صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب شرکتحمایت دادگاه سوئد از یک زن مسلمان +عکس

حمایت دادگاه سوئد از یک زن مسلمان +عکس


به به نقل از در به نفع زن حکم داد که به دست با نشد. این زن 24 ساله ، داوطلب پذیرش در از یا شده بود اما او از دست به در این باعث شد که او این فرصت کاری را از دست بدهد. او درنهایت به کمک با در (Swedenrsquo;s Ombudsman) شد که را در این کند. پس از این کار روز به نفع این زن کرد و از به که این زن 3829 (40 کرون) به به او بپردازد. کرد این زن به دست اما دست خود را روی است که به است. در خود این که در این زن، در میان او و دیگران به رفتارهای برخواسته از مذهب اختلافاتی بیاید. اما با در در پاسخ کرد با توجه به اینکه موضوع این مصاحبۀ کاری، در که در آن ارتباط با مشتریان تنها از یا برقرار می شده، بنابراین دست ندادن این زن مشکلی در ارتباطات کاریش نمی آورده است. یک فصل قبل در بر خلاف این حکم را درباره یک زن دیگر کرد. در آن زمان تجدید نظر حکم رد یک زن را به از دست با مقام های مرد را کرد. این زن در حالی از قبول در اجبار به دست با سرباز زده بود که مقامات مسئول گفته این مساله نشان داده که این زن "خود را با جامعه وفق نمی دهد" و بر اساس او را رد کردند. او به عالیترین مرجع قضایی مرتبط اعتراض کرد اما این هم حکم قبلی را کرد. این زن از 2010 میلادی با یک مرد فرانسوی ازدواج است. در سال 2016 هم یک محلی در سوئیس دو دانش آموز یک مدرسه را مجبور کرد تا با معلم زن خود دست بدهند و حکم داد در نپذیرفتن جریمه شوند. ناگفته پیداست کشورهایی که قوانین سکولار دارند برخورد یکسانی چنین موارد مشابهی ندارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​از ادعای میهن پرستی تا بی توجهی به مرگ شهروندان +عکس

​از ادعای میهن پرستی تا بی توجهی به مرگ شهروندان +عکس


به تقریب به نقل از عکس های سالوینی، در یک شام در شب شدن ده ها نفر در پل در خشم از های در این را است. به نسخه هافینگتون پست، سه 14 که بیش از 30 بر اثر یک پل در شهر جان خود را از دست در یک در است. حزب (چپ میانهَ) با از این یکی از را به وی شده که آن به خود در و هستند. شده است. پس از موج در با لا خود را های چپ گرا توصیف کرد. با اشاره به فعالیت های خود در ساعت های پس از وقوع حادثه به این گفت: عده ای از های چپ گرا به اینکه جرات در یک رسمی با حضور 300 نفر در کنم، به من حمله کردند. روز در رم (پایتخت) من در راس یگان امداد ملی، اولین نفری بودم که عملیات نجات در را هدایت می کردم. روز بعد از این پل به سفر کرد. در پانزدهم اوت رویترز از حزب گرای لیگا، معاون نخست و ایتالیا، در ماه های گذشته به اتخاذ مواضع تند علیه و مهاجران، به یکی از چهره های به شدت جنجالی سیاست این و اروپا بدل شده است. رویکرد سرسختانه و سازش ناپذیر جوزپه کونته و به ویژه در برابر غیرقانونی، محبوبیت آن ها در را بیشتر است. این مساله نشان می دهد بین ادعاهای ناسیونالیستی های در خصوص وطن و هموطنان شان تا چه حد فاصله است و نباید از کسانی که شعار وطن پرستی می دهند اما برخلافش عمل می کنند انتظار داشت با رفتاری انسانی داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مصدق، امامزاده خیالی سیاسیون

مصدق، امامزاده خیالی سیاسیون


به گزارش تقریب؛ اسفند ماه سال بود که پس از کش و قوس های شهر تهران، نام نفت را به تغییر داد. عضو شهر ارتباط ذهنی که بین نفت و را یکی از دلایل این می کند و می گوید: با به نام در ذهن با نفت گره این به نظر می رسد. از شهر در یک سال را کارهای حاشیه ای دانست، اما بنظر از روندی است که از آن خود میکنند. این سخن که و نفت در ذهن گره در است. به و نفت چه چرا قبل از سال 1329 هیچ در و به نام شبه است که بعد از در قاجاریه حفاظت از منابع نفتی و هر جنبش ملی در همسایگی هندوستان شد. درست در که بود و با ای داشت، قیام رئیسعلی دلواری و ها وی شد. به این سخنان کنید: بنده خوب از ام. من بسیار و وطن از ام. من در و در با دارم. یک روز آمد و به من گفت: ما حکم ایم ها را بکنند. من به هم خورد. گفت: شما چرا به هم گفتم: چون این که در نفع نه در نفع ماست. گفت: بدهید. گفتم: شما را بر می شود. ها اگر می من می کنم اگر از من دارم. اگر را کند جزء و وطن ها می و من نیستم. ولی اگر من که را کنم به خود عمل ام و کار ام. گفت: شما مرا کرد شما کار را من از شما می کنم. بعد از چند روز من را امن و آمد از من کرد... با و در ها سبب شد که از که را در سمت کند. عین است: ـ 4 1920 با 22 صفر 1339. شوم. پس از از صحت و می دهد که از که اند از و که این در و از و دارند. از که از در می رسد له در بخش اگر بدانند بد نیست که دوستانه به معزی الیه فرموده، خواهش که به خود باقی و از این منصرف شوند. ایام شوکت مستدام. مستر نرمان اما تماس با انگلیسی ها به استبداد صغیر زمانیکه وی از ترس جان خود به منزل میرزا یحیی سرخوش منشی فرار میکند. اسناد زیادی انتصاب به والیگری آذربایجان با وساطت دارد. و نفت؛ که گفته نمیشود تمام افتخاری که به نسبت میدهند، ملی کردن نفت وی است. در حالیکه با مرور استنباط کرد که نه وی یکی از مخالفان ابتدایی این امر بلکه چندماه مانده به ملی شدن نفت وارد گود شده و توانست این جریان ملی را بنام خود مصادره کند. بار زمزمه ملی شدن نفت عباس اسکندری نماینده ملی در 30 مرداد 1327 در صحن علنی شد و با آیت به یک خواست عمومی تبدیل شد. که منجر به تبعید در 15 بهمن همان سال به لبنان شد. در 30 تیر 1328 ای به نوشت و در کمال تعجب را خواستار شد. چیست؟ ساعد بعد از توافق با نفت در و مقابله با ملی شدن نفت، ای با عنوان به فرستاد که براساس آن حق امتیاز ایران از 4 در هر تن به 6 افزایش پیدا میکرد. در 30 تیر خود ضمن موافقت با این و توصیه به آن، حداکثر خواسته خود را تحویل طلا به جای اسکناس از سوی نفت کرد. حتی بعد از راهیابی به شانزدهم، که آنهم با حمایت آیت و ریاست کمیسیون ویژه نفت باز هم وی مخالف ملی شدن نفت بود و اصلاح را چاره کار میدانست. حتی در آبان 1329 که پیشنهاد ملی شدن نفت آیت و یارانش در مطرح شد، با آن مخالفت کرد. و قانون اساسی مشروطه از صفحات مهم که متاسفانه هیچ اشاره ای به آن نشده به وی دانست. کارشکنی در هفدهم، راه اندازی موج تبلیغاتی علیه آیت و یارانش، برگزاری رفراندوم هفدهم و در نهایت با کودتاگران در مرحله اول از کارنامه سایسی است که در تاریخنگاری ردی از آن برجانمانده است. امامزده از واقعیت های جامعه ایرانی در است. این کار افرادی صورت میگیرد که حضور در یک محل را خود نان و آب میدانند و موجه ساختن اینکار اقدام به خواب و شفای تا آن جایگاهش مستحکمتر شود و کسی جرئت پرسیدن نسب آن نکند. نیز یک است. ای که از قبل آن به رسیده اند و نیز در حال است. همینجاست که حذف برگ از واقعی این افراد را مشاهده کرد. جعل ملی شدن نقت، حذف قبل از سال 1329 و مظلوم نمایی از وی در ماجرای از این ها تقدس به این فرد و جلوگیری از طرح هرگونه است. خوب یا بد که با و سرپرسی کاکس معروف عجین شده که ها می آنرا قطعه و یک سرگذشت از دل آن بدست آورند. پس باید را دوباره خواند تا از خلق جلوگیر کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
امکان تعمیر کامل واگن های باری در داخل فراهم شد

امکان تعمیر کامل واگن های باری در داخل فراهم شد


تهران- ایرنا- رجا عصر (یکشنبه) با هدف به تعمیر ریلی کشور و تخصصی سازی ها در این بخش، خود را آغاز کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
هشت پروژه گازرسانی استان سمنان افتتاح می شود

هشت پروژه گازرسانی استان سمنان افتتاح می شود


گاز از پروژه گازرسانی در این همزمان با هفته دولت خبرداد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
دانش آموز گلستانی سریع ترین شناگر 50متر پروانه کشور شد

دانش آموز گلستانی سریع ترین شناگر 50متر پروانه کشور شد


- ایرنا- در سی و دانش آموزان پسر با کسب مدال طلا، عنوان سریع ترین شناگر 50 متر پروانه کشور را دریافت کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
افتتاح مرکز آموزش جوار کارگاهی در فولاد هرمزگان

افتتاح مرکز آموزش جوار کارگاهی در فولاد هرمزگان


فنی و ای با شورای هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بندرعباس افتتاح و آغاز به کار کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
سرمایه گذاری در چابهار معافیت مالیاتی 20 ساله دارد

سرمایه گذاری در چابهار معافیت مالیاتی 20 ساله دارد


به گزارش "غلامرضا پناه"معاون و در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ها و های بی در و در دارد. وی کرد: های مالیاتی، های صفر و ارزان در سبب شده تا بیش از سه و 200 و در به ثبت برسد. و گفت: با یکی از های و محسوب می شود که در این بیش از 160 افغانستانی به ثبت رسیده است. از قطب های است و در می توانند از عدم وجود و تجهیزات، و را یا کنند. و به های این کرد و افزود: با در های بین و به بین در از است. وی کرد: شرق به آب های به و است و به های گوناگون در شرق دارد. پناه فروش و اجاره بلند مدت ارتباط چند وجهی حمل و نقل از هوا، زمین و دریا، واقع شدن در امن و نزدیکترین مسیر به جهانی را از های در این کرد. وی کرد: فاصله نزدیکی با کشورهای پرجمعیت هند و پاکستان و آسان به و خلیج فارس به بزرگترین منابع جهان دارد. و ادامه داد: و های قانونی در این در نظر گرفته شده که از جمله آن تملک 100 درصدی سهام های اتباع ضمانت ها بر اساس قانون تشویق، حمایت در و انتقال 100 و سود حاصل از فعالیت اشخاص ثبت شده به از است. وی ورود ماشین آلات و مصرفی از عوارض ورودی گمرکی، بودن هر از مقررات عمومی و واردات و صنعتی به به ارزش افزوده در از را از مزایای در این کرد. و افزود: از کار به 10 کل کار در این را دارند و گذار مجاز به خرده فروشی کالا نیز است. وی کرد: ویزای 6 ماهه با قابلیت تمدید می شود و ویزا در فرودگاه از نمایندگی وزارت امور خارجه نیز قابل انجام است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
آب و آتش میزبان جشنواره عروسکی خواهد بود

آب و آتش میزبان جشنواره عروسکی خواهد بود


تهران- ایرنا- از برگزاری جشنواره عروسکی در بوستان آب و آتش طی روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سامانه الکترونیکی خدمات رسانی شهرک صنعتی شیراز راه اندازی شد

سامانه الکترونیکی خدمات رسانی شهرک صنعتی شیراز راه اندازی شد


شیراز- ایرنا- گفت: با به راه شیراز، تمام صنعتگران مستقر در این عمده خدمات مورد نیاز خود را به شکل غیر حضوری دریافت می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آب شرب تمامی روستاهای قزوین سالم و بهداشتی است

آب شرب تمامی روستاهای قزوین سالم و بهداشتی است


- - آب و گفت: در حال آب شرب روستاهای استان تحت کنترل بهداشتی بوده و به لحاظ سلامت مورد تایید است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بازنشستگان نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت حق سنوات خود شدند

بازنشستگان نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت حق سنوات خود شدند


- - کشت و هفت تپه روز یکشنبه با حضور در فرمانداری شهرستان شوش خواستار پرداخت حق سنوات خود شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فروش صدمیلیونی کتاب الکترونیک در آلمان

فروش صدمیلیونی کتاب الکترونیک در آلمان


به ایران (ایبنا) به نقل از شده از بازار می دهد نرخ در سال 2018 در این اروپایی افزایش است. های می 100 در این مدت زده می شود. و ای جی.اف.کا (GfK) با آماری نسبی از در سال خبر دادند. به دست آمده و نظرسنجی از 25هزار مشتری ثابت محصولات این ها می دهد در صدر محصولاتشان قرار است. طبق های آلمانی در اول سال بیش از 16 رفته است که نزدیک به 100 دارد. این میزان درآمد از های در حالی زده می شود که این ها به طور متوسط در 4درصد است. کارشناسان اقتصادی در اعتقاد دارند در بیشتر به خاطر های این نوع ها در این بوده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
خرید گندم از کشاورزان زنجانی به 400 هزار و 357 تن رسید

خرید گندم از کشاورزان زنجانی به 400 هزار و 357 تن رسید


- - غله و 14 کرد: خرید تضمینی گندم از کشاورزان این در 38 مرکز دولتی و خصوصی به 400 هزار و 357 تن رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
1300 درگاه متخلف پرداخت اینترنتی مسدود شد

1300 درگاه متخلف پرداخت اینترنتی مسدود شد


تهران- ایرنا- و کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه اینترنتی متخلف مسدود شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
نصب کنتورهای هوشمند مستلزم عزم جهادی در تخصیص اعتبار است

نصب کنتورهای هوشمند مستلزم عزم جهادی در تخصیص اعتبار است


- ایرنا - و آب ای با نصب بر روی چاه های به عزم جهادی در تخصیص اعتبار دارد، گفت: با نصب سالانه یک تا یک و 500 کنتور نباید انتظار داشت که منابع آب و سفره های زیر زمینی در ترمیم شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بازدید علمی از شرکت دانش بنیان صبح پارلای الکتریک آسیا

بازدید علمی از شرکت دانش بنیان صبح پارلای الکتریک آسیا


مرکز بسیج مهندسین جهت های و با فضای کسب و کار و نحوه فعالیت های های اقدام به برگزاری بازدید علمی از صبح پارلای الکتریک آسیا نموده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
پادشاه بحرین در سودای حاکمیت قطر!

پادشاه بحرین در سودای حاکمیت قطر!


به در یک داخلی شده است که آل حق بر شبه قطر است و این هرگز از خاطره ها پاک نخواهد شد. اختلافات مرزی کشورهای اما بر قطر آن هم از بی خود در سال 1350 و سال 1336 وقت شورای ملی، از ایران جدا شده است. به نوشته الخلیج حمد بن عیسی آل این روز جمعه در با بزرگان قبیله النعیم گفت: آل بر قطر از سال 1762 است و ما با قطر یک ملت مشترک هستیم و و نسبمان ما را در می دهد... در این شده است که در قطر در سال 1762 در قطر را به آل اند و شبه قطر به تحت آل در است. است که در قطر به است و این به ی قطر است او در در با مصر نیز از بر قطر به و گفت: ما قطر را می آن ها و ما و پیش از آل ما . قطر و بر سر سه ، و فشت و در سال بود که این از قطر است اما بر به طور جدی در 30 در با آل بر شبه قطر.... و شد. در این در دست که آل بر و به تبع آن قطر را می کند. این از این بود: 1- آل در شبه قطر و 2- نقض آل در شبه قطر 3- تجاوز قطر به در سال 1986. در این خصوص، های وابسته به قطر یا سکوت یا حالت تمسخر به خود گرفتند. اما در سوی دیگر های جریان سعودی، به طور وسیع به پوشش و بیان دلایل بر حق بودن کردند. های الشرق الاوسط، الحیات، عکاظ، الریاض، البیان و های العربیه، اسکای نیوز و ... بازوهای تبلیغاتی آل در این راستا شدند. بر پس از بروز بحران همه جانبه در پنجم 2017 و متحدانش شامل و مصر با قطر در به نظامی* به قطر از سوی ملک بن عبدالعزیز را می توان جدی ترین دوحه دانست. گزینه به قطر و اشغال این از ابتدای بحران، هر چند در حد یک احتمال، اما بوده است. پایگاه تحلیلی اینترسپت در یکم آگوست به نقل از منابع آگاه نوشت: و متحده عربی در تابستان سال 2017 همزمان با محاصره در آستانه این اند، اما رکس تیلرسون وقت آمریکا با این مخالفت کرده است. *** پس از برگزاری با آل بر شبه قطر.... و مدیر های الجزیره در فیس بوک خود نوشت: این مهملات همان چیزی است که موجب به شد، با اینکه استان نوزدهم است، اما سرانجام را به نابودی کشاند. آیا راضی می شود که امپراتوری عثمانی ایجاد یا مملکت هاشمی به مکه تأسیس *روزنامه لوموند در دوم از به رئیس جمهور خبر داد که در آن ملک بود در صورت خرید سامانه دفاع موشکی اس 400 از سوی به این خواهد کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
184 روستا و یک شهر لرستان هفته دولت گازرسانی می شوند

184 روستا و یک شهر لرستان هفته دولت گازرسانی می شوند


خرم - - گاز گفت: طرح به شهر درب و و 34 واحد صنعتی استان همزمان با هفته دولت بهره برداری می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ورزشگاه چغابهرام دورود سال آینده به بهره برداری می رسد

ورزشگاه چغابهرام دورود سال آینده به بهره برداری می رسد


خرم آباد- - و و و گفت:ورزشگاه چغابهرام دورود که از سال 92 تاکنون نیمه کاره مانده است تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
علت ترکیب گازوئیل و آب در خراسان جنوبی در دست بررسی است

علت ترکیب گازوئیل و آب در خراسان جنوبی در دست بررسی است


- ایرنا- پخش های گفت: بعد از چند کامیون در جایگاه منطقه مود مبنی بر ترکیب گازوئیل با آب موضوع تخلف احتمالی در دست بررسی قرار گرفته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ملی پوش تنیس: برای سربلندی نام ایران تلاش می کنیم

ملی پوش تنیس: برای سربلندی نام ایران تلاش می کنیم


تهران-ایرنا- پاک ملی پوش تیم گفت: در های آسیایی افتخار بزرگی است و تلاش می کنیم نام را سربلند نگاه داریم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رتبه دوم خرید تضمینی گندم در کشور به کردستان رسید

رتبه دوم خرید تضمینی گندم در کشور به کردستان رسید


- - در گفت: این با خرید تضمینی 950 هزار تن گندم توانست رتبه دوم کشوری را در این بخش از آن خود کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​با این ترفندها اندرویدتان را امن نگه‌دارید

​با این ترفندها اندرویدتان را امن نگه‌دارید


به گزارش یکی از های های هوشمند است. یک متن باز است و این را می دهد. توسعه دهندگان امکان تغییرات های پیش فرض و را هم که این می سبب به های در می شود. از های به حتما ها را از های رسمی و کنید. به هیچ عنوان از های غیررسمی ها نکنید. موزیک، ویدیو و عکس های مورد نظر خود را نیز از های و امن کنید. خود را به کنید. های های خود را به می و در این به ها، باگ ها و را در از بین می برند. به خود است بخش setting یا و به About و سپس Android را چک کنید. در بخش می با System را به کنید. در بخش نیز می در policy updates و با را بالا ببرید. خود و از نفوذ ها از یک مناسب و امن کنید. بر اساس پلیس فتا، Avast را معرفه می کند که یک رایگان و امن هاست. این از منابع شما کم می کند تا شما کاهش نکند. این و کارت حافظه را اسکن و تماس ها و پیام های ناخواسته را مسدود می کند. وبگردی با این نرم امن بود و قابلیت با زنگ هشدار، پاک و قفل از راه دور را هم دارد. یک ضد امن خود نصب کنید. CM Security، یکی از برترین و پرطرفدارترین های در گوگل پلی است که تاکنون بیشتر از 100 میلیون است. این و طراحی شده و قادر است ها، ها و اسپای ویرهای موجود در تلفن و یا را به و آن ها را از حذف کند. با این می و یا خود را پاک و این پاک باعث شما می شود. این دارای یک ابزار مهم است. قفل نرم این یک قفل نرم حرفه ای قفل نرم افزارهایی از قبیل واتس اپ، فیس بوک، گالری های عکس و فایل ها و سایر ها و ها حفظ حریم خصوصی شماست. از ویژگی های مهم این قفل نرم عکس گرفتن از شخصی است که سعی در جاسوسی در نرم افزارها و شما باشد و با دو بار اشتباه رمز عبور به صورت خودکان از او عکس گرفته شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
2 هزار و 400 ماشین راهسازی در هپکو اراک ساخته می شود

2 هزار و 400 ماشین راهسازی در هپکو اراک ساخته می شود


- - گفت: 2 و 400 به تجهیزات ستاد مدیریت بحران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهرداری ها و دهیاری های کشور در این ساخته می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
2 هزار و 400 ماشین راهسازی در اراک ساخته می شود

2 هزار و 400 ماشین راهسازی در اراک ساخته می شود


- - گفت: 2 و 400 تجهیزات ستاد مدیریت بحران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهرداری ها و دهیاری های کشور به این واگذار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نخستین اجلاس سالانه بین المللی «فین تک» اسلامی برگزار می شود

نخستین اجلاس سالانه بین المللی «فین تک» اسلامی برگزار می شود


به در با این را به که هدف آن آوردن کارآفرینان و تجار کننده در شده است. "عبد از این دو گفت: در یک فین تک که سال شد به این که فین تک یک رو به رشد است که های ای به در اما به و آن است. وی افزود: این به فین تک شود. به فین تک 2018، به در کمک می کند تا از های به حرکت کرده، بازار را با امکان برقراری ارتباط با سهامداران اصلی تجهیز کند و به یک شبکه های متمرکز بر یادگیری، ارتباطات، و رشد گردد. در این همایش بیش از 500 هیات اقتصادی، 17 رسانه بین المللی و داخلی و حامیان مؤسسات و سازمان های مختلفی از مالزی، اندونزی، عمان، لبنان، انگلستان و غیره حضور خواهند داشت. فین تک یا به معنای کاربرد نوآورانه در ارائه است. فین تک، صنعتی در فضای است و به کمپانی اشاره دارد که با کاربردهای می کنند را کارآمدتر سازند. های فعال در زمینه های عموما استارت آپ هستند که می کنند، خودشان را در سیستم های جا بیندازند و های سنتی را به چالش بکشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
کارگاه تصویرگری در کرمان برگزار شد

کارگاه تصویرگری در کرمان برگزار شد


به گزارش (ایبنا) به نقل از کل عمومی و امور بین الملل کرمان، این با هدف سطح با 60 و جمعی از مربیان مراکز فرهنگی و در شد. و و مدرس این که در حاشیه شد، با به این که ایرانی در دوره های مختلف براتیسلاوا، به کسب سیب طلا و طلا شده کرد: در در بین و با از همه می شود. با این که هر کرد: از از به می شود و از را بر آن می کنند. این با بر و با گفت: های و در چون مرگ و ترس و... می نویسند درحالی که باید های بیشتری پاسخ گویی به سوالات ذهنی منتشر شود. وی با این که، سیب و جشنواره را من یک به قلم احمدرضا نشر افق، 1394 ام، گفت: نشر این با ها فرق می کند؛ این در ابتدا و بعد براساس نویسی شد و پیام آن دفاع از حقوق حیوانات و حفظ محیط زیست است. برنده سیب طلای و خطاب به گفت: کلاژبندی در موجب ترکیب بندی بهتر می شود. وی با به کار شب بخیر فرمانده گفت: تمایز این نسبت به های و این است که به زبان جهانی شده و مربوط به همه دنیا است. در این آموزشی، کنندگان با تکنیک منو پرینت کردند و به 20 اثر برتر من یک با امضای شد. در ادامه، تمبر یادبود در از سوی و به این شد. دانش آموخته رشته گرافیک از دانشگاه شاهد است که فعالیت خود را در حوزه ی و از سال 1385 آغاز و تا بیش از 20 جلد که تعدادی از این ها از سوی انتشارات و به چاپ رسیده است. وی که سابقه در لیندا وولفزگروبر اتریشی- ایتالیایی در سال 2005 و 2006 را در پرونده ی خود دارد تا به جوایز داخلی و خارجی متعددی شده است که از مهم ترین آن ها می توان به سیب دوسالانه 2017 کرد. و از ساعت 10:30 صبح تا 14:30 روز پنجشنبه 25 مرداد 1397 در خانه معاصر صنعتی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آخرین میزان صادرات گاز

آخرین میزان صادرات گاز


مدیرعامل ملی گاز ضمن صادرات گاز از امکان فروش گاز از طریق CNG و مینی LNG خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
38 طرح آبرسانی روستایی در آذربایجان غربی افتتاح می شود

38 طرح آبرسانی روستایی در آذربایجان غربی افتتاح می شود


ارومیه- ایرنا- آب و گفت: با هفته دولت 38 طرح آبرسانی در شهرستان های مختلف استان به بهره برداری می رسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان