صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب کریمقضاوت بی‌نیاز از کارشناسی نیست

قضاوت بی‌نیاز از کارشناسی نیست


به تقریب، غلامحسین کل در مراسم روز که عصر در شد، کرد: هدف از برپایی این محفل و تبیین نقش و جایگاه در دادرسی عادلانه و امر است. وی افزود: اگر در خور در این در هستند. کرد: و شده و ها هم در جای خود اما سخن از و است. کل با بشر در غرب غلط گفت: هیچ به سخن از بشر دین در همه جوانب مهم از عبادات و معاملات گرفته تا قضا و شهادات به نظر و خبره بسیار داده شده است. هرکجای فقه پویای جعفری را نگاه می کنیم اثر و اعتنای در آن موج می زند. وی داشت: نقش روز به روز با تخصصی شدن بیشتری یافته است و قضاوت بی نیاز از نیست. ها هم دقیق تر و بهتر شده است. کل خاطرنشان کرد: دو نوع در فقه دارد، گاه نظر طریقیت و گاه دارد. در بحث بحث های مفصلی در فقه از آنکه بحث می شود آیا همچون عدل و متعدد یا خیر. وی ادامه داد: آنجا که نظر وی را داشته و این شأن بالای را می رساند. افزود: اقداماتی از توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه برای تسهیل پیش بینی شده است. توقعات و انتظارات را به دیده منت می پذیرم. وی خطاب به گفت: شما رسمی جمهوری اسلامی ایران هستید و در خدمت عدالت باشید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
ماندن در حیات حیوانی دستاوردی جز کشتار و قتل ندارد| با تحقق آموزه های اسلام در حوزه رسانه فاصله داریم

ماندن در حیات حیوانی دستاوردی جز کشتار و قتل ندارد| با تحقق آموزه های اسلام در حوزه رسانه فاصله داریم


به گزارش خبرگزاری از و با در بین با آیت و کردند. آیت در این با حسینی(ع) داشت: شعار رسمی ما در سوگ و ماتم اباعبدالله السلام این دعا است که می گوییم أَعْظَمَ اللَّه اجورنا و و من ؛ بخش اول این دعا است اما بخش دوم این است که اگر آن را و به آن عمل همه ما از در حل شد و آن این است که از می به ما آن را که خون بن علی(ع) را بگیریم. وی داد: اگر می در ها را خود می شود ما که به ایم و به و خود این آن است که که رشد می و در می از به می در بعد اگر و و دست این شخص را از به راه می کند. ابراز داشت: دین گفته اگر می شوید به عمل کنید، بخش اعظم بودجه جهان صرف امور نظامی و تولید آدمکشی می شود و کارخانه های سازی سه شیفت در حال کار کردن هستند، محصول جنگ جهانی اول و دوم بیش از هفتاد میلیون کشته است، هم که عصر جنگهای نیابتی که در مانده باشد دستاوردی به جز کشتار و قتل ندارد. آیت با به فراز اول سخنان خود خاطرنشان کرد: راه نجات همه ما این است که تا ایم و نفس می کشیم خود را فرزند بن علی(ع) بدانیم؛ وقتی مبارک پیامبر(ص) فرمود أَنَا وَ عَلِیٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّه ؛ بیاید ما باشید، ما فرزندی عترت را پذیرفتیم و ائمه(ع) شدیم در نتیجه بن علی پدر ماست و اینگونه است که ما می توانیم خون سیدالشهداء را مطالبه کنیم، این راه همه ما باز است. چرا این راه را نرویم و خود را از این سعادت محروم کنیم؟! وی در به رسالت و ها کرد و داشت: هنوز تا تحقق خواسته ها و آموزه های اسلام در فاصله زیادی دارد، اما قطعاً این توانمندی و ظرفیت در کشور هست، راه هم مشخص تلاش کند را با معارف و آشنا کند، اصلی ترین در بعد این است که به مردم و بگوید مرگ از پوست به درآمدن است و نه پوسیدن و ما در مواجهه با مرگ، مرگ را می میرانیم نه اینکه بمیریم، لذا یک موجود ابدی است!، اگر این اصل را و باور هرگز نه بیراهه می رویم و نه راه را بر کسی می بندیم، لذا مشکل ما این است که را نشناخته ایم و این است که حقیقت را به او بشناساند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
اجرای سریع و صحیح قوانین مربوطه، مهم ترین راه تکریم ایثارگران

اجرای سریع و صحیح قوانین مربوطه، مهم ترین راه تکریم ایثارگران


گفت: اجرای سریع و صحیح قوانین مربوطه و جریان درمان آنهاست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : فرهنگی
تبلور روح هنر ایرانی در قرآن‌هایی به خط کوفی مشرقی

تبلور روح هنر ایرانی در قرآن‌هایی به خط کوفی مشرقی


به خبرگزاری (ایبنا)، نشست پژوهشی در های به خط کوفی: ملک با سخنرانی مرتضی و پژوه، عصر دوشنبه 30 مهر در و ملی ملک برگزار شد. نیا در این نشست، گزارشی از پژوهش روی های خط به قرن های اول تا کرد. وی در در بندی کلی از در مشرق اسلامی، بیان کرد: ها در قرن اول و قرن دوم با خط حجازی یا مایل در شامات شده اند. خط های در قرن های دوم تا شده و سبک جدید به قرن های سوم تا است. خط و در قرن های تا داشتند. خط نسخ - نیز در قرن سوم که به خط است. یک از این خط که در در و می شود. اوج خط از قرن دوم تا که بر سطر می شد. در خط حجازی، بی نظمی در سطربندی می شد که در خط کمتر داشت. این با به خط (ایرانی)، افزود: از قرن سوم هجری، نوعی از خط یا ابداع شد که سبکی هنرمندانه و کمی به سمت خط هم متمایل است و تا قرن داشت. در این نوع خط، چیزی که بیش از خود نمود داشت، هنرمندی کاتبان بود. هنرمند روح و حسی خاص را در به کار می برد. های تنوع دارند و از آن ها به سختی خوانا هستند. های در های قدس رضوی و ملک و مراکزی از این نوع خط دارد. در این نوع، از هنرها تذهیب بهره می شد. از این نوع خط، دو که در ری و اصفهان شده اند، متاسفانه در و در های می شود. در با به های خط در گفت: خط در 10 است که حاج آقا ملک در 9 دی 1330 آن را و به افزود. این - متن اند. این کار سبب شده که از نشوند. از های و پشت سر هم اند. و خط وی کرد: در های و در می شد، شیء به شای می شد. این کم کم در خط از بین رفت. در ملک نیز این می شود. مهم بخش این که آن آن که از های به یک شده است. در این از ملک نیز نام حسن (ع) را می که این به شده است و که در نیز از سوی شاه است. نیا موضوع جعل این گونه ها به (ع)، توضیح داد: هنوز آیه تمام که یک نقطه گذاشته شده و زیر آن آمده: حسن بن علی (ع) . حدود 10 در کاخ گلستان، قدس و خارجی نیز به همین شکل به یک منسوب شده و با مهر در کنار به شاه رسیده است. این از شده است. ای در برلین که مدتی در بود. در این به که یک سردار در سال 1271 آن را است. این فرد که این به بن را باور کرده، تشرف خود را در پایین است. احتمالا شخصی در صفویه یا قاجار، از این روش و این را در از ها به کار است. هیچ در نداریم که شاه آن را مزار (ع) یا مرقد جدش در اردبیل وقف باشد. لذا، امضای در آخر جعلی است. این قرآنی، افزود: در 18 که 14 است و بخش از آن قابل خواندن نبوده یا رنگ وروی آن است. این شده که خط آرام شده بود. حواشی این تر از های اولیه و به کسی هم اند. در ابتدا و انتهای این که 9 برگ دارد، دو قاجاری می شود که برای این خاص کشیده شده یا از جایی آورده شده و به این افزوده اند. در در قاجاریه نقشی پررنگ داشت. در اطراف هر تکه از این نیز یک نوع می شود. در این هیچ آیه و ازنظر تاریخی هم می توان آن را به اواخر قرن سوم یا و های قرن داد. بخش های از این با های متفاوت و به (ع) در رضا عباسی، ملی و های از دارد. های از کشور، تک هستند. سیره پژوهی در غرب: گزیده متون و منابع در های تک در گفت: این ها را مرحوم حاج آقا ملک به که همگی است و هیچکدام آیه ندارند. از بین چهار تک برگ در موزه، یک مهم 16 می شود و های آیه کمابیش در آن که نشانه قدمت است. تعشیر هم در دو سطر مانده به می شود. های از آن در های از می شود. وی این از در اظهار کرد: پنج یا 6 مهم از که در آن ها می شده یا ها به آن می شد. این عبارتند از: عمروعاص در مصر، قدس رضوی، قیروان در تونس، صنعا در یمن و در دمشق. که ها این مناطق را در داشتند، در قرن 19، آتش سوزی در رخ داد و به این بهانه ها بخش از های این را با خود به بردند که در های توپکاپی و هنرهای ترک و اسلام شهر استانبول می شوند. از آن زمان تا امروز، بخش از برگ ها جابه جا، یا فروخته شده اند. ای که در ملک نیز آن به همان می رسد. نیا با به یک با که در ملک 16 نامگذاری داد: این جزء 14 است که کاملا و همزمان نیز بین سطرهای آن شده است. این تکه ای از یک 30 که دختری به نام خراسان اهل نیشابور که در قرن ششم در سکونت داشت. به قرن است. هفت تکه از این در قدس باقی مانده، یک تکه از آن در مرکزی دانشگاه تهران، سه جزء در مجلس، یک جزء در ملک می شود و یک تکه نیز در یکی از حراجی های لندن در قرن 15 به فروش است. سرنوشت 16 آن نیست. این افزود: در آغاز جزء اول که در قدس است، یادداشتی می که در آن شده که این به عنوان یا هدیه عروسی از سوی پدر یا پدر همسر این بانو، به او تقدیم شده است. خاندان این از سادات بودند که در شجره نامه به اول شیعیان می رسند. این شیوه از قرآن، متأثر از و نیز باارزش است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی
ستاد اربعین سپاه ظرفیت اسکان حدود 110 هزار نفر را در شهرهای نجف، کربلا و سامرا ساماندهی کرده است.

ستاد اربعین سپاه ظرفیت اسکان حدود 110 هزار نفر را در شهرهای نجف، کربلا و سامرا ساماندهی کرده است.


به گزارش تقریب به نقل از نیوز؛ دوم یعقوب در جمع در مرز با به از غیر در پایانه مرزی داشت: هدف از این هم و در جهت غیر است که از هفت مرز می شوند. وی کرد: ها و های در برای مردمی با همه ها و با محوریت شده است. کرد: هرساله شاهد و هم به با به که در از دو شده است. گفت: با پیش که در شده و با که با که می در و شده است. افزود: غیر از های غرب و و مرز می و بر و که مرز است. وی کرد: در بحث و بسیج از اول آبان ماه راهیان نور دانش آموزی و عمومی را متوقف و های ترابری شامل 650 اتوبوس جوان سیر، 2 رام قطاری که از تهران به خوزستان می آید بسترها و زیرساخت های در شهرها و های به مرزها و که مربوط به شهدا درواقع در خدمت به حسینی و سایر ها و قرار می گیرد. وی بابیان اینکه اقدامات خوبی شده کرد: در هم با کمک به نهاد حدود 110 را در شهرهای نجف کربلا و سامرا است. عنوان کرد: 12 اکیپ را نیز با کمک و هلال احمر که دارو را تأمین می کند اجرا و عملیات تیمهای توسط صورت می گیرد. گفت: 200 تریلر کار حمل بار موکب های در را عهده ضمن آنکه جهت حمل ونقل در مرز نیز تا اطراف نجف استقرار پیداکرده اند و را به طور رایگان انتقال می دهند. وی افزود: در موضوع فرهنگی نیز پشتیبانی از فرهنگی، ها را در ایم ، پمپ بنزین سیار ایجادشده و نانوایی های نیز باری پخت غذا مهیا شده است. کرد: بر مبنای تمهیدات اندیشیده شده روزانه ما در به طور 12 شبانه روز شده، یک میلیون و 320 نفر شب نیز و با این نگاه که همه اباعبدالله الحسین باشیم به سال برجستگی های خودش را دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کارگاه «ریشه‌شناسی مفردات قرآن کریم در زبان‌های سامی» برگزار می‌شود

کارگاه «ریشه‌شناسی مفردات قرآن کریم در زبان‌های سامی» برگزار می‌شود


گروه ــ در به همت مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای جهاد دانشگاهی روزهای 23 و 30 آبان برگزار خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اخلاق پژوهش در منابع اخلاق اسلامی

اخلاق پژوهش در منابع اخلاق اسلامی


به گزارش خبرگزاری متن زیر از حجت جباران عضو هیات های و است که در می به عام از است که در ریشه دار است. در نیز به پیروی از و در و آن از و قلم های و شده با این حال به ای از در چندانی ندارد؛ چرا که به خاص امروزین از پدیده های نوظهوری است که با جهش و تحقیقاتی در سده های اخیر متولد شده و هر مسأله اش با پیدایش دانشی نو و گونه ای جدید از تحقیق شده است. به در هیچ یک از بخشی با این است. فقدان لازم در این سه کاستی اثرگذار را در کشور موجب شده است: آن که کتب و که در می به های و بر های است که از آن ها است. در این اگر ای هم به دین در ضمن به سری می زند با دست پر و جز با خود نمی چون از نقد و و آن ها با و بر و نیست. دوم این که شده و شده در از به امر و دین این به آن ها را می سوم این که و پژوهندگان- هر چند با اخلاقمندی- ای جز به شده در غیر و در ای این در است که با همه است همه نباشد و پاره ای از همچنان بدون پاسخی درخور باقی بماند. بر این اساس، یکی از در حال حاضر متونی است که را با صبغه و رویکرد و به عرضه کند و از قدم های اولیه در این راستا کردن این است. در پی احساس این نیاز و با این پیش فرض که ndash; به الاهی و و سیره معصومی- پوشش دادن به همه ها و حیات بشری از ظرفیت و توانایی کافی برخوردار است. کتابی با نام که طرح آن در شورای به تصویب رسیده و متن آن به وسیله افاضل این شورا نقد و ارزیابی شده است. در این نوشته، بیش از آن که در پی به سؤالات باشم در صدد برآمدم ادله و های محتمل به هر سؤال را جمع آوری کنم به که در شریعت از برخوردارند، در این با طول و تفصیل شده است. تهیه این کتاب، پیش از هر چیز طرح بحث و آشنایی با قابل طرح و گفتگو در پژوهش، از کتب و که در باب و مرتبط با آن یافته، مثل کتب و مقالات پزشکی ، و تنقیح از کتب زیادی در فنون مثل روش شناسی تحقیقات، شناسی، سیاست، حقوق، کلام، لغت و hellip; گرفتم. به با آن که از کتب شده غافل نبوده و به فراخور حال از آن ها ام، کشف و دیدگاه های خود را به آن ها محدود نکرده و از نیز به شرحی که می آید، کردم. ndash; و احادیث، در و کتب روایی به دنبال و موضوعاتی از گشتم که در های بحث و نگرفته چرا که اطمینان داشته و دارم ذخیره دین بسیار بیشتر از آن است که در کتب گرد است. ndash; کتب تفسیر و شروح احادیث فهم تر و سخنان پیشوایان معصوم. ndash; کتب فقه به این که بسیاری از در فقه اگر چه در نهایت به حکمی از وجوب یا حرمت منتهی می ماهیت دارند، مبتنی بر حدود و مرزهایی است که در فقه تبیین و ترسیم می شود و ثالثا که به آن ها تعلق می گیرد در کتب تر و جامع تر بحث و است. این ناچیز را در پنج فصل تنظیم کرده ام: دو فصل اول را به مفاهیم و کلیات اختصاص دادم و در سه فصل به عناوین و در سؤال، در پاسخگویی و در دستیابی به پرداختم. کار حداقل از دو تازگی دارد: این که در همه که در شده بحث، است و این که فصل آخر که تحت شده هم از حیث ساختار و هم از حیث محتوا بی است و پیش از این در هیچ ای است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
انعقاد تفاهم‌نامه احداث و تجهیز مراکز دارالقرآن وزارت آموزش و پرورش

انعقاد تفاهم‌نامه احداث و تجهیز مراکز دارالقرآن وزارت آموزش و پرورش


گروه ــ ‌انعقاد و و امروز 30 مهرماه، با حضور معاون فرهنگی و پرورشی و و رئیس خیرین مدرسه‌ساز برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
عبدالکریمی با کاتولیزه کردن جهان‌بینی اسلام از منطق قرآنی فاصله گرفته است

عبدالکریمی با کاتولیزه کردن جهان‌بینی اسلام از منطق قرآنی فاصله گرفته است


گروه اندیشه ــ سیدجواد میری در از امر در معاصر»گفت: که به در نقد در با شدن به قرآنی» می‌‌دهد، او را ذیل عبری-یهودی از یک سو و کاتولیکی- یوروسنتریکی از سوی دیگر می‌‌خواند، در حالی‌که واجد منطق‌‌هایی است که در روایت از منظر مبنایی با آن فاصله زیادی دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پیروزی کریمی مقابل قهرمان المپیک

پیروزی کریمی مقابل قهرمان المپیک


تهران- ایرنا- و عزت وزن های 86 و 79 در جهان با شکست حریفانی از جمهوری آذربایجان و ژاپن گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​افتتاح مراکز تربیت حافظان قرآن در مصر

​افتتاح مراکز تربیت حافظان قرآن در مصر


به تقریب، به نقل از صدی مصر با ای ضمن این خبر کرد: با هدف به دور از و گری که آن از حفظ به اقدامات خبیثانه خود بهره می جویند؛ می شود. در این آمده است: ده مرکز نخست آماده است و شرایط و ضوابط ثبت نام در این می شود. مصر همچنین کرد: کسانی که تحصیل در این را با موفقیت پشت سر گذارند، به گواهینامه حافظ تایید شده از سوی دست یافته و به آنها اجازه حفظ زیر نظر این وزارتخانه داده میlrm;شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع آمریکا کذب است

درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع آمریکا کذب است


به به نقل از در است: در به طی یک ادعا است که از در سفر به قم و در با از اند در با آقا را به با و این امر را از بر اند. و خود به کذب هر این به و و های از این امر ولی به جهت در آن می گردد: ملت می که در رابطه با کذب مورد اشاره، هیچ ای از سوی به قم سفر نکرده و دیداری با عظام تقلید نداشته است؛ ضمن اینکه مواضع در این مشخص و شفاف و همانطور که ریاست جمهوری بارها تاکید اند، با توجه به غیر قابل اعتماد آمریکا، هرگونه در شرایط موجود بی فایده و تنها راه چاره برای گذر از پیچ تاریخی کنونی، ایستادگی و ملت در برابر فشارهای اقتصادی و جار و جنجال های تبلیغاتی آن علیه ملت است و بر این باوریم که غیر عقلانی و بی مبنا اظهارات و شده توسط قدوسی، بر همگان عیان و آن را ناشی از تخیلات کذب گوینده آن تلقی خواهند نمود. علی ایحال جناب باید پاسخگوی بی اساس شده خود درباره که مصداق بارز نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی است در محاکم قضایی باشد. انتهای پیام
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کریمی و اطری با پیروزی آغاز کردند

کریمی و اطری با پیروزی آغاز کردند


- - رضا و وزن های 57 و 92 در نخست خود در مسابقات جهانی مقابل حریفانی از مغولستان و آرژانتین به برتری رسیدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
سفر استاندار به شهرستان کنگان

سفر استاندار به شهرستان کنگان


- - سفر های با بازدید از پروژه های عمرانی واشتغال روستایی به شهرستان کنگان انجام شد. عکس : سید خلف هاشمی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ادعای کریمی قدوسی درخصوص درخواست دولت از مراجع تقلید کذب است

ادعای کریمی قدوسی درخصوص درخواست دولت از مراجع تقلید کذب است


- - از تقلید برای مذاکره با آمریکا را ناشی از تخیلات کذب وی دانست و تاکید کرد: این نماینده مشهد باید پاسخگوی ادعاهای بی اساس خود در محاکم قضایی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تاکید خداوند بر اجرایی کردن دستورالعمل قرآن در زندگی بشر

تاکید خداوند بر اجرایی کردن دستورالعمل قرآن در زندگی بشر


گروه های قرآنی- نماینده ولی‌فقیه در در از شهر بر عمل به کرد و گفت: خداوند می‌کند تا را در اجرایی کنیم، باید بدانیم که در تمام ابعاد و عرصه‌های بشر دستورالعمل ارائه کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
شماره 114/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»

شماره 114/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»


گروه ــ طرح ملی حفظ 1452» امروز یکشنبه، 29 مهرماه با محوریت سوره مبارکه عادیات منتشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
شکست ترکمان‌چای انفعال سختی را برای علما در پی داشت

شکست ترکمان‌چای انفعال سختی را برای علما در پی داشت


خبرگزاری (ایبنا)- از تا چای شرح ملا است و به حضور در جنگ های و روس می پردازد. این پورشافعی پژوهشگر و نویسنده های در چشم دیگران (جستارهایی از اجتماعی در عهد قاجار) ، دیار من بسکاباد: نیم بلوک قاینات، خراسان جنوبی (پیشینه، جغرافیا، آداب و رسوم، گویش، تبارشناسی) است و از سوی ناشر-مولف شده است. از تا چای و است که می دهد از و درک همه و به و بار انجامید. با از تا چای گفت وگویی انجام داده ایم که در پی می آید: در این به شرح ملا پرداخته اید. کمی او را کنید؟ نراقی، اهل کاشان و از قرن سیزدهم است. اخلاقی جامع و از آثار او به می آید. او 1185 قمری است و به سال 1245، بعد از ختم جنگ های و در بیماری وبای عام درگذشت. وضعیت در آن در سال 1501 می شود و این گیری نخستین مذهبی، تحت فرمانروایی، شاه اسماعیل 15 است که تا 1722 هم به طول می و و و این است. در در روی کار که طپش ها و کنش های را بود و هر دم یک در می کرد و از آن بی خبر بود. از سال 1722 تا 1800 که روی کار پر را از سر گذراند. هم و بود و در این که را اما در به جنگ با و و به گوش می رسید. بعد از مرگ هم ما با 13 سال بودیم. تا که خان زند را کند. در این از از بین رفت و عده ای هم که یا به و یا به هند شدند. هستند. که از رفتند. در شاه در که هر با سه و نیم بود. اما بعد از کم شد و کم ارزش. شد و به نا بدل شد. تا و ای است. ملا در می ملا در سال های شد و در گذشت. در این به نقش در جنگ های و روس اید. به طور کلی با قزلباش ها هفت ترک که در سال 1501 به مدد آن ها روی کار آمد. یکی از این هفت قزلباش، بودند. فراگیر را در فلات ایجاد و بار، بانگ اذان در مساجد شنیده شد. هم پایبندی شدید دارند. به طوری که آقا عاشورا را ترک نمی کرد. هر شب جمعه، مقدار نذر به سادات می داد. مرتب به حضرت معصومه می رفت. در مقدمه ، صفحه اهدا کتاب، ملا آن را به تقدیم و در دوازده سطر، او را القاب فوق العاده ستایش است. دربار و با علما، ای مستمر و مستحکم است. دلیل جنگ های و روس در این چه جنگ های و در سال 1803 میلادی، 215 سال پیش، با به و الحاق به شد. از و تفلیس، متعلق به خاک بود. بعد از این حمله، الکساندر اعلام کرد که به تعلق دارد و قبل از او هم، از سوی کاترین در این شده بود. منتها آقا روس ها را در جبهه تفلیس و گرجستان، ناکام گذاشته بود. در هم بود که سن پترزبورگ باید به آب های آزاد و گرم بپیوندد. البته در آن روزگار، عامل اصلی در معادلات سیاسی، هند بود. و دو و فرانسه، داشتند که این مرغ تخم طلا را از دست انگلستان بربایند. به جز از طریق امکان پذیر نبود. پس در به و جنگ ها توسط روسیه، دو نکته را مد نظر داشتند؛ اول؛ عمل به و دستیابی به دریای سرخ و فارس. دوم؛ دست یابی به هند که آرزوی دیرین روس ها بود. مهمترین ای که بین و شد ترکمن چای بود که در خلال جنگ های این دو شد، همچنین فتواهایی بود که در این ارائه شد. درباره این جنگ ها و که به ضرر شد بگویید. اول، جنگ بود که از سال 1803 شد و بعد از 10 سال به پایان که هم در این زمان و در شد. به براساس یک قانون بین المللی بود به این معنا که ارتش هر کشور، در هر جایی که هست، در همان جا و هر شهری را هم که گرفته، در دستش و به آتش بس می شود. طی ما را از دست دادیم. در فاصله دو جنگ، و از ملا که کفن پوشیدند و به میدان آمدند و با الفاظ از خواستند که رهایی و آزادی تصرف شده، جهاد کنند. در رساله های جهادیه این فتواها جمع شده است. آیت مجاهد، آیت نجفی و از کسانی که در این دادند. در دوم جنگ ها، ما به شدت و به سرعت در هم کوبیده شدیم و مقاومت مان بود. در شوال 1343 قمری، یکی از وحشتناک ترین قراردادها شد؛ قرارداد چای که نه در پی آن، مناطق شمال ارس از جدا شد، پنج میلیون کرور از به غرامت گرفتند و ما را به گناهکار کردند. بعد از چای، و سرخوردگی در جامعه به وجود آمد. که به منتهی شد، نه بسیار را مجمع دینی در پی داشت، یک تلخ سیاسی نیز به می رفت. همه این ها باعث می شود که ده، پانزده سال، بعد از چای ما با مساله باب شویم. که در ادعای مهدویت و الوهیت می کرد و سپس در رشد پیدا کرد و تلخی آن بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی,پزشکی و سلامت,اقتصادی
پرهیز از حرکت‌های تدافعی در مواجهه با مستشرقان/ در ترجمه آثار دینی معکوس عمل کرده‌ایم

پرهیز از حرکت‌های تدافعی در مواجهه با مستشرقان/ در ترجمه آثار دینی معکوس عمل کرده‌ایم


گروه ــ و با در عمل اظهار کرد: باید از حرکت‌های تدافعی فکری در مواجهه با مستشرقان خارج شده و حرکتی انقلابی، هدایتی و تربیتی را بر مبنای در سطح بین‌المللی ایجاد کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
روایت داستانی مبارزه «سفیدپوستان» برای رهایی «سیاه‌پوستان»

روایت داستانی مبارزه «سفیدپوستان» برای رهایی «سیاه‌پوستان»


علی (مترجم اهل مشهد) در گفت وگو با خبرگزاری (ایبنا) و این و معرفی این به مخاطبان ایرانی؛ گفت: این در سال 1991 را و در شده ای است. من جز چند از اون و مدیر انتشارات نیلوفر به من را پیشنهاد کرد و وقتی آن را شگف زده شدم. این از جهات به فرد اول که در و با یک دید باز را که سال های 1950 که به آن می شود خیلی پیش رو می شود. به شدت ست که یک حس هم ذات که در خاورمیانه زندکی می به می آورد. او ادامه داد: این در عین می کند و از ضدیت و می اما به نظرم از خوانندگانی که این را می خوانند و در این منطقه می به نوعی این تبعیضی که در موج می زند را در مورد و در حال حاضر احساس می کنند. می شود ها و باشد. این کرد: ضمن این از یک می شود که می کند. خود هم در و نقش است. در این را می و شدم متن آن را که در سال 1964 و پس از و با ما مرگ شده و بخش از متن را او بود. هم که از می آید از آن که در این با او اند کسی که را زن است. با به با به و و به هیچ و و یک ست؛ شد: هم به فرد است خود در که از او می این ها را ام و این ها است که در آن ها را ام. می کند که من نمی کنم های خودم را به دیگری و در قالب می کنم و شرح می دهم. های را های می داند و به چون بنای افسانه و ندارد و های اش دقیقا های که اند رنگ و بوی حقیقی و واقعی دارند. هم می شود که همذات که از آن کردیم ناخودآگاه شکل بگیرد. او اضافه کرد: خواننده در های این به نمی گردد و حتی می ها آدم های ای که آن ها را مسخره هم می کنیم. های کارهای همه خاکستری و کاراکتر اول قصه اش بخشی از خود اوست چراکه او هم تجربه مشابهی با همسرش است و این شده که همه چیز را طبیعی بنویسد. متاسفانه در هنوز چنین لحن و روایتی را نمی بینیم. شرقی ها چون روح آرمان گرایانه ای و مدام به می گردند مان هم پر از ست. این سپس به تعریف خاص از و عشق به در گریزی زد و گفت: های را به زیبایی در این به تصویر می کشد و می کند این تا جایی که توانش را است. او در یکی از قسمت های یکی از های می نویسند: مکس هرچیزی را که داشت به دست آوردن عشق از دست داد ولی هم او را پذیرا نشدند و همه چیزش را سر این باخت و خائن شد. این مهم است که بفهمیم ها در حد و توانشان می و اگر روزی به اصطلاح بریدند بر و حتی کوچک بودن شان و هر گنجایش مختص به را در مختلف دارد. حتی در جمله ای می شود که مشخص چه چیزی از دورن مکس کشیده شده و در چشمانش گذاشته شده که او راضی به همکاری به قدرت شده و را باخته است. هر بخش های ظلمانی در درون که اگر احیانا با آن روبه رو شود بشکند حالا هرچقدر مبارز. خاص به ایجاد تغییرات تدریجی در یک سیستم تبعیض نیز کرد: باید باشیم که این در سال 1964 و 1965 شده در اوج چریکی و در سطح و عصر چگوآراها و قهرمانی فیدل کاستروها. خب معمول در آن اینچنین و با به هم یکی از اعضای کنگره ملی آفریقا و این انجمن فعالیت می نوع نگاهش در که این را به گروه گرایش و بعضا سمت و سوی هم دارد. به هم هست که به که و حق رای اعتراض می کند و به آن که این حقوق را ندارند راهکار مسالمت و در چارچوب قانون را نشان می دهد. این زاده و شرایط است. خود بعدها که پا به سن می گذارد تغییر می کند و رویکردش تعدیل می شود و از این فاصله می گیرد و به منش نزدیک می شود. بعد از شکست خوردن هم به بیشتر کشورهای دنیا سفر می کند و از اندیشه های مبارزاتی می گوید. با علی در 174 صفحه و به قیمت 22000 تومان به تازگی از سوی نشر ناهید منتشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
​ظرفیتی که 20 میلیون زائر را به کربلا می‌برد می‌تواند آنها را راهی قدس کند / ترس از داعش هم مردم را متوقف نکرد

​ظرفیتی که 20 میلیون زائر را به کربلا می‌برد می‌تواند آنها را راهی قدس کند / ترس از داعش هم مردم را متوقف نکرد


به خبرگزاری روح رفیعی، و با روی را دارد. در گفت وگو با خبرنگار از سخن گفت. گفت: هست چند سال پیش با کاروانی در دهه اول ماه به غزه سفر کردیم. مان از پاکستان، هند، ترکیه، سوریه، و ... کرد و در به غزه رسیدیم. در ما و از آن جا که دهه اول نیز دور هم جمع تا ذکر و ای داشته باشیم. بعد از پایان یک آقایی که اهل انگلستان پیش من آمد و گفت شما بعد از ای که می کنید، خوش در دارید که جنسش با بقیه خوش ها فرق ؛ یکی از دوستان مان داد که این خوش از جنس شعف است. صحبت ها، بهانه ای شد تا به (علیه السلام) و این آقا پرداختیم. است که آن که سنی نیز تا به حال حسین(ع) را بود. چون در می که همه جای از و فکر می که در (ع) این در است که اگر با دید تری نسبت به حسین(ع) نگاه کنیم، می که هیچ حسین(ع) و نداده ایم. از (همسایه عراق) از و حسین(ع) بی خبرند او به راه و اتفاقاتی که در جریان آن رخ داده اشاره کرد و گفت: داستانی شبیه به این ماجرا راه در بسنی نیز رخ داد. بیشتر بخوانید: راه و نسل کشی مسلمانان در اروپا گفت: هست که دو سه سال پیش به راه بودم. راه در آن جا است که همه با هم در یک از یک مبدا حرکت می و به مقصد می رسند. در حقیقت اگر یک ساعت از وارد شوید، هیچ خبری نیست. در این راه را می که با می و می این جا جه قدر خوب 120 را می و همه به آب و غذا به شما می دهند. در به که شما در به خیر. مگر چه خبر که ما در یک ی 20 راه و 20 آدم می و در بغل به بغل و دو سه و از شما می که غذا و آب بردارید. آن ترک سنی گیر شده بود و می گفت مگر می دقت که به حرف می زنم که است و به و حرف نمی زنم. ما را از این و به حسین(ع) به کنیم. ساز حجت است/ که می کرد اما وقت یک بود این داد: دقت که ما در می که حجت بر می و خود را با می خب پس اول از همه حسین(ع) را که خود را باشند. با این حال که حسین(ع) را نمی شناسند. اگر را می که چه خبر است. شده است که در یک ای از اسم حسین(ع) را و ما ذوق زده شده ایم که حسین(ع) در همه جا است در که همه را نشناختند. آیا ما در چین گفت: یک فوق و نرم شیعه است. حال چند در این بین مطرح می شود. تا چند سال قبل عده ای می که داعش در حمله می کند و می کشد اما با این حال بیش تری کرد، عجیب غریب است! از طرف من فکر می کنم ما ها در حال تخریب ها هستیم. ما آمدیم و با های پر زرق و برق خود که عمدتا با بودجه بیت المال مدیریت می شود به ها زدیم. مثلا فلان بانک هم و زده است. در این 1400 سال، این گونه است که بیرق (ع) به جلو است. است بدانید که های عراقی، و شناسی را نشان می دهد. معتبر در راه می رود و به می کند تا از های مهیا شده مصرف کنند؛ حالا را اگر بخواهید در ملاقات از 10 روز قبل وقت بگیرید. چهره های مهم علمی هم در و خاضعند. وی افزود: در این جا تقابل و سنت مشهود است. در اصلا معنی که شما به به همه غذا و فقط به درماندگان می غذای اما در عراق، روحیه را می بینید. طرف یک سال کار می کند و پول جمع می کند تا 10-20 روز خرج کند. آخر هم و می کند و می گوید خدایا مرا ببخش که نتوانستم حق را ادا کنم. می که طرف هیچ چیز اما فقط به یک پارچ آب می آورد و به زائران تعارف می کند. من وقت ها به دوستانم می گویم که در خرید کالا در چونه نزنید چرا که هر قدر در بیاورند، آخر سال خرج (ع) می کنند. در یک نمونه آزمایشی از و را می که در اتفاق می افتد. به با است/ مبادا کلید بخورد گفت: با این هایی که کردم به یک هم ویژه داشت. دقت که در برابر این ها بیکار ننشسته است و به یک سری است. هر سال می آید و فراوان، یک های جدید است. یمانی را می که در بصره آغاز شده است. صابئی ها و آمده اند و می خواهند از این استفاده تا را به راه بیندازند که نشود. فرض که این گروه ها با هم درگیر شوند، عده ای کشته شوند و و در ورود به را ممنوع اعلام و در حسین(ع) نشود. را در دادند و سعی کردند فاصله اما جلوه رحمانی و اسلام ناب خود را حفظ کرده است. وی افزود: در این راه مبنا بر مودت بین شیعه، سنی، مسیحی و پیروان ادیان الهی است. در کجای راه ای با این دارد؟ راه که همه بتوانند به راحتی در آن و هیچ محدودیتی نداشته باشد. البته گفت که تمیزی و پاکی که ها با خود به برده اند خوب است اما در مقابل، چشم و هم چشمی ها و یک سری رفتارها زده است که با روی آن کار کرد. این داد: بحث این راه در است. از های به می روند و این زیاد مالی را حمل ونقل، و فروش لوازم نیاز در و فراهم می کند. من چند روز پیش نمایشگاهی را در که تجهیزات سفر می فروخت و در آمد کسب می کرد. بنابراین این روی خود یک نوع توریسم است با همه مفاهیم اقتصادی، و اجتماعی اش. تاکید کرد: در راه به چند نکته مهم کرد. ما یک می جنگ جنگ تا پیروزی و کمی می که راه قدس از می گذرد اما هیچ کس فکر نمی کرد که در یک روزی ما در خاک برویم و عکس آیت خامنه ای و خمینی را ببینیم. فکر نمی روابط تا این گسترده شود. اکنون ما تا ایم و اگر یک تلاش مضاعفی تا قدس هم می برود چرا که آن دارد. ظرفیتی که براساس مهر و محبت اهل بیت شده است و می خوب باشد. در به حق را ادا کنیم. و راه آن عظیمی که می حسین(ع) را کند پس بنشینیم و فکر و آن را به رخ بکشیم. وی گفت: می خواهم یک و پیش پا افتاده بزنم که بتوانید را درک کنید. 80 نجف تا خود یک جذابیت است و و آن هم این است که شما می در یک 80 و بنوشید و هرچه بخورید. از این نظر شاید بتوان گفت که بزرگ ترین فودکورت در شکل گرفته است و کافی است شما هر چه را اراده تا شود. ما این را نکرده ایم. به نظرم سوژه های کار که تکرار نشدنی است و می به از کارگردانان فیلم ایده بدهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
هفتادمین شماره فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شد

هفتادمین شماره فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شد


به تقریب، در شماره 70 فصلنامه می خوانیم: ـ در های رهبری/سیدحسین و علی ـ ـ مشارکتی/ایرج و ـ نقد و و اصلاحی/سیدمحمدکاظم و ـ فقهی ضمانت طرح های بازنشستگی با مشارکت معین/سیدعباس موسویان و صفری ـ بسته مدیریتی عوامل کلان ریسک اعتباری در ربا/احسان ذاکرنیا و مجید زین الدینی ـ آسیب شناسی سپرده های قرض الحسنه در نظام ربای ایران/ابوالقاسم توحیدی نیا و وحید فولادگر ـ تأثیر تأمین مالی بر بازار کشورهای منتخب خاورمیانه/حامد فاضلی، آرش نجف پور و پوراسمعیل ـ شرط قصد و ابراز صریح آن در الکترونیکی از منظر فقه اسلامی/محمدعلی خادمی کوشا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
«آغاز فصلی سرد» با «بچه‌ گرگ‌ها» و «دلقک‌های غمگین»

«آغاز فصلی سرد» با «بچه‌ گرگ‌ها» و «دلقک‌های غمگین»


به گزارش چند روز انتهایی مهر ماه و ابتدای ماه در ها و های با چند شده است. *یک اثر در و لیز به فرناندو آرابال و از 29 مهر شب را هر شب 19:15 در یک می کند. این علی هستند. از این است که به خود (لیز) به طرف شهر تار می رود. در راه با سه (میتارو، نامور و توزو) می شوند. *نمایشی در خداحافظ به یعقوبی و و از شب، 29 مهر هر شب 20:15 در (دانشگاه کاربردی) را می کند. کار (به الفبا) علی ور، شیر آرش هستند. این و می کند که و که بین آدم ها می شود و است که به دست حل می شود. *دلقک های در های اثر علی و با پور را از سوم مها هر شب 18 در یک می کند. این آرش صبا حسن پور هستند. در این می شود که : ها سعی می ما را پسر سال و پسر خنده های مصنوعی به تماشاگران تزریق می کند، زن در باغ صنوبر تنهاست. *آغاز سرد سرد به قلم سپیده خسروجاه و کاری از از شب، 29 مهر ماه را هر شب 18:15 در ماه حوزه هنری می کند. این کار میترا دهقانی، تکتم شاه تقی و هستند. این نوشته شده: همیشه بندی بر زدم تا کس نداند این بند ناشی از چیست جز خود من، زنی که بیماری روانی او به دلیل سخت در دوران کودکی باعث قتل فردی شده است. این و روان شناسانه است. *بچه گرگ ها در برج بچه گرگ ها به قلم نشمینه نوروزی و نرگس هاشم پور از 30 مهر هر شب 18/15 را در برج می کند. این مرصاد بورقان، سپندار اعلم، قربانی، هدیه اصفهانی، حیان مدیر روستا، آرمیتا حرمتی، یاسمن عدل، جمیله صفائی، اطهر نگهبانی، افواج، علی اصغر نورا محمودی هستند. این آمده که این به گونه ای است که تماشاچیان در حرکت خواهند بود. در روزهای شنبه هم می شود و ازاین است که بچه گرگ ها است از ترکیب هنرهای مختلف و هنرمندانی از ایران و آلمان که انسان است که در یک دنیای بینابینی دست و پا می زنند و مهارتی که دارند کردن است. اما ماهیت این ها با آنچه ذهن عادت کرده ما از می شناسد متفاوت است. *حریق در به و افروز فروزند از چهارم ماه هر شب 20:30 در ناظرزاده کرمانی به صحنه می رود. این فلاحى، محمدعلى حسینعلى مریم باقرى، پژمان عبدى، میثاق زارع، تایماز رضوانى، پژند سلیمانى، بهادر باستان حق، فاطیما بهارمست، زارع پرست، فرهاد رشیدى، فعال، الهه فرازمند، اروین گالستیان، تنى آواکیان، زهرا آقاپور، مهتاب شیروانى، جدیدى هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
آزمون حفظ قرآن و نهج البلاغه طلاب در قائمشهر برگزار شد

آزمون حفظ قرآن و نهج البلاغه طلاب در قائمشهر برگزار شد


حوزه/آزمون حفظ و نهج در مدرسه علمیه امام صادق(ع) قائمشهر برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
پزشکی که برای بازگرداندن دیوان شعر خراسانی تا روسیه و تاجیکستان هم رفت

پزشکی که برای بازگرداندن دیوان شعر خراسانی تا روسیه و تاجیکستان هم رفت


به خبرگزاری (ایبنا) از و اش است ؛ اطفال، اما در و به نه به خاطر بودن به های اش شده است. عشق به و او را بر آن که در و هم دست به قلم و به ترجمه، چاپ و تالیفاتی در این روی تا آن جا که تاکنون 40 اثر را روی پیشخوان کتابفروشی ها گذاشته است . اهل وادب در با نام غریبه نیستند. سال 1318 در شد، را در و طی کرد و را در های گذراند. می گوید: اما کم بود و در ها در نبود. از بر تا آخر سال و ها را تا آخر سال نمی کردند. در با ولی بازهم با همه محدودیت ها و دانش آموزانی که از می آمدند و در امتحان می در های خوب قبول می شدند. مردم به این نتیجه که از طریق درس خواندن بچه هایشان به می رسند و درس و را فرزندانشان بهترین چیز می دیدند. در کشاورزی را به او توصیه کرد اما به علاقه مند بود و با نمرات بالا شرایط در در سوئیس را احراز کرد . 15 سال در از مشغول بود و سال 51 در تهران، مرکز طبی اهری استادیار شد. 30 سال و دو و 500 و و به و در و اش از وی بود. او که را نیز می کرد و از او می به و می گوید: سال 51 به ملک و به و محل را اما هر که می فقط چند می و جز یکی دو از شیخ و نداشتند. است. این را شدن با ام می چرا که با باشد. و با محل و از یا .این سفر وحس و در و شد تا آن جا که به کار و های و های خطی او را جمع و به چاپ رساندم. او این کار تا و سن هم سفر است. در این ذوق شعر و را که از به ارث است را نمی گرفت. بی بی از در بود و در مدح و به سیدالشهدا(ع) دارد. جد به که به چاپ است. به می کند و می دهد: از به و چاپ و به بود. در که این 10 که دو او به قیمت ارزان خریداری و به سن و شده بود اما به پس نمی تا زمانی که فرو پاشید، آنگاه کلیات و دیوانش را پس گرفتیم اما چون اشعارش پیچیده است و درک مفاهیم از او بود به ناچار از مصفا از برجسته آن ها کمک که چند سال روی آن ها کار شد که ازهر و مزهر ، سفر نامه، های منظوم و رباعیات نزاری، ادب و...ازجمله آن است. در کار و جمع از کمک مالی و بودجه یا کمک دریافت نمی کند. در این با ایده وخواسته قلبی خود اقدام و میراث را می کند. علاوه بر این های شعر؛ را در اخترشناسی و ریاضیات را نیز به معرفی می کند و اینگونه این اهل توضیح می دهد: چند سال قبل سراغ های را اما نیافتم حتی در هم چاپ یا مقالات ضبط و ثبت بود با افرادی که در شرکت دوباره تماس و از تاجیکستان و و و...جمع شد و یک سال طول کشید تا به وچاپ شد. دیگری به نام شرح بر تذکره خواجه نصیر طوسی را دو پروفسور در آمریکا که به دو وعربی بود تهامی بخش عربی و من آن را و این اثر هم و به عرضه و باعث شد برگزارکند. این اهل و ادب معتقد است که مخزنی پر از است و یک رسیدن به متعالی خود از مخزن باشد. او تاکید می کند: خواندن، به تنهایی آن را سرمشق خود کند . قدم اول تعالی، شدن است و پس از آن سعی کرد و دانسته را به عمل درآورد. منظور این که همه ادیب و دائم بخوانیم از و ذخایر خود و اطلاعاتی از شاهنامه،مولانا و...داشته باشیم. سپس مجدد به آثار و در مورد حکیم در و به می کند و می گوید: از یکی از تا اثر او را کند تا و بزرگی او معلوم شود . فکر می به اندازه گرفتاری که به این کار نرسد شخصا این اثر به روسیه رفتم و تا این از به فارسی شد. در جنگ جهانی ها شرق را اشغال و روس ها هم از شمال تا پیشروی دیکسون فرمانده خاطرات خود را از موقعیت های و اجتماعی، برداشت ها، نظرها واتفاقات است. او می فزاید: در بیرجند، زابل و زاهدان بود. شرق اهمیت زیادی می ترسیدند روس ها، آلمان ها یا ترک ها بیایند و را از چنگ آنان دربیاورند. می خواستند جلوی هر خطری را بگیرند به ها را راه انداخته و موظف هر هفته گزارشی به هندوستان، سپس به ارسال کنند و کاملی از وضعیت شرق می شد؛ های محرمانه و که بعد از 30 سال می توانید به آن دسترسی باشید و این متعلق به 110سال قبل است که هیچ دنبالش نرفت. ما این ها را و با عکس برداری و... تهیه و کردیم. این مجموعه حاوی، های از سیستان و قاین است. در که ما از گذشته مستند تاریخی و نداریم و متاسفانه در خودمان دست ای این موضوعات ثبت اما ها از نظر و و... مهم وهر چیز کوچکی در شرق را می دادند. ​ آن طور که می چهار جلد از این اسنادی به چاپ و جلد پنجم زیر چاپ است. هر عکس و هماهنگی بیش از یک پوند داشت، که بیش از ورق .حال جلد ششم آن به چاپ نزدیک شده اما حتی نکرده پول است و تنها در تامین این از و است. که در فروش آن هدفش احیای است که مغفول است. 40 درزمینه های مختلف با شخصی به چاپ رسانده است و به قول ناهید بنی اقبال کار یک فرهنگستان را یک نفره انجام است . به در که عرف که یک برزگداشت و مراسمی بگیرد به واسطه این کارها و روشن کردن تاریخ در زمره به و ضمن برگزاری او با چاپ و علمی و مورخ دانا و توانا با از وی و دیگر صاحب نظران تلاش کرد گوشه از به شکلی شایسته بیان شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سفره نذری با رنگ و بوی فرهنگ شهادت

سفره نذری با رنگ و بوی فرهنگ شهادت


گروه و ــ به ماه صفر و با هدف و ویژه برنامه سفره نذری شهدا در منطقه 18 برگزار می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تجلیل از حافظان کل قرآن در نماز جمعه تبریز

تجلیل از حافظان کل قرآن در نماز جمعه تبریز


گروه قرآنی- دو نفر از کل در بین الصلاتین نماز جمعه این هفته تبریز تجلیل شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
محور امت واحده، اطاعت رسول خدا است

محور امت واحده، اطاعت رسول خدا است


به مناسبت و سالروز اسلامی، آیت محسن اراکی، دبیرکل این مجمع، در یادداشتی الزامات در عصر را است. گفتنی است در تاریخ 19 مهر 1369 به دستور رهبر معظم انقلاب شد. * ماست وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ إِذْ أَعْداءً فَأَلَّفَ وَ [1] نه یک و نه حتی یک بر منابع دینی ما، امت الله(صلّی وآله) در گروی این اگر پراکندگی شود خود را از دست است. می إِنَّ وَ لَسْتَ فِی شَیْءٍ [2] نیز می وَ لَا تَکُونُوا الْمُشْرِکِینَ وَ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ [3] و این است که همراه خاص است آن چنانکه وَ لَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا رَبُّکَ [4] و ای که امت این است که امت از دور شده و او شد. این است که در به این شده می فرماید: وَ [5]. او است که می بر شما از و از کند. می فرماید: وَ و این را به یک است. که و شود به که از این امت با بخش آن ستیز کنند، آن است که این امت از دور شده و مشمول است. * و اکرم(صلّی وآله) از می و در نهایت و تابع را به می رسانند. به و از است در می [6] روز هر را به نام امامشان فرامی خوانیم در روز نسب ها و نام های دنیوی از بین می فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ [7] و به نام عامل خود شناخته می شوند. در که اسم همه مؤمنین در روز قیامت، محمد است و در یک هم شده که اسم همه مؤمنین، علی در اسم در کار نام همه آن ها است نام هر آن جمع است نشان دهنده آن جمع است. * بنا بر شد از نظر مفهوم اخص از است. به معنی نزدیک کردن به جمع یا فردی به فرد است. دارای پنج است. * اول عدم فرد با فرد و جمع با جمع نخستین گام این است که در درون ترک شود. ترک تخاصم، هم است. این مقبول عُقلا و تأکید شارع مقدس فرمود: وَ أَطیعُوا وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا وَ وَ [8]. این هم و و است. دوم نه عیش بر آن در خیر و وَ وَ وَ لا وَ [9]. سوم در و به از و و است. بر و که به در که به نفع و جمع است می فرماید: وَ وَ ما فِی ما وَ [10]. این به خود به سه نوع می شود: 1) در در مشترک. در و حتی فکری. در به در عمل و است. این اول است اما امت می امت را لذا از به می رود و از با است. 2) (وحدت اعتباری)؛ در این در است که یک نوع را به می که این نیز از است و از با است. این به این شکل که شد و است. این نوع از شکل امت به است که با می گردد. 3) (وحدت حقیقی)؛ از است که در آن یک امت به می آید که همه از یک و نوع هستند. با به این می فرماید: وَ وَ فی فِی وَ فِی وَ وَ [11]. این از که و است. لذا بر این آیه همه گرد در همه و و است. این است که از و می شود که امت اکرم(صلّی وآله) امت ای که است. این یک اثر است و آن اثر هم امت با و در عمل به الله(صلّی وآله) امت از می شود و هر فرد با اکرم(صلّی وآله) و هدی(علیهم السلام) و شد و بر در و در آیه وَ [12] است که لَا وَ [13]. * این این امت به و ی عدل است. قبل از اکرم(صلّی وآله) اول بعد اگر می آن وقت دوم به آن ها می شد. از اول را به لکن اکرم(صلّی وآله) آن کار را داد و این امت شکل گرفت. لذا در است: [14] این آیه به آن امت ای که از اکرم(صلّی وآله) را کار خود داد و این است که اکرم(صلّی وآله) پی کرد. * کارهایی که در حال داد 1) کرد که جمع علی الدین لا تَتَفَرّقُوا فِی الدِّین شود. این تا که است در همه عرصه ها و حتی در و فقه هم می ما را به برساند. لذا و را جمع و حتی در و فقه به یک برسیم. می در کُبریات به هم برسند، هرچند است اختلافاتشان در صُغریات باقی بماند. در و در چه کسی بعد از الله(صلّی وآله) شود که مهم ترین است می توانیم به برسیم. بر این ندارند که از کسی که منصوب نبی اکرم(صلّی وآله) است کرد لکن از اهل تسنن در نصب عام است یا خاص با شیعیان دارند؛ همه می در این که اگر کسی به نصب خاص از سوی خدا و خدا بعد الرسول(صلّی وآله) نصب شده اطاعتش است و او بر حق با هم به توافق و برسند. 2) تزاوُر و تلاقی و های برگزار شوند. این ها بی فایده نیست؛ خود این ساز برداشتن ها و است. های روانی هم است از ها و جدائی هاست. خیلی از ما و اهل سنّت وقتی به هم می رسند متوجه می می با هم کارهای زیادی دهند. می به این که یک که در این واحدهای درسی و شود. در گذشته هم به این شکل بوده است مثال در بغداد شیخ طوسی در یک طرف درس می داد، اهل سنت هم در طرف درس می دادند؛ معتزله و اشاعره و امامیه در یکجا می کردند. اما این مداران که این را به آوردند؛ سلاجقه که بر سر کار آمدند این به راه انداختند. آن ها ها را به جان و ها را به جان سنی ها انداختند. 3) و حرمت تنفیر؛ دراین باره در اهل سنت با تعابیری نظیر قربّوا و لا تنفّروا و یسّروا و لا تعسّروا فراوان شده است که می بر مضمون آن ها ادعای تواتر کرد. در اهل بیت(علیهم السلام) هم بر این تأکیدات فراوانی شده از جمله این که صادق(علیه السلام) میگوید: عَبْداً اجْتَرَّ مَوَدَّهَ النَّاسِ إِلَینَا. [15] کند کسی را که مودّت را به سوی ما جلب کند و هرچه می ما دوست کند نه کند. در صادق(علیه السلام) میفرماید: در این مسجد می نشینند و ما را در انگشت نما می کنند؛ حرف می زنند که عامه قابل پذیرش نیست. هم می گویند: نگاه کنید؛ این است و این حرف اوست. خدا آبروی آن ها را بریزد؛ به منِ می گویند: امام! والله من فقط کسی هستم که مرا کند. من کسی که من را نکرده و برخلاف من عمل می نیستم. چرا نام من را می برند؟! به خدا سوگند خدا من را با این جمع نخواهد کرد. [16] لذا اگر کسی شبهه کند که چرا شما که مدام دم از می زنید چرا نیستید؟ (منظور از است که به نام به اندازی هستند.) به آن ها گفت: به دلیل روایات؛ ما آن ها را نمی دانیم! صادق(علیه السلام) می فرماید: لَا وَ فِی صادق(علیه السلام) با اینان در یک جا جمع نمی شود معنایش این است که با این ها نمی شود داشت. * که جنگ مذهبی را بالاتر از جنگ با صهیونیستها میداند! یک که در بین راه افتاد و آن هم های اطلاعاتی و آمریکایی است. بود که این می کرد: "جنگ با اهل سنت از جنگ با ها لازم تر است." "اصلاً جنگ با سنی های اسلام است و همه سنی ها اند!" این مطالب نظری است که داعشی ها و وهابی های می و می گفتند: جنگ با ها از جنگ با ها تر است. این دو هر دو از یک برخاسته و از یک چشمه (یعنی های جاسوسی و آمریکا) آب می خورند. این است که سنی و در حال ترویج آن است و می گوید همه این سنی ها اند و همگی جایز القتل و از دین خارج اند. درحالی که بیش از هشتاد درصد از سنی های اسلام، محبان اهل بیت(علیهم السلام) هستند. نه محب اهل بیت(علیهم السلام) هستند، از معتقد به معنوی دوازده گانه حتی زمان(عجل فرجه) هستند. از اهل سنت زمان(عجل فرجه) کتاب نوشته اند؛ او دوازدهمین است. از آن ها می ما آن ها را قبول داریم اما دیگران خلیفه، حاکم و سیاستمدار بودند. نه آن های خون خوار و نه این مدعیان انگیز هیچ در دایره نمی بگیرند کار آن ها و و خون بین است و هنگامی می دم از با آن ها زد که از راه و رسمی که در پیش گرفته اند توبه و به دین خدا بازگردند. پی نوشت ها: [1] ی آل آیه ی 103؛ و همگى به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت ] چنگ زنید، و پراکنده و گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول ] با پس دل هاى شما و کرد، در به و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالى از آتش ولى شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، هاى [قدرت، لطف و ] خود را شما روشن مى سازد تا هدایت شوید. [2] ی از آیه ی 159؛ مسلماً که را بخش بخش کردند، وگروه تو را هیچ پیوندى با نیست... [3] ی روم، از آیه ی 31 و آیه ی 32؛ ... و از مشرکانی نباشید که را بخش بخش و [سرانجام ] گروه در حالى که هر گروهى به [از بخشى از دین ] نزد است [به تصور حق است ] شادمانند. [4] ی هود، از 118و119؛ ... [در امر دین ] در اند. مگر که پروردگارت به رحم ... [5] ی آیه ی 65؛ بگو: او تواناست که از بالاى سرتان یا از زیر پاهایتان عذابى بر شما برانگیزد، یا شما را گروه و حزب حزب به جان هم اندازد، [تا وضعتان به اختلافات سنگین و هاى سخت بیانجامد،] و مزه تلخ جنگ و خونریزى را به هر شما به بچشاند؛ با تأمل بنگر چگونه خود را به هاى گوناگون مى تا بفهمند. [6]. ی اسراء، آیه ی 71. [7]. ی المؤمنون، آیه ی 101. [8]. ی الأنفال، آیه ی 46؛ و از خدا و پیامبرش برید، و با نزاع و مکنید، که سست و بد دل مى شوید، و قدرت و شوکتتان از مى و شکیبایى ورزید؛ خدا با شکیبایان است. [9]. ی المائده، از آیه ی 2؛ ... را بر خیر و پرهیزکارى نمایید، و را بر گناه و تجاوز ندهید... [10]. ی الانفال، از آیه ی 62 و آیه ی 63؛ ... کسى که تو را با خود و به مؤمنان نیرومند ساخت. و دل و کرد که اگر همه را در روى زمین هزینه مى کردى نمى توانستى دل اندازى، ولى خدا خدا تواناى شکست ناپذیر و حکیم است . [11]. ی الفتح، آیه ی 29؛ محمّد، فرستاده خداست و که با او بر سرسخت و در خودشان با مهربانند، را در رکوع و مى بینى که پیوسته فضل و خشنودى خدا را مى طلبند؛ در چهره شان از اثر پیداست، این است توصیف در تورات، و اما توصیفشان در انجیل این است که وجودشان چون زراعتى است که جوانه هاى خود را رویانده پس تقویتش تا ستبر و ضخیم شده، و در بر ساقه هایش [محکم و استوار] ایستاده به طورى که دهقانان را [از رشد و خود] به تعجب مى تا خدا به [انبوهى و نیرومندى ] مؤمنان، را به خشم آورد. [و] خدا به از که ایمان آورده و شایسته اند، آمرزش و پاداشى بزرگ وعده است . [12]. ی الأعراف، از آیه ی 46؛ ... و بر بلنداى آن [حائل بین بهشتیان و دوزخیان] مردانى که هر از دو را به مى شناسند... [13]. بحار الأنوار ، ج 8، ص338؛ ... نحنُ الأعْرافُ الّذینَ لا یَدخُلُ الجنّهَ إلاّ مَن عَرَفَنا و عَرَفْناهُ... ماییم اعراف؛ همانان که تا فردى ما را نشناسد و ما او را نشناسیم به بهشت نمى رود. [14]. ی آل از آیه ی 110 ؛ شما بهترین امتى هستید که [براى اصلاح جوامع انسانى ] پدیدار شده اید... .[15] وسائل الشیعه، ج 16، ص 236. [16] الکافی، ج 8، ص374؛ عَنِ الْقَاسِمِ شَرِیک الْمُفَضَّلِ وَ کانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ یقُولُ حَلَقٌ فِی الْمَسْجِدِ یشْهَرُونَّا وَ یشْهَرُونَ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِک لَیسُوا مِنَّا وَ لَا نَحْنُ أَنْطَلِقُ فَأُوَارِی وَ أَسْتُرُ فَیهْتِکونَ سِتْرِی هَتَک سُتُورَهُمْ یقُولُونَ إِمَامٌ أَمَا وَ مَا أَنَا لِمَنْ أَطَاعَنِی فَأَمَّا عَصَانِی فَلَسْتُ لَهُ لِمَ یتَعَلَّقُونَ بِاسْمِی أَ لَا یکفُّونَ اسْمِی أَفْوَاهِهِمْ لَا وَ فِی دَارٍ.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
شماره 112/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»

شماره 112/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»


گروه ــ طرح ملی حفظ 1452» امروز جمعه، 27 مهرماه با محوریت سوره مبارکه عادیات منتشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
 استاد انصاریان:رنجیدگی و آزردگی از دیگران را تا آخر عمر در قلب خود نگه ندارید

استاد انصاریان:رنجیدگی و آزردگی از دیگران را تا آخر عمر در قلب خود نگه ندارید


حوزه/ و گفت: از که به شما را و دو به عفو شوید؛ آزردگی، خشم، درگیری و رنجیدگی نباید تا آخر عمر در قلبم بماند، چرا که خداوند راضی نیست. عفو ظاهری هم فایده ای ندارد، اگر بناست عفو قلباً کنید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب دانلود اهنگ بارون از واریا ترجمه اهنگ gjithmone ترجمه فارسی اهنگ gjithmone