صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب عنوانرویداد بین المللی «اینوکس کیش 2018 » کلید خورد

رویداد بین المللی «اینوکس کیش 2018 » کلید خورد


کیش - - بین های با کیش 2018» و بین بیمه و خصوصی سازی با مشارکت 360 شرکت داخلی و خارجی روز دوشنبه در مرکز همایش های جزیره کیش گشایش یافت .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت


به گزارش خبرگزاری تقریب، متن و های رضا و که از سوی به شده، منتشر شد. را از ذیل بخوانید: رضا متولد 1345 متأهل و 4 فرزند سابقه ایثارگری: در بسیج، در جبهه و جانبازی (25%) تحصیلی و آموزشی: دکتری (DBA) و ارشد و استراتژیک- حقوق- عضو سهند عضو پژوهی (هیأت امناء) مطالعات و های و قائم و در طرح و و (برگزیده به برتر) و تبریز، آذرشهر و اسکو در ای هفتم، و نهم ملی مس و در با آثار ها و در ملی و رفع مجری طرح اصلی بر و های و و و در سفرهای استنانی عضو عضو عضو بازرگانی، و و و در های و کسب و کار عضو و و بازنشستگی کارکنان مس عضو گفتگوی و بخش نایب اول و (مجلس هشتم) (مجلس هفتم) در های و از و خودروسازی و و شمال غرب در فراکسیون های کارگری، و و مدیرکل و استانداری (تبریز) (عج) (بندرعباس) تشویقات و (دریافت لوح تقدیر) در جشنواره شهید رجایی (دریافت لوح تقدیر) (براساس ارزیابی (EFQM)) مجتمع (عج) متن های را از ذیل بخوانید: مقدمه و به و در به جهت بیشترین سهم در به اثرات پسین و پیشین ای با بخش های است. با داشتن های و با از و با از جهت و های جهت : بروشنی می تواند در مسیر شدن و با نموده و در ردیف گیرد. اهدافگذاری های شده عمدتاً بر اصل از و و بخش به و ، و با آرامش و و و و آسیب با از و صدیق و خدمتگزار می باشد. از منجر به بخش شده و موجب مقاوم تر در برابر تکانه های و و مقاومتی و تحق پیشرفت ایرانی- در بخش ، و است. در این راستا سهم و نقش، بر دوش بخش و بخش های و و را عهده دار است. به این هر بخش به مؤلفه های شامل وضع موجود، هدفگذاری کلی و کمی، و های در جداگانه گردیده است. | با به کنونی به و تنگناهای در تحریم، از این تحت "برنامه های خاص در بخش و تجارت" به ویژه، و تاکید شده است تا در اخذ رأی از در های با از تیم در زمانبندی سازماندهی و سریعاً با و علمی، و و نهادها و های بخش گردد. تقدیمی که از تکلیفی و بالادستی و با به و واقعیت ها و های پیش روی به دور از هرگونه اغراق و بزرگنمایی با زحمات تیم متخصص و متعهد و با در های و و بخش ها شده است. رجاء واثق با اتکال به خداوند متعال و با های های ، ها و بخش به درآمده و طی مدت باقیمانده از دوازدهم، گام های موثری در جهت و آبادانی میهن عزیزمان برداشته شود. رضا بخش و 1- بخش 1 - 1 - ها و 1 - 1 - 1 - اهم قوت: عزم و اراده ملی رفع حادث شده و و از ها و های کارگشا امکانات و زیر های و جذابیت نرخ بازگشت در و و اقلیمی و از و (رتبه پنجم در فارغ التحصیلان فنی و علوم) 1 - 1 - 2 - اهم ضعف : در از و و ضعف نگرش سیستمی ، و عدم بین به ملی وری ، نامتناسب صحیح و ضعف در بین (تولید و و (واردات و صادرات) عدم به در های شده در بخش 3 - 1 - 3 - اهم ها: ممتاز و از مادر و و در از های حرفه ای و رشد در پی نرخ ارز و جایگزینی و 1-1-4- اهم تهدیدها: وری و تعطیلی از و با در واحدها عدم بخش های محاسبه و سهم تأثیر بموقع و و با های در فروش نفت و در نقل و انتقالات ضعف در های با های و از غفلت از روزآمد و تکنولوژیک در بخش از غیر و انحصاری از 1 - 2 - کلی وری کل سهم از در و در سهم و نقش بخش در های بخش و تصدی گری سهم با و در و و به و در بخش جذب و پیوستن به با و پایداری های در به 1 - 4 - بخش به به ترسیم شده ، بخش به شرح زیر می گردد: ١- و کسب و کار 2- و های و ها 3- وری 4- و 5- از بصورت با اصل شدن 6- از به با و 7- در 8- و بین با های و 9- ها و های و بر 1-5- های جهت به به و فوق ، های به شرح ذیل تعریف شده اند: 1 - 5 - 1 - و کسب و کار و های تابعه به با در طرح و و بازدارنده و مراحل آن ها طرح های و روز آمد و بخش ذینفعان به ذیربط و درگاه های و راه و نرم افزاری در های از و راه 31 مرکز کسب و کار و ای فنی، و و های به بخش جهت در 1 - 5 - 2 - و بنگاهای و ها سند با و های و بازنگری، و متبوع در های و ای و فهرست موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره 26725/ت 48462ه مورخ 11/ 3/ 93 در عدم مشابه و های فیزیکی (شهرک ها و نواحی صنعتی) با ملی به های و با نرخ ترجیهی یا یارانه از و ها از و و های در هر رشته و با و از های بنیانی که در بر را در مکانیزم بهم رسائی (Matchmaking) می باشند. آ-5-3 - وری از وری ، و و های و داده های تلفیقی عمیق و جدی به و و تربیت متخصصین به مهم وری و اندازه 1-5-4- و از جذب به خطر از های از و طرح های با بخش از و از همایش های بین در معرفی های ، جذب در بخش و توانمندی های و و ملی به از سنجش و های خرد، و های های که بیش از 30 درصد یک (کالا یا در را هستند. آ-5-5- از و های ملی از و ستادهای متناظر از برندهای و بین شدن آن ها و در برگزاری های از و از ها و ها و اعطاء به و و از های 1 - 5 - 6 - از به با و از و های و از های ای ، و از شکل های بخش از و های و در و سهم و در های های های طرح های و کاربردی شدن و در جهت بخش و و از ها و پایانه های دانشگاهی و تحقیقاتی از طرح های و جهت و و ، مهارتی و و پیشنهاد به علوم، و و از های و و و های سهم طرح های و در اعطایی به ها و و با کشورها و های از های و در های 1 - 5 - 7 - در و کارآمدسازی ایمنی، بهداشت، و (HSEE) از و و بازیافت پسماندهای الکتریکی و های آب در بخش (با آب بر) و به بر از تصفیه های پساب های های در از طرح ناوگان خودرو سنگین از کم و پربازده طرح جایگزین فرسوده با پر بازده و کم 1 - 5 - 8 - و بین با های و تعمیق و با هدف بسترسازی و از ها با منطقه، مسلمان و آسیایی از های با هدف و سازنده از های در مناسبت ها و بین درخصوص ها و های ای و بین در و های با هدف و بخصوص و 1-5-9- ها و های و بر از از محل طرح کمک به و تجدید و بخش ها و اهم قوت: و غنی و غیرفلزی در از تحصیل و در و پتانسیل های در قطعات، تجهیزات، مصرفی و ای ارزآوری بخش و و کل در اهم ضعف: عدم یکپارچگی های و سهم در ثابت کل وری کل و عدم از ابزارهای در بخش توجیه و شکاف و فرسودگی و رفع تعارها با و اهم ها از در و به آب های و به روند صعودی و ارتباطات در جهت متوازن ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز کلی نقش های غیردولتی در های بخش جهت راه که با و محوریت شده است ارتقا سهم و های در ملی از های و و جهت از خام فروشی و وری بخش با هدف در پذیری، سهم و نقش بخش با هدف در جذب و صیانت از و موردنیاز آنده و و کار ایمن و خصوصاً منجمله آلومینیوم، مس و فولاد کمی و در سال 1396 و کمی آن تا افق 1400 ؟؟؟ جدول؟؟ بخش و بر و از جذب کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و در بخش و جهت های و های جهت بر و از جذب و در دار در طول ششم از و روز در های و ها های و مکانیزه ثبت محدوده های (تکمیل طرح کاداستر) از و و جهت جذب های بین با های صاحب و روز در های های مالیاتی، گمرکی، و عوارض و آ ها های های در بخش کانی های از دار و آوردن گران در طرح های از طرح پهنه های به سمت عمقی و تحت الارضی و کشف زیرزمینی در به سمت پروازهای ژئوفیزکی کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و و و تکلیف پروانه های و صادره با های و بخش به در با جدیت و های و آنلاین و مرحله از طرف ذینفع و با و جنگل ها و و های جبران و در ها با هدف نگاه به و در بخش با بالاتر و با و تبادل تفاهم های و و رینگ و ابزارها و بسترهای و بخش به فنی و و از های در و و های گمرکی محوصلاتی که در به حد دارد. بخش و با هدف با و به و جهت های و جذب و های و از تجارب حکشورهای در جذب در و و و جذب دهی و سهم بخش و در از ملی و ها و اخذ و های در بخش (معادن و کوچک) و گلوگاه های و تجهیزات و (اکتشاف، استخراج و آزمایشگاه) و رفع وری در آب و بازیابی آن در و از های کم آب بر و و با هدف و و حفظ با ملی و اهتمام جهت اهداف، میعار وری و و های با هدف خام و های بخش منطبق با فنی و تسریع فنی معدنکاران بخش ها و اهم قوت: نوزدهم در بین به بزرگی و اهمیت ژنو اکونومیک در ای با 450 میلیون نفر جمعیت و با 500 میلیارد دلار سالانه و های اقلیمی، تاریخی، و مذهبی و برخوردداری از های و در از حیث و پتروشیمی و های نفتی، و فنی های در مبادلات اهم ضعف: های بزرگانی (حمل و نقل، و...) سهم با و کم وری کل در رشد بخش سطح و فنی در و جذب ضعف بنیه اغلب های سهم غیررسمی و به های و و ضعف کارایی اهم ها: از در و از ترانزیت (صادرات خدمات)، و در پیرامونی با 15 و مجاور و کار در از فراوان نفت و گاز و به و به آب های های بالقوه و بالفعل به در (صنایع پتروشیمی، فنی و و...) اهم تهدیدها: ای نام کسب و کار و های یکجانبه ضعف جدی در کارگزاری با هدف شدید نرخ ارز و چند نرخی آن گرا و کم توجهی به ملی در و و تغییرات مدام جهت های و عدم و و راه در جهت عدم اجماع ملی و در در و و عدم فرماندهی در بخش و منفی بین های در هدف ضعف و عدم و پیوستگی های صادراتی، و و در و به علت ضعف های (جاده، ریل، بندر، کشتی، هواپیما، کامیون ، هتل و...) کلی وری در بخش و و سهم بخش و در و سهم و نقش بخش در و در بخش جذب در نهادینه در سهم از کل بخش از و با هدف به در و بین و در با غیر از به هدف و و به از مؤثرتر از های بخش و های های جهت از و و با هدف به در با هدف آن با جهاد و در نظر و فشار به و اصناف از ساختارهای و خدمات، و و ها های پخش و های صنفی ولجستیکی و از روان و های سند و راه در و و روزآمدسازی شیوه های بر و جهت و و و و و و های خرد شناسایی، و از های و فروشگاه های و آپ های و به های بخش و بین و در با غیر از از های سفارت های در خارج از و کمی و رایزن های در هدف به و های فرامرزی (کاهش زمان - های ترخیص- مجوزها) و با یاجاد های مشترک و از های و و های دوجانبه و چندجانبه و ای و نام و نشان - های های و از های و در و های از و جذب کمک به تبلیغات، بازاریابی، رسانی، آموزش، در های بین و های به هدف و ها و های مویرگی در هدف و ها و دو یا چند به از و های های و جهت همپیوندی و هلدینگ های از و (بسته شستشو و...) جهت با های صادرکننده به (ترغیب و سازندگان به با تولیدکنندگان داخلی) از ای از و از با از و به از های با های و ای از بخش و های در جهت فکر با هدف از دیدگاه های و های بخش های بخش های با بخش جهت و رفع و حذف مخل بخش و انحصارات در بخش و و در موارد خصوصی، ها و زدایی به شروع و کسب و کارهای در جهت حذف و غیر گر با خود بخش در جته کسب و کار از الکترونیکی فرآیندها و (تولید اتکا، رصد و برخط های تجاری) از و های و شتاب دهنده ها (استارت آپ ها) با به خاص و فشارهای و خارجی، به در جهت مردم، های در خاص با بخش و در که پیشتر شد، طرح شده است. این ها و به شرح زیر می باشند: و با هدف و عمومی: و و های و و های در و به طوریکه هر یک از های ذیربط، و های خود را به و دهند. با هدف آن سطح پاسخگویی تیم با اختیارات در و جهت با های ظالمانه و جدول و هدف خانوار با به و از بهنگام هدف هدف از قبیل کارگران، کارمندان وو... . حساس، و اولیه و ای سناریوهای با فوری سازوکار بورسی در های و پیش بازه های زمانی تقاضا و هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت از در مواقع پرمصرف و راه سازمانه و در رصد و و بهبود، و های و و و از در امر راهبری و های با و (انبارها، ثبت سفارش، حمل و نقل و...) به شناسه هدف با از ای پرهیز از های مخل به موقع اعتبارات و از از تعاونی های مرزنشین، ملوانان و های و از از منظم، به روزآوری وقواعد مربوط با روش های و روش های کسب و کارها و و بر مبنای اثربخشی و های در جهت غیرنفتی: (از و پردازش آن) از با به و از موقیعت در جهت با شرکای ای نمایندگی در و های به و های و به و هدف و به جای خام و ای و های و در جهت با به های (بسته از و ضمانت های صادراتی) خریدار و فروشنده بین از و و هاب های ای مالی، و های ای فقر و و مرزی: احتمام به در بخش و با هدف و این همسو با با مأموریت به های ای جهت و های و با های ای با هدف محرومیت و شدن طرح های در این های و در جهت بر از در و و به از و از های در بخش و تجارت: از طرح های زا به در کمتر برخوردار های های تعطیل شده و از مکانیسم های و ارزی، در گردش، معافیت ها، ها، های و هم صنف از آپ ها در بخش و کارخانجات از های - که بتوانند با مجوز بدون کارخانه از های بلااستفاده و به و نمایند و در جهت به های و های با هدف با فساد و و ها و بر حسن های و عادلانه و همزمان به و آحاد در های و نیز در های اقصتادی با مطبوعات و ها جهت همگانی به و از های جهت ارایه به طرح های فرآیندهای و خارجی: راه به گروه راه های کسب و کار راه و و بازمهندسی فرایندهای با ثبت سفارش و کارت راه و با هدف حداقل 3 برابری خرد (صنایع و و خانوادگی) در های بر کمی و آپ های و های و سربار در شده از راه در های راه تهاتر با به یوژه های و و معماری و در و و مدیریت، پروری و در غیرحاکمیتی به ها، ها و بخش تمرکززدایی و تفویض در تمامی سطوح اعم از ستادی و صفی با اصل توازن و جدی و از درون و گرایی، به بانوان و ترجیح از به تنها معیار انتخاب و تعراض در ها، ها و و های شفاف، و با کارشناسی، کارگروهی، خرد جمعی و اقناعی به جای فرد و دستوری و و تعهد و مدیران به های قانونی از ششم و و الزامات و ها وفاق ملی، و همه از های و قوه قضاییه و های ا جرایی به پول و اعتبار، و و ارزشمداری و به سمت به های پولی و و پیش شدن متغیرهای مهم بخش و و با بخش (نظیر روستایی، تبصره 18 و...) تضمین و در جهت بخش دهی و در گذاری، و ها و و و های بخش های نظر و های بخش های نظر و مخل و و و جاری بر در سطح و هوشمندانه در و در جهت و های بین در ها و وریه های و از تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های بعضاً موازی و متناقض در های پولی، و همراهی و نهادهای در های شده به رفع انحصارها و برقرار در تحت دادن و قاعده مند های انحصار و مرجع: سند چشم انداز در افق 1404 های معظم رهبری (سیاست های کلی های کلی بخش های کلی بخش معدن، های کلی اشتغال، های کلی اصل 44 و...) ششم و و تکالیف مندرج در سال 1397 با بخش دوازدهم و های جمهور راه بخش و سند و شده وقت در دوازدهم به با بخش و (قانون رفع و کشور، کسب و حداکثر از ت وان و در و توقیت در امر صادرات، صنفی، و...)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
فلسفه و تاریخچه پیاده روی اربعین حسینی

فلسفه و تاریخچه پیاده روی اربعین حسینی


- روز های به (ع)، همه جا را بوی و خاک می و با پای تن به مولایشان می شتابند. اما به راستی چه راز و سری در این کار نهفته است و چه ای پشت این روی می کند؟! روی روی است از از به سمت شهر در جنوب بغداد، به منظور جمع شدن همهٔ آن ها در چهلمین روز پس از کشته شدن بن علی، سومین در واقعهٔ عاشورا. می شود روی در حکومت صدام ممنوع بود. روایات در (ع) با پای که اجر و دارد. به از (ع) در (ع) با پای می کنیم: (ع): یَا ص. وَ فِی [الْمُفْلِحینَ الْمُنْجِحِینَ]حَتَّى مَنَاسِکَهُ الْفَائِزِینَ أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. یُقْرِؤُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ مَا مَضَى . اى حسین! کسى که از منزلش آید و قصدش قبر ابن على (ع) اگر رود منّان به هر که یک و یک از او محو مى تا که به حائر برسد و پس از رسیدن به آن مکان حق او را از رستگاران مى دهد تا که و را به که در این او را از مى کند تا که در این وقت اى نزد او و مى گوید: خدا (ص) و به تو مى فرماید: از عمل را کن، ات شد. روی به در روز از در بین ولی آن نشده. سید را سنت و از که در بنی و بنی نیز به این اند. شده است این سنت شده را (زادروز:14 دی 1217 مرگ: 8 مهر 1281 خورشیدی) کرد. ادب در از در در این را به در مکه و به های در آن که به و می اند. ادب در سال 1388ق/1967م شده و آن، را بیش از یک نفر زده است. با شدن نوع از ها به سفر های شده و ها به شکل گرفت. پس از و با شدن آیت سید به یکی از و با و نجف به علت و وی در به به به یک سفر در بین نجف شد، ضمن از نیز در سفر را می نمودند. روی روی و حرم (ع) در روز چرا که بن و در سال 1281 با پای از و در صبح که از (ع) می به و طبق که در در روز (س) و با و نفر و پس از با قبر (ع) را و از شد. اهل بیت چون به بن را که با تنی چند از بنی و هم با به و سخت و و و بر خود زده و های جانسوز سر دادند و روستا های مجاور نیز به پیوستند، علیها در میان جمع آمد و گریبان چاک زد و با صوتی حزین که دل ها را جریحه دار می کرد می گفت: وا اخاه! واحسیناه! واحبیب و ... سپس بی هوش شد. آن گاه ام کلثوم لطمه به زد و با صدایی می گفت: محمد مصطفی و علی مرتضی و زهرا از اند و دیگر نیز به زده و گریه و شیون می کردند. سکینه، چون دید، فریاد زد: وا محمداه! وا جداه! چه سخت است بر تو تحمل با اهل بیت تو را از دم تیغ گذراندند و بعد عریانشان کردند! می گوید: با بن به عزم قبر آمدم و چون به رسیدیم، شط فرات و غسل کرد و ردایی همانند شخص محرم بر تن کرد و همیانی را گشود که در آن بوی خوش بود و خود را معطر کرد و هر گامی که بر می داشت ذکر خدا می گفت: تا قبر رسید و به من گفت: دستم را روی قبر بگذار! چون کردم، بر روی قبر از هوش رفت. من آب بر روی پاشیدم تا به هوش آمد، آن گاه سه گفت: یا حسین! سپس گفت: حبیب لا یجیب حبیبه! و بعد کرد: چه تمنای جواب داری که در خون خود آغشته و بین سر و بدنش جدایی افتاده است! و گفت: من می دهم که تو پیامبران و مؤمنین هستی، تو سلاله هدایت و تقوایی و پنجمین نفر از اصحاب کساء و عبایی، تو نقیبان و سیده بانوانی و چرا نباشد که دست سید المرسلین تو را غذا داد و در دامن پرهیزگاران پرورش یافتی و از پستان ایمان شیر خوردی و پاک زیستی و پاک از و دل های مؤمنان را از فراق خود اندوهگین کردی، پس و رضوان خدا بر تو باد، تو بر طریقه که برادرت یحیی بن زکریا گشت. آن گاه چشمش را به اطراف قبر گردانید و گفت: بر شما ای ارواحی که در کنار نزول و آرمیدید، می دهم که شما را بپا و زکات را ادا و به معروف امر و از منکر نهی و با ملحدین و کفار مبارزه و جهاد کرده، و خدا را تا مردن عبادت کردید. و کرد: به آن خدایی که را به حق مبعوث کرد ما در شما شهدا در آن شده اید هستیم. می گوید: به گفتم: ما کاری نکردیم! اینان شده گفت: ای عطیه! از حبیبم خدا صلی وآله شنیدم که می فرمود: من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم هر که گروهی را با همانان محشور شود و هر که عمل جماعتی را در عمل آن ها خواهد بود. احیای مجدد روی شیخ روی پس از این در برهه ای از به ورطه فراموشی سپرده می شود و در نهایت شیخ دوباره می شود. این بزرگوار بار در عید قربان به روی از نجف تا اقدام کرد که 3 روز در راه بود و حدود 30 نفر از دوستان و اطرافیانش وی را می کردند، نیز با وی بودند. از آن پس تصمیم گرفت، هر سال این کار را تکرار ایشان آخرین بار در سال 1319 هجری با پای به حرم اباعبدالله (علیه السلام) رفت. نشانه های آری! از آن پس بسیاری از اهل بیت و (علیه السلام) و نیز علما و حتی تقلید با پای به سفر جواد آقا ملکی تبریزی یکی از عالیقدر جهان تشیع که خود بار ها با پای از علویه، رهسپار شده و روز می گوید: به هر روی بر کننده لازم است که بیستم صفر (اربعین) را خود روز حزن و ماتم داده بکوشد که را در مزار حضرتش (علیه السلام) هر چند تنها یک بار در عمرش چنانکه حدیث علامت های را پنج امر ذکر است: 51 رکعت در شبانه روز، اربعین، انگشتر در دست راست کردن، پیشانی بر خاک گذاشتن و بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِrlm; گفتن در ها (ترجمه المراقبات، کریم فیضی، صفحه 85) همچنین على بن میمون صائغ، از نقل که آن فرمودند: اى على! قبر را کن و ترک مکن. عرض کردم: کسى که آن را کند فرمودند: کسى که کند آن را، به هر که برمىrlm; یک نوشته، و یک از او محو مى rlm;فرماید و یک درجه مرتبهrlm; اش را بالا مى rlm;برد و به رفت، حق دو را موکّل او مىrlm; که خیر از دهان او خارج می شود را و شر و بد مىrlm; را ننویسند؛ و برگشت با او وداع و به وى مىrlm; گویند: اى ولىّ خدا! گناهانت شد؛ و تو از افراد حزب خدا و حزب او و حزب اهل بیت رسولش مى rlm;باشی، به خدا قسم! هرگر تو آتش را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را دید و تو را طعمه خود نمود. (کامل الزیارت ص. 134) و روز در نگاه آیت خامنه ای معظم و روز در اول فرودین سال 1385 کردند: جاذبه در روز است که جابربن را از می کند و به می کشد، این است که هم با گذشت قرن های متمادی در دل من و شما هست . روی در کلام آیت مرحوم آیت العظمی (ره) در این باره کرد: (عج) پس از ظهور، خود را به واسطه (ع) به همه معرفی می کند. بنابراین در آن باید همه مردم عالم، (ع) را شناخته باشند و روی فرصت این کار است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
جشنواره کتاب کودک و نوجوان در پایتخت کتاب ایران برگزار می‌شود

جشنواره کتاب کودک و نوجوان در پایتخت کتاب ایران برگزار می‌شود


به گزارش خبرگزاری تقریب، به نقل از ستاد اطلاع خوانی، نخستین و در روزهای و دوم تا و در چهارمین شد. در این های از جمله حضور چهل و در شهر و و این های متعدد، شب های شعر و خلق با آب و... دو ملی با آب، می شود. در خبری این که پیش ظهر امروز در و شد، علی اصغر سید و در در سخنانی این گفت: مهم و اعتبار این از این جهت که با پردازی، تلاش و خلاقیت گردشگری، هتل داری و گاه های بومگردی در بخش شکل گرفته و می شود. وی افزود: یکی از مهم اهداف ما در جلب غیر عمومی، های و بخش بود. با می از آن شده است. هم این در به طور و با خوب در و می شود و های و در شد. از این در آن ملی و را نیز جلب کنند. این می دهد های غیر در های و را و ست شود. و هم و را به یکی از های مهم این و کرد با و باشد. اکبر و نیز در آغاز سخن گفت: امید داریم همان طور که تئاتر و در همدان می شود و هم و در اصفهان رقم می خورد، و هم در شهر شود. ما سعی کردیم از فرصت بودن شهر بهره ببریم و با تمام توان و جلب توجه رسانه های سراسری و حمایت معنوی وزارت و راه را ای در و باز کنیم. این در به تشریح های این پرداخت و گفت: در چهار روز جشنواره، های داشت. در این مدت چهل و ده و میهمان شهرستان تابعه و روستاهای این منطقه بود. ها و ها و های با شعر، قصه گویی، ترجمه، سفر و ادبیات، و چالش آب، و و ... داشت. افزود: این ها در دو بخش بزرگ سال و هم کودکان و ها شد. بر آن صبحگاه را و اول صبح در حاضر می شوند و در صبح گاه با بچه ها گفت وگو کرد. بر این ها ما ای از ها و را در گاه های بوم و هم سالن هتل های شهر داد. شب شعر و شب و شب تجربه و تقدیر از ادبیات و و نقاشی و و نیز از فعالیت های این است. در این هم ستاره رئیس و نیز از با موضع آب خبر داد و گفت: و با در سطح ملی شد و هم زمان با مراسم اختتامیه و در روز و و روایت و تصویر هفت و هفت معرفی شد. داد: به برگزیدگان بر تندیس جایزه، هزینه سفر چند روزه به و برخی کشور و اسکان در گاه های بوم شد. هم آثاری از صنایع دستی و چاپ ها و تصویرهای از جوایز این بود. ساز و کار رقابت خلق و با آب هم به این شرح که و های رسیده بررسی می شود و آن مواردی که واجد ارزش های و خلاقانه هستند با تایید هیات داوران، شرکت کنندگان با مشورت و تصویرگرهای پیشکسوت آثارشان را خلق می کنند. این مقام مسئول در و ملی با مضمون آب در هفت سال گذشته را یکی از های این اعلام کرد و گفت: برتر با آب با لاک پشت پرنده شد. همچنین در این جعفر توزنده و جزیئات این با و توضیح هایی ارائه کرد. در پایان از پوستر رونمایی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد

کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد


به خبرگزاری و در های را به کاربردی و بحث و می دهد. در تعریفی از می به و به در یک است. مند است که و های سازمانی است و مستلزم توسعه و مند ها، شایستگی ها و تخصص های در حال و آینده است. در را بدین صرت می در عبارت است از افزایش توان کارکنان های در نظریه پردازی در امور اجرایی-سیاستی و خلق در های عمومی. در در می و در می شود. در به هرم و آن و می کند و می که از این را اند که که ها و در یک هرم است که به مدل هرم است. در این هرم های که به خود ندارند. در فصل به سه و مدل های می کند. فصل دوم این با ها و های به های از مثال هایی در های می پردازد. نکته مهم این است که و مدل ها را به مستقل نمی کند. بلکه به موردی را کرده است. فصل سوم به های فنی و اسناد فناوری می پردازد. معتقد است که فراتر از است، برچگونگی و طبقه ها و توجه دارد، در حالی که دانش،کار و ترکیب اطلاعات، تبدیل آن به و استنتاج و کاربرد آن را وجهه همت می دهد. رویکردی کاربردی، فرایندی، تحلیلی و معطوف به تصمیم گیری است. در این فصل به های در ها و همچنین استفاده از ها و خانه می کند. در فصل چهارم به و استراژی می و می گوید: مقصود ما از ریزی و به در یک است. پرسش اصلی این است که چگونه و شود و چه ای به کار گرفته شود؟ در واقع ای است که های را نموده، آن را به وظایف پیوند می زند و دسترسی آن را افرادی که به آن نیاز دارند فراهم می کند. فصل پنجم به می پردازد. در این زمینه با به اینکه روش این کار تلفیقی از مدل کشف، و با مدل ای سیاستگذاری است. در معرفی این فصل می نویسد: این فصل در پی روش شناسی های ضمی و در های عمومی، اعم از و غیردولتی، ترکیبی از مدل اکتشاف، و با مدل ای است. در فصل ششم یا آخر به نرم افزاری پیش می پردازد. در ذیل این بحث می چهار رکن که عبارتند از دهی، کاوش، و نامگذاری(برچسب زنی) و جستجو. و (مدل ها، ها و ها) تالیف کیومرث اشتریان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی علوم در 430 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه به قیمت 30000 تومان منتشر و روانه بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​هرآنچه باید از مجازات ها در «قانون جرایم رایانه ای» بدانید

​هرآنچه باید از مجازات ها در «قانون جرایم رایانه ای» بدانید


به به طور از های ای یا با از یا ها یا وجه یا مال یا یا یا خود یا بر رد مال به آن، به حبس از یک تا پنج سال یا شد. به پیشرفت جوامع و به ویژه ها و سبب شکل شده است که نه دور، به این شکل نداشت. که با شکل و خاصِ و در عین به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار و سبب شده است که های و از به و آن ها و را با آن ها کنند. یا ای (Cyber fraud) یکی از این است که در اتفاق می افتد. بین 2 نوع کلاهبرداری! همان طور که از اسم ای پیداست، این جرم در محدوده ای خاص قابل است و آن هم در و بین های ای و های است. از همین نکته، یکی از های مهم این جرم با معمولی و مشخص می شود. در جرم در دنیای واقعی رخ دهد و بزه بخورد و مالش را در اختیار اما در ای، از و با ها و حتی بزه وی را می کند. از در های های دست می برد و آن ها را به خود می کند. است از با شخص و با وی از و با را از و به خود کند. در این با این که را به نظر می عمل یاد شده و می از در یک مرتکبین ارتشاء و اختلاس و محسوب شود. با این تشخیص مصداق، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ای در سال 1388، قانونی را تحت ای، به رساند. در 13 این قانون، ای شده است: به طور از های ای یا مخابراتی با از قبیل: یا ها یا وجه یا مـال یا یا یا خود یا بر رد مال به آن، به حبس از یک تا پنج سال یا از بیست (20.000.000) تا یکصد (100.000.000) یا هر دو شد. در این ماده، رفتار هایی را که به وسیله آن ها جرم ای محقق می شود، است. از ورود ، به است. مثال، کسی که عابر را برداشته و با واردکردن رمز آن در خودپرداز، وی را خالی می جرم ای، با داده، شده است. ، شامل انواع تغییرات جزئی و کلی در های است. یک بدهکار بانکی، در های خود می کند و قسط را، شده نمایش می دهد. همچنین، از محو حذف دایمی است؛ به طوری که امکان بازیابی باشد. این که بدهکاری، سند بدهی خود را به بانک، از بین ببرد. ، رفتاری برعکس محوکردن است و در این ای را که به می آورد. به نمونه، فرد خود را به طور طرح ترافیک می کند یا غیرواقعی ای را در خود می دهد. بخوانید:اپلیکیشن های خوش آب و رنگی که کار دستتان می دهد! ، یعنی قطع جریان دسترسی به اطلاعات. این ای به این است که هنگام وجه یا مال از یک به که وجه از شخص الف شده و هنوز به شخص ب در این فاصله کوتاه، ها شوند و فرد کلاهبردار، وجه را خود کند. معمولاً سایت های وجه و به از این و نیز کپی کاربرانشان ای استفاده می کنند. مربوط به و دستگاهی است که ها در آن می شود. ای، با اختلال در خود ای و نه های آن، به کسب سود و می پردازد. عایدی ای چیست؟ ای هر مجرم با جرم در پی کسب سود است. در ای این کسب سود به منفعت، یا مالی، به طور است. در سنتی، صرفاً و بردن مال آنان جرم دانسته شده اما در ای، اگر هرکدام از منافع مذکور را به طور کسب به ای می شود. در عبارت بالا، از وجه نقد و دارایی های شان است. چیزی است که سود از آن حاصل شود و امری است که فرد یا نهادی ارائه می دهد و در قبال دریافت آن پول کرد؛ مثل مترو و تلفن. از مزیتی است که فرد آن پول کند؛ امتیاز تراکم شهرداری. ای این را بر رد به یک تا پنج سال حبس یا 20 تا 100 یا هر دو است. شاید این با توجه به گذشت نزدیک به 10 سال از ای، کم به نظر برسد، اما حبس و در کل، مجموع این جرم نسبت به دیگر ای، در سطح بالایی دارد و دهنده اهمیت برخورد با این جرم است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
فرهنگ عرصه اجبار نیست!/ سیاست‌گذاری فرهنگی چیست؟

فرهنگ عرصه اجبار نیست!/ سیاست‌گذاری فرهنگی چیست؟


به ایران(ایبنا)، پنجمین از های از به همت بین با و یکشنبه 29 مهر با علی کاراندیش، ویژه و در شهروندی، و در سالن اجتماعات و شد. بین در این توضیحاتی را های در کرد و گفت: یکی از ابتکاری در و تشکیل است که امسال نیز در نمایشگاه غرفه ای را به خود بود و با 5 شد. 200 به و هنر شد. وی با به طراحی سال گفت: این نیز است در سال 98 شود. کتابی که برگرفته از جلسات های از نیز تا سال منتشر شد. حیدری، مدیرکل دفتر و مالکیت و نیز در بخش از این در امر سخن گفت: از های و مهم در است و آن در شود. نیز تعاریف متعددی است اما که مد نظر این است که و است و با یا عدم نیز راه را می کند. وی با به سه مدل به افزود: مدل بر و است. مدل دوم بر عدم و مدل سوم نیز بر در است. به وی، پس از بخش های در پررنگی تر کرد. بعد از در است. در این ما نامتعادلی را داشتیم. در به شده است. در اصل دوم و نیز های شورای عالی سخن گفت و افزود: از مغفول بشر است و اگر را با همان ابزارهای دولتی ارتقا دهیم می پایه گذار باشد. وی با به و های مرتبط با در کرد: وزارتخانه ها، صدا و سیما، میراث و از در این می با این ما قوانین در های اجرایی نداریم. تبلیغات هم در این مدعی است که بیش از های می کند و ما می بینیم که چگونه می از و به طور در ها در این کند. عضو نیز در این با ما در است گفت: در که در آن کند و آن اعم از و... است و در این ها در هر که از است. وی داد: اما ای است که می در آن کرد. با به در این می را کرد: است در و از آن چون و در دست است و به ای است که نمی بر کند هم یک کنشگر کنشگران است اما تنها فروتنی باشد. این افزود: در این که فروتن است می مفید چون بزرگترین است و ای از امکانات و اختیارات را دارد. اما در دوم می شود که از چون در طبقه مسلط است و از آنجا که طبقاتی است امکان حکمرانی بر طبقات ایجاد می شود. گفت: منظور از نیز در اینجا و است. به تخصص داشتن کاری است. به طور از در کشورهای پول داری یا نمی خواهند دنبال پول مثلا در که دارای ثروت هم معتقدند 90 را مالیات بگیرد چون مابقی این کافی است. چون در خارج از اگر کسی بنویسد دار می شود هر چند در متاسفانه چنین چیزی و گاهی حتی ناشران 10 پشت جلد را هم فراموش می به مولف یا مترجم بدهند پس در اگرچه از دارند ولی پولدار نیستند. این افزود: نیز به ای از ارتباطات است که به درد فرد می خورد و می ای او محسوب شود. اما که می شود مربوط است به نهادهایی که می از کنش که در باشد. اگر این چهار را نداشته تحت تسلط هستند. وی در بخش از با به وقتی حرف می زنیم تکلیفمان را با مشخص کنیم کرد: مدل های به عدم آمریکاست. در مدل دوم که آن را پی گرفتند در دخالت کرد. اما در مدل سوم جمهوری رد و این است که می گوید چه بخوانیم و نخوانیم یا چه بشنویم و نشنویم. عضو در با به در سیاستگذاری های بین هم تاثیرگذارند گفت: به طور که آموزش و برنامه ریزی می کند کشورها نظرشان را می گویند و که بعد از اعلامیه ها کنوانسیونی شد که به آن می پیوندند به رعایت آن ما نیز به از کنوانسیون ها پیوستیم در که با متون دینی و... ما سازگاری و همین موجب بروز مشکلاتی در ما می شود. وی با تاکید بر می هر مدل را داشت اما اجرایش را کرد، گفت: اجبار بلکه است شما اگر می خواهید های را ببندید یا ها را سانسور را کنید. من چاپ خودم با مواجه شدم که اصل زیر سوال اما من به یکی از آن شوم. در بخش پایانی راهکارهایی داد و گفت: می که را در باشد. از سوی خود را به کارهایی کند که می دهد. علی کاراندیش مروستی و ارشاداسلامی در ضمن قدردانی از و همکاران برگزاری های از از و تابعه در خبر داد و افزود: پس از انتصاب اینجانب به وارشاداسلامی در در اولین از معاونت های و واحدهای تابعه، درخواست را که این و شد تا و با مفاد منشور در و هنر و رسانه تنظیم و شود که این در حال است. معاون مدیریت و منابع و داد: اهتمام و اعتقاد ما در برآن است که موظف است تا را فعال شدن بخش خصوصی و در ها فراهم کند و اگر در روزی را شاهد باشیم که در های و و از ظرفیت بهره ببریم روند پایدار نیز سرعت یافت. وی در گفت: سازی در و دیدن و نتایج آن در بین و پروسه ای مرور است. در پروژه های ها با جدول زمانبندی پیش بینی شده می شود و گاه زودتر از موعد هم می به ثمر بنشیند در که موضوعات ابتدا در ذهن و هدف تثبیت شود تا نمود عینی کند که این امر گذر است و امیدواریم در و برکات ماندگاری در پی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
راز بازداشت مقامات فلسطینی در قدس

راز بازداشت مقامات فلسطینی در قدس


به خبرگزاری و کرد: تصمیم گرفتند قدس را تا روز سه او را به این شهر تعیین بود. نیروهای علاوه بر جهاد فقیه، مدیر در قدس را نیز و آن دو را به اند تا در های شوند. نوشت: دو تن پس از آن که آن دو را و که در به در قدس دست منتشر کنند. به نوشته این روزنامه، و امنیت داخلی (شاباک) و ارشد را با ظن همکاری در مساله صدور احکام و فروشندگان به دستگیر می کنند. از فلسطینیانی که اخیرا در به در قدس دست ممانعت می کند می ترسد که آسیبی به برسد. پیشتر و بود، از نظامی عوفر درخواست فوری که غیث را آزاد کند. قدس اشغالی شاهد جنگ جمعیتی و جغرافیایی خاموشی است که در اسرائیلی در بودجه بندی ها خالی این شهر از ساکنان از طریق خرید با مبالغ هنگفت نمود پیدا می کند از طرفی هم خواستار محکوم و اراضی قدس هستند این کار را چشم پوشی از حقوق می دانند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
در مورد پرونده درمنی نظری داده نشده/ آغاز به کار دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی در هرمزگان و اصفهان

در مورد پرونده درمنی نظری داده نشده/ آغاز به کار دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی در هرمزگان و اصفهان


به گزارش حجت اژه ای معاون اول و قوه در در جمع خبرنگاران در با آخرین وضعیت محکومان به اعدام گفت: پس از اعتراض کسانی که به فی در شده طی به شد. وی داد: در این دو نفر از یک و نفر سوم از یک دیگر. در نفر سوم نظر است. حجم آن چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم های آن لذا آن دردیوان به اتمام نرسیده است. حجت اژه ای گفت: برخی از که اخیرا در شده های خود را می کنند؛ از جمله هرمزگان که داشته است و پیشنهاد شده که در آنجا شعبه شود. در شیراز هم شده است و اصفهان هم یا به کار یا به کار خواهد کرد. دستگاه قضا گفت: ضابطین نیروی انتظامی، وزارت و سازمان سپاه و نیز قوه بشدت پیگیر به مفاسد اقتصادی هستند و مردم هم بحمدالله در پاره ای از موارد کمک های خوبی اند وتقاضا داریم که به کمک های خود دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
اخلاق پژوهش در منابع اخلاق اسلامی

اخلاق پژوهش در منابع اخلاق اسلامی


به گزارش خبرگزاری متن زیر از حجت جباران عضو هیات های و است که در می به عام از است که در ریشه دار است. در نیز به پیروی از و در و آن از و قلم های و شده با این حال به ای از در چندانی ندارد؛ چرا که به خاص امروزین از پدیده های نوظهوری است که با جهش و تحقیقاتی در سده های اخیر متولد شده و هر مسأله اش با پیدایش دانشی نو و گونه ای جدید از تحقیق شده است. به در هیچ یک از بخشی با این است. فقدان لازم در این سه کاستی اثرگذار را در کشور موجب شده است: آن که کتب و که در می به های و بر های است که از آن ها است. در این اگر ای هم به دین در ضمن به سری می زند با دست پر و جز با خود نمی چون از نقد و و آن ها با و بر و نیست. دوم این که شده و شده در از به امر و دین این به آن ها را می سوم این که و پژوهندگان- هر چند با اخلاقمندی- ای جز به شده در غیر و در ای این در است که با همه است همه نباشد و پاره ای از همچنان بدون پاسخی درخور باقی بماند. بر این اساس، یکی از در حال حاضر متونی است که را با صبغه و رویکرد و به عرضه کند و از قدم های اولیه در این راستا کردن این است. در پی احساس این نیاز و با این پیش فرض که ndash; به الاهی و و سیره معصومی- پوشش دادن به همه ها و حیات بشری از ظرفیت و توانایی کافی برخوردار است. کتابی با نام که طرح آن در شورای به تصویب رسیده و متن آن به وسیله افاضل این شورا نقد و ارزیابی شده است. در این نوشته، بیش از آن که در پی به سؤالات باشم در صدد برآمدم ادله و های محتمل به هر سؤال را جمع آوری کنم به که در شریعت از برخوردارند، در این با طول و تفصیل شده است. تهیه این کتاب، پیش از هر چیز طرح بحث و آشنایی با قابل طرح و گفتگو در پژوهش، از کتب و که در باب و مرتبط با آن یافته، مثل کتب و مقالات پزشکی ، و تنقیح از کتب زیادی در فنون مثل روش شناسی تحقیقات، شناسی، سیاست، حقوق، کلام، لغت و hellip; گرفتم. به با آن که از کتب شده غافل نبوده و به فراخور حال از آن ها ام، کشف و دیدگاه های خود را به آن ها محدود نکرده و از نیز به شرحی که می آید، کردم. ndash; و احادیث، در و کتب روایی به دنبال و موضوعاتی از گشتم که در های بحث و نگرفته چرا که اطمینان داشته و دارم ذخیره دین بسیار بیشتر از آن است که در کتب گرد است. ndash; کتب تفسیر و شروح احادیث فهم تر و سخنان پیشوایان معصوم. ndash; کتب فقه به این که بسیاری از در فقه اگر چه در نهایت به حکمی از وجوب یا حرمت منتهی می ماهیت دارند، مبتنی بر حدود و مرزهایی است که در فقه تبیین و ترسیم می شود و ثالثا که به آن ها تعلق می گیرد در کتب تر و جامع تر بحث و است. این ناچیز را در پنج فصل تنظیم کرده ام: دو فصل اول را به مفاهیم و کلیات اختصاص دادم و در سه فصل به عناوین و در سؤال، در پاسخگویی و در دستیابی به پرداختم. کار حداقل از دو تازگی دارد: این که در همه که در شده بحث، است و این که فصل آخر که تحت شده هم از حیث ساختار و هم از حیث محتوا بی است و پیش از این در هیچ ای است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تهران باید صدای واحدی از مازندان بشنود

تهران باید صدای واحدی از مازندان بشنود


- ایرنا - در روز خود را با ' از ' کرد و در آن با اشاره به انتصاب به سرپرست وزارت راه و شهرسازی و خالی ماندن این پست، خواستار یکصدایی مازندرانی ها برای جدید شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بیانیه حسینیه اندیشه پیرو تدوین الگوی پایه‌ اسلامی ایرانی پیشرفت

بیانیه حسینیه اندیشه پیرو تدوین الگوی پایه‌ اسلامی ایرانی پیشرفت


به گزارش تقریب، پیرو رهبر ها، مراکز و را به عمیق مختلف سند شده و مشورتی جهت و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. را که با در و را و برداری کند و ارتقایافته ی را حداکثر ظرف دو سال آینده تصویب و نماید، به طوری که از قرن پانزده هجری شمسی اجرای این با سرعت مطلوب، آغاز و امور بر مدار آن گیرد. از این رو در پی این فراخوان بیانه ای را صادر است. متن به شرح زیر است: از های بر به ملت شد و با در (از اصل به توازن قوا، مقیدشدن قوه مقنّنه به نظر نگهبان در احراز عدم مخالفت قوانین با اسلام، شدن تصدیِ قوه مجریه به تنفیذ و ریاستِ قوه قضائیه به انتصاب از سوی ولی و...) گردید و ایده چون برخورداری از تعهد در کنار ، به و ثانویه ، حکم بر اثر تبدل موضوع و... نیز در راستا مطرح شد، اما نمی انکار کرد که ابتکار نورانی در سیاست های کلانِ حاکم بر دوم در سال 1372، تلاشی حضور دین در بود که جهت دهیِ به را در سطح جدیدی پی گیری می کرد. بصیرت و تیزبینی بود که در ادامه تکاملی خود، به تبعیت های از چشم اندازها کرد و با دغدغه در نظام، به والاتری ورود کرد و با بر چشم انداز بیست ساله نمود تا تعریف به کشوری یافته جایگاه اول اقتصادی، و در سطح را ـ که از و همه است ـ به و و بخش در کند. اما عدم بین این دو در سند چشم شد که قبض و و در این سند شکل و بین (به یک امر و شده) و (به در که از بود) را کند و را بی و هرج نماید. در علی رغم این های و بی مدل و از آن ـ که به و و بود ـ در عمل خود این را و و و و و گرا در را به و و خود را در و در و و شدن از به و را در بر کرد. اما آن به و علم و به و بر های را رقم زد و با قدس سره در های و به جای و عقب در و و های با راه های راهبردی در سال 1389 و سفارشِ ، با دقت هر چه تر بر بار و الزامات آن و بر جایگزینی با پای فشردند و بر بنیانی در علم و تحول در مدل و آن صحه گذاشتند. در ارتقاء در ملاحظه پیچیده بین و و طرح در جهت وضع و پی ریزی یک بنیان حقیقتا مستحق یک جشن ملی بود. در راستا، با بر آیت سیدمنیرالدین و به سرپرستیِ استاد حجت الاسلام والمسلمین مسعود صدوق و با کمی از اولین های راهبردی، به صورت پیگیری به نائب عام ولی عصر عجل تعالی فرجه شد و در سال 1390 به که در شد. این با قراردادنِ به مورد وفاقِ همه علاقه مندان به در این عرصه، در اول و بر یک روش نوین، به تقریر یا فهم مند از این پرداخته تا از برداشت های عوامانه، ناقص و غیرعلمی در این شود و شاخصه های ای الگو، استخراج گردد. سپس از آنجا که این ناظر به یک و است و آن به بحث های و دارد، شده و تفصیلاً به این مهم می پردازد که ظرفیت در و دانشگاه، چه ضعف این و چگونه از تشریح تخصصیِ بار ناتوان اند و لذا بدیعِ بر در به مثابه ابزار جامعه را با خطرِ روبرو می کنند. پس می کند تا با دفاع استدلالی و آکادمیک از بار و آن در های اولاً از و انزوای این حیاتی شود و ثانیاً از این طریق، و دقیقی گردد. بود که طی چند سال، فعال و با گرفت و نقدهایی به این در سه سطح محتوا، و سازمان را در اختیار آن داد. اما با انتشار پیش سند در زمستان 1394، پیش بینی های انتقادی خود تحقیقاتی در و منتهی شدن آن به را محقق شده دید و لذا به نقد و این سند در نقد و پیش و انتقادهای پیش را بر بند بند این پیش تطبیق داد. در این مفصل، مدلّل شده که این حاوی جمع بندی از در دهه های پس از بر سازش بین و در و حفظ وضعیت بدون است؛ روندی که اگر های کفایت می کرد، هیچ گاه موجب طرح بی نظیرِ نمی شد. به عبارت دیگر، این سند با بر که شده، و را به های دانشگاهی ـ که همگی در راستای و همه ـ واگذار و به تألیف غیرقاعده مند بین ارزش های و و اجتماعیِ از آن گردیده و تیزبینانه ی بر بار مقوله را که گاه در بگیرد، نادیده است. که در آن، اثری از و تجربیات معجزه گون آن در و تئوریزه کردن جهت در رایج به چشم نمی خورد. در این از بار به محوری درک روشنی نداده و فاقد از این بار در های است و لذا طبعاً نتوانسته تفاوت خود را با کند و از و به دلیل، به جای در و انتساب مند آن به دین ، به ترکیبی نامتجانس از معارف دینیِ در و علوم در دست زده است. که فارغ از نوآوری، حتی در مهندسی معکوس نیز به نحو نازل و ناموفقی عمل است. البته با وجود آن که نقد و نقض پیش در سال 1395 به و شد و تحسین معاریف از و تأمل از را برانگیخت، متأسفانه زمینه ای مشارکت از سوی فراهم نشد. پس از این فعالیت های در نقد و نقض ، طرح شد و با مندیِ بیش از چهل سال در فرهنگی به بستر تمدن نوین به مشخص پرداخت. لذا با بر های شده در فقه حکومتی ، پیشنهادهایی مبانی، آرمان، رسالتِ شد که این گرانقدر در شده است. که با به مفصلی که در نقد مدل (نقد های مدارهای نیافتگی در اقتصاد ایران، امروز در آینه توسعه، استراتژی صنعتی نظری و مستندات چهارم توسعه) شده بود، افق و در دو سطح مدت و بلندمدت، در سه در سبک و سبک به تفصیل آمده تا اولا خروج مند از شده و بر آن، به سوی گردد. در به این واقعیت تصریح کرد که آیت ـ که های فوق براساس تولیدی شکل ـ از سال 1358 به یک بر پی برده بود و عمر مبارک خود را نیز در راه حلّ این مسأله و لوازم آن مصروف کرد و لذا حداقل و به یک احتمال می گفت که های پیش از به یک راه طیّ شده سخن می گوید؛ راهی که خود را از مندی از بزرگ آن محروم است. نقد و پیش سه در سبک و سبک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
20 اثر ناملموس سمنان در انتظار ثبت ملی است

20 اثر ناملموس سمنان در انتظار ثبت ملی است


- - ثبت و گفت: 20 پرونده ناملموس از آداب، رسوم، فرهنگ ‌ها و مواریث سنتی و اصیل برای بررسی به کمیته ثبت در سطح ملی ارسال شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
مهرگان قزوین نیازمند راه دسترسی است

مهرگان قزوین نیازمند راه دسترسی است


- ایرنا - به بین ها از های توجه قرار که علاوه بر جا به جایی افراد و کالاها، نقش موثری نیز در امنیت ها و نیز افزایش رونق اقتصادی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
خودکفایی341 خانوار تحت پوشش کمیته امداد همدان

خودکفایی341 خانوار تحت پوشش کمیته امداد همدان


گروه و کرد: طی 6 ماهه نخست سال جاری، 341 خانوار به خودکفایی رسیده و با تکیه بر توانمندی‌های خود چرخه‌های زندگی شان را می‌چرخانند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
​درگذشت یکی از پیرغلامان تهران/ توسل به اهل‌بیت تا 3 ساعت قبل از مرگ

​درگذشت یکی از پیرغلامان تهران/ توسل به اهل‌بیت تا 3 ساعت قبل از مرگ


به گزارش تقریب، حاج را از 16 آغاز کرد و پس از به به (ع) را بر تن کرد و به دوش انداخت. او که با حاج شمس در های و به و می نزد چون حاج علی حاج حاج حاج (شاعر)، حاج حاج و حاج زیادلو با فن و مناجاتخوانی آشنایی یافت. او که بازنشسته صنایع دفاع بود، طبع شعرگویی بسیار خوبی داشت و با وارسته شعر می گفت که این را آیت الله عبدمنافی به او لقب داده بود. داوود رضاییان تا لحظه آخر عمر روی پای خود بود و می کرد و حتی در شب آخر عمرش در با ناتوانی مفرط به مسؤولان گفت که می خواهد مدح کند. این در حالی است که او حدود سه بعد از آخرین اش در در سن 84 جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیدار اربابش امام حسین (ع) شتافت. مراسم تشییع پیکر این پیرغلام اهل بیت (ع) امروز 10 صبح از مسجد جامع لویزان برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
صدور 28 هزار روادید اربعین در همدان

صدور 28 هزار روادید اربعین در همدان


گروه ـ حج و کرد: تا به برای 28 هزار نفر از زائران اربعین در استان روادید صادر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
مهلت ثبت‌نام در سمانه «سماح»؛ 4 روز قبل از اربعین/ صدور 28 هزار روادید اربعین در همدان

مهلت ثبت‌نام در سمانه «سماح»؛ 4 روز قبل از اربعین/ صدور 28 هزار روادید اربعین در همدان


گروه حج و کرد: تا به برای 28 هزار نفر از زائران اربعین در استان، روادید صادر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پیام قتل خاشقچی، هیچ کس در امان نیست

پیام قتل خاشقچی، هیچ کس در امان نیست


تهران- ایرنا- در نوشت: به قتل یک حلقه درونی پادشاه ارسال می کند یعنی شما در نیستید. هیچکس در نیست و چنی روندی می تواند احتمال هرگونه اقدامی علیه بن سلمان را افزایش دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دژپسند در ایستگاه بهارستان

دژپسند در ایستگاه بهارستان


تهران- ایرنا- در کسب رأی از به‌ و و دارایی مشغول به‌ کار خواهد شد. حسن روحانی در حالی را انتخاب کرد که کشور با مهم ترین چالش ها از جمله نابسامانی بازار روبرو است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
امتحان زندگی را جدی بگیریم

امتحان زندگی را جدی بگیریم


را جدی است که روز در امروز روزنامه «امروز خراسان جنوبی» به قلم زنگویی منتشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
1500 باشگاه کتاب خوانی در استان بوشهر ثبت شد

1500 باشگاه کتاب خوانی در استان بوشهر ثبت شد


بوشهر- ایرنا- مدیرکل و گفت: از به ایران (اسفند ماه سال 1395) تاکنون یکهزار و 500 باشگاه خوانی در رده کودکان و نوجوانان در این به ثبت رسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
داستانِ اصفهان و اصفهانِ داستان

داستانِ اصفهان و اصفهانِ داستان


به (ایبنا)؛ به بند را و این در است. به هم محسوب می شود پس به بهانه انتشار داستانی از او در خواستیم و بنویسد. این را در ذیل می خوانید: 74 بانکداری. و به بودم. سال 71 در ای چاپ شده بود. از و او از می گفت و از با اش. از کسی را نمی اما نه را می از را بودم. از کجا می از بودم: میرعلایی. منِ بیست ودوساله، بدون معرف رویم نمی شد به معارفه با مردی که نامش هنوزاهنوز بزرگ است برایم. اما رفتم و دیدمش. فروتن، لبخند بر لب، پذیرا و اخطلاطی گذرا کردم با خجالت. و تمام. با خود گفتم: باقی حرف ها دیگر. با خود نگفتم: نباشد. ترم پاییز آغاز شد و استاد زبانم شد دکتر ابوالقاسم سری که عمرش دراز باد. تا بریزم و پا پیش بگذارم و اهل و اند را می و او را کرد و رود و و و های و را کرد. است به بد و این را مو می نویسم. هر کسی می که را در هیچ گم نمی قد موی پُرپشت. بی حرف به میرعلایی. بود لحظه چه می کشد. به در (پوپک) و آمد. در و در ای به دو شد و گفت: به بود. سر سمت می گشتم. اصفهان خشک می نمی سنت حسن ها و قبح ها نیز. این دو خوب با یا بی یا سنت های بد با خوب یا سنت های خوب با بد با در نیز می (اگرچه در ها - به که آمد - کندتر). می با از ها و های به این به با مدرن/کلاسیک پرداخت. این گاه و گاه را دانست. که اگر بد سبب خیر شد و و پل و گذاشت. اگر این از قبح های می اگر این ها نمی ماند. با ای که و به این و است. ژرژ روس در را است از جبر جغرافیایی. جبر و جبر ای می که یک چه بر آن دارد. اما آن سوی رقم تاریخ: به طور ی بین و و نفت و سوق و دو جنگ بین و... است که این از جنگ ها تا رقم یا که نه، رقم زده یا که نه، است که نمی منکرِ این دو شد بر هنر و یک خطه. که بخشی از زیرساختِ تفکرِ هنرمندان را می سازد، چه خصیصه ای اندیشه و رقم می زند؟ از های های از این قرارند: -اقتصاد واژگان و ایجاز و خست کلام (به خست آسمان در بارش و از تولید آسیایی: تقسیم آب قنات) - ساختار استقراییِ از جزء به کل رسیدن (به صنایع مستظرفه گوناگون چون معرق کاری و...) - درونگرایی ها و درون ارجاعی متن (به نوع معماری) نگرش به نویس، ای است از مارشال برمن در تجربه مدرنیته: رو به جلو دویدن و به پشت سر نگریستن. که ای است از سارتر خشم و هیاهو در مقاله در نظر : می را با کسی قیاس کرد که در اتومبیل سرگشاده ای و به پشت سر خود بنگرد. یک می می خواهم بنویسم، با که یک اصفهانی یا شیرازی می توفیر دارد. یک صبح که برمی خیزد ممکن است با میدانی تازه احداث شده روبه رو شود یا با ای تخریب شده. پس اش از ای متغیر برخوردار است. و خواسته یا ناخواسته، شهرداری را می کند. مگر اینکه مقولاتی از بافت و اتمسفر و روابط شهری. اما را در خود دارند، متن را می کنند. و سپس شیراز، همزمان گذشته و اکنون را، کهن و را، به چالش کشیده اند. در این اگر دورنمای نداشته خطرِ سنت و ایجادِ ارتجاعِ تهدیدش می کند و اگر این دورنما را و تعریض و تعمیق متن و کارکردهای زبانی و یابی اکنون، در لایه ی داستانش خواهد داشت. سنتِ در بر پایه اندیشگان مدرن/کلاسیک و به آن داده است: محمدعلی جمال زاده، آغازگر فارسی، سوادش در حکایت های کهن هویداست. بهرام صادقی، ای سراپا در بلند ملکوت به واسازیِ خدا و شیطانِ عتیق می پردازد و حتی از و او نام می برد. هوشنگ گلشیری، مقالاتی در کهن و حتی قرآن و چون معصوم پنجم . تقی مدرسی از تورات در و او و هرمز شهدادی از کُلاژِ و روایات قدیم در شب هول سود جسته اند. شعر کلاغ سروده تد هیوز را کرد و و سنت های را به همراه مهین دانشور. پنج مجموعه و سخنرانی چون و انواع شعر و رنجِ آز (نگاهی به رستم و سهرابِ شاهنامه) و شاهنامه، پایگاه یگانگی . منصور کوشان نیز به واسازی ادب کهن گرایش داشت، هم گاه در و هم در ساخت سریالِ به سیمرغ که بازسازی زندگی و آثار های مهم بود از سنایی، بایزید، عطار، ابوریحان، مولوی، سعدی، ناصرخسرو، ابوسعید و... جعفر مدرس صادقی که اش مینی مالیستی به روان سازی و بازچاپ کهن پرداخته است. رضا فرخفال در مجسمه ی ایلامی از آه، استامبول به سراغ رفته همچنان که در پیرایش و استحکام زبانش پشتوانه ی نثر مشخص است. محمدرحیم نیز چه در نثر و چه در فضاسازی و چه در ی استفاده از پیشانی نوشت و پانوشت. (که تحشیه نویسیِ کهن را و بورخس را یادآوری می کند) علی خدایی با نثرِ روز، از و اقلیت دینیِ دیروز می نویسد. ابوالحسن نجفی، مترجمی که نو را به کرد، چون اختیارات و مقالات در عروض نوشته است. حتی چون و اگر به شکل مستقیم در این نشده اما با ی بورخس، با آن همه از هزارویک شب و عطار و سایر ایرانی، حوائجِ پنهانشان را برآوردند. کیوان قدرخواه، در شعر گوشه های هشتادودو از و و حقوقی جامعی از شعر داشت. شاهرخ مسکوب، که پس از پایان دوره ابتدایی ساکن می جستارهایش بر پروست نشان از سواد او بهترین پژوهش ها را در مورد و و کهن ایرانی است. چون جلیل دوستخواه مترجم اوستا، به این قوت و غنای آرکائیک می بخشید و بسیارانی از این دست و شاعران و مترجمان و پژوهندگان. حالا، و اند روی نیمکتی مدور پایین؛ به هم پشت اما نه، آنان به شکلی دایره وار در عرضِ یکدیگرند. که نویسِ رشتم و هشت سال ونیم در ام، که سنت را در خود و به می اندیشده حتی اگر بهای این راه، هزینه ای گزاف که پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کاهش 16 درصدی تعداد عناوین کتاب در شهریورماه 1397

کاهش 16 درصدی تعداد عناوین کتاب در شهریورماه 1397


به (ایبنا) بر و های ثبت شده در در سال 1397، 6 و 661 شده است که در با سال 7 و 925 16درصد است. های کمک در سال به سال را و های و با 14درصدی در 97 و های با 13درصدی روبه رو شده است. همچنین میانگین قیمت هر در سال 24درصد افزایش پیدا است. از کل های شده در ماه 1397، 5 و 542 در و در به چاپ اند. های چاپ شده در به کمک و در ها به شده است. های شده در ها به کل در در 5 و 542 شده است که این 83 شده کل را در گیرد. بعد از های قم، و دارند. های ماه سال 1397 از سوی و 91 شده است که از این و 46 زن و مرد هستند. اما در بررسی در سال1396، 10هزار و 181 به اقدام اند که 6هزار و 928 نفر آن مرد و و 253نفر نیز زن هستند. سنجش و دانش در ماه 1397 با 145 در صدر پرکار این ماه گرفت و راه دکتری، سوره مهر، سها دانش، نشر چشمه، شهر زبان، مروارید، شاپرک سرخ، جنگل و ققنوس در رده های اند. شهر زبان با 69 چاپ نخست در صدر ناشر در سال است. بلور، قدیانی، کلاغ سپید، پرتقال، هوپا، ذکر، افق، کاردستی و بین گاج در های پر کار اند. این آمار، خیلی سبز، مبتکران، بین گاج، شریف، کانون فرهنگی آموزش، برتر، پیشروان، گروه تالیفی دکتر خلیلی، رهپویان شریف و مهرپویا مهراس به آموزشی سال 97 شناخته شدند. حاضران به غایبان برسانند از آستان قدس با 110 در صدر پرشمارگان ترین های سال است و بعد از آن چه کنیم فرزندمان دچار آسیب های جنسی نشود با 70 از نوذر نخعی در است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش

صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش


به (ایبنا)، عرب و لبنانی است که می او را از خوش عرب در دانست چرا که مهم اش به شده اند. به برگرداندن این و روزنامه نگار ای است که وی به شرق و علی به در خود می دهد. و اسم اشخاص و نیستند و نمی به سادگی گفت که به خاص اشاره می کنند. این کلمات پیوندی با رگ وپی هر و پای در یک در چه ای می یک اگر به را تقسیم بندی کنیم، با دو تیپ رو می شویم. اول نویسندگانی که درمورد و جغرافیا و کشورشان به شان می نویسند و آن ها که اند و را اند. هم جزو دوم است. اما که با دوم این است که قلم در اش است. است که به جای گوش به و باغ ها، به و و گوش جان و از این ها خود آفریدند. جست ملت ها و شرق از های در است. و از که از به شده اند. است های که فر آن را با به کرد. از این نیک گهر است که های بی و جنگ های را نیز از تقدیم زبانان است. دو مهم و به ترتیب به دست هوشنگ و پور به شده اند. با نعیمی، بندرهای شرق با رضا دهقان و نمایشنامه آدریانا ماتر با سلیمانی نژاد از آثاری که از این به شده اند. هنر نزد است و بس از پراقبال این در است و آن هم مشخص سرسخت این با و کشورمان. در این دو صفحه از مان ورق می خورد، یکی حکومت سلجوقیان با تمرکز بر فعالیت های حسن و انقلاب مشروطه. در دست های رباعیات را با این دو بخش از می زند و خلق می کند که در سطربه سطر آن به به چشم می خورد. در تحلیل به این نکته که با فاصله و واسطه از می کند و در کل غیربومی گراست. خواننده در وهله اول با خواندن از با از ای می شود و در به ها از این می رسد. این در عرب هم از است تا که به نام رفت و در ماه سال 1395 از چند پخش شد. در که بر این آن را است. در این با به و و حسن از یک سو و از سوی جنگ طلب شده اند. به هر حال هیچ یک از این ها عشق این عرب به نمی شود. نقش در این اثر سبب شد تا در بار شود و که سال ها است با این شده اند. این در سال 1376 بار با سمرقند: سری با شد. و از این اند. این است که در سال 1390 از سوی شد. فتح قله های را رقم می به نام است که را به آورد. این شرح جان های پدر و است خود و در این اثر از به های نقب می زند. این اثر را از یک قتل یک که در قرن به به نام مألوف. نثر در این به به چشم می خورد. در از این می خوانیم: در ای که ها هر یک دارند. ای به نام ای به نام سر ای به نام به نام یکی هم به نام که های غول هم می شود. به ای به نام سنگ سربازان. این است که در به می نشستند. هیچ کجا بیش تر از این جا با و از نیست. با این حال که در چشم های ام را باز می بر من می شود. یک تخت که جای آن گود و شده با پشت و صاف که دست از هر طرف است. فکر می کنم این ای است که نام یک را بر خود دارد. در سال 1374 با پور از سوی نشر در شده است. در خود به درد و رنج ها را از می کند. این می به هر مرگ جنگ و ... اما که در به می کشد آن ها از روح و جان است. در ای که پس از در 23 2011 با در این است: اگر را به حکم از های بردارم... یک را اعلام نمی را حس می را حدس می زند؛ و شخص مجروح، داد و ستد دائمی تظاهر متقابل و اعترافات فریبنده است. را افشاء می تا آن را کنند، نیز آن را می تا افشا شود... است که گذر به را هموار می کند. مرکب خون از زخم بیرون می جهد. منظورم از زخمی احساس دردناک در خود نبودن، نه در که آن جا شده ای و نه در هیچ جای دیگر... من خاستگاه این جراحت، نخست به است که از ام چاره ناپذیر بودن، که باشم. و از آن جا منبع این خشم که دنیا سر به سر از بیگانگان و از اقلیت ها ساخته شده باشد. این را نیک گهر یکی از بار به است. از که به می آورد، است. در این به شرح جهانگردی ناشناخته از سده شانزدهم ملقب به می پردازد. این به های مختلفی از شده است. این اثر الله مهتدی است. اثری است که از از سوی نشر سروش در سال 1368 به و شده است. در سطرهای این می خوانیم: در رُم، تو پسر افریقایی بودی؛ در افریقا تو پسر رومی خواهی شد. که باشی، می خواهند پوست تنت و دعاهای قلبت را بکاوند، باش غریزه شان را پروار نکنی، باش سرتسلیم فرود نیاوری، مسلمان، یا مسیحی، تو را که هستی بپذیرند، یا از دست بدهند. آن گاه که به نظرت روح ها گنجایش به خودت بگو، زمین خدا دست ها و قلب خدا اند. تردید نکن که به دوردست ها بروی، به آن سوی همه دریاها، به آن سوی هم مرزها، به آن سوی هم وطن ها، به آن سوی هم باورها. در خودم، من به پایان سیاحت هایم رسیده ام، آرزوی جز ندارم، در محیط خانوادگی ام، روزهای طولانی در آرامش. و از آن که دوست شان کسی که عزیمت می به سوی آن منزل نهایی، آن جا که هیچ کس در برابر خالق نیست. پس از برنده نوبل می شود؛ ای که پیش از این به خوان رولفو، ماریو بارگاس یوسا، کامیلو خوزه سلا، گونتر گراس، دوریس لسینگ، آرتور میلر، پل آستر و اسماعیل کاداره اهدا شده است. او هنگام دریافت این گفت: این من معنا و اهمیت ای زیرا من با ای قدیمی است. ماجرای من به نام در آغاز می شود و در بشری ای دارد. است که های عربی، اسلامی، اسپانیایی، اروپایی، و با هم تلاقی پیدا می و من اکنون با این شرایطی که در احترام ای به در می گذارم. نه نه غربی، های از مهم این است که به شده. این را بار فر به و در سال 1382 از سوی ققنوس شده است. نشر نی از این را از نیک گهر در سال 1389 وارد کرد که تا به حال سه بار تجدیدچاپ شده است. های را مانیفست این اند. در این با شفاف و بیطرفانه مشکل را با مرور رخدادهای دهشتناک دهه های اخیر کشورهای لبنان، یوگسلاوی سابق و... و همه گیر شدن غرب به آمریکا را مطرح و راه های پیشگیری از آن را به چالش می کشد. حذف و طرد از خاستگاهش موضوعی است که در نگارش این اثر به آن دارد. به و سرگذشت خود می جدی او را از به روشنی درمی یابیم؛ عرب که بیش از سال در زیسته و و چند سال هم در فرانسه. شکل گیری های دینی و از است که در این به آن پرداخته شده است. در این چهره جدیدی را به می کشد که حاصل از و تلفیق است که یک در طول خود با آن ها رو می شود و به ناچار به هم شدن تن می دهد. در از این می نویسد: به موازات مبارزه عام گرایی ها، ضروری است که بر ضد فقیرکننده، بر ضد برتری جویی ایدئولوژیکی یا سیاسی یا اقتصادی یا رسانه ای بر ضد تحمیق کننده، بر ضد هر آن چه که کثرت زبانی، هنری، فکری را دهن بند می بر ضد هر آن چه که در راستای دنیایی تک صدایی بچگانه است. یک نبرد دفاع از رویه ها، سنت های فرهنگی، اما نبردی هوشمندانه، سخت گیر، گزینشی، بدون ترس مفرط و پیوسته باز به روی آینده.. یکی از مهم فصل های این رام پلنگ نام که سوگیری های را یک و میزان پذیرش او را از خرده های می دهد. است اگر به راحتی دربرابر تسلیم شود آن گاه است که دچار می شود که هیچ مفری از آن نیست. کتابی است که از به شده است. این را نشر روزنه با سیدحمیدرضا مهاجرانی است. در این خاص به و دارد. او با تصویری که از و نه در موطن خود می دهد به نوعی از تقدس این واژه آشنایی زدایی است. ماندن در این به پایداری و ترس است که باعث ماندگاری و تنزل آن قوم تا حد مترسک می شود. این مردمی فرومایه است که دیر پی می برند که قداستی در که درگیر آنند و در نهایت به دلال جنگ می شوند. در این می جنگند اما نمی خونخواهی شان چیست. جنگ های داخلی است. این مردمانی است که خود را سوخته می دانند. که در آتش سوخت که در زمان فروزش شعله آن را تقدیس می کردند؛ در حالی که مقدس نبود. در این آنانی که در جنگ در ماندند، نادارانِ ناتوانی شدند که به ستایش روی آوردند. ستایشی که ریشه در باور ضعف ابدی ایشان داشت. پرستشی که جلوه عمیق ترس بوده و هست. در ابتدای می خوانیم: دو روز پیش از آن حادثه اسف آلود و دردناک، آدم در دفتر یادداشتش عباراتی را می نوشت: نام من در برگیرنده ولادت بشریت است و شروع آدمیت. البته من به بشریتی نسب می برم که به کهنگی و کهنسالی می گراید. هرگز نتوانستم بفهمم که چرا این نام را بر من نهاد. در مادریم آدم اسمی است نادر و قبل از من هم هیچ یک از افراد خانواده ام اند. خوب به خاطر می آورم که یک روز از علت این اسم را پرسیدم. او در پاسخ فقط به یک کرد: آدم پدر همه ی ماست. می گفت شخصیت آدم کاراکتر در یک استعاره که در به شیوه ای که خاص ابراز می کند. در اصلی این آن است که به توصیفی که گاردین در نامه خود از این تحت پسر جاده می دهد کنیم: ای است که کاراکترهای اش روی پلی و قاره های در حرکت اند... های او از و جنگ می گویند، از که با هجوم ها و های مختلف مسموم شده اند و شده اند به مسافرانی سرگردان در ایستگاه های فرهنگ، دین و زبان. lrm;
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ارتقا سطح عملکرد استان‌ها در مسابقات قرآن/ عدم پیگیری مسئولان خوزستان را به پسرفت می‌کشاند

ارتقا سطح عملکرد استان‌ها در مسابقات قرآن/ عدم پیگیری مسئولان خوزستان را به پسرفت می‌کشاند


گروه ـ سنا با به و در شرکت می‌کنیم‏، گفت: حضور در برای خانم‌ها به خصوص آنهایی که فرزند کوچک دارند‏‏، رفت و آمد با قطار سرپرست و همراه بسیار سخت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اسکان فوری زائران در طوفان شب گذشته مرز مهران توسط سپاه/ تردد در مرز مهران به روال عادی بازگشت

اسکان فوری زائران در طوفان شب گذشته مرز مهران توسط سپاه/ تردد در مرز مهران به روال عادی بازگشت


سردار کرد: مرز هم خود را طی می کند و عبور مرور زائران از مرز مهران بدون هیچ مشکلی در حال انجام است
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
عباسلو: عدم انتقال هیجان به مخاطب، مشکل عمده داستان ایرانی است/ زائری: موذنی زندگی مسلمانِ ایرانی امروز را نشان می‌دهد

عباسلو: عدم انتقال هیجان به مخاطب، مشکل عمده داستان ایرانی است/ زائری: موذنی زندگی مسلمانِ ایرانی امروز را نشان می‌دهد


خبرگزاری (ایبنا) - حقانی: علی تر از سبز ، نه آبی نه ، در شب آفتابی ، ، ظهور ، دوازدهم و کشتی به طوفان است که به تازگی از سوی نشر اسم نشر شده است. در این از کربلا و روی را به تصویر می کشد. با به این میزگردی با حجت الاسلام والمسلمین و و ابراهیم دیزگاه؛ و در شد. حاضران در این نشست ضمن بر به در و با دیدگاه های موافق و مخالف خود، به قوت و ضعف پرداختند. کلی شما به و که از سوی عباسلو: نقد من در این است و به مفاهیم و صحت و سقم منابع و مراجع ندارم. از های ما، در این اثر نیز کهن سفر را داریم. در کهن سفر، اول و آن سفر را به برساند تا شود. این با است. های این سبک را در انگلستان هم داریم. سلحشوران و شوالیه ها جزو افراد اعتماد و نزدیک شاه آرتور را می در یک سفر یک سری ها از خود می تا به برسند. و روی سبک کار و خلق کردند. کهن سفر در ما هم که و از آن است. زیر هیچ یا حتی ای را طی و دچار و اعتقادی شده و در نهایت به می شود. در ، با از کهن سفر ولی به نظر من هیچ شکل نمی و یا و موضعی که این خود را در آنجا نمی یا نیست. به آن پرداخته شده که فکر می کنم این از ضعف های است. از تا است؛ آیا می امروزی را به خود جذب کند؟ عباسلو: 50 است. در تمام هیچ و اوجی در ندارد. با یک کندِ و در آن با یک غیر ادبی، پیش می رود. مشخصا هر طبق تقسیم ارسطویی، یک گشایش، یک بدنه و یک که از مهم چون آن است که را جذب می کند. نقش در مهم است و حتی پژوهش های دانشگاهی روی های شاخص شده است. این به هیچ وجه را ندارد. با می شود و در های است. نیز یکی از ضعف است. 50 کسل در نیز رخ نمی دهد. عدم به است که به این نیز شده است. در به دو و لذت که در قرن 6 پیش از به آن در از ها به های بر می در که لذت است. من 95 لذت و پنج و پنج هم است شود. های ما این و را ندارند. که یک سری ها در به کار می و در هم می به کار برد این است که از قبل می یک سری ها را از بیاورند. در از فیلم های سینمایی، می چون می دانند را در فلان ببیند. به برخی ها می و زیبایی داد. بعضی ما با جلو می و می گویند ما این ها را در دل خلق می ولی یک این را نمی دهد و پیش می رود که نمی آن ای را که خلق کند. این هم از مشکلات این است. در به یک مقاله شده بود و و را مرور می کردیم. است از یک خود این را فهمیده و از آن فرار می کند. در 185 این را از سردبیر اعتراف که بجای نویسی، را دوباره شرح می دهد. حتی ای جذب در این اثر نمی شود. این است که تمرکز ندارد. پراکنده از مشهد می بعد مادر و می رود و ... . این خوب است که حواس را پرت کنیم. این تکنیکی است که سفارش می شود و که نگذاریم قدم را حدس بزند. اگر بعد چه پیش می آید، این ضعف است. در این این و است که قلم نظم ندارد. هیچ جا نمی به یک حس واحد برسیم. این یک است و و خود را می طلبد. این هیچ جا این گیر را به نمی دهد. از زبانی خشک و غیرداستانی شده که را فراری می دهد. این نوع اصلا نیست. یکی از این نبودن ها بود. خود من قبول نبود که یک و می به این با کنند. در مقالات این جملات را می خوانیم. باورناپذیری ها و جنس در چشم می زد. آیا در این اثر صرفا می حرف دل خود را بزند؟ عباسلو: بود می حرف خود را که می هم قوت و هم ضعف شود. اما در این هیچ می بشنود، است. به نظر من یک تعهد و اعتقادی، گرفتن این را که به اثر ضربه زده است. یک که به می نویسد و اگر حرفی هم می از جانب خود بزند، کند که را جذب کند. همه جای جای پای علی می شود. لحن ها نیز در یکدست و فنی نیز به من حاج از کجا آب را می