صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب سپردهپروانه‌های نشر با تایید اتحادیه تمدید شود

پروانه‌های نشر با تایید اتحادیه تمدید شود


فتح اله فروغی؛ عضو و در گفت و گو با خبرنگار ایران (ایبنا) افزایش میزان و در نشر کرد: و همچنین هر فرد جزو لاینفک و ضروری زندگی ای است به عبارت اشتغال، اصولی را در نظر داشت. به وی، از این اصول در قالب های دستگاه های ذی ربط ها و نیز از سوی شغل و می شود. نشر نیز این نیست. در به این که آیا های مربوط به نشر می کند؟ افزود: های نشر کلی است. به نظر می رسد که ، حداقل سن و که در درج شده است اما این های نمی کند و کمرنگ است. این فعال نشر داد: با به دریافت متفاضیان به این عرصه، خود و را و از می نمی چه بکند. از و یا های به های نشر شده اند که نیست. وی گفت: بر است که های نشر که به من از 50 این ها به کار نشر پرداخته اند. جدی نشر این عضو و کتابفروشان داد: دانشگاهی مشاغل با رشته تحصیلی، به دانش آموختگان اعطا شده است. اگر همه نشر در این می کردند نشر فعلی را تجربه نمی کرد. بنابراین به جدی در داریم. با تاکید بر در نشر افزود: اعطای نشر را دو گونه ارزیابی می کنم؛ امور کلی و های و دوم های فنی. شرط از سوی های و با همکاری های است. به مثال به نظر من به یک اعلام تقاضای دریافتت نشر می کند. های فنی به صنف شود وی های به های فنی نشر کرد:به هیچ وجه های نمی توانند های فنی را کنند. این ها به های صنفی واگذار شود. کمیسیون های مختلف اتحادیه، به خوبی از عهده این کار برمی آیند. عضو و داد: های فنی به صنف شود این صنف است که می نشر در چه خواهد و چه توانایی هایی را کسب کند. در حالی که های نشر از نهادی صادر می شود که ارتباطش با قطع است. یکی از مهم ترین دلایل بی توجهی خیل عطیمی از به عضویت در از اینجا نشأت می گیرد، چراکه خود را بی می بینند و در دچار مشکل می شوند. به وی اگر نشر به شود، ناشر خود بیشتری را کسب می کند. گفت: منتظر هستم ای بین و و منعقد شود. های از طریق شود اما شناسایی های فنی برعهده صنف گذاشته شود.اگر از بایستگی های فنی قبول صنف بود این شود. بی ترید افراد صاحب فنی هستند که به نشر رونق می دهند. های نشر با شود این عضو و کتابروشان داد: از لازم انعقاد مشترک با و با هدف بازبینی نشر است. پیش از این نیز مشترکی با موضوع کتابفروشی ها به امضا رسیده و به نیابت از در حال ایفای نقش است. به نظر می رسد در گام می تواند های نشر را به های ای از سوی و منوط کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
«حقوق اساسی» آیت‌الله عمید زنجانی به کتابفروشی‌ها رسید

«حقوق اساسی» آیت‌الله عمید زنجانی به کتابفروشی‌ها رسید


به (ایبنا) با و و و آیت با و شد. در بخشی از این از زبان مصصح می خوانیم: یکی از سنت های در های و بر پیشکسوت و پیشگام است که این مساله ضمن زنده نگه داشتن یاد و نام آنان، سیر تحول و را به نمایش می گذارد. در های سترگ قریب به اتفاق کتب و تحقیقی بر اندیشه ها، قلمی و تراوشات فکری گذشتگان هستند که مع الاسف این سنت چندان در دانشگاه رعایت نمی شود و یاد و نام پیشکسوتان و بزرگان از طریق حذف از و زود به و در این و بی به نام می شود و سیر و نمی شود. به های که از هاش در های به می آید و در و از خود به جای می استاد (ره) به جای نقد و تخریب، همواره بر توضیح، تحلیل و استدلال بوده است و به مرور که با اشکالی غیر قابل توجیه برخورد می کرده اند، آن را ثبت و راه حل حقوقی آن را پی می گرفتند تا در فرصت مناسبی به صورت پیشنهاد تجدید نظر در استفاده گیرد که در سال 1368 چنین فرصتی در به دست آمده است. در سه دفتر، بر و (دفتر اول) و (دفتر دوم) و و (دفتر سوم) و ارائه شده است. موضوع اول این یک یا و است که مسائلی در زمینه مفهوم، و و ـ کشور است. براین این در پنج فصل شده است. در فصل اول تعریف و ویژگی های در فصل دوم، مفهوم و انواع آن، در فصل سوم در جهان و در بحث و می گیرند. در فصل از موضوعه و عرف های یا عرفی و در فصل از ـ کشور، جمعیت، سرمزین، حاکمیت و سخن شد. دوم بر یا و است که موضوعاتی و نهاد فقیه و رهبری، قوای عمومی ناشی از و حاکمیتی می شود. بر این این در 6 فصل شده است که در فصل اول و کلی و نظام در فصل دوم رهبری و فقیه، در فصل سوم قوه مجریه، در فصل قوه مقننه و در فصل قوه قضائیه بحث و می و در فصل ششم از خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای اسلامی، صدا و سیما، و... سخن شد. با و و و آیت با و با شمارگان 500 نسخه در 558 صفحه به بهای 45 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی روانه نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
پول پرستاران توسط تعائنی اعتبار سازمان نظام پرستاری بلوکه شد

پول پرستاران توسط تعائنی اعتبار سازمان نظام پرستاری بلوکه شد


که با را در تا پس از چند ماه، از وام آن استفاده کنند امروز وقتی برای دریافت چک خود مراجعه کردند با این جمله مواجه شدند چک شما پانچ شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
یارانه دلاری سفر تفریحی قطع شد/ جلسه محرمانه امریکایی ها در ترکیه

یارانه دلاری سفر تفریحی قطع شد/ جلسه محرمانه امریکایی ها در ترکیه


سفر قطع شد، می پول های خود را ها در ترکیه، با رای اکثریت مجمع تشخیص مصلحت سپنتا به شورا شهر بازگشت از عناوین روزنامه هاست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
سپرده گذاران موسسات مالی می توانند پول های خود را بگیرند

سپرده گذاران موسسات مالی می توانند پول های خود را بگیرند


- - اول گفت: که به های عامل مراجعه کرده اند، می توانند های خود را دریافت کنند و موضوع دستور توقف پرداخت به این ها صحت ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نقشه فرار از خاموشی/ کشف فساد 21 هزار میلیاردی در یک سال گذشته

نقشه فرار از خاموشی/ کشف فساد 21 هزار میلیاردی در یک سال گذشته


85 سود در جیب 2.5 و را از کشف فساد 21 هزار میلیاردی در یک سال گذشته، غرویان: اختیار برای توریست های خارجی را محترم بشمارید از عناوین روزنامه هاست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : سیاسی
مالیات بر سود سپرده‌های بانکی ابزار هدایت نقدینگی به سمت تولید

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی ابزار هدایت نقدینگی به سمت تولید


فعالیت‌های اقتصادی بر همه و که به بر سود نیز لذا سود با سود های بانکی داشته باشند تا برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. از این روز عدم دریافت از های بانکی، سرمایه ها را به سمت گذاری در بانک به جای تولید سوق می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 7 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
روی دیگرِ برخورد با تخلفات پولی و بانکی/ ماجرای عده‌ای ظاهرالصلاح در نهادهای پولی غیرمجاز

روی دیگرِ برخورد با تخلفات پولی و بانکی/ ماجرای عده‌ای ظاهرالصلاح در نهادهای پولی غیرمجاز


رییس کل گفت: ها در غیرمجاز، توسط یک سری اشخاص فریب کارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی رسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 7 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف