صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب سوریهمواضع القاعده در استان حماه گلوله باران شد

مواضع القاعده در استان حماه گلوله باران شد


"یوسف علی" عضو در در گفت وگو با از ای و به گروه (شاخه سوریه) در خبر داد. این عضو تصریح کرد: در این ای های (شاخه سوریه) در های و در هدف و شد. وی خاطرنشان کرد: که در این حضور دارند به صورت مداوم از این منطقه ارتش، و همچنین مسکونی را هدف ای و خمپاره ای خود می دادند که با رهگیری دقیق تروریست، این مکان ها را کاملا کرد. به گفته این این عضو در این تعدادی از کشته یا زخمی شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
فلسفه‌ورزی پس از ملاصدرا در ایران تداوم یافت

فلسفه‌ورزی پس از ملاصدرا در ایران تداوم یافت


خبرگزاری (ایبنا)، بن شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین (درگذشته 1045 قمری)، متأله و شیعه ایرانی سده و است. او را می نوعی تلفیق از هزار سال و اسلامی پیش از او به حساب آورد. را بیش از پنجاه اثر دانسته اند که آن ها را بر حسب نوع موجود در پس هر یک، می در دو دسته نقلی و جای داد. یکم خرداد هر سال با بزرگداشت نام این مزین شده است. با مجید فلاح پور که کتابش با مبانی، اصول و روش تفسیری در پنجمین نیز شده این گفت ایم که در می خوانید: ـ با و راه را در بسته است و لذا پس از ابن رشد شده است نظر شما در این اگر به غربی آن را در نظر به این معنی که قرار است در دستگاه غرب مرتبط با عقل خالص شود از این می تا حدی در این نظر تامل کرد ابن رشد و پس از آن بوعلی عمدتا را کردند باز تا حدی در این دو رگه از فکر را می دید. اما با تاسی از که است و به و تهذیب نفس را به یکدیگر را کرد و را بخشد. این است که در عمل دید که بعد از آیا بحث های در به پیگیری شد؟ در پاسخ گفت که بعد از در اهل سنت اما در به بعد از صفویه نه نشد بلکه یافت. با این فرض به از ما می در و ... که است. در اهل سنت نیز به با به اش به و به طور در اهل سنت و با به در آن ها و نیز تا حدی نیافت. اما در که مهد است در طرح شد و بعد از او به جد را بخشیدند. آیت از که صرف این اگر را و عقل است این به اما در غیر این نمی این را کرد. از سوی که از است در های خود را از می کند با این ما او را حکیم می دانیم. ـ یکی از نقاطی که مورد مداقه قدیم بوده بحث و ممزوجات است. یکی از که به می شود به از سوی مکتب ها این است که او با علم سازگاری در این چه دارید؟ تا حد بسیاری را از جدا کرد این در است که در ابن شامل غیرنقلی می شد اما ای که به کار می برد در بحث طبیعیات، زیست شناسی و ... نمی شود و لذا خود به نمی خواهد را به ببرد به این دو را از هم می کند و در هایش هم هویداست. او عمدتاً به بحث های اعم از به اعم و خاص آن می پردازد. ـ آیا از بین این دو هدفی را دنبال می یا اینکه تحت اجتماعی و محیطی آن به است؟ به براساس که داریم مسافرتی به غرب و آن نیز مقارن با رنسانس و دکارت است نشده و شاید بتوان گفت اخبار و از غرب به او در این باشد اما آنچه که مشخص است او مواجهه مستقیمی با اروپا و حتی آسیای صغیر است این به تیزهوشی او برمی گردد. در بحث را می کند اما در خود این را از جدا می کند. بعدها این را تکمیل می کند ما می که به طور ملاهادی سبزواری در منظومه خود بحث را می کند اما به سبب سازی پیشین به کامل اعم و اخص را جدا است. ـ جدی که می به و های کرد و است که به او می شود با این اگر با دید استدلالی صرف این از جهتی نقطه قوت است. چون و در روش به هم نزدیک است و در ابن بحث و اصالت به اوج می رسد اما در نکاتی هست که در ابن دیده نمی شود. از سوی از را را خارج می کند در نمی عملا این کار را انجام دهد و عناوین وجود، در عمل به می آید و گسترش می کند این در است که در ابن چیزی را می کند. همچنین ابن مبتنی بر است اما به کسی که از نمی از در عمل بگذرد. پس با دید و ابن رشدی می این را به کرد. با این حتی در خود ابن که است در کتابی اشارات و تنبیهات در بخش های 9 تا 11 به می شود. نکته این است که می شود که شدیدا تحت ابن است و در او به دارد که از به به رأی تلقی می شود. اما این درست نیست که را به رای بدانیم اما این است و با آن می توانیم مطالب را از کشف و سرچشمه های را در آموزه های اهل بیت کنیم. این در است که اهل با کلامی به رأی است. پس که در عرفان، فقه، کلام و... مطالعات و در جامع دین را یکپارچه می بینند و ابعاد را می از منظر را غلط نمی دانند اما که نگاهشان محدود به رویکرد فقها و محدثین است دارند. ـ از کدامش هنوز هم امروزین ما دارد؟ که با غواصی و شناخت در به این دست به در اسفار اربعه او شده است و در آن موج می زند. امروز با به مسائل در حوزه ماورالطبیعه، اعتقادی، و ... می های از این گرفت. با این معتقدم خلاصه و های خود از در شواهد ربوبیه و مفاتیح الغیب و این دو در اوج شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
انهدام یک پهپاد ناشناس در نزدیکی پایگاه نظامی حمیمیم

انهدام یک پهپاد ناشناس در نزدیکی پایگاه نظامی حمیمیم


عضو در در گفت وگو با از هدف و یک در در غرب خبر داد. این عضو کرد: این را در که تحت در به می رود شناسایی و منهدم کرده است. فرماندهی یگان های نیروی در وابسته به وزارت دفاع این کشور نیز با انتشار این خبر کرد: در خصوص هویت این اطلاعی در دست نیست ولی احتمال می رود همچون گذشته این توسط عناصر تروریست القاعده در مناطق نزدیک به به پرواز درآمده باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​میل عربستان به خرید سامانه دفاع موشکی از اسرائیل

​میل عربستان به خرید سامانه دفاع موشکی از اسرائیل


به تقریب(تنا)، -سادات در تحلیلی اعلام کرد: با به تحولات منطقه در یمن و و ای با است و از سال 2015 به این سو ریاض-تل به گوش است. میل به جنگ از این تر است. ها و های برد به آهنین و نیز دیگری به نام "سامانه تروفی" ابراز علاقه است. این در ادامه با به وجود های دفاع پاتریوت ساخت آمریکا در بدنه ارتش سعودی به موردی قابل و نوشت: به تازگی با حملات از جانب یمن مواجه شده که شبیه جنگ خلیج فارس در دهه نود بود، با این تفاوت که این تهدید تر است و بیشتر های یمنی به درستی به اهداف اصابت می کنند و تر از های "اسکاد" عراق هستند که در دهه نود از آن ها استفاده شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
روسیه چه برنامه ای برای سوریه دارد؟

روسیه چه برنامه ای برای سوریه دارد؟


- ایرنا- در خود با اسد در گفت که روی از خاک می به عقیده کرملین به دلیل پیروزی ها و موفقیت های نظامیان سوری در مبارزه با تروریسم و آغاز رویه حل وفصل سیاسی به طور فعال، از خاک خارج خواهند شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
روسیه قلمرو حضور نظامی خود را درسوریه توسعه داد

روسیه قلمرو حضور نظامی خود را درسوریه توسعه داد


صلح و در از گسترش یافتن قلمرو حضور نظامی روس ها در جنوب خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آزادی کامل حومه جنوبی شهر دمشق توسط نیروهای ارتش سوریه

آزادی کامل حومه جنوبی شهر دمشق توسط نیروهای ارتش سوریه


به اهل‌بیت(ع) ـ ـ حجر و یرموک در حومه جنوبی شهر دمشق را به صورت کامل از دست گروه های تروریستی آزاد کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
انفجار بمب بر سرراه کاروان نیروهای آمریکایی در شمال سوریه

انفجار بمب بر سرراه کاروان نیروهای آمریکایی در شمال سوریه


علی" عضو در گفت وگو با از یک بمب ای بر سر راه در خبر داد. این عضو کرد: این ظهر و در و "تل تمر" در در روی است. وی کرد: در این یک به ارتش ایالات متحده آمریکا منهدم و چند سرباز کشته و زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را برعهده نگرفته است ولی پیش از این گروه "مقاومت مردمی در شرق سوریه" حملاتی از این دست علیه اشغالگر خارجی از جمله به انجام رسانده بودند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
دمشق و حومه آن به عنوان مناطق امن اعلام شد

دمشق و حومه آن به عنوان مناطق امن اعلام شد


دمشق- ایرنا- کل و با ای کرد که پس از پاکسازی منطقه حجرالاسود و اردوگاه یرموک از لوث تروریسم، امنیت در و حومه آن به طور برقرار شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سرقت خط آهن قطار سوریه توسط مسلحین ارتش آزاد + عکس

سرقت خط آهن قطار سوریه توسط مسلحین ارتش آزاد + عکس


یک در گفت وگو با "تنا" از خط آهن غرب و آن ها به خبر داد. این کرد: خط آهن از در به می رود که در سال 1913 تاسیس شد. وی اضافه کرد: که موفق شدند با پشتیبانی ترکیه غرب را به شکل کامل از تصرف شبه نظامیان کُرد خارج ساخته و به اشغال خود درآورند، پس از مردم و شهروندان روی به عمومی آورده اند. به گفته این تاکنون صدها متر از موجود در این را کرده و با خود به داده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
انبار سلاح های ساخت ناتو در سوریه کشف شد

انبار سلاح های ساخت ناتو در سوریه کشف شد


- - یک کرد مین یاب این در حمص متعلق به تروریست ها یافته اند که در آن انواع تسلیحات ساخت کشورهای عضو ناتو وجود دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
ایران تا زمانی که دولت سوریه بخواهد، در این کشور حضور دارد/به آرای مردم عراق، احترام می گذاریم

ایران تا زمانی که دولت سوریه بخواهد، در این کشور حضور دارد/به آرای مردم عراق، احترام می گذاریم


به تقریب(تنا)، در کنفرانس خبری هفتگی خود ضمن تبریک سوم خرداد ماه در پاسخ به سؤالی در از به گفت:کسی نمی را به تا که و در این حضور داشت، کسانی خارج که اجازه شده اند. وی در و و بین و گفت: با به نوع خوب با با این به و صبر کرد و را دید که ها می دهند. ما را می و به می و هر کس که در این را در دست ما و رو به و تحت هر و با هر است و ما به های آتی با هستیم. در بین طرف های با هدف نیز گفت: یک سری های فکر و جنگ با های در و سعی با بی غلط و و را تحت در شده کذب است و ما هیچ جز داشت. رهبران اروپایی از خردمندی بالایی برخوردارند و آگاه هستند که در چه موضوعاتی با می شوند. جمعه آینده کمیسیون مشترک را خواهیم که اولین آمریکاست. این به درخواست بوده و موضوعات ما پیگیری شود و غیر از این چیز وجود ندارد. قاسمی در اتهام به در از طالبان در سقوط شهر "فراه" گفت: ما با خوب است و ما دفاع از ملی و تمامیت ارضی و کار با قانونی است. ما در دیگران دخالت نمی کنیم. دست های مشکوکی سعی مشکلات درونی و ضعف برخی دستگاه های این را با یک فرافکنی به منتسب کنند که این اقدامی ناپسند است.مقامات را به لازم فرامی خوانم، زیرا این رفتارها کاملا هدفمند برای تخریب دو جانبه است. وی در و کره شمالی و موضع در این گفت: ما از صلح و امنیت در همه نقاط می کنیم. امروز شاید بتوانیم بگوییم که است که شریک مطمئنی نیست و با تمام با این روبرو شد. خارجه، در آخرین وضعیت شیخ زکزاکی در نیجریه گفت: به سایر کشورها و عدم مداخله ما از حقوق مسلمین و مستضعفین در چارچوب قانون و های دیگر می کنیم. وی در تحریم محور و حزب الله از سوی گفت: این نوع رفتار خصمانه به محکوم، نابجا، بی ثمر و بی حاصل است و تاریخ است که اینگونه فشارها پاسخگو نیست، جریان در لبنان و در بسیار مطلوبی و اراده این در از این حزب داد که اقدامات محکوم به شکست است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
تا زمانی که دولت سوریه بخواهد در این کشور باقی می‌مانیم/ کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به انجام کاری کند

تا زمانی که دولت سوریه بخواهد در این کشور باقی می‌مانیم/ کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به انجام کاری کند


سخنگوی گفت: ما در به آن بوده و هدف ما مبارزه با است و تا زمانی که خطر باشد و آن بخواهد به کمک های خودش ادامه می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
پامپئو امروز در مورد ایران چه خواهد گفت

پامپئو امروز در مورد ایران چه خواهد گفت


به (تنا)، است (دوشنبه) در ای در اندیشکده محافظه کار "بنیاد این در پس از از را کند. این در از زمان روی کار آمدن دونالد رئیس جمهور است و طبق ها بر تلاش سازی به بود. یک این است: ما از همه به ما در پس زدن می کنیم. همه در های ما و تلا ش های گسترده تر ما، مورد است. قطعا این ما در عرب، ما و ما را می شود. تهدید در سرتاسر گسترش یافته و این رفتار مخرب پاسخی درخور دریافت کند. شبکه "سی. ان. ان" هم به نقل از های طرح یک به به به "یک است که از ای رود. هوک" روز این به گفت: ما به یک که به بپردازد. این ای از ای، ها، ها و های این از ها و های و خشن این که بر آتش جنگ در و یمن می دمد. های کاخ می می با را در به عقب براند. با این سی. ان. ان به نقل از به هدف طرح به اینکه کدام در موردش صحبت می فرق می کند. افرادی مانند جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ امیدوارند که این به تغییر سیاسی شود، اما یک به می و هم فکرانش احساس می که هنوز هدفی زود است. به این و دیگران، است که می تواند را به داخلی مشغول و این را وادار کند از یمن، و مناطق دیگر عقب نشینی کند. به نظر می رسد های هم چندان نسبت به و راهبردی که او رونمایی می خوش بین نیستند. یک که از محتوای مذاکرات سطح بالای و مطلع می اگر شنیده درست باشد، مد نظر و یک بزرگتر و بهتر که علاوه بر ها، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ها هم در آن داشته باشند. وی افزود: ما را دوست داریم، او نشان از پیش بینی می کردیم عملگراتر است. اما یک دارد. به اکسیوس، از نظر ها این است که با اصرارهای اروپا، را ترک و حالا حفظ و کمک به حضور های در ایران، راهی بیابد. در مقابل، است که آمد، چراکه بین تجارت با و بازار عظیم متحده، انتخاب چندانی ندارد. هایی چون توتال فرانسه از هم موجب شده تا این نظریه قوت بگیرد. این پایگاه اغلب کارشناسان معتقدند که بعید است به جدیدی شود و به داده، اندکی می آید و هم به مرور های ای محدود شده اش را از سر می گیرد. با این هوک ادعایی را رد می کند و می گوید: در نظر میان متحده و اغراق می کنند. اشتراک نظر ما با ها به مراتب از نظرمان، است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ملک‌ناز، دختر ایزدی

ملک‌ناز، دختر ایزدی


به ایران(ایبنا)، بی ی و است که به شرح حملات وحشیانه به خاک و در خاک می پردازد. یک پسر با یک و ... این را پری است و از سوی شده است و در زمان کوتاهی که از انتشارش می گذرد، مورد استقبال خوبی است. بی ، فصل بندی کوتاه و نیز تر است. و آن در گفت وگو با شهر است: من این شکل و را دارم. در این از کردم. را از دید کردم... یک نفر که از اصل است و همه چیز را می حرف نمی زند. را از دید خود می و با هم این ها می شود. به به هم می خورد. که در می دهد. از این می در این از این روش کردم. عمر 1946 در است. او به ها و صلح اش به کسب بیش از 30 و ملی در های و شده است. های وی در کره و نیز در پرفروش ترین ها است. تاکنون به کسب ادبی بالکان، بارنس آمریکا، سال ایتالیا و فرانسه، نادی و اورهان کمال شده است. عمر در یادداشتی بر می نویسد: های من به شوند، برایم اتفاقی بی اندازه خوشحال کننده است؛ چون نام را می شنوم، بلافاصله در ذهنم تداعی می شود. سرزمین مادری و پایتخت شعر و سرچشمه فرهنگ غنی و عثمانی است. غنای بیان و واژگانی که به های هدیه داده، حافظ، سعدی، خیام و مولانا را به پایه های بدل است. زبانی که با آن می نویسند، یعنی فارسی، با بال های عظیم خود دریاها را در نوردیده و به کشورها نیز رسیده است. در قرن سیزدهم، شاعر ما امر ـ که به ترکی می نوشت ـ در چندان شناخته شده نبود؛ در شهرت جلال الدین رومی که در همان دوره در زندگی می کرد، نقش را نمی توان نادیده گرفت. نه با شعر کلاسیک خود، بلکه با مدرن، با و ... در دنیای هنر و خلاقیت فوق العاده ای ارائه داده است که شیفتگی را در مخاطبان خود تداوم می بخشد. ضمن تشکر از مترجم کتابم، پری اشتری، باید تکرار کنم: از هایم به دست مخاطبانی ایرانی می رسند، بسیار خوشحالم. بی اثر با پری در 192 صفحه با تیراژ 1000 نسخه به بهای 17هزار تومان از سوی بنگاه و نشر راهی بازار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
​انتشار اخبار تایید نشده از توافق دولت سوریه و داعش برای خروج بدون درگیری تروریست‌ها از جنوب دمشق

​انتشار اخبار تایید نشده از توافق دولت سوریه و داعش برای خروج بدون درگیری تروریست‌ها از جنوب دمشق


یک در در گفت وگو با "تنا" کرد: با های "جیش بن در به جنوبی از و آن ها به که از آن کماکان در اشغال این بوده، به است. این کرد: بر است در و در به خانواده هایشان، این را ترک گفته و به سوی منتقل شوند. عصر رسانه نزدیک به سازمان القاعده (شاخه سوریه) با خبری مدعی شده بود: و به بدون درگیری پایتخت از و آن ها به شرق به اند. این در حالی است که تا صبح اخباری که در این یافته بود توسط روابط عمومی وزارت دفاع رد و شده بود تاکنون هیچ توافقی در این به دست نیامده است. از سوی منابع محلی از خروج دست کم 20 که را از به سوی می دهند خبر داده و افزوده بودند به زودی 30 نیز حجرالاسود و یرموک را به مقصد این کشور ترک خواهند کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​همکاری امنیتی ارتش سوریه و عراق علیه داعش

​همکاری امنیتی ارتش سوریه و عراق علیه داعش


به تقریب(تنا)،"احمد یکی از در غرب کرد: ها و های و در خصوص قطع به به سمت دارد. وی در افزود: به از سمت واقع در شمال در غرب اقدام به تأمین امنیت مرزهای مشترک و به صورت کامل اند. جدیان کرد: بدین ترتیب کاملا راه را برای نفوذ به خاک بسته اند.همکاری های خوبی و حشد شعبی از یک سو و که از محور شمالی به سمت الباغوز در حال پیشروی است و در حال حاضر هیچ یک از نمی توانند از خاک خاک شوند. وی در افزود: بارها تلاش اند از خاک اما با هوشیاری نظامی این عملیات با شکست رو به رو شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
رونمایی تروریست‌های سوری از نیروهای ویژه جدید خود + عکس

رونمایی تروریست‌های سوری از نیروهای ویژه جدید خود + عکس


به نزدیک به "جیش العزه" با انتشار تصاویری از یک در حلب از از خبر داد. این شد: در این های و و کار با به این شده است. به این دیده بلافاصله پس از به جبهه های نبرد با سربازان و در حلب اعزام می شوند. جیش العزه که در صحنه رویارویی با و موفقیتی در کارنامه خود به ثبت نرسانده به صورت مداوم مناطق مسکونی و غیرنظامی در را هدف حملات خمپاره ای خود قرار و از شهروندان سوری انتقام می گیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
دو تن از فرماندهان میدانی القاعده در استان ادلب ترور شدند

دو تن از فرماندهان میدانی القاعده در استان ادلب ترور شدند


به "تنا"، به (شاخه سوریه) از شدن دو تن از خود در ادلب به وسیله خبر داد. این شد: دو تن از (شاخه سوریه) در در "جسر هدف که در این هر دو فرمانده (شاخه سوریه) که در این خودرو حضور داشتند جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر از همراهان آن ها نیز زخمی شد. به ادعای این رسانه: وی پس از یک جلسه با برخی از عناصر تروریست که در منطقه برگزار می شد هدف این گرفت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این ترورها را برعهده نگرفته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
درگیری شدید میان ارتش سوریه و تروریست‌های القاعده در شمال حلب

درگیری شدید میان ارتش سوریه و تروریست‌های القاعده در شمال حلب


الحسین" عضو در در گفت وگو با کرد: در ادامه عملیات و در با در شمال این شدند. این عضو با بر این امر که ها در این شده افزود: و پس از های (شاخه سوریه) به مواضع علاوه بر دفع این اقدام به کردند. وی اضافه کرد: در این ها تلفات و خسارات گسترده ای به تروریستی (شاخه سوریه) وارد آمد و چندین جان خود را از دست دادند. که مرکز اصلی تجمع آن ها است سعی دارند با حضور در های دیگر و شدن با مانع از تمرکز کامل بر و پاکسازی آن شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
منطقه بر مدار آدرس های غلط - محمدعلی حیدرهایی*

منطقه بر مدار آدرس های غلط - محمدعلی حیدرهایی*


- ایرنا- های در ، حتی که در با بشار اسد در سوچی، به خروج نیروهای از اشاره کرد، گویا تنها نام ایران و حزب الله به عنوان نیروی به ذهنشان آمد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سال 2018 بدترین سال برای سوریه از جهت بحران انسانی است

سال 2018 بدترین سال برای سوریه از جهت بحران انسانی است


به گزارش تقریب(تنا)، کمک های ملل به کرد: می که در سال 2018 در به ها در این وضع و به حد خود رسیده است. این مسئول ملل متحد گفت: در چند سال گذشته، 70 درصد کل حملات تروریستی در سراسر جهان در که این برای کشور بسیار نگران است. بر اساس این گزارش، غوطه شرقی و ادلب که از شهرهای درگیر در محسوب می شوند، در سال 2018، بیشترین را شاهد اند. ترجمه: فرشته صدیقی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
پیروزی سوریه بر تروریست ها ، افسانه ای است

پیروزی سوریه بر تروریست ها ، افسانه ای است


- - حزب مصر شب در گفت و گو با (سانا) گفت: یک پیروزی افسانه ای بر تروریست ها به دست آورد که این امر مرهون مقاومت ارتش، ملت و رهبران سوری است که این کشور را به ساحل امن رساندند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
روسیه: خروج نیروهای خارجی از سوریه زمان می برد

روسیه: خروج نیروهای خارجی از سوریه زمان می برد


- - در با این که همه ترکیه، ایرانی و جنبش حزب الله لبنان باید را ترک کنند، تاکید کرد که خروج از روندی زمان بر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
درگیری شدید میان مسلحین ارتش آزاد و شبه نظامیان کُرد در شمال سوریه

درگیری شدید میان مسلحین ارتش آزاد و شبه نظامیان کُرد در شمال سوریه


یک در گفت وگو با کرد: که از با شبه تحت ایالات متحده آمریکا در شدند. این کرد: این ها در و منتهی به "عفرین" در غرب استان حلب آغاز شده و همچنان ادامه دارد. با چندی پیش این منطقه را به تصرف خود درآوردند. به گفته این در میان شبه و چندین نفر از دو طرف شدند. پیش از این نیز بارها و شبه در با یکدیگر شده بودند که همین امر باعث کشته و شدن ده ها نفر از دوطرف شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ریشه‌‌های تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت به قدس/ اجلاس سازمان همکاری اسلامی نتیجه‌بخش نیست

ریشه‌‌های تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت به قدس/ اجلاس سازمان همکاری اسلامی نتیجه‌بخش نیست


گروه ــ سفیر سابق ایران، در و به را از به قدس برشمرد و گفت: متأسفانه نیز در مقابله با این اقدام و جنایات صهیونیست‌ها ناکام مانده که دلیل آن جدی در بین کشورهای اسلامی و مأموریت برخی دولت‌ها منطقه در تعمیق این است تا رژیم صهیونیستی را از عنوان دشمن خارج کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه جمعه تا صبح شنبه

مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه جمعه تا صبح شنبه


تهران- ایرنا- بر صلح طلب به در در سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول و بر تشکیل کمیته بررسی جنایات صهیونیست ها، اردوغان بر محاکمه اسرائیل در مراجع بین المللی و ابراز امیدواری لاوروف حفظ برجام مهمترین خبرهای 12ساعت گذشته بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
227 تروریست داعشی در جنوب دمشق به هلاکت رسیدند

227 تروریست داعشی در جنوب دمشق به هلاکت رسیدند


دمشق- ایرنا- به بشر کرد: 227 نفر از گروه تروریستی داعش طی 29 روز گذشته در درگیری با ارتش در جنوب کشته شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
ادعای رسانه های غربی در مورد شهادت نیروهایی ایرانی تکذیب شد

ادعای رسانه های غربی در مورد شهادت نیروهایی ایرانی تکذیب شد


دمشق- ایرنا- یک در کرد: های - عربی درباره شهادت شماری از مستشاران در فرودگاه حماه در مرکز کاملا دروغ و بی اساس است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
منافع ملت ایران در برجام باید حفظ شود/مذاکره‌کنندگان باید تضمین بگیرند/اسرائیل در سکوت مرگبار فرورفته است

منافع ملت ایران در برجام باید حفظ شود/مذاکره‌کنندگان باید تضمین بگیرند/اسرائیل در سکوت مرگبار فرورفته است


شبستان: قم با به به گفت: شد اما محور مقاومت با پرتاب 65 موشک به 10 پایگاه نظامی در جولان، آن‌ها را وادار به سکوت کرد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam