صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب هموارهباید از بانوان توانمند در مراکز تصمیم گیری استفاده کنیم

باید از بانوان توانمند در مراکز تصمیم گیری استفاده کنیم


- - و گفت: یکی از که ایم این بوده که از ظرفیت های بانوان شایسته و توانمند در مراکز تصمیم گیری استفاده کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
اجرای بی کم و کاست قانون، مطالبه اصلی معلولان

اجرای بی کم و کاست قانون، مطالبه اصلی معلولان


- - بی کم و از قانونی که اکنون با تصویب مجلس و ابلاغ رئیس جمهوری ضمانت اجرایی یافته و انتظار می رود برخلاف گذشته، بیشتر جدی گرفته شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
زخم می‌زنیم و می‌خوریم، تا زندگی پیش برود

زخم می‌زنیم و می‌خوریم، تا زندگی پیش برود


ایران(ایبنا)_حافظ روحانی:آثار با و به آدم ها، رخدادها و اطرافش و دارند. به این ترتیب است که خودبیان گری در آثارش نقش مهمی که خود را به می گاه در یا حتی انگار. و و دایمی اش به خود و اطرافیان، به سلیقه خاص و گری و پرکاری ستایش برانگیزش، او را به هنرمندی جدی در روزگار ما است که نگاهی منحصر به فرد دارد. او تصمیم گرفته تا ای تازه را بیازماید و این کار را با زخم انجام است؛ که و و از به شکل در هم گرد اند. هر چند او پیش تر هم به از در می ولی این بار در پی یک متن و است. که گری مهم تر از قبل است. به این با او گفت وگو که می خوانید. در از و به هم و با آدم های به می به نظر می آید که در زخم ، با آدم ها و آنچنان جدی و مهم شده که نمی به رفت و به کلمات نیازمند شده ای. الان با آدم ها، و برایت آن قدر حاد شده که مجبور شدی به بروی؟ این به برقراری ارتباط را ام و سعی می کنم این را به طرق برطرف کلا دلیل کار کردنم هم ولی در دوره این تر است و در مواقع انتزاعی می شود. وقت ها از نیست، راضی ام ولی در مواردی میل که تر بیانش کنم. معمولا بین مواقعی که میل به بیش تری از و این بگویم، آخرین بار فکر می کنم ٨ سال پیش این کار را و قبل ترش باز هشت سال قبل تر. این بار و شرایط شد که به بیش تری را بدهم. در آن به چه شکل در که بود با ته های روز که با در روی و حتی یک را با های و پر که بود و اش می کردند. هم با تو منو به می در بود که باز به با بیش تری را بودم. این کار و را ولی من بر به می روم. به زخم یک شعر به شعر با آن نه، به نثر ولی تکه تکه. دلم می که هر ای را که باز می کند. هر بخش مثل یک است که می در آن شنا کند. این را که آن را از اول تا به آخر می در طول به آن را ورق را و را چند بار بخواند. به است و به نظر می رسد که صرف آن شده و می فکر کرد که در ات (زمستان ١٣٩٦) در روی آن کار می از که اش به یک سال و نیم. یک شب بود که فکر می یک بنویسم. (لارس نشر نو، ١٣٩٤) را که به خوب بود ولی به جز شکل را هم که به شکل تکه تکه بود. بود که (دیوید ١٩٩٦) را که در هم شده بود و به زخم بود و به قول می شد که های دست به آن و در خودشان را مجروح و از آن لذت ببرند. از جا بود که زخم به سرم زد. علاوه بر این هم بود که قبل تر زخم و در هم آورده ام که قبل تر در نوشتم... ، چون من می نویسم، ولی هیچ وقت آن قدر نبوده که آن ها را در جمع کنم. که یک مجموعه عکس می گرفتم (که در چاپ شده اند) می دانستم که از در کرد. بعد از سه ماه به فکر شروع به نوشتن و تر به رفتم. در طول کار فکر که تمام شده، ولی مدام به زخم فکر می و دفترهای قدیمی را بیرون می آوردم و به اضافه می شد تا در به ٥٩ متن رسیدم. تایپ و ادیت متن ها به شکل و نحوه ارایه فکر مثل های عکس که را در دفتر می که دو سه ماه طول کشید و با این که بنشین و ماهیگیری کن، ببین چه تصاویری به ذهنت می آید. در با دو ورق کاغذ A٤ از فکر و عکاسی رامتین جیحون و در طول تابستان سال ٩٦ عکس ها را گرفتیم. بعد از عکاسی، فرآیند عکس ها سه ماه برد و بعد که با علی رضا محسنی و بندی را آغاز کردیم. به نظر می رسد که زخم به روابط و آدم های دور و بر مربوط می هر آدم و به تبع، هر ای زخم به انسان می زند، دوستی، عشق یا هر لاجرم با زخم این بله، مثل این طور است. فکر می کنم از رابطه، مثل خواهر و برادر یا با پدر و مادر هم این اتفاق رخ می دهد. ولی زخم ها لازمه رشد و دادن هستند. فکر نمی کنم کسی بتواند بگوید که با کسی در نزدیک بوده، بی آن که به او نزده یا آسیبی از او ندیده باشد، این ها و زخم ها تا طبیعی و قابل قبول است ولی از یک جا به بعد نه و این نقطه است که کنی. اگر در کار نباشد، پیش نمی رود؟ کل پیش نمی رود. فکر می کنم اگر یکی از عناصر زخم هم یک مهم است که را پیش می برد. در متنی که این اواخر در شوپنهاور می کرد که به گفته او حکومت ها و دین ها و هر چیز که در طول تاریخ تغییر کرد به حتی تمامی اختراعات بشری به بر بود. حتی زخم و جنگیدن هم است. صلح چیز خوبی است و من هم که با گلوله یا زخم چاقو کشته شوم، ولی از صلح در جهان می داریم از حرف می زنیم که یک طولانی مدت می شود که در عکس العمل آدم ها را برمی انگیزد. بهتر است آدم ها با این بکنند و راه حل های کنند، ولی اگر قرار بر این که متاسفانه جنگ لازم است تا آن از بین برود و این قصه تا که آدم ها راه حل مواجهه با آن نکرده اند دارد. آدم ها دچار ملالی می که حاضرند به بر آن حتی آدم هم بکشند. اگر مان کم تر آور کم تر بلا سر هم می آوردیم. به هنر یکی از بهترین راه ها بر حال چه مخاطب هنر و چه تولیدکننده هنر، چون می در درونت یک درونی ایجاد کند و کمک کند تا بر کنی. وقت ها با فکر می کنم که هنر چیست، یک چیز بی معنی و بی فایده ولی به آنتروپی که را فراهم می کند. هنرمندان طلبانی که به جریان کمک می و اگر بیشتر تحویل شان بگیرند، کمتر جنگ پیش بیاید. در اشاره شده که زخم ها با ما می مانند، گویا نمی زخم را کرد... خوب می شود اگر بتوان زخم را کرد. کردنش ممکن ولی از زخم قوی تر و بتوانی آن قدر از زخم تا نادیده اش بگیری. قدم این که موشکافی اش کنی تا ببینی چه شد. ها از دیدنش احتراز و وجودش را انکار می ولی این کار غلط است. مهم ترین کار از خود باشد. چون از پرسیدم که چرا در فلان قوی نبودم و اشتباه کردم. هیچ وقت نمی آن قدر قوی شد که هیچ کس نتواند به آدم برساند، ها که می توانند _ اگر فرصتش را _ به آدم برسانند. ولی آدم را بشناسد، در یک دوباره، احساس خطر می می کند و را نجات و از کند. این می شود که به آدم های دور و بر بدبین شوی؟ نه، اصلا. ولی ترجیح می دهم آدم که به من می شوند، به محدوده ام نشوند. تعدادی در هست که در ات هم می شدند، مثل عروسک یا اعضای شده بدن که در کارهایت زیاد می شوند. این دست ها و سرهای شده روی چهارپایه ها، و مرحله ویرایش عکس ها؟ سر روی نیمکت که در هست، است که لااقل از ١٢ سال پیش در بود و از آن های اکسپرسیونیستی کوچک هم ام و فکر می که اگر در یک عکس و به شکل واقعی چه می شود. این تصویر، فکر و من چون از مدت ها قبل در فکرم بود و فکر می کنم از بود که باقی در شکل گرفتند. فکر می کنم برایم یادآور مفهوم و تصویرسازی آن چون هیچ حرکت یا کنشی در آن ها نیست. مثل مارمولک که دمش را از دست می ولی دمش رشد می کند. به جالب است که عضوی از بدن شود و بعد رشد کند. چرا را انتخاب تا بر پیشی بگیرد؟ فکر می کنم تر بود اگر چون آن وقت یک چالش می شد. قبل تر فکر می به را ولی به این که را یک حس در آن است که اذیتم می کند. در کار ولی از مرز عبور و لایه های عمیق تری از بودن شده باشد. فکر می کنم مبنای تولید هنری ولی این با نارسیسیسمی که مثلا آدم ها در اینستاگرام بروز می دهند، متفاوت است. منبع: اعتماد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
آینده شراکت راهبردی ایران و روسیه در زمانه پساجنگ سوریه

آینده شراکت راهبردی ایران و روسیه در زمانه پساجنگ سوریه


گروه سیاسی ــ و و بین این دو و این دو را به اما حال با تغییر شرایط و بروز رقابت پیش آمده بین و روسیه در سوریه و نیاز به حمایت اعراب سعودی، این جرئت را به طرف سعودی داده که با ارائه امتیازاتی، طرف روس را متقاعد به قطع همکاری با کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
قلب روستاییان در دل این خانه می تپد

قلب روستاییان در دل این خانه می تپد


ارومیه- ایرنا- باغ های های و پر اما در دل روستایی از آبادی های ارومیه، ای ساده و بی آلایش وجود دارد که قلب تپنده اهالی و البته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
قلب روستاییان در دل این خانه می تپد

قلب روستاییان در دل این خانه می تپد


ارومیه- ایرنا- باغ های های و پر اما در دل روستایی از آبادی های ارومیه، ای ساده و بی آلایش وجود دارد که قلب تپنده اهالی و البته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
جنگی که باعث شد فرخی یزدی و دستگردی به بی‌بی مریم پناه بیاورند

جنگی که باعث شد فرخی یزدی و دستگردی به بی‌بی مریم پناه بیاورند


به خبرگزاری (ایبنا)، نصب بی بی سه 19 در همایش های مرکز و ملی شد. در این از بی بی به نمایش درآمد. سپس، گرایلی، و ضمن خیر مقدم به حاضران در گفت: در راه شد و یکی از های که چون بی بی بود تا که ما چه در این ایم. ما این ها را تا ما خوبی باشند و شان را بشناسند. در نویسنده بی بی ، ضمن از ها بروجردی، حکمت و گرایلی که در تهیه و نصب بی بی دخیل بودند، از فروغ ها، نیز کرد و گفت: این حاصل سیزده سال پژوهش جدی است. سال های پیش یک ناشر به من خاطرات بی بی را داد. من به این فکر که او باشد. این کار به هم رفتم. او گفت: این کار مثل در است. نیست. سه سال ای یک روز از به می آمدم. در در در به نام که بی بی از بود. در افزود: سعی تا که می شد او کنم. هم هست که او شود. من ده در بی بی را زدم. هیچ به من نمی دادند. در آخر بی بی به است. در با کمک های بی بی به ها رسیدم. در های بین و در حال است. از و هم بی بی و هم او در از دارد. بر این ها، نزد اش بود و که نزد بود. در در و بی بی گفت: بخش اول به او می پردازد. بی بی در سال 1316، سه سال بعد از رضا در بن درگذشت. قلی خان نظم و در های داد و در هم ظل شد. در این هم به برادر بی بی پرداخته شده که او تحت تاثیر برادرش بود و او را به خواندن می کرد. پسرش شهید علی خان هم ترانه های زیادی سروده شده و امروز سریالی او در دست ساخت است. عامل شهرک صنعتی در گفت: یک مهم بی بی مریم، آزادگی او و اعتلای وطن بود. او در خاطراتش استبداد قاجار سخن می و از مصرف گرایی سخن می گوید. در هنگام قحطی، بی بی پنجاه نفر از فقرا را تحت تکفل است. او دوبار ازدواج کرد؛ اولش، علی قلی خان چارلنگ بود و دومش، پسر عمویش بود. سلطانی گفت: زنان، او مطرح بود و در حدود صد سال پیش از نفر از علما استفتا کرد. او هم دلاوری در جنگ اند ولی بیشتر از همه، علی خان شناخته شده است. در انقلاب و جنگ جهانی دو نفر به بی بی پناه آوردند، یکی فرخی یزدی و دیگری؛ دستگردی. در جنگ بین الملل وقتی روس و تا پیش روی ها به خاطر منافع از دفاع می کنند. در اصفهان، بی بی با ها مکاری می کند و با روس ها و ها می جنگد. در این دهقانی به شعرخوانی با لهجه در مدح بی بی پرداخت. در دکتر قنبری گفت: منطقه یک دیار کهن است که مردمان در سه روش شهری، و عشایری در آن می کنند. در گذشته کوچ روی، بخش عمده ای از جمعیت را به اختصاص داده بود. ها هم قسمتی از کوچ رو ها بودند. در درون خاک ایده ها و آداب و رسوم می کند. ها هیچ وقت قدمی جداسازی برنداشتند و را با جان و دل دوست داشتند. وی افزود: ها یک و قومی دارند و به شاخه های هفت لنگ و لنگ تقسیم می شوند و منشا آن انسجام سازمانی مردمانی است که هول گویش می چرخند. بی بی یک از این است. او به سبب اصالت و نجابت و قابل شناسایی است. در فرهنگ بر محور زن می چرخد. زن در این فرهنگ، یک و و معلم است. مادران چگونه زیستن را به خود آموزش می دهند. بی بی از فولکلور برخاسته است. بی بی در خاطراتش، نشان می دهد که فراتر از زمان نگاه می کند. او پشتوانه یک نهضت خواهی شد و تفکر بین داشت. در این اسدپور، خنیاگر های صحبت کرد. او با از این ها به موسیقایی آن ها پرداخت. در نهایت، قطعه بی بی از ساخته های را هم اجرا کرد. سپس ها و برنده جایزه یونسکو، گفت: بهتر است که بچه های شان را با لباس های ایل شان و هر شب بچه ها را با صدای گرم بخوابانند. در با اشاره به قشقایی بودنش و اینکه به زبان ترکی می خواند، گفت: ایل ها هیچ فرقی با هم ندارند. او در این جلسه دو خواند که با حضار مواجه شد. در انتهای این از بی بی در و و اسدپور پرده برداری شد و حاضر در سالن، به افتخارش کل کشیدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
حجاب حافظ کرامت انسان است

حجاب حافظ کرامت انسان است


گروه اجتماعی- با به یک جنجال برانگیز و پر هیاهو بین طرفداران و مخالفان در داخل و خارج از کشور مطرح بوده است، گفت: حافظ کرامت انسان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
ساحت‌های تربیت در سیره تربیتی معصومین

ساحت‌های تربیت در سیره تربیتی معصومین


به خبرگزاری (ایبنا)، (ص) و اهل بیت (ع)؛ با به و های در بخش به اعتقادی، عبادی، روش های تربیتی، رفق و و و و و را مطرح می کند. در این می خوانیم: در این های و اعظم (ص) بحث است. در این است های و در امر و است که هر در خود می در امر و مهم گردد. های بحث از: به روش به به عکس به پرسش و پاسخ، به تمثیل، به رفتاری نه تنها رهنمود گفتاری، به خطابه، به استفاده از وسایل کمک آموزشی، به عینی و تجربی، به روش نمایش خود عمل. در بخش در دو فصل به خداشناسی و ایجاد تقویت اعتماد و معرفی (ص) و امامت می پردازند. در سه فصل به بخش دوم نیز در (ص)، در (ع) و در (ع) بررسی است. بخش سوم در دو فصل به و و و دارد. در بخش نیز در سه فصل رفق و و و و و شده است. در بخش به در و (ع) ، است: و در است و های در ای، بر آن و را به به اند و این و در طرح و با پس از فوق این اصل در بشر و و است. علم و به اصل در و فرد و و را می سازد. شناخت رابطه میان و و این برای نیز نقش بسزایی در آدمی دارد. اگر فرد بداند که در این انجام می دهد در سرای نیز همان را باز یافت، مسلما در و عملکرد خویش دقت و بیشتری نمود. های ترویج قرائت در بخش دوم می خوانیم: بر پایه تعالیم (ص)، شناسی و روش آن، هدف از در حقیقت یک است که با به این که اولا و اصالتا دارای ماهیتی است (سروقد مقدم، 1364) ثانیا روش ها و های آن به ای طراحی شوند که با این پدیده تناسب باشند. اگر هدف از آموزش، تسلط بر به ای که آن زبان، بیگانه محسوب نشود، روش مطلوب فراگیری، روش سمعی می باشد. از اصول مهم این روش، مقدم تدریس قبل از (روخوانی) است. یعنی نوشتن و را آن قدر به تاخیر انداخت که در تبحر ای کسب باشد. آن گاه تصویر و رویت از را به کرد تا بدین ترتیب مسیر آموزی او تسهیل (مریدی، بی تا) . در 132 نیز در خدا (ص)، معصومین و اهل بیت (ع) نوشته اند: (ص) به علاقه داشت که می فرمود: من هرگز ار سیر نمی شوم و در جایی می فرمود: همانا روشنی چشم مرا در داد و را محبوب من نمود. آن هنگامی که به می بی حرکت می شد که گویا جامه ای پهن شده بر روی بود و با این که بی گناه بود، اما از خوف در می گریست که جانمازش خیس می شد. خدا (ص) آنقدر به می تا پاهایش متورم می شد. به آن گفتند: ای خدا! مگر خدا گناهان گذشته و آینده تو را نیامرزیده فرمود: آیا نباید خدای را بر انعام فرموده و ما را بدان آزمود، سپاسگزار باشم؟... در علی (ع) به هنگام نقل اند که چون وقت فرا می رسید، علی (ع) به خود می پیچید و می لرزید، به او می گفتند: ای امیرالمومنین! تو را چه شده می فرمود: وقت ادای امانتی شده است که آن را بر آسمانها و و کوه ها و آنها از قبول آن اِبا اند و از آن بیمناک شدند. نخستین چاپ (ص) و اهل بیت (ع)؛ با به و های در 212 با شمارگان یک نسخه به بهای 16 تومان از سوی انتشارات آذرگان راهی بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
رئیس فدراسیون ووشو: در مبارزه با دوپینگ پیش قدم هستیم

رئیس فدراسیون ووشو: در مبارزه با دوپینگ پیش قدم هستیم


- - با این در به پیش قدم بوده است، گفت: بر همین اساس، 45 تست گرفته شده از اعضای تیم های جوانان و بزرگسالان ایران منفی اعلام شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دولت نگاه ویژه ای به ورزش مناطق محروم دارد

دولت نگاه ویژه ای به ورزش مناطق محروم دارد


- ایرنا - و با با ای به زیرساخت های محروم داشته و دارد ، گفت: باید برای تقویت این منابع مالی بیشتری اختصاص داده شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
انتقادپذیری و اعتدال‌گرایی، شاه‌بیت سیاست‌های دولت است

انتقادپذیری و اعتدال‌گرایی، شاه‌بیت سیاست‌های دولت است


- - گفت: و سیاست‌های دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت تاکنون بوده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سبک تقوایی به روش داستان‌گویی همینگوی نزدیک است

سبک تقوایی به روش داستان‌گویی همینگوی نزدیک است


به خبرگزاری (ایبنا) در قابل تحسینی که است. هرچه میزان رغبت به باشد شان هم به طبعا می شود. یکی از سینماگرانی که تمایل وافری به است. در نیز و از وی را از و بسیار تر از می که هاوارد هاکس آمریکایی است. از اهل قلم است و دارای یک به نام سال نیز هست. امروز 19 این است. به با و و گفت ایم که در می خوانید. از است که را خوب می و به قول است. شده در بیش از به دهد. در است از غلامحسین ساعدی. این و نقاط که آن را می توضیح دهید. در از این بابت که از موضوع های نظرِ را و مؤثر تر از متن است . در های ، و آتشی ظرایف بیش تری در قیاس با دارند. مثل ، ِ ، و ، ، به به در و در ، که از به بی می ندارد. او چرا تا قبل از مه و او را اما پس از مرگ مه لقا به بی و حتی به ِ پست تری این که و مه لقا چه که پس از مرگ او و را از کند در بی می ماند. خود در سال ها، ای به های قوت و ضعف داشت. او بود آرامش... از نظر می و تری اما در عین حال در آن هست که در های اول به چشم می و اگر در هست ، که این عیب است ؛ او ، اگر چه در از کار است. و دهه چهل و های و از قوت آرامش... است. و در پشت در هم از و است. چه در این است که آن را به یکی از بدل است که است از سال ها پیش می آن را بسازد. های در این او در دست است : یکی و در سال 1345 به همت ؛ دوم سال ، که یکی از های آن با سوم که در ، از آدم های و به آن سوی آبی حتی از نوع یک دست آن هری اما بود که یک دهه پس از که پشت را که سال ها در ذهن خود و بود به درآورد. اگر در آن سال ها، در دهه ، پس از می شد به از کار با ای از و که می سر در راه و خلف ـ ِ ـ که در می را به آن دست آب ببرد. جا یادآور شد که خلف را و تلخ کام ِ بین دو دور (قصه دوم سال )، که خود گَرده ای از هری را بر چهره بازسازی بود. دست کم یک متصور است . اگر را آدم های ، مأموران اداره گمرک و ماجد، که هم دست آن ها است ، از راهش منحرف می کنند، در دهه ناباب ، از جنس راننده ای که همسرِ را به قتل می رساند، لازم بود تا را به راهی که ظاهراً از آن پرهیز بود بکشاند. این هر چند می نماید، فرض است . این را گفتم که موقعی که رودرروی می گیرد، یا روبه روی قرارش می دهند، یا به عبارت دیگر، مجریان مقابل او می ایستند فاقد مضمون است ؛ واکنش او ابتدایی و غریزی است ، و در سیرکردنِ شکم زن و بچه اش؛ آن جا که می گوید : تا وقتی زن و بچه نان می خورند زن و بچه من هم نان بخورند. این بدیهی و در عین حال محکم استدلالی است که می تواند اقامه و بایستی آن را تجلی بالاترین مرحله کرد که با غرور و غریزه می کند و در دفاع از خود می میرد. می توان گفت که یک منفی است . او فقط حفظ جان و موقعیت خود با ها هم دست می شود و در سرقت مرواریدهای و دادن ها مشارکت می کند. او در پی سرنوشت خود به ماجرایی شوم و بدفرجام پا می گذارد که پایانش مرگ است . با در پرداخت یک دست در کجاست؟ ، برخلاف همینگوی، تحول آن یک دست را در هنگامه مرگ نمی دهد. هری آخرِ سر به این نتیجه می رسد که دستِ تنها فایده ای ، اما خورشید، با نگاهی مغرور، فقط به تیغه خون آلود خنجری که از عمق سینه اش بیرون می کشد خیره می که همیشه به دنبال آن می گشته است ؛ آن که قاتل خود را بشناسد. آدم های های به هم سال هم از سنخ اند. حالا که حرف به سال کشید، توضیحاتی حال و هوا و سبک و در این بدهید. در سال تقریباً از هیچ یک از نویس های جنوبی مثل چوبک ، احمد محمود و معاصران خود: عدنان غریفی ، نسیم خاکسار و مؤذن متأثر نیست . تأثیرپذیری او را از وی و در لابه لای های کوتاه و رمان های او دید . سبک و نه فقط در سال بلکه در های ، نفرین و هم به روش ، پردازی و گفت وگونویسی وی نزدیک است . های سال ، که جزو نخستین های کارگری ـ صنعتی محسوب می شود، وصف آدم های سرگردان و بی پناهی است؛ در روزهای گرم ِ کار و بی ِ ِ بی ، باده نوشی و عشق ورزی و حماقت و کله شقی ؛ مثل تصویرهایی که وی در هم می دمد از فساد و قهر و وحشت و سرگشتگی ِ نسل ِ جوان بعد از جنگ ارایه است ؛ آن که متعرض موجبات ِ بی و بی عاری آن ها عنصری که در سخت رسوب کرد و در هایش نیز نمود چشم گیری دارد. های سال جملگی به صیغه اول شخص مفرد نوشته شده و هر کدام از زاویه دید یک راوی و با یک زبان ، اما با نام های مختلف : عاشور، اسی ، داود و چند تای که بی نام و مثل آدم های عاصی و سرگشته ای که وصف شان در ها آمده است . این آدم های آشفته و پریشان احوال ، طور که اشاره شد، با انتشار های وی و فاکنر و تا حدی اشتین بک به راه باز کردند؛ گیرم مشابه آن ها در بندری که وصف ـ و می دانیم که آبادان است ـ داشته اند. های سال به ضدقهرمان های وی بینی و انگیزه متعارف دست به عمل می زنند؛ زیرا از لحاظ آن ها آدم هستند که بعد از سرکوبِ دهه 1330 به خود قبولانده اند که همه چیز تمام شد؛ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود، چرا که حرفش را هم نمی شد زد ، و اوضاعی بودند که عادت شان بود چیزهای را کوچک ببینند . عده ای انبوه ناتمام را نقطه در سینمایی او و از کمال گرایی اش می نظر شما در این خصوص چیست؟ این را به معترضه و ختم کلام و بگذرم: خوش بختیِ هنرمند این است که مطابق میل اثر هنری اش را بیافریند. آن که می توانسته بکند، به در سه چهار دهه اخیر، آن نبوده که است. استعداد او با کار نشین او، معطل مانده است. کار نساختن، از کار بد است. نباید بنا به گردش فصول و مضنه ساخت. به انتظاری که از ساز تن نداده، یعنی وانداده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ثبت نام دانش آموزان در مدارس؛ محدوده یا محدودیت

ثبت نام دانش آموزان در مدارس؛ محدوده یا محدودیت


تهران- ایرنا- ثبت نام اول و را و ها در فصل تابستان در پی دارد که امسال محدوده بندی و قوانین جدید بعضی از مدارس مشکلات و نگرانی ها ها را افزایش داده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رونمایی از سردیس «بی بی مریم بختیاری سردار آزادگی در تاریخ معاصر»

رونمایی از سردیس «بی بی مریم بختیاری سردار آزادگی در تاریخ معاصر»


به (ایبنا) به نقل از و ملی ایران، و بی بی به بی بی در نوشته پریچهر با و ملی می شود. به پاس از های این زن و های او در از در عصر و در روس و در جنگ او در نصب می شود. بی بی از باسواد و روشنفکر عصر خود بود و به طرفداری از برخاست. وی یکی از مشوقان فتح می شد و به یکی از های و عصر است.در هم است که بی بی و از عصر بود. وی و را از پدر و و در جنگ اول به کار بست. بی بی از سرمایه مادی و معنوی خانواده خود تشکیل یک هنگ ملی با روس و در جنگ اول استفاده کرد. وی یکی از مشوقین فتح می شد طی نامه ها و تلگراف های مختلف بین سران ایل و سخنرانی های مهیج و گیرا، افراد ایل را جهت با صغیر (استبداد محمدعلی شاهی) آماده می کرد و به یکی از های و عصر است. بی بی قبل از فتح مخفیانه با عده ای وارد شده و در پدری حسین ثقفی، کرد. به مجرد حمله به پشت بام را - که مشرف به میدان بهارستان بود - سنگربندی کرد و با عده ای از پشت سر با قزاق ها مشغول جنگ شد. او شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. نقش او در فتح میزان محبوبیتش را در ایل افزایش داد و طرفداران یافت، به که به لقب سرداری مفتخر شد. در است که بی بی و از عصر بود؛ به که هنگام فتح توسط روس ها (در جنگ اول)؛ فن کاردف، شارژ دافر سابق آلمان، به برد و مدت سه ماه و نیم در او بود، تا اینکه پس از شکست ها از روس ها و کشته شدن 58 نفر راهی کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت. سال 1316 خورشیدی، سه سال پس از اعدام علی مردان خان در درگذشت و در تکیه های تخت فولاد به خاک سپرده شد. و بی بی و رونمایی از بی بی در سه شنبه 19 تیر ساعت 14 تا 16، در فرهنگ و ملی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
دشمن القای جدایی میان مردم، نظام و روحانیت را پیگیری می کند

دشمن القای جدایی میان مردم، نظام و روحانیت را پیگیری می کند


حوزه/ کل گفت: با های و در و غیر سعی دارد با اعمال سلایق این انقلاب را تمام شده جلوه دهد، تمامی این توطئه ها با القای جدایی میان مردم، نظام و روحانیت پیگیری می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
مدیریت روحانیت در جامعه رصد می شود

مدیریت روحانیت در جامعه رصد می شود


مشهد- ایرنا- عضو گفت: در از سوی دیگران رصد می شود لذا اگر نتوانیم شایسته ای داشته باشیم به بی کفایتی در مملکت داری متهم می شویم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
هرگز خودش را برتر از دیگران نمی‌دانست

هرگز خودش را برتر از دیگران نمی‌دانست


(ایبنا) - مائده مرتضوی: نام که اند می ماند. ها هستند که هر حرفه ای حتا اگر ده ها هم از آن موجود باز با یک خاص آن را کند. یکی از هاست. این بار در دهه چهل با به جامعه شد. اما یک نبود. در های به و دست و به از یک یا یا در یاد اهل قلم ماند. 18 این مرد فرهیخته است. به مناسبت با گلی همسر که خود از و ارزشمند گفت وگویی دادیم که در ادامه می خوانید. بار تحت طلا و شد. این تغییر نام چه بود و به چه این نام را اثر معروف فیتز عوض شدن نام این من چون از که من با این بود. این در دی ماه 1344 بار تحت طلا و شد. در این اند که؛ نام این است. طلا و است که به از با به و بنا به بر آن شده است. کار بود و چه را می کرد و ها و های او در چه علی رغم بی که بر و می ده ها و ده ها کند اما چون بود و به و های خود می کمی بی که مد و های کمی است که شرح آن ها در و های است. و خود شما در دوش به دوش هم داشتید. های در با به چه من و ndash; با بیشتر- 50 سال در عرصه کار فعال بودیم و من هنوز هم هستم. در هر ای از نشر، ویرایش، ترجمه، چاپ و فروش و امانت دادنش را شامل می شد و هر فعالیتی به که می شود داد را در زندگی اش است. در که اند به کدام اثر خاصی و جزعلایق شان به شمار می رفت؟ من نظر خودم را در این باره می گویم. به نظر من یکی از بهترین چهار جلدی های بود و کتابی به نام در ها . وضعیت به چه صورت است؟ در ها مرتب نمی شود و های مدت مدیدی است که از سال انتشار آن در 1372 نشده و هم به حالت تعطیل درآمده است. است این مجموعه چهارجلدی در نشر هرمس شود. از پست و بلند کمابیش در نیلوفر می شود. در به قلم و با شده به نسبت آثاری که از به جای مانده منظم تری و همچنان تجدید چاپ می شود. مدتی در داشت. در طی آن مدت چه اتفاقاتی در رخ داد و ثمره این ها چه سال 1349 بود که وارد شدند و تا سال 1354 آنجا داشتند. با رفتن به تحول عمده ای در کیفیت محتوایی کارهایی که می شد، افتاد. در که مدیر بود ، های ماندگاری تالیف و چاپ می شد. مانند از صبا تا نیما و شاهنامه بایسنقری در زمان مدیریت شد. انقلاب اسلامی در حال که در دورانی که در را در دستور کار بازنشر و است. به فرهنگی که نیز ای است چه خصوصیت و ویژگی متمایزکننده ای در به می توانید ذکر کنید که هر کاربلدی باید واجد آن باشد؟ و مقصد و آشنایی به فرهنگ مبدا. در حال مشغول غلط گیری حروفچینی های و گاهی از این همه و هنر در درآوردن سبک کار به در حیرتم. به نظرم ترین هنر یک این است که در عین سلاست و روانی زبان، سبک کار را هم در خود بیاورد. خود به چه مترجمانی و آنان را می کرد؟ به همه صاحب نام این مملکت ارادت و با همه کار می کرد. یکی از خصوصیات اخلاقی که در وجود و همیشه مرا تحت تاثیر می داد، فروتنی بیش از حد بود. هرگز را برتر از و نویسندگان نمی دانست. نجف دریابندری، حمید عنایت، عزت الله فولادوند، کشاورز و ... همه کسانی که با آن ها کار می کرد، ارزش و احترام فوق العاده ای قائل بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اگر کنار هم باشیم، هر تحریمی را به فرصت تبدیل خواهیم کرد/ دروغ می گویند که هدفشان از تحریمها مردم ایران نیست؛ ملت ما را هدف گرفته اند

اگر کنار هم باشیم، هر تحریمی را به فرصت تبدیل خواهیم کرد/ دروغ می گویند که هدفشان از تحریمها مردم ایران نیست؛ ملت ما را هدف گرفته اند


به تقریب(تنا) به نقل از پایگاه اطلاع حجت و حسن یکشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان با به "برای پیشرفت، از و ملی گفت: به و و داد. با از آغاز کار بخش از خود را صرف افزود: از به داخلی، خارجی، فرهنگی و را نیز اما از آنجا که را صرف بخش کرد تا را در این به حالت بازگردانیم. با به در این در از ها های به دست و در ها ها در سطح افزود: با به و تبیین های بلندمدت دستیابی به رشد 8 درصد، به جذب داشتیم؛ در 4 سال به طور بیش از 4 رشد سالیانه که اگر چه خوب بود اما با هدف شده داشت، اما در و جذب برآیند کلی بود و رقم جذب در این 4 سال 1.8 دهم بود. اظهارداشت: در توفیقات نسبی و به رقم خالص شده در سال اندکی کمتر از 800 هزار شغل اما با این باز هم در رفع را نمی و به داریم. با از را صرف و داد: در این هم به و رشد زا کرد و هم در در و و گام های و یکی از این دو شود. کرد: ما این بود که را که از کار به و آن را نیز تا کنیم. در این را که مجبوریم مقداری در آن و مراقب چرا که موانع راه از بود. کرد: ما در سال های 90 و 91 دچار یک بزرگ شدیم، اما از آن بکنیم و در متاسفانه و فساد بوجود آمد. بجای از ها بخشها و نهادهایی را به خیال می با کمک را حل کنیم. در بخش ما از رو حواسمان را جمع تا کالاهایی که در بخش تولید، نقش و تأثیری نداشته و مصرف عامه نیستند، در نباشد. با بر از در سال های 90 و 91 گفت: مثل سال های 90 و 91 نیست، چرا که آن ما از سوی سازمان ملل و براساس قطعنامه های امنیت تحت یک عمومی، از جانب همه و در شده و در سیاسی تنها مانده اما این طرف و که شده است. کرد: به جز چند در را و از یک بین و های بین است و این را سخت می کند. اظهارداشت: با این از پیش رو به و اگر عمل می از این به نفع کنیم. کرد: ای که به آن هاست. به یک بخش تا را از دست آن کند. ها و در که به و کمک به است و اگر ما یک بخش این از دست شد، چرا که به بخش سخت تر از به به بخش است. با بر بخش به طور جدی کرد: هم به بخش کمک کند و در این به را تا از ملی کنند. با به در نظر جمع و می گفت: به نظر جمع عمل کنیم. به در ارز ارز را تا که در هر سال چه داشت. در هر که به بخش و به بخش در ارز در سال های تا تر از کنند. با بخش را افزود: یکی از که آیت بعد از جنگ بخش بود و پس از آن نیز با و ابلاغ های کلی آن را به شرط صحیح، انقلاب توصیف کردند؛ اما این شد که ما عملاً یکسری غیرتخصصی را به میدان و های را در دادیم که را هم کرد. داشت: مناسبی در و در جلسات و جلساتی که دارند، به دستگاه ها می کنم که های زیرمجموعه خود را هر چه سریع تر و حتی از تعیین ام تا در سال های 97 و 98 تحت نظر خود را به بخش کنند. کرد: در روزهای عالی قوای سه گانه نیز با نظر و به منظور بررسی پیش روی های به بخش شد. کرد: دوم پس از گری های است. الگوی رشد را می بینیم، در می یابیم که تا که را در پیش نگرفتند و های ملی شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند. گفت: کلی یک و یک است و تفصیل ندارد، اگر این را گرفتیم و می را متحول کنیم. با به بخش تر از در گفت: به دوستان خود در گفته ام و می گویم که با بخش مشورت کنید، چرا که شما به واسطه تحصیلات آکادمیک و در پست های مدیریتی در این سمت ها دارید و این فرق با کسی که خودش در و کار و تجارب را کسب است. با بر از بخش اظهارداشت: در طرح های هر چه قدر با ها به برسیم و در نهایت از بخش دعوت کردیم و از راه حل خواستیم و خود را کردند، دیدیم که حرف و حتی معکوس آن چیزی بود که بخش می گفتند. با به تسهیلات و خریداران مسکن در فرسوده، گفت: بخش می در نیز نقش بسزایی ایفا کند و می بایست خود را در چگونگی کند. با به در ها با کشورهای مختلف و همسایگان ریزی و های گسترده ای است، داشت: انعقاد قرارداد با اتحادیه های منطقه ای و ها و با بوسیله پول ملی در این بوده و امور را تسهیل می کند. کرد: ما را و گرنه پیشرفت نمی کند و ها را نیز بگشاییم. افزود: از های نمی در کنند، خوشحال و با خوشحالی اعلام می که فلان از رفته است و تصور می که اگر یک شرکتی برود، دوباره نوبت به رسید؛ در حالی که نباید اشتباهات سال 90 و 91 در تکرار شود. با به ضرورت به و کسب و کار، گفت: با کسب و کار و و ایرانیان مقیم از جذب شد و اگر به ایرانی، نسبت به اش بدهیم، حائز اهمیت است. داشت: یکی از مواردی که در سه قوه دنبال می این است که که از هستند، بتوانند، بیایند و در کنند. داشت: از مانع رشد و این را از میان برداریم و مقرراتی که را کنیم. کرد: اگر همه دست به دست هم و با هم مشارکت و باشیم، می به نفع ما و اگر از هم بگیریم، ها می به ضرر ما شوند. کرد: از هم و یکدیگر را یاری و بخش می توان با خود دشمن را کُند کند تا از این که کمی دشوار شده عبور و را به تبدیل کنیم. پیش از سخنران ، شافعی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با از موضع گیری هوشیارانه در خروج از برجام و و بخش از این خواهند بر لزوم به منابع، ها و های و جلوگیری از فرار یا انحراف به بخش های غیرمولد کرد و گفت: در مدیریت بازار است و بخش تا پیشنهادهای در این را کند. رضا خیامیان مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت با به توانمندی بالای نفت در سطوح پایین دستی، داشت: بخش در نفت به طور کامل آماده نیازهای است و این به جوانان و صنعتگران است. وی داشت: بخش با در کسب و کار بیش از پیش شود. علی فاضلی اصناف با حل در جدید همه دست به دست هم دهیم، گفت: اگر های اصل 44 در سال های به تدریج و به می شد، با بسیاری از مواجه نبودیم. وی با پیشنهاد کمیته مشترک سه و تسریع فرآیند های به بخش خصوصی، خواست که به در گردش توزیعی بیش از پیش کمک شود. فرشاد مؤمنی عضو علمی دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی با اقتضائات جدید، های ویژه ای بنیه ملی می طلبد، خواستار و ذیربط در محدودیت کالاهای لوکس و تجملی، مبارزه با فساد، قاچاق، و عدم در مناسبات و بسط های شغلی مولد در شد. محمدرضا انصاری تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای نیز از های تبصره 19 قانون بودجه طرح های نیمه را موجب جهش در اشتغال، کرد و داشت: بخش همراهی در بهینه طرح های را دارد. بهمن عبداللهی تعاون ایران، با به در یکسان نرخ آن را و باعث ثبات در محاسبه نرخ شده کرد و افزود: توانمندسازی بخش و تعاونی با از قانونی از در ها، این بخش ها شوند. خانم فریال مستوفی کمیسیون نیز با بر بخش و سکاندار گفت: بازرگانی با مراجع بین المللی، در حال شاخص های در ملی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
آمریکا ناتوان در عملی کردن اهدافش

آمریکا ناتوان در عملی کردن اهدافش


از خورده با به برجام می دهد که یک است. طبیعی است این سر منشا رفتارهای بازیگران باشد. ها حتی زمانی که با می به به ساختارهای فرهنگی، بودند. در است فهم دقیق & نفوذ& به که با چند است به مصادیق و های این دقت می شود. و از این نوع نیست. در با ژاپن، فلسطین، کره و فهرستی بالای از کرده، که در ببینیم تا چه حد به ملی این منتج شده، به چند آن کرد. می که هر یک از این برطرف شدن مشکلی ملی در کره با هدف رفع و به آن نیز که به آن هدف نیز کرد. فی امری مذموم نمی شود، در یک روش نیل به اهداف می شود. اما آیا این اند؟ در این قسمت دارین به & نفوذ& که شده استف کنیم. لذا به این میکنیم که ها به با در سطح فردی، داخلی، ای و بین ثانیا به در با می و نهایتا به & نفوذ& که نخبگان شده می کنیم. الف. با رفع نتیجه: بعد از جنگ دوم که جزو جنگ و به این که های از این جنگ باز رفع خود به شد. اما آن جز در این در های نیست. بی به این و که در جنگ و و ها به ها به ملی آن ها شد و به & ها& یکی از های در است. ب. با مصر مواردی وسعت جمعیت، کانال سوئز، همسایگی با و در نقطه اتصال آسیا و آفریقا، سبب شده که مصر جایگاه ژئوپولوتیکی شده و لذا در نیم قرن اخیر است. این در سال 1979 کمپ دیوید را و از آن تحت های گرفت. انور سادات و پس از او وظیفه حفاظت از رژیم را بر عهده گرفتند. بر این سالانه، 1.3 بیلیون کمک بلاعوض به مصر پرداخت و تجهیز مسلح مصر را نیز داشت.1 با همه متواضعانه دیکتاتور مصر با (و یا است بگوییم خوش خدمتی به این کشور) اما در و با شدت در مصر همه های از وی یافت. به خوبی درک بود که قطعی است و لذا با گذاشتن یکی از مهم متحدین خود را در و را نماید. از سوی با کمک های به مصر اما این هیچ گاه از آن نبردند. در سال های آخر این بیش از پیش رو به نهاد. به که به 20 و در سال 2010 هر به 2950 که این به از قشر و به قشر بود که از آن می به در و های کرد. مصر به آن شد که & هویدی& ی با به های که در به دست می گوید: & و مصر در سال 1978م. هم اما به فضا می کند و مصر هم در 32 سال قبل در جا می زند.& پس از و وی نیز به در کاسته نشدن از کمک های این به مصر و ارتش آن بود تا به های در این تداوم یابد. آن شد که ها به یار خود در نیز پشت و با ، رییس منتخب به زندان و بار نظامیان بر مسلط . ج. با های و و امحای ای معمر در اول 1969 در در به رسید. وی در در پیش و در سال 1980 با و در سال 1984 با اش را قطع کرد. در دهه 60 و 70 به یکباره به نماد از و با صهیونیزم شد. سبب فاحش در رویکردهای فذافی شد. این تا پیش رفت که چندین بار از جانب تمجید شد. اما قذافی: در 2003 بعد از یکسری کرد اتمی اش را امحا است. در سیف پسر وی در ای با ی & الاوسط& کرد که به دست از های ای، و به این است. سبب شد که در سال 2006 بین و با نام & صلح و امنیت& شود. با این دو چه شد؟ در سال 2011 و بعد از موج بیداری اسلامی، به و با این دو را فقط مشخص کرد. از ابتدای روی کار آمدنش و های ضد و ضد درپیش و در بحبوحه رقابت غرب و شرق، خود را به شرق نماید. در سال 1980م. در پی تند دو به طور رسمی قطع شد و سال بعد نیز و خود را قطع کردند. اما از اوایل دهه ی هشتاد (سال1986) جهان، به شد که مهم از یک سو و شکل تفکر اصیل در از سوی بود. لازم به ذکر است یکی از عمده از و طرح ضدصهیونیستی وی، مقبولیت این نوع در آن برهه از در ملل مسلمان و عرب بود . لذا وقوع این به و با غرب شد به ای که پس از 16 سال پنهانی، به ها و های شد. این تغییرات به حدی بود که از به تقدیر کرد. در نوزدهم سال 2003، در یک ی مهم، که با استقبال دو و شد، کرد که کلیه تاسیسات ای خود را نابود است. این به چرخش از شبه و سوسیالیستی به غرب گرایانه بود. بعد از های غرب قذافی، سیف پسر وی در ای با ی کرد که به دست از های ای، و به این است. از سوی نیز در سال 2006 ای با با نام & صلح و امنیت& کرد تا در صورتی که گیرد، ملزم به از این باشد. تعهداتی که در سال 2011 و در پی خیزش های در خاورمیانه، نقض شد و این شدند؛ تا گذر و غرب به را دهد. د. با کره رفع نتیجه: و عدم به کره نیز با است که در زیر به طور کلی به از دو طرف می کنیم. در سال 1994 به کره با به کند. در 12 اوت 1994 ای تحت & شده (agreed statement)& بین کره و و در 21 سال در ژنو با & شده& شد. در این شد که به سمت & شدن& و خود با کره کند. اما این شد که با روی کار در سال 2001 و سخت خود به این را کرد. در 19 2005 با در گفت و شش که با طرف پیش شد، تحت & (joint of principles)& شد که در سبب شد در یک به جلو کند که کره هیچ ای کند.& [1](action plan)& که در این شد به کره کمک و حذف از را و های بخش را کند.[2]– کره غیر از این نشد. اما این نیز به و که با هدف شده بود از بین برود. 6 عضو در دور خود در 8 تا 13 2007 & عملی& تحت & ه. با در موج سوم مدل را که با های به جنگ سرد به از و یا می کند.2 هر چند فقر بر و و های و ملی را می از اما بی شک طرح و به عمل کرد. پس از روی کار دو مهم و (بازسازی و اقتصادی) و (اصلاحات در بیان) وی شد. دو که از های از آن تحت یاد می کنند. گفت این و حزب را در های و و او بر افزود. در که های به است و در طرح آن ها در شود و همه به و و اما هیچ یک از این ها را بود. در به شکل و با های ها می شدند. این سبب شد که به شدت شود و او به کمک های شد و را در قرارداد. کمک های خود را به و کمک دادند. آن ها با این کار را به خود کشاندند.4 از سوی نیز نقش را می کرد و را هر چه در نماید. که در سال 1991 و در پی در –و نه همه شوروی- که بار بعد از 73 سال می شد، به شد. لذا از این که وی به نفر دوم می شود تا (به مدت هفت ماه) و با ها، عمل این به دست او بیفتد. سه روز بعد از این بوش کرد که سه - و لیتوانی- به و این سه را رها کند و را به بشناسد در غیر این کمکهایی که قول قطع شد. لذا بعد کرد که ما های سه را به می شناسیم. دو ماه بعد، در 19 اوت 1991کودتای و مشکوک اتفاق افتاد. که پس از سه روز شد، با کودتاچیان اما در جریان آن دستگیر شد. این کودتا و کوتاه جابه (و نه اسمی) نفر اول و دوم بود؛ به ای که تابع شده بود. در و با استعفای در اواخر 1991 که 1917 کرد و های آن و این بود که کمیته خطر جاری با توام شد. پس از چند سال از بود که آثار قوانین تجارت آزاد و کاپیتالیستی و هجوم غرب به ایالت ها و وابسته به آشکار شد. فقر همه جا را در بر و تا امروز هم همچنان این از اروپا که به است از سطح و از پیشرفته عقب است. و. با حل امنیتی؛ نتیجه: از غیرمشروع 13 سال پیش به بهانه مبارزه با تروریسم، بعد از سالها حضور سال 2014 تثبیت و حل این تقاضا کرد طی یک بین و شود. ای که به & استراتژیک کابل – واشنگتن& یا سپنتا – کراکر شد. این منتقدان در به ای که از آن به نقض ملی این یاد کردند. بود این را حل اما و در این شد. در بند & ج& از بخش سوم & تحکیم درازمدت& ، است کمک به ملی شود که با معیارهای سازگاری و اصل & قابلیت پذیری با ناتو& را تقویت کند. [3] که این به اصل است. در اول از بخش هشتم & احکام نهایی& اشعار شده است که & این تا سال 2024 (سال 1404 هجری شمسی) اعتبار است.& [4] که این نیز به از بین اصل حاکمیت ملی است.، حال این دو چه شد؟ آیا این از چند هفته پیش طالبان به شهر قندوز، و حفظ پاسداری یا توجیهی تخریب پزشکان مرز در را ز. حاشیه ای است ژئوپولوتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک. سبب حضـور پررنگ شـرکت های آمریکایـی شده است که از یک سو، سود کلانی را نصیب و از سوی موجب در این شده است. از طرف دیگـر، دشمن تراشی و توهم در از (ایران هراسی) و به شدن به برتر باعث شده که قسـمت اعظـم کـه عایـد کشـورهای عربـی می شـود؛ صـرف تسـلیحاتی و خریـد ادوات نظامـی از غـرب شود؛ به که در سال 2011، به 57 (یعنی 60درصد تسلیحات شده) تجهیزات به شش پادشاهی عرب است و این چند سر سود از ارتباط با عربی. 5 اما در این میان، سهم این از ارتباطات تنگاتنگی جز فقر و نیست. چنانکه پیش "علی الیامی" مدیر دموکراسی و بشر (به وسیع، تاثیرگذار و قدرتمند در مقایسه با عربی) که به داعیه از را می در آن در گفت وگو با العالم داشت: درآمدها در تأمین نیازهای از مواد غذایی کافی نیست.6 رسمی، سرانه در از 20 در سال 1980 به 10 کاهش و تورم به شدت افزایش است. "الیامی" بین 40 از را زیر خط فقر خواند و این در است که حق اعتراضی هم در این ندارد، چنانچه هرکس از بگوید به برهم زدن می شود و او را مزدور بیگانه می نامند. بر موجود، دو سوم زیر 30 سال سن و حدود سه چهارم بیکاران نیز زیر 20 سال هستند. طبق سالانه بیش از 300 درحالیکه شمار ساکنان اصلی این بین 12 تا 14میلیون نفر است.7 3. با با چه قصدی، برآورد چه ای؟ اما ها با به چه هدفی گرفت؟ در به از اظهارات مقامات و های این می شود. & جدید& در 10 اگوست 2015 در مطلبی تحت & می توانیم از را به سه روش و می کند. & پیتر هارل& عضو ارشد این ونویسنده این & به یک و در دارد. در این که قبل از انقضای ای، در یک منفعت و دارد. با سرمایه روی ای به ترویج در کمک کند تا موسسات غیردولتی و بین و نهادهای در تسهیل شود و نیز (واشنگتن) به باقی ماندن در فعالانی در که به در دهد.& [5] استفان والت تئوریسین بین در یادداشتی در فارین پالیسی از در دنیای پساتوافق با انتقاد از تلاشهای خواهان از بین را با این می کند که & تنبیه یک دهه یا بیشتر، فقط - به جوانان- که علاقمند به با به کلی و به طور خاص را ناامید می کند.& [6] وی در ای می & هدف یا دست کم باشد. می خواهند مطمئن که بر کل خاورمیانه غلبه نمی کند.بنابراین من امیدوارم-این امید من است و نمیتوانم را کنم- که ای در را به روی بر سر موضوعات نیز باز کند.& [7] در ای بعد از با وبگاه میک (MIC) داشت: & ام که یک فوق العاده است. باستانی و دارد. افرادی به شدت باهوش و و من این افراد آرزوهای خوب دارم. در هر چند تدریجی گیرد که طی آن این درک شود که مرگ بر یا انکار هولوکاست این یا اسراییل به ویرانی، سلاح به حزب الله که در گروههای تروریستی این را از بخش بزرگی از به یک منفور می کند. من می توانم به شما این را بدهم که لحظه ای که این لفاظی ها و این رفتارها را به لطف وسعت، استعداد و فورا نفود و خود از بود. و این است که من شود. این در و این یک ذهنیت از این نظر است که با بقیه و با کشورهایی نظیر و شاید این نسل که بتوانند این را کند.& [8] حال با این تفاسیر، خوره و از با نفوذ، قابل فهم تر و عینی تر است. چرا ها از خوردند؟ ملی اثرگذار دارند. رویه به تناسب نمی کند. ماهاتما گاندی، نلسون و ... رهبرانی که هر یک منش خاص و لا متغیر داشتند. گاندی وقتی از وحدت صحبت می چند روز روزه از بین اختلافات در ملت خود را به جان می خرید، و نیز از بین نژادپرستی. پاسدار خود هستند. اخلاقی و گفتمانشان ملی است. رهبر در گفتمان خویش، با را از زاویه ملی اند. به این دقت کنید: & در تبلیغات خودشان شایع که قطع و به ضرر ملت است! نه آقا، صددرصد به نفع ملت است. این یک حربه از اثر است که بخواهند در ملتها این طور وانمود که اگر ملتی با از و مادّی، همه مشکلاتش بر طرف میشود؛ نه، یک روزی بعضی از ساده لوح این میکردند. در ما هم در اوّلِ انقلاب، عدّه ای که قدرتی و در رأس این میکردند؛ لیکن ها در نقاط مختلف دنیا عکس این را ثابت کرد.& این سخنرانی 12 آبان 1377 شده است. به این نیز دقت کنید: & شما در ی ما، در در سوریه یا در ی ما، در در پاکستان چه میکنند؟ هیچ ابائی ندارند، جان برایشان ارزشی ندارد. ادّعا بشر و و شهروندی و از این ادّعاها و قالبهای پوچ و بی محتوا، همه خلاف واقع شاهدش است که میکنید؛ به میکنند، ده ها نفر بیمار را با بمباران به قتل میرسانند، بعد میگویند اشتباه شد! گاهی را هم نمیگویند. در غزّه، در یمن، در بحرین، در سوریه، در در مناطق فجایعی اتّفاق می افتد که انسان حیرت میکند از بی رحمی و سنگدلی آن کسانی که این فجایع را میدهند؛ میتوانند؟ ... ی با ممنوع است به ضررهای بی شماری که و که اصلاً ندارد.& این نیز 17 سال بعد از ذکر شده است. در این ضمن به های در & نفوذ& را داد. به در با می و به نتایجی که این آن ها به ارمغان آورده می کنیم. غرب به از در ها را که & ایران& یکی از مهمترین این ها این موضوعی است که از ریگان تا بر روی آن اجماع نظر دارند. نیکلاس برنز، که در فاصله ی سال های 2005 تا 2008 در جرج معاون ی وقت بود و هدایت ای با را داشت، در 7 مرداد (29 جولای 2015) این می کند: & باراک و او و یا حتی بعد از را در کنند... ما دیپلماتیک، و خود را انسداد در و این در در سال های به کار بریم... مؤثرتر و هوشمندانه تر، به آن ها از است.& [9] در به سه خط و مشی های های می شود. 1. یکی از پازل های سه & مهار& غرب به در سال های تأثیرگذاری بر در و بر فرآیند در اعم از ها در یک اقدام سازماندهی شده سه را زد تا هم آنچه خود در پیگیری می­کرد & ایران& change of behavior را کند و هم ناتمام 2009 قائله بعد از به & نافرمانی مدنی& را به اتمام رساند، هم از این رو طی برنامه­ریزی مدت چند ساله کرد را با سه مکانیسم & تحریم­ها به هسته­ای شدن ایران& ، & از تروریسم& و & نقض بشر& به پیش برد، تا را تحت دهد. این گزاره ای است که به صراحت از آن پرده برداشت، وی پیش در خود با روزنامه در بخشی از سخنانش گفت: & حتی در به ای با به های به موشک های بالستیک و بشر این داد.& آخرین سال های ها & بشر& است. یکی از چالش­های مهم در در طول حیات بشر است. از این­که بشر ادعایی فلسفی – آن و امپراطوری رسانه­ای تحت تملک غرب چیست و مطالبات، نیازها و اولویت­های غیر در هنگام وضع آن نادیده شده آن­چه به­عنوان و می­گیرد، ادعای & نقض بشر& است. هم از این­رو، این با (illegal appointment) – و پی در پی گزارشگر ملل (به اصطلاح) بشر در زده شد. احمد شهید (وزیر مالدیو) و سپس خانم عاصمه جهانگیر در سناریوهای سه غرب در برابر شد. که سفر به و در آن­چه که خود & بشر در ایران& نامیده شده است. های پی در پی گزارشگران ملل در بشر در که سازوکارهای خاص تدوین و شده یکی از ابزارهایی است که در این دستگاه رسانه­ای غرب است. همانطور که پیشین و اند، بشر ای است که از آن تحت این شد، این از چند حیث حایز اهمیت یکی از جنبه، پتانسیلی که بسیج ناآرامی های در دیگری از جنبه بر های بین در الگوسازی اسلام (که در شدن به ناقض & شرم سار& نمایش شود تا الگو)، و ... . 2. ای که غرب به ای بود که به نامشروع و از بین ای به شد. این از به بود چون، هیچ گاه در های خود از & ماهیت ی ای ایران& سخن نگفته از ناتوانی کشف ابعاد احتمالی ای سخن و همیشه در های خود می که از صلح آمیز به سمت منحرف نشده است. به و 6 & تنبیهی& ذیل فصل هفتم (فصل به اقدامات قهری) صادر شد. مروری بر و تصویب های نیز مبین عملکرد غیر این ملل است. این در رسیدگی نه به و فنی، بلکه با سویه بین وضع ها را نقض کرد. به هر این به شد و هم از این رو تحت شدیدترین های ملل گرفت، تا ای خود را رها اما و در این استقامت و مطابق با تعریف مسیر ای خود را طی کردند. 3. سد در & تروریسم& در چند سال گذشته، با
تاریخ باز نشر :
زمان : 7 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 31

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
رکورداران سیمرغ بهترین بازیگر نقش زن در راه جشنواره فیلم فجر+عکس

رکورداران سیمرغ بهترین بازیگر نقش زن در راه جشنواره فیلم فجر+عکس


بدون شک یکی از بخش های هر ای را در بخش مرد و زن و فجر نیز از این نیست. فجر امسال نیز همچون سالهای گذشته با هیجان و اخبار فراوانی در خصوص زن همراه است.
تاریخ باز نشر :
زمان : 7 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری میزان
موضوع : فرهنگی
ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان خواهد بود

ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان خواهد بودتاریخ باز نشر :
زمان : 11 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع : سیاسی
ویژگی‌های مهم در امر ازدواج از نظر رهبری

ویژگی‌های مهم در امر ازدواج از نظر رهبری


همواره یکی از های و سبک مردم است. ازدواج آسان یکی از این ها است که ایشان از زوایای مختلف به آن پرداخته اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 12 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری برنا
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان