صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب کشاورزیتعهد کاهش 4 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای برگردن ایران ماند/کسب وجهه جهانی هدف از قبول معاهده پاریس/ابهامات هنوز رفع نشده است

تعهد کاهش 4 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای برگردن ایران ماند/کسب وجهه جهانی هدف از قبول معاهده پاریس/ابهامات هنوز رفع نشده است


به نقل از فارس: به عدم متن سند در این پس از 4 سال است. با ایراداتی که از سوی به و عدم شفاف کار شد، این با رسیدگی در دستور کار گرفت.به عدم از سوی این به شد و در تا به است. ها و ستانده های با مجتبی عضو هیأت دانشگاه امام صادق (ع) وکارشناس و محمدصادق طرح ملی آب و هوا این در شد. *ابهامات سند INDC که در این بین است که در آن بحث شد. امامی: به نام سند INDC شده اما و نسخه هم مانند INDC با اشکالات فراوانی روبرو بود. احدی: سند INDC قبل از ارسال شده مقدم بر آن مسئولیت بر عهده ریاست است و متن ای که ما (دفتر طرح ملی آب و هوا) با متن متفاوت و تخصصی تر و در جاهایی با آن مغایرت هم دارد. امامی: مواجهه با بین است. می آید در وقت در گفت و از وی شد اما در این چه را و چه داد ماند. دوم این است که های شده فوق دار است در در INDC مدل های ای شده بود و شان را تا 20 سال کردنده اند. سومین نکته به رفت با خوشبینی برخورد کردند و سخت بر روی آن نگرفت. این را می در انتخاب های که در نظر شد به درک کرد. و های فرعی قضایی چه کمکی به این می توانستند بکنند؟ در صورتی که INDC اش بار است که به دوش می اما های به این موضوع ورود اند. حتی مرکز های هیچ اطلاعی از ندارند. * از های بین را احدی: تمامی ها در به دبیرخانه ای اداره می شود و این یک اشکال است. چرا که یک بار اضافه بر دوش کارمند می و از به آن کاسته می شود. ما در های مختلفی عضو می سازوکار آن را کنیم. الحاق نمی گوییم این بار جدید در از از که بالقوه زیادی ما دارند را از دست می دهیم. ما در از و جذب منابع بین الملل به هستیم. *پژوهش که به احدی: ایم! ما مدل ایم که بر رشد 8 در 6 در و شده است.در این در سال 1404 به 29 نفر می کند. امامی: آیا به شما از سوی شده احدی: ما بر های خام مثل برق شد، که این ها سال 1409 به 123 شده است و می از این از های ای، های و 6 و آن از های می شود. سه ملی به ملل ایم که فصل اول این به کلی فصل دوم ای را است و در فصل سوم می بر پیش های ای در به کجا می رود و چه بر های می که ای را دهیم. در ملل به حجم در در حال در طول 18 سال و اعلام از سوی فوق تصمیم به این است. امامی: چرا دفتری که این ها را کند با کمک ملل می ثمره آن چه می ما های نوشته ایم اما در دنیا که دو بعد ای و مدیریت منطق با به اذعان طرح ملی آب و هوایی نشده است و ما هیچ گونه نداریم. احدی: هدف از از سوی ملل تاریخی است و ترین آن و های ای منطبق با اقلیم است و به در سال 2000 10 سال که از 400 تن به 900 تن می و در سال 2010 این رقم به 850 تن رسید، پیش ایم به رقم 1.8 تن تا سال 2030 رسید. این ها اعداد اما نیازمند یک مفسر خوب هم هست. متولی رسیدن به این عدد چه تبعاتی داشت.ما ای در کشورمان مدل ساخته ایم که مؤلفه ها در آن شده است. امامی: چرا شما این را اید؟ احدی: چون از روی بیرون می آید. ما در سند INDC می و اجرایی عملی تدوین می کند. ما با ها بر و 26.5 نسبت به سناریوی وضع موجود داریم. می شود ما ایم اما هیچ در حال ای در ندارد، بحث بر سر مشارکت در متن بندی که در حال الزام آوری دارد. در سند INDC می اگر با توانش به جلو برود به 1800 می رسد و اگر از کنیم، 26 نرخ ما بود که با کمک های و فنی بین این به 32 می یابد. مگر متوسط ما چه زمانی بالاتر از 5 در INDC کسی جلوی ما را نمی گیرد ما های را بر 5 گرفتیم و نرخ 26 بر این منطقی است که با 70 فلر که 43 می شود ما با 25 تنی ای مواجه می که در یک افق 15 ممکن شد. همچنین تلفات شبکه برق از 18 در سال 2012 به 13 در سال 2030 می که 4 ای شد. علاوه بر این تبدیل ساده به و بازتوانی که از نظر و محیطی مفید بود 25 تنی ای می شود. اگر ما آهسته هم قدم بزنیم چون ای در ما شده به عدد 4 مورد نظرمان رسید. چرا با های ما بین در این شده ایم هم این کار بین ما و از این می کمک های هم دریافت در که ما 4 از مشارکتی است که طی INDC تحت دادیم. امامی: گاز ای در سال 2030 می کنیم؟ تحلیل روند های قبلی با در نظر گرفتن این که ما همیشه رشد مان را تخمین زده ایم. با این امکان از این های کمک ایم. مثلا شدت چند سال از سال 89 توانسته ای دهیم؟!پس عدد 26 حاصل جمع های است نه بینانه! احدی: آرزوهایمان 85 بود که اگر اصلاح الگوی را می در انتهای پنجم به نصف آن می رسیدیم. امامی: نمی به عددهای های که قاعده اکتفا می کردیم. عددی که فکر می می مبتنی بر آرزوها بود و می دهد رو به است. احدی: دو مطلق و نسبی ای را با هم خلط نکنیم. از 850 تن به 1.8 تن می رسد، یعنی تا 15 سال ای در دو می شود. بحث ما این است که را کنیم. امامی: هنوز در از بخش ها به خصوص بخش در CO2 داریم. *سهم ناچیز بخش در ای احدی: اگر سهم بخش های مختلف ای را متوجه می 78 درصد، صنعت 6 و 6 سهم را دارد. در این ضایعات 5درصد سهم دارد. ضرورت بار را بر دوش بیندازیم. *حضور در بین مان امامی: نوعی حکمرانی در های بین فعال شده اند می دانند که دوران و مسائل را منع کند، است. ها به این رسیدند که ابزارها و مکانیسم که بسیار از عمل می کنند. به به مذاکره کننده از افراد با جدیدتر کند. مثال در ما گفتیم بین کسب می کنیم. در هم شد. کسب از قواعد عمل می کند. در حقوقدانان در از 100 تجربیات و بین شان نخستین بار در سود بردند. این طور جا افتاد که این بار و شبیه یک گلریزان است ای در متحد اما نکردیم در الزامات می شود. احدی: اگر قرارداد ترکمانچای هم آنرا با و بدانیم چه نفع و زیانی دارد. بدترین سناریو این است که در عرصه و سیاسی به زمین بخوریم اما یادآور شوم رژیم در ملل بر است. امامی: اگر است چرا ما هول شدیم؟ ما در بین هولیم. هیچ به بین و در هیچ گاه قانونگذاری در این بحث نمی شود. در هم و ها شروع شود تعیین می کند که باشیم. ما سیاست به داریم. بحث اطلاع در ای را پلت فرم کاملی را در اختیار باشیم. احدی: ما هر لحظه که بخواهیم می از شویم. امامی: ما داشتیم به برق تعهدنامه را تصویب می حتی به هم فشار آوردیم مثل روسیه پس از واکنش را متوقف کرد. احدی: است 4 با به شرط و 8 مشروط به کمک های بین باشیم. این 4 در سال 2030 چه آسیبی بر رشد کلان ما داشت؟ در که 1.1درصد از ناخالص ملی را می دهد (28هزار و 128 ریال) هر تن ای 500 متر مکعب بود که گاز طبیعی می شود که 35 صرفه جویی در خرید می کند. به ازای هر تن 2.32 صدم ما سود به همراه داشت. امامی: سال مرجع ما در اوج ها گذاشته شد. آیا 4درصد بر ها لغو می شود، خیر. چرا که های ملل از بین رفته و از شده و به لحاظ قوانین و بین لغو شده است. احدی: اگر کمک های و فنی نباشد ما زیر بار 8درصدی نمی رویم. امامی: بر طبق سند ایم که 25 براورد خسارت شده 17.5 4 و 52.5 8 پول که 70 می شود. برخلاف این که برخی کشورها شان را بر مبنای کامل این کمک ها دانسته اند اما به محکم در این باره مذاکرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
عزم داخلی برای مقابله با تحریم وجود ندارد

عزم داخلی برای مقابله با تحریم وجود ندارد


صنایع، و گفت: ها بر ما یک تیم ویژه ای دارد اما متاسفانه تا امروز ما در تیم منسجمی با ها نداریم و این نشان می دهد که عزم داخلی با وجود ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
سطح کشت زعفران در تایباد افزایش یافت

سطح کشت زعفران در تایباد افزایش یافت


مشهد- ایرنا- گفت: سال سطح زیر کشت در این منطقه با 500 افزایش به پنج هزار و 700 رسید که نسبت به سال گذشته 10 درصد بیشتر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
هدف طرح ملی همگام با کشاورز، ارتقای کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی غالب استان است

هدف طرح ملی همگام با کشاورز، ارتقای کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی غالب استان است


و غربی گفت: هدف طرح همگام با کشاورز ارتقای کمیت و کیفیت محصولات غالب استان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
همکاری های ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی گسترش می یابد

همکاری های ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی گسترش می یابد


- - گفت: های و در های می یابد و در همین رابطه هفته آینده اعضای انجمن بذر و صنایع غذایی این کشور به تهران سفر می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
محصول 11 مزرعه آلوده به فاضلاب در دزفول معدوم شد

محصول 11 مزرعه آلوده به فاضلاب در دزفول معدوم شد


- - گفت: 11 که با فاضلاب آبیاری می شدند، توسط بازرسان شناسایی و محصول آنها معدوم شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
طرح کشت انتظاری حبوبات در قزوین اجرا شد

طرح کشت انتظاری حبوبات در قزوین اجرا شد


- - گفت: طرح کشت با بازدهی بالا به صورت آزمایشی در سطح 230 هکتار از اراضی اجرا شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
زعفران در 4 هکتار از اراضی میانه کشت شد

زعفران در 4 هکتار از اراضی میانه کشت شد


- - میانه گفت: زعفران در سطح 4 هکتار از اراضی این شهرستان کشت شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
4 هزار تن محصول پسته خاش در حال برداشت است

4 هزار تن محصول پسته خاش در حال برداشت است


- - خاش و گفت: تن استراتژیک پسته از باغات مناطق گوهرکوه، تمپ، دشت آبخوان و سایر نقاط این شهرستان در حال برداشت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
دولت 45 میلیارد ریال برای آبیاری نوین در ابرکوه کمک کرد

دولت 45 میلیارد ریال برای آبیاری نوین در ابرکوه کمک کرد


یزد - - گفت: در سال 97 - 96، 45 کمک برای اجرای 53 طرح آبیاری نوین (تحت‌فشار و کم‌فشار) به کشاورزان و بهره‌برداران این شهرستان پرداخت کرد .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
جهادگران سنگر تولید را استحکام خواهند بخشید

جهادگران سنگر تولید را استحکام خواهند بخشید


کرج- ایرنا- با به های اسلامی گفت: جهادگران در ادامه حماسه های دفاع مقدس ، سنگر تولید و اقتصاد کشور را استحکام می بخشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فرصت خدمت به مردم را با برخی ‌کارشکنی‌ها از بین نبریم

فرصت خدمت به مردم را با برخی ‌کارشکنی‌ها از بین نبریم


گروه اجتماعی ـ ولی در و با به فرصت به و کشاورزان را با برخی شیطنت‌ها و کارشکنی‌ها از بین ببریم، گفت: حاشیه‌سازی‌ها و جوسازی‌ها انرژی مدیران در به را می‌گیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
حاشیه‌سازی انرژی مدیران را در خدمت به مردم می‌گیرد

حاشیه‌سازی انرژی مدیران را در خدمت به مردم می‌گیرد


گروه ـ ولی در و بویراحمد گفت: حاشیه‌سازی‌ها و جوسازی‌ها انرژی مدیران در خدمت به مردم را می‌گیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
از رتبه اول شمالی ها تا سبقت قم از مازندران در کشاورزی

از رتبه اول شمالی ها تا سبقت قم از مازندران در کشاورزی


تهران- ایرناپلاس- و ایران در گزارش‌های دوره‌ای محیط کسب و کار کشور را ارزیابی و رصد می‌کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
برداشت محصول انار در مهریز 50 درصد کاهش یافت

برداشت محصول انار در مهریز 50 درصد کاهش یافت


یزد - - گفت: از 800 از دوم شهریور 97 آغاز شد که به دلیل تداوم پدیده خشکسالی و آفت کرم گلوگاه نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
کشاورزی آذربایجان غربی باید دانش بنیان شود

کشاورزی آذربایجان غربی باید دانش بنیان شود


ارومیه- ایرنا- گفت: بیش از 50 از بخش بی یا کم هستند که نیاز است با برگزاری دوره آموزش های ترویجی، به سمت دانش بنیان و علمی شدن سوق داده شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
70 درصد برنامه کشت کلزا در کردستان محقق شد

70 درصد برنامه کشت کلزا در کردستان محقق شد


- - گفت: 70 درصد از برنامه ابلاغی کشت کلزا در این استان برای سال زراعی جاری محقق شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
سطح زیرکشت چغندرقند در کهگیلویه و بواحمد60برابر می شود

سطح زیرکشت چغندرقند در کهگیلویه و بواحمد60برابر می شود


یاسوج- - و گفت: سطح زیر کشت قند در استان 60 برابر افزایش می یابد به طوری که در 600 هکتار از زمین های منطقه محصول کشت خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
550 میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کشاورزی هرمزگان پرداخت شد

550 میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کشاورزی هرمزگان پرداخت شد


- هرمزگان گفت: 550 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت امسال به این استان پرداخت شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
برنج وارداتی با ارز دولتی در بازار توزیع می شود

برنج وارداتی با ارز دولتی در بازار توزیع می شود


مشهد- ایرنا- رضوی گفت: پیگیر توزیع برنج وارداتی که با ارز دولتی خریداری و وارد شده هستیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
شرایط اقلیمی محصول گردوی تالش را کاهش داد

شرایط اقلیمی محصول گردوی تالش را کاهش داد


- - با به از باغ های این شهرستان، از کاهش 60 درصدی این محصول نسبت به سال گذشته به علت سرمای دیررس بهاری خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
تولید سیب زمینی در خراسان رضوی بیش از نیاز استان است

تولید سیب زمینی در خراسان رضوی بیش از نیاز استان است


مشهد- ایرنا- رضوی گفت: میزان تولید و برداشت محصول سیب زمینی در این استان بیش از نیاز مصرفی آن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
خرید گندم در آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد

خرید گندم در آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد


ارومیه- ایرنا- با به پیش از این بود تا مازاد کشاورزان تا آخر شهریور ماه خریداری شود، گفت: میزان از زارعان استان به 584 هزار تن رسیده است و همچنان ادامه دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
کشت پاییزه کلزا در شهرستان ری آغاز شد

کشت پاییزه کلزا در شهرستان ری آغاز شد


شهرری- ایرنا- ری گفت: کشت روغنی کلزا از اول مهرماه در یک هزار هکتار از اراضی این آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
17 درصد اراضی زراعی آبی ایلام به کشت کلزا اختصاص می یابد

17 درصد اراضی زراعی آبی ایلام به کشت کلزا اختصاص می یابد


- - گفت: 17 زراعی آبی استان به زیر کشت دانه روغنی کلزا می رود که این مقدار سطح هفت بیشتر از سیاست های کلی وزارت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
شالیکاران آستارا در سطح 280 هکتار راتون کاشتند

شالیکاران آستارا در سطح 280 هکتار راتون کاشتند


- - از کشت (برنجی با جوانه زدن بعد از برداشت) در سطح 280 هکتار از شالیزارهای این شهرستان، به عنوان کشت دوم محصولات خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​پاداش دولت به گندمکاران کردستانی

​پاداش دولت به گندمکاران کردستانی


به خبرگزاری تقریب، محصولی مهم در است به گونه ای که عمده این را می شود که هر سال به میانگین به گواه های آماری 14 از این محل عاید می شود. شد و پربارتر از سال های به ثمر بنشیند، به طوری که این در با سال از رشد 30 و در بحث نیز از 100 شده است. از به و در غذایی، وعده 50 تا دو هفته پس از به داد،؛ از این رو تیر ماه سال کار خود را با امیدی بیشتر درآمدی فزون تر کردند. در مدت سه ماه از یک و 26 تن به 13 600 به و شده و به در نیز 50 از این 6 و 747 را است. داشت: در سال با یک و 26 تنی بر رشد دو به سال در دوم را نیز از آن خود کند. وی شد: از شده در از خوش به این است و با به فصل و در به علت شرایط جغرافیایی می تواند مهمترین در در کار باشد. پیش کرد که 50 باقی مانده مطالبات به زودی از سوی وزارت اعتبار و به حساب آنان واریز شود که در خوش در این مورد نیز می توان لبخند شادی بیشتری بر چهره نشاند. این هدف، 86 66 به عنوان مباشر و 20 نیز از سوی بخش راه اندازی شده است. مدیر امور نیز در این زمینه با بیان اینکه 75 تا 80 بردار از به کشت ارتزاق می کنند، گفت: این تنها از کشت 11 دارند. محمدصالح داشت: بر فعالان مرتبط با از جمله کمباین داران، کامیون داران و های آرد از ناحیه فعالیت های خود سه کسب می کنند. وی تاکید کرد: به ساماندهی این و کامل آن به سود هر سال به می کند که در سال پیش می شد 900 تن شود اما با به وضعیت مناسب بارش ها 12 از این پیش ها رفت. گفت: علاوه بر رفتن از پیش ها، امسال نیز 30 در با مدت مشابه سال داشته است. به ایرنا، در سال جاری، 556 522 دیم و 34 مزارع آبی به کشت یافته است. در سال 94 گندم، 73 و 21 بخش سیلو و های آرد، کار را از به قیمت مصوبه 13 و 520 با لحاظ درجه پاکی شروع اند و این روند تا مهر 97 دارد. قادر به انبار 600 تُن است که این 400 تُن در سیلوها و به بلند مدت و 200 تُن نیز در های آرد بخش است. به سبب داشتن های مرغوب و حاصلخیز، یکی از قطب های به غلات در غرب کشور به شمار می رود و جایگاه چهارم در را به خود است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کشاورزی کرمانشاه در مسیر توسعه و شکوفایی

کشاورزی کرمانشاه در مسیر توسعه و شکوفایی


- - های و طرح های و آب را در بیش از مساعد کرده و اکنون با استفاده از طرح های حمایتی دولت و مشاوره های سازمان جهاد می توان به سمت درآمدزا رفت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
نقش سازنده سنگرسازان بی‌سنگر در فتح‌الفتوح‌های دفاع مقدس

نقش سازنده سنگرسازان بی‌سنگر در فتح‌الفتوح‌های دفاع مقدس


گروه ـ سازمان با به نقش در از مقدس، تصریح کرد: با عنوان «سنگرسازان بی‌سنگر» در فتح‌الفتوح‌های مقدس نقش و ثمربخشی داشته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
567هزار قطعه جوجه یکروزه تحویل مرغداران خرم آباد شد

567هزار قطعه جوجه یکروزه تحویل مرغداران خرم آباد شد


خرم - - خرم گفت: یکروزه در شهریورماه امسال به سالن های پرورش مرغ گوشتی این تحویل داده شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی