صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب گونهگروه ها و جریان های سلفی در یمن

گروه ها و جریان های سلفی در یمن


در این یمن بحث می شود. این تحولاتی را نشان می دهد که در در رخ و تجربه ی و در یمن رخ می دهد و این از می باشد. از سال 2001 تاکنون با ای به نام های شد که یکی از آن، در اروپایی است. عکس العمل انسداد، گرایان دموکرات بود که این در مصر، سوریه، عراق، لیبی و یمن دارد. در های بود اما های ی شدن را و نظامی و خارجی آن شده اند. در نتیجه، به سمت سوق کردند. ی خشونت ساخته ی روندهایی است که دائما باز تولید می شوند. این در یمن نیز دارد. مسائلی که در در رخ اکنون در یمن جاری است. على عبدالله ورود اخوانی ها به سیستم شده و اخوان، است که در همه ی سعی تا وارد ی اما از که ها به کردند. تیپ در مصر با یمن است و ی است. ی و بشر ، است که در سه شرط فکر های و است. های در از ی اند اما در به است تا با وام و کمک به دست و به هستند. ی در اسلام، فاسد و وابسته به پول های می باشد. در ترکیه نیز پیش از به رسیدن اک پارتی، این که با وام های دولتی شرکت تأسیس می کردند. با زودرس در بهار عربی شد که این فاقد ابزارهای لازم و موجی مخرب شد. همین موضوع سبب شد به جنگ داخلی شود و که به از آن و به پناه برند. قوی در ی یمنی است. هر که ی به کار می رود، های مد نظر هستند. به مشکل می کند. در این کتاب، فصلی با فصل مقدماتی که در آن به های یمن و پرداخته شده است. ها و های در یمن در های می که پس از رشد کردند. اوج های در سال های 1979 تا 1989 است. گروه، های است که از سال های 1990 شروع به کردند. سوم، تصوف است. های و این نیز اند. است که ها ی قوی آن می باشند. پس، از و یک یا یک سوم آن به های است و آن از اهل سنت می باشند. نیز می که از است. های از ها شده اند اما در از دل به آمدند. های دارند. های الف: های های است که دو از آن دارد. از ی می که بار اما آن را می کنند. به که وضع را دهد و به وضع اما نظم شکن و نظم را نیز آن نمی کند. است که ملی باز به و کل است. حسن نیز را می که را (سیاسی) باز می کند. هدف از را می دانند. پس همه ی های از سال 1979 در پی از هستند. در در که های قبل از به ی و و می دادند. همه ی های سه ی یا و را می که در ی سوم دارد. است از و غیر تا همه ی و شوند. در شود. ی اجتماعی و است که در سلول های انجام می و های آن مخفی و با یکدیگر در ارتباط نیستند. ی حرکت: هنگامی که یک نوع خاص با یک نوع خاص برجسته شده و آغاز می شود. نیز تشکلات می که شعارهای سمت و سوی اجرایی به خود می گیرد و مجموعه ی شعارها به قانون و تصمیمات اجرا می شوند. (شورش های مسلحانه می باشد.) على (ع) می فرماید که انسانها به آن که از آن منع می شوند، حریص می شوند. جماعتهای سه ی را طی و ایدئولوژی شان نیز و بازگرداندن دین به حوزه ی می باشد. حال به بزرگ در یمن خواهیم پرداخت و به تاریخچه ی می کنیم. شعار نه می باشد. به پیروی از هست می باشد، هر چیز نیز و حرام می باشد. اولویت با نص یا احادیث و یا ی چهل ساله ی صدر است. نیز به گوش به فتوای مجتهد است اما آن را قبول و هر فرد را مهم می دانند. به اعتقاد مذموم اما است. نیز به به دین می باشد. پس در رایج، به معانی نوآوری است اما بدعت، به دین است. پس در بین و خلط شده، از کت و شلوار گرفته تا پارلمان و انتخابات از نظر دانسته می شوند. سرچشمه های یمن این در یمن از سه ریشه ی عربستان سعودی، خلیج فارس و می باشد. از سال 1979 این ها با جریانها تفاوت با شده و از مهدویت می شوند. طبق مکتب زیدیه، حاکمی که و علیه کند، دفاع از او است. به در ی حسی که با یمن نیز مرتبط نیست. ساکن هند که به کردند، اربعین حسینی را به منتقل کردند. این عزا به شد که تقاضای ثبت بین المللی آن را داشت. این جشنواره، به کارناوالی شده که جذب توریسم است. در سال 1979 چندین به یمن سرازیر شد و شیخ مقبل نیز هم با ایران در مکه کرد و اعلام که مهدی کرده. او پس از مدتی به یمن کرد و ضد حاکم و به بزرگی شد. این ها در سال 1990 شهرها صنعا را و جریانی به نام حکمت و را به آوردند که های است. بر تأثیر گذاشته و با های شدند. بین شیعه و اهل سنت دارند. بنیادهای در یمن این ها تناقضاتی که مهم است. تناقض، این است که از در پی و از طرف خود را از عمل تبرئه می کنند. هر مداخله در را موضع می و مدعی که نیستند. اما از واژگان مذهبی، به عمل می و در ی این مسئله، یمن می شود. سلفیون از مشارکت در علم استنکاف می اما نظر می که حکومت و آن شرط قائل می شوند. ائتلاف ها با سیاسیون، ائتلافی به دست آوردن توسط نبوده طرح ندارد. در می اما به مثال، کاندیدایی معرفی نمی و در عین حال که هستند، یک فرد را ندارند. در این است که با طرح به نص و سنت داشته و و تسامح لازمه ی آن می اما از که فرقه ی صحیح می و را ناصحیح می دانند. نیز و خود را حق و درست می داند. نیز، عدم توازن در عمل است. چه کسی شخص و غیر را مشخص خود را معیار و قاضی می دانند. را به و غیر تقسیم می و خود را مفسر تشخیص این میدانند. ها در جرح و تعدیل به شدت نامتوازن و در مفهوم عدالت، بی ندارند. ندارند. چهارمین نیز در است در که در حال زیست می کنند. از امروزه را پذیرفته و مدرن می اما به اصولی و آزادی نیستند. وسایل جدید را می و بدین از را می کنند. بحث مرجعیت است که آن را به می و همه ی را در نظر نمی گیرند. در آن را در جست وجو می که به نفع است. به بخشی از وحی و می دهند. به به استناد می کنند. همه چیز را به نص و می اما هیچگاه درس نمی و عمل را کافی میدانند. گاهی اوقات حتى را نیز به اشتباه می خوانند. نیز عدم بین و فرعی است. کشتن و ظاهرگرایی را می دانند. نیز شدت و سنگدل است. دشمن خود را برادران خود که متهم به می دانند. قتل اهل نیز است. سلفیان سنتی و این پتانسیل که مرزشان با سایرین شود. در دگرگونی در دنیانی رخ است. در در روشن فکر بود و سلفیت وحدت و به و بود، های امروزی اسم هستند. پس تشابه اسمی نباید گمراهی ما شود. جریانهای در گذشته، شناخته می که نیز بودند. کثرت جدل، است. و بیشتر به دنبال رسانه ای می باشند. ضعف جانب تربیتی است. از آنجایی که مذهب، سطحی می شود مرجعی نخواهد داشت. در مسلح به مرجع می و ابومصعب به الگوی و جوانان یمن شده اند. در های که غایب است، عمیق شدن در دشوار و پرهیز از مراجعه به کتب، نامه ها و تحقیقات می باشد. حال انسان گرا می تواند ی خود برنامه ریزی در که در و همه چیز در دارد. پس رشد محال می شود. در آرزوهای ها می شود و اهمیتش را از دست می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
رهبر معظم انقلاب: با شریان های اصلی فساد مقابله شود

رهبر معظم انقلاب: با شریان های اصلی فساد مقابله شود


تهران- ایرنا- در با و در را و بر انقلابی عمل کردن این وزارتخانه تاکیدکردند. به بیان ایشان، باید موضوع مبارزه با فساد بسیار جدی گرفته و با شریان‌های اصلی آن مقابله شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
پنج رمانی که به بروز و وقوع انقلاب اسلامی کمک کرده است

پنج رمانی که به بروز و وقوع انقلاب اسلامی کمک کرده است


به (ایبنا)؛ نقد و اثر عصر روز (29 ماه) با و در اهل قلم خانه برگزار شد. دو سال از عمرم را پای این گذاشتم در ابتدای این در این گفت: این شکل که من به این فکر که چرا و که ما می و در در ای از تاریخ نقش و متضاد ایفا می کند و در برابر می گیرد. این چرخشی بود که در شکل و ذهن من را درگیر بود. وی داد: این شد تا دو سال این وقت و را در این و با به و کنم. این و از شد و اوج آن در دهه 40 و 50 است. این در این اثر گفت: من در این اثر با به آنکه هم به و هم به و محتوا ام از دو مدل تبیینی کردم. رویکرد این است اما من صرفا کار نداده ام و به بخشی از برجسته نیز ام. به هرحال من فارغ التحصیل و در این های را می کردم. وی افزود: من این اثر را به یک و از ها می و می شدم. من در این اثر به ام و ام که چه پیش می آمد و نمی به بپردازیم. ام که چرا و به چه از ام و به بخش های مهم این ام. به که می بخش از این را به دوش بکشد پرداختم و دادم که با به این وضعیت معلقی داشت، به چه شکل در تغییر و تاثیرگذار است. این با به این کرد: اگر این کار پیدا کند من مایل تا دهم که به چه شکل به بروز و وقوع اسلامی کمک است. من در این اثر روی 5 اثر مهم آن نفرین زمین ، سووشون ، اسرار گنج دره جنی ، همسایه ها و تنگسیر ام. با به شکل گفت: به شکل شده است به عواملی مثل نشر و می شود اما این را که ناشر کرد که از شکل خارج شود اما من اصرار که به شکل من این را که نگارش این به دکتر مراجعه کنم اما ها این را این تا از آن کنند. تا در ها شود این با به گفت: و من است و در حال نمی که چرا در این بین دو دارم. به کشف در اند که آن اند و این که می را از های جست وجو کرد و به و رسید. وی داد: این داد که جدی تر از آن است که های و شود. در ای که های و ها می و هیچ را نمی شک که گره از کار باز می و به درد می است. این با به این اثر گفت: این را شدم که در دل شده است که هم به درد اهل و هم و هم اهل می خورد. از در و اما خوشبختانه این اثر با از یک علمی به عاطفی، هیجانی و داوری که رایج شده است در این اثر دیده نمی شود. وی داد: که با این مهم است و به من، این یک آغاز باشکوه این را یادآور می شود که ما در در کنار بحث مباحث و های ادبی، می توانیم به این توسط های بپردازیم. در تا در ها شود. با به مبحث این اثر گفت: پرداختن به این که در کل در حاکم است نیز به بحث بیشتری و مستحکم و قوی ای باشیم. در آن که و آنچنان فراگیر نبوده است به می و هیچ به است. من متوجه برخی الفاظ مانند مستقل از و نمی شوم در حالیکه کار است و نباید انتظار یک اسطوره را از او باشیم. وی داد: سازش ناپذیر بودن همه جا خوب و گاهی وقت ها بی عقلی است. من با این خط کشی ها مخالفم؛ مجموع این ما را شکل است و که این می این ذهنیت را از بین ببرد. این شاعر در بخش گفت: اگر بخواهیم تکرار نکنیم ناگزیر هستیم که اینگونه به برویم؛ اگرنه می شود که در دهه های بر ما و ده ها بار به آن می رویم تا دوباره دوچرخه را اختراع کنیم. دار مهرآیین، این با به ها کرد: به نظر من ها تحت نیستند و اگر شما به این شکل کنید با دو رو می شوید. اول این است که چرا شکل یک می شود و بعدی این است که چرا جهت را شکل می دهد. وی داد: در این بر همان های 40 و 50 و بحث را جلو برده است. که این چاپ شده کرد تا این را چاپ کند و ترین ایراد کار هم است که پایان نامه دکتری را خوب به تبدیل و هنوز شکل است. این استاد در فکری گفت: بنیان این آن هم فقط در آمریکا بالیده و در جاهای رشد است. متفکر رشد روبرت است. سعی تا که در قاره ای را با تحلیلی ترکیب کند و بسازد. وی افزود: در اجتماعات گفتمانی، رابطه ایدئولوژی و ساختار در رنسانس، اصلاح دینی، روشنگری و سوسالیسم اروپایی قصد داشت تا بفهماند که این سه غربی شکل است. فهم بهتر این بد که در یکی از این های در طول 23 سال، 600 هزار در 600 میلیون نسخه چاپ می شود. می که این ها شکل و آنها از کجا است. که در این شده است. در این است که محتواها شکل می گیرند. با به گفت: مشکل با کلاسیک این است که این افراد به ذهن گراست به نمی در تحول جدی کنند. ما هم این را تایید می و می گوییم طرف بلد و به شنایی است. به جد معتقد است که یک عنصر کاملا عینی است و کتاب، فیلم و شعری که می شود. به عبارت ساده تر دار. وی داد: اگر کالاست، تولیدگر می خواهد، به او به نقش شاعر، و فیلمساز می پردازد. او می همه آزادانه نظرات خود را تا از دل آن بیرون بیاید و ما نداریم و خودش را می کند. این در چگونگی کرد: در هر کشوری را می که راحت می یکی از این ها است. این احتمال که به سمت دیگری برود و نشود. ما یک سری نهاد واسط می که را به ببرند. وی داد: یکی از این نهادها ها هستند. قبول که در جهان سوم ها مهم هستند. حالا این که این از کجا می آیند، به بحث می شود. در کل می گویم که در و فضای آن است که شخصیت های های بحث به جنگ می روند. اگر ما می هر موضوعی با های رو شویم. با به پژوهش ها و گفت: با این چارچوب نظری و با این و بر پهلوی را با است. به من رشد خوب است و های آن نیز شد تا شاهد ویژه باشیم. متنوعی مثل ورود به دنیای مدرنیته و تشکیل شرایطی را فراهم کرد تا رشد کند و از جایی شکاف شود تا رشد کند. وی افزود: در این است که چرا این شد؟ به نظر من تنوع بین ها یکی از دلایل می باشد؛ شک تحت این ها و واکنش آن را در رمان که در این شده می بینیم. این در بخش کرد: این همه را است اما ضعف آن این است که مکانیکی است و به نتواند با آن ارتباط برقرار کند. قلم خوبی دارد، داستان می نویسد، به می توانست به متن قابل درک تری ارائه دهد. با همه این تفاسیر این یک آموزشی و نیز هست که دانشجویان می از آن درس های زیادی یاد بگیرند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی,علمی و درسی
من مرگ خود را در نوشتن زندگی ‌می‌کنم

من مرگ خود را در نوشتن زندگی ‌می‌کنم


به گزارش خبرگزاری ایران(ایبنا)، ژاک دریدا؛ من مرگ خود را در می کنم این است که جان با وی است. این گفت وگو همراه است با ای با فقدان: به مثابه یک که خود جان است. ژاک که در به چاپ اند از بخش های این است که آن را است. از متن نیز بخش است که کربلایی طاهر(شاهین) آن را ترجمه است. جان در است: روزنامه در 19 اوت 2004 ای با من با خودم در نبرد با ژاک کرد. در آن بر ای ظاهر شد که با آن در سوگ که و بی او را تحت می داد و به نظر می که او را باشد. بر این این بار بیش از بر آن شده بود تا به یک قدم پیش بگذارد. آن هم در هر دو وجه آن، به که هیچ وقت را و که نمی از آری به دست که است از هستی. چند بعد از چاپ این در شب نهم اش شد. آن از که را و به او عشق می و با او در تر درک این خبر کار ای نبود. در ای که به طور حس می که است نکنی: است جا، در او بر آن که او را گوییم. اما او نه از شده و نه آن را ترک است. اگر تا در اینجا از ایمره کرتس یاد کنم و از کمپانی اوِرت در پاریس تشکر کنم، که رمان زاده نشده او اجرای ای تنظیم و به نمایش درآمد. در پایان ماه اوت لوسین اتون، مدیر این بعد از خواندن در از من کرد تا شاهد وهم آلود این مجار و برنده جایزه نوبل ادبی باشم. در این مهمان نوازانه آن که دو چیز با هم اتفاق افتد نبود: در کرتس، در این کلمات پریشان در نیمه راه زندگی، به آن اشاره می شد در واقع بود شبیه: من ماندم پس هستم. اگر دقت کنی همه چیز آنجاست، همه چیز به شکلی از مضامین دریدایی بازمی گردد. در بخش از می نویسد: من قادر به ماندن بودم و یا به بودن و زیستن، فقط مخفیانه، گویی از راویِ این روحانیِ عجیب بیرون می آید. مردن، نیست که کسی آن را بیاموزد. می توانیم دهیم، ظهور و بروزش است آن هم با همدیگر. سعی بر آموختن از یکدیگر، در یک تشویش مشترک که هر کدام در مرگ است؛ بنابراین ضرورت میان این دو تصویر ناواضح: شبح و کودک، وجه تمایز قائل نمی شود. نه تنها چون هر کسی که وارد مبارزه مرگ می شود خود را برداشتن قدمی به ماوراء است- خلع سلاح شده یک بچه تازه تولد یافته - بلکه مخصوصا چون ماموریت هر ای، یکی از دو نفری که موقتا مانده، شامل طاقت آوردنِ غیبتِ از دست می شود. این شخص است تا بار غیبت فرد از دست را حمل کند و یا به عبارت بهتر، را کند، درست کسی که کودکی را حمل می کند. ژاک دریدا: من مرگ خود را در می کنم در 80 صفحه، شمارگان یک نسخه و بهای 10 تومان از سوی نشر آفتابکاران شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی,علمی و درسی
هرگونه جناح‌بازی در وزارت اطلاعات گناه است/ در جمهوری اسلامی باید با فساد و روحیه اشرافی‌گری به‌شدت مقابله شود

هرگونه جناح‌بازی در وزارت اطلاعات گناه است/ در جمهوری اسلامی باید با فساد و روحیه اشرافی‌گری به‌شدت مقابله شود


مقام با بر در گناه است، گفتند: در یک جناح وجود دارد و آن، جناحِ انقلاب است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
تعلیقات بلوکباشی بر کتاب، نواقص تحقیقات وسترمارک را برطرف می‌کند

تعلیقات بلوکباشی بر کتاب، نواقص تحقیقات وسترمارک را برطرف می‌کند


به گزارش خبرگزاری (ایبنا) معرفی و بازمانده از در نوشته ادوارد وسترمارک، انسان سرشناس قرن با و علی سه شنبه (28 فروردین ماه) با حضور اثر، علی بهرامیان، ناصر و در اهل قلم شد. در این را کرد و گفت: در این 9 سال کار و طی آن تا تمامی که در در به در شده اند، را به دست بیاورد. این است که در و اش به است که آورده اند. وی داد: که در این می دهد است که از شفاهی و شده است. این آمیخته ای با های کهن یونانی، رومی، مصری و ... است. این با این در 6 بخش سامان یافته افزود: سه بخش در این به چون جن، چشم و ... است و سه بخش اثر نیز به و می که روی آن و که روی آن دارند. اما در بخش است که این و آن می شود. در بخش نیز و ـ در آیین ها یابی می شود. به بلوکباشی، تصویری که در این می شود می دهد، که چگونه می اندیشند و به اشیا می کنند. ملاک و معیارهای ها و رویدادهای طبیعی و فراطبیعی در می شود و چه جهان بینی به ارتباطات و ها دارند. این با به خود مفصلی بر این اثر کرد: من پیش از این هم به صورت مستمر روی جدید کار بودم و در این هم ها و مقالاتی داشتم. اما در این اثر ام تا که در شناسایی را با مشابه آن در ایرانی کنم. در و سجادی، عضو هیئت در بخش از این با از به عام آن در نامگذاری گفت: نام شرک در است. در قرن در با از را به می و از جهت می شد که در و از این نام شد و به کار شد. وی داد: که در پیش از عصر می شود اما عصر را تا که به یک خاص شده و به از عصر می خاص است که در آن می و های شبه نمی شود! عضو افزود: در و و های از را هم می شود. همه را که نمی عصر نامید. از سوی در از عصر در سخن می شود که از را در که او بخشی از را است. با را بتوان از نخستین کسانی که را کرد کرد: یکی از این است که می گوید از قرن پنجم فتح شد در که این نیست! عضو در تعلیقاتی را که بر این از چندین جهت اهمیت و گفت: های انگیزی و در جن و چشم زخم با در به ای که این سوال طرح می شود که آیا این ها مجرایی یا می این تشابهات را به وداها داد. عوض نوزاد در شب ششم تولد، آل، قربانی کردن، چشم نماد عددهای پنج و هفت، و ... در و است. وی در با اعتبار به این چرا که وی پیش از این پژوهش های را طی سال های متمادی در این گفت: که در شده نیازمند است. با به امروز علاقه مند به تحلیل حوادث هستند کرد: این می دهد که تحول بزرگی در و فکری ایجاد شده و بزرگترین کمک به شناسانه است. این می عرصه تحقیقی رشته ای هم تلقی شود چراکه وسیعی و مباحث و وظیفه برقراری این را تا حد بر دوش دارد. ابهامات است نیز در بخش از این با هر فرد به غیر از بود، نمی به این اثر را و بر آن بیفزاید، گفت: است که در 11 از سوی شده، در که 10 است. از سوی 48 و 13 بر این است. متعلق به در 186 است که با در نظر گرفتن 11 می 197 را وی در نظر گرفت در که به در 182 است که در کنار 48 و 13 253 را به خود و این در مجموع می دهد که از این 457 ای، 253 به و 197 به است! می کنید که 56 بیشتر از مطلب بر و اگر زنده بود و این را می کرد شرایط متفاوت می شد. این کرد: من هیچ کتابی را نمی شناسم که در آن همراه با و این امتیازی این محسوب می شود که در این می از ابهاماتی که در یا های دارد. به همایون، از سوی مقایسه بین آموزه ها و باورهای مراکشیان با که در است. در 6 بخش که می توانسته هر یک از این بخش ها سوتیترهای جداگانه ای کند. در از ابن مطلبی شده در که در متن آن بخش به فرد ارجاع شده است و این می دهد که ابن را در این نخوانده است. وی داد: های به فرانسوی ها که در طول زمان را چنان بزرگ که بتواند در مقابل قرار گیرد و هم روی آن کار می کنند. اگر علی رغم که این اثر ابن را می کرد، می اطلاعات را به دست و در این را کند. عضو پژوهشگاه علوم انسانی و در بخش از سخنانش با این را ارزشمندتر گفت: تشابهاتی که جن و آل و ... در این دو قابل تامل است و باید از تقدیر کرد که با به کمبود در این حوزه، خود را به این اثر است. را کرد نیز در بخش از این به و در کرد و افزود: او زمانی در را آغاز کرد که این کار متدوال نبود و این داد که زحمات در بیش از آن چیزی که ما پیش از این در مقالاتشان کردیم. وی با را کرد: صرف این اثر هم ساده نبوده و مملو از اصطلاحات خاص است. از سوی در این اثر حدود 90 درصد است و است که او به سنت شرق است. به طور جن که در قرآن هم آمده که به های این کند. دوری از سنت شرق می دهد که او حتی به هم این کار است. اگرچه در این نقیصه را جبران است. با به متناقض داد: در اثر از شده در که به شده است! با این خواندنی است و مخاطبان می توانند از های موجود بربر و زده شوند! به انتقادات و اما بخش پایانی این به های به برخی از مطرح شده داشت. وی با به در نواقصی که او سعی در خود آن ها را مرتفع کند، گفت: لازم به ذکر است که این ای از درسگفتارهای است در که نسخه این اثر دو جلد است که منتشر شده و ممکن است که مطالب در آن دو جلد کامل تر باشد. 30 سال تحقیق و از بنیان گذاران این در است. او تحقیقاتش از کتابخانه ای مختلف در زبان های گوناگون بهره برده است. وی در در به این پرسش که آیا مثبتی هم از شده گفت: مصداق های این به طور حج، مهمان نوازی، ختنه و ... همه از است که پیش از این نیز در اعراب و به منتقل شد هر مثبت و منفی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جایگاه مستحکم برجام در اتحادیه اروپا

جایگاه مستحکم برجام در اتحادیه اروپا


-ایرنا- در که به رغم هیچ تحریمی علیه ایران صورت نگرفت و حاضران ضرورت پایبندی به برجام را مورد تایید و تاکید قرار دادند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
چگونه گرام پول ایران را مثل ونزوئلا بی‌ارزش می‌کند/ پیام‌رسان‌های ایرانی را هدفمند از بازارهای جهانی حذف می‌کنند

چگونه گرام پول ایران را مثل ونزوئلا بی‌ارزش می‌کند/ پیام‌رسان‌های ایرانی را هدفمند از بازارهای جهانی حذف می‌کنند


به خبرنگار فناوری مهدی گپ در بازدید از فارس در مصاحبه ای به مهم سوالات این و بیشترین های داد. *وجود گپ روی اپ اپل علیرغم حذف و بله و آی گپ در به این که از اپلکیشن های های به از اپ اپل حذف شده اند و گپ در این اپ و این ها با اپ اپل داشت: اپل هدفمند در عمل ها دقیقاً جز موارد استثنا از هستند و تصریح می کند هر یا کشوری در راه اندازی کند، مورد حمایت دولت اما علی رغم این قانون حذف های و بله از اپ اپل هستیم. گپ افزود: است که با قصد به غیر از را که به های نیز اند که کد را از محل در ثبت نام در حذف که این کد و حذف شده است. وی داد: هدف از این کار به است تا و به از شود. کرد: گپ از اپ اپل حذف این را به نام مان در ایم اما ایم که را از حذف کنیم. در این ایم که این خودتان است اما اپل مصمم به حذف است. *تاکنون هیچ سرویسی در با هدف رشد است در به دیگری از تصور می که تصمیم با هدف تقویت های داخلی اتخاذ شده گفت: به طور یقین می کنم که هیچ پروژه ای در با این هدف که رشد کند و های نیز از این قاعده مستثنا نیستند. هر یک از های حدود 4 سال عمر و با منطق یک سری نیازهای ساده به آمده اند. گپ گفت: به نظر می رسد خروج حجم عظیمی از داده ها از کشور، تعداد پرونده های قضایی که به عدم همکاری در کشف مجرم بی سرانجام مانده اند جرم بچه دزدی و در نهایت پول است که مهم و خطرناک جلوه است. *چگونه پول را مثل بی می کند وی در توضیح دلایل بودن پول (گرام) گفت: یک واحد جدید بین باب شود که بتوانند با آن خریدهای خرد انجام و اتفاقا آن از پول رسمی بالاتر می شود که به سمت این پول تمایل پیدا و پول رایج که هر روز توسط می شود به تدریج کنار گذاشته شود و به ارز خارجی در بستر که به راحت شکل در دسترس است تبدیل شود. مشابه همین اتفاق در افت شدید پول این در شد و این در مبادلات خود را پول ملی کردند. علی رغم حذف 6 تا 9 صفر از پول ملی خود اما یکی از بی پول های ملی را دارد. وی گفت: در این عظیم حتی می توان گفت جلوی خطر را بگیرند تاحدی دیر اقدام کردند. ازاین رو به خودی خود مسدود دارای ویژه است و حتی آیا رسانی آن یا خیر، چندانی ندارد. داد: اگر به بگویند که اگر ایران، شود چه بر سر زندگی شان آمد و با این کار با دست خودشان به کشورشان آسیب می زنند، تغییر عقیده می دهند. که برخی فکر می اگر بخرند سود می اما در واقع این گران تر شدن همه چیز، افزایش تورم، سخت تر شدن زندگ
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
قطب چگونه قطب شد؛ مرگ مشکوک برادر و طرد سایر رقبا

قطب چگونه قطب شد؛ مرگ مشکوک برادر و طرد سایر رقبا


اینکه قطب خود به است از آن جهت است که وی تنها برنده مرگ مشکوک برادرش بوده و سالها برای طرد کردن سایر رقبا از دور و بر فرقه تلاش کرده است!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
انتشار شعرهای زنده‌یاد اکبر حیدری

انتشار شعرهای زنده‌یاد اکبر حیدری


به خبرگزاری (ایبنا)، به دست به یاد به نام در زده است، که این در نمایشگاه تهران خواهد شد. حسن گوهرپور ndash; شاعر، روزنامه نگار و پژوهشگر ndash; در ی این است: ...داشت را از روی می که از سال های دور که با در هم و کم کم شده بود نفس که از آن، و سال های دهه ی 60 بود و رنگ و بی حال را نقش می شرح از از و از عشق. کم کم بر ثبت و نشر شد؛ که سال ها به و سپس با و ای و از آن ها به شد؛ چینی و مقدماتی را طی می کرد که بی از راه رسید. بی که وقتی چشم باز کردیم، دیدیم و ما ایم تنها، با کاغذهایی که پر از خاطره اند. جاودانگیِ و عشق بود و فقط کلماتی از او بودند که به شباهت بی پایانی داشتند. شباهتی که تاریخ زیستن او آرزوهای یک نسل از سویی و نگاهِ عاشقانه ی اجتماعی یک نسل از طرف دیگر. چند سال از فروردینِ تلخِ فقدان گذشت؛ و فراوانی برد تا همسر گرانقدر و فرزندان خردمند بر این باور استوار شدند که تولد پدر فرا رسیده است. حالا این نزد شماست. پاسش و مهربانش و این کلمات، دغدغه های ست که آنچه از او به یاد داریم، سلامت نفس و انسانیت که هماره پویان زیست. ​در این که از سوی منتشر شده، 65 شعر در قالب آزاد (سپید) از این فقید، در 75 صفحه، با طرح جلدی از بابک گِرمچی، هنرمند گرافیست و از دوستان او، شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
ابیات عطار بیان حال کسی است که در عشق سوخته و حقیقت آن را تجربه کرده است

ابیات عطار بیان حال کسی است که در عشق سوخته و حقیقت آن را تجربه کرده است


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا)، و روز از بین زندگی، و افکار با و و مک گیلndash; و با استادان، و و روز دوشنبه 27 ماه 1397 در دو پنل در تالار اجتماعات شهید مطهری شد. در این مراسم های و و محمدباقر نوبخت، علی موذنی، از و ملک دیکمن از و هیأتی از بین در عباس کرخی، اداره و علی و و در حسن و اصفهان جبهاد اربیل(عراق)؛ طباطبایی،بهرام گرامی، سیدعلی میرباقری فرد، اصفهان؛ چتین، دیمرال(ترکیه)؛ بغداد(عراق) و و تهران- مک گیل به و پرداختند. در این حسن و ضمن پیام درخصوص بین کوتاهی داشت و گفت: یکی از سوالات مهم در باب حیات و احوال این است که آیا یک نویس یا خود در قلمرو و سلوک، ما در ها و مشاهدات یک مبتنی بر حس داریم که آن را می نامیم و بر بنیاد درونی و است که آن را می دانیم. وی داد: ندارند، بلکه و برخلاف نه قابل تکرارند و نه همگانی. دارای مواجهاتند. حال آیا یا ناقل این است که هر کس در کوچکترین تأملی با نکات نغز و صریح و روبه رو می شود که آشکارا و اوست. بلخاری ضمن ازالهی افزود: در این اشعار بالصراحه از سخن می و به از ای بر جان و روح خود سخن می و مهم تر از آن و این است. در باز هم، تری در اما غزل است که در او و خود آن است که به در عشق و این که خود است. این غزل امر را نیز می دهد و آن و در باب است که در باب او می شود. این غزل می دهد او را در خود و که در می دهد به عشق می شود. این در عشق و است که نمی گفت یا گون از عشق است و آن. می هر که به از عشق گفت و را است. این می دهد که را است به که در می فرماید: خون جگر در جام کن/ گر درد از ما وام کن و ضمن در گفت: این نمی از جان و دلی که عشق را یافته باشد. این کسی است که در عشق سوخته و آن را است. این در دو دو و نیم ساعته و با و به کار خود داد. در اول نشاد و از به در و سبحانی پژوه به ای با ، ای با ویژگی های حکمت ذوقی ، جهباد ای با نمادینه های کهن الگویی در مصیبت ، طباطبایی، ای با نقد پردازی در بر اساس نظریه اریک برن و بهرام گرامی به ای با گل و گیاه در پرداختند. دوم با علی موذنی و ملک دیکمن، در به اعضای شروع شد و سید علی میرباقری، ای با عطارپژوهی، فرصت ها و ها، ای با و شناسان و سیلاوی از ای با بررسی مضامین و در حدیقه الحقیقه و کردند. چتین از به انگلیسی ای با آیا سروده شیخ غالب برگرفته از و با اشاره به اینکه چکیده و در دسترس دوست داران دارد از صرف نظر کرد و به جای آن به اهمیت و و کارهایی که در این گیرد، پرداخت. در این و در که به نمایندگان و شهر و متولیان دو روز اول بین در شهر در جلسه داشتند، به دعوت در و ضمن تشکر از این همایش، و که کردند، و حاضران در هر چه بهتر این سری ها، قول دادند و دایر کردن مرکز شناسی در اعلام آمادگی کردند. بین و تهران_مک به سخنران این در یافت و ضمن مختصری و لزوم و شاعران پیرو سخن مقام معظم رهبری، از و این تقدیر کرد. وی هدف از این ها را آشنایی نسل جوان با و دانست، قول این ها های شعر در سال های بعد را داد و سنایی را به شخصیتی که است سال آینده این به نام او شود، کرد. در هم، این توسط ساغر سلمانی دبیر این به شرح زیر شد که در می خوانید: به نام خداوند جان حکیم سخن در اکنون که به لطف پروردگار و همت و و بین (شیخ نیشابوری) در روزهای 25 و 27 در و گردید. در این ضمن و قدردانی از مسئولان مک و ستاد ملی روز در استان خراسان و شهرستان حاضر در این و دهندگان و ها و و این ضمن از و نیز وزیر و به واسطه پیامی که به نمودند بر این موارد تاکید و دارند: 1: هایی و با کیفیت های و در جهت شناخت ارزشمند، آرا، افکار، مهم آنها و از های در آرا و آثارشان جامعه. 2. بیشتر در ریزی، سیاست گذاری و از به اصلی و پرمایه بخش پارسی با هدف های این در و کشور. ٣. با به جهانی شیخ ابوحامد و وجود روز ملی در تقویم از این ریزی و های همه جانبه در جهت این فرهنگی_ادبی شود. 4: ساماندهی های به از محققان، و عطارپژوهی در و کشور، شبکه پژوهان تشکیل شود تا با تبیین وضعیت های به و شناسایی ها و ضعف ها و آسیب ها سامان و با بندی موضوعات، های نظیر ها و ها، مقالات، تالیفات و طرحهای جهت دهی شود. 5: انتظار می رود ها و موسسات عالی در دوره های تحصیلات تکمیلی، قطب های علمی، نشریات علمی- و های و و های مربوط، ها و مستخرج از ها را در قالب های پژوهی هدایت کنند. 6: از اولیای و پرورش و ریزان این گستره می شود متناسب با میزان دانش آموزان مقاطع در های درسی، پیش بینی کنند، از و های فکری کنند. 7: از نهادها، خانه ها و مراکز و هنری می شود میان ای در و و با های مختلفی چون هنر، در شاخه های نمایشی، نگارگری و موسیقی، های روان سیاسی و ... آورند تا به کاربردی از های و همه های و کامل شود. 8: ما در بین ایرانی- (شیخ نیشابوری) پیشنهاد می کنیم که در سال های بعد، این سلسله ها تداوم و ضمن پیگیری این از این و زیرساخت های در به مطلوب شود. در بین ایرانی- (شیخ نیشابوری) - 25 و 27 1397
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
هر نویسنده‌ فهرستی از رمان‌هایی دارد که هرگز ننوشته است

هر نویسنده‌ فهرستی از رمان‌هایی دارد که هرگز ننوشته است


به (ایبنا) به نقل از لیت هاب ndash; اندرو شان گریر که با 2018 را از آن خود آثاری که اما را در ذهن است. او در این می گوید: به به کمک شده ام. بیش از 15 سال به این کمک و پس از را و به های ام انداختم. از آن ها را به کل فراموش بودم. فکر می کنم هر نویسنده فهرستی از که و قصد نوشتنش را ندارد. رویاهای غیرممکن هستند، های خوبی و بد؛ بد! چه کار این شرح یک روز از سه نفر در 4 سال 2000 بود و بعد با ها در دو سال 1950 و 1900 می یافت. در این که به می کند و به طور خاص بر زن ها و بود. می آید که کار روی این که پیش از شدن هر ای روز را در سال 2000 جان بکنم. پس کردم. که این را هیچ جا نمی کنم. سال بعد با از آن به نام را و یک به نام ویک . این یکی پسر بود که را جا می کرد. اما به جای همه این ها یک یک که کلی اش به ده سال است که با من است و می آن را در سال 2014 من به نام ولز کنند. پس آن ها بی نبود. سال های بود روی آمریکا کار کنم که در آن به دلایل نامعلومی ناگهان خاموش می شود. حتا با یک اقلیم شناس در دانشگاه برکلی صحبت تا بفهمم چه تاثیری بر گیاهان، پرندگان و بقیه می گذارد. اما مسلما بیشتر از همه مشتاق که ببینم انسان در مقابل می کند و نظرم این بود که به طور طبیعی، انسانیت را از دست می دهیم و به حمله می کنیم. روشن این فکر کوری از ژوزه ساراماگو بود. فکر نکنم روی آن به صورت کار باشم اما در این راستا به نام منتشر کردم. این یک از بود که نمی توانست بزرگ تر شود تا به تبدیل شود. اگر دوست دارید آن را بخوانید می توانید به وب سایتم مراجعه کنید. تو آن دو نفر در و شرایط در دوران های متفاوت، با سنین، جنسیت و نژادهای را می بینند. این توصیف از ام بودم. تناسخ از آب درمی آمد اما پیش تر نرفتم. یک سریع برای یک فستیوال ادبی ایتالیایی نوشتم که متنی بسیار جدی داشت، اما بعد تسلطم را بر آن از دست و فکر می کنم فقط به درد های دار می خورد. اما شبیه به سقوط در نیز هست؛ روح های قدیمی در بدن های جدید، روابط. همین هم دو بار از این جهنم منطقی گذر ام؛ در اعترافات مکس تیوولی و ولز . فکر می که یک سه گانه می نویسم. خب این ممکن است تقلب باشد، چون به نوعی این را ام. اما در توضیح خود گفته ام که این یک روز از یک مرد 50 اهل سان فرانسیسکو با ترجیحات و نسل مردان پیش از اوست؛ کسانی که از ایدز مُرده اند. سفری تلخ و شیرین در طول یک روز که یکی از دوستان آن را متحرک می نامد و مراقبه ای در عشق و مرگ. این را ننوشتم. سعی کردم؛ حداقل یک سال روی آن کار و بعد رهایش کردم. اما بعدتر یک مرد 50 نوشتم؛رمان آخرم که یک دار از سفر یک مرد به دور دنیاست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
جنگ در دو جبهه ارضی و ارزی

جنگ در دو جبهه ارضی و ارزی


در ما حرف گوش و کار پیش رفت که نه به اسلامی چپ نگاه کند، بلکه آنها را در عراق و سوریه هم سرکوب و منکوب کردیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
بسترهای قیام خالد اسلامبولی در برابر فرعون مصر

بسترهای قیام خالد اسلامبولی در برابر فرعون مصر


در سال 1981م. در ی مصر که جهان را تکان داد. فرعون مصر به دست یک عضو & الجهاد& شد. مرگ & سادات& نیز حاکمیتی را که از عدم و مقبولیت در مصر رنج می برد، درمان اما عمق را به های این که بر مبنای در سال 1952م. ایجاد شده دهد. ی به آن این است. چه در و مصر در حال بود که & اسلامبولی& را که طی یک شده با خود در به رییس بکند؟ به عبارتی علمی تر، بسترها و های و چه بود؟ بر این این پس از نگاهی گذرا و کوتاه به اسلامبولی، سه را به علل ی او و یارانش بر می شمرد. غرب گرایی، ضدیت با و توافق با آن سه اند. ناگفته که سه ذکر های که آن ها را از یک می سازد. اما ی بیش تر و های خود را در این خرد و به آن می پردازد. و به های مصر به افتاد. که در زهر چشم خود بیش از سه نفر را و ی نمود.[1] که پس از و در را که به می گفت درد دل مصر بود. او به که اگر به آن ها با دقت می سه یاد شده را در بطن آن ها دریابیم.' در خود به در و ی فرمایشی(قیام 1952م.)، در از & سید قطب& ، با نمود.[2] او هر یک از شده را در وقت و خود نمود. بر مصر را به ی خود وا اما به جهانیان اثبات از سوی حاکمیت مصر به می شود و در عرصه ی داخلی و خارجی بازخورد می یابد، بسیار با اندیشه و مصر متفاوت است. با وقایع اخیر مصر و پیروزی بیداری و به صحنه ی اجتماع و سیاست، این ی مفقودی را که سال ها پیش از آن، آن ها را تأکید باز یافتند. بر این در ادامه این مطلب به کالبد شکافی عواملی که به انجامید، می پردازیم. بسترهای سادات: 1. های ضد گرایانه ی مصر در سال 1952م. & ملک فاروق& که از نوادگان & محمد علی پاشا& بر مصر حکم می راند. عدم او در تا کودتا بر ضد وی شود. این بود که تعدادی از که مغز آن ها & جمال عبدالناصر& بر ضد سلطنتی مصر نمودند و آن را سرنگون ساختند و & نجیب& را به رساندند.[3] اما مصر نیز مانند بسیاری از جنبش ها و های به مسیر انحرافی را در پیش و به یک فرد شد. که در سال 1952م. از یک ایدئولوژی محافظه کارانه نداشت. آن ها از پشتیبانی هیچ منبع ایدئولوژیک نبود اما به به سمت ناسیونالیسم پیدا کرد. در حالی که در ها و تمایل های هر چند کمی داشتند و با های در تعامل و ارتباط بودند، اما با کنار رفتن از رأس و به رسیدن مفاهیمی چون پان عربیسم، سوسیالیسم و به جدید استفاده گرفت.[4] فراموش بود که مصر کشوری است که تا پیش از این در زیر لوای امپراطوری عثمانی و خلفای آن به سر می برده اما کاریزمای او در مصر، بروز واقعیت ها را مدتی به تأخیر انداخت. کاریزمایی که ناشی از و فریب بود. همان که پس از از در سال 1967م. به شکل نمادین از کناره و سرانجام بنا به حضور در خیابان ها به بازگشت. این کاریزما تا وی به به شکلی لجام گسیخته و مستبدانه افسار را به سمت یک تمام عیار سوق دهد. این بود که در سال 1954م. به نمایش نافرجام وی که از سوی خود او ترتیب شده دولت به سراغ های و به طور خاص & المسلمین& رفت. از پتانسیل مصر آگاه بود و از مذهب احساس خطر می نمود. به همین در با چاره ای جز سرکوب نداشت. بنا بر این فرصت ضربه ی کاری به شد & در 9 دسامبر، 6 تن از اعضای رهبری اخوان، بالای چوبه ی دار رفتند و هزاران تن از آنان دستگیر، گشته و جمعیت به طور کامل متلاشی گردید.& [5] پس از به رسید. او در تلاش تا در با نیروهای ا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
از کم‌کاری در صنعت توریسم دریایی تا قرق چندنفره صادرات زعفران و پسته/ غده سرطانی قاچاق بلای جان جوانان جویای کار

از کم‌کاری در صنعت توریسم دریایی تا قرق چندنفره صادرات زعفران و پسته/ غده سرطانی قاچاق بلای جان جوانان جویای کار


به از بندرعباس، طی چند سال حول بحث «اقتصاد» «اقتصاد مقاومتی» بوده که بیش از پیش به امر در است و به نظر می‌رسد همان که در بحث و توانسته‌ایم به موفقیت‌های چشمگیری دست است با به رشد و را سازیم. به منظور و در راستای سال 1397 (( از )) عضو هرمزگان، و به سال از و در  تحقق پرداختند.  *شکوفایی ملی در گروی به گفت: ما در و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم، اما در خوب عمل نکرده‌ایم که این خود یکی از دل‌نگرانی‌های بدانیم که با بر و را می‌کنند نشانگر دغدغه است که به این از همه در را و از بحث بر روی از که به آن تا بحث جای را در باز کند. وی با ملی جدی به کرد: ما اگر ما  24 که در بحث را به را چون در آن یا ابلاغی در بحث با جزئیات شده است (اقتصاد درون‌زا و برون‌زا) و هم به و هم به  بیرون باشیم. عضو کرد: بعضی‌ها ما را متهم و یا در سال را خدشه‌دار که این نیست، یک نوع ریاضتی اما که ما فقط به و هیچ توجهی به باشیم؛ اما می‌بینیم که و در بحث جامع و وسیع دیده شده است. * لزوم به دریامحور با طرح این سؤال که قوت مزیت استان‌های ما کجاست؟ با بر جدی به مزیت‌های گفت: ما از لحاظ کشاورزی و و خدمات غنی است و که تنوع را در مشاهده می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که علاوه بر را به می‌کند، چندین را نیز به کند. این در به قوت در نقشه کرد و یادآور شد: به نظر من قوت را توسعه خود را بر کند که ما در از و و ... کردیم. در بعد از و سوم را دارد. وی افزود: با به که در در و عمل اما اگر را که ما در و و ... که و را و به محل و از تا و در که این امر به را کند تا چه و چه که و کند. کرد: بحث که بر است که در متن در سال نیز به نسل و گفت کسی که را از نسل و به اخص در همه زمان، همه دوره‌ها و دولت‌ها، آن که خود به بحث نخبگی و خود دولت‌ها نسبت به این حیاتی و مهم غافلند. رئیس کرد: 10 فارغ‌التحصیل دانشگاهی در و 4 دانشجو نیز در مشغول  یعنی 14 است و اگر بخواهیم علمی، صنعتی، را به دست و و به بزرگی را در کنند. * و از بین رفتن و با ما، افرادی و زحمتکش و از نظر به خود متکی کرد: به کند و شغل ما در 80 هزار و بالقوه در و در بخش‌ها در اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دانشجویان و باشیم. وی بر ضرورت از در کرد و گفت: استاندار در رأس این و کردن آن، از حضور آن‌هایی که در حوزه‌های متفاوت صاحب فکر و ایده کنند. کرد: بحث که مبارزه با و ارز است و در یک آسیب و آفت شومی است که در و به اذعان دست‌اندرکاران، از می‌شود! ما کاری که جلوی ورود از و غیررسمی گرفته چون ضربه مهلکی بر مملکت می‌کند؛ و ارز که از و را از دست و اجازه بنجل و بی‌کیفیت، و جای را بگیرد! وی تصریح کرد: ما از و غافل شویم، از تولیدات ما در داخل بیش از مصرف و قابلیت و با به این امر که 20 همسایه بتوانیم این کشورها را با تصاحب کنیم. عضو تبیین کرد: به مثال ما در بحث میگو آنقدر و آن را صادر عواملی نیز شده که نتوانیم که یکی از آن بودن بحث بسته‌بندی در و شناخت و منطقه‌ای هستیم و دلیل از ما در برگشت می‌خورند نیز رعایت نکردن کیفیت در است که مدنظر گیرد. این با مشکل که است که  همچنان و گفت: که شما پول در دستتان نباشد نمی‌توانید و آن کارخانه‌دار می‌دهد، اما کسی نمی‌تواند کند و این در که به هم فشار بیاورند و نقدینگی را کم و تا شود که یک مقدار پایین و کارخانه‌های ما در حال اما که شما نتوانید رکود، درست است که شده است اما نشده است و شود تا نیز شود. *بسیاری از دیدگاه‌های مدیریتی اصلاح و عوض شوند وی در بخش از سخنانش با بر از در کرد: ما که روزمرگی نمی‌خواهیم، که در سیستم تحول در یکسری کارهایی آغاز شده است اما نوع در یابد. داشت: از چیز خلق فرصت ندارند و و از افراد و خوش‌فکر که بازنشسته می‌شوند، هر چه داشته‌اند در این چهار سال آخر داده‌اند و عرضه یک تحولی بنیادین در نوع و با تحصیلات عالی را بر سر کار بیاوریم، در نمی‌توانیم که نیروی ندارد. وی گفت: در همه جای دنیا، مردم،نمایندگان و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش در بحث فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی دارند، معتقدم در بین کلان یا نماینده و نماینده‌های در مجلس و نمایندگانی که در شهر یک همگرایی و در یک مشارکت جمعی نمایندگان اولویت‌های را مشخص که آن کارگروه است؛ هم از و هم از کسانی که واقعا دل در گرو خدمت به بسته‌اند و در از اولویت‌ها کمک و به من در یک مشارکتی شکل و همه دور یک میز بشینند و فکر کنند  که در زمینه‌ها چه تدبیری اندیشیده شود. *دشمن قصد را نیز در این میزگرد با به به وجوه زندگی انسان‌ها اعم از فرهنگ و گفت: از راه‌های تلاش است که به این خدشه کند و را در ابتدا را یکی پس از آزمایش کرد و واقعیت بیانگر این است که در حال حاضر همزمان با از جمله فرهنگی، و تهدیدهای به حمله می‌کند. امیری، به و  نگه‌داشتن در پای را شرایط کنونی کرد و افزود: آنچه مهم است با مشکلات چند ساله ساختند و ثابت که یک پای نظام اما اگر است ما نمونه و یک الگوی قدرتمند از و در نهایت به تمدن که جزء اهداف ما نیز هست، دست یابیم، در مباحث مورد نیاز، از قوی شویم. وی اضافه کرد: در چند سال اخیر بحث را و این الزامات که به بحث ملی و از آن در به و را مد نظر دادند، این را هم که در تعالیم دینی ما آمده است که اگر نشود و فقر به سراغ بیاید، احتمال ایمان و دین هم بر این اساس در
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
قیصری: حضور چشمگیر نویسندگان زن در سومین دوره جشنواره خاتم/ رحماندوست: به برخی آثار حسادت کردم

قیصری: حضور چشمگیر نویسندگان زن در سومین دوره جشنواره خاتم/ رحماندوست: به برخی آثار حسادت کردم


به خبرنگار و اختتامیه عصر 27 ماه در فرهنگی شهر برگزار شد. * سنگری: و در عصر بر این در این گفت: در نسبت به اکرم(ص) دارد، 17 28 صفر و 27 رجب های به آن و پس از آن با این نداریم. و زود هم به می شود. وی افزود: یا یک رخ دهد که به آن را & شیطانی& و یا به اکرم(ص) در که سبب شد. سوم در که چه یا در غرب رخ می است انتقادی باشد. ادامه داد: دیگر که به & خاتم& نز هست، و در عصر اینکه را در سال 1440 و این زمان، ایشان را به عنوان کنیم؛ همانگونه که خداوند می فرماید؛ از مردم، و با است و زیستی، همانند زمان خود دارد. وی با اشاره به ارسالی گفت: از مجموع 345 اثر به فارسی و 10 اثری که به عربی خواندم، ارزیابی من این است که در 75 داستان، آغاز با روایتی از که در برخی از آنها این گره خوردگی ضعیف در نیز موضوع مشابه را در عصر یافتند. 32 روح تداعی سیره و سلوک آن را قرار دادند، آن که انتظار ما روایت تصنعی نیست. در 18 اثر نیز کاملاً و بازآفرینی کرده اند و 30 اثر نیز بسیار بی ربط بودند و هم از نظر عناصر زمانی نداشتند. عضو هیئت داوران گفت: نکته مهم این است که امسال چند پله از سال قبل بالاتر بودیم و از این نظر می توان 50 را قابل چاپ دانست که رقم مناسبی است. * قیصری: حضور چشمگیر نویسندگان زن در از در بخش دیگری از این مراسم، مجید قیصری، دبیر & خاتم& به روند برگزاری این در سه پرداخت و گفت:
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
شهید صدر به مرور از حزب‌الدعوه فاصله گرفت

شهید صدر به مرور از حزب‌الدعوه فاصله گرفت


ـ تاریخ: حجت سیدصادق موسوی از در شهر از و به می رود. در بیت و از و به وی این را داده است که بتواند تحلیلی مستند از جریانات فکری و نجف ارائه کند. گفت که پیش روی به آیت سید صدر و آن با وی است. *جنابعالی از چه و با آیت صدر وچه را در در سال در نجف به از این رو سنم نمی کرد که از به که من در نجف با در سال بود و من از به پیوستم و تا آخرین لحظات پر برکت هم پیرو صادق آن بزرگوار بودم. در اینجا عرض می کنم که همچنان هم می کنم در مسیر باشم و امیدوارم در این راه حق، ثابت قدم واستوار بمانم و عاقبت به خیر شوم. امروز هم که رهبر معظم سکاندار مقدس حفظ اصل و انقلاب، را پشیبانى زیرا و در را مى کند و در هم که & فی مَرَضٌ& (بقره/10) را می و با اصل و هاى و را می و در که و به به طور و هاى و خود را به و آن و نیز از می کنند. * از پدر و آیت صدر بگویید. آن دو را آیت با آیت ‎الله صدر و هر در به روز نجف و در موضوعات و کردند. از صدر ما سخن به که در صدر چه در و چه در و هاى و داشتند. از در سید صدر و در سید صدر بودند. چون از سال 1970 در به طور با سید صدر و با به در سال با در و نیز در شهر صور نقش پُر داشتم. * چه در آیت صدر بود که نظر شما را به خود جلب می یکى ار آیت بود. در عمل به آیه & عِلْمًا& (طه/114) و به کسب علم به هم که در و حتى هم، هستند. از سوى به رغم از آیت عده از نجف را دور خود جمع کند که از در دارند. با آیت در قید و هم به اعلمیت اذعان داشتند، با از واژه & اصلحیت& از صدر و را به از تشویق می کردند. در حاشیه این بود که & حزب الدعوه& تأسیس شد و رشد هر چند یکى از آثار این حرکت، منحرف نسل جوان، به عراقى، از در خط خمینى بود. البته آیت صدر در اواخر، قدری از & حزب الدعوه& فاصله و خود را از قید این تشکیلات رها کرد. مدت هم طول نکشید که به پیروزى رسید و افکار عمومى انسانهاى آزاده در سراسر را مجذوب خود کرد؛ & یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا& (نصر/2 ) و بسیاری از شیعیان و به عراق، روش و منش شدند و و شخصیتهاى و و خود را ملزم به نزدیک شدن به موج شده دیدند. منسوب به آیت صدر که: & ذوبوا فِی الإمام الخمینى کَما هُوَ ذابَ فِی الإسلام& در راستاست. *هرچند که در پاسخ های قبل درباره این موضوع اشاراتی داشتید،اما به گونه ای مبسوط تر بفرمایید که آیت صدر را در نجف ارزیابی می کنید؟ ذکر این نکته را لازم می دانم که نجف پس از یک نشاط و تحرکی که بزرگ به آمده به علتهاى متعددى که شرح آن ومجال را می طلبد، در ای به شدت دچار فترت و جمود و سرخوردگى شد و در نتیجه به هر نوع و از سوى هرکسی که مى شد و با جامد تطبیق نداشت، سریعاً و به شدت حمله و آن بایکوت مى شد. * به مصادیق این هم ای داشته باشید. یک نمونه اش شیخ جواد بلاغى & الرحله المدرسیه& بود که در آماج شدیدترین حملات گرفت. طور شیخ عبد الکریم زنجانى که انزواى کامل اختیار کرد. است شیخ صادقى تفسیر ارزشمند & الفرقان& که مرتجعین به شدت را تحت فشار دادند. در این منجمد و بسته نجف است که آیت صدر کتابهای & فلسفتنا& ، & اقتصادنا& و & البنک اللاربوی فی الإسلام& را منتشر می کند والبته از طعن آن جماعت در امان نماند. *شهیدآیت صدر در مبارزه با موج در نیز نقش ای داشت. از این جنبه از شخصیت چه طور است. اجتماعی در آن زمان، سخت تحت موج کمونیسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم بود و از جوانان، کاذب شده بودند. از این سو هم پاسخهای مناسبى پرسشهایى که مطرح می شد، نداشتند. در این تنها آیت سیدمحسن حکیم فتوای & الشیوعیه کفر و إلحاد& را صادر که تا حدودی جریان به را کند کرد. در چنین شرایطی ها و تألیفات آیت صدر فراوانى در روشن اذهان عراقى در عدم به سوى و ناسیونالیستى و کاستن از شتاب این روند داشت. آن موقع نوجوان بودم، ولى نگرانی از تأثیر و ناسیونالستى بعثى و ناصرى ( طرفداران جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر ) بر فرزندان خود را مشاهده و احساس می کردم. بی تردید نقش صدر در حفاظت از نسل آن روز در و سایر کشورهای اسلامی، شایان تأمل و تحسین جدی است. از نقش احمد امین و کتاب ارزشمندش & التکامل فی الإسلام& هم یاد کنم که تاثیرات مهمى بر نسل دانشگاهى و پاسخهاى ارزشمندى به سؤالها و شبهات داد. *پدربزرگ ارجمند شما آیت العظمی در باره صدر چه دیدگاهی داشتند؟ صدر در سطح حوزه، شناخته شده و معتبری و به تالیفات ارزشمندش، در جامعه مورد بود. با & حزب الدعوه& که در مقبولیت داشت، و طبیعتاً با دینى، از آیت هم مرتبط بود. ا یشان نیز وافرى به آیت صدر داشتند. پیش از خروج آیت از نجف صدر به دیدار آمد و کرد را متقاعد سازد که نجف را ترک نکنند. حتى گفته می شود که به این گریه هم کرد. پس از استقرار آیت در مشهد، صدر طى نامه مفصلی از خلأ در نجف یاد کردکه متن آن موجود است. * ای به پدیده& حزب الدعوه& کردید. از آغاز و فعالیتهای این حزب چه & حزب الدعوه& حفظ نسل و ممانعت از به و ناسیونالیسم، به رهبری صدر و عده ای از هاى مانند: علامه سیدمرتضى عسکرى و شی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
تیاگو سیلوا:/ آرزو می کنم که امری در پی اس جی بماند

تیاگو سیلوا:/ آرزو می کنم که امری در پی اس جی بماند


کاپیتان پی اس جی اونای امری است و به حمایت علنی از وی پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
«شهرهای مدفون» در پله هشتم چاپ

«شهرهای مدفون» در پله هشتم چاپ


به خبرگزاری (ایبنا) به نقل از عمومی از سری های چرا و اثر رابین با از سوی به چاپ رسید. این ای است از stadte. این و های و است. (در شن، و آب) اثر جلد از چرا و است که با نخستین بار در سال 1391 در قالب 48 صفحه از سوی به چاپ رسید. در این می خوانیم که باستان شناسان کار می و از روی اشیاء و آثار جزئیات جالبی را کشف می و از کاوشگرانی می گوید که رد افسانه های کهن یا داستان های های مقدس را دنبال کرده اند تا را کشف کنند. بناهای عظیم و زیبایی که مردمان باستان، بدون هیچ ابزار ماشینی ساخته اند. (در شن، و آب) از سوی نشر در نوبت چاپ هشتم، با شمارگان و 100 نسخه و قیمت 100 ریال عرضه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
پاسخ به 900 پرسش نوجوانان در مجموعه «چرا، چطور، چگونه»

پاسخ به 900 پرسش نوجوانان در مجموعه «چرا، چطور، چگونه»


به گزارش خبرگزاری ایران (ایبنا) های شامل بانک و آگراوالا است که با پریچهر روز و پریسا روز از سوی نشر و ذکر بار در سال 1393 به چاپ رسید، این در سال جاری با طرح جلد جدید به چاپ ششم است. این ای است از bank و آن است و به و و بدن و و می پردازد. در های به بیش از 900 با شده است. در جلد این تر و ... شده است. در جلد به برج نمی شود، به کوه یخ، اشعه ایکس، شکل گیری دوقلوها و... شده است. برج ایفل درچه زمانی ساخته شد، دره مرگ در کجا قرار دارد، چرا موش های قطبی خودکشی می افراد کرولال باهم ارتباط برقرار می آیا شرلوک هلمز واقعا دارد و ... نیز از است که در جلد سوم شده است. سیاهچاله مصریان اجساد را مومیایی می کردند، ویدئو کار می کند، جانور غذایش را قبل از خوردن می شوید، خطرناک ترین پرنده جهان است و ... از است که در چهارمین جلد شده است. در پنجمین جلد این به دخترها باهوش ترند یا پسرها، جنگ جهانی اول به وقوع پیوست، کوانتم آیا مارها صدای موسیقی را دوست دارند، شهر رم توسط چه کسی بنا نهاده شد و ... شده است. ویروس کامپیوتر قدیمی تریم شهر فرمانروایی انگلستان بیش از سایرین سلطنت خرس عینکی چه نوع جانوری است و ... نیز از است که در ششمین جلد این شده است. نشر و ذکر، چاپ ششم را با شمارگان و 600 نسخه و قیمت 100 ریال هرجلد منتشر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
واشنگتن‌پست: حمله به سوریه به اعتبار آمریکا در صحنه بین‌الملل صدمه زد

واشنگتن‌پست: حمله به سوریه به اعتبار آمریکا در صحنه بین‌الملل صدمه زد


روزنامه در که آمریکا قصد داشت با حمله به خاک سوریه، قدرتنمایی کند اما کاملاً برعکس عمل کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
تب کنکور به سبک داوطلبان کارشناسی ارشد/ فرصت‌های طلایی در 10 روز پایانی

تب کنکور به سبک داوطلبان کارشناسی ارشد/ فرصت‌های طلایی در 10 روز پایانی


نمودار جمعیت جوان و موج در به است که در تب به مقطع کارشناسی رسیده و این روزها با استرس شرکت در دست و پنجه نرم می‌کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
طرحی جالب به بهانه دیدار فینال‌گونه بنفیکا - پورتو/عکس

طرحی جالب به بهانه دیدار فینال‌گونه بنفیکا - پورتو/عکس


امروز به و طرحی جالب توسط بلیچر ریپورت منتشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : ورزشی
تب کنکور به سبک داوطلبان کارشناسی ارشد/ فرصت‌های طلایی در 10 روز پایانی

تب کنکور به سبک داوطلبان کارشناسی ارشد/ فرصت‌های طلایی در 10 روز پایانی


نمودار جمعیت جوان و موج در به است که در تب به مقطع کارشناسی رسیده و این روزها با استرس شرکت در دست و پنجه نرم می‌کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
سعدی و پترارک هر دو به عشق و دوستی روی آوردند

سعدی و پترارک هر دو به عشق و دوستی روی آوردند


به ایران(ایبنا) چندسالی است که در شهر با اشتراکات فرهنگس و و می شود. چند روز پیش در خبری از سوی این اعلام شد که این به و دارد. به و از کم این با علی و شهر گفت داده ایم که در می خوانید. شاعری است که اولین ها با مضامین اومانیستی را از او می دانند، از طرف از است که شاید در قدما، او را بیش از همه بتوان اومانیست دانست، چون و و به و می آیا این می از این دو و اگر هست ها و های به نظر شما در است که کنم به ای که شهر با و و مراکز در از سال 1391 در روز بزرگداشت در تهران و شیراز و شهرهای است و در سال های آتی نیز خواهد داشت. از سال 1391 ما هر سال در روز همایشی تطبیقی با یکی از در باب و یکی از یا که با دارد، می و و پوشکین، و یونس امره، و سروانتس، و متنبی، و کنفوسیوس، و ویکتور هوگو در ایران، روسیه، ترکیه، اسپانیا، عرب، چین و فرانسه شده است و و در تهران، شیراز، رم و می شود. نماینده شاخص سنت های غزل و ایتالیایی، پایه گذار سنت های شعر است. های می در و و و به در پی برد. بود که به یک شد و عصر بود که های او را می و سخن او می شدند. در و در که به بر از و نقد است. یک قرن بعد از به کرد و اش از نقش در است. و دو گرا در و در در غرب است و در به است و در طول یک صد سال فقط یک از های به شده است. طور که در اول از شعر است نیز از مهم غزل در غزل در است. در بین و از نظر و در می شود و غزل های و وصف در او با های است و که ژانر در آستانه است در دست به رسید. شما گزینش چه بود؟ آیا اینطور که در قدما زبانی جهانی و دغدغه های او می نه فقط به ایرانی بلکه به همه مردم در هر مربوط باشد؟ ما و مقایسه با این بود که اگر را بررسی از به دانته، لئوپاردی و برمی خورید. به غیر از مواردی که در پرسش قبلی کردم به این نکته می کرد که و هر دو به عشق و دوستی با جوهر انسانی روی آوردند و به عبارتی با گرایش به آیین عشق آرمانی، ستایش و دنیایی را با به ی معنوی آن وصف و نیز هر دو، یکی از های سنت شعر پیش از خود را رها کردند: روش تمثیل گرای دانته را که از مذهبی گرفته بود ترک کرد و طرز توصیف و را کنار گذاشت و در نتیجه هر دو از تصویرهای تمثیلی و ابهام دوری کردند. البته در غزل های غزل های عارفانه هم هست ولی غالب غزل های او وصف زمینی است. بلونیا و چه در این اند؟ معمولا در هر سال که می به این شکل است که شهر و با یک و در مقصد تفاهم که بعد از در در آن یابد. و هم بدین است که با و رم و رایزن های دو کشور، این در ماه نوامبر در می یابد. به این که امسال، سال 2018، سال ایتالیا، ها و مدیترانه به غیر از و پترارک، چندین نشست و در شهر این و گفت وگوهایی نزدیکی با و خاورمیانه. بر این باورند که ما چون حافظ، در طول سالیان بحث شده و حرف تازه ای وجود ندار، نظر شما در این در باب و و کلا در باب این نمی سخن گفت. همیشه با تغییر شرایط و و با پیشرفت که در زمانه می کند و ها و آراء فلسفی و و می شود باید به کرد و های نویی داشت. به ویژه چون و و و و عطار که هر بار که به شعرشان عمیق باشیم با نوین روبه رو می شویم یا این بگویم که داریم. به نظر شما چرا در سه دهه مولوی این در است؟ چون های شده و های از شعر او در ی عرفان، روان جامعه علوم دینی، فراهم آمده است. وانگهی از درون ها و و این بزرگان واکاوی جدی است مثل که هنوز پژوهش های جدی در باب قصائد، ها و غزل های او گسترده نیست. در تطبیق این با سرزمین ها و های نیز است شود. اگر از وضعیت به های اطلاعات جدیدی دارید بفرمایید. طور که کردم، در چهار سده در و شده است و به از ها شده و شرح و به های شده و شرح و به های شده هرچند که در از سده ها و به او افزون شده و کمتر. اوج در قرن هجدهم و اول قرن نوزدهم میلادی بود که کم کم در دوم این قرن در مقام متفکر جای را و در قرن بیستم هم جای خود را به و های او سپرد اما در قلمرو عثمانی، شبه قاره و و آسیای مرکزی و چین و ژاپن و کره در دو دهه شده و می شود. مثلا در شش از شده است ولی شده و به است و یکی از شناسان مشغول و تحقیق در باب است. این ها موجب می شود که ی چشمگیرتر و کارنامه پژوهی پربرگ و بارتر شود. سال های شد که در آن همایون کاتوزیان تعدادی از را به انگلیسی ایشان بر این باور است که آنقدر که به و شده به است نظر شما در این فکر می آن بله در به شده است هم در داخل و هم در دیگر. علت اصلی این است که درسی است در و وقتی که ی صحبت می شود همه را به یاد می آورند و بعد و قصاید و ها و را.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
​مجموعه داستان «پرنسس‌ها فقراتشان بیرون نمی‌زند» منتشر شد

​مجموعه داستان «پرنسس‌ها فقراتشان بیرون نمی‌زند» منتشر شد


به گزارش ایران (ایبنا)، معرفی این از طرح جالب جلد که هارمونی و هماهنگی با مفاهیم متن دارد کنیم. تلخ از که در های از را اند. درد در با ها می شود. با در این را از دست می دهد. این ها فرد در است. است هر عکس ما در یا غلط ما بود و این است. است که و بی به می کند و روحی و روانی اجتماع را بیان می کند. در بخشی از این می خوانیم: آﻣﺪ ﮐﻨﺎرم. از ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدم. ﭼﯿﺰی ﻣﺪام درون ﻫﺸﺪار ﻣﯽ داد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ. ﻧﺰدﯾﮑﻢ ﺑﻮد. از ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺪم آﻣﺪه ﺑﻮد. داﺷﺘﻢ ﺗﻮی ﺳـﺮم ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﺎی ﻋﺮق ﮐﺮده اش را ﮐﺸﯿﺪ روی ﺳﺮم. از او ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم. ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﮑﻮت و ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑـﻮد. ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ را ﻣﯽ دﯾﺪم و ﺣﺲ ﻣﺸﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪه ی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن روی ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ. پرنسس ها فقراتشان بیرون نمی زند اثر شامل 12 کوتاه و در 96 صفحه به قیمت 10هزارتومان منتشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
از ارسال نامه عاشقانه برای همسر تا رجزخوانی برای داعش + تصاویر

از ارسال نامه عاشقانه برای همسر تا رجزخوانی برای داعش + تصاویر


به خبرگزاری از حرم سردار حرم چهارمحال و است که در سال 94 به رفت و در 94 در خود به شهادت رسید، به منظور با که در جان خود را به نشستم. پس از با حرم را با که با این شدم. که شدم با گرم شدم و باوجود اینکه با این خانواده می‌شدم؛ با و پسر کوچک احساس می‌کردم. آنچه در این می‌خوانید روایت صبر و ایستادگی، و دلدادگی در بین اعضای این خانواده، شیرین زندگیشان و فراق از و پدری صبور و دلسوز است. از آشنایی اولیه با تا 20 سال پر از فارس: از و و دوم سال 1349 در از و خود را در و سپس شد و در پس از دو سال خود را به‌ به و شد و فوق خود را در گرفت. از خود را از در کرد و سپس با را دید و به‌ شد و پس از جنگ نیز در و نیز داشت. شرط به جز و نداشتم/ فارس: شما چه بود و با از که و از زمان این مسئله را با نزدیکان خود از جمله که ارتباط بسیار نزدیکی با در میان گذاشته و دیدن افراد در لباس و برایم خوشایند بود. در سال 1372 مرا از دایی‌ام کرد و من تا قبل از اصلاً برخوردی با و از من توسط به من داده شد. که فهمیدم و پاسدار لبخندی بر روی لبان من نقش بست و که از من نسبت به این خبر رضایت من را به دایی و پدرم رساند. مقدمات به علت پی در پی در به‌ سرعت فراهم شد و من هنوز موفق نشده را ببینم و شاید شرم و حیای دخترانه نیز در این بی‌تأثیر نبود. عروسی که به داماد بله گفت/ همسرش من روز عقد به بله گفتم؛ دفعه اول خیلی آرام بله را گفتم، طوری که به‌ غیر از که در کنارم نشسته بود کسی متوجه این بله نشد و عاقد دوباره پرسید و من بار دوم جواب بله خود را تکرار کردم.  شهید از این خاطره دو نفره یاد می‌کردند و به شوخی به من می‌گفتند که ببین چقدر به من داشتی که سر سفره عقد بهم بله گفتی و آن روز یکی از خاطره‌انگیزترین روزهای زندگی‌ام بود. دو هفته پس از عقد به شد که من از لحظات بود. فارس: سخت را در می‌کردید؟ که در بسر می‌برد، من اما با نوشتن و خرید هدیه پس از بازگشت، سعی دلتنگی‌های من را کاهش دهد. پس از نیز مأموریت‌ها و در آموزشی همچنان و و دلتنگی را من ایجاد اما صبورانه سعی در که در با ترتیب دادن سفرهای زیارتی، رفتن به رستورانی که اولین‌ بار پس از عقد به آنجا رفتیم و خرید، خوشی را من رقم بزند. سخت در خداوند در سال 74 پسری به ما بخشید که می‌توان گفت تولد پسرم از شیرین‌ترین ما شدیدی به اما پس از گذشت چند ماه تقریباً بر ما حاکم شد، تجربه کافی بچه‌داری نداشتم، همچنین پی در پی نیز این را ما سخت‌تر می‌کرد. عشق به مشکلات را من آسان سختی‌ها و مشکلا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه تیفور و واکنش احتمالی ایران

حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه تیفور و واکنش احتمالی ایران


هر و چون به می با وضعیت خاص و در چهارچوب معادلات و ملاحظات بازیگران این کشور دیده شود. البته این سخن به معنای دست بسته و ضعیف بودن ایران نیست
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
حمله هوایی به پایگاه نظامی در جنوب حلب تکذیب شد

حمله هوایی به پایگاه نظامی در جنوب حلب تکذیب شد


رسانه‌های به در حلب را کرده و این شایعات را در راستای بالا بردن روحیه تروریست‌ها و معارضان اعلام کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
​بازتاب تجاوز ائتلاف سه گانه غرب به سوریه در کشورهای جهان

​بازتاب تجاوز ائتلاف سه گانه غرب به سوریه در کشورهای جهان


به تقریب(تنا)، ملل در خود به از خود را حفظ و صلح بین انجام دهد. او از عضو هم اختلافات خود را کنار بگذارند. گفت: ها را و به به دقت ام. به که به به صلح و این وجود که همسو با ملل و مطابق بین عمل شود. ملل این مسائل صریح و روشن است. ملل، مسئول اصلی حفظ صلح و بین است. از همه اعضای می با هم و به این خود عمل کنند. از همه عضو هم می در این و از هر که و در درد و رنج را تر کنند. به را به یک و از ملی کرد و گفت: و به و در نقض ملل است. تر شدن در می شود. افزود: تنش در بر کل بین دارد. یاب در را به و کار این کردند. سخنگوی دفاع هم با ای در نشست خبری در مسکو گفت: هفتاد و یک فروند از موشک های شلیک شده به طرف رهگیری شد. کاخ کرملین هم با ای تحت امر را به رسما کرد. "لورا پیدکوک" نماینده از حزب نیز در به ائتلاف سه گانه غرب علیه در پیامی توییتری نوشت: نه چیزی را حل می کند و نه صلحی به ارمغان می آورد و نه جهان را امن تر می کند. این اقدام سبب بی نظمی و آشوب بیشتر شد و احتمال خطر را می کند. این شرم آور است که ترزا می (نخست وزیر انگلیس) از در پیوستن به این عبور است. "جرمی کوربین" رهبر حزب دولت نیز در به به کرد: موجب نجات جان انسانها یا برقراری صلح و آرامش نمی شود. لندن نباید از دستور بگیرد و جان نیروهای ارتش ما را به خطر بیاندازد. مصر هم به به خاک نشان داد و کرد که هرگونه در جهت تنش امنیتی و را رد می کند. مصر از تنش کنونی در به شدت نگرانی کرد و در عین حال کرد که به کارگیری هر نوع تسلیحات ممنوع در سطح بین در داخل است. عراق هم مثلث اشرار به را و امیدواری کرد در اجلاس قریب الوقوع سران عرب در ظهران عربستان، موضع و قاطعی در برابر این شود. "محمد علی الحوثی" عالی انقلاب یمن نیز تاکید کرد که به نقض بین است و بهترین پاسخ به آن موشکی به عربستان و اسرائیل است. بلاروس نیز و به را به شدت کرد. در همین راستا های مردمی در دمشق به مناسبت ناکام ماندن سه جانبه و به همچنان ادامه دارد. افراد حاضر در این ها پرچم ایران، و حزب الله لبنان را در دست دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی