صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب گلستانمصدق، امامزاده خیالی سیاسیون

مصدق، امامزاده خیالی سیاسیون


به گزارش تقریب؛ اسفند ماه سال بود که پس از کش و قوس های شهر تهران، نام نفت را به تغییر داد. عضو شهر ارتباط ذهنی که بین نفت و را یکی از دلایل این می کند و می گوید: با به نام در ذهن با نفت گره این به نظر می رسد. از شهر در یک سال را کارهای حاشیه ای دانست، اما بنظر از روندی است که از آن خود میکنند. این سخن که و نفت در ذهن گره در است. به و نفت چه چرا قبل از سال 1329 هیچ در و به نام شبه است که بعد از در قاجاریه حفاظت از منابع نفتی و هر جنبش ملی در همسایگی هندوستان شد. درست در که بود و با ای داشت، قیام رئیسعلی دلواری و ها وی شد. به این سخنان کنید: بنده خوب از ام. من بسیار و وطن از ام. من در و در با دارم. یک روز آمد و به من گفت: ما حکم ایم ها را بکنند. من به هم خورد. گفت: شما چرا به هم گفتم: چون این که در نفع نه در نفع ماست. گفت: بدهید. گفتم: شما را بر می شود. ها اگر می من می کنم اگر از من دارم. اگر را کند جزء و وطن ها می و من نیستم. ولی اگر من که را کنم به خود عمل ام و کار ام. گفت: شما مرا کرد شما کار را من از شما می کنم. بعد از چند روز من را امن و آمد از من کرد... با و در ها سبب شد که از که را در سمت کند. عین است: ـ 4 1920 با 22 صفر 1339. شوم. پس از از صحت و می دهد که از که اند از و که این در و از و دارند. از که از در می رسد له در بخش اگر بدانند بد نیست که دوستانه به معزی الیه فرموده، خواهش که به خود باقی و از این منصرف شوند. ایام شوکت مستدام. مستر نرمان اما تماس با انگلیسی ها به استبداد صغیر زمانیکه وی از ترس جان خود به منزل میرزا یحیی سرخوش منشی فرار میکند. اسناد زیادی انتصاب به والیگری آذربایجان با وساطت دارد. و نفت؛ که گفته نمیشود تمام افتخاری که به نسبت میدهند، ملی کردن نفت وی است. در حالیکه با مرور استنباط کرد که نه وی یکی از مخالفان ابتدایی این امر بلکه چندماه مانده به ملی شدن نفت وارد گود شده و توانست این جریان ملی را بنام خود مصادره کند. بار زمزمه ملی شدن نفت عباس اسکندری نماینده ملی در 30 مرداد 1327 در صحن علنی شد و با آیت به یک خواست عمومی تبدیل شد. که منجر به تبعید در 15 بهمن همان سال به لبنان شد. در 30 تیر 1328 ای به نوشت و در کمال تعجب را خواستار شد. چیست؟ ساعد بعد از توافق با نفت در و مقابله با ملی شدن نفت، ای با عنوان به فرستاد که براساس آن حق امتیاز ایران از 4 در هر تن به 6 افزایش پیدا میکرد. در 30 تیر خود ضمن موافقت با این و توصیه به آن، حداکثر خواسته خود را تحویل طلا به جای اسکناس از سوی نفت کرد. حتی بعد از راهیابی به شانزدهم، که آنهم با حمایت آیت و ریاست کمیسیون ویژه نفت باز هم وی مخالف ملی شدن نفت بود و اصلاح را چاره کار میدانست. حتی در آبان 1329 که پیشنهاد ملی شدن نفت آیت و یارانش در مطرح شد، با آن مخالفت کرد. و قانون اساسی مشروطه از صفحات مهم که متاسفانه هیچ اشاره ای به آن نشده به وی دانست. کارشکنی در هفدهم، راه اندازی موج تبلیغاتی علیه آیت و یارانش، برگزاری رفراندوم هفدهم و در نهایت با کودتاگران در مرحله اول از کارنامه سایسی است که در تاریخنگاری ردی از آن برجانمانده است. امامزده از واقعیت های جامعه ایرانی در است. این کار افرادی صورت میگیرد که حضور در یک محل را خود نان و آب میدانند و موجه ساختن اینکار اقدام به خواب و شفای تا آن جایگاهش مستحکمتر شود و کسی جرئت پرسیدن نسب آن نکند. نیز یک است. ای که از قبل آن به رسیده اند و نیز در حال است. همینجاست که حذف برگ از واقعی این افراد را مشاهده کرد. جعل ملی شدن نقت، حذف قبل از سال 1329 و مظلوم نمایی از وی در ماجرای از این ها تقدس به این فرد و جلوگیری از طرح هرگونه است. خوب یا بد که با و سرپرسی کاکس معروف عجین شده که ها می آنرا قطعه و یک سرگذشت از دل آن بدست آورند. پس باید را دوباره خواند تا از خلق جلوگیر کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
دامپزشکی گلستان بر سلامت دام های قربانی نظارت می کند

دامپزشکی گلستان بر سلامت دام های قربانی نظارت می کند


- - گفت: 45 گره عید با از خود را برای راهنمایی نیکوکاران در تهیه دام زنده نذری و نیز معاینه رایگان دام ها از هم اینک آغاز کرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
خاورشناس انگلیسی و شیفتگی به ادبیات ایران

خاورشناس انگلیسی و شیفتگی به ادبیات ایران


ایران(ایبنا) و شارح و مترجم و به در 19 اوت 1868 در یورکشر متولد شد. پدر او استاد ابردین در اسکاتلند بود و او نیز را از کرد. او سپس به رفت و به و شد و در 1890 در آن اول را به دست آورد. چون او مند به و عرب از رغبتی به و معارف پیدا بود و در به تحصیل پرداخت. در 1892 اولین بار موفق به ملاقات شد و از آن پس به پرداخت. چون پروفسور دلبستگی خاصی به داشت، خود به او شمس و غزل های را کرد و از آن را در 1898 در 30 به کرد و با متن به چاپ رساند. در سال 1901 به در شد و یک سال بعد سمت را در دار شد و این را تا در کرد. از آن به او شد تا در سال 1933 در سن 65 از شد. طی این از مهم و را و کرد. از او از که او در شد، و که بعدها متصدی او شد. ادیبان زمین به جهانیان اگر چه محور پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی متمرکز بر و به اما دیگر نیز از نظر او پنهان نماند. مثال می از شعر و نثر شرقی که در سال 1922میلادی شد یاد کرد که مشتمل بر اشعار ابوسعید ابوالخیر ، انوری ، ، باباطاهر ، فردوسی ، سعدی ، عنصری ، حافظ ، دقیقی و رودکی است. و را به غرب از شرق شناسانی است که و به را به صورت به غرب شناساند. او بار در مجله انجمن سلطنتی آسیایی دست به فیه ما فیه زد تا از این راه آن ارزشمند را به پژوهشگران غربی کند. به طور کلی مهم او را در چهار بخش قابل بررسی است: بخش اول عرب به است که از انتشار در سال 1907 همواره مرجع در این بوده است، های دروس در سه جلد و متن و شرح ابن به نام ترجمان الاشواق در 1911 و اللمع فی التصوف با مقدمه و خلاصه به در 1914. بخش دوم این خاورشناس، است که در و عرفان است. از این ها می از و مطالعات در باب نام برد. بخش سوم انتقادی چون منتخبات شمس ، تذکرهالاولیا است. ولی مهم اثر او در این متن در سه جلد است که سالیان را صرف آن کرد. بخش چهارم است که از فارسی، و ترکی عثمانی به انجام داده است. کشف المحجوب هجویری در این جای می گیرد. اما بزرگ و مهم اثر او در این قسمت و شرح بر به در هشت جلد است و شاهکار او به شمار می آید. از عمری پر برکت که بیشتر آن را صرف و ماندگار آنها و به کرد، برخوردار بود. او در در 27اوت 1945میلادی در سن 77 در شهر چستر در حالی که تقریبا نابینا شده بود چشم از فروبست. آخرین اثر او که پس از عمر توسط شاگردش ای.جی.آر بری به سال1950 شد، رومی شاعر و عارف نام داشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
250هزار قلم داروی غیرمجاز در گلستان کشف شد

250هزار قلم داروی غیرمجاز در گلستان کشف شد


- ایرنا- از کشف 250 قلم دارو و قرص غیرمجاز و قاچاق در شرق استان خبر داد و گفت: در این پیوند یک نفر دستگیر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
4700 هکتار اراضی حوزه سد گلستان در گنبدکاووس زهکشی می شود

4700 هکتار اراضی حوزه سد گلستان در گنبدکاووس زهکشی می شود


- - مدیر جهاد کشاورزی درشرق از طرح چهار و 700 اراضی سد در سال جاری خبر داد و گفت: بیش از این نیز در این شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
115 هزار راس دام قربانی در گلستان عرضه می شود

115 هزار راس دام قربانی در گلستان عرضه می شود


- - گفت: 115 راس دام سبک و برای خرید نیکوکاران و اقشار مختلف مردم استان در روزعید قربان در مراکز فروش عرضه می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
والیبالیست های گلستان حریفان خود را در جاکارتا 2018 شناختند

والیبالیست های گلستان حریفان خود را در جاکارتا 2018 شناختند


گفت: با کشی های جاکارتا 2018حریفان ملی پوشان گلستانی حاضر در قالب تیم های ملی 'الف و ب' جمهوری اسلامی ایران مشخص شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دستگیری اعضای گروهک تروریستی منافقین در استان گلستان

دستگیری اعضای گروهک تروریستی منافقین در استان گلستان


مدیرکل گفت: ده نفر از که در نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری داشته باشند، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
آب نکا رود به نجات خلیج گرگان کمک کند

آب نکا رود به نجات خلیج گرگان کمک کند


گفت: در های با استان مازندران مقرر شده که سهم و حق آبه ای از حوزه رودخانه نکا رود وارد خلیج شود که این امر تاکنون تحقق نیافته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
هواشناسی برای گلستان احتمال سیلاب را پیش بینی کرد

هواشناسی برای گلستان احتمال سیلاب را پیش بینی کرد


- - کل گفت: با به سیلاب و آبگرفتگی معابر در شهرهای مختلف استان از فردا یکشنبه دور از انتظار نیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
انتشار جزئیات 8 پرونده جرایم اقتصادی در گلستان/ از این پس اسامی مجرمان کلان اقتصادی رسانه ای می شود

انتشار جزئیات 8 پرونده جرایم اقتصادی در گلستان/ از این پس اسامی مجرمان کلان اقتصادی رسانه ای می شود


از 8 در استان خبر داد و گفت: از این پس اسامی مجرمان کلان که رای آنها قطعی شده است رسانه ای می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
سانحه رانندگی که 2 کودک را یتیم کرد

سانحه رانندگی که 2 کودک را یتیم کرد


بجنورد- ایرنا- صبح در بجنورد- شدن پدر و 2 شد که صدای ناله و شیون کودکان، شاهدان این صحنه دلخراش از جمله ماموران پلیس راه را هم به گریه انداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
سانحه رانندگی که 2 کودک را یتیم کرد

سانحه رانندگی که 2 کودک را یتیم کرد


بجنورد- ایرنا- صبح در بجنورد- شدن پدر و مادر 2 کودک شد که صدای ناله و شیون کودکان، شاهدان این صحنه دلخراش را هم به گریه انداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مرغ طبق مصوبه تنظیم بازار در گلستان عرضه شد

مرغ طبق مصوبه تنظیم بازار در گلستان عرضه شد


- ایرنا- کل دام از مرغ و گرم براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در فروشگاه های سراسر استان خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
امام جمعه گرگان: برخی مدیران مانع توسعه گلستان هستند

امام جمعه گرگان: برخی مدیران مانع توسعه گلستان هستند


- - ولی در و با به که استان از سوی برخی مدیران محلی نامید؛ گفت: انتظار می رود استاندار با این دسته از مسوولان برخورد جدی داشته باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
شرایط جوی گلستان ناپایدار می شود

شرایط جوی گلستان ناپایدار می شود


- - با از جوی به تدریج ناپایدار می شود؛ گفت: افزایش و کاهش دما و به دنبال آن وزش شدید باد، رگبار و رعد و برق در این خطه شمالی پیش بینی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : علمی
4022زائر سنی و شیعه گلستان به سرزمین وحی عزیمت کردند

4022زائر سنی و شیعه گلستان به سرزمین وحی عزیمت کردند


- - های گفت: و 22 در 27 از اهل تشیع و اهل تسنن برای انجام مناسک حج تمتع سال جاری به سرزمین وحی عزیمت کرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
امید مردم شرق گلستان به تدبیر دولت برای تکمیل سد چهل چای

امید مردم شرق گلستان به تدبیر دولت برای تکمیل سد چهل چای


- - سد چهل چای طرح ملی در شرق است که و این دیار کمتر توسعه یافته و کم آب، امیدوار به تکمیل سریعتر آن با تدبیر دولت هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
از کشف حجاب رضاخانی تا مسابقه با حریف اسرائیلی

از کشف حجاب رضاخانی تا مسابقه با حریف اسرائیلی


به خبرگزاری تیم دو ی عربستان در یکی از مسابقات بین در از تیم خودداری کرد. معاذ صالح و دو باز حتی با دست و را ترک کردند. این در است که پیش نیز در به نام بدر که به نقره بین شیمی در چک دست یافته بود، در مراسم تقدیر از برگزیدگان جهانی شیمی، به محض شرکت کننده ی با اشغالگر قدس وی قرار گرفت، از وی رفت و چند متر آن طرف تر در که را در دست در در ی ای با of Israel in sports (بایکوت در ورزش) با حجم 2000 (در ی این ی فراگیر عمومی در ذیل تنها حدود 250 است). در ی پیشگفته نکات شده است که به از اشاره می کنیم: یکی از اقسام علیه و ها نیز گاه بر ضد تحریم اجرا می در های و دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری، مسافرت و گردشگری، آکادمیکی و دانشگاهی و... است که ی مستقل در این با of Israel (بایکوت های ضد اسرائیل) که هر کدام از های گفته شده یا را ذکر است. حاضر نشدن یا عرب در گاه خودجوش است و به اجبار دولت های آنها. در این دو که در یکی از نام ای که خود را با ذکر و نام و رخ این که در آن نام های به چشم می خورد: ملک (جودو)، آرش (شنا)، (شمشیربازی)، نیا (تنیس)، (تکواندو)، علی شاه (تکواندو)، نیا (کاراته)، (کشتی)، تیم ملی تیم ملی و... و در نام از های (2001)، باز (2007)، (2008)، (2011)، (2011)، باز (2013)، (2011)، تیم (Fed Cup، 2006)، تیم ملی (2010). ی که در ی اما از از آن این است که از و به به یا ملت های عرب نمی با های را می در این دید هر چند در حد دیه گو (اسطوره ی و آرژانتین)، (ستاره ی جهان)، (مدافع انگلستان)، (فوتبالیست بلژیکی) و... در و در که در ای که از آن سخن نام آن هم در جداگانه بود و سپس نام ملت ها. این اما در خود ما چالشی است که هم در گفتگوهای روزمره ی و هم در سطح ها گاه گاه مطرح می شود و حتی اظهارنظرهای رسمی مدیران را نیز می در این بحث وجدل ها دید. محورهای موردبحث در این گفتگوها نیز چند چیز آیا اساساً در هم آمیختن و سیاست کار درستی پیامد این ها چیست؟ آیا نمی انزجار و رساندن پیام خود از راه های جز عدم حضور در کرد؟ در این بنا به بررسی این ها و بپردازیم. حرف اصلی این ی مراقب باشیم در جدال بین دو و دین و بحث بر سر از و ابراز نفرت از ظالم و مقابله با آن نشود. در ها و اظهارنظرها بین و دین فرق گذاشته می در بین این دو می گویند است که مشروعیت آن از دین و ماهیت آن است و به آن پایبند به قوانین و های آن است و آن همواره دغدغه ی اجرای احکام و معارف آن دین را در همه ی سطوح اعم از فرهنگ، اخلاق و سیاست، اعتقاد و اقتصاد و تمام امکانات و و را در این جهت به کار می گیرد؛ اما دین یا دین دولتی، به این معناست که از آن دین به جهت اهدافی می کند و اگر آن را و می کند، در درجه ی اول بقا و دوام است. در حیطه های نیز این را می بینیم؛ در ی و دین ای . حال این درست و موجه یا نادرست و ناموجه است بحث ما نیست. حتی اگر ما شخصاً به این اعتقادی نداشته باشیم، به هرحال عده ای که چنین می اندیشند و روی سخن این با آنهاست. و از دو در معرض خطر یکی از که در ی در رابطه ی با های گاه پیش می آید این است که به دلایلی از جمله در ها، سوء های از کارگزاران از بیت المال، جنگ روانی دشمنان و... را نه بدانند که در و و و پافشاری بر ها نیست، انگیزه ی آن و در جهت حفظ موجودیت خود ادامه ی قدرت و کسب اقتدار است. با این و باور طبیعی است که چه بسا والا در ی ذهن و زبان شوند. یکی از های این ها و پوشیدگی است. روزگاری بی حجابی را و و می کرد و حتی معترضان را می کرد؛ اما مقاومت و بوده اند زنانی که سال ها پا را خانه بیرون نگذاشته اند؛ تا چادر از سرشان کشیده نشود؛ ولی می که را و و می کند؛ حتی در موارد عدم رعایت شرعی حبس و شلاق و جریمه ی نقدی دارد، اما می که در این حرف وحدیث و مخالفت و تمایل به آزادی از چه در لایه های نخبگانی و مباحث اندیشگی و چه در کف خیابان و های گاه و بیگاه دختران و در کشف حجاب. در یک کلام زمانی از کشف می خواست و نمی و از می خواهد و نمی کنند یا خواهان آن که نکنند. چرا؟ چه اتفاقی افتاده از منظرهای می این پدیده را تحلیل کرد و به این داد. یک این است که ارزشی شده زیرا از افراد بر این باورند که نه با طرف هستند. ی نیز وضعیت یعنی بیم آن می رود که این کار از نظر مبانی و آموزه های امری صرفاً و و کم رنگ شود یا به کلی رنگ ببازد؛ نگارنده با آوردن های از غیرایرانی و حتی در آغاز تلاش کردم که دهم این کار ی وجدان و قضاوت انسان های آزاده و بایسته چه به آن و از آن بکند و چه نکند. این سخن ی موضوعات نیز مواردی از غزه، سوریه، میانمار و... که صرف نظر از نوع عملکرد و کامیابی ها و های فعلی در رسیدن به اهداف و وعده هایش؛ رفتارهایی به لحاظ و انسانی هستند؛ به آن که اقدام به نه ما هاست و نه ها. حجت الاسلام محمدرضا آتشین صدف، نویسنده و پژوهشگر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
رسانه ها در توسعه متوازن گلستان رسالت سنگینی بر عهده دارند

رسانه ها در توسعه متوازن گلستان رسالت سنگینی بر عهده دارند


- - و با بر نقش های در توسعه متوازن این خطه شمالی؛ گفت: لازمه این مهم تشریک مساعی و تعامل سازنده اصحاب با مدیران استان در عین رعایت اصول حرفه ای است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آثار کاخ گلستان از موزه لوور برگشت

آثار کاخ گلستان از موزه لوور برگشت


تهران- ایرنا- کاخ گفت: 19 اثر از منحصر به فرد کاخ از نمایشگاه «امپراطوری گل های سرخ » موزه لوور فرانسه به کشور بازگشت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
34 میلیارد تومان برای ایمن سازی جاده های استان اختصاص یافت

34 میلیارد تومان برای ایمن سازی جاده های استان اختصاص یافت


کل و حمل و نقل ای گفت: 34 برای ایمنی ها و محورهای مواصلاتی استان اختصاص یافت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
6 کمیته بر مسائل تولیدی و مصرفی استان نظارت می کنند

6 کمیته بر مسائل تولیدی و مصرفی استان نظارت می کنند


با اشاره به شش و را در می کنند، گفت: وظیفه اصلی کارگروه سیاستگذاری، بر امور تامین و توزیع و همچنین مدیریت مطلوب است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
بانوی رزمی کار گلستان برای موفقیت بیشتر در آسیا خیز برداشت

بانوی رزمی کار گلستان برای موفقیت بیشتر در آسیا خیز برداشت


- - تیم ملی گفت: در های آسیایی جاکارتا حریفی سخت برای رقیبان و مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
آمادگی در برخورد قاطع و بازدارنده با گران فروشی ، احتکار و قاچاق کالا و ارز

آمادگی در برخورد قاطع و بازدارنده با گران فروشی ، احتکار و قاچاق کالا و ارز


شورای جهت با دستگاه قضایی در مبارزه با مفسدان اقتصادی اعلام آمادگی کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
درب بسیج به روی همه هنرمندان باز است / ان شاءالله و به یاری هنرمندان در جنگ فرهنگی به راحتی پیروز خواهیم شد

درب بسیج به روی همه هنرمندان باز است / ان شاءالله و به یاری هنرمندان در جنگ فرهنگی به راحتی پیروز خواهیم شد


سرهنگ پاسدار سید علی در و گفت: اگر سوال کنیم درچهل سالگی انقلاب وظیفه هنر و چیست ، گفت ، هنری را تبیین کند که برگرفته از فرهنگ ، آداب ، سنن و اعتقادات آن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
99درصد مطالبات کلزاکاران گلستان پرداخت شد

99درصد مطالبات کلزاکاران گلستان پرداخت شد


- - غله و گفت: 99 تحویلی به مراکز خرید تضمینی تاکنون به حساب بانکی آنها واریز شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
قرارگاه فرهنگی ایثار و شهادت در گلستان تشکیل شود

قرارگاه فرهنگی ایثار و شهادت در گلستان تشکیل شود


فرمانده بر در ایثار و شهادت تاکید کرد و این اقدام را در راستای شکل‌گیری یک جبهه اثرگذار در مهم خواند
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
ادامه روند بارندگی های مردادماه گلستان تا روز پنجشنبه

ادامه روند بارندگی های مردادماه گلستان تا روز پنجشنبه


و از روند بارندگی تا روز پنجشنبه (25 مرداد) در استان خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
رهبر حزب اپوزیسیون انگلیس قانون «کشور یهود» را محکوم کرد

رهبر حزب اپوزیسیون انگلیس قانون «کشور یهود» را محکوم کرد


رهبر حزب و صهیونیستی در کشتار 160 معترض فلسطینی را طی ماه‌های اخیر محکوم کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان