صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب قانونموانع اجرای قانون منع‌ به‌کارگیری بازنشستگان

موانع اجرای قانون منع‌ به‌کارگیری بازنشستگان


به بر ها می در منع‌به‌کارگیری بازنشستگان اقدام کند. اما متاسفانه اکنون برخی از تخلفات از سوی بعضی از ها مانع درست این است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مصوبات کارگروه ساماندهی کاغذ و فهرست متقاضیان مورد تایید منتشر شد

مصوبات کارگروه ساماندهی کاغذ و فهرست متقاضیان مورد تایید منتشر شدتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
مصوبات کارگروه ساماندهی کاغذ و فهرست متقاضیان مورد تایید منتشر شد

مصوبات کارگروه ساماندهی کاغذ و فهرست متقاضیان مورد تایید منتشر شدتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
23 شرکت وزارت جهاد کشاورزی به 39 هزار ایثارگر واگذار شد

23 شرکت وزارت جهاد کشاورزی به 39 هزار ایثارگر واگذار شدتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سیف ممنوع الخروج است/ رسانه‌های اختلاف افکن تحت تعقیب قضایی/4نفر از وزارت صنعت بازداشت هستند

سیف ممنوع الخروج است/ رسانه‌های اختلاف افکن تحت تعقیب قضایی/4نفر از وزارت صنعت بازداشت هستندتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
​منتظر پاسخ وزیر کشور در خصوص شهردار تهران هستیم

​منتظر پاسخ وزیر کشور در خصوص شهردار تهران هستیمتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
با ابلاغ قانون؛ مهلت 60 روزه بازنشستگان برای ترک پست شروع شد

با ابلاغ قانون؛ مهلت 60 روزه بازنشستگان برای ترک پست شروع شدتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
بازنشستگان 19 نهاد عمومی غیردولتی، در صف خداحافظی

بازنشستگان 19 نهاد عمومی غیردولتی، در صف خداحافظیتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کردتاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
رییس‌ جمهوری یک قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد

رییس‌ جمهوری یک قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد


تهران- ایرنا- یک مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجراء ابلاغ کرد

رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجراء ابلاغ کرد


گروه ــ یک اسلامی را برای اجرا به «مجلس اسلامی» ابلاغ کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده موانع تولید را بر می دارد

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده موانع تولید را بر می دارد


- - با به بر در اسلامی، اظهار داشت: با اصلاح این بسیاری از موانع تولید در کشور و استان از پیش رو برداشته می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مشاوران شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی شوند

مشاوران شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی شوند


به روز افزود: با منع در پیگیر اجرایی شدن این در مراکز و نهادهای دولتی هستیم. معاونت به در از که در باشد. در این نیز توضیح داد: این کمیته، 4 نفر از و دو نفر از هستند. افزود: بر آمار اسلامی، با حذف همترازی، حدود دو هزار و 200 نفر که معاونان وزرا، استانداران، شهرداران این می شوند. وزیر و گفت: بر این نیز باید از شهرداری برود و نمایندگان شهر بهتر است در کنار بررسی ماندن و نماندن آقای افشانی جدید را انتخاب کنند. وی اضافه کرد: با ابلاغ این از سوی مجلس، دو ماه فرصت دارد، را اجرا کند و وضعیت افراد بازنشسته که مشغول به کار را تعیین تکلیف کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کدام دستگاه‌ها سریع‌ترین پاسخگویی را دارند؟

کدام دستگاه‌ها سریع‌ترین پاسخگویی را دارند؟


با انتشار و به در و را شهروندان ثبت که نتایج بررسیها نشان می‌دهد از دستگاه‌ها تاکنون به مراتب پاسخگویی بهتری داشته و هنوز به این متصل هم نشده‌اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
خداحافظی‌با‌بازنشستگان‌بدنه‌شهرداری

خداحافظی‌با‌بازنشستگان‌بدنه‌شهرداری


رئیس کمیسیون و شهر گفت: منع به بازنشستگان شامل حال بدنه شهرداری می شود و شهردار تابع است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
آیا بخشی از مدیران برای افزایش درصد جانبازی با بنیاد شهید لابی می‌کنند?

آیا بخشی از مدیران برای افزایش درصد جانبازی با بنیاد شهید لابی می‌کنند?


به گزارش خبرگزاری که بحث بر سر و در ای شده است و شنیده می شود بر عده ای از سعی با خود و با های ضمن دور زدن میز را حفظ کنند. اما این شایعه ها و ها از چه این حرف و از بعد به شد. در دوم با اکثریت آراء، طرح به را و نیز کلیات این مصوبه را در روز 17 این شورا، اما در بخش ها به آن بود. در در 21 طرح منع به را کرد و سپس طبق علی نیز 24 این را به ها کرد. متن کامل منع به به شرح زیر است: واحده ــ از این به که در و مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در های (5) 1386/7/8 و که به از از کل می می باشد. 1 ــ (مصوب 1397/6/6 اسلامی) ــ به در سمت های در بند های (الف)، (ب) و (ج) (71) 1386/7/8 همچنین به در های مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا است. به اطلاعات تا سقف یک از مجموع های این در هر صرفاً در می باشد. 50 آزادگان سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این مستثنی می باشند. 2 ــ های این در لزوم می از با تحصیلی کارشناسی و به وقت و کنند. از یک سوم است و حق این با آن ها یک سوم شغل و می شود. 3 ــ های ظرف مدت شصت روز از این آن از را که این به کار شده از (جدا شده) و با کنند. نیز ظرف و خود را ترک کنند. پس از این از هر محل و تحت هر در حکم در است. 4 ــ کارکنان و هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز این می باشند. 5 ــ از این (41) الحاق موادی به از مالی دولت 1384/8/15، (91) 1345/3/31، (95) 1386/7/8 و بند (ب) (65) پنج ساله پنجم توسعه ایران 1389/10/15 نسخ می شود. 27 شهریور، حجت حسن روحانی نیز بر اصل یکصد و بیست و سوم اساسی ایران، جمهور به را جهت اجرا به سازمان و استخدامی کرد. بعد از این سخن از آن به آمد که یک از طبق پست خود را دهند و کدامیک ها، استثنا می شوند. از که یکی از های این به مدیرانی است که 50 دارند، به آمد و بحث بر سر دردهایشان شد. شایعاتی یکی از شد و شد او به شکل توجهی بالا رفته است. مهدی تاج، در فرمول یک در سوال های علی ضیا مجری این در با شبهاتی که او شده بود کرد که ساز شد. او گفت: 50 دارد. فیلم این بخش از او در است: بعد از های در تاج و حرف های ضد و که در این در او شده تاج در ای به نقل از گفت: از یا هر فرد در است. من با به در 10 سال در ام با به به در لگن و با به نظر است در ام آید. به در آن که ام 50 است و و در این از است. من در همه این سال ها هیچ گاه از بحث و ام و کرد. " کل های و نیز در به تاج گفت:" تاج در 45 دارد. بار آخر سال 85 خود به و بعد از آن هیچ ای اند. " و که از این در ها و های شد که به بخش از و شود که از در حال با خود هستند. اما کل های و در با به این را تر از آن که کسی به به دست او با در های گفت: در سوم است. اول از های می شود و با به های می کند. این با که انجام می شود به پذیرش می شود. پذیرش، های که هم در ها و هم در فعال هستند. می کند که فرد از چه نواحی مجروح شده و شناخته می شود. بعد جمع بندی به شده در ثبت می شود و یعنی تازه می شود. به گونه ای است که حتماً در شهرستان ثبت شده و نمی خودش ای را در کند. بعداً می شود چند در حال به دارد. ما تیمی را به اعزام می کنیم. در های ریه، و روان، چشم و... تشکیل دادیم که متخصصان در آن عضویت دارند. تیم در نظر مجروحیت های را در های می کند. آرفایی که از های می شود به دست می رسد و به در می شود و هم یک بار آن را می کند. نهایتاً رای می شود و اداره نظارت تمام را قبل از رای می کند و با نظارت، ثبت در می شود. پیامک می رود و می شود. اگر به رسید که 50 را به می دهد و این دوباره چک می شود. گیری، آئین های کل، دفاع، و است که طی جلسات و تجدیدنظر ها مصادیق را اند. ما در دو هزار کد داریم که هر یکی از آن ها را در قید کند؛ بنابراین رأی رأی یک نفر و طوری تعبیه شده که تقریباً در آن ندارد. ضمناً همه سیستمی به غیر از و نمی شوند. من دو را برعهده داشتم و تاکنون در کسی سفارشی است که از روند با اش برخورد شود. هر هفت یا هشت ماه یکبار بازرسی در ها و فرد و مسئولیتش در ها قید نمی شود. " هر چند های سخت را به خوبی اما معتقد بودند شده همانند وام گرفتن از بانک هاست که و منظم شده و در حال اجراست، اما ما باز هم میکنیم که چه وام های کلانی خاص رد و بدل می شود. می که آیا به این از طریق رانت و یا یا خیر. هم در با به گسترش در با با شده در ای گفت: ای با متفاوت است. از در با منع به شده ای در با ها به ما و ما شده در این را در ها تکذیب می کنیم. بعد از جدید، تا این لحظه، هیچ از و جدیدی تجدید نظر در شان نداده اند. از که توضیحات مشروح های نتوانست از دغدغه های ای را در این بخش پاسخگو حجت سید محمدعلی شهیدی محلاتی روز دوشنبه 26 شهریورماه در نشست معاونان و و با به و تکرار از این گفت: و در تابع و است و هیچ نوع و فشاری بر وظایف تأثیر نمی گذارد و هیچ نفوذی در این را نخواهند داد. در های می شود و این بر و و می و ساز و کار های طراحی شده نیز سفارش و از را نمی دهد. در صورتی که به 50 این پس از ثبت در در های در به برسد و علاوه بر آن و نیز را مجددآ و را کند که این نیاز به طولانی تری نسبت به سایر ها دارد. پزشکان در در و منتخبی از متعهد که با انطباق و مستندات با و آیین های و های به می و در این کوچکترین تفاوتی بین کنندگان و از نیز به طور کلی است. اما یوسف مجتهد، معاونت انجمن های که خود از دوران دفاع مقدس و از اسبق نظر دارد. او که خود به سوابق و تخصص در بحث های ایثارگران، در این دستی بر آتش در گفتگو با تسنیم می گوید: در سال 80 یا 81 که بحث مالیات حقوق پیش آمد و از ذی نفع آن بودند، به محض خیلی از آقایان آوردند تا خود را به اثبات برسانند. نداشتند و می ادعایشان قبول می از نوبت به آن ها شود و انتظار داشتند که به آن ها به موقعیت شان جور نگاه شود. وی افزود: پس این طبیعی است بیاید که مقداری مالیاتی به مدیری بدهد که مبلغ مالیاتش مطابق با رقمی که به یک 70 می دهد، همه 5 به بیاورند. نمی توان این را به طور قاطع رد کرد. منتها تفاوت مسئله ای که حالا پیش با آن اینست که ها هوشیارتر شده اند و دخل و را در این کم می کنند. اگر مراقبت ها این تخلفات کمتر خواهد شد. در با های در با گفت: بیشتر قوانینی که در با خاص می شود متعلق به شاغلین و است. 5 همه یکسان نیست. معاون وزیر و و هیات دانشگاه های کم هم زیاد اما یک روستایی 25 چندان موضوعیتی و به آنکه از چیزی به او تعلق نمی گیرد. پس ما مشکل گذاری هم در این داریم؛ که حتی غیر در با این هم است. من بار ها در این با هم صحبت ام. او در تصریح کرد: منع به چه نیازی بود که استثنایی 50 ها قائل شویم؟ یا با چه انگیزه و معیاری می گوییم اولا از 70 است که استثنای این می شود؟ چرا امتیاز ویژه قایل شویم که خود نارواست؟ با به که در ذیل این می گفت: در درگاه ورودی است که با ریال و هزینه های مختلفی می شود و اگر خوب کنترل نشود، انحراف می شود. روش های تغییر و جزئیات به به شود. حتی هیچ منعی که جنگی هر به روی در اختیار همگان هم قرار بگیرد. چون خود پنهان ایجاد شبهه می کند. مسئولی پا به توپ می مردم نمی بپذیرند که او 50 است. وی افزود: از ایرادات هم که به خطا های می شود به خصوص در بخش ضایعاتی که گیری مثل شیمیایی و و روان و حتی های پیشرفته دنیا هم با امکانات اذعان که 20 تا 30 اشتباه در این ها دارد، ولی میزان ها را کم و بگذاریم اختلاف صحیح ها در حد خطا های باقی بماند. با به نگرانی های افکار در برابر ها که می سهمیه از جانب عده ای خاص بگیرد، میتوان از بزرگ کرد تا لیستی از های به در ها منتشر و با توسل به شفاف در این از فشار صاحبان به که مسبوق به سابقه نیز بکاهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
دمیدن روحی تازه در کالبد ورزش با کنار رفتن مدیران بازنشسته

دمیدن روحی تازه در کالبد ورزش با کنار رفتن مدیران بازنشسته


یزد - ایرنا - حجت و حسن در اصل و و سوم اساسی ، «قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را به سازمان اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تعطیلات رسمی زمستانه مدنظر ما نیست/شروع و پایان مدارس همان اول مهر و آخر خرداد است

تعطیلات رسمی زمستانه مدنظر ما نیست/شروع و پایان مدارس همان اول مهر و آخر خرداد است


و گفت: ما و طبق و پایان مدارس همان اول مهر و آخر خرداد است و اگر دولت قصد دارد چنین کاری انجام دهد باید در قالب لایحه به بیاورد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
جوانان مانند دوران دفاع مقدس می‌توانند مشکلات کنونی جامعه را مدیریت کنند

جوانان مانند دوران دفاع مقدس می‌توانند مشکلات کنونی جامعه را مدیریت کنند


به گزارش خبرگزاری عبدالسلام در های بیجار، اظهار داشت: دین دین و و ها و دارد. وی داشت: براستی که دین دین است، که و خالص و جامع می تواند و را حل کند. دین فقط در و حج نمی شود چون را در این در های ضعف و شده ا یم. اهل سنت علت را از و و عدم عمل به های و گفت: در غیر دین و و شد. به و آن در وبیان داشت، یک است لذا محافظت از این سعی و تلاش وافر داشت. در دیگری از ها به و داشت: در ما فراوانی وجود اما آگاه باشیم که هیچگاه و هیچوقت ما و رفع ما دلسوز و نیست و هرنوع دلبستگی به سبب ضعف و شکست است. اهل سنت داشت: عموم و بزرگان و خدوم و با هماهنگی و دلسوزی در فکر رفع موانع و باشند، گرفتن حق ومطالبه آن توسط حق و شرعی و است و این از وظایف حاکمیت اسلامی است که در جهت احقاق حق و مطالبات و توجه کافی داشته باشد. وی افزود: در دوران جنگ و دفاع مقدس و حساسیت های جبهه و جنگ، جوانان ما توانستند سبب سربلندی، پیروزی و عزت مملکت و ثبات نظام و انقلاب باشند و امروزه هم می توانند در مدیریت های کلان موفق عمل کنند و را سامان دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کلیدداران کتاب‌های علمی قهرمان هستند یا دزد

کلیدداران کتاب‌های علمی قهرمان هستند یا دزد


به گزارش خبرگزاری (ایبنا) به نقل از گاردین، در های بین المللی در بشر به حق به و علوم شده است و بارها در جهت در به و می کنند. در 27 بشر سازمان ملل در سال 1948 هرچند به صراحت از و از مادی و معنوی از و خود یاد شده است ولی در به نیز از حق به های و شدن در های شده است و این است که در سال های هیچ آن را نمی کند. هاب (Sci-Hub) جمع آوری و و در صفحه ابتدایی خود می گوید شما حق دارید به 70 میلیون به باشید ولی بقیه نیستند. این الکساندرا الباکیان دانشمند اهل قزاقستان شده است و را می کند که از ها و های می دهد. همه حق به یاد و هیچ هم با این به طور نمی کند ولی که ها و های که ها و می از این نمی و این و نمی دهد. پارلمان بریتانیا و صاحب بار و های را با پرگامون (Pergamon) راه اندازی کرد. او در خاطراتش می نویسد ها و کشفیات مثل یک ماشین دائمی پول ساز هستند. او می گفت در روز است که شما به پول ناچیزی کار و شما های را با قیمت گزاف به بفروشید و اینطور است که می توانید در روز از کنید. خود را به فروخت. این یکی از ناشرین های و در است که دفتر مرکزی آن در شهر آمستردام دارد. این این روزها مدلی را در مطالب و های می کند که مکسول در شرکتش می داد. آمارها می دهد نتایج نیمی از تحقیقاتی که در می شود، پنج انتشارات می شود که است. حتی کتابخانه های عمومی شهرها نیز به باید مبلغی از حدود 20دلار تا 50 دلار به هر پرداخت کنند. در سال های ظاهراً بعضی از با این روند کرده اند و حتی ائتلافی از ها و های مقابله با این جریان راه افتاده است. هفته گذشته چند در حاشیه جلسه اتحادیه طرحی را پیشنهاد کردند که به طرح اس (S) مشهور شده است. طبق این طرح است تا سال 2020 راهکارهایی در فراهم شود که به طور به و های تلاش باشند. یکی از مخالفان این طرح اقداماتی می تواند علم را با تهدید مواجه کند. این های مثل را مثال می زنند و می آسیب های و های بیشتر از آن است. می وقتی به مثل نگاه می متوجه می شوید که هیچ کدام از های این ها قابل استناد و نیستند. نگه داشتن های پشت درهای بسته یک ضرورت است و حتی می توان کلیددارهای این های را قهرمان نامید چون وظیفه نگهداری و علم و جلوگیری از سطحی شدن آن را بر عهده دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
​پزشکی قانونی: انجام آزمایش DNA خانواده متوفیان تصادف اتوبوس در 3 استان

​پزشکی قانونی: انجام آزمایش DNA خانواده متوفیان تصادف اتوبوس در 3 استان


به خبرگزاری به نقل از کشور، علی بخشی با این خبر افزود: از که بر های محل از های و نیز های کل های یاد شده از یک (با پدر و و در و فرزند) دارند. های یک متوفیات با همراه داشتن اوراق هویتی معتبر در های فوق می توانند در ساعات شده به نشانی های زیر، مراجعه کنند: تهران: ضلع جنوبی پارک شهر، بهشت. اخذ نمونه: 9-13 اصفهان: فلکه فیض، 8 صبح تا 20 کرمان: انتهای خواجو، جنب شرکت توزیع نیروی برق شمال، سه راه اتو رفسنجان، 8 صبح تا 20 به تسنیم، شامگاه دوشنبه، یک مسافربری که از عازم بود 23 و در حوالی شهرستان نطنز با یک کشنده حامل گازوییل برخورد کرد که در نهایت 19 نفر در محل حادثه و دو نفر در مراکز درمانی فوت کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​آیا استخدام در سازمان محیط زیست شوآف است؟

​آیا استخدام در سازمان محیط زیست شوآف است؟


به به نظر می رسد به رغم به عدم تحقق وعد ه های انتخاباتی خود به ویژه در حوزه از سوی طیف های تحت وی در نه عزم و ای این بلکه اقدامات خود را به نحوی ساماندهی می که بر جمهوری بیشتر هم بشود. یکی از نمونه ها در این باب، عیسی کلانتری است. کسی که با از به و ای از ها و و و با را بر جای است. که با سال 1397 به و عدم و بی به به آن زد. در و با این خبر آمد کار و رابطه را به افزوده است؛ اما درخواست ها به منظور شرح روند جذب این و تامین حقوق و مزایای آن ها، به سبقه های پیشین از پاسخ ماند. اما قائله به همین جا ختم نشد و حالا درست روزی که در شوآفی تصویری از حضور و معاونان این در فرآیند های این برگزار می کنند؛ شنیده ها حکایت از آن دارد که فراخوان جذب عضو پژوهشکده که منجر به دریافت تقاضا از سوی حداقل 500 التحصیل های همچون صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی و امیرکبیر شد، صوری بوده و صحنه غیر در جذب عضو است تا بار دیگر های در ورود به فضای ناکام باشند و مردم هزینه های جذب غیرمتخصص و ناکارآمد به را با سلامت خود پرداخت کنند. در شرایط کنونی و با توجه به زمزمه های در جذب عضو پژوهشکده، اقدام سازمانی که مدعی کسب رتبه نخست دستگاه های در شفاف کامل متقاضی و نتایج مصاحبه های آن ها است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
چرا آیت الله خزعلی از «مهدی خزعلی» اعلام برائت کرد؟

چرا آیت الله خزعلی از «مهدی خزعلی» اعلام برائت کرد؟


به گزارش خبرگزاری و از آیت به به شرح زیر است: بسم و عالیقدرمان آیت است. بناداشتیم به منظور معرفی حیات طیبه آن عزیز، بزرگداشتی به پاکنیم،ولی در تماس با ایشان، با عدم اذن و توصیه اکیدشان در عدم برگزاری سالگردهای متعدد شدیم. لذا بر آن به ای حق را ادا و با از عمر را داریم. از که در به سر می که بیش از هر در می شود و و به می بر خود تا به سهم در رفع بکوشیم. مدت فکر به خام های و را در رأس های خود می کند و به زعم می با زدن های را فرو . ما که از با این مرد خدا ایم و و اش را با حس ایم ، این را و از عکس در های ولی که و مشی ما در 20 و و آب به شود. لذا ما به آن خود می را حق نماییم: این شده که و چرا آیت از او اند؟! این به بیش از 20 سال پیش که آیه را از و را از در مالی دریافت نمودند.این امر موجب شد که ابتدا در جمع به تذکر و وی بپردازند. پس از آن نیز تا مدت ها کوشیدند وی را به تضییع شده و دولت و نیز ادای و مطالبات بانکی وادار کنند. متأسفانه های اصلاح وی از نصیحت و تذکر، تا و طرد وی از جمع نتوانست مانع غیرقانونی وی شود بعدها نیز به آن افزوده شد. تا جایی که پس از اخطارهای مکرر، ناچار به علنی از وی در صحن شدند. مسیر در ادامه به در عقاید مذهبی نیزمنجر شد و نهایتاً آیه درآخرین غدیر عمر شریف خود مجدداً متنی را تنظیم و خود وعلل آن را تبیین و تأکید کردند تا رفع کامل اقتصادی و اموال دولتی واشخاص ذی طلب و نیز بازگشت قاطع از و عقیدتی همچنان را در منزل و جمع نمی پذیرند. علی رغم منع پدر های متوالی با های آماتوری سلطنت طلب و های ضد اسلامی ترتیب می دهد و سالهاست با ذوق زدگی، خوراک تبلیغاتی های ضدمیهنی و ضد دینی را فراهم می کند. این بار نیز در ای با یک غیرحرفه ای، علیه پدر وبرخی بستگان خود ادعاهای کذب و مغرضانه ای را مطرح می کند تا میهن مان را به وجد آورد و پدر را بستاند. عملکرد پروپاگاندایی وی نوعی فرار به جلو را تداعی می کند ودر حالی که به نظر می رسد دربین فرزندان آن تنها کسی است که رفتارهای اشرافیگری و آقازادگی داشته ، می کند با جوسازی، نشر اکاذیب و تخریب های موجه وسالم بر گسترده خود سرپوش نهد و جایگاه ظالم و مظلوم، مقصر و مبرا، جلاد و شهید را وارونه سازد. جالب توجه است شخصی که زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی به گردن دارد ادعای دفاع از حق می کند و به جای طلب از مردم، از سران رژیم که سردمداران ظلم و خونریزی و غاصبان بیت المال هستند طلب می کند. جای بسی تامل است که آیا کسی که نیل به شهرت و قدرت و از پدر، حاضر است پدر و خود را لگدمال کند و به هر بهایی به مطامع و آمال خام خود برسد، می تواند امین و معتمد قرار گیرد؟ کسی به مراتب آسان تر از این، و را فدای خود خواهد کرد. و لَیَحلِفنّ اِن اَردنا الّا الحسنی و یشهد اِنّهم لکاذبون از آیه
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
 «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» ابلاغ شد

«قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» ابلاغ شد


حجت حسن به را برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
تولید و توزیع کالا قبل از اخذ پروانه استاندارد جرم است

تولید و توزیع کالا قبل از اخذ پروانه استاندارد جرم است


- - و گفت: و نظام تولید و توزیع کالا قبل از اخذ پروانه جنبه مجرمانه داشته و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دستگاه ها 60 روز فرصت دارند با بازنشستگان تسویه حساب کنند

دستگاه ها 60 روز فرصت دارند با بازنشستگان تسویه حساب کنند


به گزارش خبرگزاری از قوه قضاییه ناصر با قدردانی ازهمه کسانی که در و از شد و اکنون براساس جای خود را به جوانان دهند، به طرح اصلاح ممنوعیت به کرد و افزود: این نیز می در سمت و پست خود را ترک کنند. **پرداخت هر پس از غیر است وی تاکید کرد: هرگونه پس از این از هر محل و تحت هر در حکم غیرقانونی در است و با متخلفان برخورد خواهد شد درنتیجه کلان شهر ها و ترک پست کنند. کل گفت: به در های سه اول و و و و شده است. و افزود: طبق سال 95 که به تصویب رسید از تاریخ ابلاغ این که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه و یا بازخرید شده یا در های 5 هشتم مهرماه سال 86 و که به از از کل می است. شد: در سمت های در بند های ب. و ج. 71 8 مهر سال 86 و در های با کل قوا است. وی با به که بر این آن ها به داد: طبق بند های ب، ج. این در های سه اول و و و و شده است و در حال هستند. با در سال 95، و بودند، داشت: جز مشمولان بند های ب. و ج 71 در های نیستند، البته در حذف شده است و از آنجایی که هیئت دولت شهردار، همتراز وزیر با ریس شده بود و در نمی قاعدتا نمی تواند در سمت های خود ماندنی باشند. کل در رابطه با موضوعی در ها و که به 5 دارد، گفت که وزارتخانه ها، یا های غیردولتی، های و که بر آن ها مستلزم ذکر و یا نام است از قبیل ملی نفت گسترش و نوسازی صنایع مرکزی، ها و بیمه های نامیده می شامل این خواهند شد. **شهرداریها منع بکار گیری می وی خاطرنشان کرد: می ما جزء و های نیستیم که فهرست ها و سال 73 تکلیف این را هم است که بر آن و های تبصره 5 1366، ها و های تابعه مادام که بیش از50 درصد سهام و سرمایه متعلق به ها باشد، مستضعفان و جانبازان هلال احمر، امداد امام، شهید مسکن ملی المپیک 15 خرداد، تبلیغات اسلامی و تأمین اجتماعی و ... موسسه جزو دامنه و طبق این در آن ها شود. وی در به شبهه ای بر عطف به نشدن این اظهار کرد: در اظهارنظر ها آمده است که این عطف به نمی شود که این در صورتی درست است که در ذکر نشده باشد؛ اما در این شده و بند سوم نیز که همه که قبلا هم به کارگرفته شدند از خارج شده و محل را ترک نمایند، پس خود وضعیت عطف بما سبق شدن را به خوبی است. کل در به ابهام دیگر بر تفسیر از نظر دیوان و وزارت شود نه مجلس، گفت: این به تفسیری نیاز ندارد نص وجود و طبق نص می کند و وظیفه ذاتی است که هرکجا نقض می شود ورود کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
فوت 57 نفر به دلیل سوختگی در پایتخت

فوت 57 نفر به دلیل سوختگی در پایتخت


به خبرگزاری کرد: در 57 نفر به دلیل فوت از به شده که این رقم در با مدت سال 96 که تعداد فوت ازسوختگی 72 نفر بود، 20 درصد کاهش یافته است. همچنین از کل فوت از از فروردین تا تیرماه 43 نفر مرد و 14 نفر زن بودند. این در حالی است که در مدت سال قبل 72 نفر فوت از شده به استان49 مرد و 23 نفر زن بودند. در تیر ماه نیز آمار فوت از سوختگی20 مورد شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
آزادی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر/ دادگاه‌ها در جریان است

آزادی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر/ دادگاه‌ها در جریان است


به در های که در شعب ویژه در حال گفت: با این ها در و در حال است. وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اطلاع رسانی قبلی این دادگاهها با ها نمی گفت: به این که و شود. از ها به گروهی از بود که ها هم داشتند. پس از این مرحله، هر یک از به انفرادی در پیدا و به می شود. در حال حاضر تمامی این ها و در حال است. کل داد: چند نفر در با این ها شدند. در تا که تحت این می اما به این که به تحت به می شود. این در با های به است که که و علی تا پایان در می مانند. وی افزود: معدود افرادی که در این ها سبک تر مشمول این موضوع اما پرنده و در حال است. در سه نفر از گفت: تحقیقات از این سه نفر همچنان داردو در هستند. عدم اعتراض به حکم مشایی تاکنون کل در باقری درمنی (از به فساد اقتصادی) گفت: حکم این شخص هنوز صادره و در موعد مقرر صادر می شود. وی همچنین در اسفندیار رحیم مشایی، گفت:حکم ابلاغ شده اما تا کنون، اعتراضی به حکم مطرح است. به خبرنگار مهر، غیر همراه، سکه و ارز عناوین چهار بزرگ است که چند ماهی می شود قوای سه گانه و چندین را درگیر است. که باعث شد علاوه بر شعب ویژه، بنا به درخواست قوه قضائیه، تشریفات به با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و بیشتری شود. همزمان با این ها، یکی از مفسدان هم دوباره به افتاد. با این حال و از همان ابتدای این چند اعلام شد که افراد احضار و حتی از هم شدند، در بین بازداشتیها مهم ترین سمت که می شد، معاون مستعفی یک بود. با این حال قضایی قول دادند که این ها در دقت و به شود که همین امر هم رقم خورد و در تا چند جلسه به های با سکه و ارز و همراه شده است. ای است که تا اطلاعات از آن منتشر است و این در حالی است که ردپای مدیران در این میشود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
تولید خودرو و قطعه انحصاری نیست

تولید خودرو و قطعه انحصاری نیست


عضو معتقد است اگر کسی قصد به و کند و در هیچ منع ندارد و انحصار در جایی دارد که اگر اراده کردید در بخشی از اقتصاد کنید به شما اجاره ندهند و مجوز به راحتی [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
قانون امر به معروف و نهی از منکر باید عملیاتی و اجرایی شود

قانون امر به معروف و نهی از منکر باید عملیاتی و اجرایی شود


ولی در (عج) بر و امر به و نهی از تاکید کرد و اظهار داشت: باید در کنار رفع منکرات کلان، ظاهر جامعه را هم حفظ کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی