خوب حوزوی، سطح انتظارات رفت و نتیجه این شد در یک که 137 اثر را در حتی یک اثر و شایسته تقدیر نشد. اما یکی از سال این است که که در هر فقط یک اثر به اول کنیم، بلکه ما شاخصه محور هستیم و ها به رقابت می پردازند. اگر سه خوب بودند، هر سه را به اول می کنیم. چون امتیازمحور هستیم، لذا هیچ مانع از شدن نمی شود. بنابراین ممکن است در یک سه باشیم و در هیچ ای نشود. آیا افت شمارگان در های هم می شود؟ ها در پیشینه خود شفاهی بودند. و بخشی از کار به شاگردپروری است و در که باشند. در دانشگاه ها به ارتقای نوعی و این مراتب به و می شود اما در پاسخ اجتهادی به مسائل روز در اولویت است. یک در یک روز، آنچه که به و سنت و قرآن نزدیک است آن نظر دهد. مجتهد آن مسئولیتی که برعهده اوست، اهمیت دارد. با این حال، های هم به تبع بازار نشر با این معظل روبه روست. با دیجیتال و با به در بخش نرم افزاری پیشرفته و از دانشگاهی جلوتر است و از ها و پژوهشگران تحقیق و به این سمت متمایل شده اند. کامپیوتری نور شده ولی به و در قالب نرم افزار موجود است. در یک لوح فشرده با قیمتی مناسب، بیش از هفت می شود. کتابخانه اهل بیت (ع) در ها از فقه و و و تاریخ و شیعه و اهل سنت دارد. وقتی پژوهشگر می با بهایی اندک که گاهی در نمایشگاه ها تخفیف هم می خورد چنین منبعی را به یکجا در باشد، کمتر نشر می رود. جدید هم، کمی از های نوشتن نامه و بنا به نیاز این می روند. ولی در سطح کلی با به گسترش فضای به کلی در همه ها پایین آمده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی,علمی و درسی
95 درصد داروهای دامی در کشور تولید می شود

95 درصد داروهای دامی در کشور تولید می شود


اصفهان- - گفت: 95 و واکسن های دامی منطبق با استانداردهای جهانی در ایران تولید می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بودجه کمیته ملی المپیک امسال 50 درصد افزایش می یابد

بودجه کمیته ملی المپیک امسال 50 درصد افزایش می یابد


تهران- ایرنا- ملی کرد که این در سال 97 ، 50 و های ورزشی برای آماده سازی تیم ها به منظور اعزام به بازی های آسیایی 2018 اندونزی با مشکلی روبرو نخواهند شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
کوتاهی کشورهای غربی در ارائه تسهیلات حلال به گردشگران مسلمان

کوتاهی کشورهای غربی در ارائه تسهیلات حلال به گردشگران مسلمان


به تقریب(تنا)، تحقیقاتی ارث" که در خود از از از به در را داد. بر این که از 35 بیش از 61 از بر این که و کمی و می دهند. 61.3 از که در این از به شدند. های حلال، هتل ها و افزایش مساجد در شدند. 55.2 از کنندگان در این نیز نزدیک بودن به رستوران های را ترجیح می دادند و 14درصد نیز استخرهای شنای سرپوشیده شدند. گردشگری یازده معیار از جمله مهمان نوازی، داشتن امنیت عمومی به ویژه مسلمانان، میزان جذب مسلمان، گزینه های غذایی بیشتر و تضمین محصولات است. دیگر شامل دسترسی به مسجد، فرودگاهی، وجود خطوط هوایی بین کشور مبدأ و مقصد و صدور ویزای رایگان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
وزارت بهداشت خواهان رشد 10درصدی تعرفه های پزشکی است

وزارت بهداشت خواهان رشد 10درصدی تعرفه های پزشکی است


تهران- تهران- مدیر گفت: و اما برنامه و بودجه پنج درصدی را ارائه داد و قرار است امروز در هیات در این زمینه تصمیم گیری شود و شک ندارم با تدبیر و رئیس جمهوری این مشکل حل می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
علت 95 درصد شکایتهای دارویی، درج قیمت های قبلی است

علت 95 درصد شکایتهای دارویی، درج قیمت های قبلی است


- - غذا و گفت: بیش از 95 های این معاونت بدلیل درج قیمت های قبلی اقلام دارویی است که توسط سازمان غذا و دارو تغییر می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
پیشرفت 90 درصدی درخت کاری حاشیه اتوبان خلیج فارس

پیشرفت 90 درصدی درخت کاری حاشیه اتوبان خلیج فارس


معاون از 90 حدفاصل فرودگاه امام (ره) تا بزرگراه آزادگان (میدان جهاد) خبر داد و گفت: این پروژه تا اردیبهشت ماه به خواهد رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
زکات؛ 18 درصد درآمد کمیته امداد/ فقر از تورم جلوتر است

زکات؛ 18 درصد درآمد کمیته امداد/ فقر از تورم جلوتر است


گروه ــ با 18 از این در سال 96 از حوزه زکات بوده است گفت: کارخانه‌داران و تولید‌کنندگان نیز در انفاق مشارکت بیشتری داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
ناشران و چاپخانه‌داران جرأت خرید کاغذ را ندارند

ناشران و چاپخانه‌داران جرأت خرید کاغذ را ندارند


مجتبی اتحادیه قم در گفت وگو با ایران (ایبنا) ، کرد: نوسانات در های کار در چاپ و نشر را بهم ریخته است و از دست این با رکود در ثبت و کار شده اند. وی با به در این داد: به 25 روی است به که که ما در سال هر بند بین 98 تا 102 می پس از عید هر بند آن را 115 بعد 125 و با 130 که این شده است که و دار باشد. افزود: این موضوع شده است که از اهالی چاپ با افت های چاپی شوند و همه به بیکار باشند اوضاع بد و نابسامان شده است و دهنده ها هم که قبل از عید داده اند به اند دست نگه دارند. وی با به پرکاری در آستانه تهران و قرآن، ادامه داد: همیشه در این ماه از سال ها با ترافیک خوبی بودند که حتی نمی توانستند های یا خرد بگیرند برای چاپ های یا انتشار قرآن و های ادعیه داشتند امسال حجم این کارها کاهش پیدا کرده است. به محمودیان، الان در این فصل از سال، زمان بیکاری و کم ناشران ولی به دلیل بلاتکلیفی دلار و به دنبال آن شرایط اصلا مطلوب و دست چاپ و نشر در ثبت و کارهای سفارشی با مشکلات جدی هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
برف80 درصد سردرختی باغ های میوه خلخال را از بین برد

برف80 درصد سردرختی باغ های میوه خلخال را از بین برد


- - گفت: برف و 80 تا 100 درصد از بار و درختان میوه این شهرستان را از بین برده و بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال خسارات مالی برجای گذاشته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تکمیل بیمارستان عجب شیر 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تکمیل بیمارستان عجب شیر 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد


- ایرنا - سرپرست عجب شیر با به 56 این گفت: تاکنون برای این 100 هزینه شده و تکمیل آن به 200 اعتبار دیگر نیاز دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
میزان سزارین در خراسان شمالی 12 درصد کاهش یافت

میزان سزارین در خراسان شمالی 12 درصد کاهش یافت


بجنورد- ایرنا- و گفت: سزارین در استان بیش از 40 بود که اکنون با اجرای طرح تحول سلامت و ترویج زایمان طبیعی این رقم به 28 رسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تلاش برای عملیات 10 هزار مین‌روبی در غرب کشور

تلاش برای عملیات 10 هزار مین‌روبی در غرب کشور


فرمانده عملیاتی در غرب با 2 و 10 است، گفت:‌ نیروهای نظامی در جنوب و وزارت دفاع غرب برای و مناطق استان کرمانشاه تلاش دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
احیاء «بخش مناطق» جشنواره تئاتر دانشگاهی/ بیشترین استقبال توسط دانشجویان مقطع کارشناسی

احیاء «بخش مناطق» جشنواره تئاتر دانشگاهی/ بیشترین استقبال توسط دانشجویان مقطع کارشناسی


معاون بیست‌ویکمین گفت: 66 در کارشناسی، 28 در ارشد، 5 در کاردانی و یک در دکتری مشغول تحصیل هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
تنها 40 درصد بارندگی استان بوشهر محقق شد

تنها 40 درصد بارندگی استان بوشهر محقق شد


بوشهر- ایرنا- آب ای گفت: در سال آبی 40 بارندگی پیش بینی شده برای این محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته 60 کاهش نشان می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
افزایش 165 درصدی تصادفات خسارتی/آمار فوتی کاهش یافته است

افزایش 165 درصدی تصادفات خسارتی/آمار فوتی کاهش یافته است


خبرگزاری شبستان: معاون کل و حمل و نقل از هشت به فوت طی ایام در این استان خبرداد و گفت: در تعطیلات 97 تعداد 15 فقره تصادف به فوت در رخ داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
100 درصد جرائم رایانه ای در کرمان کشف شده است

100 درصد جرائم رایانه ای در کرمان کشف شده است


- ایرنا - و گفت: 835 با 581 متهم مرتبط با فضای مجازی در دادسرای و ثبت شده و کشف این جرایم به وقوع 100 رسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رشد 33 درصدی کمک حامیان یزدی به ایتام

رشد 33 درصدی کمک حامیان یزدی به ایتام


گروه اجتماعی- یزد با به رشد 33 کمک به و در سال گفت: هم‌اکنون 27 و 837 حامی نیکوکار حمایت حدود چهار یتیم و فرزند نیازمند غیریتیم را بر عهده‌ دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نرخ بیکاری شهرری 6 درصد است

نرخ بیکاری شهرری 6 درصد است


- ایرنا- و تهران با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در 10.7 دهم است، گفت: این رقم در شهرستان ری 6 است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
برق 98 درصد مشترکان کرجی وصل شد

برق 98 درصد مشترکان کرجی وصل شد


یک در گفت: برق بیش از 98 مشترکان شهر کرج که در اثر بارش برف قطع شده بود، وصل شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
93 درصد کودکان 3 ساله فرانسوی به مدرسه می‌روند

93 درصد کودکان 3 ساله فرانسوی به مدرسه می‌روند


به 93 3 در به مدرسه می‌روند، البته این رقم در بعضی از مناطق دور افتاده پایین‌تر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
وضعیت «فوق سالمندی» حاکم بر جامعه ژاپن

وضعیت «فوق سالمندی» حاکم بر جامعه ژاپن


آمارهای از آن است که بیش از 27 این را 65 برهمین اساس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد، به مرحله «فوق سالمندی» رسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
30 درصد جمعیت استان قزوین را روستاییان تشکیل داده اند

30 درصد جمعیت استان قزوین را روستاییان تشکیل داده اند


قزوین-ایرنا-مدیرکل گفت: سال 95 بر 30 جمعیت این استان را روستاییان تشکیل داده و 48 واحدهای مسکونی آنها نیز از سال 84 مقام سازی شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ارتش نقش مهمی در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران داشت

ارتش نقش مهمی در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران داشت


به خبرگزاری از 2 مهدی در و در با کرد: و با که رکن رکین بود مخالفت می و شعار بی طبقه توحیدی و انحلال را در تجمعات اوایل سر می دادند. به وی؛ حسن (ره) به خود در خور به و ضد و های سال های شد. 30 با به در کرد: و نقش و به ملت در در داشت. وی، افزود: پس از و که سال ها در ما خود را به خطر و با این که و را زده های از اقدامات این عزیزان بود و باعت شد بصیرت و آگاهی بخشی ارزشمندی در به وجود آورد که این کار در نهایت و شکست طاغوتیان را به داشت. به وی؛ در 28 فروردین 58 با اعطای درفش به این نهاد تولد دیگری را رقم زدند و به ملت اعلام با با صلابت از کنند. با تاکید بر عدم معامله و یا مذاکره در توان و کشور، ابراز کرد: امروز در عرصه و به در سطح از چنان اقتداری برخوردار است که اجازه کوچکترین تعرضی را به بیگانگان نمی دهد. وی، ادامه داد: تقدیم بیش از 48 هزار در مقدس برگی دیگر از عشق و دلدادگی به و است. به وی؛ به همواره در اجرای منویات مقام معظم پیشتاز اند و در حمایت از کالای ایرانی با جدیت عمل خواهند کرد. ارشد آجا در استان های و خراسان شمالی، خاطر نشان کرد: یاد و نام صیاد شیرازی و سایر شهدا که حلقه اتصالی بین و و جزیی از ملت بودند، باید زنده نگه داشته شود. گفتنی است؛ در پایان مراسم از خانواده شهیدان حجت الله سیفی و عبدالقدر عباسی صحنه با اهدای لوح تقدیری تجلیل به عمل آمد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی