صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب نمایشگاهجایزه کتابفروشان آلمانی امسال به زوج باستان شناس رسید

جایزه کتابفروشان آلمانی امسال به زوج باستان شناس رسید


به (ایبنا) به نقل از صلح در به یک زوج به نام های و جان زوج شد. صلح یک صلح است که و هر در می کند. این از سال 1950 به به شخص یا که در و های و صلح می شود. صلح هر سال در که سنگ در آن گذاشته شده است، می شود. این را تاکنون نویسندگان، پزشکان، فیلسوفان، سیاستمداران، ناشران، موسیقیدانان و مترجمان با ملیت های مختلف دریافت کرده اند. مارگارت آتوود، هرمان هسه، کارل یاسپرس، ارنست بلوخ، ماکس فریش، اوکتاویو پاز، واسلاو هاول، آنه ماری شیمل، ماریو بارگاس یوسا، یورگن هابرماس، یاشار کمال، آسترید لیندگرن و اورهان پاموک از برندگان این هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نمایش منشور حکومت علوی در فیلیپین/ استقبال مسیحیان+عکس

نمایش منشور حکومت علوی در فیلیپین/ استقبال مسیحیان+عکس


گروه ـ و و با صلح میان ملت‌ها» در دانشگاه مسیحی برگزار و در آن نامه امام علی(ع) به مالک اشتر به نمایش درآمد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : بین الملل
تنها گناه ترانه‌های من سادگی بود

تنها گناه ترانه‌های من سادگی بود


(ایبنا)_شهاب دارابیان: در اواخر دهه به نام مثل هیچ کس با خشایار اعتمادی و راهی شد و بود که شد نام مثل بمب در این که جان می گرفت بترکد و نامش سر ها بیفتد. البته او پیش از این هم را در صداوسیما اما این بود. به برق شد و شد تا او با و خارجی شود. با بررسی دهه 70 و 80 متوجه می که در آن سال ها کمتر ای را می پیدا کرد که مالی با را اما با او و فراگیر و های گسترده او شد تا هشت سال شود و بهترین روزهایش را در خانه بگذراند؛ آن هم در که از هیچ با این طرف آب و آن طرف آب می کردند. به هر حال او چند است که شده و او این در است تا های خود را با دهد. در ای را نیز با و اسلامی کرد و شد تا به او و گفت وگویی را با این و سرا و از حال و روز باخبر شویم. شما طی به و رفتید. در آن چه شد و آیا مجددا های به نه. خدا را شکر چند سال پیش من برطرف شد و از این ندارد. در سال پیش (سال 96) نیز و سال 93 کتابم شد و از این ندارد. من در این با مشکلات و فکر می که من و در از می کنم. در این یک سری های و ام با کردم. در با هم تا در های که با شود تا را در های با این و از را کنم. پس کسب نزد نه این طور من چه در و چه در و این به این شد تا مشورتی با باشم؛ می را در سال جدید جدی تر دنبال کنم. خوشبختانه این زود هم شد و از این خوشحال که برخوردی با می شود. در سال های اخیر کم کار شده است. فکر کنم خود شما هم این را باشید. من کم کار نشدم اما از رسانه ها فکر می که من خط قرمزی و در از می کنم، به آن طور که و من نمی شود و شده تا تصور که من کم کار شده ام. مثال من در شهریورماه سال آبرنگ را که نشد. من را به خوب و مطرحی علیرضا عصار، فریدون آسرایی و سینا سرلک واگذار ام که اند؛ اما به در خواهند شد. روزگاری که جشن امضاء در رایج نبود، با صف های طولانی کتابفروشی ها می کرد. آیا هم به فکر می و کتابی در دست بله. من این در حال یک مجموعه شعر به نام سه به سه که غزل است؛ اما چند قصیده، مثنوی، چهارپاره و دوبیتی نیز در آن که در حال آن و به نسخه نهایی را به نشر معین تحویل داد. در حال راه اندازی ام که به شد اما آن است. شک و حال به که اگر به که و 100 نفر را به 90 نفر از آن 100 پنج شعر هم از حفظ و حتی این که را از روی عکس اما شک همه آن 100 نفر نام را اند و قطع به بخش از های او را حفظ هستند. با این حال بر و با به در همه این سال ها از هر و هر جا بحث شعر شد، دست به زدند. این های حق با شماست. که را در همه این سال ها از هر تا من را و این به آن بود که من در این و به آن ام؛ اما من از که در همه این سال ها به من این است که به که این می و در های را می کمی گوش و به من که بین های من که همه و هیچ با این ها های من بود و که غزل و هم می و هست که به پاپ می آید می تا با آن کنند. من و با و این جرمی نابخشودنی که حرف زد و اعتقادها را که کار به اینجا رسیده است و گوش ما از ها مبتذل پر شده است. کاش در به جای تمرکز روی چند و اسم ما در شورای شعر و دفتر به دانش و سرا نگاه می کردیم و به هر کار مبتذلی نمی دادیم. اساتید و به من ایراد می گرفتند فراموش که ممکن است تاکید بیش از حدشان کار را به سمتی ببرد که ما شاهد آن هستیم. که من نام آن را ابتذال می گذارم. چرا فقط های را دیدند و به غزل ها و نرفتند؟ است که من شعر را با غزل آغاز و با دید علمی و با به سمت شعر آمدم؛ اما طور که شما گفتید، جدی به این نداشتند. از تریبون شما به منتقد می که من شعر کلاسیک، بوده، هست و اما پاپ متفاوت از آن است که به شعر در دل می آید. من و در حال هم به شما این را می دهم؛ اگر نه من هیچ و بگذارید من را نبینند و نادیده بگیرند. من این است که اتفاقی را که در حال رخ دادن است، مشاهده و ببینند که با های غیرکارشناسی و از روی چه به روز ادبیات، و ما آوردند. حرف شما است و در داشته، و داشت. این ها سد راه شما نشد و به آن نکردید؟ نه در بلکه در ما هم دیده می شود؛ عنصری که کننده است و شده تا ما را از هم دور کند. بنابراین ما سعی که از این عنصر فاصله بگیریم. من هیچ وقت سعی نکردم مقابله کنم و به جنگ این بروم. سعی را حفظ کنم و این اجازه را به که اگر با من و شعرهایم به می رسند، این کار را دهند؛ و تشویق این روی من تاثیر نمی گذارد. من و خلوتم را با هیچ چیز عوض ام. هر کسی حق نظر و رای و من مانعی نمی بینم و جواب کسی را بدهم. شخصی من این است که از حاشیه ها کنم و کار را دهم. پس شما هم از و هستید و معتقدید که از مسیر خود شده و در بخش از به کافی و 20 تا 30 ها روی شعر یا که می خوانند دقت و به فاخر یا های و سالم بروند. من نمی که ها خاقانی، رودکی و سنایی را اما حداقل را که و را باشد. به جرات می که 80 که می شوند اولیه و را هم ندارند. در ها هستند؟ تقصیری و سراست؛ زیر بار ای برود که وزن و قافیه و از هیچ پیروی نمی کند. من تا به زیر بار نرفته ام، با این تفکر مبارزه ام و از این به بعد هم نخواهم رفت. این شود که کمتری اما که اعتبار از مهم تر است. شما است اما در های خود کردید که شعر دارید. چه نگاهی به محوره دارد؟ من سعی آنچه را که آموخته ام با در بیاورم. به نظر من هم و است اما این زیبایی و بودن تا زمانی است که از و چهارچوب ها نشود. طور که در بالا کردم، و شده ای در است. او با چند شعر و یک سریع توانست جایگاهی ویژه ای کند و به شود. عوامل جانبی و غیر شعری تابوشکنی در آن سال ها یک با یک زن یا در شدن من نمی توانم نظر و صاحب نظر اما شک در آن سال ها من خانمی که بعد از یک مجوزدار می کرد و از بار بود که یک خانم شعرهایش را و در یک پکیج ارائه می داد. همه این ها می تواند عواملی که در معرفی من به است. از مدت ها بود که به این شکل بود و با از های سنگین تری می شد. من در آن سال ها را و شخصیت حقیقی ام را روی کاغذ آوردم و از کردنم را به کشیدم. در همه این سال ها من را می بینند، می که از تو به کشیدن مان سپاسگزاریم. من توانستم احساسات بخش از را بیان کنم و این شد تا مخاطب با من کند. در دایرکت های در دریافت می کنم که ها در آن می با ها و های من عاشق شده گریه خندیدند و حتی ازدواج اند. با شرکت در و به شکل آکادمیک به شعر آمد یا ذوقی بود؟ هر دو با هم. من ذوق اما شعر را با آموختم. من دوم دبستان که یک و بعد از آن به من گفت که به مادرم بگویم که فردا به مدرسه بیاید. من نگران شدم و دلیلش را پرسیدم که گفت تو بجای یک غزل ای و از آن زمان مطالعاتم را و سعی با خواندن های و شعر بیاموزم. من هیچ وقت اهل های نبودم و هیچ وقت هم به های شعر نرفتم؛ اما را که نیاز بود، خواندم. در روز و شعر کدام را می خوانید. به عبارت بهتر مورد شما کیست؟ من هر روز دارم. از هم مثل همه ایرانیان از به حافظ و از معاصر نیز به هوشنگ ابتهاج مند اما نیما و را هم می خوانم. ​من فکر می کنم که از نظر فکری نیز شباهت های به دارید؛ او را به بله اما ام که کسی و طور که گفتم من از لحظه های تلخ و شیرین می کنم و وابسته نمی شوم. شما در شعر هم می کنید. چه شد که به سمت من سه سال و نیم که آخرین عمل جراحی را و بینایی ام را به شکل صددرصد از دست دادم؛ اما باتوجه به آن سال ها تعریفی از رنگ ها و بر اساس آن تصویری که در ذهن است می کشم. من در سعی ام تا همه را کنم و تفاوتی با دیگران باشد. که از که به من اند از استقبال و که های من به است. اگر این درصدی هم باشد، افتخار من است. چرا ها به سمت می روند؟ من فکر می کنم که تنگاتنگی و این دو هنر به هم هستند. به نظر من کلمات را می کرد و را نیز می نوشت. به یک اتصال درونی بین این دو دارد. این شک دلنشین و لذتبخش است. با به چه همه از من این را می که را می کنم و آیا این به است یا خیر. بله من در و و آن پیج به است و توسط خواهرم می شود. من در این فضا هستم؛ فکر می کنم این امکانات به و هنرمند کمک می کند تا جهانش به جهان مخاطبانش تر باشد. من سعی می کنم که هر شب پاسخگوی سوالات به با این فضا گرفته ام و از های ام را در این فضا می کنم. به آخر؛ شما در سال های دهه 70 و و اینترنت، به در شدید و نام خود را سر ها انداختید. اگر این در دهه 70 به نفع بود یا به ضرر او؟ به نظر من فضازی کمک می کرد و تعاملات می شد اما که هر ای ویژگی های خاص را و نمی گفت که اگر فلان بود چه می شد. ما که اگر در آن سال ها امکانی همه و اگر باز هم همه است. آن دوره، عصر و ذوق رسیدن بود. در هم هر روز های من می آمد که همه را پیش نگهداری کردم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
«جریان سازی عاشورا در حوزه فرهنگ و پوشش» بررسی می‌شود

«جریان سازی عاشورا در حوزه فرهنگ و پوشش» بررسی می‌شود


گروه ــ و در برگزار می‌شود که «جریان سازی عاشورا در حوزه فرهنگ و پوشش» از جمله این نشست‌ها است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه عرضه تولیدات زنان کارآفرین در یاسوج برپا شد

نمایشگاه عرضه تولیدات زنان کارآفرین در یاسوج برپا شد


یاسوج- ایرنا- و 24 با معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در برپا شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
صنعت صلح آمیز هسته ای ایران قابل توقف نیست

صنعت صلح آمیز هسته ای ایران قابل توقف نیست


به گزارش خبرگزاری تقریب، "روح پور" نماینده در شب در حاشیه بازدید از ای کرد: طبق و شده از و صلح ای و ای نیز به ای شده است. وی با به کرد: جمهوری در بحث ساخت حوزه سانتریفیوژ به خودکفایی رسیده است و دیگر نیازی به واردات این محصول ندارد. پور صلح ای را حق دانست و گفت: نباید از حق مسلم عقب نشینی کرد. وی با تاکید بر اینکه رسانه ها اقتدار در علم را در بازگو کنند، افزود: شیب رتبه علم در قابل توجه است که برای ادامه این روند تلاش کرد. ای از 21 تا 25 مهرماه در دانشگاه برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
اتوبانی که سد راه اجرای پروژه نمایشگاه کردستان شد

اتوبانی که سد راه اجرای پروژه نمایشگاه کردستان شد


- - 15 محل های بین 16 سال شد ولی این پروژه به مرحله اجرا نرسیده است که یکی از مهمترین دلایل آن وجود اتوبان در بخشی از براساس طرح تفصیلی شهر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
نمایشگاه کتاب کردستان باید از نظر کمی و کیفی ارتقا پیدا کند

نمایشگاه کتاب کردستان باید از نظر کمی و کیفی ارتقا پیدا کند


به "آیت ولی در در بازدید از هشتمین بین در جمع با از دست این داشت: در های با سن و با های و و این یک آن است. وی گفت: های در های از های مهم و های است از این می در فکر و با هم کرد. نماینده ولی در تصریح کرد: در این جای خالی های دیجیتال و نرم افزاری مشهود بود و انتظار می رود که در های نیز غرفه هایی این بخش گنجانده شود تا بتوان تمام سلیقه ها را حضور در جذب کرد. وی با تاکید بر رشد کمی و کیفی این در های افزود: باید سعی شود را به حدی برسانیم که بتوانیم رشد علمی و فرهنگی از آن به بهترین نحو کرد. آیت شاهرودی با اشاره به اینکه در اهل تسنن و تشیع زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: های بخش مذهبی این می تواند در تبادل فکری و ارتباطات این دو مذهب نقش مستقیمی ایفا کند مردم علاقه مند هستند و این نشان از فرهنگ بالای کردستانی ها در مطالعه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه کتاب جوانه‌های رویش در هفته کتاب برگزار می‌شود

نمایشگاه کتاب جوانه‌های رویش در هفته کتاب برگزار می‌شود


رضا پروین؛ در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا)، با به این با کرد: دو دوره پیشین این در سال های 84 و 85 شده بود اما آن شده بود و بار دیگر از سر شد. وی افزود: مخاطب این و هستند و از آنجایی که این قشر آینده ساز به می با پیش های و و را در این سنی کنیم. با ها در این با 50 شد، کرد: بخش های های در نظر شده است که شامل های و نوجوان، های و کمک ، ملزومات و بازی های فکری است. وی تاکید کرد: در این موسسه خانه انجمن و وزارت و پرورش مشارکت دارند و شده است تا با جشن بزرگی و کتابدوستان شود. با به چگونگی در این توضیح داد: ناشران و و علاقه مند به در این رویداد می توانند با شماره تلفن 88087473 تماس بگیرند. به گفته وی، بنیاد امور های کلیوی نیز از این حمایت می کند و جلوگیری از های احتمالی در بزرگسالی، و های جذابی را در قالب تئاتر و جشن پیش کرده است. و های 24 تا 30 آبان در کانون تربیتی قدس واقع در خیابان زمین می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
معرفی 9 عنوان کتاب تالیفی کودک در فرانکفورت

معرفی 9 عنوان کتاب تالیفی کودک در فرانکفورت


حسام در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا) در داد: های در این با سه هدف گرفت. جهت حق دوم از پیش شده و با و های از آمریکا، کانادا، و و در به ها و مخاطبان. و در کرد: در های در 9 از این را به و از کردیم. از 20 ما در این به این داشت. با روز از این های برخی از این گرفت. وی اثر از ناشرانی همچون Dk (آمریکا)، The quarto (انگلستان) و Minedition (آلمان) نیز داد: با همکاری کیا هایی با این ترتیب داده شده بود. در این دیدارها ضمن به توافقات جدید نیز رسیدیم. این مترجم در به کیفیت هفتادمین بین المللی اشاره کرد و گفت: این فرصتی کم نظیر در عرصه های است که گیری بیشتر نیازمند های مستمر در طول سال است. اگر شرایط قانونی و اقتصادی بیش از امروز تعاملات فراهم بود، هر نشر بزرگی بایستی دارای یک نیروی تخصصی در این باشد که اکنون فاصله زیادی تا رسیدن به این نقطه داریم. عدم پذیرش قانون کپی رایت توسط ایران، کاهش ارزش پول ملی و بسیاری دیگر از مشکلات، سبب شده بخش قلیلی از ظرفیت مورد وری قرار گیرد. به گفته طهرانی، نمایندگان های در طی روزهای با و های کره جنوبی، ترکیه، مالزی، هند و... نیز دیدار کرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه کتاب نفش تاثیرگذاری در تقویت تقریب افکار و تبادل فرهنگی ایفا می کند

نمایشگاه کتاب نفش تاثیرگذاری در تقویت تقریب افکار و تبادل فرهنگی ایفا می کند


ولی در با به نقش گفت: نفش تاثیرگذاری در تقویت تقریب افکار و تبادل فرهنگی ایفا می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
روز پایانی هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان

روز پایانی هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان


سنندج- - بین با به و بازدید نماینده ولی فقیه از غرفه های روز دوشنبه به کار خود پایان داد.(عکاس: سیدمصلح پیرخضرانیان)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
لباس عاشورایی نیاز به جریان سازی دارد/نمایشگاه؛ فرصتی مناسب برای خلاقیت شرکت کنندگان

لباس عاشورایی نیاز به جریان سازی دارد/نمایشگاه؛ فرصتی مناسب برای خلاقیت شرکت کنندگان


به خبرگزاری تقریب، نشست ای سومین صبح در شد. در این مد و اظهار داشت:جشنواره ها و های این ای است تا آن به شود از این که آن در ای به اسم است. وی با در قرن های بر گفت:ما به شدت در از این رو در شود و نکته حائز اهمیت این است که در جریان سازی کنیم. در به نمادشناسی در فرهنگ اشاره کرد و افزود:موضوع احیای روش های سنتی در بسیار مهم است و ما در ها از این تکنیک ها کنیم. وی در به بخش پرداخت و افزود:نزدیک به 400 طراح در این فعالیت می کنندکه بخشی از آن به نمایش درخواهد آمد و حدود 50 اثر در این دارد. مد و در مورد زمان این خاطرنشان کرد:از 28 مهرماه تا 4 آبان از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر در وحدت، دایر است. در محبوبه الهی گفت:در به لحاظ توجهی به این بحث نشده است و امسال در همین رابطه از ایده تا اجرا شرکت کنندگان حضور دارند تا خلاقیت خود را نشان دهند. وی داد:متاسفانه برخی الگوها در به درستی نمی شود که این در تلاش است تا این روش را اصلاح کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی آغاز به کار کرد

اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی آغاز به کار کرد


به گزارش خبرگزاری اولین دنیای و از مهر و تا 27 سال جاری در مرکز های کانون و در با و این بخش همه و دست و و با به و و خود را می دهد. این با به مهم و در و کمک و شده است. ها و ها و های داخل و ایجاد برای برقراری ارتباط بین تولیدکننده و از این است. شناخت رقبا و آشنایی با خدمات، و برنامه آن ها و شناخته شرایط کلی بازار و سلایق از این به شمار می رود. فراهم آوردن بستر مناسب جهت ارتقای سطح کیفی داخل، توجه به پتانسیل سرمایه گذاری، کارآفرینی و اشتغال در این صنعت از مهم در این است. این در تغییر نگرش و نیاز جامعه به به عنوان فرهنگی و حمایت از داخلی و ایرانی موثر است. مخاطبین این کودک، نوجوان، خانواده، مخترعان، طراحان ایده، مراکز تفریحی و آموزشی کارشناسان پژوهشی و تربیتی هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
​تازه‌های نشر/ از ترجمه قرآن قرن هفتم تا چاپ نفیس «مثنوی معنوی»

​تازه‌های نشر/ از ترجمه قرآن قرن هفتم تا چاپ نفیس «مثنوی معنوی»


به تقریب، در هفته سوم با و قرآنی راهی نشر که این ها می به راه ، در ، در ، و کرد که در ادامه ای از این آثار معرفی شده است. راه راه رقیه(س) است که آن را به است. در این اثر شعرهایی سه است. که از نوجوانی علاقه مند بود رقیه(س) بنویسد، می عایشه بنت الشاطی آیت الله سیدرضا صدر را خوانده و بر همان سیاق چیزی و آن را خرابه نام بودم. ما در آن را و حتی چاپ آن بود که نشد. اثر با شرح این سه که با دست های را به می و آن را عرض ادب خود به او می دانم. این از سوی نشر با و 8 به چاپ است. با ای دوجلدی مولانا جلال بلخی با ای از سوی نشر صراط شد، این اثر متعلق به ملا نراقی و مقابله با نیکلسون و موزه قونیه در قطع و با 150 به چاپ است. از مزایای این نفیس می گفت که ابیاتی خاص که در ها نیست، همچنین شرح واژگان و با این کتاب، قطعاً از ها بی نیاز بود و و را به نظر می کند. در در که به قلم از و به و به و از سوی نشر صادق(ع) در 488 و 32 شده است. در از این بی و از از های و است که از آن ها با های خود را کرد. با این حال های روش های و های شده تا بر به های ها و در های را در این به کار تا از این به از دست یابند. در کتاب در شرح سیر و در نشر و و است که در نشر از که در این به آن ها می به و و آن، بین های پکن و در و و نشر در های نشر و به های آن در عصر و از دست نشر کرد. این در 174 یک و 14 از سوی آمه شده است. های و در سیر و است که به قلم علی به و نشر با به چاپ است. این با هدف اخذ درس از حال و و بر های و است. با فرا به از سنت و و تا سنت و با بر و آن، در داری امامان شیعه، از سجاد(ع) تا حسن عسکری(ع) و سپس در رهگذر باور به منجی منتظر و مهدی هدایتگر در ورای عصرها و نسل ها و نژادها و قوم ها گویا این خانواده، بشریت و بلکه در برابر بی اخلاقی است. شرح نکته از نهج است که به قلم مجتبی زینی وند به تحریر در و علوی این اثر 300 ای را با و 16 به چاپ است. می از اینجا ناشی شد که مجموع 241 خطبه، 79 نامه و 480 حکمت نهج دشتی می شود. تخصص مراجعه کنندگان به نهج هر شخص می تواند برداشت خود را از امیرالمؤمنین(ع) بیان کند. بدیهی است که می توانند صد مطلب کمتر و یا بنویسند و آن را منشور خود دهند. چنانچه با شرح صد و ده از کلمات امیرالمؤمنین(ع) و گوهر اند و شرح صد از امیرالمؤمنین(ع) اند. حسن بن نیشابوری که با تحقیق و دزفولی از سوی نشر کتابخانه مجلس به چاپ است. این در قطع و 750 و 50 وارد شده است. حسن بن بن حسین خراسانى نیشابورى به اعرج از حافظان و مقریان صاحب نام دنیاى اسلام در اواخر قرن ششم بود. خاندان و قبیله او در دیار قم مى زیسته اند، اما وی در نیشابور به دنیا و در آنجا پرورش است. فضل، ادب، تحقیق، تبحر، دقت نظر و جودت قریحه وی در میان متأخرین مشهور است. رویکرد صوفیانه وى در تألیفات وی به به روشنى هویداست و نیز از دیباجه به حسب ظاهر عدم تشیع وى مى شود. وى در عقیده شهرت به مذهب شافعى اشعرى دارد. دعا در اهل بیت(ع) دعا در اهل بیت(ع) بازتنظیم و بازتدوین یادداشت های پراکنده ای به قلم حسن قدسی است که سال ها پیش تهیه و تنظیم شده است. وی هدف اصلی از تألیف این را، هر چه خوانندگان با اهل بیت(ع) در دعاها و ایجاد انس و الفت هر چه نسل جوان دانشگاهی و حوزوی با این متون پرمحتوا دانست. این در یازده فصل به که تعریف و حقیقت ارکان دعا از خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، آداب استجابت نیازهای انسان، دعا از روایات، مباحث تفسیر المیزان دعا و مکان ها و زمان های مناسب دعا از عناوین آن را می شود. این اثر با و 11 از سوی نشر شده است. صد روز کما صد روز کما با به زندگینامه به قلم ابراهیم نجفی در قالب است. این اثر با هدف با شخصیت و و بر مبنای اسناد و گفت وگوهای مرتبط با این والامقام از طرف و شده است. یکی از لشکر زرهی 8 نجف اشرف و از مؤسسه کاظمی بود. او اهل اصفهان و 25 بود که در منطقه مرزی عراق و سوریه طی یورش داعش، اسیر و دو روز بعد از اسارت همچون سالار اباعبدالله الحسین(ع) به درجه رفیع شهادت نائل شد. وی در محرومیت زدایی مناطق فقیر داشت. از این فرزندی به نام علی به یادگارمانده است. صد روز کما به بهای 12 در فروشگاه های سراسر در دارد. امر به و نهی از ویرایش نو از امر به و نهی از سیدحسن پس از دو دهه شد، این اثر با 18 در است. در این کوشیده است به زبانی ساده و به شکلی منسجم از جایگاه، اهمیت، و شرایط و اخلاقیات این به دست دهد و تأکید کند که نادرست از این نباید ما را به کنار نهادن آن بکشاند. این است ساده، کوتاه و در عین حال روشن و مختصر یکی از مسلمان زیستن در جهان امروز. خواندن و پراکندن این و از این است به نوعی فعالیت مدنی و تلاش تحقق مسئولانه و آگاهانه است. که و محصول نهایی پژوهشی است که در سال های 1394 و 1395 در شده است از سوی سپیده باوران شد. طرح انتخاب به کارشناسان زیر هیئت با حسام مظاهری شد و در این راستا مسلم نادعلی کارشناس و مشاور و رضا اسماعیلی و سعید بیابانکی از دبیران مرحله بودند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه به تنهایی قادر به فرهنگ سازی نیست

نمایشگاه به تنهایی قادر به فرهنگ سازی نیست


تهران- ایرنا- مد و کشور،گفت: با سه نمی در و باید برای ترغیب تولیدکنندگان علاوه بر جنبه‌های فرهنگی، به دنبال تولید ایده هایی باشیم که بازگشت سرمایه داشته باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
انتخاب 23 عکس برای نمایشگاه « ثبت جهانی جنگل های هیرکانی»

انتخاب 23 عکس برای نمایشگاه « ثبت جهانی جنگل های هیرکانی»


تهران- ایرنا- عکس های هیرکانی»، از میان عکس های رسیده، 23 قطعه عکس را برای حضور در این رویداد فرهنگی کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
لباس عاشورایی به لحاظ علمی مورد غفلت قرار گرفته است

لباس عاشورایی به لحاظ علمی مورد غفلت قرار گرفته است


را پر از و و گفت: این به لحاظ مورد غفلت قرار گرفته است و ما نیاز به حضور پژوهشگران، اساتید و صاحبنظران در این زمینه هستیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
تالار وحدت میزبان نمایشگاه لباس عاشورایی/ درخواست برپایی نمایشگاه در مبادی مرزی

تالار وحدت میزبان نمایشگاه لباس عاشورایی/ درخواست برپایی نمایشگاه در مبادی مرزی


گروه ــ مد و از طی 28 مهر تا ماه خبر داد و گفت: درخواست کردیم در ایام اربعین نمایشگاه‌‌های فروش در مبادی مرزی داشته باشیم که موافقت نشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه و کارگاه بازی بمناسبت هفته کودک در سمنان

نمایشگاه و کارگاه بازی بمناسبت هفته کودک در سمنان


ایرنا – سمنان- و با های چون زبانی کلامی، عاطفی شناختی و ... در بوستان شقایق در حال برگزاریست./عکس:علی اکبر بندری
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : صوت و تصویر
عقد قرارداد با ناشر روس و رونمایی از 6 کتاب

عقد قرارداد با ناشر روس و رونمایی از 6 کتاب


به گزارش اعزامی (ایبنا) از هفتادمین دوره بین در آخر با رو شد. با ملی در این به گفت: روز و های روز پرکاری بود و امضای تفاهم نامه با کراچی پاکستان و کوالالامپور مالزی یکی از دستاوردهای آن به شمار می آید. وی افزود: در این روز با و گفت وگو داشتیم و وی در این اظهار کرد ارتباط دو شود. نیا تنی چند از شرق در کرد: یکی از شرق در مان حجت و ولی در بودیم. 6 در بخش بین از 6 در بخش بین 2018 نیز به همت و طرح و شد. در این از های "گام اول" به به همت و و قلم چی، عشق" 40 از تا اهل بیت به "خلافت اسلامی(داعش)" نوشته سیدعلی موجانی، "نقش مسلمانان بیت المقدس در تولید علم" با یاوزاوزاوزگز و" تحفه العقول" با سیدمحمد عامر از مصر شد. "اسلامی کا" انتشار ها به جز گام اول را به عهده داشته است. مذاکرات یک با 35 خارجی به محمدعلی شادزاد؛ سوره مهر که نخستین خود در بزرگترین رویداد کتابی دنیا را تجربه می کند، این موسسه انتشاراتی موفق به با 35 شد. این ایرانی با یک آلمانی پررنگ تر بوده که به های و ابراز است. ندای سینا و عضو نیز به از موفقیت باغبان دانا و درخت مهربان از این خبر داد و گفت: بیجک روسیه بعد از با به رسید و این را خریداری و قرار است تا این اثر به و محلی این شود. بعدی این به مجموعه جلدی دائره المعارف مربوط می شود که روس به دلیل دشواری به روسی، تصمیم دارد بعد از این به انگلیسی، نسخه آن را منتشر کند. مژگان اکبری "سیب سرخ" نیز از و گفت و گو با کره ای خبر داد. محور این کاربرد قلم های گویا به کودکان و نحوه استفاده از قلم بصورت تخصصی بود. به اکبری، این قلم تحول قابل توجهی در یادگیری ایجاد است که اثربخشی آن بسیار ملموس است. وی ادامه داد: گفت و گو با شفله؛ آلمانی، و با تالیف ٤٠٠ نیز در صورت گرفت. و گفت وگو و فروش با چینی و و خبر این است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه عرضه تولیدات زنان در یاسوج برپا می‌شود

نمایشگاه عرضه تولیدات زنان در یاسوج برپا می‌شود


یاسوج- ایرنا- و و گفت: عرضه تولیدات زنان با عنوان «رویش امید» روز سه‌شنبه 24 مهرماه سال جاری در برپا می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​با تمام کپی‌کاران نباید یکسان برخورد شود / فرامرزی: دادگستری باید عهده‌دار قضاوت پرونده کپی‌کاران باشد

​با تمام کپی‌کاران نباید یکسان برخورد شود / فرامرزی: دادگستری باید عهده‌دار قضاوت پرونده کپی‌کاران باشد


به گزارش بحث کپی با رشد های که اطلاع رسانی را فراهم کردند های داغ است. اگر 10 سال را به صحت این پی برد. در کپی از در و یا ها داشته است. که گاه به رسانه ها راه پیدا و گاه در گفت وگوهای خصوصی مطرح شده اما بسیاری از این صحبت ها در حد یک ادعا باقی ماندند چراکه هیچ گاه مرجع این است. علی تن در گفت وگو با کپی گفت: این چند وجه و ای و همه یک رأی کرد. کسی که و کپی می کند یا کسی که که کپی و کسی که های به طور با شود. تن با و داد: کم در این از ضعف این است. که ای که از حقوقشان دفاع می کند. تشکیل کارگروهی تشخیص و نظرات این لازم اما قضاوت و تعیین خسارت به دادگستری باشد. وی داد: تعریف دقیق کپی و به کارشناسانی که تأیید هستند و به این پرونده ها نیز آنها شود. همچنین علی نقاش در این باره به گفت: کپی کردن اگر به قصد تجربه اندوزی و استفاده از دانش دیگران نه اشکالی ندارد بلکه امری مثبت ومتداول دردنیاست. حتی اگر و هم فروشنده و هردو که اثر کپی همچنان که خرید و کپی اصل در دنیا متداول اما کپی اگر به نیت شود و به اثر اصل و یا حتی معرفی شود به منزله و سوءاستفاده وقابل است. ساز و کار با متقلبین گفت: پس از در و اثبات آن کارشناسان قرار گیرد و اگرمعامله ای صورت گرفته و اثر کپی شده به اصل و یا معاوضه شده پس از ورود کنند. وی خاطرنشان کرد: مرحله افراد خبره و هنرمندانِ با صلاحیت شود تا اصل یا کپی اثر مشخص شود. البته تشابهات ناگزیر در هنر دارد؛ اما اگر برداری به شکلی که فرم عرضه و مفهوم دارای مشابهت غیرقابل آن اثر کپی محسوب می شود و با خالق آن جدی شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
کارگاه‌های آموزشی مدیریت نشر و کتابفروشی مدرن برگزار می‌شود

کارگاه‌های آموزشی مدیریت نشر و کتابفروشی مدرن برگزار می‌شود


محمدرضا سالکی؛ و در گفت وگو با خبرگزاری ایران (ایبنا)، های نشر و با هدف و در نشر و کتابفروشی، به روز رسانی موسسات و ها پیش شده است. وی افزود: این ها و و با بین و با سه تن از نشر و شد. با این در سه روز پیش شده عنوان کرد: در این های سه روزه بر های نشر و بر و با از های خود به کسب و کار شد. وی با به های این ها، داد: و های این و یک و است که قصد در سطح کار کند و بین است. با به گفت: های این در نشر ناشر، و بازاریابی، روابط عمومی کپی رایت و قیمت ثابت می شود. وی تاکید کرد: در نشر یکی از مهمترین کارها بحث است که متاسفانه در کشور ما نگاه ساده ای به آن می شود، تالیفی که بتواند در عرصه های باشد و یک واحد متفاوت از جمله دستاوردهای بود. با بازاریابی و اطلاعرسانی نیز در نشر ویژه ای دارد، گفت: این موضوع که ناشر ویژگی های خود را بشناند و بداند چگونه اثرش را معرفی کرده و در این مسیر از چه ابزاری استفاده کند. و نیز گفت: در این بخش نیز به مخاطبان های داده میشود، چه باید اتخاذ تا مخاطبانشان را جذب کرده، حفظ و نگهداری و توسعه دهند. وی یادآورشد: مطالبی چیدمان، ویترین آرایی و روش های مختلفی که یک می تواند را به سمت خود جذب کند نیز از دیگر مباحث این به شمار می آید. مدرس های این ها داد: نیکی ترون؛ پروژه های بین فرانکفورت، آیریس هانشید؛ انجمن و سیو بابلیتز؛ برنامه ریزی و انتشارات فیشر وی با هزینه این 500 گفت: این مبلغ اعضای و و استانیا 400 پیش شده ظرفیت 35 تا 40 نفر است. این های 13 تا 15 آبان (صبح و عصر) در محل سابق و و به گواهینامه اعطا می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آغاز جانمایی نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران

آغاز جانمایی نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران


ابوالفضل عمومی و بین چاپ و در گفت وگو با (ایبنا)، کرد: چاپ و در و خود در فضایی به وسعت 500 هزار مترمربع می شود. وی افزود: تاکنون 15 در نظر شده است که با به خوب دست چاپ و ها دارد. با بر و پیش ثبت نام شده داد: این بخش های مانند چاپِ های چاپ و تبلیغات و سررسید در نظر شده است. وی با سال گذشته در 17 شد، توضیح داد: با به تحریم ناعادلانه بر علیه و انتقال ارز پیش بینی می کنیم یک یا دو بزرگ و معتبر خارجی که هرساله مهمان بودند، نتوانند اما رایزنی هایی آن ها در در حال انجام است. همچنین درباره زمان نمایشگاه، گفت: به دنبال درخواست جمعی از دست چاپ و کشور، شروع در روز پنجشنبه و روز اتمام آن یکشنبه خواهد بود تا جمع گسترده تری از فعالان خانواده صنعت چاپ فرصت بازدید و در این را باشند. وپنجمین بین چاپ و 22 تا 25 آذر ماه در محل دائمی های بین می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
افزایش 150 میلیون تومانی بن تخفیف دوازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان

افزایش 150 میلیون تومانی بن تخفیف دوازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان


به گزارش ایران (ایبنا)؛ فرشته آل نبی در با بن داده شده به نمایگاه اظهار کرد: در ایام در شده و به با خوب از سوی شده است. وی افزود: و ... شده از و از ها از این رو ما هم را بگوییم. آل نبی گفت: در سال جاری 650 بن خرید برای در نظر گرفته شده که این مقدار 50 نسبت به سال گذشته کرده است، با خوب در سه روز نخست 560 میلین بن به رفته و روز چهارم 90 بن باقی مانده را و به رساندیم. وی ادامه داد: از آنجایی که بضاعت اعتباری محدودیت دارد و این بن ها 10 از سوی اداره کل و 10 از سوی معاونت پرداخت می شود، رایزنی هایی انجام شده است تا با توجه به شدید بن کند، از این رو 150 به سقف بن ما اضافه شده و روزهای پنجم و ششم به شکل شده بین متقاضیان توزیع می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کتاب به انسان نشاط فرهنگی می‌دهد/ حمایت مسئولان برای خرید کتاب اقشار مختلف جامعه

کتاب به انسان نشاط فرهنگی می‌دهد/ حمایت مسئولان برای خرید کتاب اقشار مختلف جامعه


را برشمرد و گفت: امکان دسترسی آسان را برای جامعه فراهم می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
نمایشگاه مشترک خوشنویسان همدان و کردستان گشایش یافت

نمایشگاه مشترک خوشنویسان همدان و کردستان گشایش یافت


همدان- ایرنا- و به خوشنویسی از 21 تا 27 مهرماه در مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی دایر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
نمایشگاه نقاشیخط در خانه تاریخی آقازاده ابرکوه برپا شد

نمایشگاه نقاشیخط در خانه تاریخی آقازاده ابرکوه برپا شد


یزد - - و های خط و نقش سید از خوشنویسان شیراز بعد از ظهر شنبه به مناسبت ایام یاد روز حافظ ، در خانه آقازاده ابرکوه برپا شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نشست ادبیات کُردی نقد و ترجمه در هشتمین نمایشگاه کتاب برگزار شد

نشست ادبیات کُردی نقد و ترجمه در هشتمین نمایشگاه کتاب برگزار شد


گروه فرهنگی- نقد و در روز از کتاب کردستان دیروز 21 مهرماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی سنندج برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب