صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب دوشنبه80 درصد آثار فرهیختگان حوزوی خارج از محدوده علوم سنتی حوزه است

80 درصد آثار فرهیختگان حوزوی خارج از محدوده علوم سنتی حوزه است


(ایبنا)- حقانی: حجت سال و رئیس پژوهشکده دانشنامه و حجت مهدی نیکبخت، سال و و یادگار سال عصر 27 ماه در از با و انتشار در بخش های این مجموعه آشنا شدند. در حاشیه این با در اتاق گفت وگوی ایبنا، ضمن و سال و بیان تاریخچه ای در ، از نشر و از ضعف سخن گفت. سال در چه می شود و آیا این به دین و های یکی از این این است که صاحبان باشند. طرحی در معاونت نوشته شده که سال دین را کند که شامل های دین شوند. این به های و با دین از این رو در سال 16 داریم. در ذهن در دین جای نگیرد و دین را محدودتر تصور ولی در سال فعالیتی که در این چند دهه به های پرداخته شده است. پس از انقلاب، و نهادهای مختلفی در گوناگون کرد و ده ها که می را در آن بگذرانند. حتی در سال های در عرصه فقه فقه تربیت و فقه هنر است. 80 تولیدی در این و 20 در های فقه و و می شوند. 80 هم که به سال می و به های با دین است. از این ها در سطح در شهر قم شده و در این ها دارد. حتی در ای آیت و در همه ها از را به و کانادا، آمریکا فرستادند. قم در یکی دو دهه از های است. حتی روحانیونی به به پزشکی در این اند. در سال چگونه در و هر طرح در یک جمع کارشناسی پنج شود. ها پیش از نگارش را طی و در یک و بعد به چاپ می رسند. در مراکزی آموزشی امام خمینی (ره)، و دانشگاه، و دفتر تبلیغات مدرسین قم و المصطفی، تا یک را هفت نفر نکنند، نمی شود. اگر اثری از این شود دغدغه ای از جهت و اعتبار ندارد. سال های فعال و را تحت می دهد. بعد از ها در و شد، دوباره در سال این را طی می کنند. سه اِجمالی، دو تفصیلی و یک سه و در چهارم یک هفت ها را و می کنند. هر را حداقل 12 نفر و بررسی می دهند. که در سال این را طی کند از یک حلقه دوم عبور است. در مجموع در های در هر دوره، 50 اثر در رده های می شوند. می این را کرد، چراکه در هر اثر در یک خاص جذاب باشد. در قم که در های ذکر شده تخصص و می به داور در سال کنند. در هر از را می کنند. ها به و می شود. در 16 از هر داریم. - نیز با سال در سال 1396 شد. از بین یک ای که در ها شد، 130 به دوم و در 10 به شدند. در این سال ها 20 به طرح جذب و قلم است. در چون به است و این یکی از ضعف لذا نوع قلم و با است. تر و شدن این چه ای سال به می شود. با به و نیز ماه سال بود. یکی از ضعف های ما این است که با ها و نداریم. در یکی از ما از بود. بخش بین در شده و هم از آن گرفت. در بین به پنج از و به طور داشتیم. اما ما در از ضعیف است. از کشورهای که تمایل است تا کشورها. به که گرفت، ولی به نداشتیم و در بیستم بناست این کار شود. در ای که داشتیم، بنا شد سال در جهانی سال هم بگیرد و تدابیری بیاندیشیم که سال به های شود. همچنین مقرر شد ای با لوگوی سال در شود تا مندان از این طریق آخرین و و آرشیو های را مشاهده کنند. دارید که در یک سال چه و با آن در به چاپ می رسد؟ در حال حاضر نداریم. در ای که با نیکنام حسینی پور، این را ارائه که در کتاب، در بخش فیپا، و جدیدی هم با باز شود که می از که در این در می شود در ما دهد. علاوه بر که ذکر ده ها ناشر و کوچک نیز در بخش خصوصی فعالیت می لذا از های مطلع نیستیم. سالیانه بین تا و 200 فقط از حوزویان به می رسد، ولی گمان می کنم یا پنچ که سال می در های با می شود. مطمئنا در سطح خیلی بیش از این هاست. چون و می دانند در سال معمولا های در سطح می لذا خاص و را می کنند. اگر یادشده در سال 100 20 را و در سال می کنند. هم یک یا دوبار و آثارشان نشد لذا نمی به این از شده در ندارد. مالی در چه حد های سال از مادی چندان بالایی ندارند. حداکثر زیر 10 میلیون تومان اما چون در سال از تقلید و داریم، سطح بالاست. این در نمی گیرد و تشویق نویسندگان و دلگرمی و حمایت از برگزارکنندگان این می شود. ولی در هر دو تن از و پیشکسوتان که در قید حیات یا به دیار باقی شتافته به ای که سال ها تلاش می شوند. در این راستا در از سید حائری و مرحوم سید مجتبی موسوی لاری به عمل آمد. این ها از بین و یا های و و می شوند. در هر نیز اهدای و سخنرانی با یکی از است. حتی به برگزیدگان عراقی که در خودتان در مراسمی را اهدا ولی اصرار داشتند که اینجا و در این خود را کنند. حتی بدون هماهنگی، پنج و شبکه از را دادند. در نیز آیت آقا سید حائری، از نجف اشرف از مهمانان ما و ایشان در نسبت به مقلدان دارد. ملاک های ویژه، است نه ایرانی بودن. در سال چه نظری در سنت قدیمی سابقه دیرینه ندارند، ولی به این است. پیش از این ار خانواده های روحانیون درس می خواندند و اهل فضل و علم می ولی جایی عرضه این علم نداشتند، اما پس از انقلاب های شکل گرفت. اکنون در سراسر های 600 مدرسه دارند. در سال های در سطحی معادل و نهایتا فوق ولی به تقاضای در سطوح عالی، موجب شد و که مقطع را به رسانده فوق شد. هنوز در همه گرایش های نشده، ولی 13 از در های مهدویت، خانواده، و دایر است. در سال گذشته، فراخانواده را در سطح و یا در فقه چند شد. لذا با به سخت سال که پس از 20 سال بخواهند دست به قلم و که در گیرد، کمی می برد. در در سال رعایت عدالت، پنج نمره می شود. آقایان اگر بالای 80 کسب در یک و دو می گیرند و با 75 به این می رسند. هرچه می گذرد که عالیه کسب می و دست به قلم می افزایش می کنند. الزهرا، دنبال سال است که در ای مستقل و در رقابتی باشند. ضعف یکی از چالش های مهم های به است. اوضاع در های مولفان به چه این در سال هم در ها می شود. در های و از در ها یا اقتصاد هیچ ای نداشت. در که 30 اثر شده دو ولی که بیشترین میزان ارسالی را داشت، و رتبه ای را از آن خود نکرد. در سال های قبل به انباشت و خوب حوزوی، سطح انتظارات رفت و نتیجه این شد در یک که 137 اثر را در حتی یک اثر و شایسته تقدیر نشد. اما یکی از سال این است که که در هر فقط یک اثر به اول کنیم، بلکه ما شاخصه محور هستیم و ها به رقابت می پردازند. اگر سه خوب بودند، هر سه را به اول می کنیم. چون امتیازمحور هستیم، لذا هیچ مانع از شدن نمی شود. بنابراین ممکن است در یک سه باشیم و در هیچ ای نشود. آیا افت شمارگان در های هم می شود؟ ها در پیشینه خود شفاهی بودند. و بخشی از کار به شاگردپروری است و در که باشند. در دانشگاه ها به ارتقای نوعی و این مراتب به و می شود اما در پاسخ اجتهادی به مسائل روز در اولویت است. یک در یک روز، آنچه که به و سنت و قرآن نزدیک است آن نظر دهد. مجتهد آن مسئولیتی که برعهده اوست، اهمیت دارد. با این حال، های هم به تبع بازار نشر با این معظل روبه روست. با دیجیتال و با به در بخش نرم افزاری پیشرفته و از دانشگاهی جلوتر است و از ها و پژوهشگران تحقیق و به این سمت متمایل شده اند. کامپیوتری نور شده ولی به و در قالب نرم افزار موجود است. در یک لوح فشرده با قیمتی مناسب، بیش از هفت می شود. کتابخانه اهل بیت (ع) در ها از فقه و و و تاریخ و شیعه و اهل سنت دارد. وقتی پژوهشگر می با بهایی اندک که گاهی در نمایشگاه ها تخفیف هم می خورد چنین منبعی را به یکجا در باشد، کمتر نشر می رود. جدید هم، کمی از های نوشتن نامه و بنا به نیاز این می روند. ولی در سطح کلی با به گسترش فضای به کلی در همه ها پایین آمده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی,علمی و درسی
برجام بدون آمریکا!

برجام بدون آمریکا!


سخنگوی خبر «در بر طرح‌های مختلف بررسی شده و احتمالات مختلفی مطرح بوده که یکی از آنها بدون آمریکاست.»
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
نقش ترامپ در رشد اسلام‌هراسی آمریکایی‌ها

نقش ترامپ در رشد اسلام‌هراسی آمریکایی‌ها


گروه - آمریکایی-اسلامی (CAIR) قصد روز 3 را کند که در آن شواهدی درباره نقش سیاست‌های دونالد ترامپ در دامن زدن به اسلام‌هراسی در این کشور ارائه می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اروپا و یک تصمیم تاریخی

اروپا و یک تصمیم تاریخی


تهران- ایرنا- اعضای و به یک از این که هم در کشورهایی که به اهمیت نقش وجایگاه واقف و می‌دانند که نمی‌توانند با اعمال تحریم را به تجدید نظر حقوق دفاعی خود وادار سازند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سرما خسارت جدی به کشاورزان خراسان شمالی وارد نکرد

سرما خسارت جدی به کشاورزان خراسان شمالی وارد نکرد


آشخانه- ایرنا- با به شب دمای هوای برخی نقاط به زیر صفر رسید، گفت: سرما، خسارت جدی به کشاورزان وارد نکرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دفاع اروپا از توافق هسته ای و شکست E3 در تحریم ایران

دفاع اروپا از توافق هسته ای و شکست E3 در تحریم ایران


تهران-ایرنا- سه و (E3) در روز در جلب حمایت از اعمال تحریم ایران به بهانه های دیگری به غیر از برنامه هسته ای توفیقی کسب کنند؛ موضوعی که رسانه های غربی نیز بر آن اذعان کرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
احتمال تمدید توافق کاهش تولید اوپک، قیمت نفت را بالا برد

احتمال تمدید توافق کاهش تولید اوپک، قیمت نفت را بالا برد


تهران- ایرنا- های نفت که (دوشنبه) در بیش از یک هفته گذشته را ثبت کردند، صبح روز سه شنبه بار دیگر بالا رفتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رایزنی ظریف و همتای ترکمنستانی در دوشنبه

رایزنی ظریف و همتای ترکمنستانی در دوشنبه


وزرای و در و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای به رایزنی پرداختند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
سیل در اردکان 30 میلیارد ریال خسارت برجا گذاشت

سیل در اردکان 30 میلیارد ریال خسارت برجا گذاشت


یزد - - گفت: سیل /دوشنبه/ 30 به زمین های کشاورزی، دامپروری و توزیع برق بخش 'خرانق' این شهرستان خسارت زد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​صالحی بر اهمیت معرفی کالاهای فرهنگی ایران در بازار عراق تاکید کرد

​صالحی بر اهمیت معرفی کالاهای فرهنگی ایران در بازار عراق تاکید کرد


به گزارش کتاب (ایبنا) به نقل از و اطلاع رسانی و در عصر دوشنبه(27 ماه) در محل در با تاکید بر این مطلب گفت: اشتراکات و و دو ملت و ما را به شکل و و همه می کند. گفت که سفر وی در سمت است که دو است. و ابراز امیدواری کرد از این سفر چند روزه های جدید در عرصه های و به شکلی پایدار استفاده شود. وی ادامه داد: باید این سفر را به یک در های سینمایی، کتاب، نشر و برگزاری نمایشگاه های تبدیل کنیم و در این مسیر معرفی و عرضه کالاهای در بازار بسیار مهم است. ایرج مسجدی؛ سفیر در نیز در این با تشریح فعالیت های مناسبات با عراق، آمادگی نمایندگی های در نزدیک با و گسترش های با اعلام کرد. در این معاونان و مسوولان و رایزنی و آخرین وضعیت ها و را بررسی کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
دیدار فرماندهان ارتش لرستان با آیت‌الله میرعمادی

دیدار فرماندهان ارتش لرستان با آیت‌الله میرعمادی


گروه ـ از و 27 فروردین در آستانه روز با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد دیدار کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهوری تاجیکستان

دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهوری تاجیکستان


به گزارش تقریب(تنا)، (دوشنبه) جواد ظریف با "امامعلی رحمان" در خصوص دوجانبه، ای و بین گفت و گو و نظر کرد. در این با به دو بر و های در بخش های و کردند. و عضو - اکو - سه 28 در پایتخت برگزار می شود. در این اجلاس، روند پروژه و ها در قالب تعاملات دبیرخانه این با دیگر بین المللی و تخصصی و وابسته اکو می شود. ارزیابی اهداف و وظایف منعکس شده در سند مربوط به چشم موسوم به "چشم اکو ndash; 2025، تدوین جدید این برای کمک به افغانستان و نیز مسائل اداری و مالی اکو از جمله مورد این اعلام شده است. ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، و پاکستان ، 10 کشور عضو اکو هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
علی رستمی رئیس هیات بوکس استان ایلام شد

علی رستمی رئیس هیات بوکس استان ایلام شد


- - با برگزار و در نهایت علی رستمی برای چهار سال آینده به عنوان رئیس این برگزیده شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بهار سرخابی‌ها با یک گل/شکار حلال

بهار سرخابی‌ها با یک گل/شکار حلال


صفحه چاپ 97 که در مراکز فروش و دکه‌های روزنامه‌فروشی عرضه می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
کنگره ملی ذغالسنگ ایران در طبس

کنگره ملی ذغالسنگ ایران در طبس


- - ملی روز با از 7 آلمان، فرانسه، لهستان، جمهوری چک، ترکیه، اوکراین، استرالیا در طبس برگزار شد. عکس از سجاد نجفی*3028
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مرکز اسلامی آرژانتین حمله به سوریه را محکوم کرد

مرکز اسلامی آرژانتین حمله به سوریه را محکوم کرد


مادرید- - روز در ای موشکی بامداد شنبه آمریکا ، انگلیس و فرانسه به سوریه را محکوم کرد .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
کاخ سفید: تحریم های بیشتر روسیه بررسی می شود

کاخ سفید: تحریم های بیشتر روسیه بررسی می شود


- - از داد: کاخ روز کرد که های بیشتری علیه روسیه را در پی حمله ادعایی شیمیایی در سوریه مورد بررسی قرار می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
رویترز: آمریکا از فروش قطعات به شرکت چینی منع شد

رویترز: آمریکا از فروش قطعات به شرکت چینی منع شد


- ایرنا - روز به نقل از های از داد: متحده، های را به مدت هفت سال از فروش قطعات به تجهیزات مخابراتی چینی موسوم به «زد تی ای» به دلیل نقض تحریم های ایران منع کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
هیات فائو از طرح550هزار هکتاری خوزستان دیدن کرد

هیات فائو از طرح550هزار هکتاری خوزستان دیدن کرد


- - پنج از و ملل (فائو) روز به معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی از طرح 550 هزار هکتاری رهبر معظم انقلاب در خوزستان و ایلام دیدن کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ظریف با امامعلی رحمان دیدار و گفت‌وگو کرد

ظریف با امامعلی رحمان دیدار و گفت‌وگو کرد


وزیر که به سفر با رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
ساعی: برای همکاری با فدراسیون تکواندو تصمیمی نگرفته‌ام

ساعی: برای همکاری با فدراسیون تکواندو تصمیمی نگرفته‌ام


تهران- ایرنا- عضو ملی روز حضورش در مدیریت تیم های ملی تکواندو گفت که هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تمرین تیم ملی فوتبال برگزار ش د

تمرین تیم ملی فوتبال برگزار ش د


تهران- ایرنا- تیم ملی (دوشنبه) زیر نظر «کارلوس کی روش» سرمربی تیم در مرکز حرفه ای (پک) به تمرین پرداختند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
صلاحیت پمپئو در کمیته روابط خارجی سنا رد شد

صلاحیت پمپئو در کمیته روابط خارجی سنا رد شد


- - روز در نوشت: با سنا برای تائید صلاحیت مایک پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا، وی با وضعیت متزلزل و بی ثباتی رو به رو شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فرایند سیاسی حل بحران سوریه از سرگرفته شود

فرایند سیاسی حل بحران سوریه از سرگرفته شود


وین - - عضو روز در ای ضمن بر و مذاکرات ژنو برای حل بحران سوریه؛ از ایران، روسیه و ترکیه خواستند که توقف خصومتها در سوریه را تضمین کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
کنگره ملی زغال‌سنگ ایران در طبس

کنگره ملی زغال‌سنگ ایران در طبس


ایرنا-بیرجند- ملی صبح با از 7 آلمان، فرانسه، لهستان، جمهوری چک، ترکیه، اوکراین و استرالیا در طبس برگزار شد. عکس:سجاد نجفی*2*11*
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فردا آخرین روز ماه رجب / 29 فروردین؛ آغاز ماه شعبان

فردا آخرین روز ماه رجب / 29 فروردین؛ آغاز ماه شعبان


شبستان: ماه در که آن حتی با تلسکوپ وجود داشته باشد، بنابراین فردا آخرین روز ماه رجب خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
اصلاح‌طلبان از بلاتکلیفی شهرداری تهران در دوران نجفی می‌گویند/ اگر به «برجام موشکی» تن داده بودیم...

اصلاح‌طلبان از بلاتکلیفی شهرداری تهران در دوران نجفی می‌گویند/ اگر به «برجام موشکی» تن داده بودیم...


مجله پلاس: های اصولگرا و طلب در های های را از روز می کنند. که در می گشت و در لای این ها در روز (97/1/27) و نقل آنها شماست: *** (روزنامه های طلب) در چه گذشت؟! شرق: در شرق به به و از پشت های این را می سازد. او می نویسد: & به پس از های که با جدی و و و از می شد، نمی در دست و گیرد. از سوی ای و به نیز می از سوی دو را به شدت در مخاطره دهد. اتاق فکر دونالد حل این مشکل را با وجود اکراه رئیس جمهور و توییت بمب های هوشمند که سامانه دفاع قادر به انهدام آن نیست، رایزنی با دیگر بازیگر و تأثیرگذار دانسته و در نهایت دو طرف با بمباران نمادین، مشروط به آنکه ها و سربازان و همچنین مراکز در و به شخص بشار اسد در این هدف نگیرند، به توافق می رسند. مراحل بعدی این سناریو مضحک تر از اصل آن است. برخلاف قبلی، به صدور ای از سوی سفیرش در بسنده می کند. قطع نامه پیشنهادی در شورای امنیت تنها از سوی چین و بولیوی حمایت می شود تا نیازی به از اعمال حق وتو نباشد و به این ترتیب پرونده به دوما و نیز می شود.& در خاتمه نیز تصریح می کند: هدف غایی در ورود به سوریه، احیای و جای پای شوروی سابق در این منطقه حیاتی از سوی فدراسیون و از آن بالابردن چانه زنی خود در حوزه های استراتژیک این در مواجهه با غرب و به اوکراین و ا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
بازگشت اعضای شورای فنی تیم های کشتی فرنگی به فدراسیون

بازگشت اعضای شورای فنی تیم های کشتی فرنگی به فدراسیون


- - فنی تیم های ملی (دوشنبه) با بازگشت همه اعضا و در حضور «رسول خادم» رییس فدراسیون برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
احتمال آبگرفتگی معابر در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

احتمال آبگرفتگی معابر در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد


یاسوج- ایرنا- کل و گفت: با به از به این احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی و لغزندگی و اختلال در حمل و نقل جاده ای و گردنه های کوهستانی وجود دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
حمله گروه طالبان در استان فراه افغانستان دفع شد

حمله گروه طالبان در استان فراه افغانستان دفع شد


- - در غرب روز کرد که در امروز به سه پاسگاه امنیتی در حومه شهر مرکز این حمله کردند که با برجای گذاشتن بیش از 37 کشته مجبور به ترک محل شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی