صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب شخصیتگزارش تصویری/ تظاهرات و تجمع در کومور برای حمایت از

گزارش تصویری/ تظاهرات و تجمع در کومور برای حمایت از "شیخ سامبی"


به اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به این شیخ عبدالله سامبی» همچنان دارد. در این اعتراضات، شهرهای «مورونی» و «فومبونی» با تظاهرات و تجمع، خواستار آزادی شیخ سامبی شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
داستان در کما

داستان در کما


ایران(ایبنا)_سید محمد هادی موسوی: "سورمه سرا" جدیدترین اثر رامبد خانلری است که توسط نشر آگه به چاپ است. در این قصد این اثر را از و نقد قراردهیم. جهت نقد و که می بایست پاسخ شود این است که است یا رمان؟ اگر نظریات "باختین" را به مهم نطریه در باب مبنا قرار دهیم این کتاب، محسوب نمی شود. روای و یک ای که پیش گفت را گذارد. همه چیز با به فرد می شود حتی ها نیز از او و می شوند. چند نیز با تک رنگ می بازد. هیچ ابزاری جز صحت ادعاها و ارزیابی ها ندارد. اجازه هیچ به هم ریختگی قراردادهای اجتماعی را و ظهور مفهوم کارناوالیسم را نیز نمی دهد. از این رو این اثر براساس باختین، نیست. لذا به محتوا، حجم و عمق های شده می بایست، اثر را در نظر گرفت. اول شخص کنشگر با دید است لذا کانونی آن مساوی با است که به تغییرات کانونی، تاحد زیادی غیر می شود. و پاردایم است. در تمام نیز به (راوی مرده) می کند اما در فصل 10، از حالت می شود. سبک در است. از این رو بر و سبک به نقد آن می پردازیم. با و سبک است. اول شخص به کمک می کند. در های به دلایلی(بیماری و یا روحی) لکن در ندارد. مرگ زن و او نیز که او را کند یا و به زن و و نیست. تک از است که از در سرا با آن ها می شود. با و سبک پیش می رود. گر، در یک و به و می و هیچ در به نمی آید و ها، و است. با های یا گر ای و از ها، نقش در می نمایند. های پیر-جوان، زن-مرد، خیر-شر، شب-روز، عاقل، دیوانه و... در کمک به شده اند. در این میان، های فرد با خودش که یکی از شاخص های های است، درصد اندکی را به خود اختصاص می دهد. بود های که در فصل های آخر می در فصل های ابتدایی نیز به کار می شدند. در فصل پایانی و جایی است که بعد از خود از کما می شود. درحقیقت با این کار، به بدترین ممکن، و خود را تبدیل به یک رئالیستی می کند! آسیب این مجموعه در خروج از نهفته است. به ذکاوت و فراست اعتمادی که تشخیص دهد در بین مرگ و زندگی در رفت و آمد است. از بندی، حال و در های است. در با به شگفتی اتفاقات و چاره ای جز حال نیست. بود مقاطعی که فلش بک زده می شود به جای گذشته، نیز به حال شد. نیز خوب است. تناسب بین ریتم و که با است. لحظات حساس مانند مواجهه با آبانه و نیز افزایش می یابد. جملات کوتاه و با بالا، را برعهده که از این نظر مطابقت با محتوا دارند. ها صرفا از دید شکل اما بسیار خوب و با است. غالب ها، کاریکاتورهایی از های اثر "بوف کور" هستند لکن ها در به می شوند. اما در پردازی، به جز پیرمرد ، دیگری نمی شود. مکانی دگر جا و در سبک و گردیده. از سرا به بیمارستان به ضربه وارد می کند لکن در از و بی جا پرهیز شده است. از نقاط قوت و بدیعی است که احساسات و های پیچیده شده است. فضاسازی های با جزیی نگری خاص های و سیاه و سبک است. جذابی مثل "تابلو زنگ زده"، "شیر مشما پیچ شده" و غیره نیز بر لحن است. در برخی موارد علاوه بر دادن و کنش آن را نیز می کند که بود فقط و کنش شود و از خودداری می شد. های خوب، مختصر و در است. ها، دینامیک و در جهت است. نیز با و به تدریجی به می شود و از طرف هم به قوام خللی در به نمی آید. لذا دلالت مندی به جز بخش شدن از خوب و هضم است. نسبت به به سمت است که بامحتوا است. در های و شگفت، بیش از آنکه پیش برنده اثر باشد، می شود خصوصا که این در و از می شود. از و نیز این اثر و است. از آنجا که سبک با همسانی تلاش کردن بجای "دایی"، با "زنِ سبقت" با با "راوی" و مواردی از این دست می را مشاهده کرد. این چرخش و جایگشت ها بر اثر است. در با ها، به یک مکانیسم دفاعی جهت تلقین زنده ماندن و و تسکین خود متوسل می شود. در این راه و و از دست اش دست به ادغام یا استعاره نیز می زند. مثلا "هدیه" را با از "زنِ سبقت"، "ناخدا" و بازسازی می کند. یا را با از "دایی" (نماد مرد کامل و احتمالا پدر هدیه)، و می سازد. این از ابزارهای روایی و در سبک و است. در و به جمع می گفت وحدت ارگانیک بین عناصر فرم و در این از این رو تاثیرگذاری بر مخاطب دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اخوان المسلمین و وحدت اسلامی

اخوان المسلمین و وحدت اسلامی


یکی از در جهت از با های و از است. در بر شخصیتshy; حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. بحران و فروپاشی در سال 1924 اتفاقی در ترکیۀ به نام جدایی از رخ داد و در سال 1926 به آخرین رخت و روی این سه شکل یکی است که به نام است و در میshy;گیرد. که از قبل و آن را بود. جریانی اسست که به سکولاریسم خاورمیانه مشهور است و امتداد یک نوع تجددshy;گرایی غربی در آن دارد. و سومی جریان اخوانی است که از سال 1926 در ذهنshy; ها بود اما رسماً از دو سال بعد (1928) در مصر شد و مشابه آن هم دو سال بعد (1930) در سوریه شد و به مرور در اغلب و حتی ایالات متحده و شکل گرفت. در ده سال اول و به می تا که حسن به خود گوید: به به در مصر می و هیچ به یا آن و یا یا ... زیرا تهییج و باعث میshy;شود و است و هم آتش و دوزخ . اما در 1931 این با بر و از اعراب به یک شد (مسعودنیا و 1387، 147). بعد از مسئلۀ ، ایدئولوژی خود را مرحلۀ بعد به شیوهshy;ای ارائه کرد که بر توانایی در به ایدئولوژیی شود، داشت، همین است که کردند برنامۀshy;شان بر سه اصل است: الف) نظامی جامع و متکامل بالذات است، و واپسین در همۀ آن ب) از دل دو منبع برآمده و بر است: [قرآن] و سنت نبوی؛ پ) انطباق با همۀ زمانshy; ها و مکانshy; هاست . بناء سپس خود را وارث و دگرگونshy;ساز پوینده در تفکر سنتshy;گرایانه و اصلاح سنی و کرد: یک یک یک یک یک یک و یک و یک . از دو بخش شده بود: یکی که بر نه همۀ وطن از داشت. آن و در این وطن بود که به عمل و اخذ و کند و در . و سپس بود که این همه در که در آن shy;اند. این عجز به در نه فقط کل است (عنایت، 1392: 156). این است که: فی ...؛ هدف ما، ما، ما، در راه خدا ما و در راه خدا ما است (جنتی، 8). خود را است. در های را در زیر است: الف) علمی: یک از و از آن در ب) عملی: مصر و دول در جهت و نقش و بر این به ای با نحو و فرستاد. در این و شده پ) اقتصادی: است از و از سطح و ت) و خیرخواهانه: های با و ث) و ملیshy;گرایی: های در جهت درۀ سپس و در همۀ ج) و جهانی: های در صلح و و بر و (مسعودنیا و 148-147). در از گرفت. و به دو و و و عدم آن به سوی شرق یا یکی از و بود که در دهه 40 شد. یکی از در جهت از با های و از است. در بر حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. از حسن از است که در عالیه است. وی به یک اندیشمند اهل سنت و و مرشد از دیرباز، روابط خود را با علمای و حوزهshy; های علمیه آنshy;ها، و گامshy;هایی به سوی برداشت. حسن یکی از بین بود که با قمی، در آن کرد و پس از او نیز و مرشدان به تأسی از وی و در او، گام های مثبتی برداشتند. تلمسانی در این باره می shy;گوید: شهید رضوان [حسن البناء] توجه خاصی و در گذشته و امروز، و در آینده نیز در راه این خواهند کوشید؛ ولو در این هدف بزرگ، مشکلاتی بشوند. طبق نص صریح امت واحدی هستند: و ان هذه امتکم، امه (میرعلی،1385: 41). از نظر مرزهای و تفاوتshy;های قومی و نژادی را به رسمیت نمیshy;شناسد. وطن یک فرد مسلمان، به منطقه خاص محدود مناطق سرزمین اوست. به امت ایمان داشته و کلیه و کردن برادری نموده و میshy;کنند که وطن همه جا و در جایی است که یک دارد. به اعتقاد، ولی در عین حال باور که و آن هنوز فراهم نشده است و رسیدن به این امر مهم نیازمند یکshy;سری مقدماتی، از جمله ملت در گوناگون و است تا این مهم اجرا گردد. قبل از مجدد خلافت، لازم است جدی مابین خلقshy; های از و و گردد. آنshy;چنان همکاریshy;ای که به پیمان بین بینجامد . محمد غزالی، از اعضای نیز همانند بنا، هیچ نمیshy;بیند و را یکی از آرمانshy;های خود داند. او در من هنا نعلم نویسد: مجموعه است از عام، تمایز نژاد و رنگ و ملیت و قبول همه. این هدیهshy;ای است از طرف خدا انسانshy; ها و است از یک نظم که در آن، خدا پادشاه از قلمرو آن است که عرب و غیر عرب ... تجسم آرمانی است (همان: 42). سید قطب نیز اندیشد که دین است: یعنی بخشنده همۀ نیروهای هستی، پس ناچار دین است: توحد اله، ادیان در دین خدا [=دین اسلام]، و رسولان در بشارت به این دین از فجر حیات: انّ هذه اُمّتکم امّه و اناربّکُم فاعبدون (انبیاء/92). پس دین بخش عبادات و معامله، عقیده و سلوک، روحیات و مادیات، ارزشshy;های معنوی، دنیا و آخرت، و زمین و آسمان است. و از این همه تشریعات و فرائض آن، و توجیهات و حدود آن و آرای خداوندانِ آن در باب و و مال و توزیع غنیمتshy; ها و غرامتshy; ها، و و واجبات صادر میshy;گردد، و در این اصل اجزاء و تفصیلات آن نیز مندرج است (حلبی، 1384: 248). عمر تلمسانی، از معتقد بود با هرگونه فرقهshy; گرایی و اختلافات مخالف بوده و هدف اصلی بین دستshy;یابی به بزرگshy;تری میshy;باشد. از وی، در راه و آنshy;چه همه را دربر گرفت، از اهمّ وظایف و سپس اتحادی که هدف غایی است. بر این shy;السلمین اولین بود که بعد از تأیید و از پناه شاه توسط رژیم مصر انتقاد کرد. این در سال 57 اعلامیه کرد و را الگویی مبارزات خود وابسته و ضد مصر دانست و از تمام نیز خواست تا از سرمشق بگیرند. که بلافاصله پس از پیـروزی عرض تبریک به آمدند و خـدمت رسیدند. اخـوان بعد از کتابی تحت عنـوان آلترناتیو به قلم فتحی عبـدالعزیز کرد که در آن آمده بود: خمینی، یک فرقهshy;ای نیست، مرکز ثقل ارزشshy;ها و اعتقادات مشترکی است که همۀ را به خواند؛ چیزی که آن به وقوع پیوست (فوزی و 1390: 92). نتیجه یکی از و مهم در بود که متأسفانه در طول سالیان دراز، های جدی شده بود. در راه این مهم، از هیچ فروگذار نکردند. و این جمعیت، از ابتدای تأسیس، این است. ها، ها، ها و این می دهد که به دنبال و امت در سطح هستند. در این راستا است از: 1. حسن یکی از بین نیز بود. او افزون بر راسخ به دارالتقریب، با قمی دار التقریب در أن کرد. این گامی بود که او برداشت. 2. های - شکل حاکی از آن است که ایشان در راه حل و غلبه بر استکبار و بیگانه و بیگانگان از وطنشان، راه حل را بازگشت به آموزه های اصیل می دانستند. ٣. و اصولی که در اساسنامه و قسم نامه درج شده و های ها و های آن است که مهم ترین هدف به منظور امت است و جز از این راه نمی توان بر چیره شد. 4. گرفته از سوی در در سوریه، لبنان، یمن و...، ارتباط و با حرکت های در کشورها، این با نواب صفوی در خود بر و التزام به است. 5. همه جانبه بازپس اراضی و اشغالگران از آن فعالیت گسترده و های فراوان در و به راه حل نجات آن باز بر این مسئله می تواند باشد. 6. عمق تنشها و تنازعات داخلی با ملی و ناسیونالیست مصر که به انحلال و اعدام انجامید، بر این دلالت که با بر و خواهان امت به رهبری خلیفه واحد مسلمین و در این راه از هیچ دریغ نورزیدند (میرعلی، همان: 52-53). منابع فوزی، یحیی و بهروز (1390)، مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات سنی در مصر و در ایران، شناسی، 36. مسعودنیا، حسین و نجف پور، سارا (1388)، مصر: از بنیادگرایی تا مشارکت دموکراتیک، های و بین المللی، 19. حمید (1392)، در ترجمه بهادءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی. علیshy;اصغر (1384)، تاریخ نهضتshy; های دینی-سیاسی تهران: زوّار. محمدعلی (1385)، از المسین، مطالعات 6-7. هاشمی فرا، مجید (1395)، جنبشshy;های شمال آفریقا بر ایران: مطالعه موردی؛ کارشناسی ارشد دانشگاه جنوب.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
جشنواره ملی کرامت در قم آغاز به کار کرد

جشنواره ملی کرامت در قم آغاز به کار کرد


حوزه/ و رضا صبح با مختلف حوزوی از جمله حضرت آیت الله مکارم شیرازی در حرم کریمه اهل‌بیت(س) آغاز به کار کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
سر برتری فاطمه معصومه (س) بر دیگر فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) چیست؟

سر برتری فاطمه معصومه (س) بر دیگر فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) چیست؟


سر (س) بر بن جعفر(ع) در همین نکته نهفته است که (س) مانند برادرش از هر دو طرف پاکیزه‌ترین خصال و ویژگی‌ها را به ارث برد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
زخم می‌زنیم و می‌خوریم، تا زندگی پیش برود

زخم می‌زنیم و می‌خوریم، تا زندگی پیش برود


ایران(ایبنا)_حافظ روحانی:آثار با و به آدم ها، رخدادها و اطرافش و دارند. به این ترتیب است که خودبیان گری در آثارش نقش مهمی که خود را به می گاه در یا حتی انگار. و و دایمی اش به خود و اطرافیان، به سلیقه خاص و گری و پرکاری ستایش برانگیزش، او را به هنرمندی جدی در روزگار ما است که نگاهی منحصر به فرد دارد. او تصمیم گرفته تا ای تازه را بیازماید و این کار را با زخم انجام است؛ که و و از به شکل در هم گرد اند. هر چند او پیش تر هم به از در می ولی این بار در پی یک متن و است. که گری مهم تر از قبل است. به این با او گفت وگو که می خوانید. در از و به هم و با آدم های به می به نظر می آید که در زخم ، با آدم ها و آنچنان جدی و مهم شده که نمی به رفت و به کلمات نیازمند شده ای. الان با آدم ها، و برایت آن قدر حاد شده که مجبور شدی به بروی؟ این به برقراری ارتباط را ام و سعی می کنم این را به طرق برطرف کلا دلیل کار کردنم هم ولی در دوره این تر است و در مواقع انتزاعی می شود. وقت ها از نیست، راضی ام ولی در مواردی میل که تر بیانش کنم. معمولا بین مواقعی که میل به بیش تری از و این بگویم، آخرین بار فکر می کنم ٨ سال پیش این کار را و قبل ترش باز هشت سال قبل تر. این بار و شرایط شد که به بیش تری را بدهم. در آن به چه شکل در که بود با ته های روز که با در روی و حتی یک را با های و پر که بود و اش می کردند. هم با تو منو به می در بود که باز به با بیش تری را بودم. این کار و را ولی من بر به می روم. به زخم یک شعر به شعر با آن نه، به نثر ولی تکه تکه. دلم می که هر ای را که باز می کند. هر بخش مثل یک است که می در آن شنا کند. این را که آن را از اول تا به آخر می در طول به آن را ورق را و را چند بار بخواند. به است و به نظر می رسد که صرف آن شده و می فکر کرد که در ات (زمستان ١٣٩٦) در روی آن کار می از که اش به یک سال و نیم. یک شب بود که فکر می یک بنویسم. (لارس نشر نو، ١٣٩٤) را که به خوب بود ولی به جز شکل را هم که به شکل تکه تکه بود. بود که (دیوید ١٩٩٦) را که در هم شده بود و به زخم بود و به قول می شد که های دست به آن و در خودشان را مجروح و از آن لذت ببرند. از جا بود که زخم به سرم زد. علاوه بر این هم بود که قبل تر زخم و در هم آورده ام که قبل تر در نوشتم... ، چون من می نویسم، ولی هیچ وقت آن قدر نبوده که آن ها را در جمع کنم. که یک مجموعه عکس می گرفتم (که در چاپ شده اند) می دانستم که از در کرد. بعد از سه ماه به فکر شروع به نوشتن و تر به رفتم. در طول کار فکر که تمام شده، ولی مدام به زخم فکر می و دفترهای قدیمی را بیرون می آوردم و به اضافه می شد تا در به ٥٩ متن رسیدم. تایپ و ادیت متن ها به شکل و نحوه ارایه فکر مثل های عکس که را در دفتر می که دو سه ماه طول کشید و با این که بنشین و ماهیگیری کن، ببین چه تصاویری به ذهنت می آید. در با دو ورق کاغذ A٤ از فکر و عکاسی رامتین جیحون و در طول تابستان سال ٩٦ عکس ها را گرفتیم. بعد از عکاسی، فرآیند عکس ها سه ماه برد و بعد که با علی رضا محسنی و بندی را آغاز کردیم. به نظر می رسد که زخم به روابط و آدم های دور و بر مربوط می هر آدم و به تبع، هر ای زخم به انسان می زند، دوستی، عشق یا هر لاجرم با زخم این بله، مثل این طور است. فکر می کنم از رابطه، مثل خواهر و برادر یا با پدر و مادر هم این اتفاق رخ می دهد. ولی زخم ها لازمه رشد و دادن هستند. فکر نمی کنم کسی بتواند بگوید که با کسی در نزدیک بوده، بی آن که به او نزده یا آسیبی از او ندیده باشد، این ها و زخم ها تا طبیعی و قابل قبول است ولی از یک جا به بعد نه و این نقطه است که کنی. اگر در کار نباشد، پیش نمی رود؟ کل پیش نمی رود. فکر می کنم اگر یکی از عناصر زخم هم یک مهم است که را پیش می برد. در متنی که این اواخر در شوپنهاور می کرد که به گفته او حکومت ها و دین ها و هر چیز که در طول تاریخ تغییر کرد به حتی تمامی اختراعات بشری به بر بود. حتی زخم و جنگیدن هم است. صلح چیز خوبی است و من هم که با گلوله یا زخم چاقو کشته شوم، ولی از صلح در جهان می داریم از حرف می زنیم که یک طولانی مدت می شود که در عکس العمل آدم ها را برمی انگیزد. بهتر است آدم ها با این بکنند و راه حل های کنند، ولی اگر قرار بر این که متاسفانه جنگ لازم است تا آن از بین برود و این قصه تا که آدم ها راه حل مواجهه با آن نکرده اند دارد. آدم ها دچار ملالی می که حاضرند به بر آن حتی آدم هم بکشند. اگر مان کم تر آور کم تر بلا سر هم می آوردیم. به هنر یکی از بهترین راه ها بر حال چه مخاطب هنر و چه تولیدکننده هنر، چون می در درونت یک درونی ایجاد کند و کمک کند تا بر کنی. وقت ها با فکر می کنم که هنر چیست، یک چیز بی معنی و بی فایده ولی به آنتروپی که را فراهم می کند. هنرمندان طلبانی که به جریان کمک می و اگر بیشتر تحویل شان بگیرند، کمتر جنگ پیش بیاید. در اشاره شده که زخم ها با ما می مانند، گویا نمی زخم را کرد... خوب می شود اگر بتوان زخم را کرد. کردنش ممکن ولی از زخم قوی تر و بتوانی آن قدر از زخم تا نادیده اش بگیری. قدم این که موشکافی اش کنی تا ببینی چه شد. ها از دیدنش احتراز و وجودش را انکار می ولی این کار غلط است. مهم ترین کار از خود باشد. چون از پرسیدم که چرا در فلان قوی نبودم و اشتباه کردم. هیچ وقت نمی آن قدر قوی شد که هیچ کس نتواند به آدم برساند، ها که می توانند _ اگر فرصتش را _ به آدم برسانند. ولی آدم را بشناسد، در یک دوباره، احساس خطر می می کند و را نجات و از کند. این می شود که به آدم های دور و بر بدبین شوی؟ نه، اصلا. ولی ترجیح می دهم آدم که به من می شوند، به محدوده ام نشوند. تعدادی در هست که در ات هم می شدند، مثل عروسک یا اعضای شده بدن که در کارهایت زیاد می شوند. این دست ها و سرهای شده روی چهارپایه ها، و مرحله ویرایش عکس ها؟ سر روی نیمکت که در هست، است که لااقل از ١٢ سال پیش در بود و از آن های اکسپرسیونیستی کوچک هم ام و فکر می که اگر در یک عکس و به شکل واقعی چه می شود. این تصویر، فکر و من چون از مدت ها قبل در فکرم بود و فکر می کنم از بود که باقی در شکل گرفتند. فکر می کنم برایم یادآور مفهوم و تصویرسازی آن چون هیچ حرکت یا کنشی در آن ها نیست. مثل مارمولک که دمش را از دست می ولی دمش رشد می کند. به جالب است که عضوی از بدن شود و بعد رشد کند. چرا را انتخاب تا بر پیشی بگیرد؟ فکر می کنم تر بود اگر چون آن وقت یک چالش می شد. قبل تر فکر می به را ولی به این که را یک حس در آن است که اذیتم می کند. در کار ولی از مرز عبور و لایه های عمیق تری از بودن شده باشد. فکر می کنم مبنای تولید هنری ولی این با نارسیسیسمی که مثلا آدم ها در اینستاگرام بروز می دهند، متفاوت است. منبع: اعتماد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
عادت‌های نوشتن فریدون عموزاده خلیلی/ عاشق کتابفروشی و عطرفروشی هستم

عادت‌های نوشتن فریدون عموزاده خلیلی/ عاشق کتابفروشی و عطرفروشی هستم


خبرگزاری (ایبنا)_ملیسا معمار: یا صحبت با افراد، را به کار و می کند. که رسیدن به خواسته بی وقفه اند و اند. یکی از این نویسنده، پژوهشگر، نگار و فعال سیاسی است. او که از چهره های مطرح و بعد از به شمار می آید سال ها در و است. عصر یکی از گرم 1397 بود که بالاخره شدم با این مرد 58 پرتلاش ای در که درسال 1381 کرد و با مدیریت او می شود. هوا گرم بود و من از گرما کلافه شده اما و در شدم و او با اش به من خوش آمد گفت و با آب خنک به را و را در که این مرد چهارشانه بلند قد سمنانی که حالا گرد سپیدی روی موها و محاسنش نشسته با ذوق و شوق خدمت به کودکانی من، سال ها پیش، با سکونت در تهران، از کار را کرد و بخش و را راه کرد و در سال های 1362 تا 1366 های و و... را در و هنر و ادب و را در سال 1365 به کرد. با خود که در سال 1367 را به پور و آیا فکر می کرد که این پرمخاطب می شود؟ در این فکرها که روی میز کارش توجهم را جلب کرد و به یاد بیش از 30 اثری افتادم که و خلق آثاری دو ، سفر به شهر ، خدای بارانی و زرد که هرچند سال ها از انتشارشان می گذرد اما هم و در های متعدد داخلی و خارجی برگزیده سال از جانب مونیخ و یونیسف به ارمغان آورده اند. موسس به نام ، هم قلبش و این مرزوبوم می تپد. از همه چیز به شده و حتی به هم می گویند، دلش شکسته است. اشک می به و شده و کسی فکر نمی کند کار بچه ها و همه ها ای و شده است. در گفت با از و و را می که سال از هم می کند. های از چه سنی و در شما شکل من به به ام در دهه 40. در این دهه من هم شد با های و نوجوانان. ما را از مان در به در می بردند. در این با به شکلی در هاله ای از رویا و شکل گرفت. قبل از به من از ورق بود که رویشان شده بود و های که از سوی می شد و تصویرگری به در آن ها را می داد، من و باورنکردنی بود و فکر می در خواب این ها را می و با می مگر می شود زیبا رنگی بو و ... همه ها نو و من که از می در راه تا به می رسیدم، بو می کردم. بوی رنگ و حسی رویایی به من می داد. در راه ها را ورق می زدم و از عکس لذت می بردم. ما در بود و در سمنان. راه از تا منزلمان بود و فکر می ما در آخر است. حسی که ها به من می به قدری لذت بخش بود که وصف نکردنی است. به منتظر نمی ماندم که از سوی ما را به ببرند. به محض از می شدم به می چون ما بین و بود. لباس را عوض می های درسی ام را در می و به سوی می تا بردارم. در آن هر روز به می رفتم. در آن چه می خواندید؟ های می خواندم. پوش که بود و یا سیاه کوچولو یا حقیقت و مرد دانا بهرام بیضایی های ای و من فهمشان تر بود. های هم که می نمی من که فقط شما بچه ها باور می اثر احمدرضا احمدی اما نفهمیدنش بود. تا به رسیدم. تا پیش از این در مهران داشت. ساختمان های را در باغ ساختند که به ما نزدیک بود و سه دقیقه داشت. من که در این از قبل به می رفتم، شدم های هم در مثل پخش و ... را بار دیدم. را نمی ولی پخش شدن روی لذت بخش بود. که چه نمی بود. کلا را که در دهه 40 بود ام و بودند. بعد از در ما ، عمو و ها ، پوش و قصه های خوب بچه های خوب که ام بود. به چه در شما شکل در سال ها که 12 ndash; 13 به کردم. با که در می و که در می کردیم. با که می کردم. در آن من در راه آهن کار می کرد. آن ها و از آن را من می آورد. این بود. را می و روی هم می و لای آن ها را می و در سه یا می نوشتم. یک که می و سه هم که با چاپ می شد و آخری کمرنگ بود. هم می کشیدم، پشت جلد می و اسم می گذاشتم، از اسم که است قهرمان . و بعد این ها را بین بچه های هم سن و سال در فامیل یا پخش می و به آن ها می بیایید این ها حرف بزنیم. درواقع غیررسمی من از با این های کپی شده شد. در بچه ها فرستادم چند خط آن را چاپ به نام 12 از سمنان. که در آن مهم بود. به درس من به سه چیز داشتم. یکی و نوشتن، دوم درس که شاگرد اول و سوم که از بچگی در تیم و تیم محله و هم در تیم بودم. تا چند سال پیش هم با و پسرانم می تا تاندون پاهایم آسیب دید. حتی به نظریه ای رسیده ام و در های ام نیز آن را تشریح ام را با فوتبال. به نظر من و نزدیکی و عناصر مشترک دارند. که است در هم است. حتی در تکنیک، بین و اشتراک دارد. های معتقدند مثل یا است و که با تا که آشپز نمی یا تا که راننده نمی شوید، تا هم که ننویسید نویس نمی شوید. ولی به نظر من این معنا ندارد. شبیه است. در به بازیکنانی که می و روش خاص داشت. است که های یکسانی می اما مثل هم دریپ نمی کنند. در هم ها را و مثل هم نیستند. بین یک خوب و خوب را می نمی دانم چه جوابی بدهم. سخت است که یکی را کنم. من به است و تر است. ازچه گزیده و به چه موضوعات و بطورکلی سه خوانش من و هرسه هم با هم داشتند. اول تامرز بود تا که به یک هنر و شدم. تا آن بر بود و بر توصیه. این می توانست یا یا که ها می خواندم. یادم است که در هستی مرتضی رضوانی شده بود و آن را و خواندم. هم پیش می آمد در کتابخانه، از ای که بود می و می خواندم. در آن همه های و غلامحسین ساعدی را خواندم. این اول من بود که در آن هم عمدتا می هم شعر و هم داستان. و به شاملو، اخوان ثالث، سهراب سپهری و فرخ زاد داشتم. و با شعر نمی اما شعرهایشان را می و حفظ می و می این شعرها در است. اما از ای که شدم کرد. در آن ما های 21 ndash; 22 که فکر می همه چیز از جمله را دهیم و کنیم. که ما از قبل بدانیم و بخوانیم. در این خواندنم و ذوق و نبود، بود. می آمریکای لاتین که در دهه 60 در می شد، هیچ چیزی نمی دانیم و یکدفعه بود را از و جاهای جمع می و می خواندیم. در عرض سه ماه 50 تا می از هر و شاعر که شعر یا رمانی داشت. یا در ای بحث سر نو بود و ما هر نو بود های یا مایا گریپه و ناتالی ساروت را می خواندیم. یا در ای فکر در کنم و بود یا هانس کریستین اندرسون یا نیوبری گرفته بود را می و می خواندم. در سه ماه سعی می همه انباشت را جمع کنم و بخوانم. در آن من و به ضرورت بود که حس می تا شوم و را متحول کنم. در آن مداومی با حسن حسینی، سلیمانی و باهم بحث می کردیم. از این جهت ای بود که ما را به عوض کرد و مدل شدن و ماندن ما در را کرد و یک را بار در داشتیم. سوم من نه و بود نه بر حسب نیاز. در این تک شده چون که که می شود را بخوانم. که فکر می است یا که در است را می خواندم. در تان به چه که 8 فوت کرد و و از پدر نداشتم. هم زن بی بود ولی به شدت ما درس و باشیم. و ترم هم مرا به می کردند. در هم که مرا به می و به من می یا مرا به شان می و می که بخوان. این ها در شدن من و به سمت بود. چه و سال 1359 به هنر و رفتم. قبل از آن و می و در که می را با می کردیم. در آن من به داشتم. هم در به می ولی و شده بود با و نبود. در یک که در حال از هنر و و حر که در می شد را دیدم. به و که می و مرا به فرج و کردند. به من گفت تو اول کنی بعد از به سوی بروی. به من گفت بیا و با تست بده. چون را بروم. از من ای را کنم. هم مثل کشن و .. هم و من کشیدم. و و از که گردم. بود که من با کردم. ولی و شدم که در هنر و بخش هم دارد. یک بعد و که و می با باشم. مرا به کردند. اما آن روز به جای آمد و را و گفت ما آن را می کنیم. دو روز بعد بیا اش را بگیر. بعد که به من گفت بود و تو می با ما کنی. هم گفت یکی از به نام بر شما است. از بود و با آبی بود از راه می رسد این نام را به یاد و از او به کنید. که من هیچ وقت نمی کنم. بعد از آن گفت که سه در این کن و را بخوان. در آن اکبر فراست، حسن فردی، نقی حسن علی پورمند و ... حضور داشتند. اول را فراست خواند و نقد شد. من هم را که نامش تلاطم بود و نقد تندی بر آن شد. بعد از آن هم دو سه که در به نام شدند. اما من میل درونی ام به سوی و بود. بعد از چهار-پنج که در هنر و دل به دریازدم و در و به نام سفر . را که به سایر در تا بخوانند. همه متعجب شده و به من گفت که چرا در مانده ای، است در و و بر سفر نوشت. بعد از آن ها من در طول شش ماه سه و به من که بخش و هنر و شوم. از آن که سال 59 بود بر و متمرکز شدم و به تفننی می نوشتم. به که و با آن و بهای چندانی به آن نمی شود و می دست گرمی و تمرینی است تا کم کم شود و فکر می که توانایی را و می شوند، هیچ وقت نشدید که سال های عمرتان را در این صرف این است که به کار در این مند شدم و فکر کار درستی این شدم. صرف نظر از شعارهایی که می شود پاک و معصوم کودکان، فکر می کنم راهی ارتباطی است. ای که از خیزد و گیرنده آن را می گیرد. مهم است که بدانید این را چه کسی می فرستید و روی چه کسی می گذارد و می توانید این را با به تراز کنید. من با حرف زدن تر نه از نمی کار کند می شود. به نظر من برعکس است و اطمینان از که در شاهکار می نویسند، نمی بچه ها بنویسند. اما اگر بخواهد است تر باشد. چون را بچه ها می فهمند هم می شوند. لذا رنج آور است که شما و عموم بر این است که سخت تر است و ردی های به روی می آورند. هم بلد با بچه ها حرف بزنی هم بلد بنویسی. یک حتی اگر 50 هم همه لوازم را باشد. همانطوری که پیرمرد و دریا یا کلیدر شده و مسیری که طی شده تا این ها شده، تعلیقی که در حفظ شده پردازی، و ... یک 50 ای همه این راه ها طی شود و همه آن سختی ها شود. سازی لحن و ... اتفاقا سخت تر است. چون به نظام علی و معلولی که می شود را با به دانشی که از قبل درک می کند اما در کودک، که به که را درک کند. اما در ما به انگاری که که از راه می رسد و بلد می برو بچه ها بنویس. درحالی که اشتباه است او نه روش را بلد است نه را می شناسد نه با بچه ها آشناست. و می نویسد که است دوغ و دوشاب با هم قاطی می شود و کسانی صدمه می که و عرق ریزان روح می تا 50کلمه ای بچه ها بنویسند. تا به حال چه از شما شده بیش از 30 که بجز یک که در در و اند. از این به و به با آن نوستالژی یا و به مخاطبی که تا به حال از را نخوانده، آن را می من با دو از است که و هم آن را به که می خواهند من یا آثارم را بشناسند، نمی کنم. چون های من است با های سه ماه تعطیلی و آقاجان . چرا این ها را نمی می کنم به لحاظ قوی و از سویی ماجراهای ولی من انگیز است. پس از را می که فکر می کنم است و مرارت چاپ آن ها ام را می دو . با این یک کوتاه است اما ذهن مرا بود و 8 ماه نوشتنش طول کشید. سفر به شهر هم است که سال را و می آن را کنم. در این ابتدا لحن آمد و بعد شاعرانه ای شکل گرفت. دو هم هست که یکی از آن ها بنویسیم. و های من در های است و مثل های نیست. اما که این را خوانده، می کمک به او تا بنویسد و کاربردی است. زرد هم که از سوی شد و من را در این امتحان را نیز می کنم. اشاره های را کردید، که در بودید، از بین این نویسندگان، برایتان و به او را پیشکسوت خود می دانید و در از او اید؟ چند که در یک من اهمیت اند و هستند، ارنست در دیالوگ من است در رئال یا در فانتزی از تالکین می کنم. یا در نثر و دو یا سه مترجم که برمن اند نثر هوشنگ گلشیری، نوآوری شاملو و سادگی فرخزاد. نجف دریابندری در که و لحنش در هاکلبری فین یا ناتور دشت که فوق العاده است. در لحن شوخی و طنز بر مارک تواین که بوده، مانولیتو در لحن شوخ طبعانه من است. ایده ها و سوژه که خلق می به ذهنتان می رسد؟ از واقعی، برخوردهایی که می کنم و می بینم. دو در که دهه 60 به سیستان و بلوچستان ها و ماجراهایی شنیدم که من خلق این شد. هم یک من و آدمی را می کند ونمی را از او رها کنم. اسامی که می یا واقعی؟ که در ها می از سوی شوند. است ظاهرش را از یک برداشت کنم و هر از ویژگی هایش را نیز از و همه این ها را در یک جمع کنم. اما اصل این از می آید نه خیالی. شما بر نویسندگی، هم در اید و در متعددی سردبیر، تحریریه یا اید همشهری، راه به در ایران، آفتاب در های صبح یاس نو، نشاط، و هم اکنون هم را دارید. این شما چه در تان دو نکته جدا از هم که هردو آن ها می هم اثر بر و هم اثر منفی. و نگاری. هرنویسنده ای است ای دهد به شرطی که از آن کند. اگر شودکاملا حساب شده و در متن و خبرنگاری و شود کمک می کند که ها پایشان روی زمین بگیرد و دقیق تر ببینند و بتوانند ابعاد را داستانشان کنند. این های هم است همینگوی، فاکنر و آندره مالرو مدتی را اند و این کار کمک می کند که شما در توصیف و مستند بتوانید از این توانتان و آدم ها را تر ببینید. اما که من درگیرش شده ام ضربه می زند و نمی شود. از هم اثر مثبتی بر دارد. که از شده اند، نگاران عمیق تری و می تحلیل و تمایز و شان دارد. بود که در اوج نگاری، دهه 50 و 40 که می شد و اگر یادداشتی را می حتی اگر نام هم بود می توانستید اثر چه کسی است. این کار می موجب شود های به بیایند. این ها پرنویس و است نتوانند هر روز اما ای یک قوی بدهند. لذا آمدن به هم می خوب و دیدشان را تر کند و کمک کند با عینیت و به شان هم کمک می کند. از آن طرف هم می سطح ما را افزایش دهند. شما نقش موثری هم در شکل گیری نهادهای هنر و ادب و و و ... اید. شد که در این ها و این نهادها چه در داشتند؟ در و ای است که در من است. از و که می این میل در حد افراط به در من است. را بخش و هنری، بچه های مسجد سوره، هنر و و با رحماندوست و سرشار و مهدی حجوانی و ...، که طرحش را و در آن طرح راه انداختم که من مسئولش و از 100 خبرنگار را سال 1367 به و را کردیم. سال 1372 که رونامه به بود را و به مدت سه- سال روزانه یک بچه ها می 8 معمولی و 16 پنجشنبه. در جشن سبز راه انداخیتم و 15 تا از بچه های طرفدار محیطزیست از سرتاسر ما فرستادند که 500 تای آن ها را و به و در سال 1374 اردویی کردیم. در روزنامه، را در منظریه کردیم. از 5 نفره ای از را کنفرانس جهانی ایسپورت و بچه های در پروژه های زیستی که درخشیدند. بعد در موسسه گفت ها بخش و نوجوانش را راه انداختیم و این کار تا سال 1377 که و به اختلاف نظرهایی که با رهگذر منحل شد و و را در سال 1377 که 20 سال از آن است. های من در های من که در با کمک نمود یافته و یکسری هم های جمعی مثل یا گفت ها. سپس طرح را در سال 1382 به مدیرعامل عطریان فر و به ضمیمه راه افتاد. در بار از سوی بچه ها را به نام و هم یک می دادیم. تا قبل از آن ها و منتقدان سال می و ما بار در این طرح بچه های را از تا به این مسابقه کنند. 7 نفر از کردند. از بین آن ها 100 را بر ضوابطی که داشتیم، مشخص و آن ها که آن سال چاپ شده بود را فرستادیم. سپس در تالار وحدت باحضور و ارشاد وقت و و وقت آقایان حاجی و مهاجرانی، را کردیم. سال بعد هم شد ولی سال های بعد که من نشد. این ها یا به قول دردسرهایی که من در وجودم تا دیده شدن دهم. اگر چه فایده ای آن هم در کشوری که ها تداوم و استمرار و بنیانی را می اعم از یا جایزه... موقعی که می کنی توجیهاتی را می کنی و همه تشویقت می اما به محض رفتی نمی یابد و این یک غصه است. کسی را به یاد ندارد.{و اشک می ریزد....} فکر می کنم این همه اندوه و اشک ریختن شما به است که در این رخ می دهد و بی توجهی به رشد کودک. مهم مهم است که از سوی یک سری آدم دلسوز می شود. همه چیز به شده است حتی به هم می گویند. کسی نمی دست این و های و و آیندگان چه سودی از این می برند؟ نمی بچه ها کار می می کنیم. چرا همه بیشترین شان در و است و اگر هم می افتد، ای و است. به این 10 سال چه ای می دهد، فکر نمی کند. هیچ کس به و ای آن فکر نمی کند. که رسما و شده است. کسی از سر دلسوزی می دهد نمی شود و می آخرش چقدر سود دارد. ضمن من می ثابت کرد از های که نه نمایشی، تردیدی که مادی آن را هم بر معنوی اش می بیند. شما هم در به مندان اید، از های تان بگویید. من دو داشتم. یک در دهه 70 و که در و توضیحاتی طرح چیست، و می کردم. تا از ای این ها خیانت به است و از عده ای که مند هم شکل می سازیم که همه عین هم می نویسند و اوج پروازشان این است که به من برسند و به این کار را گذاشتم. تا در سال 1389 علی اصغر که در یکی از نشرها کار می کرد از من خواست که کنم که من نپذیرفتم و من ضد است و اعتقادی به این کار ندارم چون سبب می شود خلاقیت و فردیت از بین می رود. به من گفت پس تو خلاف این کار را بده و من و کارگاهی تشکیل می دهم که در آن و نمی اطلاعات آن ها را نمی منتقد فقط می بلد بنویسند. ای که از جوانان مریم محمدخانی، معصومه یزدانی، نسترن فتحی، شادی خوشکار و از امروز در آن و از آن 6 آمد و از آن ها جایره گرفتند، هیچ از این ها مثل هم نبودند. بعد از آن شدم و شدم می کنم که در آن ها نقش تسهیل گر و جرات بچه ها را کنم نه قلم به دست آن ها بدهم. بعد از موفقیت اول های هم گذاشتیم و از هر 5-6 آمد چاپ شد و جوایزی گرفتند. یک بار هم در کنفرانسی در ترکیه این را و گرفت. در چکه بود و بعد از آن هم در و آن را دادم. شما که از و به داشتید چرا در و را من بر به و هم و این با من هست و هم اگر کنم حل مسائل می شوم و به علم و علم دارم. در سن علایق اجتماعی و غالب است. به یاد آن به در یا نامه داشتم. در آن با یکی از استادها مشورت که به من گفت تو با در نمی شوی، می در کنی و در کنارش بنویسی. از هم نداریم، داریم. اگر به می می که در افتاد. این شد که راضی شدم در درس و بعد شوم. به ندارد، آیا از به کار دررشته تحصیلی تان ندادید و به سوی رفتید نشدید؟ خب از و های من به تحصیلاتشان در و و همه در های سطح بالای دارای هستند. اما از جهت به نیستم. اما سوال است من که می شود کسی که درسش از تو تر وضعیت و درآمدش از تو است. این است که بی رحم است و را به تو می دهد و که تو به دلت رفته ای. اگر یک را به بکشید، را می گذرانید؟ من با هم فرق می کند. قدیم ترها، که آلوده اجرایی و مجله و صبح ها 6 می شدم و به می تا ظهر. ظهر هم که در هنر و به می و که در به می و تا غروب و کار می کردم. اما این مربوط به بود که فراغت ولی نهادهایی که در هست و چلچراغ، مشاوره های نردبان، و و سیاست که همه وقت مرا می گیرد. و اداره مستقلی که وابسته به هیچ دولتی سخت است و نشر، توزیع، آگهی ها و گرانی و ... چاپ چلچراغ. های من داستانی، بود ولی من این است که شماره را کنم. به از صبح که می شوم تا شب همه وقتم و فکرم صرف این کارها می شود. در این شرایط اگر را به چه را می مثل دونده ای که در دوی ماراتن است و به سایه ای است تا یک لحظه استراحت کند، کنم را به دست بیاورم. اگر صبح ها و ای باشم، 9 تا 12 بهترین است. یا شب که به می روم 10 شب به بعد به می کنم. عادت خاصی دارید، آیا هر که می نویسید گردید و بازخوانی، اصلاح و ویرایش می یا این کار را به موکول می که مشغول یا یادداشت توقف می نویسم. حتی و مناسب می گذارم که مجبور نشوم به برداشتن یا قلم از بیایم چون است از خارج شود. تند تند می نویسم. به گونه ای که تایپ کلمات دچار مشکل می شوم. بعد از و بازخوانی می کنم و اصلاحات را می دهم. اگر یک روز را به خودتان فارغ از همه ها و های روزمره، ترجیح می دهید چه لذت بخش کار من است. ام که و این کار هستم. به جز چه کار در این روز می ورزش را هم دارم. که می توانستم کنم این کار را می دادم. با از غلامی، حسن مهرداد غفارزاده و تیم و می کردیم. به هم می روید؟ بله به هم می روم. اما اعتراف کنم که من به دو چیز و می روم یا سفر می روم، نمی بی از جلوی های و بگذرم. حتی اگر وقت هم از این دو بازدید کنم. در که دوسال پیش به فرانکفورت در این را به یکی از دوستانم گفته بودم. روز آخر قبل از بازگشت گرفتیم در شهر بگردیم و خرید کنیم. وسط راه مرا گم و هم گشتند مرا نکردند. دوستمان می اگر یا هست می توانیم را می و نهایتا مرا در کردند. اگر نمی چکاره می می شدم. چون قبل از شوم هم و ام با ام شد. سال 1357 که یکی از های ما گفت که ای در شهر هست که بچه های سال آخر که پول را در درس می خوانند. و از من پرسید که آیا می به آن ها درس بدهم. من هم به گرایشاتی که حمایت از محروم و کم و حسن دوستی و به و دخترانه ای شدم که درس می خواندند. بعد از آن هم از سال 1359 هم در مقطع و هم در و هندسه و جبر و مثلثات می کردم؛ در در نازی آباد، راه آهن و هدف در ولیعصر. تا که شدم و نداشتم. اهل و هم هستید؟ کمتر می کنم ببینم یا بشنوم. اما که هم و پول را جمع می و هر دو یکبار به می رفتم. هم همینطور. اهل کنسرت و اما و در داشتند. چه سالی آیا و در شما با همسرتان سال 1364 کردم. همسرم هم در آن در بود و در می کرد و آشنا شدیم. آیا در های و شما گذاشت؟ تا به نوع ازدواجمان که هر دو اهل و تقویت کرد ولی از که شلوغ شد و بچه دار شدم و شد و به آمد کمتری داشتم. آیا فرزندانتان هم به دارند؟ من سه پسر دارم. که اهل هستند. همه اما های شان لزوما نیست. یکی به یکی به و و پسر کوچکم هم که دانش آموز است و به دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جایزه پروین به کتاب‌های کودک نرسید

جایزه پروین به کتاب‌های کودک نرسید


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا) صبح شنبه 23تیرماه، مراسم اختتامیه هشتمین پروین، و و این شدند. در بخش و این جایزه، دو اثر در از و و شاخ ها از ادب که هر دو در سنی به و هیچ در سنی در بین نبود. این در حالی است که از بین دو و سه شعر راه به نهایی، در شاخ ها شب های بی کاش یکی قصه اش را می گفت نیا و هیچ به نشد. شاخ ها شاخ ها اثر محصول است که سنی شده و این اجتماعی در دوران معاصر می گذرد. پیشین با جشن باغ بود که نظر بسیاری از منتقدان و جدی را به خود جلب کند. شاخ ها که در سال 1396 شده را روایت می کند که پدر و مادرش درمان به خارج از می و او است را در اش سر کند. در آن جا پسر هم می کند که است را طی این در خود و از این دل ندارد. به او را خود می داند. این دو که پیش ای شان به بار می آورد. از این به گفت: به بچه ها در بود. این در 23 فصل شده است. یک فصل آن به و یک فصل ان به که و و می شود در اش کند. در این مدت این دو پیش می آید و از دید به می و آن را می کنند. به این شاخ ها به دغدغه های مانند بلوغ و ارتباط با بزرگترها و با یکدیگر می پردازد و از آن جایی که هم پسر و هم در این گنجانده شده است می تواند همه ها و جذاب باشد. افزود: باتوجه به در زمان این و تکمیل اطلاعاتم به های روانشناسی متعدد و مقالات مختلفی مراجعه کردم، می توانند با مطالعه آن شناخت بیشتری نسبت به جنس مخالفشان کسب کنند. وی با شاخ ها چهارمین و دومین رمانش است، گفت: این حاصل در ادب است. تا به حال چهار از این شده است و من در آن که فراخوانش در سال 1393 شد، کردم. هدف این این بود که از که توانایی به موضوعات در را دارند دور هم جمع تا با از حضور اساتید مجرب های تاملی ارائه کنند. از و بزرگسال است که سابقهrlm; با نشریاتی چون دیدار آشنا، خانهrlm; خوبان، قدر، آینده rlm;سازان، انتظار نوجوان، سه یک سه، باران را در کارنامه اش دارد. ازجمله او می توان به پلاک بیrlm;سر ، فرشتهrlm; بیrlm; ادب ، یادداشت های گربه معبد کنکور ، کوتاه جشن باغ ،رمان دلقک و نارنج تلخ و تک مامان! خدا کجاست؟ اشاره کرد که را با از و در دست چاپ است. شاخ ها را در یک و با 14 است. در شعر در دیگری است که از بین راه به نهایی بخش و پروین به اثر معرفی شود. در به گفت: این دارای 20 قطعه شعر است که در و نیمایی شده و آن های سنی هـ (14 تا 16سال) هستند. ​وی افزود: خیال باف، کاش برف، روی تار صوتی جهان، کاکلی های صدا و روی قله های دور از شعرهای این شعر است که در سال 1396 با تصویرگری فهیمه محجوب از سوی و شد. این شعر توضیح داد: در سرودن اشعار این و تلاش ام به نوجوانان، دید آن ها به مسائل و حال و هوای آن ها شوم. مثلا در شعر در دوستی و علاقه بین دو را می کند که یکی از آن ها به دلیل اسباب کشی از می رود و شعر در آن پاییزی است که ماندگار می شود. به شاعر در ، تازه به کشف های جدید، تصویرسازی های جالب و شدن به حس و حال از ویژگی های شاخص این است. در شعر قصه می خوانیم: ها کتابخانه اند/ پیرمردهای توی پارک/ هر کدام یک قصه اند/ قصه هایی که سال ها از انتشارشان گذشته است/ فصل آخرش ولی/ هنوز نانوشته است و در را با 5هزار و 4هزار و 500 است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آلیس در اینستاگرام

آلیس در اینستاگرام


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) به نقل از لیت هاب، اولیویا کار با یکی از های بلند با موضوع های باشد. های این به با و به این به شده است. خود می به هیچ وجه داستانش و سعی کرده در این چالش های را در قالب کند. این در های می شود و سعی شده قدیمی با مقایسه شود و با های مثل و های شود. در گفت وگو با لیت هاب می که با های و های این است و در این قصه ها و ها با وضع و حال تطابق داشته باشد. این یعنی به واسطه و مجازی مثل در سرزمین عجایب به دنیاهای سفر می کند و با ها و موجودات عجیب و غریب روبرو می شود و در اصل گفت این به بازنویسی از است. در به های سفر می کند و با آدم های آشنا می شود. و ابزارهای آن در اصل همان آینه است که از طریق آن به دنیاها و های سفر می کرد. وی می گوید: فکر ساده تر از که در های کلاسیک پیدا می شود ولی بگویم کار سختی است که بتوانید و شیشه ای را در شاعرانه کنید. در این در حقیقت یک از است که در دست گرفته و گاهی اوقات در دست می گیرند. رمانش با می گوید: البته این بیراه هم چون بندی ها مثل یک تقویم است و در هم شما تصاویر پست شده را بر اساس تاریخ نگاه می و با دیدن هر تصویر خاطره ای را تداعی می کنید. به عبارتی به حافظه تصویری انسان ها را در طول و جابجا می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
واکاوی جریان‌سازی فقه سلفی در ادوار تاریخی

واکاوی جریان‌سازی فقه سلفی در ادوار تاریخی


به (ایبنا)، فقه به قلم علی در هفت فصل ضمن از تعریف، مفهوم و ادوار سلفیه، در ادامه به تشریح فقه از ابن تا رضا (مقارنه و تطبیق)، و فقه از (مقارنه و تطبیق) می پردازد. در از مقدمه نوشته است: پیشینه به باز می گردد که بر پایه آن، جنبش خود را کرد. پیش از آن با این و با و سپس می شد. با این کتب و را تا حد کتب دانست. اما پس از و به و ها و های آن جلب شد و و آن با و حجم گردید. از آن و سعی در ولی و به هیچ روی است. در این اثر بن به یکی از که ها خود را به نفر از او، می دهند. در از او در 27 می خوانیم: بن بن به آن که خود است در سال 164 ق در شد و از سال های در که بیش از سال به روی (ابن 258/5). به بار در سال 179 ق در بن (د. 183 ق) کرد و کمی بعد در شد از علی بن بن نیز که به به یک بوده، چراکه علی بن پس از آن فوت است... همچنین در فقه از بهره برد و بیشترین تاثیر را از او پذیرفت، تا جایی که خود می گفت: لو لا الشافعی ما عرفنا فقه الحدیث و می گفت: هرگاه از من مساله ای پرسیده شود که آن خبری نشناسم، بنا بر فتوای فتوا می دهم. نیز به او عنایت ویژه ای داشت. می گویند هنگامی که درگذشت، دو رساله قدیم و جدید را در میان ترکه او یافتند. در بخش دیگری از حاضر در یکی از و تاثیرگذار با نام ابن آمده است: تقی الدین ابوالعباس بن عبدلحلیم بن حرانی به ابن و ملقب به شیخ الاسلام ، در سال 661 ق، که سرزمین های اسلامی زیر سیطره سپاهیان مغول قرار داشت، در شهر حران که آن از مراکز تعلیمات مذهب بود، به دنیا آمد و تحصیلات دینی خود را نزد علمای کرد. از شیوخ او می توان به ابن عبدادائم (د. 699 ق)، مجد بن عساکر (د 669 ق)، یحیی بن صیرفی (د. 696 ق)، قاسم اربلی (د. 680 ق) و دیگران نمود. جد او (د . 652 ق) فقیه و شیخ در عصر خود بود که به اعتراف ابن تیمیه، تندی داشت؛ طبیعتی که کاملا به نواده اش به ارث رسیده بود! چنانکه او را با اوصاف بسیار نهی کننده از منکر و دارای خشونت و جدیت و عاری از مدارا ستوده اند و به تند او اند. پدر او عبدالحلیم (د. 662 ق) نیز از فقیهان به شمار می رفت. ابن در از علوم زمان خود چون فقه و و اصول و کلام و تفسیر سرآمد بود و با فلسفه و ریاضیات و ملل و نحل و عقاید ادیان نیز آشنایی و در سیاست و فعالیت های نظامی علیه مغولان نیز دخالت و مشارکت می کرد. ذهبی تالیفات او را در حدود 300 جلد تخمین زده و صفدی (د. 764 ق) نام از آن ها را آورده است (صفدی، الوافی بالوفیات، 16/7). این سرانجام در سال 728 ق در زندان قلعه درگذشت. چاپ فقه در 240 با شمارگان 500 نسخه به بهای 23 هزار تومان از سوی موسسه انتشارات امیرکبیر راهی بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی
مایکل اونداتیه: «بیمار انگلیسی» به من آزادی بخشید

مایکل اونداتیه: «بیمار انگلیسی» به من آزادی بخشید


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) به نقل از گاردین، شب بر روی قدم گذاشت. پشت از جیب کتش و گفت: از جایی شد که گفت گویی بین یک کاملاً سوخته و پرستار شکل گرفت. در نمی دانستم چه در این دو رخ می دهد یا چه دارند. فکر می در این قصه به می شود و های پر از بود. در با این حرف خندیدند. کار به رمان شد؛ 300 صفحه ای نفر که در ویلایی دورافتاده در ایتالیا و در اواخر جنگ جهانی دوم می کنند. نفری که در انزوا با هم سخن می گویند، به هم عشق می ورزند و ارتباطشان دستاویز تأمل و تفکر جنگ، گرایی، و تعصبات انسانی می گیرد. در سال 1992 به مشترک با گرسنگی مقدس بری آنث شد، به 38 و در سال 1996 به و 9 شد. تا روز فقط یکی از بود که با هدف اثر در 50 سال شکل بود اما در با وی. اس. پنه و شد و را به دست آورد. در هم است: و و ریش سفید. خوب می که در شدن در در او تا با هم جشن بگیرند. با به دست ای پس از مرگ به دست آورد. است با این پس از مرگ را است. که را و بار شده است. از همه از که از است ترین هدیه یِ ممکن را که است به من بخشید. تا آن می کرم. سال های متمادی بودم و همزمان می پیچیده بنویسم. انجام این کار بود. احساس می موفق نمی شوم. شغلم را رها و تصمیم گرفتم کتابم را به برسانم. به رسید و چه ای بهتر از این که همان سال معتبر شود. در اعلام پنه لایولی هم حضور و تفاوت های در سن 85 با 50 سخن گفت. اما یِ فعلی در هنگام چه نظری دارد؟ او در می گوید: هنوز خودم را در آن سن دارم. و اینجاست که است آثاری که نگاشته است کپسول و در هر دوره ای درک است. وقتی بین سال های 1985 تا 1992 بود بحث در داغ بود. در آن کانادایی ها نداشتند پلیس که به آیین سیک گرایش عمامه به سر کنند. این ایده رواج داشت. ایجاست که های معاصر ملموس است. چون رهایی از تعصب و و کشف فردیت که در زمانه کمی دور از ذهن به نظر می رسد. ای از جان برجر، و نقاش را دارد. هیچ وقت خلق نمی شود که یک زاویه دید داشته باشد. این برجر در G ، کتابی که در سال 1972 را برایش ارمغان اورد، آمده است و منظورش این است که هر های مختلفی و اگر جنگ سرد را دو از دو جبهه متفاوت در جنگ بنویسند نظریات و متضادی به خواننده منتقل می شود. ای که است در شرایط صادق است سیاست غرب می کند تا تنوع ها و در سراسر را از بین ببرد یا حداقل می کند را نادیده بگیرد. این جذاب است بیانیه ای سیاسی و حتی هنری به حساب می آید. با این آیا پایان که سیکِ پس از شنیدن خبر بمباران هیروشیما و ناکازاکی به شکست و تحمیل ملت در که کامیلا شمسی است در آن تخیل مرزی را جهان قائل ؟ در به این پرسش می گوید: آدم ها و کیپ در که است هیچ وقت مردمش این بلا را بر سر سفیدپوستان نمی آورند درک این موضوع است. در حال در می کند، آثارش ناشران گمنام و کوچک بازار می شود و پس از 30 سال به و مردم به عنوان طی 50 سال برگزیده می شود. نام بار بر سر ها افتاده است و ماندگاری را تضمین کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
ماجرای بلشویک‌ها پس از لنین در یک نمایشنامه

ماجرای بلشویک‌ها پس از لنین در یک نمایشنامه


به ایران(ایبنا) احمد و ای از به نام ها را است. ها یکی از موفق ترین آثار می شود و بار در و روی رفت. این در دو و هفت می شود 29 دارد. این با ای از های خلق می شود و تیر خلق را می کند. این در پی حل ها در هستند. 1932 در است و است. با و و های زنده و هیجان انگیزی در پدید می آورد. در بخشی از این می خوانیم: کرستینسکی: ما به عقوبتی که مستوجب آن بودیم دچار شده ایم. حق با بود وقتی که می گفت: پس کجاست پرولتاریایی ما؟ نشانش دهید. ما به جای یک آشغال حسابی داریم. همه اش حرف و شل گرفتن! استوچکا: نکنیم ما کارها ایم. پوکروفسکی: وقت ها طرف دیگر صورتمان را برگردانده ایم تا سیلی بزنند. استوچکا: از ویژگی های یک شاعر است نه سیاستمدار. پوکروفسکی: مبالغه؟ ما بلافاصله پس از لغو انقلاب اکتبر لایحه ای برای لغو مجازات اعدام از تصویب گذراندیم. (صفحه86) انتشارات مانیا هنر ها اثر شاتروف، احمدپوری را با تیراژ 1000نسخه و در 125 صفحه و 16000تومان منتشر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جای «تمهیداتی بر نظریه زبان» در ایران خالی بود/یلمزلف مبدع ژرف‌ترین نظریه شالوده‌ای در باب زبان

جای «تمهیداتی بر نظریه زبان» در ایران خالی بود/یلمزلف مبدع ژرف‌ترین نظریه شالوده‌ای در باب زبان


به گزارش خبرگزاری (ایبنا)، هفتگی شهر با بر با حضور (نشانه معناشناس، منتقد و هنری و مدرس)، (زبان عضو شورای عالی دایره عضو (ع) و هنر در هنر)، علی به دبیر و بر روز سه شنبه (19 تیر) در فرهنگی شهر بهشتی برگزار شد. علی در به مختصری از بر با شده و گفت: در دو سه دهه در در و های معناشناسی و ها، چه از نظر آموزش چه از نظر تألیف و چه از نظر ترجمه، دانشجویان و چهره های که در این کار اند، خوب است. انجمن در شکل گرفته که سمینارهای سالانه دارندو های شده است. او داد: کسانی که در نقد در های کار می با آن شناسان آشنا شده اند و آثار و دیگران هم بحث و هم شده که در مقداری شده است. اما در باب یکی از مهم به نام یملزلف کار است. این باب را ما با آن با و به امر که تا گشود. جای این و در بود از گفت: از این زده و چرا که جای این و در بود. علت آن هم این بود که به بحث و متن کسی به آن نبود، حتی خود من هم نپذیرفتم که این را کنم. چنان که در با هم می بینید که از شده اند و خود این کمک می کند که ما از این های که جای بسی خوشحالی و خوشبختی دارد. او داد: جای این نه به کار است که به هم بود. خوشحالم که این بالاخره به شد و که این کار یابد و کارهای به پیوست این شود. در بحث چرایی به و را و به بحث کرد و در دستاوردهای افزود: اول یک روش و سازوکار تحلیل و آنالیز است که مقدم بر هر سنتزی است. دوم به همبسته یا متقابل بین و محتواست که به نحوی وجه و هم هست. می این ها با هم و این هم ندارد. او ضمن آوردن مثال در و در و محتوا، اضافه کرد: و معناست که توقف ندارد، در صورتی که در یک دال و یک داشتیم که در دال و متوقف می شد. که در مهم است این است که مرز بین و مرتب جا می شود و جا شدن این مرز امکان بین و را می کند. می دهد تا سیر و در را دهیم. وی در به و این کرد و گفت: در بر چند مهم می که یکی بحث است که به آن شد که به تبع آن ما از این به بعد عمل می و به و هستیم. در این سنت را می چرا که و به است. ضمن بر در از و به که در کرد: با سخت و در و در و ها های که آن به است. وی در به که به نظر او به و در را نمی کند کرد و گفت این است و می دهد که آن کار و با دست و نرم و در کار است. در به بحث و زد و با مهم بحث این و به و در این پرداخت. بر و است محمدامین شاکری، بر ضمن تشکر از خوارزمی، شهر و نشست، های خود را با کلی از و کرد و گفت: است که به را تأسیس کرد و مبدع ژرف شالوده ای در باب به نام است که در حتی شناخت حداقل از آن ندارد. در را ماحصل همکاری و و های آن را پردازی های بنیادین و افزود: در واقع کار به در اش، ایجاد یک بنیاد است که امکانات زبانی، تاریخ، انسانی و به طور کلی تمامی علوم، به ارمغان می آورد. نه یک در بین های ساختارگرای زبان، یک علم پیش نهاده است. وی در ضمن کلیاتی گلوسیم به و توضیح و جایگاه و و گفت: بر کتابی است که از زمان اولین آن، با و مطالعات به آن و به تعبیری محسوب می که آن را در سال 1943 به و در اظهاری عجیب هدف نوشتن آن را و تنوع دیدگاه خود اعلام می کند و را مقدمه ای ساده شده از در نظر دارد، می داند. از نظر و سخت در نوع به فرد است داد: این از نظر و سخت در نوع به فرد است و از همان که در خود خوانش گرفت، به رخدادی یکه شد که و شدن با ایده های آن حتی هم قطاران به غایت و حتی ناممکن بود. تا جایی که تا سال ها، تنها فردی که در مرجع بود و به طور ای روی این پروژه کار می خود بود. بر به این 18 سال بعد از نگارش آن کرد و گفت: نسخه بر مهمی بود که باعث شد در سطح گسترده و توجه و غالب جدی این را هم و فیلوسفان می دادند. در به کرد و افزود: از 23 بخش شده که زنجیره روایی آن پیوسته، صریح و در عین حال پیچیده است. با توصیفی پوئتیک از می شود و با ها، مباحثات و پیشنهادهایی، مقدمات ورود به را می کند. در بدنه از فصل 10 تا فصل 22، دستگاه نظری در سیری استدلالی بر می شود و در فصل 23 بسط می شود و چشم انداز غنایی آن نمایان می شود. بر در پایان گفت: و بالای متن در مفاهیم که به و حتی داشت، این را به و بدل کرد. من در این سعی کردم دقت را اعمال و در عین حال لحن را حفظ کنم. که گاه آن ها بیش از حد می شد، تا جای برهان بیاورم و شفافیت را در با خواننده حفظ کنیم. تلاشم درخورد این اثر کلاسیک و از طرف متن اتکایی مخاطب بیاورد. بر آن را به کرد در سخنرانی خود به سخت خوان بر کرد و گفت: است و جزو است که از محتوایی خاصی برخوردار است و کردن چنین کتابی، کار سخت و است. این حتی به های هم کم شده است که شاید علت آن و گرفتن سخت مخاطبین با باشد. در محور بحث خود را کالبدشکافی و تبارشناسی و کرد و افزود: اگر من به جای بودم در به جای از واژه ها می کردم، چرا که در این درمورد های یک می کند. درواقع می که اگر است یک شکل بگیرد، بر چه استوار است و دارد. جالب است که عملا که را به و بعد از آن فرانسوی بود، چون کسی این را نمی خواند. بیش از یک سوم حرف های روی است مدیرگروه هنر در هنر با تاکید بر بر ، آن را یک و گفت: اصلا در به یک و شده است. این که در این نگاهی به طبیعی و یک بحث عام است. وجه بارز در کار و او این است که گفته می شود او به یک و به کسی که در کار شمرده می شود. اگر یک با و و یک هم به در نظر بگیریم، در وسط این دو دارد. به است که که چون به و آن یک بحث او با به مثابه یک علم یا یک دامنه را می به یک آغاز تلقی کرد. او داد: در دو که به معروف دارد. ما را به یک Science در نظر بگیریم یا به یک مطالعاتی. در رومن و آنگلوساکسون، به به یک است اما در ژرمن به یک است و نکته مهم این است که در این کتاب، یک ژرمنی است. با آن به به یک علم می کند که این را می به دانست. در به به فصل بندی کرد و افزود: چندین فصل اولیه به کار می پردازد و به راحتی می گفت که بیش از یک سوم حرف های روی می گوید که به کار از کدام بحث های بهره برد و می دهد که در با بحث های آنتولوژی و وجودشناسی نمی با بحث و دانایی می شود و در به سراغ هدف می رود که در حدی کامل می شود. درک را درک کرد وی در گفت: وظیفه خود می که های موجود را نقد کند و گاهی این نقدها تند است اما در نقد تند هم عمده که این است که اولا خود را به سیستمی از ها می و نقدش به های هم این است که آن ها غیرسیستماتیک به دارند. درک را درک کرد. این با به بخشی از کار به متد کرد: اتصال بین علم تا ارزیابی نتایج یک تحقیق، متد است. آن اتصالی که مبانی یک علم را با های آن علم، می دهد، متد است که هم کار را و در کتابش به متد هم پرداخته است. وی در به کلیدی در و کرد و افزود: به نظر من از اعضای بر شکل گیری موثر است. در نظر یک به و واقعیت های غیر زبانی که این در در قالب و فرهنگ بازتاب پیدا است. در گفت: با رایج است که در را به بسط و می اما واضح است که در جاهایی، نقدهایی هم بر اندیشه که این به آن معنی است که او دربست را قبول نکرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
شاعر نمی‌خواهد ستاره باشد می‌خواهد ستاره‌ها را ببیند

شاعر نمی‌خواهد ستاره باشد می‌خواهد ستاره‌ها را ببیند


به خبرگزاری ایران(ایبنا) بر خبر در روز از ها که عصرِ یکشنبه (17 تیرماه) با و اهل شعر در شد. علی مودب، مدیرعامل موسسه ادب، در از های این های خود را ذیل شعر این طور کرد که همه ها به دچار طمع و در این گفت: طمع چیز است و در نیز آمده. طمع را در دل ما انداخته. خوب است که ما طمع ها و را کنیم. او داد: به این که چشم ما و مان قوی طمع هم قدر رشد می کند. هرکس چه طمعی دارد. یک به دیگر، از نقطه صفر و این هدف ها می از ها حرکت. این که چه راهی می رویم، و آن ها که شدند. این با به این که یکی از است که را می افزود: در که از نام درج شده که از آن ها شده و اند. دریغ که ما سراغ آن ها نرویم و در شهری با این خیابان های و رجال، از کوچه ها کنیم؟ اضافه کرد: قله ها را بشناسیم؛ و زیبایی شناسی و معرفت را یاد بگیریم. اگر ما طمع ها را به آرزوهای کوچک بچسبانیم، نتیجه نمی گیریم. او کرد: در این لحظه اگر بزرگی این جا اضطرابی شما را فرامی گیرد؛ چرا که در آینه می گیرید، این اضطراب، اضطراب مبارک و سالمی این بزرگان دست شما را می و نیاز را کم می کنند. بترسید و فکر که شعر من از نظر چه ارائه تا از حالا کنیم. دست خون کهن را ضروری و گفت: این که به شعر ما ضرر می رساند بی موردی است. را مطالعه تا زیبای را یاد بگیریم. مگر ما قبل از آن که چه که می که ماست. به قول قیصر: است. را و و را بیشتر. اگر قلۀ شعر ما ما به بود. او داد: که عوض ازلی-ابدی و تعویض. ما در را نمی شنویم. و به کنید. ها و بودند. می گوید: فرق من و شما این است که من هستم. نمی که ببینیم. علی با به این سخن خمینی(ره) که کرد: در وقت غرق به خدا می کند. که خفه می شود می که خدا با و او خدا. این نوع به کمک می کند که شعر خوب و دور از بسراید. در به از ثمالی کرد و افزود: اعوذ بک من الکسل؛ دست از دست کشیدن بکشید و همت کنید، چرا که تنبلی گناه است. به شدت اهل ذکر و دعا و بدانید که دعا تکبر را از می برد. پس از هفتم، حسن صنوبری، و پژوهشگر، دقایقی از آشنایی اش با شعر و تورق این در نوجوانی خود گفت و سپس از کرد تا با از خود سخن بگوید. بارز های این با آن سال ها را، زیبایی، نوآوری و تنوع موضوعی آن ها و این را از نظر به عاشقانه، حماسی، طبیعت گرا و ... کرد و افزود: من پس از این این به غیر از در های نظیر نیز شعر می سراید؛ که جان و جهانی شخصی و با های تکراری و مقلدانه است. سپس ضمن خوشحالی از در جمع به عاطفۀ قوی و پویایی کرد و گفت: عصمت و معصوم را شما از درک می کنید. ها ای نورانی است و به سمت نور شعر چرخیده اند. او در به تجربیات خود کرد: در ما این ها به این شدت و شور و شفافیت نبود. با این حال در هر تاریخی و است که شعر ساز است. این در بخش از خود از پیشکسوت خود یاد کرد و یادآور شد: در عزیز، استادانی چون پور، قهرمان، ذبیح الله صاحبکار، قدسی، شکوهی و ... را داشتیم. اما های شعر در آن به شیفتگی و شفافی و این رونق بی هیچ تردیدی ثمرۀ است. که در های ها با آن ها آشنا خودشان دل و اند به شما بخش که چه بگویید. بنابراین این ها موهبت و نعمت و احترامی است که شعر قائل بوده است. وی حضورش در جلسات داد: من در آن سال ها شنیده در به نام شعر فرخ و در آن نفس و ای چون پور هستند. چون خود را در های ستم بود. درِ این به روی شعر و ادب باز بود اما هر روز و هر نفس روی خود کار و در هر شعر به و... داد: به که به کار غیر در شعر بحث می شد و که ما در و و به بگیریم. او در بخش از خود ظلم را از های شعر از و افزود: های - و نه قلابی- اند که اول در خود اند و اول ظلم را در خود خفه اند. در پور و را داریم. ما نیز به این هوش و بمانیم. در بخش از این از شد: آیا می اگر چون و در این شما را و می با به از (فریب امن را خورد/ متن خط به خط خطر است) داد: به و کند شعر ها را است. من شعر سخن می و با ندارم. شعر است. می از های زده به جمع اما شعر خودش را می کند. شعر هیچ وقت است. سپس در کرد و داد: شعر یک است اما ما ایم باشیم. است و به قول حافظ: "دلا در قدم باش/ که در این ره کار بی اجر". در و به می اما شعر نداریم. چون نمی باشد. می ها را ببیند. است. نمی شوی ها می آیند. مست تاک در به از شعر خود سخن گفت: بودم. و بلد بکشم. در زنگ یک روز ام و آن به من 20 داد و فرزند. از آن اگر است در من از می و دست مرا گرفت. در این به خود و آن ها به پرداخت. *** از ها با پور و با شعر شعر صبح (18 تیرماه) در شد. پور در چند آن و پیش شعر در طرح کرد و با بر این که شعر است به این داد که: شعر و گفت: ما شعر را می و مهم آن است. صرف نظر از کم یا این شعر این باشد. تاثیرگذارترین آن هاست. او داد: از های شعر که می به آن کرد از و مکان است و مهم تر از همه آن است که شعر روح باشد. به بالاترین با دمیدن روح خود در ما از این را به ما است و به این روح است که شعر را خلق می کند. در شعر به یک حامل از روح است. پور با این که شعر و جریان در آن، در یکسان گفت: شعر دو بعد روح و جسم است. جسم و هاست. موارد مربوط به فن شعر ظرف شعر است و مظروف شعر روح آن است که بسیاری دارد. آن چه شعر را می سازد روح شعر است. وی بر دو روح و جسم شعر و قوت و ضعف شعرها در این دو مورد، را به چهار دستۀ کرد و گفت: در این آن است که هم در روح و هم در به درجۀ باشد؛ یعنی که از و در ای بالاست و از برخورداری از روح، در ای ممتاز دارد. نمونۀ این را می در حافظ، مولانا، صائب و بیدل دهلوی مشاهده کرد. پور افزود: شعر و اما از روح در سطح نازل تری دارد. این کمی دارند؛ مانند شیرازی که و با های است اما شاید حتی در حد ساده از خواجوی کرمانی است. که این به آن کرد با و روح است. او در این رابطه گفت: که در دینی و مداحی به کار برده می شوند یا از که مجریان برنامه های تلویزیونی استفاده قرا می در این گروه دارند. این ها از فنی و ضعف اما را جذب می و اتفاقا بالایی در ذهن دارند. آن برخوردار از روح است که ضعف را جبران می کند. این در این را کرد که در هر دو ضعیف است و گفت: در این نوع نقص و جسم کاملا مشخص و ملموس است اما نقص در روح شعر را نمی به راحتی و در اول تشخیص داد. او در با به آیاتی از کریم در سورۀ گفت: می فرماید که که گمراهان از آن ها پیروی می کنند. آیا نمی بینید آن ها در هر وادی سرگردانند؟ آن ها می که عمل نمی کنند. پس دو برجسته که برشمرده است و عدم صدق است. ممکن است این آیات همۀ را در برنگیرد، اما که خارج از این محدوده در اقلیت اند و آن ها که ایمان دارند، اهل ذکر و ظلم ستیزند. از مصادیق این آیه نیستند. مسلمان خود را با این معیارهای ذکرشده تطبیق دهد. او در و عدم صدق کرد: که از نظر فکری و با وزش هر نسیمی موضع و خود را تغییر دهد سرگردان است. اگر ما در شعر را که در و با ما است و و را در این جا صدق را ایم. این داد: آن چه در شعرش به آن پرداخته با او است اما با یا همخوانی ندارد. در این هم را به حد آن نکرده است. ما کسب این در شعرهایمان به مجاهده و نیازمندیم. در این است که ما می به رسالت خود به یک عمل ایم. از آخر مجلس در راستای در شعر گفت: صدق و ادای که در روایات به آن شده است کاربردی است. می فرمایند هیچ پیامبری مبعوث است مگر با صدق و داری. نیز به قول شأنی از نبوت و این دو در باشد. هر به مختلفی به تعالی می رسد. او در به این که چگونه شعر را در پیش داد: یافتن این که این شعر در خود ما چه تغییری است؟ اگر شاعرش را متاثر کند می در نیز تاثیرگذار باشد. او در با به این که از که شعر ما را درگیر است تقطیع محتوایی شعر و گفت: دهۀ اول اسلامی که در بودند. اما بعد از مدتی با شعر در خاص و گرفتن در آن حوزه، خود را همواره می دانستند که در خاص شعر بگویند. این مساله باعث می شود که شعر تخصصی اما این مطلوب نیست، زیرا با ابعاد است و به یک بپردازد و جنبه های را نادیده یا به آن منفعل برخورد کند. این عمل مصداقی از عدم صدق است. این در نشان دهندۀ خوب یا بد او اما نمی ما الگوی مناسبی باشد. سپس پنجم با درآمدی بر شناخت با نفیسه شد. او در از با مطلع بگذار تا روی تو بگذریم/ دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم... و سپس با ذکر این پرسش از که مشهورترین صفتی که ما را با آن می شناسیم به سهل و کرد و گفت: سهل و یا سهلِ یک شعر این است که آن را بشنود فکر می کند که می مثل آن بسراید، اما در آن برایش دشوار است. وی با به که ادبیات، از رشیدالدین وطواط (در حدائق السحر) و عنصرالمعالی کیکاووس (در قابوس نامه) اند از های سهل و یک شعر کرد و افزود: شعر سهل و به شعر اطلاق نمی یک بکوشد که از عربی، لغات و به کارگیری های ثقیل در شعرش، خودداری کند. راز سهل و شعر را از ضیاء موحد، شعر او کرد و گفت: شعر در است که ندارد. به عبارتی، به که تصاویرش از صور تشکیل شعر سهل و می گویند. مثل این بیت از که به شعر است: که چشم من و به هم افتاد/ در هم نگرستیم و گرستیم و گذشتیم. او را در سهل و توانا که به ظرافت های احاطه و در این افزود: موحد اعتقاد که تقلید از شعر به اندازۀ او بصیرت داشت. تقلیدناپذیرترین ایرانی است. این دانشگاه، را شعر سهل و و کرد: در کل اثر و در تک تک شعر از و شعر و ... باشد. می که خود نیز به رسیده. حمیدیان نیز معتقد است که آن چه را به ارسطویی مشهور است وار دانست، چون ارسطو را سعادت می و کسی مثل که جزئی از وجودش شده باشد. با این که شعر حماسی به ترکیبات آرکائیک، قابلیت سهل و شدن را ندارد، سبک هندی را نیز به سبب قوی در آن، دور از سهل و خواند، اما مثل قطعه و دوبیتی را در این زمینه مستعد و سپس از شعر نو سؤال کرد. عده ای از شعر نو را سهل و برشمردند و عده ای نیز با این نظر مخالف بودند. این در این گفت: شعر نو که و پیروانش رواج دادند این است که اثر در آن می و از آن که شعر نو نمی بیت بیت و لَخت تجزیه بگیرد، نمی سهل و باشد. او داد: در گذشته، هرکدام از اجزا به جزء یا کل معنای مستقلی داشتند. آمد و شعر را شعر نو کرد و سهل و ادب بررسی است. او با به این که هیچ اندیشۀ فراخ دامنی در شعر سهل و خام و عین ای را به از فیلتر شاعرانه کرد. بر تعادل، اصل مشترک یا اشتراک و حداقل طول یا حجم را نیز از ملزومات شعر سهل و و افزود: در تمثیل ها، در لخت سهل و می افتد. خاص این است که بر لخت در ابیات نیز این می شود. مثل شعر مشهورِ "شبی یاد که چشمم نخفت ...". او داد: تصویرگری خصیصه ای تامل برانگیز است. که به شعر تحمیل شده است. تعمدی به نظر برسد. شعر وقوع واقعه را می کند و بی سانسور است. از آن که جنبۀ تجسمی قوی آن را خوب کند: سرمست در آمد از درم دوست/ لبخندزنان چو غنچه در پوست... . که شعر بدون و درواقع شعر گفتار هم دارد. در ابیاتی که نداریم، یا وزن و بهتر و کراهت استعمال و تنافر حروف در آن نشود. در غزل را معنی و از شهریار، هوشنگ ابتهاج و به که در شعر ایشان سهل و می شود نام برد. در کلاسِ روز دوم این و ادبی، شعر با اعضای به گفت وگو نشست. وی در ابتدای خود، از در جمع خرسندی کرد و گفت: همیشه خاطرات خیلی از چاپ شعر ها ام. ادب این است که بوی همۀ را می دهد و در این ها با از سراسر اقلیم های شعر مواجهیم. سپس را به تفکر هنر کرد و پس از تبادل نظر با جمع، جانمایۀ هنر را در و داد: به دو است. که خدا می گیرد، از عدم است؛ اما دقیقا بر آنچه قبلا آفریده شده، و دوباره را بازآفرینی می کند. او وجه و تفکیک را در عناصری چون و و شعر را به دو بخش و ذاتی کرد. این شعر را عنصری و داد: یکی از تعاریف مهمی که از سوی فرمالیست ها شعر این است که شعر است که در می افتد. اشکالی که در این تعریف این است که فاصلۀ اثر با می شود. چراکه نمی در پوستۀ بیفتد. او فضاهای در شعر را به احساسی، عاطفی، و کرد و افزود: است در ما شکل بگیرد مهمترین که آن را می کند انگیزۀ بیرونی است و این سبب برانگیخته شدن حس و می شود. بعدی است. ما در آن چه را از قبل به عاریت می و یک رفتار انجام می دهیم. این و کارشناس پس از شعر آی آدم ها ی حاضران، آن را به سبب اش داد و افزود: ما نمی را در یک مجرد رقم بزنیم. بتوانیم از احساسی و شویم، اگرنه شکل نمی گیرد. را دو نوع و عینی و گفت: ما در با ایده هامان و آن را به اجرا برسانیم عینیت می شویم. این آن است که از آن سخن گفتیم. او در بخش از خود بر تناسب متن کرد و گفت: با یک واحد مواجه می اول این را در نظر که آیا خودبسنده است و به یک شبکۀ می از خود کند یا نه. دید استعاره ها در و شبه اند با هم باشند. وی عنصر در شعر داد: شعر صرفا از شعر است و می در شعر قابل که ناگهان از نشویم و عاری از هرگونه هنر نباشد. این دو پرتگاه را شدن و نزدیک شدن به لحن بیانیه ای دانست. در پایانی خود را به نظریات یوشیج هارمونی شعر کرد و در اساسی شعر و داستان داد: در شعر مبتنی بر ناخودآگاه است و نمی پیرامون آن پیش اندیشی داشت. درحالی که در داستانی پیرنگ و طرح دارد. با شدن های روز دوشنبه، نوبت به نقد رسید. دو کارگاه نقد با محمدحسین نجفی، عالیه مهرابی، سیدوحید سمنانی، پور و محمدرضا وحیدزاده شد. بعد از اذان مغرب، شام شهادت در نمازخانۀ آدینه شد و شامگاه شب از آفتابگردان، با گفت وگوی علی با حاضران و پس از آن، برپایی شب دوستانه گذشت. تا چهارشنبه، بیستم تیر، دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سبک تقوایی به روش داستان‌گویی همینگوی نزدیک است

سبک تقوایی به روش داستان‌گویی همینگوی نزدیک است


به خبرگزاری (ایبنا) در قابل تحسینی که است. هرچه میزان رغبت به باشد شان هم به طبعا می شود. یکی از سینماگرانی که تمایل وافری به است. در نیز و از وی را از و بسیار تر از می که هاوارد هاکس آمریکایی است. از اهل قلم است و دارای یک به نام سال نیز هست. امروز 19 این است. به با و و گفت ایم که در می خوانید. از است که را خوب می و به قول است. شده در بیش از به دهد. در است از غلامحسین ساعدی. این و نقاط که آن را می توضیح دهید. در از این بابت که از موضوع های نظرِ را و مؤثر تر از متن است . در های ، و آتشی ظرایف بیش تری در قیاس با دارند. مثل ، ِ ، و ، ، به به در و در ، که از به بی می ندارد. او چرا تا قبل از مه و او را اما پس از مرگ مه لقا به بی و حتی به ِ پست تری این که و مه لقا چه که پس از مرگ او و را از کند در بی می ماند. خود در سال ها، ای به های قوت و ضعف داشت. او بود آرامش... از نظر می و تری اما در عین حال در آن هست که در های اول به چشم می و اگر در هست ، که این عیب است ؛ او ، اگر چه در از کار است. و دهه چهل و های و از قوت آرامش... است. و در پشت در هم از و است. چه در این است که آن را به یکی از بدل است که است از سال ها پیش می آن را بسازد. های در این او در دست است : یکی و در سال 1345 به همت ؛ دوم سال ، که یکی از های آن با سوم که در ، از آدم های و به آن سوی آبی حتی از نوع یک دست آن هری اما بود که یک دهه پس از که پشت را که سال ها در ذهن خود و بود به درآورد. اگر در آن سال ها، در دهه ، پس از می شد به از کار با ای از و که می سر در راه و خلف ـ ِ ـ که در می را به آن دست آب ببرد. جا یادآور شد که خلف را و تلخ کام ِ بین دو دور (قصه دوم سال )، که خود گَرده ای از هری را بر چهره بازسازی بود. دست کم یک متصور است . اگر را آدم های ، مأموران اداره گمرک و ماجد، که هم دست آن ها است ، از راهش منحرف می کنند، در دهه ناباب ، از جنس راننده ای که همسرِ را به قتل می رساند، لازم بود تا را به راهی که ظاهراً از آن پرهیز بود بکشاند. این هر چند می نماید، فرض است . این را گفتم که موقعی که رودرروی می گیرد، یا روبه روی قرارش می دهند، یا به عبارت دیگر، مجریان مقابل او می ایستند فاقد مضمون است ؛ واکنش او ابتدایی و غریزی است ، و در سیرکردنِ شکم زن و بچه اش؛ آن جا که می گوید : تا وقتی زن و بچه نان می خورند زن و بچه من هم نان بخورند. این بدیهی و در عین حال محکم استدلالی است که می تواند اقامه و بایستی آن را تجلی بالاترین مرحله کرد که با غرور و غریزه می کند و در دفاع از خود می میرد. می توان گفت که یک منفی است . او فقط حفظ جان و موقعیت خود با ها هم دست می شود و در سرقت مرواریدهای و دادن ها مشارکت می کند. او در پی سرنوشت خود به ماجرایی شوم و بدفرجام پا می گذارد که پایانش مرگ است . با در پرداخت یک دست در کجاست؟ ، برخلاف همینگوی، تحول آن یک دست را در هنگامه مرگ نمی دهد. هری آخرِ سر به این نتیجه می رسد که دستِ تنها فایده ای ، اما خورشید، با نگاهی مغرور، فقط به تیغه خون آلود خنجری که از عمق سینه اش بیرون می کشد خیره می که همیشه به دنبال آن می گشته است ؛ آن که قاتل خود را بشناسد. آدم های های به هم سال هم از سنخ اند. حالا که حرف به سال کشید، توضیحاتی حال و هوا و سبک و در این بدهید. در سال تقریباً از هیچ یک از نویس های جنوبی مثل چوبک ، احمد محمود و معاصران خود: عدنان غریفی ، نسیم خاکسار و مؤذن متأثر نیست . تأثیرپذیری او را از وی و در لابه لای های کوتاه و رمان های او دید . سبک و نه فقط در سال بلکه در های ، نفرین و هم به روش ، پردازی و گفت وگونویسی وی نزدیک است . های سال ، که جزو نخستین های کارگری ـ صنعتی محسوب می شود، وصف آدم های سرگردان و بی پناهی است؛ در روزهای گرم ِ کار و بی ِ ِ بی ، باده نوشی و عشق ورزی و حماقت و کله شقی ؛ مثل تصویرهایی که وی در هم می دمد از فساد و قهر و وحشت و سرگشتگی ِ نسل ِ جوان بعد از جنگ ارایه است ؛ آن که متعرض موجبات ِ بی و بی عاری آن ها عنصری که در سخت رسوب کرد و در هایش نیز نمود چشم گیری دارد. های سال جملگی به صیغه اول شخص مفرد نوشته شده و هر کدام از زاویه دید یک راوی و با یک زبان ، اما با نام های مختلف : عاشور، اسی ، داود و چند تای که بی نام و مثل آدم های عاصی و سرگشته ای که وصف شان در ها آمده است . این آدم های آشفته و پریشان احوال ، طور که اشاره شد، با انتشار های وی و فاکنر و تا حدی اشتین بک به راه باز کردند؛ گیرم مشابه آن ها در بندری که وصف ـ و می دانیم که آبادان است ـ داشته اند. های سال به ضدقهرمان های وی بینی و انگیزه متعارف دست به عمل می زنند؛ زیرا از لحاظ آن ها آدم هستند که بعد از سرکوبِ دهه 1330 به خود قبولانده اند که همه چیز تمام شد؛ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود، چرا که حرفش را هم نمی شد زد ، و اوضاعی بودند که عادت شان بود چیزهای را کوچک ببینند . عده ای انبوه ناتمام را نقطه در سینمایی او و از کمال گرایی اش می نظر شما در این خصوص چیست؟ این را به معترضه و ختم کلام و بگذرم: خوش بختیِ هنرمند این است که مطابق میل اثر هنری اش را بیافریند. آن که می توانسته بکند، به در سه چهار دهه اخیر، آن نبوده که است. استعداد او با کار نشین او، معطل مانده است. کار نساختن، از کار بد است. نباید بنا به گردش فصول و مضنه ساخت. به انتظاری که از ساز تن نداده، یعنی وانداده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مسابقه کتابخوانی «در مکتب تشیع» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «در مکتب تشیع» برگزار می‌شود


به (ایبنا) به نقل از روابط فرهنگی-هنری 8 و گلستان؛ این که به زندگی و (ع) از 19 8 تا 20 با هدف با و و و و از می شود. در از (ع) علامه سید و انتشارت دفتر نشر اسلامی است که از سوی با مشارکت ها و کلیه 8 به منظور معرفی آثار نویسندگان معروف به اجرا درمی آید. دوستداران و تا 3 مرداد ماه فرصت دارند پاسخ های درست خود را به و دیگر 8 تحویل دهند. به نفرات برتر این به قید قرعه، جوایز نفیسی اهدا می شود. علاقه مندان می توانند برای دریافت کاربرگ های به یکی از و های 8 و یا به به نشانی نارمک، 46 متری غربی، پشت بیمارستان انصاریان (نارمک)، میدان 58 مراجعه کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
رونمایی از سردیس «بی بی مریم بختیاری سردار آزادگی در تاریخ معاصر»

رونمایی از سردیس «بی بی مریم بختیاری سردار آزادگی در تاریخ معاصر»


به (ایبنا) به نقل از و ملی ایران، و بی بی به بی بی در نوشته پریچهر با و ملی می شود. به پاس از های این زن و های او در از در عصر و در روس و در جنگ او در نصب می شود. بی بی از باسواد و روشنفکر عصر خود بود و به طرفداری از برخاست. وی یکی از مشوقان فتح می شد و به یکی از های و عصر است.در هم است که بی بی و از عصر بود. وی و را از پدر و و در جنگ اول به کار بست. بی بی از سرمایه مادی و معنوی خانواده خود تشکیل یک هنگ ملی با روس و در جنگ اول استفاده کرد. وی یکی از مشوقین فتح می شد طی نامه ها و تلگراف های مختلف بین سران ایل و سخنرانی های مهیج و گیرا، افراد ایل را جهت با صغیر (استبداد محمدعلی شاهی) آماده می کرد و به یکی از های و عصر است. بی بی قبل از فتح مخفیانه با عده ای وارد شده و در پدری حسین ثقفی، کرد. به مجرد حمله به پشت بام را - که مشرف به میدان بهارستان بود - سنگربندی کرد و با عده ای از پشت سر با قزاق ها مشغول جنگ شد. او شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. نقش او در فتح میزان محبوبیتش را در ایل افزایش داد و طرفداران یافت، به که به لقب سرداری مفتخر شد. در است که بی بی و از عصر بود؛ به که هنگام فتح توسط روس ها (در جنگ اول)؛ فن کاردف، شارژ دافر سابق آلمان، به برد و مدت سه ماه و نیم در او بود، تا اینکه پس از شکست ها از روس ها و کشته شدن 58 نفر راهی کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت. سال 1316 خورشیدی، سه سال پس از اعدام علی مردان خان در درگذشت و در تکیه های تخت فولاد به خاک سپرده شد. و بی بی و رونمایی از بی بی در سه شنبه 19 تیر ساعت 14 تا 16، در فرهنگ و ملی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
​امام جعفر صادق (ع) محور وحدت امت اسلامی است

​امام جعفر صادق (ع) محور وحدت امت اسلامی است


سید در با در ضمن تسلیت ایام صادق(ع)، داشت: و صادق(ع) می و و به در که به و است. وی با صادق(ع) به نه اهل سنت هم به علم داد: صادق(ع) های در جهان است، همامی که به منظور پاسداری از شریعت پیامبر(ص) به مبارزه با جریان های انحرافی و نهضتی اندیشه محور را بنیان نهاد. به ابعاد شخصیتی و جعفرصادق(ع) و گفت: صادق(ع) توانستند خدمات بسیار زیادی به کنند. جمعه اشنویه اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا رهروی صدیق آن حضرت باشیم. (ع) در بیست و پنجم شوال سال 148 هجری قمری در سن 65 سالگی، به دستور منصور دوانیقی خلیفه ستمگر عباسی به وسیله سمی که به آن بزرگوار خوراندند، به رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
​امام جعفر صادق (ع) ستون علمی جهان اسلام/امام صادق شخصیت تاثیرگذار علمی در کل جهان

​امام جعفر صادق (ع) ستون علمی جهان اسلام/امام صادق شخصیت تاثیرگذار علمی در کل جهان


در با در ارومیه اظهار داشت: (ع) با و که از آن بود به شبهات می داد و دین و به از و های (ص) می شود. وی افزود: های و در شد و هر و در است را رقم زدند. کرد: (ع) و بر است که را در و حتی دانست. وی ادامه داد: مکتب از چنان رونقی بود که چهار هزار دانشمند صاحب نام و بلند آوازه را به و در آن زمان معرفی و موجبات رشد و انسانی را فراهم کرد. به گفته عالی های محبوب اهل سنت بـخش زیـادی از عـلوم و دانش خود را از مـکتب امـام باقر(ع) و صادق(ع) فـرا گـرفته اند و افتخار می کردند که شاگرد پیشوایان معصوم(ع) بوده اند. وی متذکر شد: امروزه آماج های شوم استکبار جهانی است و روز به روز فتنه افکنی برضد و مسلمانان بـیشتر مـی شود، یکی از مهم حربه های در این زمینه، ایجاد اختلاف و تفرقه و تنها راه رهایی از این حفظ وحدت و برادری است که صادق(ع) تاکید زیادی به این موضوع داشتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
نثر آثار تخصصی درباره امام صادق (ع) مناسب نسل جوان نیست

نثر آثار تخصصی درباره امام صادق (ع) مناسب نسل جوان نیست


به گزارش خبرگزاری (ایبنا)، (ع)، 17 سال 83 در به دنیا آمد و در 25 شوال سال 148 در سن 65 سالگی در شد. این با 28 طولانی مدت را در میان است. مرقد مطهر در کنار قبر پدر بزرگوارشان در قبرستان بقیع شهر است. (ع) بیش از هزار شاگرد که ابوحمزه ثمالی، حریربن بن اعی بن فیض بن بن بن بن بن و بن انس از آن ها هستند. در در گفت وگو با در معرفی سیره، و رئیس مذهب شیعه، کرد: مقدس (ع)، همچون پدران و فرزندان طیبین و طاهرینش به منسوب از جانب خداوند، بنابر شرایط و مسائلی که در اتفاق می افتاد، عمل می کرد. ما معتقدیم (ع) همه از یک حقیقت و یک نور هستند، اما در ها و های عملکردهای متمایز از یکدیگر دارند. وی داد: عصر آن از جهاتی و خاص است. (ع) هم غاصبانه بنی را درک کرد و هم شاهد شکل گیری جاعلانه بنی و دو اول این به نام های ابوالعباس و دوانیقی است. این یا در بنی حسن مجتبی(ع)، (ع)، (ع) و (ع) یا در (ع)، رضا (ع)، (ع)، (ع) و حسن (ع)، لذا ضعف بنی را کرد. عضو (ع)، افزود: پس از مرگ بن در سال 125، ضعف و بنی تا سال 132 که بنی بود که به دور از و های بنی ای از خود را به روی بگشاید. با بنی چون های آن ها (132 تا 136، سفاح) بود و چند سال اول در این به دست و و اهل سنت از آن های بردند. هیچ یک از ما این را تا در بدرخشند. از در خود ولی (ع) بیش از لذا در به گر شد و از این حیث را از آن کرد. در گفت: می شود یا ابن که پدر علم (ص) می شود از (ع) این از به این معنی نبوده که در حضور آن در مثل کیمیا یا درس آموخته اند. آن ها می رسیدند، سئوالاتی را طرح و آن ها را دریافت می کردند. این راهنمایی های کلی که از می گرفتند، راه را آن ها در تحقیقاتشان باز می کرد. مکتب اهل بیت (ع) تفکر و تعقل ارزش قائل است؛ به طبیعت و رموز خداوندی. اگر کسی از (ع) یا هر که تا آن صحبتی از آن بود هم می یکی از ویژگی های این است که باید به هر پرسشی و بدهد. رضا (ع) وقتی موقعیتی پیش می آمد به همه های مسلط بود و متون تمام را از حفظ به اصلی آن ها بازگو می کرد. لذا ما هر را پاسخگو حتی در طب نیز از سئوالات شده بود که رهنمودهای نیز کردند. آرامگاه پیش از تخریب در سال 1306 خورشیدی وی در با به لزوم پژوهش های بنیادی و کاربردی شناساندن و به نسل جوان، کرد: متاسفانه ما جامع، روان، شیوا، و از نظر فنی (ع) کم داریم و یا در مواردی اصلا نداریم. از انصاف نباید گذشت که و نیز گرفته، ولی این تخصصی و هرکسی نمی از آن ها کند یا به گذشته و با ادبیاتی متفاوت از ادبیات رایج یا به متن عربی و دارند. مثلا شیخ قمی که محقق بزرگی در و در خود با منتهی الآمال به (ع) کرده، ولی این چهارده است و مستقل به (ع) نپرداخته و نثر آن نیز به چند دهه پیش است و عبارات آن فهم نیست؛ از نظر مستندات است. این نویسنده و و تشیع، افزود: اعیان الشیعه اثر سیدمحسن عاملی به طور و به تک تک پرداخته و از این بخش های به حسن (ع)، (ع) و (ع)، به ولی بخش به (ع) است. مجلسی در تک تک دارد، الصادق . صادق(ع) در جلد 11 قدیم ولی عموما حدیثی دارد. این است، ولی تفصیل زیادی و شاید نسل مناسب نباشد. داد: در های عمومی نیز ما از مهدی پیشوایی به رشته تحریر درآمده که بخش به (ع) به طور جداگانه کار شده است. از رهبر معظم نیز در اوایل کوچکی با دیدم که حجم کمی داشت، ولی دارای مطالب بود. در انسان 250 ساله های 14 اند. در بخش (ع) از مقاطعی از سیاسی، و فرهنگی به زیبایی و شده است. حیاه الائمه اثنی عشر اثر هاشم معروف حسنی با 12 به قلم رخشنده به شده که از نظر و است. این مدرس با به آثاری که و صادق(ع) تالیف یا شده گفت: کتابی با تحلیلی ما اثر عادل ادیب با اسدالله مبشری از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده که این با حجم اندک از تک تک بنا به موقعیتشان سخن رانده و نقش آن ها را به است. قوی و از سیدمحمدباقر صدر به شده که آن اهل بیت (ع) مرزبانان حریم است. این حاصل بحث های صدر پیرامون که از سوی پژوهشگاه صدر جمع و چند سال پیش به شده است. نیز به نام نقش (ع) در احیای دین که موسسه انتشارات آن ها را چاپ و بخشی از این مجموعه به (ع) اختصاص دارد. گفت: آیت الله شیخ عزیزالله عُطاردی هم در این زحمات فراوانی کشیده و (ع) را با نام مسند نوشته است که در آن ها هرچه از تک تک به جای مانده با بررسی جمع و شده است که آن (ع) است. اگر کسی علاقه مند به دیدگاه های و