صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب سرانانتخاب پایتخت کتاب نقطه پایان نیست؛ نقطه آغاز است

انتخاب پایتخت کتاب نقطه پایان نیست؛ نقطه آغاز است


و در گفت وگو با رویدادهای نقش های بر کرد: طرح تاثیر چندوجهی بر امر می کند و می در سطح ملی بحث را دهد. وی داد: به می در و خود به خود می شود که هایی را که برای دست یافتن به این کرده به طور جدی اجرا شود. خود این مسأله بحث و را جدی می کند. از سوی رقبای آن شهر نیز که می و می تا با های در سال بعد به دست یابند. می کنم که این و این که شده می در سطح ملی شور و می کند تا به این بحث بزنند. و با بر این که ها را به ای کرد که که به می رها داد: این در های و بر آن شد تا در هم آن شهر بعد از شدن ها را رها و هم در سطح و و درگیر، به طور مرتب پیگیر باشند تا پایان نباشد؛ این آغاز است و این همواره در خاطر که به معرفی شده، و و در سطح ملی قرار باشد. اگر با این نگاه به این رویدادها نگریسته اثرات خوبی داشت. خلیلی با اینکه به خود رسیده گفت: قاعدتاً در هر نسبت به های قبل، با های خلاق تر و گسترده تری روبه رو می شویم شهرها، در مطالعات و های خود، از های های قبلی و همچنین های جهان بهره می برند، تا به دست کنند. این توجه به ها، کاملاٌ در ها مشهود یعنی گروه های مؤثر در بحث - از کودکان و نوجوانان و زنان گرفته تا روستاییان و اقشار - گرد هم می آیند تا از ها و بنیان های فرهنگی در و ظرفیت های مشاهیر و و زیرساخت های موجود استفاده تا در این انتخاب، هر سال بهتر و اثرگذارتر از سال های قبل شود. مراسم پایانی و روستاها و عشایر دوست دار سه شنبه 8 اسفندماه با مسئولان کشوری و فرهیختگان حوزه در تالار وحدت برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
رئیس شورای عالی صلح افغانستان: صلح به معنای توافق است نه شکست طالبان

رئیس شورای عالی صلح افغانستان: صلح به معنای توافق است نه شکست طالبان


- - رئیس صلح روز سه در صلح در که با های مبارزه با ارتش شوروی برگزار شد، گفت: صلح با به معنای توافق بر راه بهتر است و هرکسی که صلح را شکست تعریف می کند، برداشتی اشتباه از صلح دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
اذعان افسران سابق سیا به براندازی، کودتا و مداخله در انتخابات کشورهای خارجی به روش‌های مختلف

اذعان افسران سابق سیا به براندازی، کودتا و مداخله در انتخابات کشورهای خارجی به روش‌های مختلف


افسران سیا در که این از بدو تاکنون در انتخابات دیگر کشورها دخالت و اعمال نفوذ کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
پایگاه تجمیع شده برای دسترسی به متون رده اول جهانی نداریم

پایگاه تجمیع شده برای دسترسی به متون رده اول جهانی نداریم


خبرگزاری (ایبنا)- میرشکاری: و در بین ها و جایگاه ای به در این ها یکی از امتیازهایی است که یک را در رده کشورهای به روز می دهد. در تا به حال کتب در و شده و عموما های از است. و و به قلم و در و است که در تکوینی آن تا یک و با فنی در و و دهد. این به از طرف هنر به چاپ است که به و اوضاع کتب در این با نویسنده اثر و مدرس به گفت وگو نشستیم که در می خوانید: ابتدا یک شمای کلی از به ما بدهید، مختصرا درباره و چه دهید. می و بعد از جدی است که به سعی و را با به کند. به طور کلی سعی که در ها که در و هست را از بین و از همه مهم تر تری را در دهد. که در سنوات شده ضمن بسیارکهنه بودند، در الکن بودند،بنابراین سعی این ضعف را پوشش دهم و در عین حال ام جامعیتی در کنم که در می شود که حالا یا مترجم بخش از را به عمد و به جهت نبوده ، حذف می یا خود سورس ها آن جامعیت را نداشتند. را در 6 بخش یا مطلع فصل ام. فصل اول که لازمه اولیه فرد است را می که اگر فرد بخواهد را در پیگیر و پی جو در این فصل با این به قراردادی و ای آشنا می شود. در فصل دوم به و اجزای فنی های و پرداختیم که با به ذائقه کار در و به شده این بخش را در تا هر و کسی که از دو را در هم باشد. فصل سوم به های و و که و در این بخش می شود. در فصل به ای نور و می در این بخش که از می شود تا به های و های می به طور همه و که می یک را یک کار رقم می زند، می کند. فصل پنجم به ها و فیلترگذاری ها که باز هم همه آن که در این چه ها و فیلترهایی که روی رنگ و چه که روی نقش موثر هستند، انواع و اقسام آن ها و با همه بایدها و نبایدها در آن ها در این بخش شده و فصل ششم به های و های بصری می پردازد که هدف از های در این بخش آن چون ویژوال افکت ها یا در می شود که آن و بخش آن در و در بستر نرم افزارها است و از یک کلی تبعیت می سعی بحث پرده های و که یک مدیر که چطور در این بخش در به ماده خام بر روی دستکاری های دیجیتالی آماده در این بخش مهیا و که به فرایندهای در لازم است. در پیشگفتار قید اید که در این و های موجود هم این به چه میزان از تجربه شما و این ای که یادآور شوم، این است که غالب نظری که در حال بین پژوهشگران و عمدتا در ها، های خانه هم شده که هم است که با یک اثر روبه رو می می گویند چند از از خودتان و چند آن از ای و به نظر من هر اگر بی همتا و قائم به ذات و و هیچ نمی از خود کند و در که اگر این در حد می به آن لقب ها و ها هم صحت و سقم می شود- که در طول این نوع ها می در بخش های و است- و از آن ها هم در شده و از بین اند. در هیچ گاه این را ام که را از ام، چون ما به از و گردد. در این از 470 و شده بخش این که این ها از و من و به شده است. بخش از این خود شده سخن است و هیچ وقت هم یک فرد و نمی کند. از به جهت ضعف که در که به شدت غلط و بخش هم که شده و و است و هم هیچ جدی اما که به شکل ای از های پی دی اف یا های بود -که اگر کپی به که می من نمی کنم. به بخش از به این شکل داشتم- و با به نوع که در بخش از آن را کردم. نمی و چند آن به از و چند شده فقط می که را با به نوع که به از و گذر و با به رسم که متن را هم ام و در نهایت تحت به است. اما در حالت کلی چون هیچ جا نقل قول ندادم، فقط که و که در شده وزنه و به از ارجاع متن ام. شما چه طیف هستند؟ را دو طیف می دانم، دانشجویان رشته اند - چون از می شود این به اصلاح شود- بخش دوم اند که به دست ای و در عرصه فعالیت می ولی کارکردی شان با آن اصولی که در با و سراغ داریم، فاصله دارد. سوم هم اند که به شکل ای تری عکاسی می و بخش از فصول مثل بخش ها یا ای می آن ها کارگشا باشد. یا در نور و و را ام که در هیچ به طور یافت نشود؛ اگر بخواهم این را این طیف می توانند باشند، چون عمومی نیست که آن عوام فهم باشد. در تجزیه و تحلیل را می به ساده، بخش را متوسط و از آن هم دشوار کنیم. دارم از سنگین و ثقیل می شود که آن هم طبیعت این نوع و هاست، چون این نوع از نظر و تعبیر و تفسیر حتما به یک بیس و محتاج خواهد بود، به جهت من ها را می گذارم، یا فرد این را و به دست این مشغول یا در حال گذران در حیطه باشد. در اید که در به و شما از بیان این چیست؟ بله! به ضرس قاطع می این را کنم که مفهومی به نام به شکل و چون به شکل متعارف در کنونی و معاصر که بخش آن وامدار در پلت فرم هالیوود و کسی است که با محاسبات سر و کار نه الزاما کار فیزیکی و یدی دهد. ما در جدای از به طور این نوع محاسباتی و مدیریتی را حتی چند فرد شاخصی که کار را می کنند، خود این در یا جایگذاری در به عمل فیزیکال می دهند، که این تحت هیچ شرایطی با استانداردهایی که در گروه سازگاری ندارد؛ از یک طرف هم غلط مصطلحی که در ما علی رغم اکثر ما به می شود هم از می یک ادعای شده است که با که یکی شیمیایی و یکی است با هم متفاوتند و هوشمند تفاوت در این دو هست که فقط یک فرد نا آگاه می این دو را با هم خلط کند و آن را در تیتراژ پایانی به کار ببرد. از نظر تحقیق هم اگر شما مستقیما در چند تولیدی شوید، خواهید شد که عنصری به نام با پیچیدگی که در شرح شده، و در مختصات ما ندارد. آیا این این را می دهد؟ نوع دیدگاه را می کند و این را یاد می دهد که در و سلسله مراتبی را که را به کنیم؛ به هر حال ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هستیم، اما در از ها روابط پایداری به شکل استاندارد شده و به تعریف ایم. هر از گاهی کورسوهایی می شود و تک ستاره از ما بیرون می آیند، که تداوم که ناشی از است و به این امر منجر می شود که ما هیچ وقت نتوانیم یک آدم به یک صادر در که در پلت فرم سازی در کمی با امریکایی می بینید، از که در آنجا مشغولند از های ولی با تثبیت شده توانسته اند در ورود کنند؛ این می این نگره ها را به معرف پلت فرم ای و کم کم می امیدوار که کمی نگاهمان را به در این تر کنیم. و این از شما وقت گرفت و در نوشتن این با چه مشکلات و محدودیت مواجه بودید؟ از استارت این کار تا مراحل که دشواری هم داشت، حدود پنج سال از من گرفت، در این پنج سال به مستقیم، مستمر و وقت روی این کار نکردم، در آن مجبور به امور هم بودم. مشکلی که این من ما در اصلا به نام و هم که شما را به و درآمدی که در کار اصلی شما که جدا از به شما مایحتاج شما را هم فراهم کند تا در های روزمره دچار لنگی نشوید، ندارید؛ کار سخت تر می شود. فکر می کنم این معضلی است که نه فقط این همه کسانی که قصد کار و جدی ، بود چند بار در میانه راه مرا از کار منصرف اما با به بخش از کار روی علاقه شخصی جلو می رفت، بعد از مدت کوتاهی مجددا کار را اد امه می دادم. عدم فقط در مسائل مالی نبود، ما حتی یک تجمیع شده به رده اول حتی های ما هم فقط در یک دارند و به بانک اطلاعاتی که با مرتبط و بتوانید از های آن ها مراجعه می می که حق عضویت ها و اشتراکات را اند و فقط به چهار از امر باعث رجوع به نسخه های غیرقانونی می شود که خوشبختانه چون ما فعلا جزو کپی نیستیم، می این کار را دهیم ولی در که در کنید و اگر در اینترنت شما را بزنند، کار شما جرم به می آید و تبعات بدی دارد. در این قواعد چون ما می که نمی یا به باشیم. تنها که می دهد که در آن هم دادم، این است که رسم را به عمل آورد و منبعی را که شرافت مندانه قید کند. می به داد که این با های روز در و همراه و همخوان و به عبارت این به روز راحت می این را به داد که به روز است و بخش عظیمی از آن تا اواخر 2016 و اوایل 2017 و تطبیق دادن است. در اگر یا سخنی مد هست، بفرمایید. با به بالا و فکر می کنم نسبت به انرژی که بخش از پژوهشگران، نویسندگان و حتی مترجمین ما در این بخش می گذارند، سهم ناچیزی می برند و با به این بخش هم یک بخش است و که در قلم کار می از قشر فرهیخته و محسوب نمی بخش در این چون اگر این نیفتد، نصف و نیمه بازتولیدی که در ادبی و هنری هم از دست می رود، خود من این افتاده و ندارم که اثر مشابهی را در آینده چون معیشتی ما در سختی و اگر واقعا این نگاه عطای آن را به لقایش می بخشیم و می گوییم چرا فرایندی را که از و های مرا تحت تاثیر آن هم با به فضای بازاری که کتابخوانی و بخش از در بعضی نظام های هم فقط یک ویترین پرستیژی مثل اعضای هیئت ثابت که حقوق ثابتی شده است که آن ها یک جنبه ویترینی چون متناسفانه نه مخاطبی آن نه از خود پژوهشگر به عمل و نه سوپ سیدی شده تا ای خرید باشد. سینماگرافی بر 180 هزار تومان هم ناچار است را با این منتشر چون بر 400 فقط در آن به چاپ رسیده، تا را به درستی اگر چاپ را با یک ساده و سرانگشتی محاسبه می که با مینیمم و خط سود این را در که اگر یارانه دولتی می و نگه داشتن از ای به عمل می آمد، این رخ نمی داد. این بایدهای الزام آوری در چاپ، نشر و از و تولیدکننده است که بخش از آن هم تکرار مکررات و حرف است که با جملات و مختلف سابق گفته شده اما هیچ راه حل مناسب و راهکار مسئولانی که در فرهنگ مدخلیت آن در نظر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت


چکیده در این سعی شده با توضیح ‏ی با این امر شده و سپس با از و و در و شود که و و و به رسمیت شناخته شده در است و روایات و پیامبر(ص) و این است که نیز می‏گردد. با به زیارت‏های چند تن از و اهل سنت شیخ و زین‏الدین ابوبکر تایبادی و ذکر مدیحه، تمجید‏ها و خاطرات یا در بر این شده است که سیره‏ ی و است که سعی در کسب فیض از به علی‏بن الرضا(رض) ‏اند. اهل و الهام‏ بخش و تهذیب‏ هر و علاقمند به این است. این از صدر تاکنون قبول و و است و به جز عده‏ ی اندکی که سعی امت را از این طریقِ کسب فیض و معرفت نمایند، اکثر مسلمانان بر این روش متعالی و دارند. این عمل بر مبنای اکرم(ص) و دین و نیز بر و به آن‏که در بر می‏نمایند و عدم آن‏ را جفا بر می‏دانند و یا به می‏نمودند که این و پیامبر(ص) و و است. است که این به طور با حج بر و آثار بازمانده از نبی اکرم(ص) و این با و و اکرم(ص) و و و و رهبران شده است. در این به عینی و و و و ارائه نمونه‏هایی از این زیارت‏ها و گفتن مدح و در مکان‏های و به رضا(رض) می‏تواند این باور و عقیده را در بین عامه بیش از بیش و همان‏گونه که در طول بر خیل مشتاقان و علاقمندان به کسب فیض از طریق که در و حد آن رضا(رض) بیفزاید. با این در این سعی شده است که از و و و و شود و به شود. واژه‏ی در فرهنگ‏ها & شده از لغت و به و بقعه‏ها و که امام‏ها و امامزاده‏ها و خوانند& است (دهخدا، ص 1354). به حج و به خانه‏ی خدا و قبر اکرم(ص) نیز می‏شود و به جای حج به خانه‏ی خدا است. به و و آن‏ها نیز می‏شود. در در خود با ابن را به وی که از و در مکه یاد می‏کند (بیهقی، ص 976). هم در که را به یا و کسب فیض از وی و روح آن می‏کند و در طول و و عمل و شده و مختلف سعی نموده‏اند با از و این پنجره‏ی باز به سوی و فیض از این سعادت، بهره‏ی و کسب نمایند. ‏ی در در و پیشینه‏ای به اندازه‏ی خود دارد؛ که در با خانه‏ی خدا، در تداوم زیارت‏های پیروان انبیاء بر نیز این را فرض (کردی، 1380ش، ص 36) و است: & هر کس آن کند [زیارت کعبه] جز با پاداش‏ها و دستاوردهای و بهشتی که خدایش ضمانت باز نگردد و هر کس به انگیزه‏ی در آن چون بازگردد، آن‏سان از گناه پیراسته شود که طفلی نوزاد را ماند و هر کس با اخلاص، بار سفر آن بربندد و در راه جان دهد، بی‏حساب به بهشت آید...& (همان) در نبی اکرم(ص) و اکرم(ص) در سیره‏ی خویش، در قبر می‏ایستادند و طلب مغفرت می‏نمودند و حتی قبر مادر را در ابواء کردند که این از متواترات است. از آیه شریفه‏ی که می‏فرماید: & ولاتصل علی أَحدٍ ماتَ ابدا و لاتقم علی قبره إنَّهم کفروابا لله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون& (توبه، 84) & و بر هیچ مرده‏ای از مگذار و بر سر قبرش نایست، چرا که به خدا و او کافر شدند و در حال فسق مردند& نیز استنباط می‏گردد که از ایستادن و بر منافقان و مشرکان منع است و در نقطه مقابل می‏توان نتیجه گرفت که هیچ منع قرآنی یا شرعی و رفتار اکرم(ص) نیز امر را می‏دهد و نمی‏توان از این آیه کریمه، عدم را این به کفار و مشرکین و منافقین است و نمی‏گردد. به طور کلی، تا پایان قرن را و به آن می‏دادند و هیچ قبل از قرن در تا آن که در قرن و در اندیشه‏های ابن این شد و سپس ولی هیچ‏گاه به طور عام نشد و و بر و و با و اهل بیت پیامبر(ص) خود را به و و را در عمل کرده‏اند. از را & از اهل سنت& از نقل می‏کند که به قبر حمزه(رض) پیامبر(ص) در فاطمه(رض) و و در قبر (پورامینی، ص 33). ابن نیز در اثر & اسد الغابه& به قبر خباب‏بن اکرم(ص) علی‏بن ابیطالب(رض) پس از از جنگ می‏نماید (ابن ج 2، ص 114). ده‏ها نیز در کتب و از پیامبر(ص) نقل شده اکرم(ص) رضا(رض) و در آن و یا قبر حسن‏بن علی(رض) در حسین‏بن علی(رض) (پورامینی، ص 34) که همه‏ی کننده‏ی سیره‏ی پیامبر(ص) و اهل بیت است. با و پیامبر(ص) به این شهر و و خاص و هم نیز این و خود را دارد. پس از خدا(ص) در آن شهر و در از جنبه‏ی این این شهر و در را پس از مکه است. به این و در این شهر شد که در و در همه‏ی بی‏نظیر است. از این رو، این شهر چه در طیبه‏ی پیامبر(ص) و چه پس از آن، به زیارت‏گاه و همه‏ی اهل دل است. در فرمودند: & هر کس در ظلم و خدا و و همه‏ی بر او باد& و در گفته‏اند: & است که آدم‏های بد را از خود جدا می‏سازد، همان‏طور که را از جدا می‏کند& و یا & به که مار به باز می‏گردد.& (بخاری، صص 507 تا 509) در نبی اکرم(ص) فرمودند: & خطر به در آن هفت بود که بر هر یک از دو فرشته‏ بود& (همان) ده‏ها هم از در این زیارت‏گاه در و نقل شده است و این‏ها بر و زیارت‏گاه تا است که پس از این زیارت‏گاه و به طور هم می‏گردد. هم است و هم پیامبر(ص) بر این و فیض‏بخشی‏ها است و پس از آن، خلفا(رض)، و تا به طور بر می‏افزاید. هم به از پیامبر(ص) و و و است که از جنبه‏ی و زیارت‏گاهی در می‏درخشد. در این در از پیامبر(ص) را که اگر چه به خبر نقل نقل می‏نمائیم که تام و بر به طور اخص و و به از شخص را به طور اعم می‏کند و خود بر و به قول فرض عین آن هر می‏باشد؛ آن است: & من و لم فقد جفانی: هر کس [مالی و جسمی] و قبر مرا در بر من جفا است .... (شربندالی، ص 781) این در به & من حج و لم فقد جفانی& نیز است. اگر چه این نزد به خبر نقل شده ولی در نزد صحت و آن به اکرم(ص) به و در آن تردیدی ندارند. بر و پیامبر(ص) است و آیا نمی‏توان از لحاظ عقلی را در تعمیم داد؟ همان‏گونه که در طول در و و پیامبر(ص) و را خود مایه‏ی فخر و مباهات و و اجر و می‏دانستند. در شربندالی از خود مهم نیز از اکرم(ص) نقل می‏کند که بیان‏گر است: & من زار قبری وجبت له شفاعتی: هر کس قبر مرا او بر من واجب می‏گردد& (شربندالی، ص 782) و در است: & من بعد مماتی فکانما فی حیاتی: هر کس مرا [قبر مرا] پس از مرگم گویی مرا در حالت و است& (همان) وی این را از قول دارقطنی و طبرانی از معجم الاوسط (ج 1، ص 94) نقل می کند که از مهم است. این می‏کند که تا چه میزان، اکرم(ص) از نظر آن است. در با و ذریات اکرم(ص) از قول خود به پاره‏های تن و و نفس ذکر به پیامبر(ص) فرموده‏اند که & پاره‏ای از تن من در توس دفن شد.& به طور قطع می‏توان گفت که اجر و در نیز برقرار است و آن را در پی و پیامبر(ص) در و است. این عظیم و النبی(ص) در نزد و اهل سنت در طول و هست. نیز در کتب و می‏توان که در و و استحباب به نحوی که را یکی از ارکان فیض بردن و روحی و خلوص و به پیامبر(ص) و و و مایه‏ی و می‏داند. با این همه از و نصوص معتبر، است که چگونه سعی می‏کنند را از فیض عظمای و یکی از سرچشمه‏های و فیض‏بخشی در کنند؟ اهل سنت به اهل بیت پیامبر(ص) و شک در طول تاریخ، نمی‏توان یک را که به اهل بیت نبی(ص) و نداشته باشد. به این اهل بیت(رض)، دستور در و مزدی است که از امت می‏خواهد (شوری، 23) این عشق و علاقه، با جان و خون و رگ و پوست هر اعم از سنی و عجین شده است و اگر کسی ادعای و به اهل بیت(رض) نورزد، در او شک و حب پیامبر(ص) و اهل بیت(رض) و لازم و ملزوم و یکدیگرند و یکدیگر، ناقص می‏باشند. در این زمینه، جالب آن است که مدیحه‏ها در اهل بیت(رض) را در و به و شعرا و نویسندگان اهل سنت و سروده‏اند و سرشار از این مدیحه‏ها و اظهار ارادت‏ها است. به مثال، شیخ فریدالدین نیشابوری، و اهل سنت و تیمن و و به اهل بزرگ‏ترین اثرش تذکره‏الاولیاء را به نام صادق(رض) شروع می‏کند و با القابی زیبا و پرمعنا از آن یاد می‏کند که هر را به وجد می‏آورد. وی می‏نویسد: & آن ملت مصطفوی، آن برهان حجّت آن عالِم صدّیق، آن عالَم تحقیق، آن میوه دل اولیاء، آن گوشه جگر انبیاء، آن ناقل علی، آن عاشق، ابو رضی‏الله‏عنه ....& (عطار، 1360ش، ص12) و سپس می‏دهد: & ...چون ذکر او آمد، ذکر همه نبینی قومی که او 12 یکی 12 است و 12 یکی، اگر صفت او بگویم، به من راست نیاید که در علوم و اشارات و عبادات بی تکلف به کمال بود و قدوه مشایخ بود و مقتدای مطلق بود و همه‏ی الهیان را شیخ بود و همه‏ی محمدیان را بود...& (همان) به نکته ظریف و در گفتارش در توصیف صادق(رض) می‏کند که متأسفانه نیز ممکن است در گمان و تصور که اهل سنت اهل بیت می‏باشند! تا که این شبهه در نزد عوام گسترش و اگر از اهل سنت به اهل بیت(رض) کنند، می‏نمایند و گاه گوینده آن را می‏پندارند، در حالی که این موضوع، و هر سنی واقعی در و حال است و اتهامِ کمی به اهل کذب محض و به واقع، اتهامی واهی بر اهل سنت است که به معنای و ذوب شده در اهل بیت است و به قول & اهل سنت و اهل بیت‏اند به حقیقت& از این رو، می‏دهد: & عجب می‏دارم از آن قوم که را بندد [که اهل سنت و را با اهل بیت چیزی در راه است] که اهل سنت و اهل بیت‏اند به و من آن نمی‏دانم که کسی در باطل مانده آن می‏دانم کسی که به محمّد(ص) و به و یارانش او به ندارد& (همان، ص13) و سپس با نقل شعر شافعی (اگر آل محمد(ص) رفض گو جمله جن وانس گواهی دهند به رفض من) و آل و رسول(ص) را از اصول می‏داند و با بیانی شیوا و محکم می‏دهد: & ... که چون پادشاه دنیا و آخرت محمد(ص) را می‏دانیم، او را نیز به جای خود می‏باید شناخت و صحابه را به جای خود و او را به جای خود تا سُنّی پاک باشی...& (همان) در این فصل از کتابش به ذکر نمونه‏های ناب از عظمت و شخصیت روحانی و و حتی صادق(رض) می‏پردازد و اوج را به اهل بیت به می‏رساند. نمونه‏ای در این رابطه، روابط گرم و و و ابوحنیفه(ره) به باقر(رض) و صادق(رض) می‏باشد. و به صادق(رض)، اظهر من الشمس در صادق(رض) می‏گوید: & از جعفر‏بن محمد، فقیه‏تر و اعلم‏تر ندیدم، به و و فقها واقف بود و فقهی اهل و اهل کوفه را جداگانه می‏کرد و آنگاه نظر را نیز ذکر می‏نمود که در با این نظریات، یکسان و در تفاوت داشت& و می‏کند که & کسی که باشد، به از همه علمش و فقاهتش زیادتر بود& (قمی، بی تا، ص 125) این سخن مربوط به و در و در منصور، خلیفه عباسی بود که بحثی در آن جلسه شد و به قول ابوحنفیه، به همه سوالات سخت که بیش از چهل داد. بر می‏توان به نمونه‏های از ارتباط و و اهل سنت به اهل بیت(رض) کرد. بار که هیچ اهل سنتی از و و عامی که محب اهل بیت(رض) و حتی و اهل سنت نیز این‏گونه بوده‏ و هدایا، نذورات و به تقدیم کرده‏اند. به نمونه؛ قدرتمندی ملکشاه با برادرش به رضا(رض) در توس آمد و در به سوال وزیرش، نظام‏الملک پس از گفت: خدا را خواستیم و این و صلح و حفظ خون رعیت در دعا کردیم (ابن اثیر، 1979م، ص 211) می‏توان به طغرل و سنجر کرد که حتی نظام‏الملک و شرف‏الدین علی قمی از توس و قم و مجاورین اهل بیت بودند. و تیمور به رضا(رض) و شاهرخ که از پایتختش به توس می‏آمد و را می‏نمود و همسرش که اثر جاویدان مسجد را در اهل سنت به این همام در مجاورت او ساخت نیز به تنهایی سند محکمی بر اهل سنت به اهل بیت و است. و از قدرتمندان و حاکمان اهل سنت نیز خود را به اهل بیت و نموده‏اند. و شیخ جام به اهل بیت وحضرت رضا(رض) همان‏طور که پیشتر شد، تقریباً همه‏ی و اهل سنت به پیامبر(ص) و و و در این مورد، به رضا(رض) به سبقه‏ی عرفانی و خاص علاقه‏مند و مشتاق بوده‏اند. شیخ نیز بر به به هر شهر و دیاری که می‏رفته به رضا(رض) توجهی و ضمن این‏که به کرامت‏های عارفانه و در خدمت می‏رسیده است (تایبادی، 1382ش، ص 94)، وی به مشهد‏‏الر‏‏ضا نیز شده و را است. وی در و از دفع حاکمی ظالم از رضا(رض) و تعویض آن به امر و به دست شیخ جام و می‏گوید (همان). وی بنا بر نقل مشهور، به می‏آمده در محل فعلی تپه که آخرین بلندی به بوده، می‏ایستاده و به می و کسب اجازت می‏نموده است. از این رو، به اصطلاح مرید اویسی رضا(رض) است و حتی بنا بر و شفاهی، نام‏گذاری این محل به نام تپه به علت است که این امر نیازمند تحقیق کامل‏تری می‏باشد. و رباعیات از شیخ در علی(رض) و موجود است که نشان‏گر وی به اهل بیت است که از آن رباعی زیر است: گر منظر افلاک شود تو وز حوض کوثر اگر سرشته گل تو گر مهر علی اندر دل تو مسکین تو و سعی‏های بی‏حاصل تو ç مندی و و یکی از بزرگترین و اهل شک و و شاعر قرن نهم هجری می‏باشد که طلبه‏ای است که شرح را نخوانده و یا فارسی‏زبانی است که با کتاب‏ها و اشعارش آشنا نباشد. وی متولد جام اما مقبره‏اش در است. که عارفی نقشبندی و عالمی از اهل سنت به پیامبر(ص) و اعضای رسالت و به این را به علی‏بن ابیطالب(رض)، حسین‏بن علی(رض) و علی‏بن الرضا(رض) است. اشعاری که او این از جمله‏ی قوی‏ترین در مدح و این است. وی علاقمندی خاصی به اهل بیت(رض) و در سفرهایش به شهرهایی که مقبره‏ی این در دارد، را خود & فرض عین& و با شوق و افتخار به آستان‏بوسی این است و مدح‏ها را در ستایش هدی است. به در سفر مهم خود به مقصد خانه‏ی خدا که در سال 877ق به سمت حجاز در جمادی الاخر سال به وارد شد و بعد چند روز، به نیت روضه‏ی مقدسه‏ی حسین‏بن علی(رض) متوجه حله شد و چون به کربلا رسید، این غزل را نظم فرمود (حکمت، 1386 ش، ص 82). کردم زدیده پای سوی هست این سفر به عشاق، فرض عین خدام مرقدش به سرم گر نهند پای حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین به گرد روضه‏ی او می‏کند طواف رکب الحجیج تروحون اَین از قاف تا به قاف پر است از کرامتش آن به که حیله جوی کند ترک شید و شین آن را که بر عذار بود جعد مشکبار از موی مستعارچه به زیب و زین گدای او باش تا شود با راحت وصال مبدل عذاب بین می‏راند از سیل که در مشرب کریم قضای سائل ادای دین (جامی، 1378ش، ص 182) درباره به شهر نجف وی است که & در اواخر شهر شوال، به حرمت نجف که قبله‏ی عزت است و شرف، رسیدند و در آن مقام مبارک و این فرمودند& : (همان، ص 181) قد بدا مشهَدَ مولای اَنیخو جَمَلی که شد از آن مشهدم انوار جلی آن مظهر صافیست که بر اصل آشکار است در او عکس جمال ازلی چشم از بر تو به خدا بینا شد جای آن اگر کور شود معتزلی زنده عشق نمرده است و نمیرد لایزالی بود این و لم یزلی دعوی عشق و تولاّ مکن ای سیرت تو نقص ارباب دل از بی‏خردی و دغلی چون تو را چاشنی شهد محبت نرسید از شهی نحل چه ز لباس عسلی از قافله سالار ره عشق تو را گر بپرسند که آن کیست؟ علی گوی، علی و بعد از و علی‏بن ابیطالب(رض) قصیده‏ای غرا در آن حضرت، به سلک نظم درآورد: اصبحت زایراً لک یا شحنه النجف بهر نثار تو نقد جان به کف تو قبله‏ی و اهل نیاز را روی امید سوی تو ز هر طرف می‏بوسم آستانه‏ی قصر جلال تو در اشک عذر ز تقصیر ما سلف گر پرده‏های چشم مرصح به گوهرم فرش قبر تو زهی شرف ز تو کانجابی سجود هر صبح و شام اهل صفا می صف گردی به رفت و به حبیب صبا نهفت اهدی الی اَحِبَتهِ اشرف التحف (همان، ص 182) وی سپس عازم سفر حج و عظمی و می‏شود که ضمن آن، زیباترین منقبت‏های شعر در مدح اکرم(ص) پدید است. اما که اوج و شاه‏بیت سروده‏های در این سفر، علی‏بن الرضا(رض) در است. از فحوای به طور دقیق، که قبل از و در مسیر به نیشابور به این الهی راه و آن را توشه‏ی سفر حج است یا برگشت، این را و کننده‏ی بهره‏ی از حج است. غالب مورخین آورده‏اند که وی [زیارت] به است و آن، شاهکار مدایحی است که آن رئوف کسی است و این بر همه‏ی تعلق خاطرهای به رضا(رض) بیان‏گر به قطبی از سلسله اقطاب نقشبندیه نیز است. این گرو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
ارادت و محبت شاعران اهل سنت به امامان معصوم

ارادت و محبت شاعران اهل سنت به امامان معصوم


شعر یکی از هنرهای گسترده و پردامنه ای است که و را در هم می و چون به آن سوی می به اگر بن این هنر از روح و جان که و معصوم(ع) را و می و به عشق می-ورزند و در از به پیامبر(ص) و اهل بیت آن نمی ورزند. پژوهش-های گوناگونی درباره شعر ایران انجام شده است، ولی با جستجو در می یابیم که اهل سنت در که و ائمه(ع) را همت و نه از سر از بن جان و و از سر اند که از چشم دور است. در ای و است و این بار است که این به یک می شود. این ها و از و اهل سنت و را در های دهد. شعر معصوم(ع)؛ اهل و دو ی مهم شعر که می گفت به همزاد شعر و توجه است. آن دسته از که این دو گوهر مهم را نثار اولیای خدا و انسان های با فضیلت توانستند نام شان را در جریده ی ثبت کنند و شعرشان، زمزمه ی علما و صالحان و در محافل علمی و دانشگاهی و افواه مطرح و شود. اگر بخواهیم به ی انصاف بنگریم، این محصول ذوق صرف نبوده و نیست، آبشخور و سرچشمه آنها، و عشق با خدا و پیامبر(ص) و اطهار(ع) است. که از آن این است که به شعر از اهل سنت نیز از سر و شوق ولی یا فقط به از اند. با و در شعر است که قبل از به نمی کرد این نوع در های باشد. تر در از این از و این است که در در های ترکیب-بند، و غزل می شود که اگر آن ها را از جدا خود می شود. الف : ١. وی به & افغان& علی خان از ی است که در سده ی در ای از قوم در شهر شد. وی در کتب های است. در وی، در مدح ی اطهار(ع) می شود. وی در سال 1235 درگذشت. (موسوی، ص28) وی در قصیده-غزلی به وصف علی(ع) و خود را به آن این است: هم و و یار و ولی شاه و شیر هم و و ملک قوت روح و کون شاه نجف شاه و میر (درانی، ص262) وی در ی علی(ع) را و با نام در و در شعر خود که از جان است. وی و علی(ع) را است. و در ی به لقب علی(ع) و نام حسنین(علیهم السلام) شبر و می کند: و باب و شبر هم و یا علی (همان، ص271) وی در چند ی خود را به فاطمه(س) است که ما به چند بیت از یکی از می کنیم. در این را می کند و از شان می که او را دهد. در ای پس از و نعت پیامبر(ص) خود را به اهل بیت(علیهم السلام) با ذکر نام و با های است: به نام آن که وحی است که اسم ذات وی است قوی و و بی چون و لم به ذات نه جسم و نی جان است تاب ز ملک تا شایان است ظهور از نسل آدم و به بطون چو جدّ آدم و اسرارهای است شه ولایت و بحر عنایت است علی به جمع یار اخیر اول است ز بعد شاه نجف مرتضی علیّ ولی دوم حسن دل و جان است سوم است نور چشم نبی که افضل الغربا و شه است زین عباد است چارمین بر حق که علم و حلم و کمالش چو صبح خندان است باقر به رتبت پنجم ذوی العطا و سخا شمس برهان است جعفر که الوعد است ز شش جهت به تمنای او محبان است به هفت ارض و سما در مقابل دشمن کاظم چو تیغ برّان است هشتم عالی نسب ذوی الاحسان علی رضاست که او ضامن غریبان است نهم تقی است که وصفش به شرح ناید راست مشتهرش ماه کنعان است دهم نقی است که نصرت ز نام او جویند که کرمش را نه حدّ امکان است عسکری است شاه دو کون که شیوۀ حَسَنش خور درخشان است دوازدهم آن که نام او مهدی است چو مهر و ماه به زیر نقاب است در بی شائبه می کند که اگر بر سر هر موی من به مدح و رسول اکرم(ص) و وی درافشانی می کنم: مرا به هر سر مو گر لسان بود به مدح احمد و وی دُر افشان است صلوه بی عدد و هم درود بی حد و عد ز ما به روح چندان است سمیع مخلوق قاضی الحاجات رسان مرا به مقامی که جای است بشو به آب عطا نامه ی مرا تو را که بحر روز و شب به طغیان است مرا ببخش ز الطاف سرمدی یا رب که خلقت کرمت از برای است اگر چه مستوجب عذاب بود رجای وی به عطای غفور و غفران است (همان، ص 74) خود را به حسنین(علیهما السلام) در ای با مطلع زیر نیز می دارد: آن گلعذار لب شکر سیم تن حُسن و یوسف گل و این به نام حسنین(علیهما السلام) و می کند: سوز و گداز خیرالنسا چه شد گلدسته های عرش و حسن اولاد مصطفی و شاه و خونین کفن غرقم به بحر هجر که هیچش کناره نیست مضطرست مدد پنج تن (همان، ص 106) ای نیز در علی بن الرضا(ع) است که در بیت آخر آن از دوری و فراق می نالد و در حالی که آن رئوف را بی کسان می داند، با استغاثه از می که به او کمک کند: در بیابان فراق، افتاده ام دستم بگیر بی کسانی یا علی (همان، ص 78) ٢. خان محمدخان، رحمدل خان یکی از شعرای برجسته در 1245ق در شهر قندهار به دنیا آمد. در 1299ق به سبب مسائل سیاسی نفی بلد شد و به کراچی رفت. در سال 1302ق از آن شهر به بغداد مهاجرت کرد و بعد از شش ماه به استانبول رفت. عبدالحمیدخان، او را به شهر شام کرد و تا عمر در آن شهر اقامت داشت و سرانجام در شب جمعه 15 شعبان 1318ق بدرود حیات گفت. دیوانی از او به یادگار است. وی در شعر، تخلص می کرد و را در های در نعت و گرامی اسلام(ص) و اطهار(علیهم السلام) است (طرزی، 1381ش، ص 23). در یک چند و یک بند متأثر از محتشم کاشانی در حسین(ع) و شهدای می شود. وی یک بند بندی در حسین(ع) و قیام عاشورا که ما به چهار بند آن اکتفا می و خوانندگان محترم را به ارجاع می دهیم. به دشت کرب و بلا چون دین شد مرا به آل علی دشمنی چرخ یقین شد رخ پر از گرد روی شد ز رنگ خون شفق سرخ جیب چرخ برین شد چو از تیغ ظلم شمر شد به در آمد خم گردید ز غصه ماه درید ملک به سجده در عرش خلیل وآدم و حوا زغم به خاک طپید چو از تیغ ظلم شمر شد خمید از غم این بار پشت طاقت چرخ دوید مه ز سراسیمگی ز غره به سلخ به کام عیش گشت شهد عشرت تلخ و حوش و طیور و مور و ملخ چو از تیغ ظلم شمر شد ز گرد غصه، رخ گشت حلقه ز هاله عارض ماه چو مردمک به نظر تیره گشت روز نگاه خیال نشو و نما شد ز طبع گیاه چو از تیغ ظلم شمر شد (همان، صص 513-514) ای نیز با عنوان & در مرثیه ی شاه شهیدان، برحق، حسین(رضی الله تعالی عنه)& است. به شیوه قدما، ابتدا تغزلی در ابتدای آورده است و سپس در آن، فضای طبیعت را بسیار غمگین و توصیف است تا خواننده شعر خود را با اندیشه و فکر خود همراه سازد: که ز لعل است افسرش از شام تا به روم شد مسخرش خورشید رخ نمود چو عیسی ز بام چرخ دجال شب به خاک در از خرش شبرنگ شب ز بیم شبیخون خنک صبح در تک گذشت ز ابلق ایام استرش ستاره را که ز مژگان شام تار چون اشک سرخ ریخته بر طرف چادرش شفق نشسته ز غم تا کمر به خون که شام جامه کحلی است در برش برکنده رخ به ناخن و شب زلف تار خور را ز غصه زرد شده رنگ اجمرش از غصه کشد از آه سرد وز درد خون روان شده بر روی اصغرش به و چرخ است بی زمانه مضطرب از شورش و شرش (همان، ص516) سپس با استفاده از آرایه تشخیص، شعر را می دهد و با پرسش و پاسخ، خبر بزرگی را که به نظر مارتینه، شناس معروف، در شعر باید می آورد (شمیسا، ص164) او به این شیوه، به تنه می که فشرده ای از از تشنگی اهل بیت به کودکان، شهادت علی اکبر و و سایر می پردازد: گفتم چه است که بر چرخ ماه نو چون من خمیده قامت و اندام لاغرش گفتا محرم است و شب قتل شاه دین کز بود کرسی نُه چرخ منبرش بن علی، جان کز ناز بود جای به دوش پیغمبرش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
ابراز ارادت جامی به علی بن ابیطالب

ابراز ارادت جامی به علی بن ابیطالب


و ، آن گاه که از های پاک دین می گیرد ، محصول باطروات و همسان با روح انسان می شود که گویی هست که در کام جان می و را می پروراند. که در طول ، را رنگ و بوی و اند ، پیامبراسلام(ص)،خلفای و اهل بیت است که ، نتیجۀ دلدادگی و است که در آثارشان هویدا می شود . مولاناعبدالرحمان یکی از اهل سنت است که در کنار نعت وستایش اکرم(ص)ومدح با شعر در علی بن ابی و و خود را است . این است از را در او دهد . کلیدواژگان: نعت پیامبر(ص)؛ اهل شرح حال و قرن نهم در سال 817ق در جام چشم به جان گشود. در اصل از ی دشت که از آن جا به و در گزیدند. در را تا آموختن صرف و نحو فراگرفت. صفی علی در رشحات عین الحیات گوید: روزی سخن از و معلمان وی به آمده بود و او می گفت: & ما به حقیقت، شاگرد پدر خودیم که از وی آموختیم.& بنابراین معلوم شده است که وی، صرف و نحو را پیش والد خود گذرانیده است (صفا، 1364ش، ص350). پس از روزگار، در نزد پدرش به همراه خانواده اش به که در آن زمان، یکی از شهرهای مهم به می مهاجرت کرد و پس از ورود به این شهر، تحصیلاتش را نزد آن زمان همچون و داد. وی از به ای که را زده می کرد. در که به یکی از ی در همه ی ی وی است: & تا است به طبع و قوت این کسی از آب به گذر است.& (جامی، ص21) این و خطه آن در سخن و که به وی، لقب شعر را اند. بر شعر و در و هم و است. وی پس از به که از ی به روی و سپس به شرح های ابن به & شیخ اکبر& همت گماشت. وی بنا به ی به همه ی و می وی را دانست. وی یکی از و است که از در بین به که می گفت در شعر و هیچ کس وی، از این همه عزت و است. شیخ در بود و بایقرا(متوفی 911ق) و وی، شیرنوایی(متوفی 906ق) از ی و وی به می رفتند. این در به سال 898 روی در خاک کشید. از وی، به جای که از آن می به هفت و شرح ابن کرد. وی پنج سال پیش از در ی ای به ی و شرح حال خود را می کند: به سال و ز که زد ز مکه به ز اوج قله گاه عزّ و قدم سست ام پر و بال که در آن می بود که اهل سنت در خود از اطهار(رض) یاد و را به می دادند. می از میرخواند(متوفی 903 ق) در یاد کرد. به و را و می دانستند. نیز از این از بود. وی در و در بود و از اهل بیت(رض) به می رفت (داداش ص 54) اسلام(ص)، در در و پس از های نغز و که در و حمد بود و به آن صدر خود را و می به و ذکر اسلام(ص) می پرداختند. این نوع ها و ها از سنت بود که در و می شود. نیز که و نه از سنت ی از سر در و محمد(ص) است. آن از نظر از چند زیر است: 1. نور محمد(ص)، است که خلق شده است. ای که در سخن در نعت پیامبر(ص) در همه ی های خود می کند: ای تخت تخم (جامی، ج2، ص 229) در جای را به ای و است که حق پیامبر(ص) را که از نور بود از نور وی صدها دریای روشنایی و ی مهر آفرید. لاجرم نور آن حضرت(ص)، بود که در نهان غیب به آمد: جز پی آن شمع هدایت پناه ماه نشد قبه این بارگاه تا نه فروغ از رخش اندوختند مهر نیفروختند 2. هدف اصلی آفرینش، اکرم(ص) است. به تعبیر متعال جهان را پیامبر(ص) خلق کرد. جمال اصفهانی، قرن ششم نیز بند در عظیم الشان اسلام(ص) و به این است. این بیت نیز تلمیح به قدسی که ی پیامبرفرمود: & لما خلقت الافلاک& و اصفهانی نیز در بند دوم بند مشهورش ی پیامبر، است: ای مسند تو، ورای صدر تو و خاک توده، حاشاک در راه تو زخم، محض مرهم بر یاد تو، زهر عین تریاک طغرای تو لعمرک منشور ولایت تو (دامادی، 1368ش، ص57) نیز در های به این توجه خاصی داشته است. چند نمونه در می آید: سلام علیک ای ز فطرت طفیل تو ایجاد عالم (جامی، ج1، ص 53) رفعت ازو منبر را رونق ازو خطبه را جز پی آن شاه رسالت مآب چرخ نزد خیمۀ زرین طناب (همان، 477) علاقه و دوستی به اهل بیت پیامبر(ص) است که امت پیامبر(ص)، در امم از و برخوردارند: امت از امم از افضل و اولیاى پیرو شرع و سنّت رهبران ره هُدا بهتر از غیر انبیا خاصه آل پیمبر و اصحاب کز همه بهترند در هر باب وی در چند ی خود به و به اهل بیت(رض) افتخار ورزیده است و از صمیم دل است که هر کسی به آنها بپردازد، در خود را مدح است. مادح اهل بیت در مدحت خویشتن کند مومنم، موقنم خدای شناس وز خدایم بود و هراس از کجی ها در اعتقادم پاک از طعن کج، نهادم باک دوستدار و آل ویم دشمن خصم بدخصال ویم جوهر من ز کان است رخت من از دکان است در ی سروده، خود را به تشبیه می کند و هم به سخن اسلام(ص) که در حق فرمودند: & السلمان منا اهل البیت& همچو شدم ز اهل گشت روشن چراغ من زان زیت اَنا مَولی لهم و مولی القوم کان منهم و لا اخافُ اللوم مست عشقند، عاشقان دایم لایخافون لومه اللایم چون بود عشق صادقان درسم کی ز کید منافقان ترسم در مثنوی، به امام که او را به سبب مدح و اهل بیت(رض) می گفتند: این نه رفض است محض ایمان است رسم معروف اهل است رفض اگر هست حبّ آل نبی رفض، فرض است بر ذکی و غبی (همان، ص210) شعر را که به شده، به ترجمه و ذکر است: لو کان رفضا حُبّ آل فلیشهد الثقلان انی آن که سنت ز اجتهاد قویم اوست قوی به فصیح و لفظ متین گفت در طی شعر سحر آیین گر بود رفض حب ّ آل یا تولا به بتول گو گواه باش و پری که شدم من ز غیر رفض بری کیش من رفض و دین من رفض است رفع من رفض و مابقی خفض است (همان، 211) در ابیات زیر به آیه ی & لیذهب عنکم الرجس اهل و یطهرکم تطهیرا& (احزاب، 33) دارد. آن بود پیش که خدا را ز لوث رجس و فساد هست اهل مراد پوشیده بر اولوالافهام که بود بدترین آثام چون بود زلت و عصیان آن به جز غفران سپس مخاطب شعر احتجاج می کند که اهل بیت پیامبر(ص) چون از رجس و لوث مطهر و پاکند، در نزد مغفور و بخشنده و در روز قیامت از هر مجازات، در امان هستند. پس همه ی اهل بیت مغفورند وز عقوبات آخرت دورند اهل بیت طهارتند این ها نور چشم بصارتند این ها اختر برج شرع و ایمانند گوهر دُرج صدق و احسانند (همان، ص 212) الف: به علی بن ابیطالب(رض) 1. ی (شعری که یک آن و آن به غیرفارسی باشد): هنگام مسافرت به نجف اشرف، ی زیر را است که مطلع آن، بیت زیر است: اَصبحتُ زایراً لکَ یا النّجف بهر نثار مرقد تو نقد جان به کف قصیده، بیست و یک بیت دارد. در نخست، به نظر می رسد که النجف را از غزل به وام گرفته است که در آن غزل، است: اگر قدم زنی در ره عشق بدرقه رهت شود همت نجف (مهدوی 32) در ادامه، آرامگاه علی(رض) را ی دعا و نیایش همه ی نیازمندان می داند که به اجابت، روی به آنجا آورده اند. ی دعا به جای فریادخواهی و دعا کردن است و پیش از اوحدی مراغه ای سده های هفتم و هشتم هجری آن را به کار برده است. سرها به این بساط، مگر کعبه ی دل است رخ ها برآستانه، مگر ی دعاست (عفیفی، 1376ش، ج 3، ص 1943) ماسلف، کوتاهی روزگار گذشته، ظاهراً به آیه ی & عفاالله عماسلف& (مائده، 95) یا به آیه ی & قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِین& (انفال، 38) دارد. از این می این نتیجه گرفت که شاید پیش از این تشرف به نجف در انجام وظیفه ی خود به رعایت حُرمت علوی، را مقصر دانسته است و به موضوع تر است. (مهدوی ص 33) تو دعایى و اهل نیاز را روى سوى تو ز هر طرف مى بوسم آستانه قصر و تو در دیده، اشک عذر ز ماسلف گر پرده هاى چشم مرصّع به گوهرم فرش حریم قبر تو گردد زهى شرف خوشحالم از خدّام ات کنم عمرى که شد تلف رو ام ز اکناف سوى تو تا گیریم ز حادثه دهر در کنف دارم توقّع این که مثال رجاى من یابد ز کلک فضل تو توقیع لاتخف منظور از لاتخف، است به آیه ی زیر است: & وَأَنْ أَلْقِ عَصَاکَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ کَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ& (قصص، 31) یعنی، عصاى خود را بیفکن. پس چون دید آن مثل مارى مى جنبد، پشت کرد و برنگشت. اى موسى! پیش آى و مترس که تو در امانى. در به دو : نخست؛
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
مذاکرات آستانه و سوچی برای ثبات و امنیت سوریه، امید آفرین بوده است

مذاکرات آستانه و سوچی برای ثبات و امنیت سوریه، امید آفرین بوده است


به تقریب(تنا) به نقل از ریاست جمهوری،حجت الاسلام والمسلمین حسن در رجب طیب با وی، با و عاری کردن از گروه های و با در را از و کرد و افزود: های و هایی برای استقرار های دست نشانده در در حال وقوع است که با همه جانبه ها در رفع این نگرانی های امنیتی کنیم. با به اینکه و و در و در جهت و گفت: این با ها و سه بیش از پیش یابد. با به های و در کرد: و مشترکی در زمینه ای و بین دنبال می و با ها در اجرای توافقات کنیم. کرد: نباید اجازه بدهیم تا گروههای تجدید قوا کرده و فرصت در پیدا کنند. ضمن بر لزوم احترام به حاکمیت و اظهار داشت: هرچه سریعتر و به بازگشته و شرایطی فراهم شود که همه آوارگان سوری به خود بازگردند. از و و ملت با در هواپیمای مسیر تهران ndash; یاسوج تشکر کرد. "رجب طیب اردوغان" نیز در این ضمن تاسف از هواپیما و جان باختن تعدادی از هموطنانمان در این حادثه، مراتب و و ملت با را به اعلام کرد. ضمن ارائه گزارشی از چگونگی نیروهای در عفرین، کرد: آرزوی ما اینست که تمام مناطق از وجود تروریست ها پاک شود و معتقدیم حفظ این دغدغه همه باشد. رجب طیب با تقدیر از حمایت های جمهوری اسلامی در ای، بین و با از ترکیه، بر و های و درباره حل بحران کرد و گفت: رفتارهایی که با نیت تخریب های سه در و صورت می گیرد، هرگز به نفع نخواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مکالمه تلفنی اردوغان و پوتین در خصوص سوریه/رویدادها و تحولات ترکیه در یک نگاه/30بهمن

مکالمه تلفنی اردوغان و پوتین در خصوص سوریه/رویدادها و تحولات ترکیه در یک نگاه/30بهمن


- - اردوغان و پوتین در 13 عضو پ.ک.ک در شهر از ی.پ.گ، جدی ملی شدن سه در پ.ک.ک و اسد ورود ارتش به عفرین؛دستگیری 786 مخالف با شاخه زیتون در محکومیت تجاوز به از سوی سازمان بین الملل؛ شدن 15 عضو پ.ک.ک در استان حکاری؛ بازداشت 22 مظنون داعشی در استانبول؛ و نیروهای پ.ک.ک و ی.پ.گ خطری جدی آینده سوریه؛از رویدادهای مهم امروز کشور است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فراخوان برای حمایت از الغرافه مقابل تراکتورسازی

فراخوان برای حمایت از الغرافه مقابل تراکتورسازی


سران قطر و ای این با و راه اندازی کمپین حمایتی از نمایندگان آسیایی در تلاش برای جذب تماشاگر هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
ضرورت برنامه‌ریزی نهادهای فرهنگی برای افزایش سرانه مطالعه

ضرورت برنامه‌ریزی نهادهای فرهنگی برای افزایش سرانه مطالعه


عضو شورای انقلاب بر کرد و گفت: شیرینی از طریق برگزاری برنامه‌های مختلف مثل مسابقات به نشان داده شود و در این صورت است که به سمت می‌رود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
همسران و مادران شهدا با دختر امام راحل دیدار کردند

همسران و مادران شهدا با دختر امام راحل دیدار کردند


گروه ـ و حرم و امروز 29 بهمن‌ماه با زهرا مصطفوی خمینی دختر امام راحل دیدار و گفت‌وگو کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نادرپور، شاعر غمگینی که تاب زخم‌خوردن نداشت/ فروغ می‌گفت نادرپور شازده است و شازده نمی‌تواند شاعر شود

نادرپور، شاعر غمگینی که تاب زخم‌خوردن نداشت/ فروغ می‌گفت نادرپور شازده است و شازده نمی‌تواند شاعر شود


خبرگزاری (ایبنا)، شهاب دارابیان: از بود و همه می کردند. بود و خوب می اما اختلاف او با آن شده بود تا ها شعر او را نبینند و از هر او و با که نمی او را از منحرف کنند؛ اما او با رفتار سانتیمانتالش ماند، جنگید و در نهایت خود دست وپا کند. بعد از سال ها در در 29 ماه سال 1378 در لس از رفت. این ای شد تا به و این با او شویم. شک نام از نام های شعر است اما مخاطبان بگویید که به نام در ذهن به نقش بسته زمانی که در جوانانی کار شعر را شروع کردم، به سن وسالم و آن جوان پرشوری و دید هیجانی و و با به همه چیز حتی شعر می کردم. در آن شعر به دو می شد. اول که تر های به راس خود یاد وصل می شد. خاص را به می و می گفت که می کنم که را می بیند. در که شعر و را ضلع مرگ شعر کرد و گفت که این از همه چیز دور و نه از شعر از و کمتر می و به فکر هستند. با توجه به سن کم و هیجانات زیاد ما نیز در اول داشتیم؛ اما به به یاد که خود ما در آن شعر عنکبوت شکستگی را مدام زمزمه می و را هم اما که از شعر و می شد، ما یاد گرفته بودیم که از او و امثال او خوش مان نیاید. انصاف به خرج دهم و که این یادگیری، آموزشی و خود ما نیز اما های شده این ها را تشدید می کرد. همه این تصاویر مربوط به این است و اول با خیر. خوب هست که در با را دست می انداختند. همه این ها در بود که در و در جزو یک بود. در آن حتی که در 32 با ها را جزو می شد که در در به این حرف گفت که من از شعر و او کرد که من اما به شعر و نه به و فقر اندیشه. چه در شعر شده و بود و او به شعر کهن و شعر داشت. او غزل های نیز می اما شعر می که شده است و با این او را نقد می کردند. که این او و به و حتی که در آن شعر آرش ش گل بود نیز با دید می شد. شما نیز به شکل و را می خود من به این تر شد و بعد از در دهه شصت دو و سخن و از شدم که این را اند که است. از این هم که از و نشد که در که پیش چاپ شد و شد که سیر خود را طی اند و به شده است. شما از این و از این که به نظر من این یکی از آفت های است. با همه این و ها کم و نبود. از است اما بد که در آن سال ها کرد که در آن هفت بود و ما بعد از آن با شدیم. اگر در ما باز هم با دید به او می که من از جوانی خوی شورشی و و به خاصم کینه داشتم؛ اما شعر آدم را که به بد بودنش اطمینان باشم را نیز با شعر و زیباشناختی قضاوت می کنم و که او از کجا است، کس وکارش کیست و شخصی او به چه شکل است. به نظرم ما نسبت به بی کردیم. این بی مختص به آن و در حال حاضر نیز دارد. عده ای می گویند که شعر مافیابازی شده من به شما می گویم که در دهه 40 و 50 هم به شکل بود و تصور نکنید که در آن را حلوا می کردند. در آن هم 10 هزار نفر شعر می گفتند اما فقط یک نفر و یک نفر شد و این یک به دو برسد. بود و که فکر می کنم می بینم که نمی توانیم را انتقاد کنیم. اسمش شد. در های خود به شعارزدگی مهاجر اشاره کردید. چرا اعتقادی دارید؟ در دهه شصت که از از خود من از طریق نگاری با بچه های در ارتباط و فقط به یک کارتن از دارم؛ بنابراین به در فعالیت های این در خارج از کشور ام. خوب به خاطر که قبل از میرزاآقا عسگری (مانی) امید یک بود و انصافا هم در آن زبانزد عام و خاص بود و استعداد فوق العاده ای هم اما از رفت حیف شد؛ به مرور سرخوردگی شد و از او نمی شنویم. اگر از این اسم نمونه بارز این اتفاقات است که در آن هم استاد دانشگاه بود و سر کلاس جا سوزن انداختن و هم فلسفه و شعر را به می و به نظر من اگر او در می ماند باتوجه به تسلطش بر شعر فارسی و ادبیات، شک نامش از هیچ محفل حذف نمی شد اما سرنوشت جور دیگری رقم خورد. به نظر من در این میان، یکی از زیرک ترین بود؛ شک که اگر نادرپو و از می رفت، هیچ وقت نمی شد. پیش از بود و من نیز آن را اما موضع گیری های سیاسی او در شدندش تاثیرگذار بود. حتی در می گوید: شکفتن در این باغچه میسر است و ققنوس در این اجاق جوجه می آورد. وطن من این جاست. به جهان می کنم اما فقط از روی این تخت پوست. دیگران خود بهتر می دانند که چرا جلای وطن اند. من این جایی هستم. چراغم در این خانه می سوزد، آبم در این کوزه ایاز می و نانم در این سفره است. این جا به من با سلام می و من ناگزیر نیستم در جوابشان بُنژور و گودمُرنینگ بگویم. او در موقعیت باهوش بود و حتی اگر به عکس های جمعی او هم می شوید که او در عکس به می ایستد که در یک قاب جداگانه می گیرد. در این میان چرا که هم از قشر پردرآمد بود و به اصطلاح فرزند سرهنگ به داشت؟ در از تا بعد که به همت مجید روشنگر شد، احمدرضا احمدی 20 ساله را به ترجیح داد. را و نمی پسندید؛ حتی یک بار به حالت گفت که امکان ندارد دستش را با حوله خشک نکند و بعد از کار پای غذا بنشیند. معنی این حرف این بود که سانتیمانتال است و به می رسد. بود که است و نمی درد و رنج را عمیقا کند و دردش تصنعی است. خود هم از خانواده سطح بالایی بود و طعم فقر را نچشیده بود اما را درد می و را از رفاه جدا می کرد و شد که در سن 32 به جایگاهی رسید که ها او از شاعرهای هم نسلش حتی این حرف در محافل خصوصی گفته می شد و کسی نمی این موضوع را کند. از 16 تا 32 به 16 قرن کار خواندن و و به نظر من خدا را شدن خلق بود و به این لحاظ از بود. آیا ملاک بودن و نبودن درست می گفت درد نکشیده است اما من معتقدم که واقعی به دو می شوند، نخست شاعرانی سیروسلوک عارفانه و ریاضت می کشند و دوم که مثل فقیر نباشند اما درد تنهایی با همراه است و درون را خراش می دهد و در قالب شعر تجلی پیدا می کند. بن شدن را و گناه بود که ثروت مند و از اقوام شده بود. طبق مصاحبه های او می که او خطر کرد و رفت. به نظر شما این خطر چه چیزی غیر از شعرش او می شعر را بگذارد و راحت کند اما می که شعر نمی کند و بماند. به نظر من می شود و حتی به نیز است. از که نیز همانند وضعیت مالی چرا تفکری او نداشت؟ اما کسی بیان کردنش را نداشت. اخلاق و با بود. ترس شعر را مسخره می کرد و که در نوآوری در سخت گیر نبودند را به می گرفت. شما آن روزها را فراموش کنید و ببینید که هنوز هم دست برنمی و نمی کلمه کند. به اعتقاد من اگر شعر در دارد، هم در شعر دارد. دغدغه مند بود و با انتقاداتی که به او می این را که الان نیز نثر از شعر برخی شعرتر است. در واقع که کسی حریف نمی شد اگر نه با او هم مثل می چون در آن قشر مرفه را نمی پسندیدند. در با همه های شده اگر بخواهید را در یک تعریف چه می گویید؟ غمگینی که تاب زخم خوردن نداشت. این را گفتم؛ از خطر نمی و این بد نیست. طبیعتا از انسان ها به سمت مرگ و خطر نمی روند. او نمی خواست ریسک کند. همه از تهدید بدشان می آید اما از جان برکف به میدان می آیند که به نظر من این انقلابی که طبع شعر هم دارند. در گفت که از این و رفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
خانه خانم هاویشام

خانه خانم هاویشام


(ایبنا)، فرجی: یک بار بود پنج قدم و و نیم بعد از ظهر آمد. قصه از آن دست قصه که در ورق و دو سه نمى گنجد. این نقل است از من باب و بى که هم ثالث بابت همین تأخیرها و فراموشى که درباره اش مى گوید: در ندارد. قصه بر دوش شرح غصه اى است. که در طول با آن رو تا و مى کشاندش. (که بود و را مى شد) روی دست قصه است که جان آدم را مى و اش اشک هر اى را در مى آورد. . روز به عید است و به خاک جز که آید به دل من؟ . سر به ز یأس تار شد ام اى چشم و دل من! . به نمى اى مگر در اوج و اول قرن شرح عشق است و شور و است و هاى خراباتى. اما مگر مى از آور از بى و و در چه مى است یا چه مى است که مى آید و مى فقط بی است که او را در مرز بى حس و از بیگانه. از بى و در کار و و است و بى بى است. که با خو و کند اش بود. از با همه بی هاى با سال هاى با همکارى از شاعران و سرایندگان هم عصرش با رادیو و خوانندگان پرمخاطبى چون بنان، شجریان، ایرج، گلپا، هایده، مرضیه و.... بود. همه این ها باید به بى میلى و بى توجهىِ در ارتباط با این مسایل هم اشاره کرد. مى گوید: در خصوص کم اعتنایىِ او به شهرت، چه دلیل از این بهتر که صاحب طبعان را با چارتایى شعرِ ردىء [شعر بد] و متوسط مى بینیم که میدان ها گرفته اند و براى کسب شهرت کاذب دوروزه، چه دوندگى ها و دست و پاها مى کنند، اما با این همه شعر خوب و...کم ترین تلاشى در این راه نمى کند و این ناموَرى که امروز لازمه اى ناگزیر است که طبعاً به سوى اهل کلام بلند مى آید. در مواجهه با غزل حس یک بى خانمان معلق به آدم دست مى دهد. درد را بیخ گوشت احساس می کنى، مى دانى این شب شراب، بامداد خمار است: تا غافلت کنند ز فرجامِ بزمِ عمر جامى بنوش و راحت جان را نظاره کن اما بى و بی مثل دارویى مخدر دایم از کلمات و معانىِ پشتش به رگت تزریق مى شود که: شب هجران و تنهایى و بى و بیدار خداراشکر، چون خاطر به جاى دیگرى دارم در جواب منتقدان عماد-که حال غرقه در دریا نداند بر ساحل- نمى گفت، حق هم دارند، تحلیل و تخلیلِ عقلاست که بین شاه و شیخ، تظلم و رهایى، آرمان و عقیده و هزار دغدغه تمایز و تفاوت مى گذارد، مجنون و سرگشته عشق، افسرده در این نیست، آرى در این نبود. اتوکشیده و نیست(هرچند در بعضى عکس ها که از او بجا و کراواتى است و معلوم است با همت رفقا به مهمانى مى رود یا دارد برمی گردد!) او مثل رهى جذاب و دخترکُش هم نمى تواند باشد، سالَک(یا خال) بدنمایى روی گونه و بینى اش آشفته و چکش خورده شعرش اما در ذاتش آشفتگى بیرون و مرتبی نشان مى دهد اما واردش که مى شوى دلت مى ریزد، خانه خانم هاویشام ها روى دقیقه اى، ١٣٢٦. اوج هیجانات و معاصر.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تاثیر عوامل مختلف در پائین بودن سرانه مطالعه کشور

تاثیر عوامل مختلف در پائین بودن سرانه مطالعه کشور


رئیس کل گفت: تک و به عوامل مختلفی دارد ولی چند مورد را می توان برجسته تر و بر آن ها انگشت تأکید گذاشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
مسابقات قرآن شرکت پتروشیمی اروند برگزار شد

مسابقات قرآن شرکت پتروشیمی اروند برگزار شد


گروه ـ و و محفل انس با هفتمین جشنواره حراست‌ها در شرکت پتروشیمی اروند برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سرمایه‌گذاری در هنر جایگزین مناسبی برای طلا و مسکن است/ سواد بصری مردم بالا نیست

سرمایه‌گذاری در هنر جایگزین مناسبی برای طلا و مسکن است/ سواد بصری مردم بالا نیست


به فارس، دهمین بین فجر هفته اول بهمن با مسئولان امر و از اساتید و در هنر شد. این به در فراخوان و البته اجرا و به سمت ملی تر شدن گام برداشته به طوری که همزمان در 20 می شود و ها برخلاف سال های پیش که صرفاً هم هستند. بار ها به فجر اند و خود را در دید می دهند. از سوی بخش & مفاخر& با از امیر هوشنگ جزی زاده، علی دیواندری و حبیب الله صادقی در فلسطین برپاست. یکی از های هم اضافه شدن & ستارگان جهانی هنر ایران& ویژه افتخار آفرینان در رویدادهای بین خارج از است. های فجر و مسائل مبتلابه میزگردی با مجتبی آقایی دبیرکل جمشید عبدالرحیم سیاهکارزاده اجرای و رئیس موسسه و مجید مدیرکل دفتر که بخش دوم آن در پی می آید. در بخش به مهم در و آن در پرداختیم. در بخش در شد. بخش سوم و این در پی می آید. * در سال های اخذ و ها و ها شده شما ملانوروزی: ما به این می چون در بخش ما نمی و که را به مگر می و چه از را می در بر در این است که در ها باشند. این در است که ها به کم است و های ما در از 40، 50 نیست. * شما از چند در ملانوروزی: هر ماه دو و چون می کنند. یک می 25-24 تا حتی اگر 50 تا هم می اما چند و ساز و هر سال چند هم به این می شود. بیش از 50 که این ها نمی شوند، کارهایشان را هم که نمی اینها بازارِ خصوصی و شانس حضورشان در آرتفر و کسپو و هم اندک بنابراین ها می بسترِ مناسب این را فراهم کنند. مهمترین بخشی که ما بهبود معیشت به آن توجه هاست؛ ضمن ما هیچ گونه کمکی هم به نمی به زمین یا وامی یا امکانی نمی دهیم. خودشان می مکانی با استانداردهای مد نظر ما تهیه و و را بفروشند، که اصل آن یک است. در واقع، ها یکی از های و هنر است. به نظرم مفیدی ما هم این است که این امکان را دارند و می واسطه ای بین و باشند، این شوند. افزایش ها یکی از برنامه ها ما هنرِ و به رغم رکورد از ها در سال های اخیر، گردشِ شده است. سال 1392 حدود 20 گردش به طور مشخص در ها و و این در سال ها ی بعد به 100 رسیده است. * نظر شما عطشی که اخذ و افراد فکر می پولی در این قضیه دارد. شناس: در هر خیابانی مغازه ها و های زیادی خوراک و پوشاک و ... دارد. ها هم حکم های آثارِ را دارند، اما متاسفانه اکثر این ها در خانه ها برپا و به آن دسترسی ندارند. متأسفانه بازدیدکننده های ها و است. های بزرگی ندارد که به این کار اختصاص و مرتب در دیدم باشد. در که اگر را روی در و دیوار شهر ببینیم، می شود سبد ها شود و این به سازی کمک می کند. کردن؛د هر این ها قابلیت تقسیم بندی که کدام یک 1 یا 2 یا 3 است. ملانوروزی: ایده آل این است که ها کار کنند، در ممکن است یکی فقط حجم یکی آبرنگ کند و ... در این صورت و هم راحت تر انتخاب می کند. ما در ضعیف و و بصری ما در سطح است. * دلیلش یک یک فرش دو-سه پول می دهد، و می داند اگر زمانی پول لازم داشتند، آن را می فروشند اما به یک خوشنویسی یا نقاشی اینگونه نگاه نمی که اگر این را 1 دو سه سال بعد شاید آن را بتواند 3 بفروشد. شناس: به همین نکته این گسترش می کند این اتفاق دقیقا می افتد، ها می به از همدیگر، می به دادوستد و های از کار نخریدند، از خریداران کار خریدند. من فکر می کنم است هر این مراکز آن اتفاقی که شما می گویید می افتد. ملانوروزی: دوماً ما فرهنگِ نداشتیم، همیشه که در این سال ها کار می به شخصی شان یا سفارش بزرگان و حاکمان به می دادند یا علاقه و توانایی به می خریدند، امروزه در سال های به یک مادی هم موردنظر گرفته 400، 500 سال است فرش در می رود در هامبورگ، در لندن، در آلمان و هر جای یک قیمتی و شده که شما فرش تان را با قیمت پایین تر یا بالاتر بفروشید ولی فضای فروشِ تابلوهای نداشته و ها تابلوی شما را مستقیماً نمی کردند یا نمی این ذهنیت به آمد که این یک است. اما امروز اثر به یک محسوب می و در بسیاری از ها ها و بانک ها و بیمه ها می کنند. از گذاران ما به جای روی فرش، طلا و مسکن، در می کنند. اثری را می خرند که می شود یک پروپوزالی آن کرد که این اثر 10 سال قیمتش می این مساله در هم در به شکل واقعی&zwn
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
قیام 29 بهمن تبریز به اعتراف آمریکایی‌ها/ روایتی از نخستین اقدام به براندازی مجسمه شاه در تبریز

قیام 29 بهمن تبریز به اعتراف آمریکایی‌ها/ روایتی از نخستین اقدام به براندازی مجسمه شاه در تبریز


به گزارش خبرگزاری از 29 سال 1356 و است که متعاقب 19 دی قم در شهر پرور این راه امت را به راه خونینی که در بیش روی داد و را به که از آن حیات به کرد. * پیش از است. های الامر را که سکه ها به نام علی بن ابیطالب (ع) ضرب شدند، نیک به یاد و شاهدی است بر جای ایستاده در گذر روزها، ماه ها، سال ها و روزگار. به مرور خاطرات سال های صغیر می پردازد. ستارخان (سردار ملی) بر در و این شهر ضبط است که گفت: & من می 72 زیر امیرالمؤمنین(ع) و عباس(ع) شما از من می زیر روس و بروم؟‍!& ، به خود می که (سالار ملی) قدم بر وی است. دهم دی ماه سال 1290 و با روز است. ثقه و هشت تن از با آقا شیخ قلی علی و روس به دار شده اند. ثقه نشد روس ها به را به بشناسد و مجاهدین را معرفی وی اقتدار را می خواست. سال هاست که دوم بر پهناور حکم می راند. روز عاشوراست و از راه اندازی های منع شده اند. در شهر (نوبار قاپیسی) سوز و سرما بیداد می ناله حزینی را درهم می صدا، & کریم آقا صافی& ، شاعر نوحه است که می خواند: یوم دی یا روز دور / یا عرصه سیندن بیر علامت دیر گرداگرد جمع می و باشکوهی به راه می و می دهد: قان / هر / بیر و این است. شمس گاه و اهل بیت *آغاز قیام این خطه (مردم در سال 56) در که تا هر ای که به سخت در بود و در این راه همه را با به و و چون بن علی (ع)، با که در پیش روی در یوم 29 به عهد خود با و وفا و به و با خون روز قم و شور این را داشتند. قلب های پاک ملت در سوگ 19 دی قم از غم و بود. خون های و که در به درج و ادب به به پا از سنگ فرش و های قم پاک بود که شاه در 29 سال 1356 دست به زد و را رقم زد. *کانون با نام & آیت سید طباطبایی& می شود. وی از سال 42 در اقامت گزیده و و تحرکات را در دست است. & قاضی& امید و است. هر شب در این مسجد، سخنرانی برپاست و مجالس ناصرزاده و آقازاده از شور و حال بیشتری برخوردارند. کسانی که به و منزل & آیت قاضی& رفت و آمد دارند، و در 15 خرداد و 42 و آیت خمینی، سخنانی را از & قاضی& اند. & خمینی& را با سال 42 می شناسند. این روزها در به گوش می رسد. از 19 دی قم همه منتظرند تا ببینند & قاضی& چه تصمیمی خواهند گرفت. پیش از هر و اقدامی در مبنی بر افشا و یا با رژیم، از & آیت قاضی& کسب می شود. & نه بویوروسالار؟!...& صبح روز جمعه 28 بهمن، ای با امضای 9 تن از تراز اول تبریز(سید حسن انگجی، جعفر اشراقی، سید یوسف الهاشمی، عبدالحمید شربیانی، عبدالمجید واعظی، عبدالحسین غروی، سید طباطبایی، کاظم دینوری و عبدالله سرابی) بر دیوارها نصب شده است و را به در قم می کند. یکشنبه 29 1356 تازه طلوع بود که با اتکا به دسته،گروه گروه در به راه افتادند، که نقش اساسی در این با کلاس های درس و بازاریان و اصناف با مغازه های خود به اجتماع این سیل عظیم که در حال جاری شدن بود می پیوستند، دریایی که در حال خروشیدن پایه های ستمکاران را به درآورده بود. خداجوی و حق طلب که نور عشق الهی در دل هایشان نقش بود در متراکم شدند و این در بود که دهانه به & آموزده& وقت به تحت & حق شناس& که از حق شده بود تا از به کند. هر به می شد و این از حد که بر شد & حق شناس& این و به گوش ستم و به & مگر در این را ببندید؟!& . در این از را و به سوی حق می کند. نام این & تجلاست& ، 22 و اهل که در در سال سوم درس می خواند. & حق شناس& اش را می کشد و به طرف بی می کند و با آتش به سوی این از & قزلی& شده و یک تن از این خطه & تجلاست& که وی می شود. خون را و با مرگ بر & اکبر& ، & رهبر& و & اکبر& به طرف های شهر به و از جا می طبق کسب که از & آیت قاضی& شده بود. در می شود. در که می پیش می و کم کم نوع عوض می & بر خمینی! مرگ بر شاه& ، & وای بر این یزیدی& . این بار در سر می و نمی کشد که به می شود. که شهر شده و به شده با می و کسب می کند. شاه که خبر به او در با از پمپ ها، ها، و را می دهد و می که شود. می دهد و می از و و های در سطح شهر و در 2 2 و یک را در سطح شهر می دهند. می شود با آیت و که که صبح می شود بعد از ظهر در به که به نظم و شوند. در & شاه می نویسد: & از قم بود که در 18 1978 29 [بهمن1356] تن از به قم دست به و به آن نیز آمد که بنا به در آن بار & مرگ بر شاه& شد& . مرگ بر ضد از با و یا ولی از که خلق در اوج این در و در یافت. می شود (بنی صدر)، از بس از این & مرگ بر ضد فقیه& لجش می که می گفت: & این هم، چون را ها از می کنند& و وی از بود. خبر به وقت & آزموده& می می گوید: & که من آب نمی رود!& تا شهر های که از شهر راه به سمت شهر پیش می آیند. & حکم آباد& ، & شمس تبریزی& ، & قره آغاج& ، & دارایی& و همه و همه پر از است. جنگ زده می & منجم& و & حزب رستاخیز& به دست است. های حزب است و در آتش می سوزد. 3 بعد از شهر به در است. در شهر می که و زره پوش ها باز پس شهر در راهند. ها می که چند سی ـ 130 از شده اند. از و طلب در تا شهر را آتش و را با خطر سازند. با & آیت قاضی& ، شهر در ماند. عده ای از شهر با & آیت قاضی& می کنند. & آیت قاضی& می گوید: & مثل یک دیگ سنگی است که دیر گرم می ولی به جوش دیر به سردی می گراید.& هیچ چیز جلوی خشم های را نمی بگیرد. & مرگ بر شاه& شهر را به در در دانش مجسمه زمان را سنگسار می کنند. از لحظات قیام، حق جو را هدف گلوله و رگبار مسلسل های خود می و را به خاک و خون می کشند و در پی این عده بسیاری زخمی و نیز به خیل پیوستند و درخت را آبیاری کردند. حوالی 2.5 بعد از با ها و زره پوش ها وارد شهر می شوند. در شهر می علیرغم تا پاسی از شب در ها و ها به دادند. شعبات صادرات آسیب است. در از & هریر یزدانی& و چند نفر از اعضای دربار است که از سود درآمد این نفع می برند. اسکناس های در ها ریخته است. ولی این وجوه را حاصل از ربا می دانند و به اعتنایی نمی کنند. به مراکز می و در ستیز با مظاهر طاغوت، اماکنی از قبیل سینماها، مشروب فروشی ها و کاخ را آتش می زنند. جرثومه فساد، حزب در هم کوبیده می شود. خبر به گوش & محمدرضا پهلوی& می با عصبانیت می گوید: & هر از وضع موجود ناراضی پاسپورتش است و می از شود!& اما شاه و دست اش در برابر این وحشت هولناکی می و دست به واکنش های عجولانه ای می زنند. دست های خود را از این نفرت پاک فرمان می کند تا خطاکار مجازات و پس از احضار شهربانی و عزل هیئتی به سرپرستی & ارتشبد شفقت& ، (آجودان شاه) به اعزام می شوند. & آموزگار& طغیان را برانگیخته به دست بیگانگان شمرده و به ها کرد و کرد که & در خیل آشوبگران واقعی و همه از آن سوی مرز بودند.& ، مشاور کابینه او در داشت: & آشوب و را های شده به راه انداختند.& خود شاه هم از زدن برچسب های ناچسب بر چهره اصیل ابا نکرد و در مصاحبه ای که چند روز بعد با بی.بی.سی گفت: & شورش های قم و اتحاد نامقدس بین ها و اشخاص مرتجع است.& در مطبوعات به و تریبون های رسمی نیز عرضه می شود. را به باد طنز می و ابیاتی چند بر سر ها می افتد؟! زلفعلی نن، اروجعلی/ هاردان اولدی لی؟! /تبریز لی اؤزودور، اؤزی/ بهمنین ییرمی دوققوزی! خود شاه جنایتکار هم به خوبی می دانست که همچون همه بود و از حق و بود. بی شک این به ها با های که در تبلیغات شاهانه می شد، خدعه ای بیش و نشانگر این واقعیت بود که این مکاتب انحرافی جایگاهی در ندارند و الا شاه از ذکری به نمی آورد. اما در و برزن هر شهر و هر ده & مرگ بر شاه& است و هر چه کوشش می که را در منحرف و به یا کنند، کسی نیست که باور کند. بیش از یک هفته از 29 می گذرد، ولی در شهر، تردد و خرید و فروش ندارد. ای از سوی شهر می شود و از می که کسب و کار خود را تا رکود اقتصادی نشود، پس از پخش این اعلامیه، شهر از می ولی تا های عید سال 57 به نیمه تعطیل به کار خود می دهد. و های از روز 30 ماه، های و های در با و محکومیت کشتار مأموران حکومت، می شود. & آیت شیرازی& ، قم، & آیت سیدمحمدعلی طباطبایی& ، از تهران، از قم، خراسان، از (اعلامیه دوم)، گیلانی رشتی قم، مازندرانی قم، آیت گلپایگانی، اصفهانی قم، & آیت سیدکاظم شریعتمداری& ، & آیت حاج سیدمحمد وحیدی& ، & آیت العظمی مرعشی& ، کاشان، از فضلا و همدانی قم، & آیت رضا مدنی& و بیروت، از روز 30 تا 28 ماه سال 56، های جداگانه ای را و با می کنند. * در های صادره، خمینی(ره)، یا به تعبیر خود غمنامه، در 8 56 از شور و حال برخوردار است. حماسی و ارادت وافر به و از در نزد امام(ره) و لحن افشاگرانه و تند ایشان در فرازهای میانی پیام، در هیچ کدام از های صادره به چشم نمی خورند، در از این است: & سلام بر شجاع و متدین بر برومند و بر مردانی که در دودمان خطرناک و با مرگ بر شاه خط بطلان بر خرافه گوئی های او کشیدند، زنده باشند مجاهد عزیز که با خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند. خاطره تأسف قم ما را در رنج که پیش آمد که هر مسلمانی را رنج داد و ما را به سوگ نشاند من به شما محترم می دهم، پیروزی نهایی را که شما های بودید که در صدر کوبیدن و خاتمه به خودکامگی و خودسری سلاطین جور به پا و فداکاری کردید. در از این است: & ... با قهار اکنون در ضدشاهی و ضد رژیمی بلند است و بلندتر شد و پرچم بر دوش ارجمند انتقام از این (شاه) به اهتزاز درخواهد آمد، ملت یک دل و یک جهت به پاس از مکتب حیاتبخش قرآن این ضد و مروج زرتشتی را محو کرد. الیس الصبح بقریب؟...& رادیو بی بی سی در تحلیلی که دو روز پس از پخش شد، گفت: و قتل عام آن وسیعی در و محافل و غیرروحانی داشت. و آیات قم مقامات که در این با و تلگراف موضع کردند. اتحادیه انجمن های اروپا، جنبش مبارز، و از کشور، نیز نشر دادند. یکی از نشریات به و از نوشت: نه فقط برگی زرین به ضد ارتجاعی و ستمکش این شهر می افزاید، بلکه ای درخشان در پیکار خلق های میهن است. پس از اروپایی و دست به افشاگری زدند. در جو چنان گرایش به شاه که هیچ نشریه معتبری غیر از چند محلی و کم تیراژ به چاپ مطالب نشد. واشنگتن پست، چند به اختصاص داد، نیویورک تایمز ضمن از ترکی که برداشته، در روزهای بعد را از 6 به بالاتر از 70 نفر و توضیح داد که بلوایی است پیچیده، ولی ننوشت که پیچیدگی بلوا در کجا نهفته است. از مشغول به تحصیل در شرقی (پایتخت جمهوری دمکراتیک سابق آلمان) سفارت را در به اشغال خود درآوردند و به شاه و پخش خبر پرداختند، خبر این به جهان مخابره شد. نیز مقارن سفر امور که به صدراعظم و جمهور به آن رفته در وین، دست به تظاهراتی و خود را، حمام خون در دادند. می گفتند از به از شهر ضمن در زد و خوردهایی که با پلیس شده اند. خانم لیزترگود از طی ای در گاردین از این که به ضد در با ملایمت برخورد شده تعجب و ضمن آن به نقل از سخنان نوشته که او خود را بر تامین است. و اما و محبوبیت روزافزون زعامت و (ره)، چیزی که را مقابله با آن به نشر علیه واداشت. پوچ بودن شاه و بشر کارتر، دشمنی و با امپریالیسم و عوامل به صهیونیسم جهانی، تداوم دست کم در 55 شهر کوچک و را می از نتایج این خواند. تقارن با هجوم اسرائیل به جنوب و از و آن در آرمانی هر چه و و فلسطین را فراهم آورد. علما و عید سال 1357 را تحریم و کردند، که دگرگون شود خدا، عید که از مرجع شود عزا، عید که هزاران نفر از حق طلبان زیر شکنجه تبعید بود شایسته ما، عید نداریم. به این ترتیب یکی پس از به تری تبدیل می شد. اعتراضاتی که خودکامه را در امواج سهمگین خود در هم شکست. 29 به اعتراف ها دو & اربعین& و & تنهایی و پایداری& پیرامون فلسفه وقوع 29 در گفت وگو با در با 29 1356 اتفاقی نبود، افزود: ها و موضعگیری های در رویداد مدم در این روز شده ولی بنده بر که در این ام به این ام که 29 سازماندهی شده نمی قیامی به این را که در یک از شرق به غرب را فرا گرفت،راهپیمایی خواند. وی با به (ره) خطاب به گفت: بر این فرمایش کبیر نقش بی همتاست و این خطه مبنای زمینه سازی های بوده است. در مشروطه، کشف حجاب، موج دستگیری ها اثبات کر ده ا ند که زیر نمی که این خصلت از لحاظ قابل بررسی و است. با به دهه 50 تا 1355، گفت: در طول این پنج سال شدیدترین نوع بر بود و اعدام، زندانی کردن مبارزین و بر همه ابعاد مسائل سایه افکنده بود. وی داد: با روی کار & کارتر& از حزب دموکرات در آمریکا، های مستبد دست با خطر فروپاشی نشوند، بشر را در این در پیش و تمامی را ملزم به منشور بشر کرد. معاون انتشارات بنیاد حفظ و نشر ارزش های کرد: شاهنشاهی نیز که در نقطه به شاه را افزایش داد و در 14 مرداد 1356 (سالگرد مشروطیت) در سالانه خود وعده تغییرات را داد و پانزدهم مرداد، را مجری این خود منصوب کرد، شاه باز می در که (ره) این را یک می دارند. این می افزاید: (ره) طرح باز شاه را تطهیر شاه می دارد. با به که در این داده، می گوید: شاه با این دست به یک خطای استراتژیکی می زند، گرچه این نیز کاملا و فریبنده بود و شاه قصد با ارائه های به که به اختناق بین سال های 50 تا 55 به شاه است و خود چنین فضایی را به بود. وی داد: اول آبان ماه سال 56 سید مصطفی راحل را با اداره استخبارات عراق به می رساند. خاطر کرد: مسبب گرامیداشت در و شهرهای می شود و در حقیقت این جلسات در موارد با می شد و به نظرم این را می به پیش نیاز 29 تلقی کرد. وی می گوید: شاه ضمن هراس از دیدن استقبال در این ها و ارزیابی 17 دی 56 مطلبی موهن در در چاپ کرد. کرد: جالب است بدانید که های قم به پیشنهاد که در منازل جمع شده گرفت. وی تصریح کرد: عامل تحریک در 19 دی قم را بر عهده و من ظریفی بین این و 29 می بینم، به طوری که 23 دی ماه سال، آذربادگان ضمن برپایی راهپیمایی با درگیر می و پس از این روز موج ای از نویسی بر روی دیوارهای ها در به راه می افتد. این با به نقش برجسته در می&zwnj
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
فرزند راستین خمینی در راه اسلام ناب محمدی

فرزند راستین خمینی در راه اسلام ناب محمدی


تاریخ پر و از عصر دست خوش است و هر بار با ای در صدد تا را اما ها محو دین با است. و که را خود می دانند، همیشه خواهان جلوگیری از گسترش بودند؛ چرا که را با مصالح و منافع خود خواهانه خود می دانستند لذا در همین راستا هجوم غرب و به دین و احکام آن، هربار رنگ ای داشت.راه به نام از به بود که با (ره) به بن بست خورد. & رشدی& در ای در هند به در 13 به کرد و شد. که تا پیش از & شیطانی& 4 و 2 عضو عضو و عضو است. بار با & بچه های شب& به و را کرد. های در سبک شده اند که ای بر ها و در است. با به نام که در 547 ها به صلی و و را و را به است. از & بلال& را & هیولای سیاه عظیم الجثه& معرفی و از & فارسی& به ولگردی یاد می کند که به ریگزارهای عربستان کرده، با فرد تاجرپیشه و درویش مسلکی که ادعای پیامبری دارد، آشنا می شود. پس از موهن در سطح گسترده، همراه با هماهنگ و تشویق‏های محافل صهونیستی، از گوشه و کنار صدای برخاست؛ از سویی هشدارهایی به شد و از سوی دیگر، اقداماتی حقوقی محدود کردن نشر و و محکومیت صورت و نقدهایی نیز بر این شد. البته دنیای استکبار، نه تنها به این هشدار ها وقعی ننمود، که بر دامنه خود افزود تاجایی که در نشریات اروپایی به شخصیتی انقلابی مطرح شد. مؤسسات گسترده و شبکه ‏های توزیعی در غالب اروپایی، آمریکایی و بعضی آسیایی، با قراردادهای کلان ترجمه و توزیع آن، به و هم زمان با ایجاد حلقه‏ های محافظتی، به حمایت علنی ازاو پرداختند. در در مقابل مرکز فرهنگی آمریکا در ‏آباد تجمع که به پنج تن و شد یک صد تن انجامید. تظاهرات هند نیز بیست بر جای گذاشت. نمایندگان جناح‏های مختلف مجلسِ شورای ملی به نشانه به روش و موضع‏ گیری و درگیری پلیس با مردم، جلسه را ترک و تحت فشار شدید غیور آن کشور .با مظلومانه به یک‏باره منفجر شد و در یک تصمیم بی ‏سابقه، طی حکمی که همه را خطاب می ‏داد، در 25/11/1367 و را محکوم و حکم اعدام و را صادر نمود. ایشان فرمودند: & انالله و انا الیه ر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
شرکت‌ ده‌ها تن از مقامات کشورهای جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ

شرکت‌ ده‌ها تن از مقامات کشورهای جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ


ده‌ها تن از و و جهان برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ گردهم آمدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : بین الملل
تکرار تاریخ در ایستگاه 25 بهمن؛ از ارتداد تا فتنه

تکرار تاریخ در ایستگاه 25 بهمن؛ از ارتداد تا فتنه


گروه خبرگزاری فارس: 25 در یادآور حکم ارتداد سلمان رشدی از سوی خمینی(ره) بود تا در سال 89 به و سبز تبدیل شد که به از بخش مصر و که تداوم بار در قسم ملت و شدند. تل که به رخ در بن بست و شده از این و در یا موج بودند. از رو به و در که سال با و و 9 دی را در کار و دست به هم شان شدند. در و ای به نجار، وزیر وقت نوشته و کردند که قصد دارند همبستگی با های مردمی در به ویژه قیام خواهانه و مصر علیه های استبدادی از دعوت به کنند. با گران، دولت که همواره پشتیبان اقدامات بود در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار موافقت با این برنامه شد و خود از این را با افتتاح صفحه ای در توئیتر و فیسبوک کامل کرد تا گران را ازنظر روانی و تبلیغی مساعدت کند پس از گذشت سه روز از 22 که به از های منطقه و پرداخته بسیار مشکوک بود غلامحسین محسنی اژه ای در واکنش به این گفت: اگر شخصی واقعاً انگیزه از غیور و به پا خواسته مصر و را داشته باشد همراه با و ملت در روز 22 در شرکت می کند، درحالی که تعیین روز دیگر به این معناست که این افراد صف خود را از جدا کرده و تفرقه می کنند. رسانه های بیگانه به نقل از مشاور امنیت ملی رئیس جمهور با اشاره به تلاش راه اندازی در 25 به از مصر و و مخالفت وزارت با صدور مجوز در این خصوص نو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
سران فتنه با ماجراجویی تلاش داشتند اقدام 25 بهمن را به قیام مردم منطقه گره بزنند/ فتنه‌گران هنوز از مردم کینه‌دارند

سران فتنه با ماجراجویی تلاش داشتند اقدام 25 بهمن را به قیام مردم منطقه گره بزنند/ فتنه‌گران هنوز از مردم کینه‌دارند


یک گفت: در روز 25 تحت ماجراجویی خود را به قیام‌ مردم منطقه علیه دولت‌های فاسدشان گره بزنند که با توجه به افشای ماهیتشان ناکام ماندند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
ازدواج موفق در گرو انتخاب آگاهانه و مهارت‌های سازگارانه است

ازدواج موفق در گرو انتخاب آگاهانه و مهارت‌های سازگارانه است


گروه اجتماعی- یک و گفت: و از و موفقیت در ازدواج به شمار می‌رود و این مهم، در پرتو انتخاب آگاهانه و داشتن مهارت‌های سازگارانه به دست می‌آید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
واقعه 25 بهمن سال 89 کودتا و مقابله مسلحانه سران فتنه علیه جمهوری اسلامی بود

واقعه 25 بهمن سال 89 کودتا و مقابله مسلحانه سران فتنه علیه جمهوری اسلامی بود


عضو در ملی را حصر عنوان کرد و گفت: در آن مقطع فتنه‌گران یک کودتا و مقابله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را هدایت کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
برگزاری مسابقات سرود مرحله شهرستانی دختران و پسران متوسطه اول و دوم شاهرود

برگزاری مسابقات سرود مرحله شهرستانی دختران و پسران متوسطه اول و دوم شاهرود


مسابقات و اول و دوم در ملی بهشتی و دارالقران امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود برگزار گردید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
تجلیل از نفرات برتر استان ایلام در جشنواره فرهنگی ورزشی شمیم خانواده

تجلیل از نفرات برتر استان ایلام در جشنواره فرهنگی ورزشی شمیم خانواده


اولین ، که به دریایی بندر عباس برگزار شد ، جهانی و حسین نظر به ترتیب مدال طلا و نقره را کسب کردند و در مراسمی از آنها تقدیر به عمل آمد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف متن آهنگ billie eilish ازsix feet دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma متن اهنگ ذاک من ذاک متن اهنگ ذاک من ذاک متن نمایش درباره ی کفاش باشی اهنگهای ترکمنی مغین مخطلط معنی اهنگ six feet under متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam جواب بازی جدولانه(2)312 ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود متن اهنگ sevdiyim adam @guturnews @guturnews www.0net.ir متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ های عثمان نوروزف آهنگ آودون از عثمان نوروزوف ترجمه اهنگbillie eilish_six feet under اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف متن اهنگ kisses back دانلود اهنگ ترکمنی اودون اودون کانال عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن اهنگ kisses back عتمان نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma آوودون آوودون ترانه دانلود اهنگ ترکمنی آوودون آوودون دانلود آهنگهای عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف شمشاد جان اهنگ عثمان نوروز شمشاد جان اهنگ مایه مایه عثمان نوروزف ترجمه آهنگ kisses back معنی اهنگ Six feet under billiie eilish دانلود اهنگ های عثمان‌ نوروزوف دانلود آلبوم جدید عثمان نوروزوف متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ از دروغاتم خوشم میاد وقتی میگی دوسم داری متن ترجمه اهنگ six feet undsr www.0net.ir ترجمه آهنگ six feet under عثمان نوروزف لینک مستقیم عثمان نوروزف متن آهنگ sevdiyim adam جهش ضمیری دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف اهنگ مهری جان عثمان نوروزف دانلود اهنگ عثمان نورزوف عثمان نورزف دانلود ریمیکس بازار سری8 برطبل جنون میزد اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف مجید علیپور همش دعوا چالچاله مجید علیپور همش دعوا معنی اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف اودن لیلام دانلود آلبومblah blahاز کیوهیون آهنگ اللر چارپ از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ayna از adilge دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی اودان اهنگ مسعودجلیلیان امشوبوباره بیداری www.0net.ir دانلود اهنگ آیدا از عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله