صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب مخاطبان«نامه‌های شفاهی» محمد صالح‌ علا منتشر شد

«نامه‌های شفاهی» محمد صالح‌ علا منتشر شد


به ایران(ایبنا) علا از است که لحن خاص خود را جا و از تکیه کلام های او چون دو قدم به صبح از چشم شب در است. علا را نمی شود در یک و جای داد. او و است. و با های در و می کند نوع خاص و اش سبب شده عام تری هم جذب او شوند. های با های از او شده است. که از یک یا دو که های علا اما دارند. این با و لحن و و آشنای خود، به نقل یک خاطره یا حسی زودگذر که او را تحت تاثیر قرار داده می پردازد و آنقدر صمیمی این کلمات را به نگارش درآورده که خواننده گاهی حس می کند نویسنده از حروف سربرآورده و در حال گفت وگوی رودررو با اوست. مثلا در بخشی از اینگونه می نویسد: بقال سرکوچه ما انسان فرهمندی است. می گفت یکی هرروز می آید از بقالی من خرید می کند. او چیزی را از چیزها انتخاب می کند.سیب زمینی های لک زده، پیازهای پلاسیده، را در دستمالش می ریزد. می گویم چرا تازه ها را بر نمی دارید می گوید پس همسایه هایم چه کنند پلاسیده ها را بگذارم آنها؟... حال وهوای های این حول و حوش تهران و مصائب و زندگی در پایتخت است اما در عین حال طنز علا سبب می شود این به زبانی شما شود. های علا به تازگی در هزار نسخه و با قیمت 40000تومان از سوی نشر پوینده شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
برگزاری نشست به تنهایی نمی‌تواند کیفیت نقد ادبی را ترقی دهد

برگزاری نشست به تنهایی نمی‌تواند کیفیت نقد ادبی را ترقی دهد


علی و در هزارو شهر در گفت وگو با (ایبنا) این ها کرد: پیش از هر چیز گفت که های شهر نوعی رکورد ملی است. شهرکتاب با و هر در طی بیش از یک دهه می این فی در که همه چیز مدت است. وی افزود: در این ها در این است که های انتخاب شده و مباحث طرح شده از تنوع بالایی است و به ادبیات، نظریه های نقد زبان شناسی، فلسفه، حوزه های مختلف هنر و علوم اجتماعی و تاریخ می پردازند. به من، تعداد زیادی از محققان این به های شهر اند های خود را با در بگذارند. مهم تر این ها چند است که به لوح هم به می رسد و تا که من به در ها که نمی است. همه این ها شده های شهر به یک یکه و در شود. که در یک در گرو ها، و به و نقد می کند. نقش های نقد و ها و به طور کلی در نقد در گفت: نقد در ریزی های همه جانبه است و به تنهایی نمی نقد یا کیفیت نقد در را ترقی دهد. رشته نقد در ها، پرداختن جدی ها به مسئله نقد به جای نقد ژورنالیستی و مهم تر از همه این ها، نقد پذیری از ای است. در ای که هیچ نوع نقدی از خود را برنمی تابند، انتظار نقد منصفانه و عالمانه نباید داشت. پس از دید هم خود را نسبت به نقد ببرند. در جلسات نقد یا نقد ممکن است که تعارفاتی رد و بدل شود ولی در به من این به خواهد رفت. بنابراین این ها در جای خود موثر و مفید بوده ولی در عوامل در نظر شده است. وی اضافه کرد: کار نشر، تالیف و ترجمه کاری بی اجر و مزد هیچ ارزش ندارد و در هیچ به آن نمی شود. من در طی این سال ها مولفین، مترجمین و را دیدم که حضورشان در جلسه ای که یا اثرشان توجه و گرفته، فی آن ها را که کارشان را تداوم ببخشند، آن هم در که هیچ گونه تشویقی از این جهت نمی گیرد. این ها اگر همین را باشد، کار مهمی است. این همچنین در پیشنهاد برای بهتر شدن های نقد و کرد: به نظر من اولین این است که به تعارفات معمول منتقدان و خالقان برداشته شود تا رودربایستی ارزشیابی، تحلیل و گیرند. دوم ها توسط مراجع کشور، و معنوی گیرند. چرا که ها هزینه، تبلیغ و اشاعه آن ها در هاست که فعلا تمام این کارها را شهر به یک تنه می دهد و به نظر من این کافی نیست. این نهادها از این مسئولیت و هزینه ها را تقبل و در واقع از کنند. به نمونه، از بودجه پژوهشی ها می در این راستا مصرف شود. این می شود که هم ها و هم منتقدین و هم هایشان به گسترده تر در مطرح شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
به بهانه زادرور «ادیت نسبیت» نویسنده اشیاء جادویی

به بهانه زادرور «ادیت نسبیت» نویسنده اشیاء جادویی


به خبرگزاری (ایبنا)، ادیت سال 1858 در لین شد. پدر بود و چهار سال پس از شدن او در گذشت. پس از فوت پدر، او به نوعی آواره شد و در مکان های کرد. این در و گذشت. که 17 شد، او به و در این در شدند. اثر این وی با گنج در سال 1899 شد. این شدن شد و او با ، گرفت. این در طول 40 اثر بچه ها کرد که از آن ها و گردآوری های پیشینیان بودند. جولیا بریگز ، زندگی نامه نویس غربی، را زن مدرن ادبیات کودک و نوجوان می داند. های ترکیبی از واقعیت و خیال که این سبک سبب می شد به راحتی بتواند به نزدیک شود. در بسیاری از های این نویسنده، اشیاء جادویی به چشم می خورند که پایه اثر را به سمت فانتزی شدن می برند. از این 6 اثر به شده است. یکی از این با بچه های راه آهن ، بیش از 10 بار به شده. قشنگ ترین های دنیا بر داستانی از ای ، پنج بچه و جن شنی ، قzwj;صzwj;ر افzwj;سzwj;ون شzwj;ده ، قzwj;قzwj;نzwj;وس و قzwj;الzwj;یzwj;چzwj;ه جzwj;ادو و مzwj;اجzwj;رای جzwj;ویzwj;نzwj;دگzwj;ان گzwj;نzwj;ج این در هستند. بر پنج بچه و جن شنی فیلمی نیز ساخته شده که میان نوجوانان پرطرفدار بوده است. در چهارم می سال 1924 درگذشت. از این می توان به گربه ها ، زیبای خفته در جنگل ، قهرمانان افسانه ای و بدشانسی را نام برد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ضرورت پیوند معارف قرآن با برنامه‌های تلویزیون در ایام محرم و صفر

ضرورت پیوند معارف قرآن با برنامه‌های تلویزیون در ایام محرم و صفر


0 به تقریب؛ جلسه ورز و با موضوع های و صفر باحضور عبدالهادی و و سیما، حجت محمدرضا و طرح و و در برگزار شد. بنابر این در این نشست اعضا به دیدگاه ها و طرح ها و نظرات خود و صفر پرداختند. در ابتدای این و با به نظر را در و صفر و افزود: با با حرم های و می و های ای داشت. وی چهل و به و صفر مهم و گفت: در که ایجاد اشاعه شبهه نشود و با و صفر در نظر گرفته شود. در با به ضرورت بررسی و تبیین زمینه های نهضت عاشورا، به کتب عاشورایی، تحلیل مفهومی احادیث، جملات مشهور عاشورایی و خلاصه دانش نامه حسین(ع) به پایه کار در داد و افزود: قیام های پس از مانند توابین، حر و ... به صورت میزگرد مخاطبین تشریح شود. حجت در امور روحانیت و دیگر عضو ورزی نیز به سبک حسین(ع) از زبان مذهبی و ترسیم آن با امروز و بهره گیری از قرائت کریم در و صفر را مهم ارزیابی و کرد: با توجه به بالا رفتن سطح علمی جامعه، سطح مباحث مطروحه در صدا و افزایش یابد. هم تولید با استفاده از آیات کاربردی در مردم در های مختلف برنامهسازی را داد و افزود: ارادت ادیان آسمانی به حسین(ع) نمایش شود و که درباره مراسم های و صفر مطرح می شود با حضور خبره پاسخ شود. حجت محمدی، به بعد از کرد و گفت: های معارفی های می توانند نحوه عزاداری را با رویکرد معرفت افزایی به جای حزن سنگین تا دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مهدی پاکدل: «تنگه ابوقریب» احساس و اندیشه مخاطب را هدف گرفته است

مهدی پاکدل: «تنگه ابوقریب» احساس و اندیشه مخاطب را هدف گرفته است


به خبرگزاری شب 21 در با به نشست. او پیش از در با این گفت: ما است که در شب را کردید. که و شما را هدف گرفته است. که به محض بیرون رفتن از فراموش نمی و دست کم تا چند روز با این زندگی می و ذهنتان را درگیر می کند. او ادامه داد: خوشحالم که این را پسندیدید و سینمای واقعی حضور شما است. اکران عمومی سینمایی به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان از 17 ماه در تهران و شهرستان ها آغاز شده است. برچسب ها: لینک کوتاه: snn.ir/002x0A
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کار

کار "روحانی" همزیستی با مردم و احیای فطرت است


به علی چاه حفر می شما این کار را که از قم می و پای حرف ما می است. چند سال قبل شد تا مدت در را کنم. از 9 صبح تا 7 شب با آدم های می که با تلخ که می اما آن فضا و گفتگوها دلنشین و اثر بخش بود. گوشه ای از ایستگاه با یک میز و چند صندلی و تابلویی که پشت سر نصب شده بود می نشستم و منتظر می شدم تا مراجعه کننده ها بیایند. روزی یک جوان آمد و و از شرح حال و گفت و از و می گفت که من را درک نمی کند. بعد هم در لای را گفت که از نمی رود. این گفت وگو و گوش به او بود. این در داشت. حتی یک نفر در ثبت و بود ما می و ها را می می کنیم. آن خوب و زود با سنگ و بی از بین اما این روش در همه جا است. هر ای که یا است سخن رو در رو با و مخاطبان. از و پا و به ای که حرف می یا حتی از آن به حرف ها گوش بدهند. چرا و ها و ها از می اگر هر به یک گوش روز به روز از فرد که را جنبش(کمپین) های می کند شد. علی حرف های و حتی می و می دادند. (1) یک این است که مساجد شهر و روستا روش را و هرماه مطالبات را از جایگاه محل یا به گوش مسؤولان برسانند. الآن کارهای خوبی شروع کرده اند؛ اما کم است و بقیه هم صنفان نیز به یاری بشتابند. در این بی تاب باشند گشت و گذار در کوچه و و همراهی با های به حق ملت. گویا می ترسند با در جمع حرف گزنده ای بشنوند و مانع از ضروری و گره گشای شده است. بر فرض که چنین اما آیا این بهتر است یا پناه بردن از به دامان آلوده فراری های ضد که شادمانند از نظاره این وضعیت؟ گله مندند از جماعتی که افق دیدش از درب تا و و با مخاطبانش کاری ندارد. گله دارند از ای که به غیر از روزهای در شهری که خطبه می خواند و وقت نمی گذارد. نتیجه اش هم می شود نمازجمعه های کم جمعیت و بی رونق. حتما گفت قشر روحانی در حوادث مثل سیل و و در مواردی هم و پیام از جانب صادر می شود. کسی منکر این موضوع نیست؛ اما پاسخ این است که سیل و در همه جا رخ نمی دهد و صدور و اعلام موضع نیز نقش مکمل را دارد. حتی اردوهای جهادی نیز در همه نقاط کشور نمی شود و محدود است. با این در کنار همه اینها فیزیکی مورد توجه جدی بگیرد. در همه به خصوص در وضعیت فعلی طلاب و روحانیون فطرت ها را احیا و همزیستی خودشان با را برجسته سازند. هنوز هم دیر نشده است. هر به سری که دغدغه حفظ را با هر روشی که می داند، ملت صبور را دلگرم و امیدوار کند به آینده. با نوشتن با و از همه مهمتر با گوش به که اگر شنیده نشوند به عقده های تخریب گر تبدیل شد. حجت الاسلام محمدهادی سمتی، پژوهشگر و حوزه علمیه قم پی نوشت کتاب موسوعه الإمام علی بن أبی طالب ( ع ) فی الکتاب والسنه والتاریخ، جلد : 4 ، ص 244
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عذرخواهی سینا مهرادبه خاطر غمگین شدن «پدر»/ اتفاقات جذابی در راه است

عذرخواهی سینا مهرادبه خاطر غمگین شدن «پدر»/ اتفاقات جذابی در راه است


با در با 162 بدون واسطه به سوالات بینندگان خود پاسخ دادند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : فرهنگی
وحشت‌آفرینی از معمولی‌ترین اتفاقات

وحشت‌آفرینی از معمولی‌ترین اتفاقات


در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا) من که به با او از سوی شده گفت: این را کورمیه، آمریکایی در سال 1977 به چاپ رساند. من اثری موفق است و به شده های (ALA)، سال سال به اسکول لایبرری، برگزیده هرن بوک و نامزد کاج آبی کلرادو شده و توجه زیادی را به خود جلب است. آتش خوارها در کرد: من که در می شد، و نیز است و در های خود به در می و یک شده است و از آن و همه چیز به هم دارد. همه چیز در کنار یکدیگر می تا به اوجی حیرت آور برسد و این توانایی را که از معمولی ترین اتفاقات، وحشت بیافریند. معمایی و این داد: من در ظاهر است معمایی، و اسرارآمیز. در حال و در نوسان است و هر فصل در ، با شخص به گفت وگو می گفت که به بعد اند. این گفت در عین حال که ما را با و او می در او نیز و به می بخشند. فصل های که از خود می سفر او با در جست یا در اش هستند. این کرد: از پیش از این از جنگ با در چاپ شده که این به در می پردازند. من این را پنج سال پیش در سال 92 شناختم. سال ها بود که به و با می کردم. زری بار داد ای جمع و کنم. این که در در 265 و 266 چاپ شد، من داشت؛ چرا که هر چه تحقیق و می کردم، به و های او علاقه مند شدم. آن که را با نثر کنم، فصل اول من را کردم. از وقت به فکر بودم تا وقتی که در سال 1396 این فکر عملی شد و نشر آن را کرد. پسر که در سر وی با اینکه پسر حساس و شکننده است که در سر دارد، در این گفت: از می شود و به تبعیت از خصوصیات او نثری روان و دارد. رازی که هم از آن بی خبر است. یک روز صبح سوار بر سفری می شود تا بسته ای را به برساند، بی خبر از آنکه این سفر به کشف راز، فراموش شده و گمشده او ختم می شود. افزود: هر چند که به مهم و بحرانی می پردازد، این نثر شکسته نمی شود و خواننده را در طول با خود همراه می کند. را نمی وی در کرد: این نثر هر چند چالش های خود را داشت، من لذت بخش لذا تمایل دارم در آینده های بیشتری از کنم چون معتقدم و های او لازم است. را نمی داند. او را جدی می گیرد، و آن چه را که در جامعه مدرن با آن مواجه صریح و صادقانه در آثار خود توصیف می کند. این داد: سال 1925 در ماساچوست به دنیا آمد و از هفت سالگی نوشتن را آغاز کرد و در مدرسه او را شاعر می دانستند. سال اول دانشگاه یکی از استادان داستانی از او را، بدون آن که خود بداند، ای فرستاد و به این ترتیب کوتاه او انتشار یافت. حرفه او نگاری بود و حتی بعد از آن که در سراسر ای سرشناس شده از با محلی شهرشان دست نکشید. به بودی، را به متفاوتش به می شناسند. او هیچ چیز را از پنهان نمی کند و را گونه که هست، با خشونت و درد و اندوهش می دهد. او در سال 1991 مارگارت ای. ادواردز را به همین و از هایش در طول سالیان دریافت کرد. من را با تر شان می کند این در کرد: من را مهمی می و معتقد است این را با تر خود می کند و به آن ها می گوید که در حقیقت چه کسانی هستند؟ تاریخ شخصی خودشان را می دانند؟ تا به حال فکر اند آن ها چه نقشی در شکل شان است؟ افزود: این ها همه موضوعاتی که بزرگسالان، چه در های ادبی و چه در های فسلفی، قرن ها درگیرش بوده اند. اما همه می دانیم شکل پس چه بهتر که را از ابتدا با این کرد؛ شاید اینگونه گذار از این مرحله برایشان غنی تر و پرمعناتر شود. به من ، این خود را دست کم نمی گیرد. ای است که به شکلی می شود، و سال ها از داده نوجوانان، که خود و در حال تکامل ذهنی و روانی با آن برقرار اند. من در قالب 247 صفحه با شمارگان و 100 نسخه و قیمت 17 تومان از سوی نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
دعوای حمید فرخ نژاد با روزنامه کیهان بالا گرفت+عکس

دعوای حمید فرخ نژاد با روزنامه کیهان بالا گرفت+عکس


فرخ در به از را در این و از مسئولان این هم نظرات را دقیق بخوانند تا به حس مردم نسبت به خودشان پی ببرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
پادکست مهم ترین اخبار ابنا فارسی ــ 20 مرداد 1397

پادکست مهم ترین اخبار ابنا فارسی ــ 20 مرداد 1397


خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ـ با مهم به خود این را می دهد که در از مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست امروز شنبه 20 مرداد 1397 را به مدت 3 دقیقه و 14 ثانیه بشنوید:
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
زریاب‌خویی چه کتاب‌هایی را در سیزده‌سالگی می‌خواند؟

زریاب‌خویی چه کتاب‌هایی را در سیزده‌سالگی می‌خواند؟


به ایران(ایبنا)، 15 ذیقعدۀ 1337 هجری قمری برابر با 1298 و اوت 1919 در خوی در در ای به آمد. در آن اقتصاد شهر خوی بیشتر شهرهای در داد و ستد با روسیه و ترکیه رونقی داشت. از سوی کشف نفت در و راه آهن در و جات در بود که از می شد. به رسم آن روز را نزد زنی به نام تا بیاموزد. دو سال بعد را یاد و به رسم آن بر اسب از تا آمد و با چای و از کردند. پس از آن روز پدر او را به شهر فرستاد. بین ده تا های و را خواند. اما که در روح تأثیر گذاشت؛ های درسی و جغرافیای اقبال بود که دبیرستان ها شده بود. احوال و رودکی سعید نفیسی که در دوازده آن را خواند. سخن و سخنوران الزمان فروزانفر، و نگاه نو موجب علاقه و اشتیاق به شد به طوری که با آن که هیچ گاه در کلاس درس بود ولی خود را او می دانست. در آن شهر های مهم و را نیز می جست. های علم و و که می خواند. بعد از این به با های شد و و و را نیز با دقت خواند. که از شد ویل بود از و هم که او کرد جان اثر بود. مهم در با این حال در با رو شد و هم به این که تا عام دست به آن زد. و پر است و عام و کم از خوشایند. این سخن به بی ارج نیست. ویل بود و او از پشت می او در نیز است. و او از به نزد خوش آمد و آن به نیز از طرف شد. نیز از با قلم و از این نیز شد. نشر این دو در (هرچند نبودند) با آن قلم و و است و در این ها خود به و و نیز و را می دهد. مهم و در اثر مهم شرق بود - و عرب ها در ساسانیان. سال ها از و بر در عصر می گذشت. حتی مهم شرق چون سن بر بود. در متن را است. در صدر های از فی اثر نام برد. پر و و های های خطی هر اهل فنی را از این اثر می کند. که در می کرد پرفسور ای عکسی از را به داد و از او تا این را استخراج کند. متخصص بود. همچنین از او اگر امکان این اثر را کند. مایرهوف محقق فقط توانسته بود مقدمۀ را کند. در 25 دی 1394 در گفت و گویی که نویسندۀ این سطور با حسین معصومی همدانی داشت، ایشان با قاطعیت گفتند در همۀ فقط یک نفر می توانست این اثر را کند و او بود. فی فاماکولوژی است و مشحون از و دیریاب و نامأنوس. دقت، به فرهنگ و و یونان همراه با در چند شاخه را با همت والا می طلبید. متنی را در عداد مصححان طراز اول قرار داد. البته در مقدمه است که به کمبود در و در دسترس نبودن لازم کار همچنان ناتمام است. بود. زندگانی پیامبر است پیش از هجرت است. سال ها و جست و جو در مغازی و انساب و سیره و نیز سال ها در مهم اسلامی طبری و ابن اسحاق و بلاذری و یعقوبی و ابن اثیر و نیز تسلّط و شناخت و در مورخان را نگاشتن آماده بود. همچو یک و به دور از هر گونه احساسات و تنها با اتکای به معتبر و فارغ از پیش این اثر را نوشت. در خود بر می نویسد: عده ای از دانشمند من بر آن شده اند که یک دوره در شرح حال و حضرت (ص) و ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ به نحوی که پاسخگوی نیازهای عصر ما و اجابت درخواستهای فکری و معنوی ما باشد، کنند. هر یک از این گرامی، نوشتن شرح حال یک یا دو تن از این بزرگان را متقبل شده اند و چون می دانستند که اینجانب سالها در تهران به و نبی اکرم ( ص) اشتغال داشته است، امر مهم نگارش (ص) را به او فرموده اند. شیفتۀ شعر و متعددی از ایرانی را از بر داشت. بود و در به نام آئینۀ جام به شرح مشکلات پرداخت. در هفت با آشنا شد. آن روز رسم بود بعد از و را به کودک می دادند. و را در هفت می خوانند و در پنجاه می فهمند. انس و الفت با در 27 رخ داد. بعد از واقعه ای دلخراش که او اتفاق افتاده بود و حالش به شدت بد بود محمد عنقا از کارمندان قدیمی مجلس که رئیس دبیرخانه و مردی فاضل بود و خطی خوش و اهل دل وقتی حال را دید دو بیت از و حال را دگرگون کرد: دلی که غیب نمایست و جام جم ز خاتمی که دمی گم شود چه غم نه هر درخت تحمل کند جفای خزان فدای همت سروم که این قدم بعد از آن بود که به در پرداخت. فیش برداری کرد و با استفاده از دواوین قبل از و به پژوهش در پرداخت. در جام می نویسد: در این به معانی از ابیات و الفاظ پرداخته ام و به تأویل و تفسیر روی آورده ام. مورد استفادۀ مصحح پرویز ناتل خانلری است. جام منتقدانی هم داشت. پاسخ به انتقادها را به چاپ دوم کرد که اجل مهلتش نداد. عبدالحسین زرین کوب و می نویسد: اگر ها هم در آن هست، آن را در نظر محققان شایستۀ انتقاد کرد توجه که در مقابل معدودی مسامحات موجود در آن، تدقیقات و نکته سنجی های و لطیف هم در آن هست که اندک و کاری به این اندازه مقبول و مطبوع را به خاطر پاره یی انتقادات که غالباً به حق بر آن وارد شده است نمی توان کم بها گرفت. بود و دست پاچگی و در حضور معشوق امری نادر و... عشق ازین بسیار است و کند. برگرفته از بیست و هشتمین از مشاهیر کتابشناسی معاصر - - مرتضی هاشمی پور- موسسه
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نشر امیرکبیر، چاپ دیجیتال و شمارگان 500 نسخه‌ای

نشر امیرکبیر، چاپ دیجیتال و شمارگان 500 نسخه‌ای


به خبرگزاری (ایبنا) نشر در های با افت و خیز های رو به رو است. نشر از عوامل می گیرد. به بر که 80 درصد آن وارداتی است اثر می گذارد و گرانی بر های بود. در برابر نابسامان های متفاوتی نشان می دهند. بنا به توان و های نشر به توقف یا تحدید دست می زنند و یا در نهایت را در پیش می گیرند. بخش از نیز های را می که به نوع و افت می انجامد. ضمن این به نیز شد. یکی از و شده در که در هر نظر طیف از را به خود جلب در با گویای ماجراست. با نگاه به نشر سه پُرطرفدار طی چاپ های اخیر، روشن است که این نشر نیز متاثر از به های جدیدی دست زده است. با چاپ سال نشر 1395 2 12 و 500 ششم 1397 500 28 گوریو چاپ سال نشر 1391 و 500نسخه 7 و 500 ششم 1393 هزارو 500 7 و 500 1395 و 500 نسحه 10 1397 500 26 هزارتومان لبه تیغ چاپ سال نشر 1394 2 15 1397 500 25 نخستین در های و است. این را در می خوانید: سید حسن را از چند می که مهم آن های است. را نیز با می کند و چاپ های این ها با به با شده اند. یکی از میر چاپ با است. بر به و به تر و است که با ای می شدند. او از سوی می گوید: می شود تا نیز شود اگر این ها با یک و یا حتی دو سال در می مانند. به نظر می رسد که این ها در این روز های از است که را به است. ​وی گفت: های های از 3 و تا مدت ها مقاومت وجود تا این پیدا نکند. اما با به این شده است. دغدغه در چاپ در چاپ افست، استفاده از فیلم و زینک باعث می شود نوشته ها با مناسبی روی بنشیند و مهمتر در این نوع روی فرم های 16 ای می شود و مثلا یک 160 ای، حاصل گرفتن 10 فرم یک است که چسب خیلی خوب آن ها را مهار می کند. اما علاوه بر در که چاپ شده اند، در این نوع چاپ هر برگ از به صورت مستقل در ها می شود؛ یعنی در قبلی، کتابی خواهیم با 80 و طبیعی است که بعد از شکستن عطف و خارج شدن برگ ها از آن زیاد است. میر اما چاپ های جدید امیرکبیر، موضوع افت را رد می کند و دارد: چاپ در واقع کوچک شده چاپ افست است و های ما نیز، همان و از جنس های متعارف است. وی انتشار از های داستان با ایرانی را به افت کار نمی و می گوید: اگر این نوع در موجود باشد، های با این نوع شد. بر حسب میر اما با ابراز تاسف، مشکلات و فعلی نشر را عمده مشکل به این نوع چاپ می کند. چنانچه شد، سه با ، گوریه و لبه تیغ از جمله معروف های ترجمه شده هستند که اوایل دهه 90 با 2 و 2 و 500 شده اند. میر کریمی، در به چرایی این ها به نمونه های طی چند ماه گذشته کرد و گفت: به جاناتان مرغ دریایی چند ماه پیش بنابه درخواست، 15 کردیم. این را این نشر به سنسور های نشر می کند. مسئول در جمع بندی سخنان خود و در به پرسش گفت: خود را بر حسب داده است. وی در و یا تایید این به سابقه این روش در های اروپایی می کند و می گوید: های پیشرفته با حذف به براساس درخواست و رسیدند. 500 این عضو جامعه اجرای این را از سر ناچاری می کند و می این را به تحمیل کرده است. مدیرمسئول یکی از برحسب را مملو از می کند و ادامه می دهد: هر زمان و داد، به چاپ اقدام می کند. وی دارد: را در کمترین شکل ممکن و با دیجیتال، با 500 برطرف می کند. میر نگاهی هم به و با به که اسفناک می کند، اشتباه ناشر در چاپ را جبران ناپذیر می داند. بنا به این حوزه بیش از 8 به نام در بانک اطلاعات خانه به ثبت رسیده است اما تولیدات این انتشاراتی بیش از این تعداد است. به عبارت بخشی از های در آمارها نیامده و جالب هنوز مراجعان سراغ آن ها را می گیرند. وی یکی از های را چاپ های شاخص، کلاسیک و نایاب به برنامه OCRاعلام می کند؛ سیستمی که کمدی الهی دانته به آن در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تهران ارائه یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
روی «گسل سیاست» با عبور از «هفت سنگ» قلابی!

روی «گسل سیاست» با عبور از «هفت سنگ» قلابی!


به را می یکی از های که سال ها پیش با فصل دوم یک شهر و های شب تب سرد و راه بی را که از در ذهن شکل بود و را با قصه های خود همراه سازد. بعد از مدتی پشت دوربین قرار و در خود از های اش و رنج را سوم کرد. که قصه ای تلخ با داشت و زوج کامبیز دیرباز و سام به خوبی از پس اجرای آن برآمده بودند. از هفت سنگ سخت دومین این در یک بزرگ بود. هفت سنگ کپی ای از یک خارجی بود که اصل آن، به لب می اما ها از بود و به طور کلی هیچ نداشت. و تا در گسل به قلم و اش است و می دهد هر چه راه و این به سمت است. گسل که این از آی و در حال پخش بار 1396 از یک روی رفت و به های اش سر و به پا کرد. یک گسل گسل قصه یک به اسم با است که در سمت در یک به نام و های پاک کار می کند تا به یک می دهد. او اما رو دست های پشت نمی و به مدد اش با سام در پی های و است و در این های می شود. از نام ها و های و حرف های در زرق و برق طنز است که یک حرف ها و ndash; اش در عین دور ماندن از گزند سانسور و یا برچسب خوردن به حمایت از گروهی می کند. این است که رساندن گسل به سر منزل مقصود برگزید اما به سبب آنکه این در نوع خود از های تلویزیون بود باز نتوانست بی حرف و حدیث و منتسب آن به این و آن مسیرش را به آسانی طی کند. در حقیقت در اندک که به مسائل و روز جامعه می پردازند، گسل تر و شجاعانه تر عمل کرد و خط قصه خود را بر این دست معضلات و انتقادی به آن ها بنا گذاشت و حواشی و داستانک های دیگری چون عشق و دختر را هضم راحت تر حرف هایش چاشنی اثر کرد. اسطوره های نیمی از کاراکترهای گسل به ویژه نقش های مثبت آن، آدم های دل و گاه حتی با بلاهتی هستند که به در دردسر می افتند و دردسرها های در ایجاد می کند. این ویژگی از شخص اول یعنی آقای تا و دخترش نمود دارد. این نوع در راستای و به منظور نشاندن لبخند بر لب عمل کند اما با نگاهی دقیق تر و طبق تعریفی که از در طول به بیننده ارائه می شود، پذیرفتنی نیست. در واقع یکی دانستن پاک دستی با بی تدبیری و سبب می شود که پنداشتن و در سخت و البته لوحانه به نظر برسد. سام که می شناسیم سام که در رنج به عنوان یکی از دو قصه حضور داشت، در اینجا هم نقش محوری دارد. روزهای نخست حضورش در قاب را بیشتر با در نقش های منفی و مرموز رقم زد اما پس از رنج بود که از شکل در ذهن مخاطبانش و توانایی خود را در ایفای نقش های داد. مسیر تازه آنقدر او خوش یمن بود که تا آن را حفظ و در این راه به پختگی رسیده است. در گسل نیز درخشانی، نقش ارشیا را می کند؛ مثبتی که ضمن هایش، همانطور که اشاره شد گاه شدیدا پخمه است و رفتارهای ای دارد. نقشی که با اغماض می آن را شبیه نقش که از این بازیگر پیش تر و پس تر در پژمان یا سینمایی خوب، بد، جلف دیده ایم. در نهایت آن که می گفت با همه ظرافت های پیش گفته، این آی انتخابی و سنجیده است و غیر اما آی را با یک خوش ساخت و پر از های شیرین و طنزآلود و متن منسجم و دیالوگ های جذاب، سرگرم و قدرت سازان را به نمایش می گذارد. مهرآوه مسعودی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مخاطبان درباره نگاه شخصی «10 روز با عکاسان» چه گفتند

مخاطبان درباره نگاه شخصی «10 روز با عکاسان» چه گفتند


مخاطبان در ده روز با عکاسان به چند وجهی بودن این برنامه تاکید کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری ایلنا
موضوع : کل اخبار
3مشکلی اصلی ادبیات تالیفی کودک و نوجوان/نوشتن برای بچه‌ها سخت‌تر از بزرگسالان است

3مشکلی اصلی ادبیات تالیفی کودک و نوجوان/نوشتن برای بچه‌ها سخت‌تر از بزرگسالان است


(ایبنا) معمار- ماه و روزنامه هم در و هم در را خلق است. رمانش با خنده را از من بگیر سال 1387 از سوی نشر هیلا به آمد. او در سال 1393 را کرد که مهاجرت اجباری دختری همراه با اش به یکی از روستاهای کردنشین است. این شد در سال 1394 نقره ای لاک پشت را از آن خود کند. سپس وداع در ال مارتینو را که دارد. ماه هم در است که از می به باغ و کرد. بر این به و و که و را می کند با او گفت وگویی ایم که در می خوانید. اخیرا شاهد افزایش های به و هستیم، این را می کنید؟ اساسا خوب که به و اگر خوب نیست. که و می فکر می چون حال اند را در می و هم بنویسند. یا است عده ای را به راهی بکشاند که نتیجه مثبتی باشد. اما نمی حکم کلی صادر کرد و از اتفاقات خوب این انتقال چشم پوشید. شما هم ازجمله هستید که شده اید و اید به واسطه جایزه لاک پشت را دریافت کنید. اوقات هم من که و فقط براساس سوژه که در ذهن شان یا طرح که از قبل اند را در می آفرینند. این به این می و نمی خواهند لزوماً و چون که خلق می است باشند. اما به این ورود خود ما است و کمی می شوند. ای که یک بار این می شود و کار می کند است در اول یا دومش ولی این موفقیت دار نخواهد بود. به تغییر پست از به سمت و فوتبالیستی که سال ها در پست مهاجم توپ زده و حالا یکباره می خواهد در پست دفاع هم باشد. این خطر را به ای که در هر دو فعالیت به هستم. که می که روی و هم که می بچه ها هستند. آیا می که ها هر و هر سنی که اند در هر دو خوب که هر را اند و اند و اند خلق کنند. اما به طور کلی را با و به طور به یک سنی بپردازند. از هم که شعر شده اند و اند چون از این ها ای و یک خوب نمی و بالعکس. کار در و هم طور است. به نظر شما چه با یک سنی طرف که های خاص خود را و از و نوع به فرق دارد. را به با این سنی و از او به بنگرید و دائما افق او را هنگام در نظر باشید. این سوای کار آموزش، فرم و تکنیک کار است. به فکر کرد و این یک اصل است غیر از آن به فاکتورهای اخلاقی و محتوای مناسب هم شود که عمده ای پیش نیاید و با متن دچار بحران و نشوند. باتوجه به در و را اید، کدام برایتان جذابیت تا به حال سخت ترین کار برایم بوده است. در مقایسه با که حتی از نظر نثر سخت به مراتب سخت تر است زیرا زمانی که مشغول هستی را نقد به جای بچه ها را مرور بیراهه نروی، سطح هوش و روحیه پرسشگری را در نظر باشی و ... به بچه ها سخت تر از است. من و خردسالان را ندارم که از هم پیچیده تر است. را می کنید، تا چه اندازه اند در خلق عمل کنند؟ و نوجوان، است. امروزه مملو از شده است. است ای نهایت تلاشش را انجام دهد و بهترین کار را هم اما از آن طرف کارش نمی شود و نمی بازخورد از و بگیرد. با حضور در کتابفروشی ها و پرسش و پاسخ که ام شده ام که 90 را ای تشکیل می و این می شود که کم کم نسبت به دلسرد شود چون اش و خوانده نمی شود. از طرفی های این آن گونه که به نمی شوند. و که به و می محدود است و چندان به جامعه نمی شود. درحالی که بچه ها به مطالعه و به آگاهی و دارند. از های و نیز از است و در می کند تا وقت و خوب بنویسد. نقد خوب و اصولی هم در این می گیرد. در در داخلی با خوب این و با خارجی شده سخت تر از است. یعنی و از است؟ در مجموع که را به سمت تشویق می کند است؛ هرچند که هم کم رمق شده است ولی باز هم دلایل تا به این سمت برود. در بزرگسال، به طور کار می و به کار می دهند. ادبی، ها و مطبوعاتی که به می و نقدهایی که در این می است و می کند. از نیز به در و همواره با در این رو هستیم. مثلا طی سال های سینا دادخواه، نسیم مرعشی، فریبا وفی و سارا سالار خود را به چهره می و به اقبال می دهد. می شود که دیگر نیز پیدا که بالاخره خبری هست و در این و و تا کار خوب و شوند. اما در و و غلبه با است. کار به چشم می آید. و ها هم در های کم کارند. ایم بچه ها را جذب های کنیم. ایم اعتماد ها را جلب و های خوب این را به کنیم. جوایزی لاک پشت و در و معتبر شناخته تا بچه ها و ها های برگزیده را بشناسند. چه و را می کند؟ از مرحله است. در این با سه رو هستیم. اول فقدان قانون کپی است. سامان به سبب می شود. بدون هیچ دغدغه ای می شود بر تالیفی، میزان حق التالیف و استقبال از هم منفی می گذارد. فرقی نمی کند که و را حمایت و کنند. و از نظر اقتصادی بر کار سوارند و شاید و باشد. دومین که یا نداریم یا ضعیف عمل می کنند. بچه ها به به و اما نه تلویزیون توجهی به این موضوع و نه شریان های قوی دارد. سوم، محتوا و است. نمی توانیم کتمان که ما در ضعف داریم. اگر بتوانیم خوب آن هم می جایشان را در بین باز کنند. هایمان را قوی و به روز کنیم. خوشبختانه هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن نوید سیدعلی اکبر، مهدی رجبی، ناصر کشاورز و نظیر از که اند را بچه ها کنند. ما هم به این تا ما را انتخاب کند. همان طور که گفتم این قدرت به تنهایی کافی و از خوب و به که گفتم، به حاشیه کشیده شده اند و در میان انبوه گم شده اند. مشکلاتی نیستند که نتوان حلشان کرد. هم بحث کپی و به حل است و هم ضعف رسانی. ولی به اراده ای که درحال حاضر نمی دانیم بالقوه یا نه.
تاریخ باز نشر :
زمان : 8 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله