صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب دولتآشنایی با انواع مالیات‌ مستقیم و غیر مستقیم در ایران

آشنایی با انواع مالیات‌ مستقیم و غیر مستقیم در ایران


مالیات است که قانون و از سوی و به در واقع را از دارایی و برداشت می‌‌کند و هیچ تعهدی نسبت به پرداخت‌کننده نخواهد داشت. از مهم‌ترین منابع دولت‌ها در سرتاسر جهان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 33 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت


به گزارش خبرگزاری تقریب، متن و های رضا و که از سوی به شده، منتشر شد. را از ذیل بخوانید: رضا متولد 1345 متأهل و 4 فرزند سابقه ایثارگری: در بسیج، در جبهه و جانبازی (25%) تحصیلی و آموزشی: دکتری (DBA) و ارشد و استراتژیک- حقوق- عضو سهند عضو پژوهی (هیأت امناء) مطالعات و های و قائم و در طرح و و (برگزیده به برتر) و تبریز، آذرشهر و اسکو در ای هفتم، و نهم ملی مس و در با آثار ها و در ملی و رفع مجری طرح اصلی بر و های و و و در سفرهای استنانی عضو عضو عضو بازرگانی، و و و در های و کسب و کار عضو و و بازنشستگی کارکنان مس عضو گفتگوی و بخش نایب اول و (مجلس هشتم) (مجلس هفتم) در های و از و خودروسازی و و شمال غرب در فراکسیون های کارگری، و و مدیرکل و استانداری (تبریز) (عج) (بندرعباس) تشویقات و (دریافت لوح تقدیر) در جشنواره شهید رجایی (دریافت لوح تقدیر) (براساس ارزیابی (EFQM)) مجتمع (عج) متن های را از ذیل بخوانید: مقدمه و به و در به جهت بیشترین سهم در به اثرات پسین و پیشین ای با بخش های است. با داشتن های و با از و با از جهت و های جهت : بروشنی می تواند در مسیر شدن و با نموده و در ردیف گیرد. اهدافگذاری های شده عمدتاً بر اصل از و و بخش به و ، و با آرامش و و و و آسیب با از و صدیق و خدمتگزار می باشد. از منجر به بخش شده و موجب مقاوم تر در برابر تکانه های و و مقاومتی و تحق پیشرفت ایرانی- در بخش ، و است. در این راستا سهم و نقش، بر دوش بخش و بخش های و و را عهده دار است. به این هر بخش به مؤلفه های شامل وضع موجود، هدفگذاری کلی و کمی، و های در جداگانه گردیده است. | با به کنونی به و تنگناهای در تحریم، از این تحت "برنامه های خاص در بخش و تجارت" به ویژه، و تاکید شده است تا در اخذ رأی از در های با از تیم در زمانبندی سازماندهی و سریعاً با و علمی، و و نهادها و های بخش گردد. تقدیمی که از تکلیفی و بالادستی و با به و واقعیت ها و های پیش روی به دور از هرگونه اغراق و بزرگنمایی با زحمات تیم متخصص و متعهد و با در های و و بخش ها شده است. رجاء واثق با اتکال به خداوند متعال و با های های ، ها و بخش به درآمده و طی مدت باقیمانده از دوازدهم، گام های موثری در جهت و آبادانی میهن عزیزمان برداشته شود. رضا بخش و 1- بخش 1 - 1 - ها و 1 - 1 - 1 - اهم قوت: عزم و اراده ملی رفع حادث شده و و از ها و های کارگشا امکانات و زیر های و جذابیت نرخ بازگشت در و و اقلیمی و از و (رتبه پنجم در فارغ التحصیلان فنی و علوم) 1 - 1 - 2 - اهم ضعف : در از و و ضعف نگرش سیستمی ، و عدم بین به ملی وری ، نامتناسب صحیح و ضعف در بین (تولید و و (واردات و صادرات) عدم به در های شده در بخش 3 - 1 - 3 - اهم ها: ممتاز و از مادر و و در از های حرفه ای و رشد در پی نرخ ارز و جایگزینی و 1-1-4- اهم تهدیدها: وری و تعطیلی از و با در واحدها عدم بخش های محاسبه و سهم تأثیر بموقع و و با های در فروش نفت و در نقل و انتقالات ضعف در های با های و از غفلت از روزآمد و تکنولوژیک در بخش از غیر و انحصاری از 1 - 2 - کلی وری کل سهم از در و در سهم و نقش بخش در های بخش و تصدی گری سهم با و در و و به و در بخش جذب و پیوستن به با و پایداری های در به 1 - 4 - بخش به به ترسیم شده ، بخش به شرح زیر می گردد: ١- و کسب و کار 2- و های و ها 3- وری 4- و 5- از بصورت با اصل شدن 6- از به با و 7- در 8- و بین با های و 9- ها و های و بر 1-5- های جهت به به و فوق ، های به شرح ذیل تعریف شده اند: 1 - 5 - 1 - و کسب و کار و های تابعه به با در طرح و و بازدارنده و مراحل آن ها طرح های و روز آمد و بخش ذینفعان به ذیربط و درگاه های و راه و نرم افزاری در های از و راه 31 مرکز کسب و کار و ای فنی، و و های به بخش جهت در 1 - 5 - 2 - و بنگاهای و ها سند با و های و بازنگری، و متبوع در های و ای و فهرست موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره 26725/ت 48462ه مورخ 11/ 3/ 93 در عدم مشابه و های فیزیکی (شهرک ها و نواحی صنعتی) با ملی به های و با نرخ ترجیهی یا یارانه از و ها از و و های در هر رشته و با و از های بنیانی که در بر را در مکانیزم بهم رسائی (Matchmaking) می باشند. آ-5-3 - وری از وری ، و و های و داده های تلفیقی عمیق و جدی به و و تربیت متخصصین به مهم وری و اندازه 1-5-4- و از جذب به خطر از های از و طرح های با بخش از و از همایش های بین در معرفی های ، جذب در بخش و توانمندی های و و ملی به از سنجش و های خرد، و های های که بیش از 30 درصد یک (کالا یا در را هستند. آ-5-5- از و های ملی از و ستادهای متناظر از برندهای و بین شدن آن ها و در برگزاری های از و از ها و ها و اعطاء به و و از های 1 - 5 - 6 - از به با و از و های و از های ای ، و از شکل های بخش از و های و در و سهم و در های های های طرح های و کاربردی شدن و در جهت بخش و و از ها و پایانه های دانشگاهی و تحقیقاتی از طرح های و جهت و و ، مهارتی و و پیشنهاد به علوم، و و از های و و و های سهم طرح های و در اعطایی به ها و و با کشورها و های از های و در های 1 - 5 - 7 - در و کارآمدسازی ایمنی، بهداشت، و (HSEE) از و و بازیافت پسماندهای الکتریکی و های آب در بخش (با آب بر) و به بر از تصفیه های پساب های های در از طرح ناوگان خودرو سنگین از کم و پربازده طرح جایگزین فرسوده با پر بازده و کم 1 - 5 - 8 - و بین با های و تعمیق و با هدف بسترسازی و از ها با منطقه، مسلمان و آسیایی از های با هدف و سازنده از های در مناسبت ها و بین درخصوص ها و های ای و بین در و های با هدف و بخصوص و 1-5-9- ها و های و بر از از محل طرح کمک به و تجدید و بخش ها و اهم قوت: و غنی و غیرفلزی در از تحصیل و در و پتانسیل های در قطعات، تجهیزات، مصرفی و ای ارزآوری بخش و و کل در اهم ضعف: عدم یکپارچگی های و سهم در ثابت کل وری کل و عدم از ابزارهای در بخش توجیه و شکاف و فرسودگی و رفع تعارها با و اهم ها از در و به آب های و به روند صعودی و ارتباطات در جهت متوازن ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز کلی نقش های غیردولتی در های بخش جهت راه که با و محوریت شده است ارتقا سهم و های در ملی از های و و جهت از خام فروشی و وری بخش با هدف در پذیری، سهم و نقش بخش با هدف در جذب و صیانت از و موردنیاز آنده و و کار ایمن و خصوصاً منجمله آلومینیوم، مس و فولاد کمی و در سال 1396 و کمی آن تا افق 1400 ؟؟؟ جدول؟؟ بخش و بر و از جذب کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و در بخش و جهت های و های جهت بر و از جذب و در دار در طول ششم از و روز در های و ها های و مکانیزه ثبت محدوده های (تکمیل طرح کاداستر) از و و جهت جذب های بین با های صاحب و روز در های های مالیاتی، گمرکی، و عوارض و آ ها های های در بخش کانی های از دار و آوردن گران در طرح های از طرح پهنه های به سمت عمقی و تحت الارضی و کشف زیرزمینی در به سمت پروازهای ژئوفیزکی کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و و و تکلیف پروانه های و صادره با های و بخش به در با جدیت و های و آنلاین و مرحله از طرف ذینفع و با و جنگل ها و و های جبران و در ها با هدف نگاه به و در بخش با بالاتر و با و تبادل تفاهم های و و رینگ و ابزارها و بسترهای و بخش به فنی و و از های در و و های گمرکی محوصلاتی که در به حد دارد. بخش و با هدف با و به و جهت های و جذب و های و از تجارب حکشورهای در جذب در و و و جذب دهی و سهم بخش و در از ملی و ها و اخذ و های در بخش (معادن و کوچک) و گلوگاه های و تجهیزات و (اکتشاف، استخراج و آزمایشگاه) و رفع وری در آب و بازیابی آن در و از های کم آب بر و و با هدف و و حفظ با ملی و اهتمام جهت اهداف، میعار وری و و های با هدف خام و های بخش منطبق با فنی و تسریع فنی معدنکاران بخش ها و اهم قوت: نوزدهم در بین به بزرگی و اهمیت ژنو اکونومیک در ای با 450 میلیون نفر جمعیت و با 500 میلیارد دلار سالانه و های اقلیمی، تاریخی، و مذهبی و برخوردداری از های و در از حیث و پتروشیمی و های نفتی، و فنی های در مبادلات اهم ضعف: های بزرگانی (حمل و نقل، و...) سهم با و کم وری کل در رشد بخش سطح و فنی در و جذب ضعف بنیه اغلب های سهم غیررسمی و به های و و ضعف کارایی اهم ها: از در و از ترانزیت (صادرات خدمات)، و در پیرامونی با 15 و مجاور و کار در از فراوان نفت و گاز و به و به آب های های بالقوه و بالفعل به در (صنایع پتروشیمی، فنی و و...) اهم تهدیدها: ای نام کسب و کار و های یکجانبه ضعف جدی در کارگزاری با هدف شدید نرخ ارز و چند نرخی آن گرا و کم توجهی به ملی در و و تغییرات مدام جهت های و عدم و و راه در جهت عدم اجماع ملی و در در و و عدم فرماندهی در بخش و منفی بین های در هدف ضعف و عدم و پیوستگی های صادراتی، و و در و به علت ضعف های (جاده، ریل، بندر، کشتی، هواپیما، کامیون ، هتل و...) کلی وری در بخش و و سهم بخش و در و سهم و نقش بخش در و در بخش جذب در نهادینه در سهم از کل بخش از و با هدف به در و بین و در با غیر از به هدف و و به از مؤثرتر از های بخش و های های جهت از و و با هدف به در با هدف آن با جهاد و در نظر و فشار به و اصناف از ساختارهای و خدمات، و و ها های پخش و های صنفی ولجستیکی و از روان و های سند و راه در و و روزآمدسازی شیوه های بر و جهت و و و و و و های خرد شناسایی، و از های و فروشگاه های و آپ های و به های بخش و بین و در با غیر از از های سفارت های در خارج از و کمی و رایزن های در هدف به و های فرامرزی (کاهش زمان - های ترخیص- مجوزها) و با یاجاد های مشترک و از های و و های دوجانبه و چندجانبه و ای و نام و نشان - های های و از های و در و های از و جذب کمک به تبلیغات، بازاریابی، رسانی، آموزش، در های بین و های به هدف و ها و های مویرگی در هدف و ها و دو یا چند به از و های های و جهت همپیوندی و هلدینگ های از و (بسته شستشو و...) جهت با های صادرکننده به (ترغیب و سازندگان به با تولیدکنندگان داخلی) از ای از و از با از و به از های با های و ای از بخش و های در جهت فکر با هدف از دیدگاه های و های بخش های بخش های با بخش جهت و رفع و حذف مخل بخش و انحصارات در بخش و و در موارد خصوصی، ها و زدایی به شروع و کسب و کارهای در جهت حذف و غیر گر با خود بخش در جته کسب و کار از الکترونیکی فرآیندها و (تولید اتکا، رصد و برخط های تجاری) از و های و شتاب دهنده ها (استارت آپ ها) با به خاص و فشارهای و خارجی، به در جهت مردم، های در خاص با بخش و در که پیشتر شد، طرح شده است. این ها و به شرح زیر می باشند: و با هدف و عمومی: و و های و و های در و به طوریکه هر یک از های ذیربط، و های خود را به و دهند. با هدف آن سطح پاسخگویی تیم با اختیارات در و جهت با های ظالمانه و جدول و هدف خانوار با به و از بهنگام هدف هدف از قبیل کارگران، کارمندان وو... . حساس، و اولیه و ای سناریوهای با فوری سازوکار بورسی در های و پیش بازه های زمانی تقاضا و هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت از در مواقع پرمصرف و راه سازمانه و در رصد و و بهبود، و های و و و از در امر راهبری و های با و (انبارها، ثبت سفارش، حمل و نقل و...) به شناسه هدف با از ای پرهیز از های مخل به موقع اعتبارات و از از تعاونی های مرزنشین، ملوانان و های و از از منظم، به روزآوری وقواعد مربوط با روش های و روش های کسب و کارها و و بر مبنای اثربخشی و های در جهت غیرنفتی: (از و پردازش آن) از با به و از موقیعت در جهت با شرکای ای نمایندگی در و های به و های و به و هدف و به جای خام و ای و های و در جهت با به های (بسته از و ضمانت های صادراتی) خریدار و فروشنده بین از و و هاب های ای مالی، و های ای فقر و و مرزی: احتمام به در بخش و با هدف و این همسو با با مأموریت به های ای جهت و های و با های ای با هدف محرومیت و شدن طرح های در این های و در جهت بر از در و و به از و از های در بخش و تجارت: از طرح های زا به در کمتر برخوردار های های تعطیل شده و از مکانیسم های و ارزی، در گردش، معافیت ها، ها، های و هم صنف از آپ ها در بخش و کارخانجات از های - که بتوانند با مجوز بدون کارخانه از های بلااستفاده و به و نمایند و در جهت به های و های با هدف با فساد و و ها و بر حسن های و عادلانه و همزمان به و آحاد در های و نیز در های اقصتادی با مطبوعات و ها جهت همگانی به و از های جهت ارایه به طرح های فرآیندهای و خارجی: راه به گروه راه های کسب و کار راه و و بازمهندسی فرایندهای با ثبت سفارش و کارت راه و با هدف حداقل 3 برابری خرد (صنایع و و خانوادگی) در های بر کمی و آپ های و های و سربار در شده از راه در های راه تهاتر با به یوژه های و و معماری و در و و مدیریت، پروری و در غیرحاکمیتی به ها، ها و بخش تمرکززدایی و تفویض در تمامی سطوح اعم از ستادی و صفی با اصل توازن و جدی و از درون و گرایی، به بانوان و ترجیح از به تنها معیار انتخاب و تعراض در ها، ها و و های شفاف، و با کارشناسی، کارگروهی، خرد جمعی و اقناعی به جای فرد و دستوری و و تعهد و مدیران به های قانونی از ششم و و الزامات و ها وفاق ملی، و همه از های و قوه قضاییه و های ا جرایی به پول و اعتبار، و و ارزشمداری و به سمت به های پولی و و پیش شدن متغیرهای مهم بخش و و با بخش (نظیر روستایی، تبصره 18 و...) تضمین و در جهت بخش دهی و در گذاری، و ها و و و های بخش های نظر و های بخش های نظر و مخل و و و جاری بر در سطح و هوشمندانه در و در جهت و های بین در ها و وریه های و از تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های بعضاً موازی و متناقض در های پولی، و همراهی و نهادهای در های شده به رفع انحصارها و برقرار در تحت دادن و قاعده مند های انحصار و مرجع: سند چشم انداز در افق 1404 های معظم رهبری (سیاست های کلی های کلی بخش های کلی بخش معدن، های کلی اشتغال، های کلی اصل 44 و...) ششم و و تکالیف مندرج در سال 1397 با بخش دوازدهم و های جمهور راه بخش و سند و شده وقت در دوازدهم به با بخش و (قانون رفع و کشور، کسب و حداکثر از ت وان و در و توقیت در امر صادرات، صنفی، و...)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
جشنواره کتاب کودک و نوجوان در پایتخت کتاب ایران برگزار می‌شود

جشنواره کتاب کودک و نوجوان در پایتخت کتاب ایران برگزار می‌شود


به گزارش خبرگزاری تقریب، به نقل از ستاد اطلاع خوانی، نخستین و در روزهای و دوم تا و در چهارمین شد. در این های از جمله حضور چهل و در شهر و و این های متعدد، شب های شعر و خلق با آب و... دو ملی با آب، می شود. در خبری این که پیش ظهر امروز در و شد، علی اصغر سید و در در سخنانی این گفت: مهم و اعتبار این از این جهت که با پردازی، تلاش و خلاقیت گردشگری، هتل داری و گاه های بومگردی در بخش شکل گرفته و می شود. وی افزود: یکی از مهم اهداف ما در جلب غیر عمومی، های و بخش بود. با می از آن شده است. هم این در به طور و با خوب در و می شود و های و در شد. از این در آن ملی و را نیز جلب کنند. این می دهد های غیر در های و را و ست شود. و هم و را به یکی از های مهم این و کرد با و باشد. اکبر و نیز در آغاز سخن گفت: امید داریم همان طور که تئاتر و در همدان می شود و هم و در اصفهان رقم می خورد، و هم در شهر شود. ما سعی کردیم از فرصت بودن شهر بهره ببریم و با تمام توان و جلب توجه رسانه های سراسری و حمایت معنوی وزارت و راه را ای در و باز کنیم. این در به تشریح های این پرداخت و گفت: در چهار روز جشنواره، های داشت. در این مدت چهل و ده و میهمان شهرستان تابعه و روستاهای این منطقه بود. ها و ها و های با شعر، قصه گویی، ترجمه، سفر و ادبیات، و چالش آب، و و ... داشت. افزود: این ها در دو بخش بزرگ سال و هم کودکان و ها شد. بر آن صبحگاه را و اول صبح در حاضر می شوند و در صبح گاه با بچه ها گفت وگو کرد. بر این ها ما ای از ها و را در گاه های بوم و هم سالن هتل های شهر داد. شب شعر و شب و شب تجربه و تقدیر از ادبیات و و نقاشی و و نیز از فعالیت های این است. در این هم ستاره رئیس و نیز از با موضع آب خبر داد و گفت: و با در سطح ملی شد و هم زمان با مراسم اختتامیه و در روز و و روایت و تصویر هفت و هفت معرفی شد. داد: به برگزیدگان بر تندیس جایزه، هزینه سفر چند روزه به و برخی کشور و اسکان در گاه های بوم شد. هم آثاری از صنایع دستی و چاپ ها و تصویرهای از جوایز این بود. ساز و کار رقابت خلق و با آب هم به این شرح که و های رسیده بررسی می شود و آن مواردی که واجد ارزش های و خلاقانه هستند با تایید هیات داوران، شرکت کنندگان با مشورت و تصویرگرهای پیشکسوت آثارشان را خلق می کنند. این مقام مسئول در و ملی با مضمون آب در هفت سال گذشته را یکی از های این اعلام کرد و گفت: برتر با آب با لاک پشت پرنده شد. همچنین در این جعفر توزنده و جزیئات این با و توضیح هایی ارائه کرد. در پایان از پوستر رونمایی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد

کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد


به خبرگزاری و در های را به کاربردی و بحث و می دهد. در تعریفی از می به و به در یک است. مند است که و های سازمانی است و مستلزم توسعه و مند ها، شایستگی ها و تخصص های در حال و آینده است. در را بدین صرت می در عبارت است از افزایش توان کارکنان های در نظریه پردازی در امور اجرایی-سیاستی و خلق در های عمومی. در در می و در می شود. در به هرم و آن و می کند و می که از این را اند که که ها و در یک هرم است که به مدل هرم است. در این هرم های که به خود ندارند. در فصل به سه و مدل های می کند. فصل دوم این با ها و های به های از مثال هایی در های می پردازد. نکته مهم این است که و مدل ها را به مستقل نمی کند. بلکه به موردی را کرده است. فصل سوم به های فنی و اسناد فناوری می پردازد. معتقد است که فراتر از است، برچگونگی و طبقه ها و توجه دارد، در حالی که دانش،کار و ترکیب اطلاعات، تبدیل آن به و استنتاج و کاربرد آن را وجهه همت می دهد. رویکردی کاربردی، فرایندی، تحلیلی و معطوف به تصمیم گیری است. در این فصل به های در ها و همچنین استفاده از ها و خانه می کند. در فصل چهارم به و استراژی می و می گوید: مقصود ما از ریزی و به در یک است. پرسش اصلی این است که چگونه و شود و چه ای به کار گرفته شود؟ در واقع ای است که های را نموده، آن را به وظایف پیوند می زند و دسترسی آن را افرادی که به آن نیاز دارند فراهم می کند. فصل پنجم به می پردازد. در این زمینه با به اینکه روش این کار تلفیقی از مدل کشف، و با مدل ای سیاستگذاری است. در معرفی این فصل می نویسد: این فصل در پی روش شناسی های ضمی و در های عمومی، اعم از و غیردولتی، ترکیبی از مدل اکتشاف، و با مدل ای است. در فصل ششم یا آخر به نرم افزاری پیش می پردازد. در ذیل این بحث می چهار رکن که عبارتند از دهی، کاوش، و نامگذاری(برچسب زنی) و جستجو. و (مدل ها، ها و ها) تالیف کیومرث اشتریان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی علوم در 430 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه به قیمت 30000 تومان منتشر و روانه بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
اولین جریان اپوزیسیون دولت عراق اعلام موجودیت کرد

اولین جریان اپوزیسیون دولت عراق اعلام موجودیت کرد


اربیل ـ ـ نسل نو به کرد در جدید مشارکت نکرده و به عنوان اپوزیسیون در پارلمان فعالیت خواهند کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نحوه مشارکت عمومی در پذیرائی از زائران اربعین

نحوه مشارکت عمومی در پذیرائی از زائران اربعین


به حسن های و با به ثبت گفت: های که به یا آن از داران اهل بیت (ع) که از کاروان جامانده و تمایل دارند بهره ای از ثواب آن ببرند، می توانند با شماره گیری کد دستوری #233*(ستاره و سی و سه مربع) به هر کمک های خود را کنند. وی های و را و افزود: این و 13 آن، است و در آن ندارد. به گفت: یکی از این است که کجا و و آن ها، کجا شود. با به و با و های و به ما شد. وی با و نشان کرد: وظیفه های و تغذیه، ساماندهی امور، ها و از ایران، جلوگیری از هدر رفت منابع و خیران است. جمعیت را بیش از 150 هزار نفر برشمرد و گفت: سازماندهی و اعزام آن ها برعهده های و است. این از محل های خود کمک های را جمع و با هماهنگی به منتقل انتقال کرده و به می کنند. اسکان، و کمک های داوطلبان خدمت اظهار داشت: شاید پیش بینی می شد با به اقتصادی کشور ضعیف باشیم؛ اما به قدری داوطلب داشتیم که شاهد افزایش 20 درصدی ها بودیم به طوری که به مسئولان گفتیم این کار را متوقف کنید، چون بیش از این اسراف می شود. وی نوع کمک های نیز گفت: هر موکبی نیازمندی های متفاوتی دارد. ها معمولا در محل خود اطلاع و کمک را جمع می کنند، اما بعضی ها را خودمان کنیم. متمرکز که از نظر و بهداشت قابل نگهداری باشد، مثال گوشت مصرفی را طی 10 یا 15 روز کنیم. ادامه داد: بیشتر، به پرداخت و کمک نقدی است تا خود برخی ها انجام دهد، اما اقلام غیرنقدی مثل پتو هم است که البته پتوی نو کنند. خود ما هم هر سال پتو های اهدایی را شسته و سال بعد می کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ساعت‌ها معطلی زائران اربعین در صف فقط برای 150 هزار تومان مابه‌التفاوت ارز دولتی!

ساعت‌ها معطلی زائران اربعین در صف فقط برای 150 هزار تومان مابه‌التفاوت ارز دولتی!


پبه گزارش خبرگزاری تقریب؛ بعد از هفته ها از شروع حسنی به محترم و امید به فکر به و از روز گذشته از 10 روز به روز از را اجرایی کرد تا کشورمان، خود را تا در خود را کنند. اما این در به است که در ادامه به مواردی از آن می پردازیم. ـ اول اینکه و دقیقاً یک سال فرصت بهترین و ارز را در اختیار داشتند اما دقیقا در 11 ماه سال هیچ و در این راستا نگرفت و در نهایت در دقیقه 90، چند روز به و در که خیل از به خود از به 13 تا 14 به فکر این افتاد. ـ در که و ارز در خود را از یک شده در به و پس از از مرزهای کشور، در خاک در شهرهای نجف، کربلا، بغداد و با مراجعه به شعب خود را تحویل بگیرند! آیا چنین ای، مناسبی ارز است و آیا چند در چند شهر باعث ازدحام خارج از حد تصور در شعب شده نخواهد شد؟! چرا صرفا تعدادی جمعیت میلیونی شود تا بخش از وقت ارزشمند که صرف زیارت صرف ایستادن در صف ارز شود! ـ حتی تا همین امروز هم که ده ها اطلاعیه از سوی مسئولان امر و جزئیات به مصوب صادر هنوز هم آدرس دقیق شعب یا مراکزی که در خاک خود را کنند، اعلام نشده است! ـ 96 و سقف دریافتی هر هم 100 شده است؛ در حال حاضر هر در خاک 11 است نرخ با نرخ آن در هر 1500 است که اگر این را در 100 اعلامی هر محاسبه به عدد 150 می رسیم با منتی که بر سر گذاشته شده و البته با معطلی که هر در خود متحمل این صرفاًً 150 است! این مرحمتی قابل توجه می شود که آن را با ارز به هر کنیم! تا مرداد ماه سال جاری، به هر همسایه ترکیه، ارمنستان، گرجستان و ... 500 و به هر تایلند، فرانسه، اتریش و ... 1000 به 5 و 300 می کرد در که در آن مقطع هر در 11 بود با این ارز دولت، هر رقم 3 تا 6 میلون از بابت نرخ و نصیبش می شد! حال این رقم 3 تا 6 میلیون را کنید با رقم 150 نرخ ارز و حسینی!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عرضه ارز پتروشیمی‌ها از 5.2 میلیارد دلار گذشت/ سهم 53 درصدی در تامین بازار ثانویه

عرضه ارز پتروشیمی‌ها از 5.2 میلیارد دلار گذشت/ سهم 53 درصدی در تامین بازار ثانویه


به تقریب از اول تا 23 مهر ماه ارز کل و های پلیمری ایران هفت و 215 که با کسر ارزش هفت و 25 برآورد می شود. بر این اساس در طول 209 روز یعنی از اول تا بیست و سوم مهرماه در مجموع پنج و 213 ارز از از سوی های با های شده است. بر ارز از می که های اول تا 21 ماه و قبل از 22 بیش از 390 با و به صرافی های مجاز اند. همچنین در حدفاصل 22 تا 15 ماه بالغ بر 390 با نرخ و با راه اندازی کامل سامانه نیما از 16 تا 15 ماه دو و 193 و از 16 ماه تا 23 مهر ماه دو و 337 ارز از را مطابق با جدید مبنی بر فروش در در اند. به عبارت های در طول 209 روز امسال، 74 از کل ارز از را در و مابقی که معادل 26 است صرف خرید کاتالیست، مواد شیمیایی، بازپرداخت وام و فاینانس های خارجی، تامین تجهیزات و قطعات یدکی شده است. از سوی به استناد آمارهای تاکنون 4.4 ارز از غیر در شده که با وجود سهم 27.6 درصدی از کل غیر اما سهم ها در ارز در با 2.3 به 53 رسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
راهپیمایی اربعین، مظهر اقتدار و وحدت مسلمین و محبان اهل‌بیت(ع) است/ تلاش دشمنان برای اخلال در بازار ارز و سکه

راهپیمایی اربعین، مظهر اقتدار و وحدت مسلمین و محبان اهل‌بیت(ع) است/ تلاش دشمنان برای اخلال در بازار ارز و سکه


گروه سیاسی ــ آیت‌الله با بر عزم همه قوا حل و به از سوی به از سوی اشاره کرد و گفت: به لحاظ از حبس و اعدام اشخاص و خصوصاً وضعیت خانواده‌های آنها غصه‌دار می‌شود اما در عین حال با کسانی که طمعشان زندگی میلیون‌ها را متلاطم و به دشمن در ضربه زدن به کشور کمک می‌کند نمی‌توان برخورد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
فرهنگ عرصه اجبار نیست!/ سیاست‌گذاری فرهنگی چیست؟

فرهنگ عرصه اجبار نیست!/ سیاست‌گذاری فرهنگی چیست؟


به ایران(ایبنا)، پنجمین از های از به همت بین با و یکشنبه 29 مهر با علی کاراندیش، ویژه و در شهروندی، و در سالن اجتماعات و شد. بین در این توضیحاتی را های در کرد و گفت: یکی از ابتکاری در و تشکیل است که امسال نیز در نمایشگاه غرفه ای را به خود بود و با 5 شد. 200 به و هنر شد. وی با به طراحی سال گفت: این نیز است در سال 98 شود. کتابی که برگرفته از جلسات های از نیز تا سال منتشر شد. حیدری، مدیرکل دفتر و مالکیت و نیز در بخش از این در امر سخن گفت: از های و مهم در است و آن در شود. نیز تعاریف متعددی است اما که مد نظر این است که و است و با یا عدم نیز راه را می کند. وی با به سه مدل به افزود: مدل بر و است. مدل دوم بر عدم و مدل سوم نیز بر در است. به وی، پس از بخش های در پررنگی تر کرد. بعد از در است. در این ما نامتعادلی را داشتیم. در به شده است. در اصل دوم و نیز های شورای عالی سخن گفت و افزود: از مغفول بشر است و اگر را با همان ابزارهای دولتی ارتقا دهیم می پایه گذار باشد. وی با به و های مرتبط با در کرد: وزارتخانه ها، صدا و سیما، میراث و از در این می با این ما قوانین در های اجرایی نداریم. تبلیغات هم در این مدعی است که بیش از های می کند و ما می بینیم که چگونه می از و به طور در ها در این کند. عضو نیز در این با ما در است گفت: در که در آن کند و آن اعم از و... است و در این ها در هر که از است. وی داد: اما ای است که می در آن کرد. با به در این می را کرد: است در و از آن چون و در دست است و به ای است که نمی بر کند هم یک کنشگر کنشگران است اما تنها فروتنی باشد. این افزود: در این که فروتن است می مفید چون بزرگترین است و ای از امکانات و اختیارات را دارد. اما در دوم می شود که از چون در طبقه مسلط است و از آنجا که طبقاتی است امکان حکمرانی بر طبقات ایجاد می شود. گفت: منظور از نیز در اینجا و است. به تخصص داشتن کاری است. به طور از در کشورهای پول داری یا نمی خواهند دنبال پول مثلا در که دارای ثروت هم معتقدند 90 را مالیات بگیرد چون مابقی این کافی است. چون در خارج از اگر کسی بنویسد دار می شود هر چند در متاسفانه چنین چیزی و گاهی حتی ناشران 10 پشت جلد را هم فراموش می به مولف یا مترجم بدهند پس در اگرچه از دارند ولی پولدار نیستند. این افزود: نیز به ای از ارتباطات است که به درد فرد می خورد و می ای او محسوب شود. اما که می شود مربوط است به نهادهایی که می از کنش که در باشد. اگر این چهار را نداشته تحت تسلط هستند. وی در بخش از با به وقتی حرف می زنیم تکلیفمان را با مشخص کنیم کرد: مدل های به عدم آمریکاست. در مدل دوم که آن را پی گرفتند در دخالت کرد. اما در مدل سوم جمهوری رد و این است که می گوید چه بخوانیم و نخوانیم یا چه بشنویم و نشنویم. عضو در با به در سیاستگذاری های بین هم تاثیرگذارند گفت: به طور که آموزش و برنامه ریزی می کند کشورها نظرشان را می گویند و که بعد از اعلامیه ها کنوانسیونی شد که به آن می پیوندند به رعایت آن ما نیز به از کنوانسیون ها پیوستیم در که با متون دینی و... ما سازگاری و همین موجب بروز مشکلاتی در ما می شود. وی با تاکید بر می هر مدل را داشت اما اجرایش را کرد، گفت: اجبار بلکه است شما اگر می خواهید های را ببندید یا ها را سانسور را کنید. من چاپ خودم با مواجه شدم که اصل زیر سوال اما من به یکی از آن شوم. در بخش پایانی راهکارهایی داد و گفت: می که را در باشد. از سوی خود را به کارهایی کند که می دهد. علی کاراندیش مروستی و ارشاداسلامی در ضمن قدردانی از و همکاران برگزاری های از از و تابعه در خبر داد و افزود: پس از انتصاب اینجانب به وارشاداسلامی در در اولین از معاونت های و واحدهای تابعه، درخواست را که این و شد تا و با مفاد منشور در و هنر و رسانه تنظیم و شود که این در حال است. معاون مدیریت و منابع و داد: اهتمام و اعتقاد ما در برآن است که موظف است تا را فعال شدن بخش خصوصی و در ها فراهم کند و اگر در روزی را شاهد باشیم که در های و و از ظرفیت بهره ببریم روند پایدار نیز سرعت یافت. وی در گفت: سازی در و دیدن و نتایج آن در بین و پروسه ای مرور است. در پروژه های ها با جدول زمانبندی پیش بینی شده می شود و گاه زودتر از موعد هم می به ثمر بنشیند در که موضوعات ابتدا در ذهن و هدف تثبیت شود تا نمود عینی کند که این امر گذر است و امیدواریم در و برکات ماندگاری در پی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
داعش به زودی 21 گروگان خود از اهالی سویدا را آزاد می‌کند

داعش به زودی 21 گروگان خود از اهالی سویدا را آزاد می‌کند


به خبرگزاری بان بشر امروز (دوشنبه) ها سری جدیدی از های که را دارد. آن که بان بشر با و 60 نفر از خود را که به این دهد و 27 نیز پول و در مقابل هم اهالی را که کند. این سازمان کرد، مقدمات تبادل توسط میانجی گرها در دست است؛ احتمال می رود طی ساعات یا روزهای آتی روند آزادسازی سری جدید از ساکنان که را شود. است در این عملیات تبادل، 21 را کنند که 14نفر از کودک و 7 نفر زن هستند، این پیشتر شش نفر از 27 گروگانی که از بود را کرد. در حمله ای گسترده در 25 ژوئیه به که بیش از 250 کشته بر جای گذاشت، این افراد را بود؛ خانواده شدگان اخیرا چند بار دست به تظاهرات زده بودند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهری در سده‌های میانه بررسی می‌شود

تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهری در سده‌های میانه بررسی می‌شود


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) در تداوم در سده های ، مورخ و حمید احمدی دانشکده حقوق و و و به یک و 16 در می شود. بین هزاره طوسی سی ام آبان ماه با همکاری و گروهی از های و در می شود. افراز در توضیح این است: در که در آن به سر می ... سال شدن است که به و با قلم برگ را بر کهن سال افزود. در که به باد بی به و سخن از در کین و که در پی ترک جز از و از نمی حسن بن علی بن به در طوس چشم به گشود. با راه به که و روش نمی که روح شده و را از دست می را در و داد و را کرد. را از چین به زد. تحت او در که رگ بود و مدت ها به سبب و جنگ به شده بود از شد و و هنر و در بطن آن به افتاد. نو که از هند و و و روم را و به بین بدل و هر چه بیشتر آن فراهم شد. قومی که از شهری گری و بهره ای نداشتند و و کشتار را افتخار می به عموزاده خود آلپ ارسلان ، پشت و به اتهام روی آوردن وی به سبک زندگی متمدنانه و منع خوی غارتگری با او به برخواستند. خیزشی که خیلی زود با و شجاعت در حمایت از جوان به شکست انجامید و به بزرگترین حامی و تبدیل شد. که بر تکیه زده دیوان و را باری دیگر پس از سقوط ساسانیان کرد و به منظورتداوم آن، بزرگ آموزش و مدارس نظامیه را بنیاد گذارد. بدین ترتیب خرد و دگربار به جریان افتاده و و قلم که بر تیغ پیروز بود به نماد وزارت در بدل گشت. rlm;سیرالملوک، که راه و روش ورزی مُلک و ملوک عجم یا همان و به ویژه بود به قلم نگارش یافت. اگر هر کشوری یک هویت ای در باب مملکت داری و مندی ارائه که قابلیت تدریس و تفسیر در سطح بین الملل را (برای مثال اگر لویاتان هابز انگلستان، شهریار ماکیاولی ایتالیا، روح القوانین منتسکیو فرانسه و هنر جنگ سان تزو چین باشد) سیرالملوک خواهد بود. رساله ای به که خواننده امروزی پس از گذشت هزار سال به راحتی توانایی خوانش و فهم آن را داراست. در به پیام که در عمر در پی توهم خودبزرگ بینی خطاب به وی گفته بود اگر می خواهی بفرمایم از پیش تو برگیرند می نویسد: آن تاج به این بسته است، هرگاه این برداری، آن تاج بردارند. و چه زود راستی سخن با مرگ مشکوک تنها یک ماه پس از ترور روشن شد. پس از آن در مدتی کوتاه اقتدار و یکسره از و در پی دهه هایی طولانی از و کشمکش شاهزادگان در نهایت گردباد مغول قرون وسطای و خاموشی نوزایی و رنسانس آن را رقم زد. rlm;هرچند مرگ راه خردورزی و دوران زوال و انحطاط زمانی بس دراز بود اما گران بهای او در کنار سایر ستارگان سپهر و همچون همچنان زنده و زاینده است و چراغی راه بازگشت به مسیر خرد و را به ما بازمی نماید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
 توضیحات «ظریف» درباره حادثه ربوده شدن مرزبانان در میرجاوه/ شرط دولت پاکستان برای پیگیری

توضیحات «ظریف» درباره حادثه ربوده شدن مرزبانان در میرجاوه/ شرط دولت پاکستان برای پیگیری


با به شدن در گفت: پاکستان اذعان داشته به شرط همکاری ایران پیگیر پیدا کردن هستیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
کاریکاتور/ دولت و بهونه گیری‌های آمریکا

کاریکاتور/ دولت و بهونه گیری‌های آمریکا


کاریکاتور/ و گیری‌های آمریکا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
«اردوغان» می خواهد حقیقت را آشکار کند/ چرا «ترامپ» رنگ عوض می کند؟

«اردوغان» می خواهد حقیقت را آشکار کند/ چرا «ترامپ» رنگ عوض می کند؟


در یا عدم از این است که همه بیان نشده است به همین دلیل اردوغان بار دیگر در گفتگوی تلفنی با بر لزوم آشکار کردن محض تاکید کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
سهم شرکت‌های خارجی در درآمدهای زنجان 40 درصد است

سهم شرکت‌های خارجی در درآمدهای زنجان 40 درصد است


گروه و اقتصاد- در گفت: سهم خارجی در درآمدهای 40 درصد است و با 700 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی، 4877 شغل در ایجاد شده است. 
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش

صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش


به (ایبنا)، عرب و لبنانی است که می او را از خوش عرب در دانست چرا که مهم اش به شده اند. به برگرداندن این و روزنامه نگار ای است که وی به شرق و علی به در خود می دهد. و اسم اشخاص و نیستند و نمی به سادگی گفت که به خاص اشاره می کنند. این کلمات پیوندی با رگ وپی هر و پای در یک در چه ای می یک اگر به را تقسیم بندی کنیم، با دو تیپ رو می شویم. اول نویسندگانی که درمورد و جغرافیا و کشورشان به شان می نویسند و آن ها که اند و را اند. هم جزو دوم است. اما که با دوم این است که قلم در اش است. است که به جای گوش به و باغ ها، به و و گوش جان و از این ها خود آفریدند. جست ملت ها و شرق از های در است. و از که از به شده اند. است های که فر آن را با به کرد. از این نیک گهر است که های بی و جنگ های را نیز از تقدیم زبانان است. دو مهم و به ترتیب به دست هوشنگ و پور به شده اند. با نعیمی، بندرهای شرق با رضا دهقان و نمایشنامه آدریانا ماتر با سلیمانی نژاد از آثاری که از این به شده اند. هنر نزد است و بس از پراقبال این در است و آن هم مشخص سرسخت این با و کشورمان. در این دو صفحه از مان ورق می خورد، یکی حکومت سلجوقیان با تمرکز بر فعالیت های حسن و انقلاب مشروطه. در دست های رباعیات را با این دو بخش از می زند و خلق می کند که در سطربه سطر آن به به چشم می خورد. در تحلیل به این نکته که با فاصله و واسطه از می کند و در کل غیربومی گراست. خواننده در وهله اول با خواندن از با از ای می شود و در به ها از این می رسد. این در عرب هم از است تا که به نام رفت و در ماه سال 1395 از چند پخش شد. در که بر این آن را است. در این با به و و حسن از یک سو و از سوی جنگ طلب شده اند. به هر حال هیچ یک از این ها عشق این عرب به نمی شود. نقش در این اثر سبب شد تا در بار شود و که سال ها است با این شده اند. این در سال 1376 بار با سمرقند: سری با شد. و از این اند. این است که در سال 1390 از سوی شد. فتح قله های را رقم می به نام است که را به آورد. این شرح جان های پدر و است خود و در این اثر از به های نقب می زند. این اثر را از یک قتل یک که در قرن به به نام مألوف. نثر در این به به چشم می خورد. در از این می خوانیم: در ای که ها هر یک دارند. ای به نام ای به نام سر ای به نام به نام یکی هم به نام که های غول هم می شود. به ای به نام سنگ سربازان. این است که در به می نشستند. هیچ کجا بیش تر از این جا با و از نیست. با این حال که در چشم های ام را باز می بر من می شود. یک تخت که جای آن گود و شده با پشت و صاف که دست از هر طرف است. فکر می کنم این ای است که نام یک را بر خود دارد. در سال 1374 با پور از سوی نشر در شده است. در خود به درد و رنج ها را از می کند. این می به هر مرگ جنگ و ... اما که در به می کشد آن ها از روح و جان است. در ای که پس از در 23 2011 با در این است: اگر را به حکم از های بردارم... یک را اعلام نمی را حس می را حدس می زند؛ و شخص مجروح، داد و ستد دائمی تظاهر متقابل و اعترافات فریبنده است. را افشاء می تا آن را کنند، نیز آن را می تا افشا شود... است که گذر به را هموار می کند. مرکب خون از زخم بیرون می جهد. منظورم از زخمی احساس دردناک در خود نبودن، نه در که آن جا شده ای و نه در هیچ جای دیگر... من خاستگاه این جراحت، نخست به است که از ام چاره ناپذیر بودن، که باشم. و از آن جا منبع این خشم که دنیا سر به سر از بیگانگان و از اقلیت ها ساخته شده باشد. این را نیک گهر یکی از بار به است. از که به می آورد، است. در این به شرح جهانگردی ناشناخته از سده شانزدهم ملقب به می پردازد. این به های مختلفی از شده است. این اثر الله مهتدی است. اثری است که از از سوی نشر سروش در سال 1368 به و شده است. در سطرهای این می خوانیم: در رُم، تو پسر افریقایی بودی؛ در افریقا تو پسر رومی خواهی شد. که باشی، می خواهند پوست تنت و دعاهای قلبت را بکاوند، باش غریزه شان را پروار نکنی، باش سرتسلیم فرود نیاوری، مسلمان، یا مسیحی، تو را که هستی بپذیرند، یا از دست بدهند. آن گاه که به نظرت روح ها گنجایش به خودت بگو، زمین خدا دست ها و قلب خدا اند. تردید نکن که به دوردست ها بروی، به آن سوی همه دریاها، به آن سوی هم مرزها، به آن سوی هم وطن ها، به آن سوی هم باورها. در خودم، من به پایان سیاحت هایم رسیده ام، آرزوی جز ندارم، در محیط خانوادگی ام، روزهای طولانی در آرامش. و از آن که دوست شان کسی که عزیمت می به سوی آن منزل نهایی، آن جا که هیچ کس در برابر خالق نیست. پس از برنده نوبل می شود؛ ای که پیش از این به خوان رولفو، ماریو بارگاس یوسا، کامیلو خوزه سلا، گونتر گراس، دوریس لسینگ، آرتور میلر، پل آستر و اسماعیل کاداره اهدا شده است. او هنگام دریافت این گفت: این من معنا و اهمیت ای زیرا من با ای قدیمی است. ماجرای من به نام در آغاز می شود و در بشری ای دارد. است که های عربی، اسلامی، اسپانیایی، اروپایی، و با هم تلاقی پیدا می و من اکنون با این شرایطی که در احترام ای به در می گذارم. نه نه غربی، های از مهم این است که به شده. این را بار فر به و در سال 1382 از سوی ققنوس شده است. نشر نی از این را از نیک گهر در سال 1389 وارد کرد که تا به حال سه بار تجدیدچاپ شده است. های را مانیفست این اند. در این با شفاف و بیطرفانه مشکل را با مرور رخدادهای دهشتناک دهه های اخیر کشورهای لبنان، یوگسلاوی سابق و... و همه گیر شدن غرب به آمریکا را مطرح و راه های پیشگیری از آن را به چالش می کشد. حذف و طرد از خاستگاهش موضوعی است که در نگارش این اثر به آن دارد. به و سرگذشت خود می جدی او را از به روشنی درمی یابیم؛ عرب که بیش از سال در زیسته و و چند سال هم در فرانسه. شکل گیری های دینی و از است که در این به آن پرداخته شده است. در این چهره جدیدی را به می کشد که حاصل از و تلفیق است که یک در طول خود با آن ها رو می شود و به ناچار به هم شدن تن می دهد. در از این می نویسد: به موازات مبارزه عام گرایی ها، ضروری است که بر ضد فقیرکننده، بر ضد برتری جویی ایدئولوژیکی یا سیاسی یا اقتصادی یا رسانه ای بر ضد تحمیق کننده، بر ضد هر آن چه که کثرت زبانی، هنری، فکری را دهن بند می بر ضد هر آن چه که در راستای دنیایی تک صدایی بچگانه است. یک نبرد دفاع از رویه ها، سنت های فرهنگی، اما نبردی هوشمندانه، سخت گیر، گزینشی، بدون ترس مفرط و پیوسته باز به روی آینده.. یکی از مهم فصل های این رام پلنگ نام که سوگیری های را یک و میزان پذیرش او را از خرده های می دهد. است اگر به راحتی دربرابر تسلیم شود آن گاه است که دچار می شود که هیچ مفری از آن نیست. کتابی است که از به شده است. این را نشر روزنه با سیدحمیدرضا مهاجرانی است. در این خاص به و دارد. او با تصویری که از و نه در موطن خود می دهد به نوعی از تقدس این واژه آشنایی زدایی است. ماندن در این به پایداری و ترس است که باعث ماندگاری و تنزل آن قوم تا حد مترسک می شود. این مردمی فرومایه است که دیر پی می برند که قداستی در که درگیر آنند و در نهایت به دلال جنگ می شوند. در این می جنگند اما نمی خونخواهی شان چیست. جنگ های داخلی است. این مردمانی است که خود را سوخته می دانند. که در آتش سوخت که در زمان فروزش شعله آن را تقدیس می کردند؛ در حالی که مقدس نبود. در این آنانی که در جنگ در ماندند، نادارانِ ناتوانی شدند که به ستایش روی آوردند. ستایشی که ریشه در باور ضعف ابدی ایشان داشت. پرستشی که جلوه عمیق ترس بوده و هست. در ابتدای می خوانیم: دو روز پیش از آن حادثه اسف آلود و دردناک، آدم در دفتر یادداشتش عباراتی را می نوشت: نام من در برگیرنده ولادت بشریت است و شروع آدمیت. البته من به بشریتی نسب می برم که به کهنگی و کهنسالی می گراید. هرگز نتوانستم بفهمم که چرا این نام را بر من نهاد. در مادریم آدم اسمی است نادر و قبل از من هم هیچ یک از افراد خانواده ام اند. خوب به خاطر می آورم که یک روز از علت این اسم را پرسیدم. او در پاسخ فقط به یک کرد: آدم پدر همه ی ماست. می گفت شخصیت آدم کاراکتر در یک استعاره که در به شیوه ای که خاص ابراز می کند. در اصلی این آن است که به توصیفی که گاردین در نامه خود از این تحت پسر جاده می دهد کنیم: ای است که کاراکترهای اش روی پلی و قاره های در حرکت اند... های او از و جنگ می گویند، از که با هجوم ها و های مختلف مسموم شده اند و شده اند به مسافرانی سرگردان در ایستگاه های فرهنگ، دین و زبان. lrm;
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
​انتشار نخستین ترجمه از کتاب«وحشت، ترامپ در کاخ سفید»

​انتشار نخستین ترجمه از کتاب«وحشت، ترامپ در کاخ سفید»


به خبرگزاری تقریب، این بر و دولتی#39; توسط باب نویسندهٔ شده است و ای را در می کند. به نقل از و کاخ می که آن ها به در آنی و می و را از او می کنند. در این با و ای، ها را می دهد و به می دهد با و به های ها و های او پی و چشم از پیش او، و و اش به دست بیاورد. این که به گفته منتقدان مستندترین و معتبرترین کتابی است که درباره به رشته تحریر درآمده و کابوسِ کاخ سفیدِ نامیده شده است. سایمون اند شوستِر ناشر اعلام کرد که در همان هفتهٔ اول انتشار بیش از یک میلیون و صد هزار نسخه از این به فروش رفت. باب (متولد 1943) نویسنده و خبرنگار است که به خاطر تهیهٔ رسوایی واترگیت با همکاری کارل بِرنْستین معروف است که منجر به استیضاح و استعفای ریچارد نیکسون جمهور امریکا شد. این تحقیق جایزه پولیتزر را در سال 1973 به ارمغان آورد. از سال 1971 تاکنون روزنامه واشنگتن پست کار می کند. 18 که 12 او از پرفروش ترین های سیاسی بوده است. این با ترجمه علی سلامی از سوی شد. قبل از این های آتش و خشم مایکل وولف و یک وفاداری بالاتر جیمز کومی، سابق اِف بی آی، را از همین مترجم کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
یک جایزه جدید به نام آندره مالرو اهدا می‌شود

یک جایزه جدید به نام آندره مالرو اهدا می‌شود


به گزارش خبرگزاری به نقل از از سال 2018 هر 23 در درگذشت یک به نام وی شد. این از سوی 85 و آلن پسر 76 که خود ایجاد شده است. این با داورانی از 7 به و سال می پردازد. در این ای بررسی قرار می گیرند که در راستای به موقعیت انسانی منتشر شده باشند. این در بخش نیز یک به بهترین سال می کند. داوران این از هلن گاریگو-لاگرانژ، و دووال-استالا به های سال در این دو بخش می پردازد. در حال این شده که از این تا دوم می شوند. در بخش 9 راه به این از: در جنگ از از ها از اکت سود روح از ال ها از آن تکه از ها آلن از تاب از از در بخش نیز این 5 شده اند: هنر: گفت و گو در و از پاپ از دو های ها جودیت کاگان از ادیشنز دو پاتریمون کاتالوگ نمایشگاه: آبی و صورتی پیکاسو لون لی بون و دس کارس از موزه دورسی وقتی رنگ روشن می شود ژرژ روشه از این علاوه بر رقم نمادین 1933 یورو (به نشانه سالی که را کرد)، شامل چیزهای دیگری نیز هست که یک سفر تحقیقی از آنهاست. در 3 نوامبر 1901 در بدنیا آمد و از آنجا که نتوانست سال آخر دبیرستان را به برساند، به خرید و فروش های نایاب و همکاری با دکه های کتابفروشی کنار رود سن روی آورد. وی در 21 سالگی با همسرش به کامبوج رفت و در مدت اقامتش در و در حالی که از سیاست استعماری در آن ناحیه آزرده بود به تاسیس روزنامه ای به نام در زنجیر کمک کرد. پس از بازگشت به چند نوشت و که در قیام کمونیستی شانگهای بود را کرد. در 1930 به باستان شناسانی که در و افغانستان کار می کردند. وی با شروع جنگ داخلی اسپانیا به جمهوری خواه و خلبان شد و دو بار در نبرد دفاع از مادرید در برابر حمله فالانژیست ها زخمی شد. وی سپس به و در اواخر جنگ گشتاپو او را دستگیر کرد، ولی زنده ماند و به کمک آزاد شد. پس از جنگ از مدال و صلیب جنگ و از بریتانیا نشان را کرد. وی در شارل دوگل به سمت اطلاع رسانی منصوب شد و در بعد شد. در این سمت او به تأسیس خانه در سراسر پرداخت. در طول عمر 75 خود به کشورهای گوناگونی سفر کرد و در این سفرها، بیش از همه شیفته تمدن کهن و شهر اصفهان شد. وسوسه غرب ، فاتحان ، جاده شاهی ، چگونگی زندگی آدمی ، روزهای خشم و از ها و روانشانسی هنر و صداهای سکوت از های وی در زمینه هنر هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
هفته آینده، رای اعتماد به وزرای پیشنهادی/دست بالای ایران خودرو/ناهمگونی نرخ سود بانکی

هفته آینده، رای اعتماد به وزرای پیشنهادی/دست بالای ایران خودرو/ناهمگونی نرخ سود بانکی


نرخ سود دست در می شوند، سوال از نیرو، موافقت مجلس با کلیات طرح ساماندهی زندانیان از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در یکشنبه 29 مهرماه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
پاتک ایران به تحریم نفتی آمریکا/ سناریوهای صادراتی روی میز مسئولان

پاتک ایران به تحریم نفتی آمریکا/ سناریوهای صادراتی روی میز مسئولان


به خبرگزاری ها و در ماه نفت را نشانه گرفته است و این با ای نفت هستند. اطلاعات و شده از سوی رسانه ها نیز می دهد که تا و پیش می در ماه های آتی نیز باشد. در این های را و معتقد است: در اول: 500 نفت در دوم افت 22 از سه دوم افت 5.2 به جز و از دوم 9 از دوم سال. دوم: یک نفت در دوم افت 45 از سه دوم افت 5 )بجز و اساسی( از دوم 18 از دوم سال. با در نظر دو شده پیش می در سال 1397 رشد در اول 5 -و در دوم 8.2 -درصد باشد. از طرفی رشد در سال و صارات نفت تاثیر خود را روی دیگر بخش ها می گذارد. همچنین با اتکا به چند عامل تعیین یعنی وضعیت نفت، و در نتیجه آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی( و آن بر بخشهای صنعت و بازرگانی( رشد سال 1398 بین 8.3 -تا 5.5 -درصد پیش می شود. در نیز در نفت از از به 335 در روز افت که 9 از کل نفت خام آن در سال است. مهر ماه نیز علی ملی نفت هیچ ای نفت و با همه و پول نفت ندارد. با این و به نفت و این از آن است که ما دو و 313 نفت با هر 70 و 76 سنت در که در سال 97 این رقم را 55 پیش بودیم. این که هم و هم ما هر نفت شد که نسبت به سال باشد. در سال بالغ بر 101 از محل می صرف امور کند. طبق بانک مرکزی در 5 امسال نیز 54 وصول شده است. کل از نفت خام و گازی 48.5 است که سهم از این درآمدها 26 می شود. اظهارات می های متنوعی در اند که یکی از آنها مربوط به گزینه های نفت است. هرچند جزئیات این ها نشده، اما برخی تحلیل ها می حداقل دو یا سه سناریو نیم سال دوم طراحی شده باشد. در بدترین و بهترین حالت به ترتیب می متصور بود 4.5 و 15.5 نصیب شود. در کنونی نفت و کمتر از یک شد و این را زنگنه وزیر نفت نیز چندی پیش تایید بود. با این باید هرگونه مدل و سناریویی را آماده کرد. تحلیلگران اگر چه امریکا در بلندمدت نمی نفت را از بازار خارج نماید؛ اما ممکن است در مدت و با فشار به خریدارن نفت ایران، نفت و به تبع آن را دهد. بنابراین ضروری است متفاوت مدت نفت و کسب آن نفت پیگیری شود. یکی از این راهکارها که تاکنون کاملا مغفول مانده استفاده از قرارداد پالایش Processing agreement به منظور تبدیل نفت خام به فرآورده از جمله بنزین، گازوئیل و امثال آن در یک پالایشگاه خارجی و فراورده نفت است. علاوه بر آن و نفت خام در کالا آن هم بخش می راهکاری دور زدن ها و منفعت رساندن به باشد. اگر این محقق حجم نفت در یک در روز است و همه نفت می توانند در دادوستد طلای سیاه مشارکت کنند. نحوه نفت در 20 ریالی و 80 است. نفت در که از 6 ماه آغاز می شود تا 13 و پس از جمع بندی و دوباره، تصمیم نهایی اعلام می شود. با شده به نظر می رسد، بتوان روزانه یک و 300 تا 900 در روز ماه های پیش رو کرد. در این اسحاق جهانگیری معاون اول جمهور بود، نفت خام در داخلی شد و بخش می به طور نفت بخرد و کند. تلاش ما این بود که نفت کاری کنیم که شعار را به شکست بکشانیم و در این زمینه ریزی است. در صورتی که با مدلی کم نقص و نفت خام بخش می توانیم امیدوار باشیم، همانند خنثی شدن بنزین در سال های این بار نیز تیر به سنگ خورد و جز شکست، ارمغانی به همراه داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
طرحهای عمرانی مازندران امسال به موقع اعتبار گرفتند

طرحهای عمرانی مازندران امسال به موقع اعتبار گرفتند


ساری-ایرنا- با های در نخست سال جاری 45 درصد کل اعتبار تخصیصی را دریافت کردند که نسبت به سال گذشته رشد 30درصدی دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نامه آخوندی به رئیس مجلس؛ تحریف قانون اساسی وتفسیر به رأی اصول آن

نامه آخوندی به رئیس مجلس؛ تحریف قانون اساسی وتفسیر به رأی اصول آن


- چند روز پیش راه و ترابری طی ای به رئیس نسبت به رکن در خطر نمود. به نقل از سخنگوی که بر های کلی جانشین است را و را علی رغم نظر و و پس از عدم آن ها با شرع و از را و در که مسبوق به سابقه و باید آن را فراتر از دانست. در است بار دیگر به برگردیم و برخی آن را مرور کنیم. اصل پنجاه و هفتم میshy;دارد: قوای حاکم در ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر امر و امت بر طبق این می گردند... در این اصل و به و بر سه قوه های کلی پس از با را در بند یک اصل صد و دهم از و و در بند دوم بر حسن این ها را نیز بر خود این داد. به نظر می رسد تا و این به بر حسن کلی است. به در اصل یک صد و دهم می کند که می از و خود را به شخص کند. در نظر راه حق این را ندارد. است که به عنوان وزیری در دیگاهی باشد. قاعدتاً معتقدند که نگرفته است. این در حالی است که بر حسن های کلی به امر تازه ای نیست. در طی حکمی در 13/11/1379 مرقوم فرمودند این با به صد و ده بر حسن های ابلاغی را بر نهاده ام و آن موظف است با ساز و کار گزارش خود را به اینجانب دهد. متعاقب این حکم تشیص حسن های کلی را تصویب که با اصلاحاتی در 20/6/1384به رسید. در یکم این بر حسن های کلی به موجب از بر می باشد. دوم یک این بر حسن های کلی شامل بر های کلی در قوانین، و مراحل اجرایی است. بر حسن های کلی به بر حکم است و این امر در که به نیز رسیده است منعکس شده است. نه است و نه موضوع است. 7 که در اصلاح 22/12/92 به این افزوده شده آمده است: در لزوم، میshy;تواند تصمیمshy;گیری دربارهshy;ی یا عدم با کلی را به کمیسیون واگذار کند. تمامی پانزده نفر عضو خود اعضای که توسط خود اعضا برگزیده شده اند. طبق دبیر این به دستور انجام گرفته است. از سوی در چارچوب و میshy;باشد. جالب است بدانید که اولین نظر در خصوص با های کلی بر نظر در بررسی سال 87 پذیرفت. در آن زمان شورا ضمن نظر در مورد داشت: نظر به اینکه محترم پیرو ابلاغیه 15/6/84 بر حسب شده از طرف له طی شماره 0101/53764 29/11/1386 به رسیدگی کرده و مواردی های کلی داده که قهرا بند یک اصل 110 است. علیهذا نظریه جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. با به توضیحات شده برخلاف تصور راه را نکرده است این به علت با های کلی اصل 110 است. لزوم عدم با های کلی حفاظت از صریح است. آن چه است تحریف و تفسیر به رأی آن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مسکن مهرهای بدون متقاضی،خریدار پیدا کرد/جزئیات توسعه شهرهای جدید

مسکن مهرهای بدون متقاضی،خریدار پیدا کرد/جزئیات توسعه شهرهای جدید


به گزارش طاهرخانی، مهر اظهار داشت: در حال مهر دچار پیچیده ای شده است؛ از یک سو ها را و از سوی به شده است اما مهر در اقلامی است که با مواجهیم بوسترپمپ؛ اکثرا که شده و است اما به این و حتی در نمی شود از که های این انحصاری هستند، یک مقدار کار را سخت است. شده مهر پردیس، خریداری و نصب می شود وی افزود: اواخر گذشته سرپرست شهر اعلام کرد با صحبت است و است نصب را به هر نحوی که شده کند به که پکیچ های نصب شود بنابراین اعتراضات از این صنف است. فاز هشتی های می با فاز 11 جا در به در در در دست مهر فاز 8 و با شده گفت: در فاز 8 از است که سبب شده تا ها با رو شود و مجموعا بین 30 تا 50 درصد دارند. ما به آن از که به تعهدات خود عمل اند توصیه ایم در فازهای 11 یا 5 و 9 خود را بگیرند. اما آن از متقاضیانی که اصرار در فاز 8 مشکلی ندارد و مسائل قضایی این فاز رفع است و می در فاز و امیدواریم سریعتر را دهند. چه کسانی در می شوند؟ وی شهر گفت: تأسیس این شهر به بود ولی شهر به بود و ذیل شهر می کرد اما در حال کمیسیون شهر را دریافت ایم و در آینده نزدیک در هیئت نیز این به می رسد و این شد چون در شرق دارد، در این های و کارخانه های متعددی و هدف ما و این های تا را در این بدهیم. راه و با یکی از هدف ما در شهر شرق داد: سعی ما این است که در و با را کنیم. ضمن از نظر هم از شهر است و که می شود کم و است تا که می در این کند. وی کم آبی گفت: خط آب به شده و در آب ضمن دو 3 متر در این شهر و نصب شده است اما به طور کلی آب، یک جدی محسوب می شود که ما هم باید در نحوه سبز و هم مصارف تجدید نظر کنیم. همه 50 تا 22 در 50 در 12 شهر گفت: 50 تا ماه به طور در هدف می شود؛ در در چند شهر کلنگ این زده شد از جمله در شهر بهارستان با انجمن انبوه سازان اصفهان، با حضور راه و و در شهر صدرا هم های مربوطه شده است در سایر شهرها تیس و سیراف هم این در آستانه است. وی با در شهر نیز اقدامات لازم مربوط به این طرح، نهایی شده و به زودی شد، تصریح کرد: این 50 تا 22 شد. 50 است نه در به این که هدف این 50 کدام قشر است و چرا در آن دیده یادآور شد: به کافی در کم درآمد به دهک های 4 و 5 ایم. هنوز هم در این شده از سوی علی رغم فضا به طور انجام است. تنوع جمعیتی در با این 50 وی داد: بحث بعدی این است که نمی خواهیم که در قالب مهر آمده اند، تغییر می کند، نادیده شوند. مثلا گزارشی از شهر گلبهار که مهر آنجا ایم و این عموما یک خوابه ولی حالا وضع شده یا تعداد افراد خانواده اش درنتیجه دنبال بزرگتر و با بالاتر که متأسفانه لذا این 50 در است. از سوی می خواستیم هم در شود به دلیل در این بخش در کار ما اما اگر این به پیش برود و به های اصلی ما که در کار گرفت. راه و این طرح گفت: چارچوب آن بیشتر مشارکتی است به این که و پروانه ساختمانی را می کنیم، کنندگان هم آورده را می آورند که بخشی از آن خودشان است و بخش را هم پیش فروش می کنند. بخش هم منابعی است که از بانک عامل بخش می شود. در نیست جدیدی شود وی که است در این طرح باشند، گفت: در این طرح اجرا نمی شود چون تقریبا ما در اختیار مهر است و اما روی 100 هکتار با طبیعی در حال هستیم که اگر اسناد آن به منتقل امکان این کار در هم شد. اما در حال و اندیشه و هدف طرح 50 هستند. 8 واحدی خانه های در به این که در شهر تا پیش از چند و در حال این به چند دستگاه است؟ گفت: از حدود 7 تا 10 که مهمترین علت آن ضعف رسانی به این شهر بود که شامل روبنایی و زیربنایی اعم از سبز، تفریحی، فرهنگی، آموزشی، درمانی، شهری و جمع آوری زباله و امثال می شد. وی خاطرنشان کرد: اما در ظرف زمانی سه چهار سال اخیر بخش از این مشکلات ترمیم شد الان هم جدی تری تا بهتری را در کنیم. های در این چند ساله و شد های هم در دست است این پیام را به است که در رو به بهبود است. 40 رام حومه ای تهران-پرند/ امام-پرند داد: بحث دسترسی ریلی به نیز و 20 رام ریل باس در صبح و 20 رام ریل باس در بعد از ظهر بین و در هر یک ساعت یک بار با مناسب تردد دارد. همچنین خط خمینی (ره) به هم فعال شده است که چشم مثبتی از است. مسکن، تهرانی ها را پرندنشین کرد وی در علت مهر شهر گفت: ملک در سبب از شد و در حال تنها که اختلاف با بر سر داریم، هستند. به این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، حداکثر 2 مهر شهر مانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عُمان قتل خاشقجی را «تأسف‌بار» خواند

عُمان قتل خاشقجی را «تأسف‌بار» خواند


به خبرگزاری یکشنبه در ای کوتاه با به بار قتل کرد که این از در این می کند. در این آمده است: که رخ می کند و از در این می که شدن است. با های از در این و شده مثل و مصر عرب و سازمان همکاری اسلامی از ریاض حمایت کرده اند. روزنامه نگار است که بعد از ولی عهد شدن محمد بن سلمان، از بیم بازداشت به دلیل داشتن نظرات مخالف در برخی مسائل داخلی، ترجیح داد مقیم شود. او زمانیکه ثبت امور ازدواج جدید خود به مراکز دیپلماتیک کشورش در می با این پاسخ روبه رو می شود که باید به در استانبول کند. او چهار روز قبل از (جمعه بیست و هشتم سپتامبر) به می کند اما به او می گویند که روز سه شنبه اسنادش حاضر خواهد شد. روز بعد از تماس کنسولگری، به او گفته می شود که ساعت سیزده به مرکز کند اما پس از کرد، هرگز دیده نشد که از آنجا خارج شود. سه روز بعد منابع امنیتی به رسانه های این گفتند که او در کشته شده و جسدش تکه تکه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع آمریکا کذب است

درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع آمریکا کذب است


به به نقل از در است: در به طی یک ادعا است که از در سفر به قم و در با از اند در با آقا را به با و این امر را از بر اند. و خود به کذب هر این به و و های از این امر ولی به جهت در آن می گردد: ملت می که در رابطه با کذب مورد اشاره، هیچ ای از سوی به قم سفر نکرده و دیداری با عظام تقلید نداشته است؛ ضمن اینکه مواضع در این مشخص و شفاف و همانطور که ریاست جمهوری بارها تاکید اند، با توجه به غیر قابل اعتماد آمریکا، هرگونه در شرایط موجود بی فایده و تنها راه چاره برای گذر از پیچ تاریخی کنونی، ایستادگی و ملت در برابر فشارهای اقتصادی و جار و جنجال های تبلیغاتی آن علیه ملت است و بر این باوریم که غیر عقلانی و بی مبنا اظهارات و شده توسط قدوسی، بر همگان عیان و آن را ناشی از تخیلات کذب گوینده آن تلقی خواهند نمود. علی ایحال جناب باید پاسخگوی بی اساس شده خود درباره که مصداق بارز نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی است در محاکم قضایی باشد. انتهای پیام
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادیم/ من را جای دیگر هم به کار نگیرید

در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادیم/ من را جای دیگر هم به کار نگیرید


به گزارش خبرگزاری محمد در و ملی گفت: سال تا های بیرونی که را تحت می داد نبودیم. و داشت: این را تحت داده است و این که 40 سال مقاومت در برابر مختلف به دنبال آن است که این را با طی کند و اگر با پیش های و با این و با این و که به و و حتی در شود است. * در چند ماه پس داشت: در ای که در هم به کمک کند و هم همه ما به هم که انصافا بگویم که در این چند ماه پس نداده ایم و ما به مسئولان وزارت و همچنین شافعی به اتاق که زبان گویای شما در جلسات باشیم ایم به همه شما را تا ها بر شما و در این کند. وی افزود: در زای که به و ارد شده و است و از آن به جنگ یاد می شود و هم از آن به نام می اما و آن است به که حتی از با پول ملی خود سعی می تا باشند. * علت شدن های است و داشت: ما ای به و از و به ما که با ارز 4200 در می شود می شود. ارز را در 7 می کند یک سوم پیش می آید و در این به می شود به که در این یک تن می شود و به یک در می شود که آن های است که اگر حل با آن با معلول است. وی افزود: در هم همینطور است گفتیم که با ارز 4200 و ارز آزاد آمد تقاضا به 53 میلیارد دلار رسید که بخشی از آن تقاضای رانت جویانه است. با انتقاد از شدن و بزرگ نمایی آن در فضای مجازی گفت: ما که در آرامش ایجاد تا با صبوری حل شود. * از می ترسند وی با ما هم معتقدیم که ممنوعیت بدون پیش آگهی و به طور ناگهانی کار غلطی است، گفت: اگر کسی این کار را دهد عذر تقصیر بیاورد و بگوید که برحسب این گرفته شده و تکرار نمی شود. ، و با اما ماده 11 آیین نامه گمرکی اجازه می دهد که کالاهایی که در گمرک است شود، گفت: چرا در گمرکات نمی گیرند. دلیل آن است که می ترسند، دوغ و دوشاب مخلوط شده است؛ خادم فعلی که خدمت است از ترس مبادا به وی بگویند که شما با و ارتباط دارید این کار را نمی اما اگر کسی متخلف بود و با زیرمیزی این کار را کرد ترسی و از گرفتار شدن هم نمی ترسد. وی افزود: حتی در هم می زیرا تا ثابت کند نرخ ارز آن و هزینه های معاملات را اعلام کند رسوا شده و با این نمی تواند دهد. * هیچ مدیری سند ، و داشت: هر پیشنهادی که در نشست سران قوا تصویب شود اگر شجاعت به مدیران برنگردد کار درست نمی شود. جهانگیری من که در میان شما اگر این مسیر کند هیچ مدیر پای سندی را امضا نمی کند و هیچ فردی سند و همه را به موکول می کند. * من را جای دیگری هم به کار وی داشت: رایزنان 7 ماه است که نگرفته اند اما کسی نمی کند که تامین را از غیر بپردازد. این به مصلحت نیست من که هیچ جای هم مرا به کار چون اگر این روند یابد حضور و وجود من کارایی ندارد. داشت: از می خواهند که به مستمر به دهند؛ در سامانه نیما راه هایی کرد که امنیت و واردکنندگان حفظ شود. این مساله در خصوصی هم گفته شد و به جمهور هم منتقل شده است. ، و داشت: می گویند که با 40 سال سابقه را نمی داند در حالی که ما از مشکلات اطلاع داریم. وی افزود: حرف را شنید که چرا بازگشت ارز سه ماهه امکان پذیر نیست؛ این را اصلاح کرد. انتهای پیام/
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
آموزش‌ های فنی در آران و بیدگل 10 درصد افزایش یافت

آموزش‌ های فنی در آران و بیدگل 10 درصد افزایش یافت


کاشان- ایرنا- فنی و ای و گفت: های فنی و ارائه شده از سوی بخش های و غیر این شهرستان در سال جاری به نسبت سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ادعای کریمی قدوسی درخصوص درخواست دولت از مراجع تقلید کذب است

ادعای کریمی قدوسی درخصوص درخواست دولت از مراجع تقلید کذب است


- - از تقلید برای مذاکره با آمریکا را ناشی از تخیلات کذب وی دانست و تاکید کرد: این نماینده مشهد باید پاسخگوی ادعاهای بی اساس خود در محاکم قضایی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
جهانگیری: نیازمند اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی هستیم

جهانگیری: نیازمند اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی هستیم


- اول با بر به و بخش نیاز داریم، گفت: می خواهیم شرایط تهدید را به فرصت تبدیل کرده و موانع را برطرف کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب دانلود اهنگ بارون از واریا ترجمه اهنگ gjithmone ترجمه فارسی اهنگ gjithmone