صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب علم،میرزا طاهر تنکابنی، سیاستمدار فیلسوف

میرزا طاهر تنکابنی، سیاستمدار فیلسوف


- - که عمر را در ادب و و با و از حکمت و انسانیت، مردانه دفاع کرد و مصایب مادی و ناملایمات روزگار هر چند روی تندرستی و آسایش را از وی گرفت اما نتوانست او را از مسیر حق خارج سازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
آشنا کردن دانشجویان با اصول رفتار صادقانه در دانشگاه

آشنا کردن دانشجویان با اصول رفتار صادقانه در دانشگاه


به گزارش خبرگزاری (ایبنا) با از سوی و نشر شده است. و در ای که این است: امروزی در اثر و در عصر و این تغییرات موجب ظهور مفاهیم تازه shy;ای در علم و گردیده است. در این در های و علم و شده در و است. فهم های و از آن با بر و فعلی و و محیط پیرامون به مدد و ممکن می کند و از این طریق می shy;توان تعادلshy; بخش کارویژه با و کار ارائه داد. بر این shy;اساس و علم موجود، ارزیابی آن با و و نقش موثرتر در ترسیم نیازمند بهره از و و آن در و است. به این و و از سال با هدف در های و و نقش و و به و فکر و در شده و در پی ها و در زیر است: 1.پژوهش در و و 2. در و 3. های در و و 4. ها و در های و 5. و بسط ای و روش آن. با به و در ها و های ، به و در های فوق و رشد این و و و در است. نیز این اثر در می نویسد: ثبت نام بخش بین در که نظرم را جلب کرد، میزی پر از جدیدالورود بود. بعد از ثبت نام خواستم تعدادی از آن را بردارم، در نقشه و شهر و کلاسورها و لوازم التحریر، هم توجهم را به خود جلب کرد: یکی از برجسته در . را برداشتم و خواندم. در هفته های بعد در خلال درس ها نیز به تدریج شدم که این و مهم و سرنوشت ساز گاه که سخن از و یا عدم رعایت در می رفت و یا نمونه ای از این موارد ذکر می شد، سکوتی مرگ بار همه جا را فرا می گرفت و همه سعی می کردند، از ابعاد این فاجعه بیشتر اطلاع کسب کنند و مراقب باشند تا خود دچار چنین سرنوشتی نشوند. به این ترتیب، شدم یکی از دلائل پیشرفت و سیستم های خطیر به این مهم موضوعی که مذکور، با زبانی ساده و دقیق، آن را توضیح داده است. لذا گرفتم به کمکی به عزیزمان، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را و بخشی از این را به زبان کنم. دانشگاهی: چگونگی دهی، اجتناب از و به واقعی در ، لیپسون، اثری است که بار در سال 1383 توسط انتشارات شد و سپس ویرایش دوم آن در سال بعد، به آمد. مؤلف، استاد کامل سیاسی در این و سال ها مدیر کالج (بخش مخصوص به کارشناسی) این بوده و این را محبوب در که تاکنون بیش از هشتاد از آن به فروش رفته، را بعد از سال ها تجربه تعامل با آنها و نیز به تحریر درآورده است. او در این علاوه بر آشنا کردن با در دانشگاه، مهارت های پایه در و را نیز به منتقل می کند. در دو بخش سامان یافته است. در بخش اول که نام دارد، در بخش با های سه اصل از روز درس تا امتحان پایان ترم، خوب یادداشت برداشتن و و نکاتی را به گوشزد نموده است. در بخش دوم، به دهی: راهنمایی سریع به تفصیل های گوناگون دهی طبیعی، صوری و سخن گفته است. در این بخش اول این به شده است. نکته قابل ملاحظه آنکه رسائی و تاثیرگذاری این در شیوه نگارش و است که انتقال منظور خود اختیار است. به این ترتیب او از عامه و نیز مسائل تاریخی آمریکا - که عموم کسانی که از دبیرستان به شده اند- آشناست را به خدمت می گیرد تا را به بیاموزد. به با شمارگان پنج در 152 صفحه به بهای 8 تومان از سوی و نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
​مردم‌نگاری بدون حضور مردم؟!

​مردم‌نگاری بدون حضور مردم؟!


خبرگزاری ایران(ایبنا)- حسن گیلوایی: من بر حسب های فکری ای که می . به یک می کنم و هایم را در آن می یابم. و خوانی اَم تابع ای و آن، به ها و می و من چه قدر دارم! در ماه های نیز چند مهم را در دست و از آن ها را و کردم. یکی از را که در ماه های گذشته با دقّت قرار دادم، بر ی مایکل (Angrosino) و ی و هم بود. این هنر و در سال 1396 شده است. من می در باب به بروم. این را قبل از سفر و بعد از سفر و از آن کردم. بر روش است و که می های بشوند و کار مشارکتی بدهند اثر مناسبی است. این به زبان ساده ای شده و به نحو روان و سلیسی به فارسی برگردانده شده است. یکی از های مثبت این اثر آن است که نمونه از تحقیقاتی را که در آن ها از روش شده، ذکر است تا به خوبی با این روش آشنا شود. نوعی روش است و تصور می شود که در تحقیقات بر ضدپوزیتیویستی از روش های می شود. با مند خویش این روش را می کند. در ی شناسی-وقتی که روش می کنند- می شوند. اما می در کنش ی و از این روش می شود. می که ای بر است. من را بر روی جلد از ولی آن ها را و را نیافتم. به و ارج تحت (فاضلی، 1390؛ نشر چاپ اوّل). این را می که ای از را در باب و به دربردارد. لذا مگر آن که نیز که من از آن بی خبراَم. دو مهم را ذکر می کند: جست وجو که از های تا های با را گیرد. به را جدی بگیرند. به که حق به را به دست با که در آن می و به تدریج به عضو مشارکت کننده در آن گروه شوند. (انگرُوزینو، 1396: 45). که انگروزینو را می خوانیم، که در از واژه ی به نحو نادرستی می شود. مثلاً در بحثِ فصلی تحت در درس در هست که به رغم باارزش بودن مطالب آن، بحث ها است و هیچ مطلبی در این فصل بر در درس نیست. به محتوای این فصل، بر یا بر های زیسته ی در درس و کار با در نیست. همین جا است ی را باز هم در باب ذکر کنم. در متنی راجع به ایشان شده است: به یکی از نمایندگان مدرن و در های مهمی در روش این رشته ها است. یکی از های او در این زمینه، ترویج روش بوده است. را یک رویکرد روش در علوم انسانی، و می که هدف و دال مرکزی آن خود و به خود است. منظور از خود در اینجا، است. به اعتقاد در این های را براساس اش تهیه می کند. کارها، تجربیات، فعالیت های شغلی و فراغتی و نقش های محقق، منبعی هستند. به در این خویشتن یا خود به راهبردی روش اندیشیدن، نوشتن و به کار می رود؛ بنابراین در ابژه و سوژه شناخت یکی هستند. با به کاربردهای گسترده آن را روشی آگاهی جمعی می و معتقد است این راهی بروز و تأثیرگذاری و عاملیت است. چرا که فرد از این طریق می تواند های جزیی را به های کلان پیوند بزند. را دموکراتیک ترین روش می داند، چرا که امکان شنیده شدن صداهای را فراهم می کند (ویکی پدیا، عمت الله_فاضلی). نمی دانم متن فوق را چه کسی است ممکن است از آن شود که فاضلیِ عزیز، مبدع است. انگرُزینو در باب توضیحاتی است که این خطا برطرف می شود: یا روایتِ خود، شکل ادبی پیوندی [هیبرید] است که در آن اش را تحلیل می کند. وجه مشخصه ها های پرشور، استعاره های قوی، شخصیت های زنده، های نامتعارف و نیز اجتناب از تفسیر است، طوری که از خلال آن به عمق احساسات پی ببرد. الیس روایتی و در آن به موضوع مرگ دیگریِ مهم در خود اشاره و تلاش که رهایی از آن است. (انگروزینو، 1396: 180). باری، بر در این است که ابعاد را با جزئیاتی مناسب (و نه کسالت بار، مثل بسیاری از های روش تحقیق) توضیح است. ی جالبی که در مقدمه بر ذکر شده این است که کسانی که در می از دور و مفهوم با این وضعیت ایرانی، به مقوله موضوعی و ای شود. در نهایت می توان گفت غالباً رابطه اش را با یا از دست است. (رحمانی، 1396 : 5). می افزاید: تمرکز بر [در] و به جای لمس مستقیم و پیوسته واقعیت و صحبت کردن ممتد و بر تأمل های شخصی، بر هم سایه انداخته است. (همان: 6). در انتها می کنم که من با ی بر بخشی از آموخته های قبلی ام را مجدداَ تحکیم و علاوه بر آن، نکات تازه تری آموختم و نیز در باب پیاده روی و تدوین گزارش آن از این کم حجم مند بهره بردم. لذا از مترجمان محترم و دست اندرکاران نشر آن تشکّر می کنم و آرزوی توفیق بیش ترشان را دارم. به نظراَم است بر (انگروزینو، 1396) را همه ی جویان و بخوانند. دست کم، من به یک جوی وقت شناسی، به خواندن آن محتاج بودم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
علم دینی از راه‌های احیاء عصر دینی و مقدمه‌ تمدن نوین اسلامی است

علم دینی از راه‌های احیاء عصر دینی و مقدمه‌ تمدن نوین اسلامی است


به خبرگزاری و انسانی» با تدریس حجت‌ الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی صبح 14 از 10:30 تا 12 در برگزار شد. در ادامه متن کامل این سخنرانی از نظر شما می گذرد: به لطف این روزها گسترش بحث و مناظره علم و به طور خاص هستیم؛ در چند سال اخیر، هفته ای نبوده که بحث پر حرارتی در این و من، این بحث ها و نقد ها را در عمق و مهم می در این نیز که این با انگیزه و به قصد تخریب رو به رشد بی ارزش و تحکم آمیزی را به زبان رانده اند که هر چند از جهت وجاهتی ندارد، لکن در ابعاد مهمی از پشت پرده حتماً است و از آن کرد. با این من اخیرا با نظر یکی از خوش‌نام کشور، شدم که حقیقتاً آمیز بود، است که من به خاطر این عزیز در نقد عالمانه و مشفقانه نبود، من از به تن قبای زدگی و پا نهادن در مسیری بود که بر نیم قرن آن ای از و به ژرف در آن نمی شد. شدم که را که از ما در صف را به در علم و اند و خود را در این سخت و پر با ای می کنند. به هر من در این بحث قصد نقد کسی را و علم به به علم و می لذا هدف من این است تا و از سخن که در باشد. قبل از می این را شوم که در حال به 10 یا علم که نه مدافع همه این ها نیستم از این ها را مضر قلمداد می‌کنم؛ من در گذشته خود تحت «نظریه بندی علم» را ام و بدیهی است که خود را دفاع از تعریف می این سایر ها در تکامل است و هر چه می به پختگی بیشتری می رسد.   چه بین و و اول، پاسخگویی به این است که چه بین و و شما می که هدف شکوفاسازی های درک معناداری و سپس ساماندهی و بر این درک است. که تا در فهم ها را نفی کند یا آن را به تعطیلی بکشاند، تا با باز بند از عقول ها و هدیه به انسان، قدرت سرکوب شدۀ در هستی و و مناسبات با را به برگرداند. در این میان، است که از و است که بر محدودیتهای فرامادی های دنیایی و غبار از هجمات امیال نفسانی که موتور جهل در می از به آن می شود لذا می و ما لَم است تا را به شما دهد که را نمی دانید. نه نمی در هم دانست. در این آیه به دو مهم می کند: یک این است که یک را می [یا به فهم آنهاست] و تا ها را به او و این است که یک را نمی و هم به های و هم به های بر می که بین ها و این و می را در این به کند که می و او و باشد. اما بخش از به "جهت به آن است که بر یک می به آن دست و خود را در این بر آن بدهد. دقت که این "جهت دهی" مهم است و نقش در که را از گم شدن یا با کوه می این جهت دهی نیز را از و می در آن بخش اول که به به آن است که از طرق به فهم آن باب عقل باز است نه آن با در است و نه درک های آن و در جان است لذا در هیچ ای از چه علم و چه علم غیر باب عقل و عقل را لکن است که عقل و هر از عقل به درک و نیست. مثل شما های را رصد کنید!  است که رصد ها به و خود هم دارد. در که هدف به و رنج های بشر در این و مهم این درد مرگ است نه جامعه. لکن من این است که بر فرض که هدف این مگر می شود و و با عشق و را به حتی مرگ هم، صرف خبر از پس از رنج از مرگ را از بین نمی مهم این است که شود در پس از مرگ از چه می اگر در صدد رفع هم به کند و این و را من این است که آیا یک علم و که از آن دین و بخش آن، و است اما با به دهی و و رنج های بشر است فرد به این بدهد. ضمن من دین را از رفع و دفع می و رشد و همه و است و این یک و این است که به شکل هر دوی کمک می کند.   یک در حال است دوم، به این برمی‌‌گردد که در طی متوالی، یک در حال از هیچ اقدامی مخفی های در هدایت و دهی و دریغ است. در چهل سالی که از عمر سپری شده و نظام در ایران مستقر عده ای با تمام جلوی و معارف را گرفته اند؛ من فکر نمی کنم از این تر در بشریت سابقه باشد. ما بر بیرونی و سازماندهی شده، با یک خودسانسوری هم ایم و آن، به گفتار و رفتار کاریکاتوری طرفداران اعم از روحانی و غیر روحانی، و غیر بر می که در طول متمادی، نه فقط قابلیت های را پنهان حیثیت را در ها از بین برده است و لذا فضلا و روشنفکر از دوجهت غصه دارند: یک جهت، است که از قرن ها قبل به راه انداخته اند و تشدید شده است و جهت جفایی است که از بوسیله روحانیون و کم مایه و متحجّر به می گیرد. سوم این است که ما با علم و تفاوت علم یا با علم قدیم است. در ظاهر علم یک اتفاق بزرگ رخ است و آن، خلع متافیزیک و دین از علم حتی علم و مسیحیت در از ها با علم در اما تعارضی با ذات حتی علم و می با جهت دهی به علم و آن با از آن به در جهت تحقق مقاصد کند منظور از علم از است.   علم چه می پس از نظر من، مساله به امکان و نحوه جهت به علم و بر می گردد. اگر اجازه بدهند تا از دوران بیکن و دکارت و حتی هیوم و امثال او کنیم و به عمق علم طی سده تاثیر دین در جهت های علم که عمدتاً از حضورِ محکمات در سخت علم خودنمایی می با کمتر قرائتی از علمِ معاصر در تضاد است و حتی قرائت ها خواسته یا ناخواسته موید در و جهت های علم می حتی در که در خالص علم شهرت دارد، در نهایت رهایی از دام نسبیتِ مطلق، اجماع علما بر قاعده سودمندی به مثابه یک تکیه گاه علم می شود و به طور خاص بر روی سه عنصر عدم خشونت، صداقت و تساهل می گردد، حتی با اقرار به اشتباه روش در و انسانی، علم را در اتمسفر و زبانی درک آن تفسیر می کند که در آن، از دارند. در ادامه، با امتداد دیدگاه  در را می‌‌کند که از آن جوّ حاکم بر یا وارد سخت علم می شود. می کند که و سنّت، دو روی یک سکه اند و تا زمانی که با یک نشوند فرمان علم را به دست ضمن مساوی با از بین اصل یک و آمدن یک آن هم بر است. در واقع، مرزهای علم را در حد تنزل می حتی لاکاتوش که منتقد می شود و با الهام از تلاش می کند را جایگزین با در نظر یا که از دام نوعی مبناگرایی را در علم می پذیرد، فرق این جنس مبنا با در مشهور مبناگرایان، سیّال یا و ناپذیری آن است. بعد از لاکاتوش، در علم که علم را نماد بارز یک اسطوره می کند و به نوعی، همه به نام مدرنیسم در ساختار علم رشته شده است را پنبه می کند و سپس به نام آزادی، از دموکراتیک سخن به میان می آورد. طور که ملاحظه می کنید، فقط به این هستم که علم و های علمیِ معاصر، و از باتلاق نسبی‌گرایی مشغول خود زنی هستند و تصویری که آقایان از علم و چارچوب های آن می سازند با علم لا اقل طی قرن سازگار نیست. از روشنفکران می شنویم این است که کانّه علم یک علم مطلق است و صحبت از علم دینی، این را به تبدیل می این در است که معتقد است تمدن غربی، هم با زور- نه برپایۀ استدلالاتی که صدق ذاتی اش را می دهد- تحمیل شد، هم به دلیل سلاح های بهتر و پیشرفته پذیرفته شد و در عین حال که چیزهای به همراه داشت، خطرهای بی‌شماری نیز در پی داشت. در جای می‌گوید: اگر علم را با دقت و تأمل بررسی در می یابیم که علم مجموعه ای از های خام روندی است پیچیده، آشفته و مملو از اشتباهات. او می گوید: گرچه تجویزهای شناختی است با شکوه به نظر برسند، اما چه کسی می کند که بهترین روش کشف واقعیات را به ما می دهند؟ این است که علم در شناسی اسلامی، با واقع. لکن این است که آیا فقط حس و تجربه حسی است این را محقق کند یا خیر، این از تجارب حسّی می با بهره از عقل کلی، و و مبتنی بر این بر علم نیز بگیرد؟ است که با در حدّ یقین، کم‌یابی است که در همه های علم و نمی لکن پایه های علم نمی از گزاره های یقینی باشد. با این علم است که از مناطق گوناگونی تشکیل شده است. یک علم یک عقل و است و یک نیز عقل تجربی است که این سه با یکدیگر در تعاملند که من از این تعامل و هم افزایی، معمولاً به تعبیر می‌کنم که این چهار یک را متولد می که اطلاق علم به آن درست است. به اساساً علم اما بر فرض که علم متصف به جهت های خود می دین با ایجاد دگرگونی در سخت و سپس مسیر و مقصد یک جدیدی را فهم و حل مسائل و خلق می کند که با های متمایز است. آنهایی که از علم یک تصویر بی طرف و می دهند، به علم کم توجهند و به رویکرد ابزارانگارانه به علم تن اند این در است که حتی اگر به عمق مبناگرایی، ساختارگرایی یا نهادگرایی هم بی اعتنا خود را تایید نمی کند لذا مجدداً تاکید می کنم که علم حتی اگر مطلوب خارجی دارد. از طرف «یقین» کم یابی در علم جزو فرض می لکن هیچ ایرادی که نقدپذیری و موفق از تونل های نقد، تقرّب به شود و در مواردی، جای یقین را پر کند. بعدی یا پنجم این است که دارای است و است تا بر خود، را مدنیِ بپذیرد که نه خود را محروم از انحصاری جهت های کلان آن علم با در نباشد. دعوای ما با است. در حقیقت، دعوا بر سر است. یک طیف که سرنوشت محتوم علم سکولار و الحادی است و طیف که مجبور به علم و می با دخالت خود در سخت علم و در جهت های و علم در نمایی را مخدوش عینیت به را در مدنی مهیا کند؛ این در است که در علم یک روند عقلانی و پذیر است و حتی در مواردی که باب بسته اصول شدن باب را توجیه می کند. در این مسلّماً با پوزیتیویستی یکسان لذا همیشه گفته ایم که در لفظی است نه معنوی. با این مهم این است که بدانیم آیا مؤمن در و سپس به خود در دانشِ سبک و دهی خود است یا خیر؟ این مهمترین سؤالی است که در می شود و ما می خواهیم به آن بپردازیم.   علم بحث من در این درس گفتار، به علم بر می که فقط در حد می کنم که هیچ روشنی مبنی بر علم جوامع و فقر و فلاکت، خودکشی، بزه و جنایت و تبعیض و ظلم در غرب به قدری
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی