صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب دکترینقد کتاب کودک به حاشیه رانده شده است/ نقد آکادمیک پاسخگوی خلاء موجود نیست

نقد کتاب کودک به حاشیه رانده شده است/ نقد آکادمیک پاسخگوی خلاء موجود نیست


(ایبنا)- ملیسا معمار: بی شک نقد می در رفع عیب ها و نواقص اثر و بر بیافزاید. اما از معتقدند این مهم در های و است و جامع و در این و اگر هم می ای است. که نقد و از است که اگر شود های نازل و بی بازاری خواهیم بود و به تدریج بر باکیفیت، و فاخر و افزوده می شود. بر این اساس در صبح یکی از روزهای پاییزی در میزبان دکتر عضو و و در در و نقد این با او گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید. و به چه پیشینه ای به بخش در عمری 8 سال و آغازگر آان که در گرایشی در زیرمجموعه زبان و فارسی ایجاد است تحت و نوجوان. بعد از در سال 1395 بهشتی هم این گرایش را راه کرد. اما به طورکلی به دنیا 25 تا 30 سال فاصله داریم. در راه و سن را و 40 سال است که را در سه و می دهد. اما در فقط شده است. در ها و به و و شده و پژوهش. ها قصد دهند. کسی و را و در شود اما قصد این نیست. اما با این حال بی تردید این ادعا را که در پژوهشگر عرصه و است. از این پژوهشگران در نقد شده در واحدهای شده 4 نقد که دو آن عمومی و دو تخصصی است. اما با 16 جلسه کلاس نتوان واقعی کرد. بین نقد و چه اما اگر به در و که تعدادشان هم محدود می آن ها را به دو کنیم. عده ای که به تجربی و نقد می و عده ای که از بخش می آیند به نقد می که این هم به دو می شوند. عده ای که از با و اند و قبل از شدن در به می اند و نویسنده، شاعر یا اند بعد از شدن در با روش ها و اصول این آشنا شده اند و عده ای که قبل از شدن در هیچ شناختی به ندارند. در این که نوجامه اند و به موضوعات مهم در ندارند، کارهایشان تک پله است که روی زمین می و روی هم ساخته نمی شود. ولی آن که از قبل پیوندی با این اند بهتری اند. چون اگر و در موارد را به نمی نقد خوب و دهیم. را می به نقد در می کنم از که به و با بر که در با و و به در این می خوشحالم. این یا اند یا روی و با سال ها را اند و را نقد می دارند. فقط که می به کرد این است که از روش نقد نمی برند. که اگر از روش های در راه نقد تلف نمی شود. از روش اما نیست. با این از این و در هر دو و روش کار است و در نقد هم روش دارد. در نقد این است که نقد می فقط روی اثر می به طیف و که روی ها داشته، کنند. آیا نقد و در طول سال های توانسته در رشد این اگر را یک بگیریم این خالی است و نقد به رانده شده است. مباحثی که در نقد می قبل از بگیرند، اول کجای را پر می کنند. که امروزه در ما در می شود ها و ها می کنند؛ مبحثی که اش شود چون ما سر ها و ها در اما نقد به ها می پردازد چیزی که را پر می کرد. اما تا ها و ها که پر نشود بحث سر و ها در می گیرد. به نظر من کار مفیدی که به سراغ ها برویم. آفت امروز این است که نظریه ای از می و می خواهند به زور آن را در ظرف جای دهند. من که نقد و با به سمت شدن رفته ما کماکان ها و ها را از می کنیم. فقط امیدوارم نقد به سمت روش مند شدن پیش رود. شما علاوه بر تدریس در هم هستید، به نظر شما عقیده و و ناشران به که هایشان می اگر از به این کنم، معتقدم متعهد و مند به کار، از نقد می کنند. نقد این که بگوید کار پرعیب است و کنا شود. نقد این است که قوت شود تا شود و ضعف شود تا در برطرف شود. نقدپذیری در ما حرفه ای است در ظاهر را به نقد بی اما درواقع به این کار دارند. و به نسبت، صاحب نام پذیرای نقد کتابشان تا تازه کارها و همین هم سبب موفقیت شان شده است. به یاد دارم زمانی که مشغول تعدادی از و بودیم، به ای برخوردیم که کاملا از یک انگلیسی الگوبرداری بود و ما این را مطرح کردیم گله مند شد و می گفت به شما چه ربطی که این را کنید! ما فرهنگسازی کنیم. اگر بگوییم از نقد گرچه نقد تلخ می و خوب از را به شنیدن اختصاص می دهد که اگر چنین روحیه ای هم نداشته باشند، کم کم به این کار روی خوش می دهند. باتوجه به که روی های دارید، به نظر شما از نقد برده اند و در بهبود از آن ها به طور دقیق ام. به نظرمن که است در ابتدا پذیرش نقد قدری سخت اما تاثیرگذار است چون در مواردی که ام، ام که شده در کار تاثیرش را است. اقتباس و بازآفرینی می که بی نظیر است و قابل مقایسه با از این دست که قبلا می شد نیست. جهش عجیبی از دهه 80 به بعد در ایم که دهنده مثبت نقد در این است. نقد با نقد چه آیا می هم به نظر من نقد های با و هر منتقدی نمی و را نقد کند. با و متونی که در این می شود و ژانرشناس باشد. و یک جهانی دارد. ما در ترتیب های اجتماعی، سیاسی و قتصادی را در اما در و نقد روی و مصرف کننده اثر شود و است که کار را پیش می برد اما در است نظام برجامعه بر کار یا تفکر بر اثر و در نهایت می بپذیرد یا نپذیرد. اما با شروع می شود و قبل از اقدام به کند کند که است چه گروه سنی می نویسد. بنابراین مهم در نقد کودک، به مخاطبی که از ذهنش است. مهم دایره است. در نقد نقبی هم به بزنیم و این نقب زدن سبب می شود که خودمان مان را کنیم. اشکال بخش این است که نقد عمل می کند مثلا موردی فلان و روی می شود. و که در نقد و لحاظ شود در نقد نمی اما این در نقد دارد. پل ارتباطی شان را با به حفظ اند و روحشان با و شده است. که به فعالیت در نقد دارند، کسب دانش و در نقد در را ارزیابی می کنید؟ نقد یک ابزار است منهای اختصاصی آن کودکان. ما منبع در این نداریم و کسی هم همت نمی کند که به این سو گام و با در این مواجه ایم. از انگشتان یک دست است روش نقد محمدهادی محمدی که هم نقد و هم نقد در آن گرفته شده است. به نظر شما نقد در ما با چه روبه رو ای یکی از است که در ما دارد. البته به نظر من نقد خیلی مهجور و و که نقد این کار را درک اند و اند به این حوزه. که این است که هرکسی می گام در این درحالیکه هرکس که نقد می داند نمی این شود. در روش نقد یکی از است که سبب این شده است. را بیاموزیم و اگر داشت امر بر مشتبه نمی شد که می این شود. با به دسترسی بچه ها به و درست، که روی های و اید، این در بخش های مختلف به و اند و اطلاعاتشان و است و صرفا تجربیات و دانسته های شخصی شان نیست؟ سوال است و تلخ که بگویم را می می برخی از روی دست هم می و بر اثر است هیچ تغییری و هیچ انگیزش هنری در نمی شود و این می دهد که مطالعه، است و خاستگاه آن و است اما معدود نویسندگانی هم که قبل از به هر مبحث تمام جوانب آن را می کند. حتی می که در همزمان موازی می آید که می دهد کوچکترین و پژوهشی نشده است. که و تولید می شود چه تاثیراتی روی می گذارد؟ خانه را از پای بست آباد کنیم، پای بست یک و هستند. فی النفسه است و به عضوی از از حقوقش برخوردار شود. اگر تغذیه ناسالم نباید انتظار باشیم که در آینده رشد ونمو سالمی باشند و روی این کنند. قطعا طلاعات و در و اهمیت دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
«اصطلاح‌نامه کودک و نوجوان» بررسی می‌شود

«اصطلاح‌نامه کودک و نوجوان» بررسی می‌شود


به گزارش ایران (ایبنا) در کتابخانه فریبرز خسروی دارای مدرک داری و اطلاع به در شده به سخن پرداخت. های آخر هر ماه با هنر و و در محل این برگزار می شود و به حوزه و در این ها بلامانع است. گفتنی است به کنندگان در این ها گواهی آموزشی به مدت دو از سوی کل آموزش و پژوهش اعطا می شود. بر اساس خبر کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، به در این می توانند از 14 تا 16 روز 30 مهر به پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بهشتی، خالداسلامبولی(وزراء) ساختمان ملک شامران پلاک 24 مراجعه کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
​پخش 3 سریال جدید در شب‌های پاییز/ طنز «شرایط خاص» جایگزین «دلدادگان» می‌شود

​پخش 3 سریال جدید در شب‌های پاییز/ طنز «شرایط خاص» جایگزین «دلدادگان» می‌شود


به خبرگزاری شب های با سه جدید خواهند شد. **سریال 30 در یک 30 و مدرسه محور در جدول و پخش یک قرار گرفت. این قصه ای را می کند که در می اما خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتی می که دستمایه قصه های این است. به شاه حسینی و امیر پوررحمانی، کاری از و یک که در 30 40 ای در حال است و به از این به روی می رود. و هم با هم و ها نیز در با و شد تا این هر چه به پخش یک برسد. این از: کارگردان: شاه نویسنده: مدیرتولید: ریزی: اول کارگردان: تصویربرداری: و لباس: صدابرداری: گریم: جودت. **طنز خاص به جای شد.شب های و با طنز باشید. با ماه صفر و پخش ، طنز خاص از سه پخش خواهد شد. خاص طنز به وحید امیرخانی و سید مرتضی فاطمی است که آن با نام اولیه کلاف های رنگی کلید زده شد. این طنز با زوج هنری دیرباز و افشاری در و سه و پخش در شب های و 97 آماده شده است. خاص قصه گوی است که بخشی از این با جابه جایی شخصیت در طول رخ می دهد. این نگاهی گذرا به دفاع مقدس و مضامین با زبانی طنز در آن طرح می شود. خاص دارای خمیرمایه طنز است و مبنای بیش تر بر طنز استوار است تا طنز کلامی؛ بر همین اساس مخاطب با دیدن آن حال خوبی پیدا می کند. خاص حدود 50 لوکیشن و آن حتی در ایام نوروز 97 هم مشغول کار بودند. دیرباز، پروانه معصومی، افشاری، نادر سلیمانی، کاظم سیاحی، سعادت و شهره سلطانی از این هستند. ** لاک شد لاک به سیدجمال سیدحاتمی و کامران مجیدی در 30 45 ای پنج می شود. این که در این اثر ساخته می شود و نقش آن را بازی می کند که بعد از فروپاشی اش سعی تا آن ها را دور هم جمع کند و در آخر خود یکی از کارآفرینان برتر کشور می شود. لاک مضمونی و درباره خانواده، ارتباط والدین با فرزندان و مشکلات جامعه است. قصه لاک با آن متفاوت است و موضوع در آن پررنگ تر است. محتوای قصه، ضررهای و تأثیر مخرب آن روی هاست و تلاش یک انسان امرار معاش و نجات زندگی ای را به تصویر می کشد. پانته آ پناهی ها، پردیس احمدیه، بهنام تشکر و مسعود کرامتی لاک و ممکن است در 30 لاک هم داشته باشند؛ اما این احتمال هم وجود تا سن نقش که است تغییر کند و نتوانند را انتخاب کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
نامزدهای جدی ریاست سازمان سینمایی را بشناسیم

نامزدهای جدی ریاست سازمان سینمایی را بشناسیم


به گزارش این یکی از این مهم گفت وشنودهای در امور و رفتن از است. که به علت شدن منع به قطعی است و به زودی انجام می شود. این موضوع را در چند بخش می بررسی کرد. نخست؛ چه کسی است نام های به می اما در این و از همه مطرح ترند. اما با به این که به به دبیر سی فجر شده می اینگونه برداشت کرد که وی از بین کاندیداهای این سمت از نظر فرهنگ و اسلامی خارج شده است. طرح نام احسانی هم قابل چرا که از 3 سال باز می شود و او ندارد. و اوست. او در و ها اما نه در و نه در خود و او را به ای می شناسند. عضو و و است و در از این رو به نظر می رسد. 57 سال سن و نمی شود. جدی با 44 سال سن است. او سال با به که آن ها است. هم هنر است و اگر مد نظر باشد، به نظر می رسد. دوم؛ چه ویژگی هایی باشد؟ جالب آن است که نام ها که به هیچ در اندازه نیستند، سعی می با دادن نام خود در کنار های ذکرشده و القای غلط به ها، خود رزومه بسازند. در این اسامی، از عمومی ها تا مراکز دارند. در حالی که از نظر از پختگی کافی برخوردار و همچنین در مسبوق به سابقه باشد. با به حساسیت حال فضای نمی مدیری را کرد که خود نیازمند چندین مشاور است. شخصی که می شود از کسانی که در ریشه و در اهالی هنر ـ اعم از بازیگران و کارگردانان ـ شناخته شده باشد. سوم؛ مهترین رکن های کوتاه مدت، مدت و بلند مدت باشد. در حال گنجایش اشتباهات را ندارد. اگر می در این موثر واقع شود، ریزی ها و حرکت های درستی را که در شده ادامه دهد و نقاط ضعف را برطرف سازد. یکی از مشکلات که از آن را به می آورند، این است که بعد از به جدید، تمام کارهای و اتفاقات را که در شده نادیده می گیرند و سعی می چرخ را از نو اختراع کنند! چهارم؛ های فجر یکی از نکات مهم درباره جدیدی این است که آیا نیز قائل به جداگانه ملی و جهانی فجر است یا این که تصمیم این دو را بار ادغام کند؟ معتقد بود که به صورت منفصل یا جداگانه، نوعی فرصت است. آیا نیز به این باور بود؟ البته می حدس زد که سی ملی فجر اتفاق خاصی روی نخواهد داد، چرا که فراخوان این به منتشر شده و این به آن معناست که امسال شاهد ملی فجر خواهیم بود، نه بین المللی فجر. پنج؛ جمع بندی ای که می آن را پیش کرد، این است که ایران، روشنی چرا که هر روز جوانانی وارد عرصه می شوند که هم کارشناس اند و هم دغدغه مندی لازم را دارا هستند. با به مثبت سیدعباس صالحی و دقت نظری که در کارهایش تاکنون می پیش کرد که بهترین موجود را کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) تغییر کرد

رئیس دانشگاه امام صادق(ع) تغییر کرد


به گزارش تقریب، حجت صادق(ع)، به عنوان این شد. این از صادق(ع) تا سال 1393بر عهدهٔ مرحوم آیت محمدرضا کنی بود و پس از درگذشت وی، فرزندش حجت محمد سعید کنی طی یک دورهٔ موقتِ 3 ساله، این را بر گرفت. صادق(ع) را آیت لاریجانی(رئیس دانشگاه) می کند. حجت در فقه و است و از سال 89 فقه و و نیز و (ع) را دار است. *مختصری از حجت صادق(ع) وی دانشیار فقه و و دانش آموخته این و درجه حوزوی اجتهاد است. بخشی از و به شرح است: bull; آموزشی: خارج فقه و اصول سطح قم 1385-1378 سطح 1394-1385 تدریس در مقاطع دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد، کارشناسی، ها مراکز تخصصی قم سطح 3 و 4 عضو هیات bull; اجرایی: جمعه موقت غرب تهران. مشاور سابق مجلس خبرگان رهبری. الهیات، معارف و ارشاد با حکم آیت کنی. عضو السلام. عضو فرهنگستان هنر ایران. عضو بیمه مرکزی ایران. در های همایش های بین المللی.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
پرکارترین ناشران نیمه اول سال کدام‌اند؟

پرکارترین ناشران نیمه اول سال کدام‌اند؟


به گزارش ایران(ایبنا)، در شش ماه سال جاری(1397) مجموعا و 217 کتاب(اعم از چاپ و چاپی) از سوی سه و 896 در به انتشار است که از این تعداد، سه و 351 دارای پروانه نشر اند و 545 مورد ناشر-مولف نیز به ثبت است. که بین 1 تا 10 به زیر است: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جمع 655 428 307 263 201 167***** 2،445 های که بیش از 10 اند به زیر است: 11 تا 20 21 تا 30 31 تا 40 41 تا 50 51 تا 100 101 تا 150 بیش از 150 جمع ناشر***** 88 19 36 906 50 عمومی در شش ماه سال 1397 (به کل) به شرح زیر است: کل چاپ اول چاپ 1 نشر 236*****3 2 13 359 141 231 372 3 و 4 213 0 217 217 4 81*****3 5 مهر 11*****7 6 نشر 109 73 155 27 182 7 نشر نی 120 46 149 17 166 8 16 138 0 154 154 9 نشر 92 61 136 17 153 10 24 126 1 149 150 11 62 88 96 54 150 12 15 133 1 147 148 13 7 132 0 139 139 14 111 27 104 34 138 15 8 128 70 66 136 16 نسل 109 25 92 42 134 17 10 121 2 129 131 18 86 44 68 62 130 19 1 129 5 125 130 20 چاپ و 43 87 89 41 130 21 سها 17*****9 22 راه 1 120 0 121 121 23 15 105 0 120 120 24 12 97 38 71 109 25 7 102 0 109 109 26 3 93 0 96 96 27 0 92 1 91 92 28 نشر 68 22 62 28 90 29 و 60 28 37 51 88 30 شانی 0 87 26 61 87 31 به نشر به قدس 28 57 46 39 85 32 دفتر نشر معارف 7 77 62 22 84 33 صدرا 0 84 72 12 84 34 کامیاب ایرانیان 2 82 2 82 84 35 آریا 2 81 0 83 83 36 منشور سمیر 1 79 0 80 80 37 شهر 0 79 17 62 79 38 آرون 7 71 6 72 78 39 آوای نور 31 45 27 49 76 40 نیماژ 23 52 23 52 75 41 آموت 61 11 67 5 72 42 مولفین طلایی 7 64 5 66 71 43 اختر 18 52 13 57 70 44 سازمان جهاد دانشگاهی 12 58 33 37 70 45 سهامی روزنامه رسمی 0 70 7 63 70 46 فرهنگ نشر نو 56 14 49 21 70 47 بنگاه و نشر پارسه 67 2 49 20 69 48 ذهن آویز 54 15 61 8 69 49 قانون یار 0 69 0 69 69 50 صریر 0 66 8 58 66 30 کودک و نوجوان در شش ماه سال 1397 (به کل) نیز از این است: چاپ چاپ اول کل 652 1 528 125 653 پرتقال 1 273 24 261 36 297 هوپا 2 104*****7 ذکر 3 10*****8 قدیانی 4 111 66 148 29 177 پیدایش 5 110 59 133 36 169 افق 6 129 37 66 100 166 فنی 7 56 69 41 84 125 شهر قلم 8 0 56 42 98 9 2 94 0 96 96 کاردستی 10 0 92 0 92 92 شهر 11 11 79 53 37 90 به نشر به قدس 12 0 86 86 0 86 تیزهوشان 13 68 16 30 54 84 محراب قلم 14 0 74 67 7 74 بلور 15 40 32 61 11 72 با فرزندان 16 19 35 33 21 54 عروج 17 5 48 47 6 53 بین گاج 18 0 52 33 19 52 جمال 19 1 47 5 43 48 براق 20 1 45 32 14 46 21 4 42 42 4 46 پرنده 22 0 46 13 33 46 به مسجد مقدس 23 4 41 30 15 45 خانه ادبیات 24 0 43 35 8 43 آریانوین 25 34 9 23 20 43 و 26 26 17 31 12 43 27 0 42 42 0 42 کلاغ سپید 28 30 10 5 35 40 سایه گستر 29 18 22 19 21 40 فاطمی 30 20 و کمکshy; در شش ماه سال 1397 (به کل) به شرح زیر است: چاپ چاپ اول کل *****6 خیلی سبز 1 0 655 98 557 655 2 0 491 385 106 491 بین گاج 3 *****5 کانون آموزش 4 1*****2 5 1*****9 پیام نور 6 0 331 1 330 331 مهرپویا مهراس 7 0 274 0 274 274 برتر 8 1*****8 پیشروان 9 4*****9 سمت 10 *****7 الگو 11 0 134 1 133 134 پیدار 12 0 117 81 36 117 مهر و ماه نو 13 0 107 72 35 107 راه 14 0 100 80 20 100 نوآور 15 5 81 1 85 86 رهپویان 16 0 84 69 15 84 چتر 17 18 53 0 71 71 گزینه پارسیان طب 18 0 65 17 48 65 تخته سیاه 19 0 63 0 63 63 نشر اطمینان راد 20
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
اظهاراتی که درباره تاریخ صدر اسلام سند بود / یادی از محمدابراهیم آیتی در سالگروز درگذشتش

اظهاراتی که درباره تاریخ صدر اسلام سند بود / یادی از محمدابراهیم آیتی در سالگروز درگذشتش


به خبرگزاری (ایبنا) و از مورخان و که هر یک به گوشه ای از نظر افکنده آکنده است. اما در این و به که با و در غور اند و پذیرای هر تحت لوای سنت به آنها رسیده، نبوده نقطه درخشان کارنامه مولفان است. ابراهیم نیز از این از است که سنت وی در و از و اوست. در این به و در فهرستی از تالیفی و ای که به بهانه سالروز درگذشتش، تقدیم مخاطبان می شود. یک آیت در سال 1294 ه.ش در قریه از توابع در خانواده ای روحانی و شیعه متولد شد. شیخ قائنی، پیشنماز روستای بود که در کسوت روحانیت به امور شرعی مردم رسیدگی می کرد. در هفت مجید و خواندن کتابهای فارسی، مذهبی و اخلاقی از قبیل عین الحیات ، جلاء العیون و حلیه المتقین ، نزد آخوند ملا گازاری رفت. سیزده ساله بود که عازم شهر شد و مدت پنج سال در معصومیه به منطق، صرف و نحو، اصول، و هیأت پرداخت. در به رفت و در شد و از چون شیخ ، آقا شیخ ، آیت ، آیت و حاج شیخ حسن گرفت. او پس از به راه و در به نیز پرداخت. در سال 1334 ه.ش در و به فقه شد و ضمن به اخذ نیز آمد. وی بر و عرب به نیز و از این راه با های و و روش شد. در از او می گوید: یک است به صدر اسلام. من به می در همه و در همه کسی که به اول مثل باشد. کسی مثل او که به این از و باشد. این مرد بر این است و را می داند. اگر از جنگ بدر یک یک را می شناسد. حتی می و کیستند. که این مرد سند است... اثری که تألیف اند و چاپ است کتابی است در اندلس. است و درباره بزرگی است که ما و بالاخص ایرانیها در این خیلی تقصیر ایم. این را بگیرید و بخوانید. از امتیازات این است که او هرگز خود را در متداول حوزه ها و مجامع محدود نساخت. او در دوره و و اهل بیت نیز تلاش فراوان کرد و یکی از متخصصان این رشته شد. از مطالعه تألیفات وی نیز این نکته آشکار است. از دیگر خصوصیات های نو و است. او در به و کاوشی و نکات ابهام و نقاط کور را شناسایی کرد و به بحث و در آن مبادرت ورزید. این خصلت او در به ظهور است. او در این مطیع و دنباله رو هیچ کس و آزادانه و زیبا بر اساس مبانی و اساسی و عترت و با عقل سلیم و ذهن جوینده به میدان آمده و به راستی به نقد و احیاگری در جریان دست زده است. های او نیز از کارهای و به می آید که از آن می توان به و اشاره کرد. او همچنین در پرداختن به برخی مسائل و پیراستن نقص ها و ها، و استواری را عرضه کرد که از آن و نیز امیرالمؤمنین از الحرام تا از آن دست اند. سخن هم نام اثر دیگری از که واعظان و اهل منبر نوشته شده تا در مناسبت های گوناگون، مطالب صحیح را در دسترس افراد قرار دهند و با تکیه بر مطمئن، دین را طرح کنند. سرانجام در شرایطی که جامعه و و به وجودش نیاز داشت، در 17 مهر 1343 بر اثر یک سانحه رانندگی، آفتاب عمر این اندیشمند و پژوهشگر ایرانی ـ غروب کرد. های سخن bull; آنzwj;دلzwj;س ، یzwj;ا، حzwj;کzwj;ومzwj;ت مzwj;سzwj;لzwj;مzwj;یzwj;ن در اروپzwj;ا مzwj;حzwj;مzwj;دابzwj;راهzwj;یzwj;م آیzwj;تzwj;ی ، ، و ، 360 چاپ اول 1340. bull; گفتار بهشتی، محمود طالقانی، مرتضی مطهری، سهامی انتشار، 142 چاپ اول 1341. bull; پzwj;یzwj;امzwj;بzwj;ر اسzwj;لام ابzwj;راهzwj;یzwj;م آیzwj;تzwj;ی، تzwj;جzwj;دیzwj;دنzwj;ظر و اضzwj;افzwj;ات و کzwj;وشzwj;ش ابzwj;والzwj;قzwj;اسzwj;م گzwj;رجzwj;ی ، ، و ، 889 چاپ اول 1369. bull; بن مترجم: و 174 (شومیز)، چاپ سال 1381، 1500 7000 ریال. bull; به امام عصرعج، 340 (سلفون)، چاپ اول سال 1381، 3000 16500 ریال. bull; مقولات و آراء مربوط به آن و 320 (شومیز)، چاپ سوم سال 1382، 1000 19500 ریال. bull; بن مترجم: و در دو (گالینگور)، چاپ نهم سال 1383، 2000 70000 ریال. bull; ز کجا تا کجا: علی (ع) از کعبه تا فجر قرآن، 96 (شومیز)، چاپ اول سال 1385، 3000 7500 ریال. bull; زیرنظر: ابوالقاسم گرجی، و 766 (گالینگور)، چاپ هفتم سال 1385، 2000 60000 ریال. bull; سخن سید محمدباقر سبزواری، به اهتمام: فاطمه بیات، 638 جلد 1، (شومیز)، چاپ اول سال 1385، 1500 47500 ریال. bull; (ص) 696 (سلفون)، چاپ اول سال 1386، 4000 68500 ریال. bull; سیاسی اعظم (ص) به اهتمام: قمی، مؤسسه پژوهشی آیت اخوان قمی (ره)، 568 (سلفون)، چاپ اول سال 1386، 3000 45000 ریال. bull; سخن دارالعلم، در سه (سلفون)، چاپ اول سال 1387، 3000 37500 ریال. bull; آیینه طه حسین، مترجم: مولانا، 320 (شومیز)، چاپ اول سال 1388، 2000 38500 ریال. bull; تاریخ: از مدینه تا کربلا به اهتمام: مرتضی، 416 (سلفون)، چاپ سال 1389، 1500 70000 ریال. bull; لاهیجی: از حمد تا انعام بن علی مصحح: مصحح: در 4 (گالینگور)، چاپ اول سال 1390، 1000 نسخه. bull; لاهیجی: از فصلت تا ناس محمدبن علی مصحح: مصحح: در 4 (گالینگور)، چاپ اول سال 1390، 1000 نسخه. bull; نهضت حسینی مصحح: سید حسینی، دارالعرفان، 768 (شومیز)، چاپ اول سال 1391، 2000 230000 ریال.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : حوادث,فرهنگی,گردشگری,فیلم و سریال,علمی و درسی,اقتصادی
اخبار کوتاه از دانشگاه آزاد اسلامی

اخبار کوتاه از دانشگاه آزاد اسلامی


- - در تخصصی بدون آزمون، نرخ غذای دانشجویی و بیانیه بسیج اساتید در حمایت از مواضع رئیس هیات موسس اسلامی از تازه ترین رویدادهای این است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب