صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب زبانبررسی ظرفیت های همکاریهای مشترک در دیدار مسوولان دانشکده اصول دین با ریاست و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی

بررسی ظرفیت های همکاریهای مشترک در دیدار مسوولان دانشکده اصول دین با ریاست و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی


به تقریب(تنا)، در این در های پژوهشی های در ها و ها به اسلامی، چاپ مقاله و کتاب به گرفت. در های مدت و از و از دین جهت از جهت های در بین های شده با ها و مراکز کشورهای مختلف، در خصوص هیئت های خارجی،استفاده از بین دین با توجه به واحدی که این در عراق دارد و... های در و فرهنگی المپیادهای ورزشی، ایجاد اجتماع میان و به ویژه در موضوع پیاده روی اربعین، از پتانسیل دانش آموختگان و دو طرف جهت در برنامه های از واحدهای استانی جهت اردوهای و... به عنوان محورهای مطرح گردید. در این دیدار طرفین بر اجرایی شدن هرچه سریعتر این تعامل با رویکرد تقریبی و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، بین و و برداشتن گام های عملیاتی در راستای تحقق آن تاکید کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
اعتراض ساکنان تل آویو به لایحه «کشور یهود»

اعتراض ساکنان تل آویو به لایحه «کشور یهود»


به خبرگزاری ها از تل به ای در که را به می خبر دادند. در این که نفر در آن این به و شد. از های نیز در به این آن را و عدم آن شدند. این لایحه، را به قوم و شهر قدس را به پایتخت آن و عبری را رسمی چنین کشوری اعلام می کند. بخشی از این که مورد انتقاد روون یولین رئیس صهیونیستی، دادستان این و مشاور حقوقی کنیست قرار گرفت، به گروه های قومی و مذهبی خاص اجازه می دهد که شهرک ها و مناطق مسکونی خاص خود را داشته باشند. که به لحاظ حقوقی، هم سطح قانون اساسی است، روز دوشنبه در این به رای گذاشته می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عادت‌های نوشتن فریدون عموزاده خلیلی/ عاشق کتابفروشی و عطرفروشی هستم

عادت‌های نوشتن فریدون عموزاده خلیلی/ عاشق کتابفروشی و عطرفروشی هستم


خبرگزاری (ایبنا)_ملیسا معمار: یا صحبت با افراد، را به کار و می کند. که رسیدن به خواسته بی وقفه اند و اند. یکی از این نویسنده، پژوهشگر، نگار و فعال سیاسی است. او که از چهره های مطرح و بعد از به شمار می آید سال ها در و است. عصر یکی از گرم 1397 بود که بالاخره شدم با این مرد 58 پرتلاش ای در که درسال 1381 کرد و با مدیریت او می شود. هوا گرم بود و من از گرما کلافه شده اما و در شدم و او با اش به من خوش آمد گفت و با آب خنک به را و را در که این مرد چهارشانه بلند قد سمنانی که حالا گرد سپیدی روی موها و محاسنش نشسته با ذوق و شوق خدمت به کودکانی من، سال ها پیش، با سکونت در تهران، از کار را کرد و بخش و را راه کرد و در سال های 1362 تا 1366 های و و... را در و هنر و ادب و را در سال 1365 به کرد. با خود که در سال 1367 را به پور و آیا فکر می کرد که این پرمخاطب می شود؟ در این فکرها که روی میز کارش توجهم را جلب کرد و به یاد بیش از 30 اثری افتادم که و خلق آثاری دو ، سفر به شهر ، خدای بارانی و زرد که هرچند سال ها از انتشارشان می گذرد اما هم و در های متعدد داخلی و خارجی برگزیده سال از جانب مونیخ و یونیسف به ارمغان آورده اند. موسس به نام ، هم قلبش و این مرزوبوم می تپد. از همه چیز به شده و حتی به هم می گویند، دلش شکسته است. اشک می به و شده و کسی فکر نمی کند کار بچه ها و همه ها ای و شده است. در گفت با از و و را می که سال از هم می کند. های از چه سنی و در شما شکل من به به ام در دهه 40. در این دهه من هم شد با های و نوجوانان. ما را از مان در به در می بردند. در این با به شکلی در هاله ای از رویا و شکل گرفت. قبل از به من از ورق بود که رویشان شده بود و های که از سوی می شد و تصویرگری به در آن ها را می داد، من و باورنکردنی بود و فکر می در خواب این ها را می و با می مگر می شود زیبا رنگی بو و ... همه ها نو و من که از می در راه تا به می رسیدم، بو می کردم. بوی رنگ و حسی رویایی به من می داد. در راه ها را ورق می زدم و از عکس لذت می بردم. ما در بود و در سمنان. راه از تا منزلمان بود و فکر می ما در آخر است. حسی که ها به من می به قدری لذت بخش بود که وصف نکردنی است. به منتظر نمی ماندم که از سوی ما را به ببرند. به محض از می شدم به می چون ما بین و بود. لباس را عوض می های درسی ام را در می و به سوی می تا بردارم. در آن هر روز به می رفتم. در آن چه می خواندید؟ های می خواندم. پوش که بود و یا سیاه کوچولو یا حقیقت و مرد دانا بهرام بیضایی های ای و من فهمشان تر بود. های هم که می نمی من که فقط شما بچه ها باور می اثر احمدرضا احمدی اما نفهمیدنش بود. تا به رسیدم. تا پیش از این در مهران داشت. ساختمان های را در باغ ساختند که به ما نزدیک بود و سه دقیقه داشت. من که در این از قبل به می رفتم، شدم های هم در مثل پخش و ... را بار دیدم. را نمی ولی پخش شدن روی لذت بخش بود. که چه نمی بود. کلا را که در دهه 40 بود ام و بودند. بعد از در ما ، عمو و ها ، پوش و قصه های خوب بچه های خوب که ام بود. به چه در شما شکل در سال ها که 12 ndash; 13 به کردم. با که در می و که در می کردیم. با که می کردم. در آن من در راه آهن کار می کرد. آن ها و از آن را من می آورد. این بود. را می و روی هم می و لای آن ها را می و در سه یا می نوشتم. یک که می و سه هم که با چاپ می شد و آخری کمرنگ بود. هم می کشیدم، پشت جلد می و اسم می گذاشتم، از اسم که است قهرمان . و بعد این ها را بین بچه های هم سن و سال در فامیل یا پخش می و به آن ها می بیایید این ها حرف بزنیم. درواقع غیررسمی من از با این های کپی شده شد. در بچه ها فرستادم چند خط آن را چاپ به نام 12 از سمنان. که در آن مهم بود. به درس من به سه چیز داشتم. یکی و نوشتن، دوم درس که شاگرد اول و سوم که از بچگی در تیم و تیم محله و هم در تیم بودم. تا چند سال پیش هم با و پسرانم می تا تاندون پاهایم آسیب دید. حتی به نظریه ای رسیده ام و در های ام نیز آن را تشریح ام را با فوتبال. به نظر من و نزدیکی و عناصر مشترک دارند. که است در هم است. حتی در تکنیک، بین و اشتراک دارد. های معتقدند مثل یا است و که با تا که آشپز نمی یا تا که راننده نمی شوید، تا هم که ننویسید نویس نمی شوید. ولی به نظر من این معنا ندارد. شبیه است. در به بازیکنانی که می و روش خاص داشت. است که های یکسانی می اما مثل هم دریپ نمی کنند. در هم ها را و مثل هم نیستند. بین یک خوب و خوب را می نمی دانم چه جوابی بدهم. سخت است که یکی را کنم. من به است و تر است. ازچه گزیده و به چه موضوعات و بطورکلی سه خوانش من و هرسه هم با هم داشتند. اول تامرز بود تا که به یک هنر و شدم. تا آن بر بود و بر توصیه. این می توانست یا یا که ها می خواندم. یادم است که در هستی مرتضی رضوانی شده بود و آن را و خواندم. هم پیش می آمد در کتابخانه، از ای که بود می و می خواندم. در آن همه های و غلامحسین ساعدی را خواندم. این اول من بود که در آن هم عمدتا می هم شعر و هم داستان. و به شاملو، اخوان ثالث، سهراب سپهری و فرخ زاد داشتم. و با شعر نمی اما شعرهایشان را می و حفظ می و می این شعرها در است. اما از ای که شدم کرد. در آن ما های 21 ndash; 22 که فکر می همه چیز از جمله را دهیم و کنیم. که ما از قبل بدانیم و بخوانیم. در این خواندنم و ذوق و نبود، بود. می آمریکای لاتین که در دهه 60 در می شد، هیچ چیزی نمی دانیم و یکدفعه بود را از و جاهای جمع می و می خواندیم. در عرض سه ماه 50 تا می از هر و شاعر که شعر یا رمانی داشت. یا در ای بحث سر نو بود و ما هر نو بود های یا مایا گریپه و ناتالی ساروت را می خواندیم. یا در ای فکر در کنم و بود یا هانس کریستین اندرسون یا نیوبری گرفته بود را می و می خواندم. در سه ماه سعی می همه انباشت را جمع کنم و بخوانم. در آن من و به ضرورت بود که حس می تا شوم و را متحول کنم. در آن مداومی با حسن حسینی، سلیمانی و باهم بحث می کردیم. از این جهت ای بود که ما را به عوض کرد و مدل شدن و ماندن ما در را کرد و یک را بار در داشتیم. سوم من نه و بود نه بر حسب نیاز. در این تک شده چون که که می شود را بخوانم. که فکر می است یا که در است را می خواندم. در تان به چه که 8 فوت کرد و و از پدر نداشتم. هم زن بی بود ولی به شدت ما درس و باشیم. و ترم هم مرا به می کردند. در هم که مرا به می و به من می یا مرا به شان می و می که بخوان. این ها در شدن من و به سمت بود. چه و سال 1359 به هنر و رفتم. قبل از آن و می و در که می را با می کردیم. در آن من به داشتم. هم در به می ولی و شده بود با و نبود. در یک که در حال از هنر و و حر که در می شد را دیدم. به و که می و مرا به فرج و کردند. به من گفت تو اول کنی بعد از به سوی بروی. به من گفت بیا و با تست بده. چون را بروم. از من ای را کنم. هم مثل کشن و .. هم و من کشیدم. و و از که گردم. بود که من با کردم. ولی و شدم که در هنر و بخش هم دارد. یک بعد و که و می با باشم. مرا به کردند. اما آن روز به جای آمد و را و گفت ما آن را می کنیم. دو روز بعد بیا اش را بگیر. بعد که به من گفت بود و تو می با ما کنی. هم گفت یکی از به نام بر شما است. از بود و با آبی بود از راه می رسد این نام را به یاد و از او به کنید. که من هیچ وقت نمی کنم. بعد از آن گفت که سه در این کن و را بخوان. در آن اکبر فراست، حسن فردی، نقی حسن علی پورمند و ... حضور داشتند. اول را فراست خواند و نقد شد. من هم را که نامش تلاطم بود و نقد تندی بر آن شد. بعد از آن هم دو سه که در به نام شدند. اما من میل درونی ام به سوی و بود. بعد از چهار-پنج که در هنر و دل به دریازدم و در و به نام سفر . را که به سایر در تا بخوانند. همه متعجب شده و به من گفت که چرا در مانده ای، است در و و بر سفر نوشت. بعد از آن ها من در طول شش ماه سه و به من که بخش و هنر و شوم. از آن که سال 59 بود بر و متمرکز شدم و به تفننی می نوشتم. به که و با آن و بهای چندانی به آن نمی شود و می دست گرمی و تمرینی است تا کم کم شود و فکر می که توانایی را و می شوند، هیچ وقت نشدید که سال های عمرتان را در این صرف این است که به کار در این مند شدم و فکر کار درستی این شدم. صرف نظر از شعارهایی که می شود پاک و معصوم کودکان، فکر می کنم راهی ارتباطی است. ای که از خیزد و گیرنده آن را می گیرد. مهم است که بدانید این را چه کسی می فرستید و روی چه کسی می گذارد و می توانید این را با به تراز کنید. من با حرف زدن تر نه از نمی کار کند می شود. به نظر من برعکس است و اطمینان از که در شاهکار می نویسند، نمی بچه ها بنویسند. اما اگر بخواهد است تر باشد. چون را بچه ها می فهمند هم می شوند. لذا رنج آور است که شما و عموم بر این است که سخت تر است و ردی های به روی می آورند. هم بلد با بچه ها حرف بزنی هم بلد بنویسی. یک حتی اگر 50 هم همه لوازم را باشد. همانطوری که پیرمرد و دریا یا کلیدر شده و مسیری که طی شده تا این ها شده، تعلیقی که در حفظ شده پردازی، و ... یک 50 ای همه این راه ها طی شود و همه آن سختی ها شود. سازی لحن و ... اتفاقا سخت تر است. چون به نظام علی و معلولی که می شود را با به دانشی که از قبل درک می کند اما در کودک، که به که را درک کند. اما در ما به انگاری که که از راه می رسد و بلد می برو بچه ها بنویس. درحالی که اشتباه است او نه روش را بلد است نه را می شناسد نه با بچه ها آشناست. و می نویسد که است دوغ و دوشاب با هم قاطی می شود و کسانی صدمه می که و عرق ریزان روح می تا 50کلمه ای بچه ها بنویسند. تا به حال چه از شما شده بیش از 30 که بجز یک که در در و اند. از این به و به با آن نوستالژی یا و به مخاطبی که تا به حال از را نخوانده، آن را می من با دو از است که و هم آن را به که می خواهند من یا آثارم را بشناسند، نمی کنم. چون های من است با های سه ماه تعطیلی و آقاجان . چرا این ها را نمی می کنم به لحاظ قوی و از سویی ماجراهای ولی من انگیز است. پس از را می که فکر می کنم است و مرارت چاپ آن ها ام را می دو . با این یک کوتاه است اما ذهن مرا بود و 8 ماه نوشتنش طول کشید. سفر به شهر هم است که سال را و می آن را کنم. در این ابتدا لحن آمد و بعد شاعرانه ای شکل گرفت. دو هم هست که یکی از آن ها بنویسیم. و های من در های است و مثل های نیست. اما که این را خوانده، می کمک به او تا بنویسد و کاربردی است. زرد هم که از سوی شد و من را در این امتحان را نیز می کنم. اشاره های را کردید، که در بودید، از بین این نویسندگان، برایتان و به او را پیشکسوت خود می دانید و در از او اید؟ چند که در یک من اهمیت اند و هستند، ارنست در دیالوگ من است در رئال یا در فانتزی از تالکین می کنم. یا در نثر و دو یا سه مترجم که برمن اند نثر هوشنگ گلشیری، نوآوری شاملو و سادگی فرخزاد. نجف دریابندری در که و لحنش در هاکلبری فین یا ناتور دشت که فوق العاده است. در لحن شوخی و طنز بر مارک تواین که بوده، مانولیتو در لحن شوخ طبعانه من است. ایده ها و سوژه که خلق می به ذهنتان می رسد؟ از واقعی، برخوردهایی که می کنم و می بینم. دو در که دهه 60 به سیستان و بلوچستان ها و ماجراهایی شنیدم که من خلق این شد. هم یک من و آدمی را می کند ونمی را از او رها کنم. اسامی که می یا واقعی؟ که در ها می از سوی شوند. است ظاهرش را از یک برداشت کنم و هر از ویژگی هایش را نیز از و همه این ها را در یک جمع کنم. اما اصل این از می آید نه خیالی. شما بر نویسندگی، هم در اید و در متعددی سردبیر، تحریریه یا اید همشهری، راه به در ایران، آفتاب در های صبح یاس نو، نشاط، و هم اکنون هم را دارید. این شما چه در تان دو نکته جدا از هم که هردو آن ها می هم اثر بر و هم اثر منفی. و نگاری. هرنویسنده ای است ای دهد به شرطی که از آن کند. اگر شودکاملا حساب شده و در متن و خبرنگاری و شود کمک می کند که ها پایشان روی زمین بگیرد و دقیق تر ببینند و بتوانند ابعاد را داستانشان کنند. این های هم است همینگوی، فاکنر و آندره مالرو مدتی را اند و این کار کمک می کند که شما در توصیف و مستند بتوانید از این توانتان و آدم ها را تر ببینید. اما که من درگیرش شده ام ضربه می زند و نمی شود. از هم اثر مثبتی بر دارد. که از شده اند، نگاران عمیق تری و می تحلیل و تمایز و شان دارد. بود که در اوج نگاری، دهه 50 و 40 که می شد و اگر یادداشتی را می حتی اگر نام هم بود می توانستید اثر چه کسی است. این کار می موجب شود های به بیایند. این ها پرنویس و است نتوانند هر روز اما ای یک قوی بدهند. لذا آمدن به هم می خوب و دیدشان را تر کند و کمک کند با عینیت و به شان هم کمک می کند. از آن طرف هم می سطح ما را افزایش دهند. شما نقش موثری هم در شکل گیری نهادهای هنر و ادب و و و ... اید. شد که در این ها و این نهادها چه در داشتند؟ در و ای است که در من است. از و که می این میل در حد افراط به در من است. را بخش و هنری، بچه های مسجد سوره، هنر و و با رحماندوست و سرشار و مهدی حجوانی و ...، که طرحش را و در آن طرح راه انداختم که من مسئولش و از 100 خبرنگار را سال 1367 به و را کردیم. سال 1372 که رونامه به بود را و به مدت سه- سال روزانه یک بچه ها می 8 معمولی و 16 پنجشنبه. در جشن سبز راه انداخیتم و 15 تا از بچه های طرفدار محیطزیست از سرتاسر ما فرستادند که 500 تای آن ها را و به و در سال 1374 اردویی کردیم. در روزنامه، را در منظریه کردیم. از 5 نفره ای از را کنفرانس جهانی ایسپورت و بچه های در پروژه های زیستی که درخشیدند. بعد در موسسه گفت ها بخش و نوجوانش را راه انداختیم و این کار تا سال 1377 که و به اختلاف نظرهایی که با رهگذر منحل شد و و را در سال 1377 که 20 سال از آن است. های من در های من که در با کمک نمود یافته و یکسری هم های جمعی مثل یا گفت ها. سپس طرح را در سال 1382 به مدیرعامل عطریان فر و به ضمیمه راه افتاد. در بار از سوی بچه ها را به نام و هم یک می دادیم. تا قبل از آن ها و منتقدان سال می و ما بار در این طرح بچه های را از تا به این مسابقه کنند. 7 نفر از کردند. از بین آن ها 100 را بر ضوابطی که داشتیم، مشخص و آن ها که آن سال چاپ شده بود را فرستادیم. سپس در تالار وحدت باحضور و ارشاد وقت و و وقت آقایان حاجی و مهاجرانی، را کردیم. سال بعد هم شد ولی سال های بعد که من نشد. این ها یا به قول دردسرهایی که من در وجودم تا دیده شدن دهم. اگر چه فایده ای آن هم در کشوری که ها تداوم و استمرار و بنیانی را می اعم از یا جایزه... موقعی که می کنی توجیهاتی را می کنی و همه تشویقت می اما به محض رفتی نمی یابد و این یک غصه است. کسی را به یاد ندارد.{و اشک می ریزد....} فکر می کنم این همه اندوه و اشک ریختن شما به است که در این رخ می دهد و بی توجهی به رشد کودک. مهم مهم است که از سوی یک سری آدم دلسوز می شود. همه چیز به شده است حتی به هم می گویند. کسی نمی دست این و های و و آیندگان چه سودی از این می برند؟ نمی بچه ها کار می می کنیم. چرا همه بیشترین شان در و است و اگر هم می افتد، ای و است. به این 10 سال چه ای می دهد، فکر نمی کند. هیچ کس به و ای آن فکر نمی کند. که رسما و شده است. کسی از سر دلسوزی می دهد نمی شود و می آخرش چقدر سود دارد. ضمن من می ثابت کرد از های که نه نمایشی، تردیدی که مادی آن را هم بر معنوی اش می بیند. شما هم در به مندان اید، از های تان بگویید. من دو داشتم. یک در دهه 70 و که در و توضیحاتی طرح چیست، و می کردم. تا از ای این ها خیانت به است و از عده ای که مند هم شکل می سازیم که همه عین هم می نویسند و اوج پروازشان این است که به من برسند و به این کار را گذاشتم. تا در سال 1389 علی اصغر که در یکی از نشرها کار می کرد از من خواست که کنم که من نپذیرفتم و من ضد است و اعتقادی به این کار ندارم چون سبب می شود خلاقیت و فردیت از بین می رود. به من گفت پس تو خلاف این کار را بده و من و کارگاهی تشکیل می دهم که در آن و نمی اطلاعات آن ها را نمی منتقد فقط می بلد بنویسند. ای که از جوانان مریم محمدخانی، معصومه یزدانی، نسترن فتحی، شادی خوشکار و از امروز در آن و از آن 6 آمد و از آن ها جایره گرفتند، هیچ از این ها مثل هم نبودند. بعد از آن شدم و شدم می کنم که در آن ها نقش تسهیل گر و جرات بچه ها را کنم نه قلم به دست آن ها بدهم. بعد از موفقیت اول های هم گذاشتیم و از هر 5-6 آمد چاپ شد و جوایزی گرفتند. یک بار هم در کنفرانسی در ترکیه این را و گرفت. در چکه بود و بعد از آن هم در و آن را دادم. شما که از و به داشتید چرا در و را من بر به و هم و این با من هست و هم اگر کنم حل مسائل می شوم و به علم و علم دارم. در سن علایق اجتماعی و غالب است. به یاد آن به در یا نامه داشتم. در آن با یکی از استادها مشورت که به من گفت تو با در نمی شوی، می در کنی و در کنارش بنویسی. از هم نداریم، داریم. اگر به می می که در افتاد. این شد که راضی شدم در درس و بعد شوم. به ندارد، آیا از به کار دررشته تحصیلی تان ندادید و به سوی رفتید نشدید؟ خب از و های من به تحصیلاتشان در و و همه در های سطح بالای دارای هستند. اما از جهت به نیستم. اما سوال است من که می شود کسی که درسش از تو تر وضعیت و درآمدش از تو است. این است که بی رحم است و را به تو می دهد و که تو به دلت رفته ای. اگر یک را به بکشید، را می گذرانید؟ من با هم فرق می کند. قدیم ترها، که آلوده اجرایی و مجله و صبح ها 6 می شدم و به می تا ظهر. ظهر هم که در هنر و به می و که در به می و تا غروب و کار می کردم. اما این مربوط به بود که فراغت ولی نهادهایی که در هست و چلچراغ، مشاوره های نردبان، و و سیاست که همه وقت مرا می گیرد. و اداره مستقلی که وابسته به هیچ دولتی سخت است و نشر، توزیع، آگهی ها و گرانی و ... چاپ چلچراغ. های من داستانی، بود ولی من این است که شماره را کنم. به از صبح که می شوم تا شب همه وقتم و فکرم صرف این کارها می شود. در این شرایط اگر را به چه را می مثل دونده ای که در دوی ماراتن است و به سایه ای است تا یک لحظه استراحت کند، کنم را به دست بیاورم. اگر صبح ها و ای باشم، 9 تا 12 بهترین است. یا شب که به می روم 10 شب به بعد به می کنم. عادت خاصی دارید، آیا هر که می نویسید گردید و بازخوانی، اصلاح و ویرایش می یا این کار را به موکول می که مشغول یا یادداشت توقف می نویسم. حتی و مناسب می گذارم که مجبور نشوم به برداشتن یا قلم از بیایم چون است از خارج شود. تند تند می نویسم. به گونه ای که تایپ کلمات دچار مشکل می شوم. بعد از و بازخوانی می کنم و اصلاحات را می دهم. اگر یک روز را به خودتان فارغ از همه ها و های روزمره، ترجیح می دهید چه لذت بخش کار من است. ام که و این کار هستم. به جز چه کار در این روز می ورزش را هم دارم. که می توانستم کنم این کار را می دادم. با از غلامی، حسن مهرداد غفارزاده و تیم و می کردیم. به هم می روید؟ بله به هم می روم. اما اعتراف کنم که من به دو چیز و می روم یا سفر می روم، نمی بی از جلوی های و بگذرم. حتی اگر وقت هم از این دو بازدید کنم. در که دوسال پیش به فرانکفورت در این را به یکی از دوستانم گفته بودم. روز آخر قبل از بازگشت گرفتیم در شهر بگردیم و خرید کنیم. وسط راه مرا گم و هم گشتند مرا نکردند. دوستمان می اگر یا هست می توانیم را می و نهایتا مرا در کردند. اگر نمی چکاره می می شدم. چون قبل از شوم هم و ام با ام شد. سال 1357 که یکی از های ما گفت که ای در شهر هست که بچه های سال آخر که پول را در درس می خوانند. و از من پرسید که آیا می به آن ها درس بدهم. من هم به گرایشاتی که حمایت از محروم و کم و حسن دوستی و به و دخترانه ای شدم که درس می خواندند. بعد از آن هم از سال 1359 هم در مقطع و هم در و هندسه و جبر و مثلثات می کردم؛ در در نازی آباد، راه آهن و هدف در ولیعصر. تا که شدم و نداشتم. اهل و هم هستید؟ کمتر می کنم ببینم یا بشنوم. اما که هم و پول را جمع می و هر دو یکبار به می رفتم. هم همینطور. اهل کنسرت و اما و در داشتند. چه سالی آیا و در شما با همسرتان سال 1364 کردم. همسرم هم در آن در بود و در می کرد و آشنا شدیم. آیا در های و شما گذاشت؟ تا به نوع ازدواجمان که هر دو اهل و تقویت کرد ولی از که شلوغ شد و بچه دار شدم و شد و به آمد کمتری داشتم. آیا فرزندانتان هم به دارند؟ من سه پسر دارم. که اهل هستند. همه اما های شان لزوما نیست. یکی به یکی به و و پسر کوچکم هم که دانش آموز است و به دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
شعری در حال فعل شدن

شعری در حال فعل شدن


ایران(ایبنا)_ ونوس جلالوند:محمد آزرم، امسال شعر را با انتشارات مروارید است. او پیش از این "عکس های (گزیده 72 تا 7٥)؛ است آزرم" (گزیده 76 تا 81)؛ "هوم" (گزیده 84 تا 88) ، "عطر از نام" (شعرهای بداهه نویسی مشترک با ایولیلیث) و را در حوزه شعر کرده. از او متعددی در 15 سال در به چاپ و ای از این را در با نام راز" است. از دهه 30 با تحلیلی/انتقادی او با نام "جیغ شده است. در به قول شعر الف در 30 : "آن جمع در ماه و / آتش از آن مایع/ که برازندگی می در عکس/ به گوهر خود می روند برعکس" ، برخلاف که در ست، به این چه نظری به جالب توجهی در خود کردید. صداهایی است که به هم ساییده می شوند، دفرمه می شوند و کنار هم می نشینند و در این همنشینی به هم معناهای تازه و بی می دهند. به از ، می آورد. با های است که دارد. در این ها و فرم های از شعر می سازد. ای از را باز می در شعر "یا" در 95 می خوانیم: " و رخ می دهد از بر می رخ می دهد و تبر می حد و رد می زند به در خود و ای از را باز کنم. در شعر در 125 می " بد و زیر عطر می برد/ تا این آن/ برنده آن ست/ که جا با چتر عوض کند/ هوا با سطر/ بحر/ زهر/ همه چیز فهرستی از او شده است" این دو شعر ضمن این که خود را می کنند، هر دو به ای و فراتر از خود ارجاع می و به می کنند. همه "آن جمع در ماه و / آتش از آن مایع" اند. در مقایسه با که در آن و آوای شعر از به می آمد، درکتاب این از به با قانون خودش، به جهات از خود می شود. هرچند به قول شعر "یا" در 110 : "البته فصلی ابراز و/ لبی فرعی باشد/ که بی دست نگه دارد/ عصب از بگیرد/ به راز عطا کند که ندارد"، این چه فرم با باعث مورد شماست. مجموعه ست که مکمل هم اما به تنهایی هم و اند. شعر درحال ساخته شدن است. کولاژ صداها اما های و متنوعی که در همنشین شده اند و در این را به ماورای به سمت و می فرستند. مثل شعر در 146 "آور الواحی ست که فرصت پیش می می و می می و می کند." خلق و است گوش های بی وقت و ذهن که و بعد از خود و خود را می کنند. رو به و شعر به شما از خود عصب از می و به راز عطا می کند که ندارد. و در به وجد اند و را می این وجد چه در "وجد ، چه و که و در است. و ای از فرم ست و هر در این این را به که می می دهد. به 7 تا 14 و 82، 83 و از کتاب. شعر با و رسا ست حتی در تا از وجد و خود را از گوش ها به هوش مثل شعر 114 . این خود را به می و می کنند. پس برای آن ها و که و می را با و رسا خواند. مثل شعر "یا" 138 کتاب. این از فرم شعر درک می و می گیرد. با هر آن را که از شعر می با خود و به گوش خود می شنود. که را و در بی می کند. که یک بار و می آن از بود و به وجد بود و کرد. این و شعر روی بی صدا می ماند. در از شعر هم اما آوا و آن ها بر یک شعر ست و این صدا و آوا را به می شنید. مثل 15، 19، 31، 78، چه بین شعر و شعر 15 یک ست که در خاص شده تا و باشند. این شعر هم شعر قبل از خود است و هم یک نقطه در "آیا". شعر نوشتاری/ 19 شعر الف 18 است و چندجهتی آن این نحو را ایجاب است. شعر ص 31 آوایی/ ست که وجه هم دارد. شعر 78 هم نوشتاری/ ست که با حذف جهت در هزارتوی بی پایانی می سازد. اگر بین شعر و شعر در نظر بگیریم، در میانه این طیف به می رسیم که هر دو قابلیت هستند. همان طور که می از نظر سه بین شعر دیداری، شعر و شعر در نظر گرفت و در مرکز آن به با وجوه سه دست یافت. در قسمت از فرم شعر متناوبا به چشم می خورد ولی که شده نیست. هدف خاصی از این بصری کلمات چه جالبی، این شعر با که از متن اید، مفهومی ست که با تناوبی به نام های و "یا" در دارد. بی پایان، بی که سراسر است. و آن در صرفا یک است. ای که بنیان آن بر اتفاق بنا شده است و سرشار از تضادها و متناقض نمایی های بسیار است. با بینامتنی و در عین حال کاملا است و حتی می به ها و کند. می هر متنی را و کند و جای همه ها بنشیند. حتی بالقوه می هر رسانه را شود و شما از آن، ای فراهم می کند که بگویم این شعر می در یک اجرا، تاریخ شعر فارسی را کند که این کار را خواهم کرد. در این در حال فعل شدن است و به جای حرف زدن از چیزی، را خلق می و این وجه شعر شما با شعر مرسوم هم هست، این از خود می کنند. از خود در به خودی خود در بردارنده ی اندیشه ای است و حتی می گفت بر آن بنا می چرا که نوشتن/ ساختن هر شعر و پذیرفتن مهارناپذیر ها و تمایزهای آن، انتقاد از مکانیسم رمزگشایی و در با خواست گراست. یا به عملی است نقادانه که می ی و را نقد کند. آن چه در خود می و آن چه در خود می این که از آن سخنی بگویند، متن شعر است. حال هر قدر بیش تری بین و باشد، بارزتر است. هنگامی که شعر از خود نیز می در ادعاهای خود را به ی و از خود نقد می کند. بین و ناممکن نوشتاری، ، یا ترکیبی ژانر شعر هم تاثیری در تحقق آن ندارد. شعر با در جایگاه از خود آگاه است و ابژه ی سخن هم هست و با از این از را نمایان می کند که در آن قادر است به ناآگاهی های متن خود و در به نیندیشیده های بیندیشد و حتی با از این هم به سطح از برسد، به که ناخوداندیشی متن به آن چه که نمی بداند، می اندیشد. (می اندیشد؟) این جاست که ای که باشد. خلق چنین فضاهای ای ست که رفتارهای و بسیارمعنایی را خواننده ممکن می کند یا به قول شما را در حال فعل شدن نگه می دارد. به نظر می رسد در"آیا" بی وقفه و لایزال است و بین این به تبع آن مکانی بین آغازو هم محو شده و فرقی بین و نیست. در ابتدای هم به این شده در این چه ی آوانگاردیسم، پیشرفت است و به جهت. را اعلام می کند تا کننده کاملاً جدید باشد. را پشت سر می گذارد تا به ی پیش رو برسد. اما در چشم انداز ناممکنی است که جای در و مکان مثل تقدم و تاخر و سطرها یا تکمیل روایت ندارد. متغیر است و در تغییرات از هر ی و غیرآوانگاردی در رد می شود و رد را محو می کند. ست که از خود و در های بی می یا به قولی، هزارتوهایی خلق می کند که فقط راه و و ندارند؛ درست زمانی که در و به و ایم و بالعکس؛ به تعبیری روی که در حال محو شدن است به همه سو در حرکتیم. آغازها و ها آنقدر زیاد شده اند که در متوجه آن ها می و شک می که از اند یا فقط در وانموده ای از آن ها سرگردان شده ایم. حتی می به تعامل شعر شک وقتی در هزارتویی که و نمی از آن خارج چون وارد آن ایم، در حالی که داریم واردش می و راه خروج را پیدا نمی کنیم. ست که رویکردی "پست آوانگارد" که متمایز از آوانگارد، و دستاوردهای آن را و نمی کند با آن ها به حال و از راه تغییر؛ فرم سازی و زدن، هرچه را بخواهد از آن خود می کند. پس در جابه جایی حد و هنر لزوما خط شکن و طلایه دار بیشتر و است و می حدود، ها و گفتمان را که هیچ تلقی ای ندارند با زنی و تمهیدسازی، به نام خود کند و از این منظر آن با تجربه زیسته هنر متفاوت است. مثل دادائیست ها، فتوریست ها و کانستراکتیویست ها می خواستند مرز بین هنر و زندگی را بردارند و به علت با گذشته، سنت و ساختارهای حاکم بر فرهنگ، جامعه و سیاست، خودشان را می نامیدند و خواهان نابودی معاصری که بود. پست ، هم آن و هم این خنثی شده را با ترکیب، التقاط و به حال، مصادره و می کند و همه چیز را می و با تغییر قواعد هر را محو می کند. اگر با و کردن های پیش از خود به دنبال خلق امر نو در عوض پست را در التقاط، ترکیب و می بیند. نگاهشان معطوف به بود درحالی که پست فقط حال را می شناسد و های مطلوب و خود را در می سازد. اگر با هنر یا ساختگی و مکانیکی در تضاد پست با تاکید بر هنر و افراط در آن و دستمایه مکانیکی، از های آن به سود خود بهره برداری می کند. می دانیم ضد سرمایه داری و گرایی اما عاقبت در اواخر دهه 70 میلادی با جنبش پاپ آرت و اندی وارهول افسانه ای جذب و شدند؛ پست در هر از جمله به جای با یا خاصی، از های آن به نفع خود استفاده می کند. منبع: هنرآنلاین
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
 زبان اشاره ناشنوایان را توسعه دهیم

زبان اشاره ناشنوایان را توسعه دهیم


با سبک و در شد که جمعی از و شنوایان کشور در این نشست در خصوص مشکلات و مسائل جامعه گفت و گو کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
نسخه وحدت جهان اسلام ارتباط با تمامی مذاهب اسلامی است/ هضم نشدن چین در فرهنگ غرب ستودنی است

نسخه وحدت جهان اسلام ارتباط با تمامی مذاهب اسلامی است/ هضم نشدن چین در فرهنگ غرب ستودنی است


به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، آیت در چینی که در ساختمان برگزار شد، ضمن معرفی قم را به و داشت: در شهر قم بیش از 300 و فعال می که بیش از 100 هزار نفر از سراسر و بیش از 100 ملیت در این شهر در حال تحصیل هستند. وی در کرد: در و در قم بیش از 200 با به می شود و بیش از 100 و در های می شود و به 40 نیز در قم می شود. کرد: چین با قطع نظر از دین و یک با و آن این است که در یک که در غرب با و عقل می کند و این که چین به خود با از فن های نو و در عین هضم در غرب نشده خود بسیار ستودنی و مورد تاکید است. امام جمعه قم، در گفت: امروز غالب های جهانی یا هضم در غرب شده اند و هویت و خود را از دست داده اند و یا مقاومت کرده و پیشرفتی نکرده اند. در عین حال الگویی که مدنظر این است که همچنان که پیشرفت داریم از و خود لذا و ضمن این که این الگو را انتخاب از ارزش های مراقبت و کنند. وی کرد: تنها که از پذیرش و با روی باز پذیرای آنها می می و نسخه وحدت این است که و دروازه های علمشان را به روی همه باز و با باز با در ارتباط باشند. آیت خاطرنشان ساخت: توصیه ما به چین این است که در یک مدار منطقی با غیر به گفتگو بپردازند و مصالح خود را رعایت کنند. مدیر حوزه های علمیه در پایان گفت: در درون امت مسلمان اختلافات را دامن نزنیم و همه احساس که یک امت هستیم و به یک تمدن گره خورده ایم. و اندیشه را عمق ببخشیم و علمایی تربیت کنیم که هم دارند و به دور از هرگونه افراط هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ترس رژیم صهیونیستی از هواپیماهای پیشرفته حماس

ترس رژیم صهیونیستی از هواپیماهای پیشرفته حماس


یک از ترس و از ساخت فلسطین برای آتش زدن مناطق سرزمین های اشغالی پرده برداشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : مذهبی
دیدار و گفت‌وگو با شیوا ارسطویی

دیدار و گفت‌وگو با شیوا ارسطویی


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) در های با پیشکسوت، فرهنگی هنری هفت روز 27 سال 18 این بود. این به و گفت و با و آیت (نویسنده و ادبی) شد. مخاطبان ادبیات داستانی و طی این جلسه از تجربه های آگاه شد و فرصتی داشت که ضمن آشنایی با جهان بینی این نویسنده، سوالات و ابهامات احتمالی درباره شرایط لازم داستان، چگونگی مواجهه با موانع و رویکرد به فضای را مطرح کنند. در این عموم علاقه مندان است. هفت در شریعتی، بالاتر از ملک، بعد از کشواد، پلاک 569 واقع است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تفکر دگم ایرانی‌ها و اشتباه در فهم فوکو

تفکر دگم ایرانی‌ها و اشتباه در فهم فوکو


(ایبنا)- تک تالیفی از سوی به نام فوکو: و ضمیران است که بار در سال 1377 از سوی نشر شد. در آن به جز یکی دو ای شده هیچ در این و نیز به بودند. به باور پیش از انتشار این و خود در به نام او را و اش می کردند. تا ای نیز در از بود. در خود در نیز روی های و بر در یک نیز است. با های و ها از بر ایرانیان، با به گفت وگو نشستیم که در ادامه آن را خواهید کرد. تک فوکو: و به قلم شماست. این با چه هدفی و شد؟ پس از بازگشت به شدم در همه به و در ها و او می نویسند. که می دانند، اما پس از اینکه با طیف های مند به طرف شدم به خود پی بردم. حتی به منابع هم دسترسی نداشتند و حتی یک از هم در دست شان نبود. مهمی برایم ایجاد شد است که عده ای به اما هیچ آن اند. به این که این به بر گردد. ما آدم و همه چیز را به گوشی می شویم. من در های این و نانویسا حرف زده ام. ما به این خو ایم که به ها بشنویم و او یاد بگیریم. یکی از چهره که اش و می کنند، است. به خاطر دارم که در حتی یک هم از او به اما همه اش بحث می کردند. من حیرت آورد بود که این همه اطلاعات را از کجا آورده اند؟ بعد شدم که کسی مثل احمد فردید و تعدادی شمه ای از بحث های کلی را و دیگران هم آن بحث ها را به و به نقالی یاد و عاشق شده بودند. هم به بود. من چند سالی در روی کار و بعد هم یک با و دکتری که تصویب شد و من به سه سال این مبحث را کردم. به طبع برداشته بودم. بر آن ها، که که بر های و و کند که چه را و اش بر چه است. هدف این بود که و همه آن را کند تا اگر کسی مند شد به های و برود. به فوکو: و شد و آن چند ماه پیش چاپ نهم آن را نیز ها کرد. و در در هم شده بود و هم می شد. در که من در اما پس از شد. می که و نشر در با دارد. مخاطبان به و مند شدند، مترجم هم که را و ناشرانی که این ها را با شمارگان میلیونی کنند. طیفی از مترجمان نیز الاصل با مادری و این طیف را به راحتی به کردند. در کار به رسید که که در شد، از های فرانسویان است. و گسترش در با به هیچ نیست. این محکمی هم دارد. در بین سه تا مجتمع فعالیت اما اگر مجموع دانشگاه های را بشمارید، از عدد هشتاد تجاوز نمی کند. اگر در هر کدام از آن دانشگاه، حتی یک استاد و هم خود را وقف و روی کند، 4 و مفسر خواهیم داشت. به هم در و توسط ها شد و کرد. فراسوی ساخت و هرمنوتیک هوبرت دریفوس و پل رابینو، در بود که و در نیز با حسین بشیریه شد. خود این را دید، گفت که اگر خودم می به ام به این زیبایی نمی شد. در و پویاست. مشابهت را بین و در نظر اند. از در نیز از های او در بر گرفت؟ بله بر بود. به هر حال بحث و را کرد و این عموم فعالان در نوشتن و است. می خواستند درک که چه رابطه ای بین با دارد؟ با طرح های خود شده در را زیر در معمول طرح از یک هرم فرضی می شود که در راس آن دارد. عکس این را می کند و می که در ذیل این هرم است. زیر است که با هم و فعل و دارند. این همه را زده کرد. در قدم می که است و نیست. همه که در و در در راس است. را به ذیل می که در نیز و تر می شود. راس نیز در از ذیل می گیرد. به طلب ها در از این در بله. به طیف طلب ها در نیز بود. به آن از این طیف که در راس نبودند. که می با از را در خود بگیرند. درک ما در های از و و لغت و را به کار اند. رنه با de la در روش دارد. یکی از که لغت در را بود. ای را کرد. نیز چون و وجه به جا می و هم یکی از آن اما من شدم این را از به کار می برند. را گفت و... نیز در نظر می اما در از بود که اگر در هم شکل می و می شود. یکی از این است. در با می شود و با که این و را کند و در به نام که و را با هم کند. این در هم می کنند. این با که در ها به کار می رود دارد. را یک عام می که در همه و همه اما یک با یک از آن دارد. روش را در درک ای که به کار است که ترکیبی از دو یونان و است. چند که مهمترین به فرمانروا، قدرتمند و زمامدار است. دوم آن آغاز، مبدا، بنیاد، یا پی. از به انگلیسی، و آلمانی شد. به شناخت، و... عقل هم معنا می دهد. پس آخرئولوگوس به راس، بنیاد و و گذشته هم هست. این ترکیب های ارائه اند. مثلا آن را به باستان اند که نیست. من این را در به که نمی دانم تا چه حد به که مدنظر فوکوست می شود؟ به چه را به کار برد؟ قصد رسمی را که در غرب تداوم واژگون کند. به نظرش آن ما و ابزار جدیدتری را به دست بیاوریم، چرا که پشت عقلانیتی خوابیده که می شود تجربه های منحصر به فرد در آن جای نگیرند. که هگل از آن یاد می کند اساسش نوعی عمیق است و با این به هیچ موافق و آن را زیر می چرا که به زعم او ریشه این در است و کارش رهایی و محورزدایی از این است. به جز آرکیالوژی، از Geacute;neacute;alogie نیز کرد. ای است که نیز آن را به کار بود و ما در آن را به می شناسیم. به تعبیری تطور از شده و آن طور که خود در گفته رفته از آن عبور و به می رسد. من در لغت دست و آن را به کردم. در دارتر است و من به این آن را به کار که از در شجره نامه دور شود. یکی از معانی اش رفتن به درخت نسب است. جینی در اصل و نسب، دودمان. که روش شناسیِ را می کرد دغدغه اش و اما از که به تامل روی شده از جانب روی در بحث در اولویت را به تغییر داد و یا به من را به کار برد. در طرح هم تحت به بود. ای معروف به نام نیچه، (تبارشناسی) و که به شده و که می خواهند را بفهمند، کلیدی است. این در 17 است. من روی این در کار و در 400 از آن درآمد. در این ها را کنم، اما دیدم کسی خریدارش نیست. اگر کسی می خواهد در با های آشنا شود، در های جنسیت ، جنون و تمدن و مراقبت و تنبیه: زایش زندان و... این را نیز بخواند. تا نکردم این نکته را هم که Punish را در Discipline and Punish به اند. به به محدودی و به اگر به جای از کیفر می بود. که در از فرانسه، شرح و شده است. از نیز شده ها دو و اگر باشم و یا و اسم این دو است. در به گمانم صرفا یا پنج و شده است که یکی از به قلم ژیل دلوز است که به هم شده، اما در بیش از 400 شده است. از این مفسران از تخصص خود را بررسی اند. به در کیفرشناسان های و کاربردش در کار اند. پزشکان، روانپزشکان، شناسان و فیلسوفان هنر نیز از دید خود به پرداخته اند. که اصطلاح و را در این در وضع شده است. در نیز با بود. این در از به راه بی ارتباط هم نیستند، اما مهم این است که خود هم فهمید او را پست می خوانند، مخالفت کرد و چنین عنوانی را خود نپذیرفت. پست هم در و دارد. پست در مد بود و سوتفاهم را موجب شد و من سعی در برطرف کردن آن داشتم. ها به طرز عجیبی درگیر این دگم که چون انحصاری پست هستند. در صورتی که انسان شوریده حال و بود که خود را در دل هیچ چارچوبی نمی دید. طور که گفتم هم از دل برآمد. روش مهم است و حتما اسمی آن می ساختند. این نیست. در هم های زیادی شده است. عمر قد نداد که این ها را ببیند، اما به هر حال که یک است و کسی که در این می شود در اصل دورش حصاری کشیده می شود که بیرون آمدن از آن سخت است. اقبال به پسامدرنیسم و مد شدن آن از ای شد که از هم مد بود و به قول شما آن بودند. نیز در آن در اصل به یک متفکرپسامدرن شد که این طرز تلقی بنا به شما از ها به راه است. شما از به پست چیست؟ به پست به ما از باز می گردد. به طور کلی به یک یا غیر شد. یک چکش در مغز خورد، که سپاه در جنگ های قفقاز از روسیه شکست سختی خورد و توان گذاشت، اما دید که روس، این دشمن کافر نمی شود و هم در آن و علما دعا کردند، اما نتوانستند این سرسخت را مهار کنند. ما با دقیقا زمان جنگ های با روس هاست. ما از متنفر نیستیم، بلکه بیزاریم. عینی این نداشتن، در مکتوبات با های شده به های پست در است. شما به یک کار پژوهشی می توانید این را انجام دهید. پست مُدی بود که در دهه 80 در اروپا و بعد در و بلافاصله هم اش شد و خود غربی ها آن را به گذاشتند، اما ما فکر می کنیم که یک بخش عمده با پست آغاز شده و ما هم در آن شرکت داریم و هستیم، چرا که با انقلابمان ما پست شده ایم. 500 سال دستاورد بزرگ بشریت است که به همه جا هم سرایت کرد و در همه ها شد. همه آحاد بشر از ضروریات است. اگر ما ابعاد را در اقتصاد، شناسی، سیاست، زیباشناسی، هنر و... نبینیم، هیچ ارتباطی با وضع کنونی دنیا نخواهیم و تقدیر ماست که به آن بپردازیم. اما متاسفانه ما را به و به پست ایم و علل گرایش ما به پست هم به گردد. چون ما از بیزاریم، پست را می بینیم که نقدی است به مدرنیته. اینجاست که این نقد هم از دل سربرآورده و ما در این نقد نبوده و نسبتی با آن نداریم. نقدهای پست بر اصولا و غرب است و به ما ربطی ندارد. از که به زعم اسلامی به می به پست اند. متکثر و دموکراسی ای که در آن هم طیف و هم بر فرض اقلیت ها در آن تامین می شود و... دانشجویانی که او از می کردند. با تعاریف آن ها را دید و شد که و را ببیند. این را هم که بن مایه ای مارکسیسیتی هم شاه را حکومتی می دید که به متصل است. دانشجویان برایش از که طیف های به صحنه مبارزه آمده شد که از را ببیند. آنکه با و شریکش به آمد و در منزل احسان ساکن شد، همسر به این گرفت. بله و تازه و همسرش از روشنفکران و دیدگاه های مذهبی نداشتند، اما به این و داشتنش گرفتند. که به این حساب طیف سنتی و که معلوم است. پس از با و تغییری در به ها معمولا را که خود از و را پروبال می دهند و به باقی او کاری ندارند. سه تفنگدار در معاصر و هستند. هیچ این سه در نبود. پس از با که او در مراحل متاخرتر های از دوباره به روی آوردند. هرچند که از سال ها پیش از ورود به نیز داشت. به طور کل در مفصلی دارد. از که باقر هوشیار بخش از به را ها از آمد. چرا چون لحنی شاعرانه و پوئتیک و یکی از ناخودآگاه فرهنگی نیز شعر است. در همه شاعرند و نیز در زمره معدود ای است که زبانش با شعر آکنده است. خودی است. پس شعر یکی از عوامل ما با است. طرح از سوی نیز شد تا در با او کنند. من دیده ام آدم که یک زندگی ای خودشان به یا یک شده و خودمانی. در پایان که انواع در هست و یک قشر از هم تحت و از دید به نگاه می کنند. در این باره بخوانید: 12 تیر 1397 15:21 از سیاست در های مبتذلی از فوکویی 2 تیر 1397 11:42 های آکادمیک را به یک تقلیل اند
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
پیتر ینی به زبان فلسفی هنرش آشناست/رهایی نقاشی از حصار آکادمیک

پیتر ینی به زبان فلسفی هنرش آشناست/رهایی نقاشی از حصار آکادمیک


به گزارش خبرگزاری ایران (ایبنا) و اثر پیترینی، از چهارجلدی است که شده است. ینی در این قصد را به محیط و خود دهد تا طور به آن ها بنگرد. این هنر و را به می دهد. این دو های ساده روزانه است تا هنر و درونی هر فرد را برانگیزد و تعالی بخشد و تلاش می کند فرد با هربار به دیدگاهی جدید به آن برسد. ینی در گفت وگو با کرد: او معلم هنر در سوییس و پس از در های شده و درس داشت. در این به را و هر را به طرح می کند و ها را به ای می کند که می دهد به آشناست. وی این کرد: ای که در این می کند این است که را از آن و سخت که از تا به شده رها کند. آن را می کند به یک امر که می به به ای از ها و روش ها و ها تا فرد از دل آن یک خلق کند. این در کرد: در نیز سعی تا این را شرح که هدف است. ها و های آن نیز به ای که حتی است به نظر برسد. این ها هر سن، هر فرد و هر است به که افراد در های از این های استفاده می که رابطه بین خلق و خلق و پیدا کنند. این کرد: اگر این را از دور خیلی تفاوت های ماهوی ندارند. هر جلد آن حول محور بیدارشدن می چرخد ولی که در هرکدام از این جلد تدوین شده یک مشخص را در هدف گرفته است. به عنوان مثال یکی از این جلدها به نام سعی فیگوراتیو را اینکه باید کشید؟ توضیح داد: در این به آن است که نگرش به را واسازی کند. از ابتدا تک به تک که هر کدام از اجزایی که در است است و بعد خود را بازخوانی و ببینیم قبلا با پیش فرض، ها یا تصویری را می کردیم و می توانیم از آن بگذریم و به ای برسیم. ینی در قسمتی از می گوید: ذهن اوست و چشمانش چراغ های کارگاه. او می خواهد چشم را به محل کار کند و برایش امری است و شرح می دهد که از این درس بگیریم. غرب جلد دوم این گفت: همان طور که از اسم این پیداست به جزئیاتی می پردازد که در های و نزد استادان تدریس می شود، تا با همین ساختار زدایانه ای به نقاش و وادارش کند از جای شروع کند. غرب گفت: این جلد ارتباط اما ضرورتی ندارد که حتما خوانده شوند. پیشنهادم به این است که و نوآموختن که درحال انتشار است را با هم بخوانند، این دو جلد دو امر پی درپی هستند که هم دیگر را تجدید می و به اصطلاح هم افزایی دارند. تردید ندارم هرکس که یکی از این جلد را بخواند به خواندن بقیه نیز مشتاق می شود. امیدوارم این تأثیر مثبتی بگذارد و ارزش های جدی آن بیدار کشف شود. و شگردهای به قلم ینی و در 1100نسخه با قیمت های 14500 و 13000تومان از سوی انتشارات چتر فیروزه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
 ترجمه موشن گرافی های راهنمای زائر اربعین به زبان های انگلیسی، عربی و اردو

ترجمه موشن گرافی های راهنمای زائر اربعین به زبان های انگلیسی، عربی و اردو


انجام شده در ستاد راهنمای است با توجه به حضور بیش از 2 میلیون نفر خارجی و در اربعین، برگردان این به های عربی، و نیز تولید شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : مذهبی
زبان دومی که بلدیم ما را مترجم نمی‌کند

زبان دومی که بلدیم ما را مترجم نمی‌کند


به خبرگزاری (ایبنا) علی است که از به . وی از و ... و یکی از فعال و برجسته است. به بهانه تقدیر از با علی های این اثر و سبک گفت ایم که در ادامه می خوانید. در بخش بهترین سال 1395 برگزیده شد. به این اثر کمی فضای روایت این اثر و سبک های دهید. است که 20 دارد. این اثر و سال 1862 است و را در سال های 1910 تا 1920 نگاشته. سه که هر سه آن ها است اما های که آن ها به 50 تا 60 می رسد. این های هم و قبل از من او را کنم در او را به نویس می شناختند. ای است که جنبه روانکاوانه دارد. او در به روانکاوی اهمیت می دهد. هم زیگموند فروید و نظریات مشابه او را در عرصه پیاده می کند. شما هستید که از اید. دورنمات، ریکله، فریش و ... سبک را به یک از که تا به حال از او آثاری شبیه می سبک نمی توان نکته ویژه ای را گفت. تفاوتی که او با باقی در است که انتخاب می کند. در او به نظیر فقر و مختلف می اما به و می کرد. بین که را به به سبک و یک اید و شما یک از آن ها که از یک ام به است. تا به حال هم از هیچ ای به ام و ای که او را به و به ام. با به شما به نظر می رسد که شما از و به است. چه و آیا در و ای تان نیز بله طور که من و روی است. اما اگر به اثر کنم و پیش این کار را می دهم. در حال که آن در قید است. من قبل از این هم از در قید ام. به از یکی از آن هاست. به طور کلی اگر ای که را بپسندم و اثر باارزشی از او خواهم کرد. از و ای می که از او به منتشر نشده باشد. شما و اگر به و ای مند باشید و ای از آن در باشد، باز هم آن اثر می روید یا خیر؟ بله این کار را می کنم.برخی از قبل از من هم شده بود و من بعدها به آن ها رفتم. اگر ای از اثری و آن از مناسبی برخوردار طوری که من نتوانم آن را از آنی که هست ، کنم، به آن نخواهم رفت. اما اگر که آن را دوست باشم و هم از آن در نباشد، آن را می کنم به خصوص اگر و آن ام باشند. در شرایط فعلی با ورود سیل از و کم تجربه به روبه رو و از که در موجودند حاصل کار این هستند. به که سال ها فعالیت کار این وارد را در چه حدی می متاسفانه خوب نیست. مترجمانی که کار خوب ارائه می دهند تعدادشان زیاد نیست. عدم کار باعث شده که از ها به روی بیاورند و فکر می کنم اگر امکانات اقتصادی مملکت شود، دنبال کار می و از کارشان هم پیداست که آنچنان ذوق و شوق هم ندارند. اما خوب به این معنا که و وارد، وجود ندارد. طور که هم اشاره کردید از به کمبود اشتغال و به آشنایی با دوم به روی آورده اند. شما به چه توانایی را به جز بر دوم این کار می به مادری. دومی که بلدیم ما را نمی کند. فن است و آموزش خود را می خواهد. اول آن شخص در تبحر باشد. وقتی دوم را می خوانیم منفعل اما برگرداندن به ما می و به باشیم تا جملات قابل قبولی کنیم. دانستن دوم شرط است اما کافی نیست. عشق و هم این مهم است. از بین تر که در قید نیستند به یک مندید؟ من در دوران نوجوانی و هنگامی که حدودا 16 یا 17 ساله بودم، ژان کریستف را با به .آذین خواندم و لذت بردم. اگر بخواهم از ام نام ببرم قطعا یکی از آن ها به .آذین بود وهمچنین های محمد قاضی. از مترجمین ذبیح الله منصوری که به متن و به گفته عدم به متن انتقاد دیگر قرار گرفته اند. نظر شما در این باره و در است، محض یا آن؟ من به متن وفادارم. قدمت را در اگر 70 تا 80 سال بدانیم، می بینیم که این اواخر شده است. از قبل به متن وفادارند و به نظرم نه به متن بلکه به سبک و لحن هم وفادار و خوشبختانه این مساله به جا افتاده و کمتر در متن دست می برد. چه اثر ای در دست دارید؟ است از یک که زنده است و با هم اثرش تعاملاتی هم داریم. این را در دست دارم و هنوز به پایان نرسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
مایکل اونداتیه: «بیمار انگلیسی» به من آزادی بخشید

مایکل اونداتیه: «بیمار انگلیسی» به من آزادی بخشید


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) به نقل از گاردین، شب بر روی قدم گذاشت. پشت از جیب کتش و گفت: از جایی شد که گفت گویی بین یک کاملاً سوخته و پرستار شکل گرفت. در نمی دانستم چه در این دو رخ می دهد یا چه دارند. فکر می در این قصه به می شود و های پر از بود. در با این حرف خندیدند. کار به رمان شد؛ 300 صفحه ای نفر که در ویلایی دورافتاده در ایتالیا و در اواخر جنگ جهانی دوم می کنند. نفری که در انزوا با هم سخن می گویند، به هم عشق می ورزند و ارتباطشان دستاویز تأمل و تفکر جنگ، گرایی، و تعصبات انسانی می گیرد. در سال 1992 به مشترک با گرسنگی مقدس بری آنث شد، به 38 و در سال 1996 به و 9 شد. تا روز فقط یکی از بود که با هدف اثر در 50 سال شکل بود اما در با وی. اس. پنه و شد و را به دست آورد. در هم است: و و ریش سفید. خوب می که در شدن در در او تا با هم جشن بگیرند. با به دست ای پس از مرگ به دست آورد. است با این پس از مرگ را است. که را و بار شده است. از همه از که از است ترین هدیه یِ ممکن را که است به من بخشید. تا آن می کرم. سال های متمادی بودم و همزمان می پیچیده بنویسم. انجام این کار بود. احساس می موفق نمی شوم. شغلم را رها و تصمیم گرفتم کتابم را به برسانم. به رسید و چه ای بهتر از این که همان سال معتبر شود. در اعلام پنه لایولی هم حضور و تفاوت های در سن 85 با 50 سخن گفت. اما یِ فعلی در هنگام چه نظری دارد؟ او در می گوید: هنوز خودم را در آن سن دارم. و اینجاست که است آثاری که نگاشته است کپسول و در هر دوره ای درک است. وقتی بین سال های 1985 تا 1992 بود بحث در داغ بود. در آن کانادایی ها نداشتند پلیس که به آیین سیک گرایش عمامه به سر کنند. این ایده رواج داشت. ایجاست که های معاصر ملموس است. چون رهایی از تعصب و و کشف فردیت که در زمانه کمی دور از ذهن به نظر می رسد. ای از جان برجر، و نقاش را دارد. هیچ وقت خلق نمی شود که یک زاویه دید داشته باشد. این برجر در G ، کتابی که در سال 1972 را برایش ارمغان اورد، آمده است و منظورش این است که هر های مختلفی و اگر جنگ سرد را دو از دو جبهه متفاوت در جنگ بنویسند نظریات و متضادی به خواننده منتقل می شود. ای که است در شرایط صادق است سیاست غرب می کند تا تنوع ها و در سراسر را از بین ببرد یا حداقل می کند را نادیده بگیرد. این جذاب است بیانیه ای سیاسی و حتی هنری به حساب می آید. با این آیا پایان که سیکِ پس از شنیدن خبر بمباران هیروشیما و ناکازاکی به شکست و تحمیل ملت در که کامیلا شمسی است در آن تخیل مرزی را جهان قائل ؟ در به این پرسش می گوید: آدم ها و کیپ در که است هیچ وقت مردمش این بلا را بر سر سفیدپوستان نمی آورند درک این موضوع است. در حال در می کند، آثارش ناشران گمنام و کوچک بازار می شود و پس از 30 سال به و مردم به عنوان طی 50 سال برگزیده می شود. نام بار بر سر ها افتاده است و ماندگاری را تضمین کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
ترجمه آثار قدسی مانند نهج‌البلاغه را یک کار هنری می‌دانم

ترجمه آثار قدسی مانند نهج‌البلاغه را یک کار هنری می‌دانم


به خبرگزاری (ایبنا)، نهج اثر سید علی در سی و دوره سال در دین و به اثر شد. این اثر در 1328 با دو و 200 به 75 در سال 1394 از سوی قدیانی راهی بازار نشر شده است. سید علی در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، بیان کرد: سجادیه، نهج و و را یک کار می دانم. که خلق یک اثر یا شعر یک نمی شعر اگر یک نفر خلق و در آن هنر ای دهند. از که به طور کلی را اثر می می به که هنر را در ها و های کار کرد. وی داد: پیش از نهج را نیز ام. در که سال شد یا که چاپ آن نیز شده و نهج چون این سعی رسم را بجا و سپس با ای دهم. این و با اشاره به اینکه پنج سال و نیز یک سال زمان برد ولی نهج هفت سال به طول انجامید، افزود: چون این متعلق به ده ها قرن گذشته در کنار اندکی باستان گرایی هم در آن ها بکار بردم تا این هم متخصصان و هم عموم قابل استفاده و کاربرد باشد. در ویژگی های این اثر نیز گفت: حاضر را با رجوع به نهج با تصحیح صبحی صالح به فارسی برگردانده شده است. یکی از ویژ گی های بارز این اثر، به صورت است. هنر سجع در خاندان پیغمبر (ص) امری طبیعی بوده است. ما می دانیم پیش از اسلام، سخن به سجع گفتن در مکه رواج داشت. نخستین دسته از آیات مکی کریم، فراوان از این صنعت برخوردار است. دختر پیامبر (ص) و همسرش علی (ع) و فرزندان او، به حکم وراثت و تحت تاثیر آیه های به سجع خو گرفته بودند. در بخشی از پیشگفتار اثر به قلم سید علی آمده است: معجزه علی (ع)، این است که در سخن او، معناست نه معنا یعنی (ع) بدون قربانی کردن معنا، کلامشان است و در نهج حتی یک نمی یافت که (ع)، به خاطر رعایت مفهوم کلام خود را تغییر داده باشند. به عبارت در عبارات (ع) حتی یک نمی توان، به جای امام، ای گذارد که منظور (ع) را بهتر ادا کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
روابط ایران و اتریش مبنای فرهنگی دارد

روابط ایران و اتریش مبنای فرهنگی دارد


به خبرگزاری کتاب (ایبنا) به نقل از عمومی و اطلاع رسانی و در پیش از ظهر خود با با به این داد: دو بیش از ١٦٠ سال دیپلماتیک با دارند و سفر به سطح دو است. وی افزود: از سفر خود به و از این سفر رضایت و مند به موضوعات مطرح شده در این سفر بودند. خطاب به گفت: خوشحالم سفر شما به در دو با فاصله کمی از سفر جمهور به شده است و های متنوعی های در بخش های و دو دارد. وی داد: در دهه های در و در های در با اند و مند به و این دو ملت را و می کند و و های در این است. در عین حال افزود: دو تاکنون در های و ازجمله تئاتر و سینما های با اند. در هر سه از جایگاه برخوردار است و در ادبیات و شعر نیز شهرت جهانی و قرار گرفتن فارسی به عنوان یک اختیاری در سرفصل های برخی دانشگاه های اقدام در جهت این است. وی در خود بر دو در های سینما، تئاتر، گفت و گوهای مذهبی و با هدف معرفی چهره واقعی اسلام و اندیشه های اعتدالی و عقلانی در سطح کرد. عضو شورای عالی انقلاب با به های دو افزود: مبادلات دو مسیر های را مشخص تر می کند و ما از آن استقبال می کنیم. در این نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به گفت: سفر من به در پی سفر آقای به و پیگیری و این سفر است. وی در بخشی از خود از های در های داد. در بر دو در های موزه ای کرد و گفت: در در های بسیار فعال است و سالانه قریب به ٦ تا ٧ هزار در سطح با دارد. افزود: همواره در های خود با می بر متمرکز شویم و در گفتمان با نیز می توانیم با باشیم. وی با به جلسه صبح خود با مسئولان سازمان و ارتباطات اسلامی داد: طرفین بر دولت ها و ملت ها و یادداشت در این می تواند های دو را ریزی و سازماندهی کند. در بر های دو در گفت و گوی ادیان کرد و افزود: با اتحادیه اروپا به صورت های با می دهد و مندیم این ها را با نیز باشیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
جایزه کتاب «گمانه‌زن» فراخوان داد

جایزه کتاب «گمانه‌زن» فراخوان داد


به ایران(ایبنا)، بنا بر زن ، این به بهترین تالیفی(رمان و بلند) در زمینه زن (سبک های -تخیلی، و و های آن ها) که بار در 1395 تا 1397 به شده تعلق می گیرد. از و شده تا شان را به کنند. به نشر زن و به زن، فصل اول در زن سال می شود و در این می فصل اول یا زن شان را با این شرط که از پست الکترونیک fasle1@noofe.info کنند. (این فقط در دوران برگزاری معتبر بوده و به آن به منزله در است.) در تهران، انقلاب، فخر رازی، شهدای ژاندارمری، پلاک 86، ساختمان پیدایش، طبقه ی دوم واقع است. با کدپستی***** آماده است. این دبیرخانه، با تلفن66970720(021) و تلفکس: 66401514 پاسخگوی سئوالات و خواهد بود. و صاحبان می کسب اطلاعات به پایگاه اینترنتی مراجعه کنند. مراسم اختتامیه و اعطای جوایز پاییز می شود و در صورت تمدید مهلت متعاقبا اطلاع رسانی انجام می شود. زن برگردانی از عبارت Speculative Fiction است. بنا بر تعریف دانش نامه هنر و (wiki.fantasy.ir) ، این عنوان توصیف کننده سبک ها و هایی است که دنیایی متفاوت با دنیای واقعی را تصویر می و به طور کلی سبک های -تخیلی، و و های آن ها را در برمی گیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مسجد جمکران در دهه کرامت میزبان کاروان «زیرسایه خورشید» است

مسجد جمکران در دهه کرامت میزبان کاروان «زیرسایه خورشید» است


گروه ــ و این در آتی «زیرسایه خورشید» است، گفت: خادمان حرم حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن موسی‌الرضا(ع) هرساله در دهه کرامت همراه با پرچم متبرک حرم به مشرف می شوند.  
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
جای «تمهیداتی بر نظریه زبان» در ایران خالی بود/یلمزلف مبدع ژرف‌ترین نظریه شالوده‌ای در باب زبان

جای «تمهیداتی بر نظریه زبان» در ایران خالی بود/یلمزلف مبدع ژرف‌ترین نظریه شالوده‌ای در باب زبان


به گزارش خبرگزاری (ایبنا)، هفتگی شهر با بر با حضور (نشانه معناشناس، منتقد و هنری و مدرس)، (زبان عضو شورای عالی دایره عضو (ع) و هنر در هنر)، علی به دبیر و بر روز سه شنبه (19 تیر) در فرهنگی شهر بهشتی برگزار شد. علی در به مختصری از بر با شده و گفت: در دو سه دهه در در و های معناشناسی و ها، چه از نظر آموزش چه از نظر تألیف و چه از نظر ترجمه، دانشجویان و چهره های که در این کار اند، خوب است. انجمن در شکل گرفته که سمینارهای سالانه دارندو های شده است. او داد: کسانی که در نقد در های کار می با آن شناسان آشنا شده اند و آثار و دیگران هم بحث و هم شده که در مقداری شده است. اما در باب یکی از مهم به نام یملزلف کار است. این باب را ما با آن با و به امر که تا گشود. جای این و در بود از گفت: از این زده و چرا که جای این و در بود. علت آن هم این بود که به بحث و متن کسی به آن نبود، حتی خود من هم نپذیرفتم که این را کنم. چنان که در با هم می بینید که از شده اند و خود این کمک می کند که ما از این های که جای بسی خوشحالی و خوشبختی دارد. او داد: جای این نه به کار است که به هم بود. خوشحالم که این بالاخره به شد و که این کار یابد و کارهای به پیوست این شود. در بحث چرایی به و را و به بحث کرد و در دستاوردهای افزود: اول یک روش و سازوکار تحلیل و آنالیز است که مقدم بر هر سنتزی است. دوم به همبسته یا متقابل بین و محتواست که به نحوی وجه و هم هست. می این ها با هم و این هم ندارد. او ضمن آوردن مثال در و در و محتوا، اضافه کرد: و معناست که توقف ندارد، در صورتی که در یک دال و یک داشتیم که در دال و متوقف می شد. که در مهم است این است که مرز بین و مرتب جا می شود و جا شدن این مرز امکان بین و را می کند. می دهد تا سیر و در را دهیم. وی در به و این کرد و گفت: در بر چند مهم می که یکی بحث است که به آن شد که به تبع آن ما از این به بعد عمل می و به و هستیم. در این سنت را می چرا که و به است. ضمن بر در از و به که در کرد: با سخت و در و در و ها های که آن به است. وی در به که به نظر او به و در را نمی کند کرد و گفت این است و می دهد که آن کار و با دست و نرم و در کار است. در به بحث و زد و با مهم بحث این و به و در این پرداخت. بر و است محمدامین شاکری، بر ضمن تشکر از خوارزمی، شهر و نشست، های خود را با کلی از و کرد و گفت: است که به را تأسیس کرد و مبدع ژرف شالوده ای در باب به نام است که در حتی شناخت حداقل از آن ندارد. در را ماحصل همکاری و و های آن را پردازی های بنیادین و افزود: در واقع کار به در اش، ایجاد یک بنیاد است که امکانات زبانی، تاریخ، انسانی و به طور کلی تمامی علوم، به ارمغان می آورد. نه یک در بین های ساختارگرای زبان، یک علم پیش نهاده است. وی در ضمن کلیاتی گلوسیم به و توضیح و جایگاه و و گفت: بر کتابی است که از زمان اولین آن، با و مطالعات به آن و به تعبیری محسوب می که آن را در سال 1943 به و در اظهاری عجیب هدف نوشتن آن را و تنوع دیدگاه خود اعلام می کند و را مقدمه ای ساده شده از در نظر دارد، می داند. از نظر و سخت در نوع به فرد است داد: این از نظر و سخت در نوع به فرد است و از همان که در خود خوانش گرفت، به رخدادی یکه شد که و شدن با ایده های آن حتی هم قطاران به غایت و حتی ناممکن بود. تا جایی که تا سال ها، تنها فردی که در مرجع بود و به طور ای روی این پروژه کار می خود بود. بر به این 18 سال بعد از نگارش آن کرد و گفت: نسخه بر مهمی بود که باعث شد در سطح گسترده و توجه و غالب جدی این را هم و فیلوسفان می دادند. در به کرد و افزود: از 23 بخش شده که زنجیره روایی آن پیوسته، صریح و در عین حال پیچیده است. با توصیفی پوئتیک از می شود و با ها، مباحثات و پیشنهادهایی، مقدمات ورود به را می کند. در بدنه از فصل 10 تا فصل 22، دستگاه نظری در سیری استدلالی بر می شود و در فصل 23 بسط می شود و چشم انداز غنایی آن نمایان می شود. بر در پایان گفت: و بالای متن در مفاهیم که به و حتی داشت، این را به و بدل کرد. من در این سعی کردم دقت را اعمال و در عین حال لحن را حفظ کنم. که گاه آن ها بیش از حد می شد، تا جای برهان بیاورم و شفافیت را در با خواننده حفظ کنیم. تلاشم درخورد این اثر کلاسیک و از طرف متن اتکایی مخاطب بیاورد. بر آن را به کرد در سخنرانی خود به سخت خوان بر کرد و گفت: است و جزو است که از محتوایی خاصی برخوردار است و کردن چنین کتابی، کار سخت و است. این حتی به های هم کم شده است که شاید علت آن و گرفتن سخت مخاطبین با باشد. در محور بحث خود را کالبدشکافی و تبارشناسی و کرد و افزود: اگر من به جای بودم در به جای از واژه ها می کردم، چرا که در این درمورد های یک می کند. درواقع می که اگر است یک شکل بگیرد، بر چه استوار است و دارد. جالب است که عملا که را به و بعد از آن فرانسوی بود، چون کسی این را نمی خواند. بیش از یک سوم حرف های روی است مدیرگروه هنر در هنر با تاکید بر بر ، آن را یک و گفت: اصلا در به یک و شده است. این که در این نگاهی به طبیعی و یک بحث عام است. وجه بارز در کار و او این است که گفته می شود او به یک و به کسی که در کار شمرده می شود. اگر یک با و و یک هم به در نظر بگیریم، در وسط این دو دارد. به است که که چون به و آن یک بحث او با به مثابه یک علم یا یک دامنه را می به یک آغاز تلقی کرد. او داد: در دو که به معروف دارد. ما را به یک Science در نظر بگیریم یا به یک مطالعاتی. در رومن و آنگلوساکسون، به به یک است اما در ژرمن به یک است و نکته مهم این است که در این کتاب، یک ژرمنی است. با آن به به یک علم می کند که این را می به دانست. در به به فصل بندی کرد و افزود: چندین فصل اولیه به کار می پردازد و به راحتی می گفت که بیش از یک سوم حرف های روی می گوید که به کار از کدام بحث های بهره برد و می دهد که در با بحث های آنتولوژی و وجودشناسی نمی با بحث و دانایی می شود و در به سراغ هدف می رود که در حدی کامل می شود. درک را درک کرد وی در گفت: وظیفه خود می که های موجود را نقد کند و گاهی این نقدها تند است اما در نقد تند هم عمده که این است که اولا خود را به سیستمی از ها می و نقدش به های هم این است که آن ها غیرسیستماتیک به دارند. درک را درک کرد. این با به بخشی از کار به متد کرد: اتصال بین علم تا ارزیابی نتایج یک تحقیق، متد است. آن اتصالی که مبانی یک علم را با های آن علم، می دهد، متد است که هم کار را و در کتابش به متد هم پرداخته است. وی در به کلیدی در و کرد و افزود: به نظر من از اعضای بر شکل گیری موثر است. در نظر یک به و واقعیت های غیر زبانی که این در در قالب و فرهنگ بازتاب پیدا است. در گفت: با رایج است که در را به بسط و می اما واضح است که در جاهایی، نقدهایی هم بر اندیشه که این به آن معنی است که او دربست را قبول نکرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
مایل‌هروی از بیمارستان مرخص می‌شود/ پدرم بیمار روانی نیست

مایل‌هروی از بیمارستان مرخص می‌شود/ پدرم بیمار روانی نیست


هروی؛ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری (ایبنا) این و کرد: در حال از هستم و 50 روز او را بین 15 تا 20 تخمین می زنم. وی با اشاره به های افزود: قول های های است و در حال هماهنگی با حمایت از هنرمندان و نویسندگان که امیدواریم شود. پیش از این به قول های خود عمل اند. ضمن اینکه و در سال را به حال و در حال هستند. کمک از های نیز گفت: سال و و های در را بود. وی داد: اگر تحت 3 می شد و به ما اند های را تا در این به ما شود. با از های داد: که و هم نیستند. فقط است. رسانه معلول جسمی-ذهنی استاد نیز خبررسانی بودند که در یک است؛ در حالی که این موضوع صحت ندارد. وی اضافه کرد: از دوستان پدر که خیر خواه هستند، از نشدن حقوق واقعی اش اند که درست است. افزود: من از مراقبت می کنم و عکس منتشر شده نیز مربوط به ساعت ملاقات است. همان طور که از تفاوت پدر و مشخص است. سال 1329 در هرات افغانستان به دنبا آمد و سال 1350 به مهاجرت کرد. تحصیلات دانشگاهی خود در و ادبیات فارسی را در دانشگاه فردوسی به پایان برد. سال 1357 ازواج کرد و دو شد. هروی،بعد از فعالیت در پژوهش های مشهد، راهی شد و به عنوان در کتابخانه مجلس شورای مشغول به کار شد. تالیفات متعدد و مقالاتی در دانشنامه نوشته است. عرفان اصلی این و افغان است. وی از محققان نظر در حوزه نقد و متون کلاسیک به شمار می رود که با تألیف، و بررسی بیش از 30 و نگارش صدها مقاله، به این مهم پرداخته است. وی سال 1386 به پاس یک عمر دستاورد خدمت به تاریخ و فارسی، جایزه ادبی - تاریخی بنیاد محمود افشار یزدی را در کرد. به نظر می آید کنونی این پژوهشگر افغان، بحث اقامت است که اگر این حل و فصل شود می توان بحث را کرد زیرا باتوجه به اطلاعات به دست آمده حدود 9 سال دارند و اگرچند ماه دیگر نیز حق شود مشمول مستمری از بازنشستگی خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
بررسی موضوع ماهیت شناسایی زبان قرآن در برنامه «روشنا»

بررسی موضوع ماهیت شناسایی زبان قرآن در برنامه «روشنا»


گروه ــ 20 و 23 به ماهیت شناسایی قرآن، شناخت قرآن و بیان نظریه‌های اصلی می‌پردازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سخنگوی ارتش اسرائیل: ارتش این رژیم برای هرگونه اقدام نظامی در نوار غزه آماده است

سخنگوی ارتش اسرائیل: ارتش این رژیم برای هرگونه اقدام نظامی در نوار غزه آماده است


به به نقل از رای 7 اسرائیل، سه شنبه شب به نقل از این رویارویی با جنبش در غزه به ویژه به دنبال تداوم تنش در اطراف است. این شد، و های آتش زا شد؛ چرا که سبد از که می با را به عقب بازگرداند. این جنگ است ولی به آن ندارد. طی سال های در طول با غزه بود که این طی 3 ماه از دست است. و های آتش زای به شده است و این به رغم چندین ماه از آغاز این شیوه نوین مقاومتی فلسطینیان، از یافتن راه حلی آن عاجز مانده اند. های منابع حاکی ست که گسترده ای میان مقام های در ارتباط با نحوه واکنش به این پدیده ایجاد شده است. این بین طرف اقلیت به رهبری آویگدور وزیر جنگ و طرف متشکل از روسای های از جمله شاباک، ستاد ارتش، فرمانده یگان جنوبی و حتی شورای امنیت داخلی این است. طرف دوم که هستند، معتقدند که نیازی نیست بخاطر بادبادک های آتش زا شد که نتیجه ای در پی داشت. ولی مخالف موضع فرماندهان های است و تلاش می کند تا اوضاع را به سمت دیگر با سوق دهد. خواستار کردن ضرباتی سخت و قاطع به و رهبران آن است حتی اگر این مسئله به وقوع جنگ در شمالی منجر شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کاهش 10 درصدی شمارگان متوسط کتاب در سال 96

کاهش 10 درصدی شمارگان متوسط کتاب در سال 96


خبرگزاری ایران(ایبنا): نشر با گردآوری و نشر در های می شود. آنچه در این پیش روی مخاطب، نشر در سال های 95 و 96 به شکل تفکیکی و مبتنی بر های است. 11 رشد های چاپ اطلاعات به دست آمده از آن است که به جز های کمک درسی، نشر در سال 96 به سال 95؛ چه در بخش و چه در بخش ترجمه، با رشد است که در این رشد به های زبان، هنر، و می شود. رشد های زبان: رشد سواد یا رشد های از 1814 در سال 95 با رشد 40 به 2542 در سال 96 اتفاق است و از به های دارد. این به دارد. رشد های را به پای یا عوامل ای همچون به مهاجرت، در های ارزیابی گیرد. اما نکته این است که بخش اعظم این رشد به های می شوند؛ بخشی که در آن رشد 44 ایم. رشد های چاپ در سال 96 برابر با 27 و این درحالی است که تجدد های در با سال 95، 79 رشد است. هنر در 3374 در سال 96 از حد به نظر می آید اما به رقم 2703 در سال 95 و رشد 25 های این است. رشد 32 های ای به رشد 21 های در این نیز با به هنر و های را ها و می است. ضمن در هنر نیز به نظر می رسد. در این کار است و های در آن نشده. در هنر های چاپ در سال 96 رشد 28 و ها رشد 19 اند. ها گرم است میل به آن هم در که های آن با شعر و ادب در نشر نیز در رشد در سال 96 به سال 95 به می شود و از 12086 به 14874 است. در این رشد 20 در و رشد 31 در که این دو با می و می دهد هم شدن از سوی های ای بود. از رشد 23 هم در بخش چاپ و هم در بخش های را می دهد. و رشد های در های و ای اند با آن نقل نقش بود. نیز با و در کم در روند روبه رشدی است. می دهد های از 13027 در سال 95 به 15910 در سال 96 است. اما رشد 35 های ای به رشد 14 در این حوزه، تفاوت چشمگیری را روایت می کند که ناشی از ناشران به و انتشار ها و مجموعه های مشهور رویه ای که از سوی منتقدان و انتقاد گرفته و به آن هشدار داده اند. این هشدارها نیز گردد به همان و ای که های می توانند در تربیت و پرورش باشند. های چاپ در سال 96 به سال 95، 8 رشد و رشد های در این 37 است. جزئیات و های در سال 96 و آن با سال 96 را در زیر می بینید: های سربه زیر بخش دوم این اما به شاخصه مهم نشر؛ یعنی اختصاص که به نوعی می مبین در و میل مردم به وکتاب خوانی باشد. متاسفانه نتایج؛ به معنای کامل کلمه اند زیرا در های دوازده گانه، رشد های ایم. 95-96 خود گویای واقعیت است: در در بین های اند که شان رشد 2 است که این نیز می تواند در صحت یا سقم گمانه زنی میل به گیرد. اما باقی ها، تماماً اند و بدترین شرایط نیز می شود به های که آن ها در سال 96 نسبه به 95، 16 است. و چنانچه مشهود جمیع در های را می در ردیف آخر فوق دید: در این -10 را می دهد! با این اوصاف؛ اگرچه در اول تازه و تجدیدچاپ های در سال 96 بودیم اما ها از تضعیف ارکان نشر و در خبر می دهد. به عبارت در مقابل شمارگان، درعین حال که تناسب وارونه و تامل دارد، نگرانی را در انگیزد. های صعودی اگر و دو مهم در زنجیره نشر باشد، قطعِ یقین سومین است که با دو اول در ارتباط است. مضاف برآنکه در بحث و گذاری، همواره مساله قدرت و مالی و مشتریان و پارامتری حساسیت برانگیز آن هم در شرایطی که ها روندی را طی کرده اند. با به جز کلیات و طبیعی و ریاضیات، در ها رشد مثبتی است. این رشد از 5 در هنر آغاز می شود و به 30 در و نوجوان می انجامد. در های 12گانه دیویی، احتمالا به نوع کاغذ مصرفی و چاپ یا حق التالیف و حق الترجمه(یا حق تصویرگری در های کودک) بستگی اما نیازمند های دقیق تری است. در مجموع اما فوق به ما می گوید که در سال 96 با 14 رشد، به 17 هزار و 597 تومان است که تبعا این بر که معمولا از طبقات رو به پایین اقتصادی در اند، تاثیر خواهد گذاشت. و... امید است با کنار هم دادن سه عناوین، و که در این در مجزا گرفت، نشر و مدیران فرهنگی با های کارشناسانه خود تصمیمات بهتری را برای رشد و تعالی نشر در سال جاری و آینده اتخاذ کنند. * فایل باکیفیت به کاررفته در این
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ساحت‌های تربیت در سیره تربیتی معصومین

ساحت‌های تربیت در سیره تربیتی معصومین


به خبرگزاری (ایبنا)، (ص) و اهل بیت (ع)؛ با به و های در بخش به اعتقادی، عبادی، روش های تربیتی، رفق و و و و و را مطرح می کند. در این می خوانیم: در این های و اعظم (ص) بحث است. در این است های و در امر و است که هر در خود می در امر و مهم گردد. های بحث از: به روش به به عکس به پرسش و پاسخ، به تمثیل، به رفتاری نه تنها رهنمود گفتاری، به خطابه، به استفاده از وسایل کمک آموزشی، به عینی و تجربی، به روش نمایش خود عمل. در بخش در دو فصل به خداشناسی و ایجاد تقویت اعتماد و معرفی (ص) و امامت می پردازند. در سه فصل به بخش دوم نیز در (ص)، در (ع) و در (ع) بررسی است. بخش سوم در دو فصل به و و و دارد. در بخش نیز در سه فصل رفق و و و و و شده است. در بخش به در و (ع) ، است: و در است و های در ای، بر آن و را به به اند و این و در طرح و با پس از فوق این اصل در بشر و و است. علم و به اصل در و فرد و و را می سازد. شناخت رابطه میان و و این برای نیز نقش بسزایی در آدمی دارد. اگر فرد بداند که در این انجام می دهد در سرای نیز همان را باز یافت، مسلما در و عملکرد خویش دقت و بیشتری نمود. های ترویج قرائت در بخش دوم می خوانیم: بر پایه تعالیم (ص)، شناسی و روش آن، هدف از در حقیقت یک است که با به این که اولا و اصالتا دارای ماهیتی است (سروقد مقدم، 1364) ثانیا روش ها و های آن به ای طراحی شوند که با این پدیده تناسب باشند. اگر هدف از آموزش، تسلط بر به ای که آن زبان، بیگانه محسوب نشود، روش مطلوب فراگیری، روش سمعی می باشد. از اصول مهم این روش، مقدم تدریس قبل از (روخوانی) است. یعنی نوشتن و را آن قدر به تاخیر انداخت که در تبحر ای کسب باشد. آن گاه تصویر و رویت از را به کرد تا بدین ترتیب مسیر آموزی او تسهیل (مریدی، بی تا) . در 132 نیز در خدا (ص)، معصومین و اهل بیت (ع) نوشته اند: (ص) به علاقه داشت که می فرمود: من هرگز ار سیر نمی شوم و در جایی می فرمود: همانا روشنی چشم مرا در داد و را محبوب من نمود. آن هنگامی که به می بی حرکت می شد که گویا جامه ای پهن شده بر روی بود و با این که بی گناه بود، اما از خوف در می گریست که جانمازش خیس می شد. خدا (ص) آنقدر به می تا پاهایش متورم می شد. به آن گفتند: ای خدا! مگر خدا گناهان گذشته و آینده تو را نیامرزیده فرمود: آیا نباید خدای را بر انعام فرموده و ما را بدان آزمود، سپاسگزار باشم؟... در علی (ع) به هنگام نقل اند که چون وقت فرا می رسید، علی (ع) به خود می پیچید و می لرزید، به او می گفتند: ای امیرالمومنین! تو را چه شده می فرمود: وقت ادای امانتی شده است که آن را بر آسمانها و و کوه ها و آنها از قبول آن اِبا اند و از آن بیمناک شدند. نخستین چاپ (ص) و اهل بیت (ع)؛ با به و های در 212 با شمارگان یک نسخه به بهای 16 تومان از سوی انتشارات آذرگان راهی بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
شاعر نمی‌خواهد ستاره باشد می‌خواهد ستاره‌ها را ببیند

شاعر نمی‌خواهد ستاره باشد می‌خواهد ستاره‌ها را ببیند


به خبرگزاری ایران(ایبنا) بر خبر در روز از ها که عصرِ یکشنبه (17 تیرماه) با و اهل شعر در شد. علی مودب، مدیرعامل موسسه ادب، در از های این های خود را ذیل شعر این طور کرد که همه ها به دچار طمع و در این گفت: طمع چیز است و در نیز آمده. طمع را در دل ما انداخته. خوب است که ما طمع ها و را کنیم. او داد: به این که چشم ما و مان قوی طمع هم قدر رشد می کند. هرکس چه طمعی دارد. یک به دیگر، از نقطه صفر و این هدف ها می از ها حرکت. این که چه راهی می رویم، و آن ها که شدند. این با به این که یکی از است که را می افزود: در که از نام درج شده که از آن ها شده و اند. دریغ که ما سراغ آن ها نرویم و در شهری با این خیابان های و رجال، از کوچه ها کنیم؟ اضافه کرد: قله ها را بشناسیم؛ و زیبایی شناسی و معرفت را یاد بگیریم. اگر ما طمع ها را به آرزوهای کوچک بچسبانیم، نتیجه نمی گیریم. او کرد: در این لحظه اگر بزرگی این جا اضطرابی شما را فرامی گیرد؛ چرا که در آینه می گیرید، این اضطراب، اضطراب مبارک و سالمی این بزرگان دست شما را می و نیاز را کم می کنند. بترسید و فکر که شعر من از نظر چه ارائه تا از حالا کنیم. دست خون کهن را ضروری و گفت: این که به شعر ما ضرر می رساند بی موردی است. را مطالعه تا زیبای را یاد بگیریم. مگر ما قبل از آن که چه که می که ماست. به قول قیصر: است. را و و را بیشتر. اگر قلۀ شعر ما ما به بود. او داد: که عوض ازلی-ابدی و تعویض. ما در را نمی شنویم. و به کنید. ها و بودند. می گوید: فرق من و شما این است که من هستم. نمی که ببینیم. علی با به این سخن خمینی(ره) که کرد: در وقت غرق به خدا می کند. که خفه می شود می که خدا با و او خدا. این نوع به کمک می کند که شعر خوب و دور از بسراید. در به از ثمالی کرد و افزود: اعوذ بک من الکسل؛ دست از دست کشیدن بکشید و همت کنید، چرا که تنبلی گناه است. به شدت اهل ذکر و دعا و بدانید که دعا تکبر را از می برد. پس از هفتم، حسن صنوبری، و پژوهشگر، دقایقی از آشنایی اش با شعر و تورق این در نوجوانی خود گفت و سپس از کرد تا با از خود سخن بگوید. بارز های این با آن سال ها را، زیبایی، نوآوری و تنوع موضوعی آن ها و این را از نظر به عاشقانه، حماسی، طبیعت گرا و ... کرد و افزود: من پس از این این به غیر از در های نظیر نیز شعر می سراید؛ که جان و جهانی شخصی و با های تکراری و مقلدانه است. سپس ضمن خوشحالی از در جمع به عاطفۀ قوی و پویایی کرد و گفت: عصمت و معصوم را شما از درک می کنید. ها ای نورانی است و به سمت نور شعر چرخیده اند. او در به تجربیات خود کرد: در ما این ها به این شدت و شور و شفافیت نبود. با این حال در هر تاریخی و است که شعر ساز است. این در بخش از خود از پیشکسوت خود یاد کرد و یادآور شد: در عزیز، استادانی چون پور، قهرمان، ذبیح الله صاحبکار، قدسی، شکوهی و ... را داشتیم. اما های شعر در آن به شیفتگی و شفافی و این رونق بی هیچ تردیدی ثمرۀ است. که در های ها با آن ها آشنا خودشان دل و اند به شما بخش که چه بگویید. بنابراین این ها موهبت و نعمت و احترامی است که شعر قائل بوده است. وی حضورش در جلسات داد: من در آن سال ها شنیده در به نام شعر فرخ و در آن نفس و ای چون پور هستند. چون خود را در های ستم بود. درِ این به روی شعر و ادب باز بود اما هر روز و هر نفس روی خود کار و در هر شعر به و... داد: به که به کار غیر در شعر بحث می شد و که ما در و و به بگیریم. او در بخش از خود ظلم را از های شعر از و افزود: های - و نه قلابی- اند که اول در خود اند و اول ظلم را در خود خفه اند. در پور و را داریم. ما نیز به این هوش و بمانیم. در بخش از این از شد: آیا می اگر چون و در این شما را و می با به از (فریب امن را خورد/ متن خط به خط خطر است) داد: به و کند شعر ها را است. من شعر سخن می و با ندارم. شعر است. می از های زده به جمع اما شعر خودش را می کند. شعر هیچ وقت است. سپس در کرد و داد: شعر یک است اما ما ایم باشیم. است و به قول حافظ: "دلا در قدم باش/ که در این ره کار بی اجر". در و به می اما شعر نداریم. چون نمی باشد. می ها را ببیند. است. نمی شوی ها می آیند. مست تاک در به از شعر خود سخن گفت: بودم. و بلد بکشم. در زنگ یک روز ام و آن به من 20 داد و فرزند. از آن اگر است در من از می و دست مرا گرفت. در این به خود و آن ها به پرداخت. *** از ها با پور و با شعر شعر صبح (18 تیرماه) در شد. پور در چند آن و پیش شعر در طرح کرد و با بر این که شعر است به این داد که: شعر و گفت: ما شعر را می و مهم آن است. صرف نظر از کم یا این شعر این باشد. تاثیرگذارترین آن هاست. او داد: از های شعر که می به آن کرد از و مکان است و مهم تر از همه آن است که شعر روح باشد. به بالاترین با دمیدن روح خود در ما از این را به ما است و به این روح است که شعر را خلق می کند. در شعر به یک حامل از روح است. پور با این که شعر و جریان در آن، در یکسان گفت: شعر دو بعد روح و جسم است. جسم و هاست. موارد مربوط به فن شعر ظرف شعر است و مظروف شعر روح آن است که بسیاری دارد. آن چه شعر را می سازد روح شعر است. وی بر دو روح و جسم شعر و قوت و ضعف شعرها در این دو مورد، را به چهار دستۀ کرد و گفت: در این آن است که هم در روح و هم در به درجۀ باشد؛ یعنی که از و در ای بالاست و از برخورداری از روح، در ای ممتاز دارد. نمونۀ این را می در حافظ، مولانا، صائب و بیدل دهلوی مشاهده کرد. پور افزود: شعر و اما از روح در سطح نازل تری دارد. این کمی دارند؛ مانند شیرازی که و با های است اما شاید حتی در حد ساده از خواجوی کرمانی است. که این به آن کرد با و روح است. او در این رابطه گفت: که در دینی و مداحی به کار برده می شوند یا از که مجریان برنامه های تلویزیونی استفاده قرا می در این گروه دارند. این ها از فنی و ضعف اما را جذب می و اتفاقا بالایی در ذهن دارند. آن برخوردار از روح است که ضعف را جبران می کند. این در این را کرد که در هر دو ضعیف است و گفت: در این نوع نقص و جسم کاملا مشخص و ملموس است اما نقص در روح شعر را نمی به راحتی و در اول تشخیص داد. او در با به آیاتی از کریم در سورۀ گفت: می فرماید که که گمراهان از آن ها پیروی می کنند. آیا نمی بینید آن ها در هر وادی سرگردانند؟ آن ها می که عمل نمی کنند. پس دو برجسته که برشمرده است و عدم صدق است. ممکن است این آیات همۀ را در برنگیرد، اما که خارج از این محدوده در اقلیت اند و آن ها که ایمان دارند، اهل ذکر و ظلم ستیزند. از مصادیق این آیه نیستند. مسلمان خود را با این معیارهای ذکرشده تطبیق دهد. او در و عدم صدق کرد: که از نظر فکری و با وزش هر نسیمی موضع و خود را تغییر دهد سرگردان است. اگر ما در شعر را که در و با ما است و و را در این جا صدق را ایم. این داد: آن چه در شعرش به آن پرداخته با او است اما با یا همخوانی ندارد. در این هم را به حد آن نکرده است. ما کسب این در شعرهایمان به مجاهده و نیازمندیم. در این است که ما می به رسالت خود به یک عمل ایم. از آخر مجلس در راستای در شعر گفت: صدق و ادای که در روایات به آن شده است کاربردی است.