صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب درونراهکاردرمان تاول پا در پیاده‌روی اربعین چیست؟

راهکاردرمان تاول پا در پیاده‌روی اربعین چیست؟


خبرگزاری تقریب:مهمترین علت و بین پا و کفش یا هر است که با پا در است. این و می شود از جدا شود. با جدا شدن این دو از بین جمع شده و به وجود می آید. پیشگیری از این عارضه، پیش از سفر می با چند کار تا حد از این کرد. به باشید: 1-کفش و بپوشید. اگر کفش نو قبل از سفر آن را تا به آن کنید. 2-ترجیحاً از کفش های عرق کنید. 3-از نخی- و های نرم و حوله ای- کنید. حتی المقدور هر شب ها را عوض یا بشویید. 4-از یکی دو هفته قبل از سفر چند بار پای خود را -ترجیحاً تا مچ- حنا بگذارید. این کار را به اگر نازک و حسّاسی حتماً دهید. تأثیرگذاری حنا را و کنید. به به و و ها کمک می کند. می حنا را آب و نمک و روی بگذارید. نمک یک حنا و آب هم به جای آب شود. 5-قبل از هر بار دور پا را چسب ببندید. دور محل که است را بپوشانید. 6-در های پای خود را با آب خوب و بعد از خشک آن را با یک مناسب- مثل یا AD- چرب کنید. 7-اگر شده ولی یک نخی را با آب سرد یا یا چند بار روی بگذارید. سنگ (مخلوط با آب یا گلاب) هم است. 8- اگر زد زیر را در نظر باشید: است آن و با آن راهی ورود میکروب ها باز می شود. روی هم به عنوان یک طبیعی و سد محافظتی عمل و نباید برداشته شود. اگر روی را پاره کرد، را سرجایش برگردانید تا از زخم آن محافظت کند. محل را خشک و نگه دارید. اندکی همراه در زدن را یا آب و قبل از خواب روی کنید. البته صبر تا ضماد شما کمی خشک شود و بعد آن را کنید. تا صبح، التهاب و اندازه کاهش خواهد داشت. نتیجه گیری می را تا در طول روی هم مزاحم راه رفتن شما نباشد. است هر 12 ساعت -یا حداقل هر شب- را تجدید کنید. یا چربی پشم از بهترین داروهای آزموده شده درمان است. را با آن کنید. از 1 شرکت حکیم مؤمن تبریزی که می آن را از عطاری ها و برخی داروخانه ها تهیه و عرق سوز بسیار است. اگر خیلی است یا باعث درد و ناراحتی می شود، به این روش آن را کنید: الف- با بتادین یا الکل یا به آب جوش موضع را کنید. ب- با از یک سوراخ روی ایجاد و داخل آن را به آرامی نمایید. اگر به دسترسی ندارید یک معمولی را چند ثانیه روی آتش تا شود. ج- بعد از آن را با عسل کنید. با مورد، بلوط، مازو، گلنار، انار، گل ارمنی و ... هم است. پمادهای آنتی بیوتیکی (مثل تتراسایکلین یا موپیروسین و یا همان 1 و لانولین) هم قابل اند. د- باید دقت شود که این پانسمان، محکم نباشد. اگر شما این خصوصیات را دارد است از کادر درمانی حاضر در مسیر کمک بگیرید: الف- که در زیر بستر ناخن قرار دارند. ب- ها بعد از یکی دو روز بهبود نمی یابند یا چرکی، قرمز، داغ یا دردناک می شوند. ج- با قطر تر از پنج سانتی متر. یک دمپایی نرم و در کوله خود تا در بروز این و عدم امکان از کفش، از آن کنید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد

کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد


به خبرگزاری و در های را به کاربردی و بحث و می دهد. در تعریفی از می به و به در یک است. مند است که و های سازمانی است و مستلزم توسعه و مند ها، شایستگی ها و تخصص های در حال و آینده است. در را بدین صرت می در عبارت است از افزایش توان کارکنان های در نظریه پردازی در امور اجرایی-سیاستی و خلق در های عمومی. در در می و در می شود. در به هرم و آن و می کند و می که از این را اند که که ها و در یک هرم است که به مدل هرم است. در این هرم های که به خود ندارند. در فصل به سه و مدل های می کند. فصل دوم این با ها و های به های از مثال هایی در های می پردازد. نکته مهم این است که و مدل ها را به مستقل نمی کند. بلکه به موردی را کرده است. فصل سوم به های فنی و اسناد فناوری می پردازد. معتقد است که فراتر از است، برچگونگی و طبقه ها و توجه دارد، در حالی که دانش،کار و ترکیب اطلاعات، تبدیل آن به و استنتاج و کاربرد آن را وجهه همت می دهد. رویکردی کاربردی، فرایندی، تحلیلی و معطوف به تصمیم گیری است. در این فصل به های در ها و همچنین استفاده از ها و خانه می کند. در فصل چهارم به و استراژی می و می گوید: مقصود ما از ریزی و به در یک است. پرسش اصلی این است که چگونه و شود و چه ای به کار گرفته شود؟ در واقع ای است که های را نموده، آن را به وظایف پیوند می زند و دسترسی آن را افرادی که به آن نیاز دارند فراهم می کند. فصل پنجم به می پردازد. در این زمینه با به اینکه روش این کار تلفیقی از مدل کشف، و با مدل ای سیاستگذاری است. در معرفی این فصل می نویسد: این فصل در پی روش شناسی های ضمی و در های عمومی، اعم از و غیردولتی، ترکیبی از مدل اکتشاف، و با مدل ای است. در فصل ششم یا آخر به نرم افزاری پیش می پردازد. در ذیل این بحث می چهار رکن که عبارتند از دهی، کاوش، و نامگذاری(برچسب زنی) و جستجو. و (مدل ها، ها و ها) تالیف کیومرث اشتریان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی علوم در 430 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه به قیمت 30000 تومان منتشر و روانه بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
 الگوی اقتصاد مقاومتی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است

الگوی اقتصاد مقاومتی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است


حوزه/ زا و برون گرا بودن را به عنوان ویژگی های اقتصاد مقاومتی معرفی کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش

صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش


به (ایبنا)، عرب و لبنانی است که می او را از خوش عرب در دانست چرا که مهم اش به شده اند. به برگرداندن این و روزنامه نگار ای است که وی به شرق و علی به در خود می دهد. و اسم اشخاص و نیستند و نمی به سادگی گفت که به خاص اشاره می کنند. این کلمات پیوندی با رگ وپی هر و پای در یک در چه ای می یک اگر به را تقسیم بندی کنیم، با دو تیپ رو می شویم. اول نویسندگانی که درمورد و جغرافیا و کشورشان به شان می نویسند و آن ها که اند و را اند. هم جزو دوم است. اما که با دوم این است که قلم در اش است. است که به جای گوش به و باغ ها، به و و گوش جان و از این ها خود آفریدند. جست ملت ها و شرق از های در است. و از که از به شده اند. است های که فر آن را با به کرد. از این نیک گهر است که های بی و جنگ های را نیز از تقدیم زبانان است. دو مهم و به ترتیب به دست هوشنگ و پور به شده اند. با نعیمی، بندرهای شرق با رضا دهقان و نمایشنامه آدریانا ماتر با سلیمانی نژاد از آثاری که از این به شده اند. هنر نزد است و بس از پراقبال این در است و آن هم مشخص سرسخت این با و کشورمان. در این دو صفحه از مان ورق می خورد، یکی حکومت سلجوقیان با تمرکز بر فعالیت های حسن و انقلاب مشروطه. در دست های رباعیات را با این دو بخش از می زند و خلق می کند که در سطربه سطر آن به به چشم می خورد. در تحلیل به این نکته که با فاصله و واسطه از می کند و در کل غیربومی گراست. خواننده در وهله اول با خواندن از با از ای می شود و در به ها از این می رسد. این در عرب هم از است تا که به نام رفت و در ماه سال 1395 از چند پخش شد. در که بر این آن را است. در این با به و و حسن از یک سو و از سوی جنگ طلب شده اند. به هر حال هیچ یک از این ها عشق این عرب به نمی شود. نقش در این اثر سبب شد تا در بار شود و که سال ها است با این شده اند. این در سال 1376 بار با سمرقند: سری با شد. و از این اند. این است که در سال 1390 از سوی شد. فتح قله های را رقم می به نام است که را به آورد. این شرح جان های پدر و است خود و در این اثر از به های نقب می زند. این اثر را از یک قتل یک که در قرن به به نام مألوف. نثر در این به به چشم می خورد. در از این می خوانیم: در ای که ها هر یک دارند. ای به نام ای به نام سر ای به نام به نام یکی هم به نام که های غول هم می شود. به ای به نام سنگ سربازان. این است که در به می نشستند. هیچ کجا بیش تر از این جا با و از نیست. با این حال که در چشم های ام را باز می بر من می شود. یک تخت که جای آن گود و شده با پشت و صاف که دست از هر طرف است. فکر می کنم این ای است که نام یک را بر خود دارد. در سال 1374 با پور از سوی نشر در شده است. در خود به درد و رنج ها را از می کند. این می به هر مرگ جنگ و ... اما که در به می کشد آن ها از روح و جان است. در ای که پس از در 23 2011 با در این است: اگر را به حکم از های بردارم... یک را اعلام نمی را حس می را حدس می زند؛ و شخص مجروح، داد و ستد دائمی تظاهر متقابل و اعترافات فریبنده است. را افشاء می تا آن را کنند، نیز آن را می تا افشا شود... است که گذر به را هموار می کند. مرکب خون از زخم بیرون می جهد. منظورم از زخمی احساس دردناک در خود نبودن، نه در که آن جا شده ای و نه در هیچ جای دیگر... من خاستگاه این جراحت، نخست به است که از ام چاره ناپذیر بودن، که باشم. و از آن جا منبع این خشم که دنیا سر به سر از بیگانگان و از اقلیت ها ساخته شده باشد. این را نیک گهر یکی از بار به است. از که به می آورد، است. در این به شرح جهانگردی ناشناخته از سده شانزدهم ملقب به می پردازد. این به های مختلفی از شده است. این اثر الله مهتدی است. اثری است که از از سوی نشر سروش در سال 1368 به و شده است. در سطرهای این می خوانیم: در رُم، تو پسر افریقایی بودی؛ در افریقا تو پسر رومی خواهی شد. که باشی، می خواهند پوست تنت و دعاهای قلبت را بکاوند، باش غریزه شان را پروار نکنی، باش سرتسلیم فرود نیاوری، مسلمان، یا مسیحی، تو را که هستی بپذیرند، یا از دست بدهند. آن گاه که به نظرت روح ها گنجایش به خودت بگو، زمین خدا دست ها و قلب خدا اند. تردید نکن که به دوردست ها بروی، به آن سوی همه دریاها، به آن سوی هم مرزها، به آن سوی هم وطن ها، به آن سوی هم باورها. در خودم، من به پایان سیاحت هایم رسیده ام، آرزوی جز ندارم، در محیط خانوادگی ام، روزهای طولانی در آرامش. و از آن که دوست شان کسی که عزیمت می به سوی آن منزل نهایی، آن جا که هیچ کس در برابر خالق نیست. پس از برنده نوبل می شود؛ ای که پیش از این به خوان رولفو، ماریو بارگاس یوسا، کامیلو خوزه سلا، گونتر گراس، دوریس لسینگ، آرتور میلر، پل آستر و اسماعیل کاداره اهدا شده است. او هنگام دریافت این گفت: این من معنا و اهمیت ای زیرا من با ای قدیمی است. ماجرای من به نام در آغاز می شود و در بشری ای دارد. است که های عربی، اسلامی، اسپانیایی، اروپایی، و با هم تلاقی پیدا می و من اکنون با این شرایطی که در احترام ای به در می گذارم. نه نه غربی، های از مهم این است که به شده. این را بار فر به و در سال 1382 از سوی ققنوس شده است. نشر نی از این را از نیک گهر در سال 1389 وارد کرد که تا به حال سه بار تجدیدچاپ شده است. های را مانیفست این اند. در این با شفاف و بیطرفانه مشکل را با مرور رخدادهای دهشتناک دهه های اخیر کشورهای لبنان، یوگسلاوی سابق و... و همه گیر شدن غرب به آمریکا را مطرح و راه های پیشگیری از آن را به چالش می کشد. حذف و طرد از خاستگاهش موضوعی است که در نگارش این اثر به آن دارد. به و سرگذشت خود می جدی او را از به روشنی درمی یابیم؛ عرب که بیش از سال در زیسته و و چند سال هم در فرانسه. شکل گیری های دینی و از است که در این به آن پرداخته شده است. در این چهره جدیدی را به می کشد که حاصل از و تلفیق است که یک در طول خود با آن ها رو می شود و به ناچار به هم شدن تن می دهد. در از این می نویسد: به موازات مبارزه عام گرایی ها، ضروری است که بر ضد فقیرکننده، بر ضد برتری جویی ایدئولوژیکی یا سیاسی یا اقتصادی یا رسانه ای بر ضد تحمیق کننده، بر ضد هر آن چه که کثرت زبانی، هنری، فکری را دهن بند می بر ضد هر آن چه که در راستای دنیایی تک صدایی بچگانه است. یک نبرد دفاع از رویه ها، سنت های فرهنگی، اما نبردی هوشمندانه، سخت گیر، گزینشی، بدون ترس مفرط و پیوسته باز به روی آینده.. یکی از مهم فصل های این رام پلنگ نام که سوگیری های را یک و میزان پذیرش او را از خرده های می دهد. است اگر به راحتی دربرابر تسلیم شود آن گاه است که دچار می شود که هیچ مفری از آن نیست. کتابی است که از به شده است. این را نشر روزنه با سیدحمیدرضا مهاجرانی است. در این خاص به و دارد. او با تصویری که از و نه در موطن خود می دهد به نوعی از تقدس این واژه آشنایی زدایی است. ماندن در این به پایداری و ترس است که باعث ماندگاری و تنزل آن قوم تا حد مترسک می شود. این مردمی فرومایه است که دیر پی می برند که قداستی در که درگیر آنند و در نهایت به دلال جنگ می شوند. در این می جنگند اما نمی خونخواهی شان چیست. جنگ های داخلی است. این مردمانی است که خود را سوخته می دانند. که در آتش سوخت که در زمان فروزش شعله آن را تقدیس می کردند؛ در حالی که مقدس نبود. در این آنانی که در جنگ در ماندند، نادارانِ ناتوانی شدند که به ستایش روی آوردند. ستایشی که ریشه در باور ضعف ابدی ایشان داشت. پرستشی که جلوه عمیق ترس بوده و هست. در ابتدای می خوانیم: دو روز پیش از آن حادثه اسف آلود و دردناک، آدم در دفتر یادداشتش عباراتی را می نوشت: نام من در برگیرنده ولادت بشریت است و شروع آدمیت. البته من به بشریتی نسب می برم که به کهنگی و کهنسالی می گراید. هرگز نتوانستم بفهمم که چرا این نام را بر من نهاد. در مادریم آدم اسمی است نادر و قبل از من هم هیچ یک از افراد خانواده ام اند. خوب به خاطر می آورم که یک روز از علت این اسم را پرسیدم. او در پاسخ فقط به یک کرد: آدم پدر همه ی ماست. می گفت شخصیت آدم کاراکتر در یک استعاره که در به شیوه ای که خاص ابراز می کند. در اصلی این آن است که به توصیفی که گاردین در نامه خود از این تحت پسر جاده می دهد کنیم: ای است که کاراکترهای اش روی پلی و قاره های در حرکت اند... های او از و جنگ می گویند، از که با هجوم ها و های مختلف مسموم شده اند و شده اند به مسافرانی سرگردان در ایستگاه های فرهنگ، دین و زبان. lrm;
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
عباسلو: عدم انتقال هیجان به مخاطب، مشکل عمده داستان ایرانی است/ زائری: موذنی زندگی مسلمانِ ایرانی امروز را نشان می‌دهد

عباسلو: عدم انتقال هیجان به مخاطب، مشکل عمده داستان ایرانی است/ زائری: موذنی زندگی مسلمانِ ایرانی امروز را نشان می‌دهد


خبرگزاری (ایبنا) - حقانی: علی تر از سبز ، نه آبی نه ، در شب آفتابی ، ، ظهور ، دوازدهم و کشتی به طوفان است که به تازگی از سوی نشر اسم نشر شده است. در این از کربلا و روی را به تصویر می کشد. با به این میزگردی با حجت الاسلام والمسلمین و و ابراهیم دیزگاه؛ و در شد. حاضران در این نشست ضمن بر به در و با دیدگاه های موافق و مخالف خود، به قوت و ضعف پرداختند. کلی شما به و که از سوی عباسلو: نقد من در این است و به مفاهیم و صحت و سقم منابع و مراجع ندارم. از های ما، در این اثر نیز کهن سفر را داریم. در کهن سفر، اول و آن سفر را به برساند تا شود. این با است. های این سبک را در انگلستان هم داریم. سلحشوران و شوالیه ها جزو افراد اعتماد و نزدیک شاه آرتور را می در یک سفر یک سری ها از خود می تا به برسند. و روی سبک کار و خلق کردند. کهن سفر در ما هم که و از آن است. زیر هیچ یا حتی ای را طی و دچار و اعتقادی شده و در نهایت به می شود. در ، با از کهن سفر ولی به نظر من هیچ شکل نمی و یا و موضعی که این خود را در آنجا نمی یا نیست. به آن پرداخته شده که فکر می کنم این از ضعف های است. از تا است؛ آیا می امروزی را به خود جذب کند؟ عباسلو: 50 است. در تمام هیچ و اوجی در ندارد. با یک کندِ و در آن با یک غیر ادبی، پیش می رود. مشخصا هر طبق تقسیم ارسطویی، یک گشایش، یک بدنه و یک که از مهم چون آن است که را جذب می کند. نقش در مهم است و حتی پژوهش های دانشگاهی روی های شاخص شده است. این به هیچ وجه را ندارد. با می شود و در های است. نیز یکی از ضعف است. 50 کسل در نیز رخ نمی دهد. عدم به است که به این نیز شده است. در به دو و لذت که در قرن 6 پیش از به آن در از ها به های بر می در که لذت است. من 95 لذت و پنج و پنج هم است شود. های ما این و را ندارند. که یک سری ها در به کار می و در هم می به کار برد این است که از قبل می یک سری ها را از بیاورند. در از فیلم های سینمایی، می چون می دانند را در فلان ببیند. به برخی ها می و زیبایی داد. بعضی ما با جلو می و می گویند ما این ها را در دل خلق می ولی یک این را نمی دهد و پیش می رود که نمی آن ای را که خلق کند. این هم از مشکلات این است. در به یک مقاله شده بود و و را مرور می کردیم. است از یک خود این را فهمیده و از آن فرار می کند. در 185 این را از سردبیر اعتراف که بجای نویسی، را دوباره شرح می دهد. حتی ای جذب در این اثر نمی شود. این است که تمرکز ندارد. پراکنده از مشهد می بعد مادر و می رود و ... . این خوب است که حواس را پرت کنیم. این تکنیکی است که سفارش می شود و که نگذاریم قدم را حدس بزند. اگر بعد چه پیش می آید، این ضعف است. در این این و است که قلم نظم ندارد. هیچ جا نمی به یک حس واحد برسیم. این یک است و و خود را می طلبد. این هیچ جا این گیر را به نمی دهد. از زبانی خشک و غیرداستانی شده که را فراری می دهد. این نوع اصلا نیست. یکی از این نبودن ها بود. خود من قبول نبود که یک و می به این با کنند. در مقالات این جملات را می خوانیم. باورناپذیری ها و جنس در چشم می زد. آیا در این اثر صرفا می حرف دل خود را بزند؟ عباسلو: بود می حرف خود را که می هم قوت و هم ضعف شود. اما در این هیچ می بشنود، است. به نظر من یک تعهد و اعتقادی، گرفتن این را که به اثر ضربه زده است. یک که به می نویسد و اگر حرفی هم می از جانب خود بزند، کند که را جذب کند. همه جای جای پای علی می شود. لحن ها نیز در یکدست و فنی نیز به من حاج از کجا آب را می در که و از این داشتند! نیز و های که علی کمک نمی کرد. های اند و با از های نمی کنیم. تا می به یک به می رود و و از آن ها می کند. که با او گره می ولی به نظر من این هم عمق و از او شده است. هم و شده است. خود را هم چون پشت آن من شدن را می پسندیدم. و طرح روی جلد هم به آن را است. جنس آن با این که روی جلد است. آن یک حس و و است ولی این نوع روی جلد حس می کند. در این از به است در که به من این اثر به روی و چیز از نمی بینیم. به من و سیر است. در که می شود در این پیش از این پیش از هم در این ایم و حتی اگر آن را هم 40 سال از و نمی ، پس علی خوب است چون در اول راه هستیم! به وی یک خوب را و هم که خوب از علی است. در خود فی این قلم که را می کند. یک علی لذت را از او است. در یکی از های مهم است تا دست به کشف و و از حل لذت ببرد. و و سفر به از (ع) و (س) و سفر به کربلاست که با دشواری های است. می داد که به این و مستقیما آن را ولی او در 49 مستقیم به این می کند. از یک که کشندگی و در لذا عشق را به اضافه کرد؛ دیر، ولی تاثیرگذار بود. را به زور به افزود، خود آن را بطلبد. در شما از یک که عشقی به ولی به نظر من کمی دیر است. یک فکر می کنم و خود که در این ها بروز می کنند. این مباحث را از های روان شناختی می داد. آن بخش از هم که را می کند اگر می بخش کافی بود. حال که ضعف را کردیم، خوب است که به قوت آن نیز ای باشیم. سفر و در بسیارخوبی به این که با یک نمی شود. در که به و و کربلاست، (س) و می به گره و می دهد. ایده ها و و خوب اما در موضوعات که خوب است. این استعداد را که از دل آن یک خوب بیاید. ها در فیلمی و سینمایی می کند. می کنم علی ذهنیتی از یک که از دل آن این آمده است. و همایش روی میلیونی در چندساله و شده است. این در ما کجاست؟ آیا به موضوع، به خوبی از عهده خلق اثری در این برآید؟ دیزگاه: بر این که در دهه یک جریانی را می کند که پیش از آن نمی کرد و آن هم روی است که برخلاف که آن به محلی و ای اجرا می پدیده ای جهان شمول و خاص است. در این 10 سال عزاداری از کشوری و حتی ای و به ای بین المللی شده است. نفس به این با هر قلم و زبانی، شخص من در نوع و تدوین اثر چندوچون باشد. و روی خوانده ام، در سفرنامه و و یک بود. به این مهم که و تقدیر است. این آنقدر ابهت و محکم و غنی است که فکر می کنم جای کار تا از آن را در مان ثبت کنیم. به نظر من اگر این ما خاص که می ما و ما را از این یکنواختی و تُنُک مایگی نجات دهد. از این رهگذر این من است. می خواهم چند تحلیلی که می به ما کمک کند را کنم که اگر از این را ببینیم، از آن بهره ببریم. به زن از منظر را در مان، من به طور جدی در 100 سال ام. مادر، دختر، پدر و را ولی این را که و برادری به هم بخورد، ایم یا کم ایم یا من ام. معمولا روابط زن و مرد که در دو یا سه دهه در ها می معشوقگی و زن و شوهری است. اما یک و که به حس مادری هم به و گره زدن این به اسطوره ای و خواهری (ع) و (س)، با در این به نظر من از خوب و مثبت این است که می روی آن مانور داد و کار کرد. که در داده، تامل است. اما مثلا پیراهنی که (س) به (س) می دهد که به (ع) با پیراهن شده در این و مانده است. انتظارم این بود که به روزنامه نگار و های در اگر شهید هم نشد شاهد که یک ارتباط معنایی با آن قصه ولی این رخ نداد. یکی از مهم این است که به اشتباهی را اثر و در سنگین و ثقیل و به قرن های اولیه است. آن قسمت از به دل می نشیند که احساسات می شود. متن است تا دیالوگ. و های خاص خود را دارد. 90 است و سه که به بدهد، را معرفی کند و لحن او را نمی شود. لحن مسعود، حاج و حتی (ع) در این هیچ فرقی با هم ندارد. و که قبلا افتاده حرف می زند و این فرم را دو را پیش می برد. بارز این فرم در مرشد و مارگاریتا است که دو در آن به هم پهلو می زنند و را قطع می کنند. در ما هم این فرم، اسفار کاتبان ابوتراب خسروی است که یک از قرن و از را می کند. یقینا نیز در این تولید شده است. در این ها نه حجم دارند، نه دارند و نه گذشته. از یک عالمی به وسط این پرت شده اند. که اینهمه در دُرافشانی می این را از کجا آورده و تحصیلاتش چیست که اظهارنظر می کند. هم یک زن خانه دار است که تحلیل می کند. حاج کیست که عارفانه حرف می زند یا هاشم کیست؟ جز یک اسم، چه از این آدم ها می بینیم؛ این جماعت بی و بی سابقه هستند. هیچ و خصیصه ای از اینها به دست ما نمی آید. برداشت شخصی من این است که حتی به هم بی توجهی و یک قرائت دم دستی و از ما می کند. که از کاملا سنجاق شده که تکه های آن در و هماهنگ نیست. به نظر من، این فضاسازی، و مشخصی ندارد. و با هم همخوانی و از یک جا شده و به ختم می شود. ساختمان جدا از هویت، ساخت معرفت است. یک واقعیت که هویت است را در با هدف سازگاری ندارد. از این به چه مواردی می توانید کنید؟ دیزگاه: از نویسندگانی است که های و این مبارک است. به اگر ما بخواهیم ارزیابی او در های خود از فنی و فرم است. تشرف، یکی از غنی تحربیات از زمانی که پیامبر (ص) مبعوث شد و در از تا غیبت (عج) در طول است. یکی از مهم ترین، مهیج و های به در دوران که ها و گونه از شیعیان به (عج) دارد. جالبی است که یکی از تفاوت های با مذاهب در و به آخرالزمانی در این تشرفات باشد. در این هم ما را که این را بین خواب و بیداری و را که این را است. تجربیاتی در امروز، یک توفیق است و از این حیث هم بود. که در یک سوم آخر می و آن هم جان هاست، جان و است و با خوب این را درنیاورده، اصل کار خوب است. کشیدن آدم ها به این سو و آن سو و تردیدهای و این خاص است که در ما و خوب به با می خورد. در سبک و یک وجه آن و تجربیات است. فرق با این است که به و نه به است ائمه (ع) را حی و می بیند، بنابراین و مداوم با این اندیشه کردن، یکی از های این نوع زیست است. به این نوع آدم ها می پردازد، آدم که از شان این که پابوس رضا (ع) بروند و هم این را که وصل شدن ماه ها را در رضا (ع) به روی و زیارت سیدالشهداء (ع) می و با گروهی با عقاید اینچنین آشنا می شوند. دادن این سبک در که در ما کم از این است. ما در قبل از سبک عاشورایی هیاتی را داریم، اما در ما از هیأتی به عروج می که در مقام مقایسه با هم هستند. در این را می بینیم، های هیأتی، شده اند. حال و دو در با هم هستند؛ اول از حال و را اند و این است که دوم تجلی کرامت خداست. دقیقا صفتی که (ع) مبنی بر ایثار کرد تا انسانیت بماند و کنند. این را در در بین مردم عراق می که همه مال و اموالشان را می تا زائران به دهند. این اثر عام و مخاطبی که سواد را ولی حرفه ای را هیچگاه و راضی نخواهد کرد. قدم که در برداشته می است و من است. مهم های علی کدام است و او تا چه اندازه در آن ها باشد؟ زائری: این به یک را دهیم، علی فضایی شده که در این نداریم و ای در این سال ها این و اگر یک چهارچوب یا مدل شده یا یک سبک و مدل رایج و مرسوم را اثر جدید خود می کرد، در مظان بحث های شده می گرفت. فکر می کنم به این دارد. ما در دو داریم؛ یکی است که به اتفاقات بین و و که است در آن رخ دهد. فکر می کنم اتفاقی که بود در این سفر رخ و از این در خوب درآمده و باشد. که رغبتی به آن نداشت و آن تلاش نکرد و برعکس خود شده است. یک هم به بود و به در یک بحث که می آن بگوید، طرح می شود. رفت و برگشت بین این دو زمان، هرکدام یک به محتوایی است که از مسلمانِ است. این دارای است که از این خوب ایم. حتی از این محدوده جغرافیایی هم، است که و در جای نمی آن را بخواند و ما است که این را به آن دسته از ما موردنظر ما باشد. به من پذیرش این عموم و یا باورپذیری آن سخت باشد. به نشود حاج چطور از آب خبر دارد! می به را غافلگیر و برایش ایهام و شگفتی کند. من در این ما ظرفیت تا از خصوصیت های شیخ رجبعلی خیاط، های و و پیوندهای آن ها را کنیم. این دنیا، فضا و این ها و این نوع جذاب و درست که شود و آزمون و خطایی در این گیرد. کسی که بار با این مواجه می ممکن است با نقد و بازخوانی تر به کامل تری برسد. اما به نظر من از این هم مهم تر و حیاطی تر است. ما در طول این قرن ها، ما به معنای در این ایم و در سال های و به نیز عمدتا را داریم. به دلایل مشخص، کسی جرأت به این را که آیا می و قرائن و تخیلات جاهای خالی را پر کرد یا نه؟ می از در کنیم؟ زائری: سال 73 نشستی مذهبی که آیا می از رفت یا نه؟ اینجا نه های که به آن ها تکیه کند و نه راهکارهای دقیقی که در یک به تخیل خود مجال و و یا اگر قرینه ای بر صدور از (ع) آن را تصور کند و در از آن کند. در این ها ایم و با یک تاریک و مبهم و کشف ای روبه رو است. به بزرگترین این است که سعی راه را باز کند و این دارد. ما به یک راه پرفراز و نشیب و سخت رسیده ایم که از هر طرف در محذور و ملاحظات است. چند روز پیش یکی از نقدهایی که دیدم این است که چرا در یکی از های (س) با امیرالمومنین (ع)، لحن بی ادبانه است؟ یعنی اگر خودمانی بنویسد، از آن را برنمی تابند و می تعرضی به مقدسات چون عادت یک رسمی و تشریفاتی از آن باشد. از آن طرف اگر از این فضا دور عده ای می نیست. انتظار پرده را و چشم ما را به دنیاهایی باز کند و افق را بگشاید. این از سختی های کار علی یا هر ای است که در این ها قلم می زند. تا حدی سید شجاعی در این داشته، بازهم سبقه آن کارها تر است. از این جهت کار علی از است و پیشرفت جدی محسوب می شود. از این جهت فکر می کنم این اثر یک قدم به جلو و باز است که می جدی تر راجع به آن بحث کرد. به این مهم به این که بحث فقط به یک نیست، سخت گیرانه تر، تر، تر و با جدیت بیشتری این آن جدی تر باز می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
راه مواجهه با متون قدسی قطع نشده است/ ضرورت گفتگو با دنیای مدرن

راه مواجهه با متون قدسی قطع نشده است/ ضرورت گفتگو با دنیای مدرن


به خبرگزاری ان در دومین روز از نشست از امر در عصر که به از امر اختصاص گفت: بحث من به قدس است. یکی از بحث های هم به قدس است. فکر می کنم بحث و است و ها را به جرئیه می کنند. ما به قدس را از مجرای کتب و در نظر می گیرند. شان به در این بخش از یک وجه بار دارد. به این که آن چه تحت قدس می آن را می که ما آن را از دست ایم. وی افزود: این را با که به امر اند می کند. ما یک را از دست ایم اما آن برایمان دشوار شده است. نکته این است که این و را متذکر می شود. نمی را بدون آن دهیم. تا این جا با بحث موافق هستم. اما وجه سلبی بحث غالب است. بخش ایجابی بحث شان آن جایی است که راه این را به کسانی مثل کربن و گادامر می که این بحث را دهند. ان سپس گفت: که با ما را رقم می زند. من این است که راه حل این بحث در شده اما راه حل و این که چه کرد را اند. در ما با همه است. از با می این که را آن که هست و در به کار هم مهم است. به قول را که در شأن تو شده است. علاء الدوله سمنانی می گفت را با پیامبران وجودت بخوان. با عیسی و موسی و ابراهیم تو سخن می گوید. وی داشت: عرض من این است که این نوع با که قطع شده باشد. در نیز وضع بشر از این نبوده. چقدر ها تاکنون اند که این توانایی را باشند؟ می گوید: ولی رفتند از این ولایت. درست است که ولی تعدادشان کمتر اما در از این است. به پرداخته اند. به نظر من را به تبیین و دفاع از اعتقادات و به اخص در نظر می گیرند. ان در خاطرنشان کرد: می و توسط دچار شده اما وجه را هم در نظر که به آن یا می علم آفاقی-انفسی. که و آن را ما می کند. نه به از خود به خود نیز هستند. که است با دارد. وی افزود: در وجه که غیر از است که می شود. چرا که امر در با امر است. که و و اهل با اهل اند از این که اهل به قدس و از و اند. به در اوج نمی در کند و تن به یک در کهک می دهد. یا که از ها از دین و اهل است. این در و فقط شده است. ان سپس کرد: عده ای که سعی می اند را با گوش جان و شان اند. دین و دین با با هم جمع شده اند. هر دو بر این که در این و کسی با ما سخن نمی نظر دارند. اگر در خودش با گروهی از فقیهان متحجر و آن ها اجازه نمی دادند حرف شنیده شود و او را به رساندند هم این اندیشان و متحجران در دین و هم آن ها. ابزارهایشان نیز قوی تر شده و کار دشوارتر شده است. وی داشت: اخباریون و ظاهریون هم می گفتند ما راهی با قدس نداریم. در سنت ما، و مهم است. معمولاً از و تفسیری داریم. به این که زمان(عج) غائب است و در می کند و کارکردی پر از ظلم را پر از عدل و داد می کند. اما است از منظر در نظر بگیریم. اولاً به به مرگ خدا که نیچه می کرد، نیست. مرگ خدا با خدا خیلی است. مرگ خدا اصلاً خدایی و یا به او نداریم. اما در خدا می گوییم خدا هست نه این که ما به خدا نداریم، علی رغم که آن را از دست ایم. ان گفت: در ما نیز است. معنایی است که در متن مستتر است. کارکرد در اصطلاح این است که معلم است. اختلاف و سنی به نظر من بر سر جانشینی نبود، بحث سر این است که که از دنیا رفت و هر دو اعتقاد به خاتم بودن اند پس آیا بعد از با آسمان و خدا و ما با خدا قطع شده؟ ادعای شیعیان این بود که شده اما ما ابتدای راه هستیم. ای به ما شده و تا روز قیامت به آن و شروع به آن کنیم. اما هیچ عقل سلیمی نمی بگوید که با صرف آن به هرچه می خواهم دست می یابیم. شده اما حالا به کسی داریم. در نیز باز هم به و آن متن داریم. وی سپس گفت: درباره آن چه که در ما تأکید شده فردی و واقعه همه ما رقم بخورد. این یک را ما تضمین می کند. این هنوز هم ما و این که این را از دست باشیم. سخت شدن شرایط با منتفی شدن این فرق دارد. اما فیلسوفانی که نمی آن ها را ذیل داد ذیل آن ها را داد، شان چگونه است؟ در فیلسوفان ما که حکیم هم دو وجه و را در نظر گرفت. ان در کرد: مثلاً الاشراق قطعاً با کتب کلامی است. هم تعقل و هم تأله. وجودی و نیز است. علم ما تبدیل به یک علم بشود. به می فیلسوف تن او حکم جامه را پیدا کند که هر گاه خواست آن را به تن کند و درآورد. میرداماد در خلعیه ای را می دهد که می در آن من خلع بدن کردم. یا قصه غربت غربی که می ما در مغرب و هستی اسیر شده ایم. وی داشت: مثل عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و سفیر سیمرغ صرفاً علم نیستند، اند و آن چه او به رأی العین دیده هستند. مثل منطق الطیر عطار و مولانا را می گفت وجه حکایتی این است که اتفاقاً در مقام خوانش این برایشان افتاده است. می گوید: آن چه همه از دولت کردم؛ این با قرآن. معروف است که را فارسی می و را مفسر می دانند. فخر را با مقایسه کنید. اعجاب انگیزی است اما در آن اثری از این که با فخر سخن را نمی بینید. اما در دیوان حافظ، و ... سخن گفتن با را در این می بینید. ان در تصریح کرد: فکر می کنم ما در به لحاظ با چند نوع می باشیم. ما یک بنیادگرا که در آن هیچ ای با متن نمی گیرد و فقط به متن عمل کرد. این با مخاصمه چون تصور می کند راه او را بسته است و می مقابله فیزیکی با آن و نه فکری. هم که در آن به از متن روی آورده می شود. مثل بولتمان در مسیحیت که پروژه خود را از بود. وی افزود: سنتی هم نوعی است که نمونه آن کسی مثل فخر است. این به و در نتیجه بینی او مشکلی ایجاد نمی کند. چهارمی هم که از آن به معنوی می یاد کرد. این متوجه و دشواری های آن اما در این روی جنبه از متن می متمرکز شد که می با جدید وارد شوند. یکی از های ما با است. من به روش فلسفه تطبیقی این نیستم که هر را قابل بدانم. ان گفت: را در دست دارم به که اتو در باب است. به می این مسیر را برویم. عرفان های نوظهور این است که نمی مراجعه عمیق به باشند و ای ندارند. با مرتبط است و در از ماست. و روح در متن و است که ما مان را با متن همچنان حفظ کنیم. دغدغه را که حتماً به او بگروند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
خانواده جای زندگی حقوقی نیست/ نقش اخلاق در تربیت فرزندان

خانواده جای زندگی حقوقی نیست/ نقش اخلاق در تربیت فرزندان


به حجت در دهه اول صفر در با خوب و آن در و و آن بر اخروی به ایراد سخنرانی می پردازد. این استاد در پنجمین شب از این سلسله جلسات کرد: که جای جای است و را در دین و حفظ دارد. این با به نقش در جامعه افزود: قبل از محل باشد، محل بزرگترهاست. این سخن هر چند مانوس اما دلیل آن این است که قبل از وارد شوند، ممکن است و خصوصیات و خلق و خوی که شدن به آن را باشند. اما و است که خوب و بد و زشت و در می شود و این به است که در به می آید. وی با به در با افزود: ها در سه وقت شدن با و و خود را می و این سه در از ها، می شود. در این ها و در ها به خود می و بنا به یا خود و رشد و خود را به آورند. حجت با به و در کرد: سخت تر از شده چون مثل شبکه های اجتماعی، ماهواره، و موبایل و... در ها ظهور و کرده است. هوشیاری و جدیت را اقتضا می کند. وی با به نقش پدر و مادر در افزود: یکی از عناصر موفقیت در این است که خود به ها و ها و امرونهی های خود عمل تا با مشاهده پایبندی های به پای بند شوند. پذیرفت که صرفِ و نیست. و شدن اقتضای این میدان است. بدانیم و قبول که آنچنان می که ما هستیم نه آنچنانکه ما می خواهیم. در که همه اعضای از تمام ابعاد رفتاری و خلق و خوی همدیگر آگاهند کار نمی جز شوند. این ادامه داد: هوشیار بود که عمل داشتن نیست. چه بسا افرادی که عمل دارند اما در موفق نیستند. چون ندارند. هم داشت تا کار پیش برود. وی افزود: علاوه بر عمل و های هم در ایجاد کرد. با اذان و مجالس و قرآن بیگانه باشد؛ با ذکر و نام و یاد ائمه اطهار فاصله باشد. اینها های و عمل و هستند و های را فراهم می آورند. حجت یکی دیگر از نکات پایه ای در را ذکر کردند و گفتند: امروزه آمارها می دهد که میانگین مصاحبت و دردودل با یکدیگر که از نشانه های است در شبانه روز 15 دقیقه است و این از شرایط مورد انتظار ندارد. هر چقدر ها در تأثیرات است. وی به خطر کرد و افزود: منفیِ را هم در دست کم گرفت. عمل به احکام دینی، خوب، و در خانواده، را به هم نزدیک؛ و رابطه ها و عاطفه ها را تنگاتنگ می و ضریب کلام و ها؛ و گذاری ها و پذیری ها می رود و این چنین واقعی رقابتی خود را با رقبا می یابد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای،با هم بودن را ترویج می کند

المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای،با هم بودن را ترویج می کند


تهران- ایرنا- و را کرد و گفت: المپیادها تأکید بر این اصل مهم دارد تا دانش آموزان شکست و پیروزی را تجربه و زندگی کنند، ورزش و یاد بگیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​نخستین زنان مسلمان در آستانه ورود به کنگره آمریکا

​نخستین زنان مسلمان در آستانه ورود به کنگره آمریکا


به گزارش خبرگزاری به نقل از آتلانتیک؛ بار در دو زن در آستانه به این هستند. زن ـ است که به در ماه نوامبر به می شود. وی که 42 سال و از شده می گوید: به ام در های ام؛ اما هوا و است که به آن دارم. او که در ها در با یک از هم خود به به زن کار در پیش نخواهد داشت و به همراه با عمر کاندیدای حزب دموکرات از مینه سوتا به نمایندگان راه می یابد. عمر 36 ساله به زن سومالیایی در سال 2016 به ایالتی شد. درباره خودش و عمر می گوید: ما هر دو در منطقه سکونت خود ریشه داریم. هر دوی ما به مادر، زنان رنگین پوست و زن بر که در با آن مواجه بوده ایم، تمرکز ایم. وی می افزاید: من به یک مهاجر و یک فرد و نیز من به یک فرد سیاهپوست با که همه مردم را تهدید می کند ارتباط مستقیم دارد. من معتقدم که با کمک هم می توانیم سیاست امید را بنیان بگذاریم و مطمئن باشیم که نه تنها به که به آن باور داشتیم، خواهیم رسید بلکه این را آنگونه که شایسته ماست می سازیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​20 واقعیت عجیب و جالب درباره خون که شما را حیرت‌زده می‌کند!

​20 واقعیت عجیب و جالب درباره خون که شما را حیرت‌زده می‌کند!


به گزارش تقریب؛ با این که خون نقش مهم و کلیدی در بدن اما بسیاری از شناخت کمی به این که است آن ها دردسرساز شود. در این مطلب قصد داریم شما را با 20 واقعیت جالب در مورد خون و های کنیم که آن ها نه شما را زده کرد بیش از پیش با خون و های آن می که به آمد. 1-برای این که خون بدن یک شخص پشه ها شود به پشه است. 2-برای به قلب فشاری می کند که می جوبی از خون به ارتفاع 30 فوت (9٫1 متر) به راه بیندازد. 3-انسان می قلب به خود دهد. در سال 2012، پزشکان دستگاهی را در بدن 55 ساله به نام کریگ لوییس دادند که به او اجازه می داد به قلب، خون را در بدن خود به جریان بیندازد. 4-استن لارکین 555 روز را قلب کرد تا قلب جدیدی اهدا به او آماده شود. قلب مشکل دار با یک دستگاه که در کوله پشتی اش داشت شد. او با قلب و خود می کرد. 5-مقدار که در مدت 25 روز در بدن به آید با آب یک می کند. 6-انسان می 40 از را از دست و بماند. این به خون به بود. 7- 21 از در رخ می دهد. بعد از آن به است. بر این که در های در خون و می که در از باشد. 8-ضربان قلب بر ما است. این را در که قلب بود کردند. ذهن، احساسات و رفتارهای این مرد پس از قلب به شکل غیرطبیعی کرده بود. 9_برای کاهش خطر حمله صبح آرام از خواب بیدار و از شدت تمرینات در عصر بکاهید. 10-آب نارگیل به ترکیبات مشابهی که با پلاسمای خون می این مهم گردد. 11-گروه های است در باشند. اند که بین نوع و جدایی آن ها ارتباطی مستقیم وجود دارد. در قوی ترین روابط، هر دو زوج O دارند. زوجینی که معمولاً به فکر می افتند بیش از همه A و AB یا A و O هستند. 12-گروه روی سلامتی شما است. O کمتر به های و مبتلا می و در مقابل خطر این به پوست یا چاقی است. بخوانید:رابطه های با آلزایمر چیست؟ 13-افراد A مواظب کلسترول خون خود خطر به های و در این است. 14-کسانی که B نیز بدانند که از دیگران در معرض خطر به دیابت یا پانکراس دارند. 15-افراد AB نیز مراقبت حافظه و تمرکز خود این به مشکلات شناختی 82 بیش از های است. 16-نوشیدنی های زا شکل تپش قلب را می دهند. اند که پس از این مایعات زا، موجود در خون 3 برابر در های دار مانند قهوه و نوشابه بود. 17-همچنین به تغییری که این ها در سبک تپش قلب می کنند می توانند صرع و یا حتی مرگ شوند. 18-رژیم های بر هیچگاه نخواهند بود و دانشگاه تورنتو به این نتیجه رسیده اند که تعیین بر دروغی بیش نیست. 19-در ژاپن هر خاص خود را دارد: غذا، آرایشی و بهداشتی و به سلامت شخصی. 20-عملکرد به فرد بستگی دارد. تحقیقی علمی که در سال 2017 شد نشان داد که O استقامت و بنیه بیشتری نسبت به های دارند. در میان بهترین بازیکنان واترپلو، هیچ بازیکنی با AB یافت نشد. ما به مان وابسته است. توانسته اند ارتباط بین و شان را به اثبات برسانند. در ژاپن، مردم بر این که بر های شخصیتی و موفقیت آن ها در روابط و محل کارشان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
​آینه‌ای که عیب های صورتتان را پیدا می کند!

​آینه‌ای که عیب های صورتتان را پیدا می کند!


به ای به نام Mini Premium که به می قبل از خروج از خانه صورتشان بی عیب است یا خیر. Mini Premium در است که یک شده تا فرد را دهد. اما این نیست. این به یک به نام Skin Engine X(نسخه 4.0) است. این گجت فرد را می کند و 10 عیب چین و های باز کم آبی و رنگ را می یابد. پس از به شما می به چه تا این را کنید. در قسمت ارتباط با به نام My Beauty Box، فرد می براساس و شرایط آب وهوایی مورد خود را بیابد و همچنین سابقه ای از محصولاتی را ببیند که قبلا استفاده شده است. می تغییرات در ظاهر فرد را با گذر زمان رصد کند. علاوه برآن دارای ویژگی های دیگری است. این گجت می به 5 شیوه مختلف نورپردازی انجام دهد و نقاطی از را دوتا سه برابر بزرگتر دهد. بیشتر بخوانید:ماسک های خانگی که برای تان معجزه می کنند! در کنار این موارد می تقویم گوگل را به دهد و به فیس بوک، اینستاگرام و اسپاتیفای متصل شود. این محصول با قیمت 300 دلار پیش فروش می شود و تخمین زده می شود از 5 نوامبر بارگیری شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​دستگیری سریع ربایندگان مرزبانان را از پاکستان خواستاریم

​دستگیری سریع ربایندگان مرزبانان را از پاکستان خواستاریم


به گزارش از روز و تبلیغات دفاعی ستاد کل مسلح، سردار عصر در با قمر به موضوع ربایش از کشورمان در مرز توسط و به خاک کرد و داشت: بر فی های دو مرز های که های با به و شده کنند. در این با از این و تعقیب و های مذکور ابراز امیدواری کرد که های و امنیتی به ها و شده منجر شود. در ادامه بر ضرورت حضور و بیشتر های و مرزبانی در مرز های با جمهوری اسلامی ایران تحکیم و تثبیت در این مناطق و ممانعت از تحرکات اشرار و ها تأکید کرد. شامگاه گذشته (دوشنبه 23 مهر) از بسیجیان بومی و هنگ که در پایگاه مراقبتی در صفر (میرجاوه) داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا نفوذی های ضد انقلاب شدند. های که از سوی سرویس های بیگانه هدایت و پشتیبانی می شوند، با فریب و تطمیع نفوذی، این را در صفر و رو به روی یکی از پاسگاه های صورت داده اند . افراد شده که گفته می شود 14 نفر بودند بین ساعت چهار تا پنج بامداد در صفر شده اند. صفر مربوط به بخش ریگ ملک شهرستان است که در 50 کیلومتری شهر قرار دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
حقیقتِ داستان جنگ

حقیقتِ داستان جنگ


به تقریب، خط نوشته سید نیا سال از سوی انتشارات شهرستان ادب شد. مرتضی شمس آبادی از نویسان این به این است. وی را در می خوانیم: خط سید نیا است که به شده است. ای از هفت با حال و جنگ. های خط بیش تر از از خط پر صدا و و خط پشت و در است. پشتِ حریم های شخصی، پشت سر های و لابه لای آن چه نمی خواهیم دیگران بدانند. و این ها دقیقا چیزهایی که می انتظار داشت از ایشان بیاید. خوب این است که از و یک فرد و شکل می گیرد. نیا در می از های جنگ و را به که از جا و می از های حتی اگر اش را و گل یخ که اش را هم قلم زده اند. را اگر جنگ باشد. ها که از و و شان نیستند. و نه و نه را میکند. ما در جنگ از دارند. به و بیندازید. ای و دور از من و شما هستند. از که دست هدایت و هم نشینی. جنگ اگر ای شدن و اگر بازگو شدن، از یک قدم قبل تر، میانِ صبحانه خوردنِ عادیِ آن و یا ترسهای همیشگی اش که از کودکی داشته، یا مشکلات و معضلاتی که با آن مواجه است و هیچ ربطی به جنگ ندارد شود و بعد پا به خاکریزهای بگذارد. اگر بخواهیم نویس باشیم و داستانمان را بخوانند و بخواهند، جنگ همین. از این مجموعه، خط که هم نامِ خود کتاب است، از همه بیشتر توانسته یک قدم به عقب بردارد، به واقعیِ نزدیک شود و بعد کند به قصه گفتن و بیش از شش می به ثمره تلاش نویسنده به آن نگریست. نوجوانی که در حوالی بلوغ، با دوستانش به آمده، مجروح شدنِ ها را و ترس از گرفتنِ یکی از پاهایش در دست، با ترس از و رسیدن به سنِ تکلیف شده و حالا دو دل مانده و ماندن. به عملیات به دوستانش، یا و کار کردن. و پذیرفتن این واقعیت که من به سن رسیدم یا در چادر و ترسیدن از آنچه پیش آمد. که پسندیدم روزی پدر بود. وقتی را بخوانید متوجه خواهید شد سنگین، تلخ و دردناک است. این هم خط روایتی از یک نوجوان است که در آغوش موجِ بمب های گاه و بی گاه جنگ افتاده و نیامده. که مثل و مانندش در امروز خود ما کم و چه می فهمیم از ناگفته ها و دردها و دلتنگی های این های گم نام. جنگ نیاز پشت سنگرهای دوست و جان بگیرد. ها تنها هایی که تفنگ به دست گرفتند و به سمت شلیک کردند و شدند. جنگ، اشک های است که موجی است. پسر است که می جنگد، می زنده می شود و می بیند را موجها محاصره کرده اند و هم کلاسی در نادانی شان غوطه ورند. را بخواهید، جنگ این.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
سلمان فارسی متعلق به همه‌ی ایران است

سلمان فارسی متعلق به همه‌ی ایران است


به گزارش به نقل ازKHAMENEI.IR، آیت الله ای در 12 1387 با از کردند. مشروح سخنان در این به شرح زیر است. سم ربّ العالمین. علی و ابی و علی اله فی الارضین. را که این را به این ی عطا که در جمع پر مؤمنِ انقلابىِ در این سفر بتوانم کنم. من در واقع به بدهکار بودم؛ در سفرهای قبلی در به این دست خدا را که و من از این که از ی از های یکی از کنم و در جمع شما کنم. این هم است از ذوق و و ی و و این یکی از به شما است که است شما در ی در در راه خدا. در به معاصر ما، یک شهر شاخص و به یادماندنی است. در تجاوز استعمارگر به کازرونیها جایگاه را در مبارزه به اختصاص دادند. در ملی شدنِ نفت، در تبعیت از مرحوم آیت کاشانی (رضوان علیه) این نقش آفریدند. در پانزدهم خرداد، جزو شهرهائی بودند که و روشنی را از خود دادند. در سال آخر مبارزات و هم و این در ی با آن آن از خود که در که در در شد، یکی شهر این دارد. در هم باز را کرد. در علم و ادب و هم ی پر بر - ی ی ی - این به این هم خود ی است. به همه ی همه ی همه ی همه ی که از به سلمانند. به به ملت ماست. او را در و در این نشو و او را در ی هم ندارد. بر بر و شهر و دشت که نام را به و حق هم و بر که بر نشو و این که در است و حق هم با همه ی - از دور و - به مثل سلمان. ابوالصّقر من شیبان قلت لهم کلاّ و لکن لعمری منه شیبانُ نباید گفت از یا از گفت و از است. ایمان، معرفت، در راه خدا، پیگیری به سرچشمه ی زلال حقیقت، آن یک را بالا می برد که پیغمبر بفرماید: منّا اهل البیت . او را جزو اهل بیت به بیاورد؛ و شخصیتهائی مثل ابیذر و عمار و مقداد و صحابیها در تقویم و در رتبه های بعد از بگیرند؛ این ما درس این الگوست؛ را جستن، یافتن و بر آن پای فشردن. این آن چیزی است که را که مجاهدت، صفا، پایبندی به عقیده ی حقی که آسان به دست نیامده را به یک نمونه ای تبدیل که یاد نام نام شهر در ذهن که علاقه مند به این همواره ثبت و حک میشود. شرافتهای است. در مشخص سلسله ی ارزشهای ما روی این ارزشها میکنیم. زن و مرد کازرونی، در منطق جزو به و شریف بشوند، روی این چیزها کنند: روی استقامت و ایستادگی و ثبات قدم بر آن سخن حقی که آن را شناخته اند و از آن پیروی اند و به آن دل بسته اند. این ی شرافت امّتی القرآن و اصحاب اللّیل . دیگران ثروت را، را، میدانند. معیارش تعیین شریف، معیار است. در راه خدا و تر به دل میبندد، صادقانه تر در این راه قدم پیش است. این شرح و ما به شما که که شما به و به این ی دل ما هم از شما و است. به ی کازرون. به هم و به یک از نظر یک یک به میآمد. به و را، را در آن ی طاغوت. این را با که یک یک مثل از و آبادانی. که در این و رشد این است. راه های آب راه در این است. در قلب و با این از راه های و جزو عقب نمیخواستند. به این و به طور کلی به در و به رفع نبود. با بود. شما آن که راه آهن به این که در ی اول به ذهن هر کسی این بود که را از راه این - و - به این بود که در این بود بگیرد. این کار را نکردند. آن ی که است - ی به به این - در که - که شده به - به نام و ی ، که راه آهن از از - از از - تا به اما این کار نگرفت. راه آهن را در در با ی که این - و آن روز - را هم راه آهن سراسری! ی آن جنگ - و روس - در دو طرف ما و از نفت از از آن هم با یک ای، راه به از هم به از روس و به و و و و نفت را که کنند. بر یک عمل در که است از خط آهن تحت و در میگرفت. آن وقت این که در قلب راه آهن ندارد. به فضل به در این از راه های در این خط آهن و راه های ی این به آب و به لطف به حول و قوه ی به دست این کار شد. این حقِ است و بگیرد. در همه ی ها، در در ی و غیره. و این ی کار این مثل ی که ی و حق به ی و به ان گرفت. ملت خود را، خود را در راه به این به آورد. در ملت در کرد. که این ملت اند و این است که از این ملت سلب کنند. یک تر زیر بار ی او را او را قدرتهای و ذاتی او را براحتی آن ملت را، آن را در مشت بگیرند. این بود که در ی فرهنگی، منحوس پهلوی، در این با شدت ادامه کرد و روز به روز در آن سالها تقویت شد. جهت را صد و هشتاد درجه تغییر داد. ملت که هم نشأت ی از است. که گمشده ای است که بایستی این ملت دوباره آن را به دست بیاورد و بر اساس او، آرمانهای خود را معین و ریزی کند و و خود را شکل دهد. این است که ملت ما بخوبی است و میدهد. من این آیه های یأسی را که پی در پی تکرار مطلقاً قبول ندارم و را میکنم. من با اطلاع از گوناگون و ملت الشّأنمان بالعیان میبینم که این ملت و این ملت با گذشت زمان و تقریباً سه دهه از آغاز انقلاب، به تر، پخته تر و تر شده اند. شور مثل یک ای است که بلند است این فرو بنشیند؛ اما آن هیزمهای محکمی که با این توانسته است آتش و خود را به سمت مشتعل شدن و برافروخته شدن و گداخته شدن پیش ببرد، تأثیرشان از آن است. فرو مینشیند، اما - که برکت هم از آن یک ملت به می آید - روز به روز میشود. ملت درمانده اند در این ملت؛ نمیدانند با این ملت چه کنند. من به شما و این و شما صمیمی که در اینجا جمع شده اید عرض کنم: نظام ی - نه فقط آن مجموعه ی سردمداران ظالمانه ی که را می آورند و میبرند؛ در کشورهائی که به نام دموکراسی معروف شده در خود و در از که با ی صهیونیستی پیوند استوار هستند. دولتهائی که با این ی پرنفوذ و پرقدرتِ مستکبر در ارتباطند، را در برابر و بیداری در خطر میبینند؛ این نامشروع را در میبینند. دشمن، آنهایند. این از همه ی وسائل مواجهه ی با این ملت است و در است. شما در این سی سال چه کار میتوانستند بکنند که نکردند. هر به این است که در زیان و سود، در و ضرر کردند، اند ندارد، ضرر بیشتری دارد. اگر به این است که اند مضر است اگر این کار را دهند. والّا هر که توانستند و مضر نبوده، محاصره ی ی کودتای در راه انداخته در بین افراد النّفسی را و با همراه تبلیغات با آنها، با نفَس با کمونیستها در این مملکت اند. که یک علنیاش در مارکسیزم و کمونیزم بود، ی با ملت گشتند گرایشهای چپ و کمونیستهای زهوار دررفته ی قدیمی را کردند؛ با هم ساختند! شاید به ملت صدمه ای بزنند؛ اما در همه ی این قضایا ماندند. ملت بر غلبه کرد. ما بدانیم این ی در ملت اش چیست. بیدار باشیم: العالم بزمانه لا تهجم اللّوابس . اگر را را را ی را بدانیم، غافلگیر نخواهیم شد. این را بداند ملت ایران. ملت ما، ملت هوشیاری آوران و سخنگویان و صاحبدلان و روشنفکران زیادی هم در دین، در دانشگاه که را ارشاد راهنمائی میکنند. پر ما هم در های رشد اند. در ما، بسیجىِ ما در در تجربه، در فناوریهای دشوار اند. یک است. بنابراین شناخت ملت ما نیست. من به شما عرض میکنم، یکی از که دشمنِ ما بر روی آن سرمایه گذاری مسئله ی است. اختلافِ بین این سیاسی، با آن سیاسی؛ بین این با آن استان؛ بین این سلیقه با آن سلیقه؛ بین این مذهب با آن مذهب؛ یکی از راه ها این است. در این را میکنند. اخیراً در یک گزارشی دیدم و خواندم پارلمان به کشورشان - مال چند هفته پیش است - سفارش که در اسلام، آن که فرقه های و در با هم توافق ندارند، را بر روی کند؛ اختلاف؛ جنگ بین اسلامی. در هم به یک شکل دیگری، طور که عرض کردیم، این را دارند میکنند. یکی از راه ها، است. من به چند سال قبل از این گفتم ی مال شماست، بروید نوآوری علمی. و دانشگاهىِ ما پاسخ مثبت دادند؛ اساتید ما در این با با جدیت کار را پیش بردند. که میکنیم، میبینیم به ده سال، پانزده سالِ قبل از بسیار چشم نواز و چشم گیر بعد از این هم بود. را مشغول به لهو و لعب، به چیزهائی که او را از مسیر اصلی ملت دور یکی از های آنهاست. دیانت ما، تقوا و پارسائی و پاکدامنىِ ما نامطلوب است. ما در خودمان مصونیت کنیم. ملت با و همبستگی با و با جدی گرفتن ملت به سوی قله های کمال، میتواند بر بیاید و به بر آمد. در طول این سی سال به ما کمک است. در برهه های کمک را، دست را پشت سر این آدم مشاهده و میبیند. یکیش است که دولتی که مظهر است - دچار فراوانی است. ناکامیهای چیز کوچکی نیست. به هفت، هشت سال کنید؛ در ی در زدودن فکر از ذهن ملتها خوردند؛ در بر ملت آن مطلقه ی یک جانبه ای که میخواستند در به بیاورند، ماندند. - دو سه روز قبل از این - است که ی به به نفت بود. یک غوغائی را در مطبوعات و در رسانه های حرف این درست کرده. خوب، این حرفی است که ما روز اول گفتیم. آن که ی به مقدمه سازی و آن که این را داد، ما و علناً شما که آزادسازی اید؛ نه، شما اسارت عراقید. چو دیدم، عاقبت گرگم تو بودی . صدام، گرگ ضعیفتری بود به نیروهای اشغالگر آمریکائی. آمدند، نفت نه فقط نفت نفت منطقه؛ یک پایگاهی در با زور و قدرت، نه با سیاست، به دست بیاورند. آمریکائیها به این نیت آمدند. حالا این آقای جمهورىِ حزب جمهوریخواه این را و من یک ای دارم که احتیاج به نفت که مجبور نباشد جوانهایش را به جنگ بفرستد. ملت از این حرکتی که سازماندهی از جنگ و از اشغال متنفرند و ناراحتند که یک آراء را جلب روی این نقطه میکند. این نیست؟ از این بالاتر؟ در در در بر افغانستانِ در پیاده های خود در لبنان شدند. زبانشان باز تهدیدشان همیشگی است. ابرقدرتها، بیش از با واقعیت حقیقىِ با طرف را کنند. ملت این راز را کشف کرد و در و ابرقدرتها و متجاوزین و قلدرها و یاوه گوها نشد و شد. ولی من به شما عرض بکنم: عزیزان من! و پرشورِ کازرونی! و همه ی در کشور! این نشدن صفت این شجاعت خصوصیت ممتازی این آگاهی و هشیارىِ بر توانائی امتیاز اما هیچکدام نیست؛ اما نیست. همه کنیم، و ملت این به عنوان یک الگوی شود. های اقتصادی، های فرهنگی به ی مسئولان، به ی به ی آحاد اهتمام گیرد؛ همه کنند. و اگر بخواهیم این در جواب دهد، و به کمک ایرانِ را که و نام است بسازند، راهش این است که ملت و - که هست - یک مستحکم و صمیمانه باقی بماند. هر کس ملت را به تفرقه دعوت هر کس سعی کند ملت و بیندازد، هر کس بر طبل بکوبد، بر خلاف مصلحت این و این ملت هر کی میخواهد باشد. را، اتفاق را، کلمه را، حسن ظن به یکدیگر را حفظ کرد. قرآن میگوید: لو لا اذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خیرا ؛ دلهاتان را با هم صاف کنید، دست در دست هم پیش بروید؛ شک باشید که این را، این صادقی را، این گامهای استواری را کمک و حمایت کرد. با ملت در همه جا هم هم ی خدمت رسانیاند و این ملت و این میتوانند بر همه ی و بر همه ی آمد. بدانید؛ میگویند عمرش از فلان قدر شد؛ من میگویم این همه در حسرت زوالِ مُرد. و ملت سربلند، سربلند و آبرومند در ایستاد و روز به روز رفعت مقامِ ملت شد. آن روز ما است نباشیم، اما شما جوانها هستید. یادتان راه، راه راه خداست. اگر میخواهید این کهن، این پر برکت، این مهد تمدن و به جای خود برسد و الگو شود، راه و تمسک به را هرگز از یاد نبرید. امیدواریم دعای (ارواحنا فداه) حال همه ی شما باشد. من تشکر از این محبتی که کردید، از این اجتماعی که دادید، از آن سرود دسته جمعىِ پرشور و باحالی که همه با هم اجرا کردید و امیدوارم ان خداوند الطاف و برکات و تفضلاتش را بر شما و بر بدارد و همه ی شما را مشمول لطف و رحمت خود دهد. پروردگارا! پاک این این این زن و مرد را با انوار هدایت خود و دستگیری خود نورانی بفرما؛ ملت را سرفراز کن؛ بر پیروز کن؛ را منکوب و مقهور و ذلیل بفرما. پروردگارا! قلب ولی عصر را از ما راضی و خشنود کن؛ ما را سربازان آن بده؛ روح مطهر شهیدان، روح امام شهیدان را روز به روز متعالیتر بگردان. علیکم و رحمهاللَّه و برکاته
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ترکیب نهایی تیم منتخب ووشو بانوان هرمزگان مشخص شد

ترکیب نهایی تیم منتخب ووشو بانوان هرمزگان مشخص شد


بندرعباس- ایرنا- گفت: پس از و های نهایی تیم منتخب بانوان استان با پنج ووشوکار برای شرکت در های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بزرگسالان مشخص شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
​رستمی: عده‌ای به جای پاسخگویی به جوانان برچسب

​رستمی: عده‌ای به جای پاسخگویی به جوانان برچسب "فرقانی" می‌زنند


به گزارش خبرگزاری تقریب به نقل از روابط عمومی در ها، حجت مصطفی رستمی، در ها، در که با و اساتید در برگزار شد، با یکی از های دین به و با و ایستایی داشت: از را می خواهد، هم در و هم در و در محیط؛ در در است در شهر و در یک است. در است در ها افزود: در است و این چیزی که فقط عصر است تحققش در عصر اما از عصر بعثت است. مسلمانان را مزمت می کند و می چرا بی هستید، چرا در راه خدا و در راه مستضعفان، و و جنگ ندارید. از و همه که تحت ظلم و ستم را دارد. هر چند که می در این به حق در محقق می حتی در نبوی و علوی هم این رخ نداد، ولی این از هر و این اتفاقی است که با می شود. با بر دین، مخالف و رکود و آرامش و بی تحرکی در همه ابعاد است و از می که گفت: هم در یک است در ها، فرق بین و ها هم در شما در ها هم اگر نظام را دهید، اگر بنیادین می شود و می اسلامی، در ها این رخ داد. این و کنش که در دین و شده در هم است. در ها با ما کرد: و کما در ما بین و فرق می هم بین و فرق می گذارد. است عضو افزود: در راحل، به ناب محمدی (ص) و امریکایی شده و به آمریکایی نشانه هایش با به ناب متفاوت از هر مسلمانی است و است. وی داد: ما هم که در درونش تحولی رخ نداده و در بیرونش و شدن را نداشته بی معناست. هر با تقوایی با نمازش تقرب می هر به وضع نیست، حال در هر وضعیتی که باشد. حجت با بر اگر کسی در وضع موجودش کننده ای را حس نیاز به ارتقا نمی بیند؛ گفت: اگر را بالا ببرد، اگر و را بگیرد، مرداب بود. به حامل واقعی در حال است. وی با بر حق از افزود: به سمت مطلوب است و این به خصوص از حساب ویژه ای بر روی که به باشند. از در مسیر دینداری عدم را به عنوان یاد می کند. طبق الگوی قرآنی به وضع و حجت با به در گفت: به وضع و و هر باشد؛ به هم از ما به و عدم شده است. وی در افزود: پذیرش وضع و طالب و و همیشه و که عده ای الان طلب شدند، نه! این در طول تاریخ هم بین که در وضع منافع داشتند و هم که به بودند و هم بین که امید، نشاط و قوتی ولو وضع را نمی های و ها، را گیر این یک است. در ها با طبق که در است که هم به است و هم را به وا می دارد. از می ولی دارد. را می زند. وی با به ها با گفت: است می است و این را و های در این و که در حفظ وضع ای که اگر به هم ای که به سلب از است در بایستند. از در زدن ها می کند در ها با به های و از وضع افزود: از که با زدن از به آن می کند. ما با رسا که ها و ما در حال به سمت ها که ما را با آن و را از آن آن در است. یکی از ساز در است. از اما کجا را به یک در یکی از محل های در سطح است. وی در افزود: معتقد است در های ما از است. یک بخش از بر دوش است. چرا چشمان خود را ببندیم و نمی خود را باشیم. بیاییم دانشگاهیان و حوزویان را زیر ببریم و باشد. در می تواند و هست. حجت با مسائل و شبهاتی که نسل با آن مواجه است و که و ده ها و هزاران افزود: اگر دهه ی با گسترش مجازی و را جمع و در یک کفه ترازو و در آن و های صدر تا را می دهه ی و بعد از بسیار ولی می ما با سربلندی می کنند. اگر به به او وی با امروزه دینی، در گفت: اگر به به او بزنیم. ما پاسخگوی عملکردها و هایمان حجت داد: با می گوییم، هنوز هم امثال بهشتی ها و مطهری ها در خط و در ها سربلندتر از دارند و محبوب و در دل و همراه دانشجوها به آن مسئول اشرافی است که شعار داده، بی عمل یا ناکارآمد و طلبکار هم شده است. را با دهه شصت و را هم با آن تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد. در ها با جوان، گر است و اگر و ما و را درست فهمیده باشیم، از استقبال افزود: از دارای شاخصه بود و تند و تیزی از ما کرد به ما بر بخورد. اگر مهربانانه دهیم. اگر می پاسخی روند را و یا نمی حداقل کنیم. نه در محیط متفرعنانه، با کبر و غرور کنیم. زنی و متهم ها بدترین روشی است که در این که این همه به عقاید است رخ دهد. را به است حجت در با به مناسبت جلسه گفت: یک از یک بزرگ است به نام و های مختلف در همه جا عدم و را می دهد. زیباترین در داشتن و بی است. جمعی و امت است یک و فرا مرزی است که ساکن، راکد رفاه زده و طلب را به کندن از همه ی او را به متصل می کند. وی با مواجهه یک با دنیاطلبی و شیطانی داد: را به است. یک در ظرفیت آنقدر وسیع است که هر چه به آن ملحق شویم، عظمت و ضروت الحاق را به می آورد. نماینده رهبر افزود: یک محور است. خلوص و محوری در به شدت از حج قوی تر است. به مادی طلبانه دنیای معاصر است. اگر اقتصاد ما خورد به خاطر دور شدن از اگر یک و گران فروشی افتاد و دیدیم از ترس تحریم، قفسه فروشگاه ها خالی می بدانید از فاصله داریم. به تهدیداتی است که به در و دارد. زدن و ناامیدکردن ی ما در طراحی می کند و به القای این است که کنید؛ ولی به ما می از خودت گذر کن و به در دیگران باشید. آن که را می عضو با اگر در بین ما به جای میز و را بهره برداری ببینند، التماس به خلق می بینند. در پیرامون کج سلیقگی ها در میان دستگاه ها گفت: آن که را می بینند؛ دلش بسوزد، شفای کوری دعا و از که از چشیدن این حلاوتی که خداوند در این مجاهدت قرار داده دستگیری کنیم. و است وی در کرد: و است و به سنگ اندازی می و نوکران و اراذل داخلی غربگرا در می ایستند و به بهانه های واهی از سفر دردشان می گیرد. حجت با به خمینی(ره) در جنگ تحمیلی گفت: امام(ره) بعد از قطعنامه 598 در پیامی که از تلخ های ایشان است و با شنیدن آن می و می امام(ره) کم گذاشتند، هم با می دارد: من جام زهر را نوشیدم و اعضای دفتر امام(ره) می گفتند: تا چند روز کمرش راست نمی شد، چند روز غذا نخوردند و بعد از آن سخنرانی نکردند و من دیگر حالی صحبت با را ندارم و از من نخواهید که حرف بزنم. با این حال هیچ سنخیتی با یک ساکن ندارد. امام(ره) می فرماید و جنگ نشده است جنگ ما، جنگ بین و کفر بود و جنگ بین و شرک ناپذیر است. که خود را می داند هیچ گاه با حامیان شرک، وصل و دوستی نمی کند. در همان های آخر عمرشان، امام(ره) فرمودند: ما به آن که پرچم لاالله الا الله را بر فراز قله های کلیدی برافرازیم. این هدف را ها می توانند به تحقق درآورند. ما هم است در ها با حسین(ع) است و هر از در را می دهد، افزود: ما هم بعد از با نشد ما را عقب براند، این بار با آمده و هرچه ما رشد هم سخت تر شد و این آنانی که از همه ها سربلند می آیند است. با گذر ها سخت تر می شود و ای که در ها بود می دهد که شایستگی در عصر را هم دارد. از خدا می خواهیم این امتحانات نتیجه اش قبولی غیبت و نصرت در باشد. این انشاءالله که رو به حسین(ع)، حرکتی که را به مهدویت گره زده باشند. حجت در گفت: ما از یادگار آن است که اجازه ندادند قیام حسین(ع) در متوقف شود. را از عبور دادند و نگذاشتند محل دفن حسینی شود. در نماند آن خطبه های زینبی در که و طلب مغفرت کردند. به سجاد(ع) که دست در زنجیر می به ما اذن بدهید. به حضرت زینب کبری(س) است که فرمود: من رفتم شما هم بیایید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در آذربایجان شرقی آغاز شد

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در آذربایجان شرقی آغاز شد


- ایرنا - و ای با 300 دانش آموز در 3 آذربایجان شرقی امروز سه شنبه آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
اثنی‌عشری: دیباچه گلستان، فرهنگ ایرانی را به ما یادآوری می‌کند

اثنی‌عشری: دیباچه گلستان، فرهنگ ایرانی را به ما یادآوری می‌کند


به خبرگزاری (ایبنا)، هشتمین از های با برخوان شد. در این که انجمن و ادب با و ملی و مرکز در سرای سخن و ملی شد، و و از کردند. در این ضمن از در این گفت: در بنا به سنت ادب و بر طبق در با حمد و این را می کند. که بسیار، فرزندان فارسی با آن نوشتن و خواندن، یاد می گرفته اند، آن را به یاد می سپردند و در زندگی بر مبنای همان آموزه ها و راهکارها، رفتار می اند. سعدی، شکر بر نعمت های است. هر اندازه آگاه تر باشیم به شکر می شکر مان به می شود و و هر چه در آن تر می شود. وی در افزود: را، به ما می کند. ابر و باد و مه و و در کارند/ تا تو به کف آری و به ، ای از و است. هر چیز که جان خاک از دل آن بر و قوت ما از آن چشم است از این که ما نیز به خاک و به باز می و از تن یک دیگر... افزود: این است که نیز به آن می کند: ابر آمد و باز بر سر گریست/ بی نمی زیست/ این که ماست/ تا خاک ما کیست... . این در ابر و باد و مه و و فلک... نیز هست. آن ها در تا تو، و هم در این سیر و این که نان به کف شد. در ضمن به قضا و قدر و جبر و در از خود گفت: قضا و قدر و در پی آن جبر و از است که در طول ذهن بشر را به خود و آن های و گاه به این که گاه سبب های از آن این امر در از چون است. در با سه به قضا و قدر رو می شویم: ادبی؛ فلسفی؛ عامیانه. در نخست، قضا و قدر را دست مایه ای مضمون سازی و بیان هنری در شعر خود قرار داده، در قالب حسن تعلیل، توجیه حالات عاشقانه و عارفانه از آن می کند. در دوم، با دادن جبر از قضا و قدر به عناصری همچون بخت و اقبال و امکان سرزنش و نکوهش قضا و قدر و سرنوشت را فراهم می کند و در سوم که غلط از قضا و قدر به چون به رزق و دست کشیدن از کسب روزی، در برابر قضای و عدم نادیده گرفتن در حصول نتیجه و موفقیت، به زمان مرگ و عدم حفظ سلامتی، بی به تدبیر و نقش آن در تعیین باور داشتن به جبر مطلق و بی به قدرت انسان و در نهایت کنار گذاشتن جهد و کوشش و فرو رفتن در اوهام و تخیلات، پرداخته است. در افزود: با دنیوی قابل چه بسا افعالی مانند دعا، صدقه و نیکی به مردم باعث می شود قسمتی از مقررات ما دگرگونی یابد و نیز در حکم و است. خدا که در است با روی به دعا و تمهیدات یک سری افعال و اعمال سرنوشتی را جایگزین تقدیرات اولیه می نماید. که می سراید: مکن که روز جمالت سرآید ار سعدی/ شبی به دست دعا دامن سحر گیرد ، وی هم گفت: با از آرایۀ حسن به قضا و قدر می پردازد. حسن در واقع دلیل ادبی و اقناعی یک کاملاً عقلی و واقعی است: ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز/ هر چه گویی دانم کرد جز را یعنی خداوند این است که من نظرباز باشم. در گفت: در همواره به صید و به صیاد شده است. مراد از این آن است که در هر یک از مراتب عشق چه زمینی و چه آسمانی اختیاری از خود ندارد بلکه انتخاب شود: صید بیابان سر از بپیچد/ ما همه پیچیده در تو عمداً/ طایر مسکین که مهر بست به جایی/ گر بکشندش نمی رود به دگر جا . در افزود: یکی از که به قضا و قدر و از سوی با جبر و در پیوند راضی بر جور است: با جور و جفای تو نسازیم چه سازیم؟/ چون زهره و یارا مداراست/ تو نتواند که نباشد/ گر سر بنهد ور ننهد، دست تو بالاست . وی هم کرد: یکی از که در عشق گزیر و گریزی از آن نیست، رسوایی است. هر قدر کند که راز عشق خود را بپوشاند، در عشق این شده است که راز عشق او بر سر ها بیفتد: هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم/ بر سر آتش میسرم که نجوشم .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
دُرهایی که دَرهای دانش بروی آنان بسته می ماند

دُرهایی که دَرهای دانش بروی آنان بسته می ماند


مهاباد- ایرنا- از در صدف به روزگار هستند که درب های روشنایی و علم اندوزی بروی آنان بسته می ماند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
«قتل فرمانده» را از اعماق ذهنم بیرون کشیدم/نقدهایم را نمی‌خوانم

«قتل فرمانده» را از اعماق ذهنم بیرون کشیدم/نقدهایم را نمی‌خوانم


به (ایبنا) به نقل از نیویورک - قتل از نمایش یک زنگ اسرارآمیز آغاز می شود که خودبه خود به صدا در می آید؛ ای که بدن یک مرد 60 را در یک می و و به و های ترسناک. که خود در می گوید: یک سری که هیچ نمی دهند. اما این کسی که های محبوبش در مرز بین واقعیت و سوررئال، دنیوی و خیالی، عادی و اتفاقات غیرعادی می گذرد. توصیف قتل است ndash;بسیار وسیع و پیچیده است- اما به بسیاری از موضوعات آشنا در های اشاره می کند: رمز و راز عشق رمانتیک، اهمیت تاریخ، تعالی هنر و چیزهای مبهم و غیرقابل بیان خارج از درک ما. به 50 زبان شده؛ بر او و هم می و ها را از به می کند. چند روز پیش 69 در به گفت رمز و راز اش به اتو و نظم و سفت و سخت از به رها شدن کمک می پرداخت. گفت پیش رو ای از های اوست. به قتل نمی دانم. آن را از در کشیدم. یک و ها را بنویسم. هیچ ای که است چه بیافتد. آن را در و بعد که می این بود که بمانم. در بعد یک روز ای به که فکر می و به و دادم. لحظه مناسب می مانی و به سمتت می آید. مطمئن باشی که ای به ذهنت می رسد. و من این اطمینان را زیرا تقریبا 40 سال است که می و می این کار را بکنم. آیا را نمی و می که منتظرم کار خوبی می اما نیست. درنتیجه نوعی تمرین یا کارِ یدی است. به علاوه، می دَوم، به موسیقی گوش می دهم و کارهای خانه را انجام می دهم، مثل اتو کشیدن. اتو را دوست دارم. این طور که می ذهن آشفته ای داشته باشم. اساسا سرگرمی است. آیا نقدهایتان را می خوانید؟ را نمی خوانم. خیلی از ها این را می اما می ndash; اما من نمی گویم. همسرم تمام را می و بد را بلند می خواند. او می بد را بپذیرم و خوب را فراموش کنم. پر است از سوررئال و خیال. آیا تان هم به همین من یک شخص واقع گرا هستم، یک آدم اهل عمل، اما می به جاهای و و مرموز رجوع می کنم. که می کنم و اکتشاف است ndash;درون خودم. اگر چشمانت را ببندی و به شیرجه بزنی دنیای می بینی. کاوش در اما خودت. به مکان می روی که خطرناک و است و مهم است که راه برگشت را بدانی. به نظر می رسد که است زیاد معنای زیربنایی آثارتان کنید. همیشه هایم از من می پرسند: از این از آن چه بود؟ اما من نمی بدهم. من و حرف می زنم، استعاری، و شما نمی توانید ها را دهید یا تجزیه و تحلیل ndash;تنها فرم را بپذیرید. یک یک است. گفته اید که قتل ادای احترامی است به ، رمانی که حدودا ده سال پیش به کردید. می تواند به عنوان افسانه ای محدودیت های خوانده شود. این در شما کار می کند؟ من است. 17 یا 18 بودم آن را خواندم و تحت تاثیر گرفتم چون کتابی است یک ndash;و چه رفتاری می کنند یک شکسته می شود. این من یک مهم است. من لزوما به آن به چشم یک نگاه نمی بلکه آن را یک مرد جوان می به طور کل یک رویا. من نمی ماهی یک یا دو بار، هم بیشتر می بینم و یادم نمی ماند. اما لازم هم که ببینم، چون می بنویسم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ ایران و عراق چه بود؟

مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ ایران و عراق چه بود؟


به (ایبنا)، (ره) در جنگ و از به طور به قلم افضلی و و از سوی و منتشر شده است. یافته های حاضر می دهد که (ره) در جنگ دو و مند است. این به های و نسبت به و مند مربوط به های و حرف های در پیشبرد امور جنگ است. و مند در جنگ به لحاظ زمانی روند معکوسی اند. بیشتر در سال های اول تا اواسط جنگ و مند (ره) در نیمه دوم جنگ پررنگ تر است. نتایج پژوهش حاضر، در جنگ پنج حوزه اصلی و جنگ با و جنگ و جنگ را می کرد. مند نیز و را در جنگ در های و با به از های در سه سطح جنگ و می دهد. از جنگ تا فتح از فتح تا و از از جنگ تا فتح در جنگ و های به در هفت فصل را می شوند. در از فصل دوم در 73 آمده است: بی شک مهم ترین گیری در خلع بنی صدر از ریاست جمهوری، آثار این رخداد بر عملکرد در عرصه و ها بود. بسیاری از و نظامی، این را حیات اعلام کرده بودن. (بیل، 1367: 121) یک کودتای در داخل یا دلسردی از ادامه جنگ در ها در هرحال می توانست وخیمی را نوپای در پی باشد. به در کسب اعتماد و بسیج بنی صدر، جنگ را از اساسی نجات داد. مساله اتخاذ مناسب در قبال بین الملل در صفحات 121 و 122 می خوانیم: معتقد بود که به دلیل وخیم و نیز بین الملل، اراده به جنگ خود را تعدیل کند و در عین حال با تحمل فشارها به مدت محتوای قطعنامه را به نفع خود تغییر دهد. از همین رو ایستادگی در برابر های بزرگ و به ویژه نمایی در به یک مدت در پیش گرفته شد. این تاکتیک، می بایست با پیروزی های نسبی و درهم شکستن خطوط دفاعی و نیز درگیری با در به مدت، به تدریج حامیان را متقاعد کند که به جنگ خواسته های را کنند و بدون تحقق این مهم، خاتمه به جنگ ممکن نیست. به گفته هاشمی رفسنجانی این تدبیر در سال جنگ که در قالب یک مدت انجام گرفت، سبب شد که سازمان ملل در نهایت حق را به ما بدهد. (مصاحبه روزنامه 7/11/1378، ص 6) نخستین چاپ (ره) در جنگ و از در 356 با شمارگان یک نسخه به بهای 20 تومان از سوی و راهی بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مقاومت
زلزله ینگی قلعه علیای بجنورد را لرزاند

زلزله ینگی قلعه علیای بجنورد را لرزاند


بجنورد- ایرنا- ای به 3.5 در دوشنبه ینگی قلعه علیا از توابع شهرستان در خراسان شمالی را لرزاند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تجاوز از سرعت غیرمجاز پرچمدار تخلفات رانندگی/ افزایش 33 درصدی برخورد با تخلفات حادثه ساز

تجاوز از سرعت غیرمجاز پرچمدار تخلفات رانندگی/ افزایش 33 درصدی برخورد با تخلفات حادثه ساز


رئیس از 33 با ساز در خبرداد. وی اضافه کرد، تجاوز از سرعت غیرمجاز در معابر و برون با اختلاف 3 برابری از سایر بیشتر است. سرهنگ کرمی اسد با بیان این مطلب افزود: بر اساس [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
علم دینی از راه‌های احیاء عصر دینی و مقدمه‌ تمدن نوین اسلامی است

علم دینی از راه‌های احیاء عصر دینی و مقدمه‌ تمدن نوین اسلامی است


به خبرگزاری و انسانی» با تدریس حجت‌ الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی صبح 14 از 10:30 تا 12 در برگزار شد. در ادامه متن کامل این سخنرانی از نظر شما می گذرد: به لطف این روزها گسترش بحث و مناظره علم و به طور خاص هستیم؛ در چند سال اخیر، هفته ای نبوده که بحث پر حرارتی در این و من، این بحث ها و نقد ها را در عمق و مهم می در این نیز که این با انگیزه و به قصد تخریب رو به رشد بی ارزش و تحکم آمیزی را به زبان رانده اند که هر چند از جهت وجاهتی ندارد، لکن در ابعاد مهمی از پشت پرده حتماً است و از آن کرد. با این من اخیرا با نظر یکی از خوش‌نام کشور، شدم که حقیقتاً آمیز بود، است که من به خاطر این عزیز در نقد عالمانه و مشفقانه نبود، من از به تن قبای زدگی و پا نهادن در مسیری بود که بر نیم قرن آن ای از و به ژرف در آن نمی شد. شدم که را که از ما در صف را به در علم و اند و خود را در این سخت و پر با ای می کنند. به هر من در این بحث قصد نقد کسی را و علم به به علم و می لذا هدف من این است تا و از سخن که در باشد. قبل از می این را شوم که در حال به 10 یا علم که نه مدافع همه این ها نیستم از این ها را مضر قلمداد می‌کنم؛ من در گذشته خود تحت «نظریه بندی علم» را ام و بدیهی است که خود را دفاع از تعریف می این سایر ها در تکامل است و هر چه می به پختگی بیشتری می رسد.   چه بین و و اول، پاسخگویی به این است که چه بین و و شما می که هدف شکوفاسازی های درک معناداری و سپس ساماندهی و بر این درک است. که تا در فهم ها را نفی کند یا آن را به تعطیلی بکشاند، تا با باز بند از عقول ها و هدیه به انسان، قدرت سرکوب شدۀ در هستی و و مناسبات با را به برگرداند. در این میان، است که از و است که بر محدودیتهای فرامادی های دنیایی و غبار از هجمات امیال نفسانی که موتور جهل در می از به آن می شود لذا می و ما لَم است تا را به شما دهد که را نمی دانید. نه نمی در هم دانست. در این آیه به دو مهم می کند: یک این است که یک را می [یا به فهم آنهاست] و تا ها را به او و این است که یک را نمی و هم به های و هم به های بر می که بین ها و این و می را در این به کند که می و او و باشد. اما بخش از به "جهت به آن است که بر یک می به آن دست و خود را در این بر آن بدهد. دقت که این "جهت دهی" مهم است و نقش در که را از گم شدن یا با کوه می این جهت دهی نیز را از و می در آن بخش اول که به به آن است که از طرق به فهم آن باب عقل باز است نه آن با در است و نه درک های آن و در جان است لذا در هیچ ای از چه علم و چه علم غیر باب عقل و عقل را لکن است که عقل و هر از عقل به درک و نیست. مثل شما های را رصد کنید!  است که رصد ها به و خود هم دارد. در که هدف به و رنج های بشر در این و مهم این درد مرگ است نه جامعه. لکن من این است که بر فرض که هدف این مگر می شود و و با عشق و را به حتی مرگ هم، صرف خبر از پس از رنج از مرگ را از بین نمی مهم این است که شود در پس از مرگ از چه می اگر در صدد رفع هم به کند و این و را من این است که آیا یک علم و که از آن دین و بخش آن، و است اما با به دهی و و رنج های بشر است فرد به این بدهد. ضمن من دین را از رفع و دفع می و رشد و همه و است و این یک و این است که به شکل هر دوی کمک می کند.   یک در حال است دوم، به این برمی‌‌گردد که در طی متوالی، یک در حال از هیچ اقدامی مخفی های در هدایت و دهی و دریغ است. در چهل سالی که از عمر سپری شده و نظام در ایران مستقر عده ای با تمام جلوی و معارف را گرفته اند؛ من فکر نمی کنم از این تر در بشریت سابقه باشد. ما بر بیرونی و سازماندهی شده، با یک خودسانسوری هم ایم و آن، به گفتار و رفتار کاریکاتوری طرفداران اعم از روحانی و غیر روحانی، و غیر بر می که در طول متمادی، نه فقط قابلیت های را پنهان حیثیت را در ها از بین برده است و لذا فضلا و روشنفکر از دوجهت غصه دارند: یک جهت، است که از قرن ها قبل به راه انداخته اند و تشدید شده است و جهت جفایی است که از بوسیله روحانیون و کم مایه و متحجّر به می گیرد. سوم این است که ما با علم و تفاوت علم یا با علم قدیم است. در ظاهر علم یک اتفاق بزرگ رخ است و آن، خلع متافیزیک و دین از علم حتی علم و مسیحیت در از ها با علم در اما تعارضی با ذات حتی علم و می با جهت دهی به علم و آن با از آن به در جهت تحقق مقاصد کند منظور از علم از است.   علم چه می پس از نظر من، مساله به امکان و نحوه جهت به علم و بر می گردد. اگر اجازه بدهند تا از دوران بیکن و دکارت و حتی هیوم و امثال او کنیم و به عمق علم طی سده تاثیر دین در جهت های علم که عمدتاً از حضورِ محکمات در سخت علم خودنمایی می با کمتر قرائتی از علمِ معاصر در تضاد است و حتی قرائت ها خواسته یا ناخواسته موید در و جهت های علم می حتی در که در خالص علم شهرت دارد، در نهایت رهایی از دام نسبیتِ مطلق، اجماع علما بر قاعده سودمندی به مثابه یک تکیه گاه علم می شود و به طور خاص بر روی سه عنصر عدم خشونت، صداقت و تساهل می گردد، حتی با اقرار به اشتباه روش در و انسانی، علم را در اتمسفر و زبانی درک آن تفسیر می کند که در آن، از دارند. در ادامه، با امتداد دیدگاه  در را می‌‌کند که از آن جوّ حاکم بر یا وارد سخت علم می شود. می کند که و سنّت، دو روی یک سکه اند و تا زمانی که با یک نشوند فرمان علم را به دست ضمن مساوی با از بین اصل یک و آمدن یک آن هم بر است. در واقع، مرزهای علم را در حد تنزل می حتی لاکاتوش که منتقد می شود و با الهام از تلاش می کند را جایگزین با در نظر یا که از دام نوعی مبناگرایی را در علم می پذیرد، فرق این جنس مبنا با در مشهور مبناگرایان، سیّال یا و ناپذیری آن است. بعد از لاکاتوش، در علم که علم را نماد بارز یک اسطوره می کند و به نوعی، همه به نام مدرنیسم در ساختار علم رشته شده است را پنبه می کند و سپس به نام آزادی، از دموکراتیک سخن به میان می آورد. طور که ملاحظه می کنید، فقط به این هستم که علم و های علمیِ معاصر، و از باتلاق نسبی‌گرایی مشغول خود زنی هستند و تصویری که آقایان از علم و چارچوب های آن می سازند با علم لا اقل طی قرن سازگار نیست. از روشنفکران می شنویم این است که کانّه علم یک علم مطلق است و صحبت از علم دینی، این را به تبدیل می این در است که معتقد است تمدن غربی، هم با زور- نه برپایۀ استدلالاتی که صدق ذاتی اش را می دهد- تحمیل شد، هم به دلیل سلاح های بهتر و پیشرفته پذیرفته شد و در عین حال که چیزهای به همراه داشت، خطرهای بی‌شماری نیز در پی داشت. در جای می‌گوید: اگر علم را با دقت و تأمل بررسی در می یابیم که علم مجموعه ای از های خام روندی است پیچیده، آشفته و مملو از اشتباهات. او می گوید: گرچه تجویزهای شناختی است با شکوه به نظر برسند، اما چه کسی می کند که بهترین روش کشف واقعیات را به ما می دهند؟ این است که علم در شناسی اسلامی، با واقع. لکن این است که آیا فقط حس و تجربه حسی است این را محقق کند یا خیر، این از تجارب حسّی می با بهره از عقل کلی، و و مبتنی بر این بر علم نیز بگیرد؟ است که با در حدّ یقین، کم‌یابی است که در همه های علم و نمی لکن پایه های علم نمی از گزاره های یقینی باشد. با این علم است که از مناطق گوناگونی تشکیل شده است. یک علم یک عقل و است و یک نیز عقل تجربی است که این سه با یکدیگر در تعاملند که من از این تعامل و هم افزایی، معمولاً به تعبیر می‌کنم که این چهار یک را متولد می که اطلاق علم به آن درست است. به اساساً علم اما بر فرض که علم متصف به جهت های خود می دین با ایجاد دگرگونی در سخت و سپس مسیر و مقصد یک جدیدی را فهم و حل مسائل و خلق می کند که با های متمایز است. آنهایی که از علم یک تصویر بی طرف و می دهند، به علم کم توجهند و به رویکرد ابزارانگارانه به علم تن اند این در است که حتی اگر به عمق مبناگرایی، ساختارگرایی یا نهادگرایی هم بی اعتنا خود را تایید نمی کند لذا مجدداً تاکید می کنم که علم حتی اگر مطلوب خارجی دارد. از طرف «یقین» کم یابی در علم جزو فرض می لکن هیچ ایرادی که نقدپذیری و موفق از تونل های نقد، تقرّب به شود و در مواردی، جای یقین را پر کند. بعدی یا پنجم این است که دارای است و است تا بر خود، را مدنیِ بپذیرد که نه خود را محروم از انحصاری جهت های کلان آن علم با در نباشد. دعوای ما با است. در حقیقت، دعوا بر سر است. یک طیف که سرنوشت محتوم علم سکولار و الحادی است و طیف که مجبور به علم و می با دخالت خود در سخت علم و در جهت های و علم در نمایی را مخدوش عینیت به را در مدنی مهیا کند؛ این در است که در علم یک روند عقلانی و پذیر است و حتی در مواردی که باب بسته اصول شدن باب را توجیه می کند. در این مسلّماً با پوزیتیویستی یکسان لذا همیشه گفته ایم که در لفظی است نه معنوی. با این مهم این است که بدانیم آیا مؤمن در و سپس به خود در دانشِ سبک و دهی خود است یا خیر؟ این مهمترین سؤالی است که در می شود و ما می خواهیم به آن بپردازیم.   علم بحث من در این درس گفتار، به علم بر می که فقط در حد می کنم که هیچ روشنی مبنی بر علم جوامع و فقر و فلاکت، خودکشی، بزه و جنایت و تبعیض و ظلم در غرب به قدری
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
وقتی دلتنگ خانه باشیم

وقتی دلتنگ خانه باشیم


خبرگزاری ایران(ایبنا)_ سندی مومنی: است. که بر به نام عبدویی(راوی رمان)، در شش فصل می شود. به کردنشینان می پردازد. که پس از در و گری هایشان، از محل شان شده اند. که و حکومت، را با هر چه تر بر آن ها می کند. عشق شورانگیز را از سیزده تا shy;اش می کند. که در شکل می و پرقدرت و است. است. که دیگریِ مهم اش را در خود است. در های و روایتگر وقایع سال های 1310 تا سال های 1341 است و در این به و ها و نیز می پردازد. سه دارد. مند مند و اصلی. این سه ویژگی، از به می دهد. های به دو و است. است که با در جهت منافع می شود و در کنش و راویِ می کند. از و ها و محل بحث است. های نقد و این اختصاص به سه یاد شده و دو و به و ها و دارد. ای از طور که شد، در شش فصل به رشته تحریر درآمده است. به اختصار هر فصل را مرور می کنیم. فصل اول: در این فصل با و اش می شود و از عشق اش به مطلع می شود. فصل اول بر و عشقش، و شان و به ارس است. تاثیرگذار این ها به و کارزار ناجوانمردانه ای بین و هاست که با به آتش نیزارها به اوج خود می رسد. در این فصل شهادت یگانه، پسرعموی را که پیش از این عاشقانه اش را با فاطمه، خواهر بودیم. بزرگتر نیز در درگیری ها به می بیند. به ای که از حرف زدن و معمولی باز می ماند. فصل دوم: این فصل را به می کشد. فصل دوم دو سال از را در ترک های ایل می کند. در این فصل و را می شناسیم. خدایار،خانواده ای که از تا فصل دوستانه و همدلانه در به چشم می خورند. فرزندان دو این و که به که از و ترک ها از چشم می با خدایار، از این فصل هستند. فصل سوم: در این فصل به می کردهاست. که در آن دارند. محل ای که ها در نظر اند. ها، را در می چون هم نباشند هوس و انقلاب نخواهند داشت. در این فصل را در و نیمتاج می خوانیم. زن و شوهری که فرزندی و شان از راه است. محصولی که پیش از این ندیده بودند. پیش از به به می روند. در این فصل با 1312 رو هستیم. را و سپه می برند. شهر و دروازه رشت آن و مسجد جامعش در این فصل می شود. در و حادثه ای که پیش می به و و زدن چاه، حساسیت به که گمان می کند او را به نمی آورند و اش از از این فصل است. به است که در های در این فصل دارد. فصل چهارم: این فصل یکی از مهم فصل های است. که را پشت سر می و می کند. به این نیت که به و را بیابد. اما می کند. از این فصل می به نام به حسن سجل، یادگیری دوزی، سفر با و که می کرد به با زنی به نام قدم که پیش از او دوبار است. در این فصل ها و را با می و هم خلیل-حسن را هستیم. فصل پنجم: در این فصل حسن در شده است. او و وخانواده اش را در این فصل می خوانیم. حضورش در دورچال و باغی که ویرانه ای است. با همسر و و دخترهایش را در این فصل می خوانیم. به فکر می کند. در او را می و با او حرف میزند و را دارد. این خانوادگی خلیل-حسن با اش است و نیز این که کار کردنشان بیگاری نیست. آن ها در به طور مساوی با شریک هستند. این تحولی در خلیل-حسن و اش می شود. بعد از این مسئله، در این فصل و شدن نیز به می آید.در های دو در این فصل به وقوع می پیوند: اول: خلیل-حسن فرستادن ای به آغگل. او از آقای گل محمدی می او ای و به در بفرستد. آن هم نشانی فرستند و و گیرنده! دوم: خلیل-حسن مشدی محمدعلی، علیرغم مدام او را به لال می کند. در این فصل می که حسن به می کند. فصل ششم: فصل فصل نیز می شود. فصل لال شدنش. فصل انتشار که و در همه جا نقل می شود و حیرت می شود. فصل ششم فصل باز شدن دل است. سه طور که در به آن شد، سه که در مند و مند و خود را می دهد. هر از ها، می شود تا در یک کلی را دریابیم.در هر از های نام در شکل که شک نمی از آن ها صرف نظر کرد. اول: مند گر چند دهه از است که در دارد. به در و شده است که در گر باشد. در به یکی از های می کنش گری می کند و را تا که و می کند. در که های معاصرمان، به و به جهت ها و های کوتاهی می که در بی به سر می برند، از به در و پرداخت می باشد. نویسندگانی که در بی به سر می برد این ادعا را که بی زمانی، به شان می دهد که به همه ها باشد. این است. مضاف بر از ازلی و ابدی بشر که به انعکاس در های تن به نمی دهند؛ اما این که های از در شکل های ما در دارد. در این بخش ای که آن است. به طور قطع در به این که آیا از پرهیز می شود. نیست. به های